hits

Ren trening

Antidoping Norge (ADNO) har utarbeidet en håndbok om "Ren Trening". Hensikten med håndboken er at utøvere skal bli bedre til å "planlegge og gjennomføre trening av høy kvalitet", dvs. uten bruk av dopingmidler og kosttilskudd. Det er fokus på grunnleggende treningslære, a...

Avslutning av prosjekt med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine)

.   Jeg har avsluttet forskningsprosjektet på 12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX (www.sarmsx.com). Det har vært dosering på 10 mg ed for LGD-4033 (Anabolicum) og 20 mg ed for GW-501516 (Cardarine) som er de anbefalte doseringene for pr...

Ren elev

"Ren Elev" er et undervisningsopplegg for "elever i den videregående skolen" (dvs. 16 til 19 år) som er utviklet av Antidoping Norge. Det er undervisningsopplegg med prestasjoner, oppgaver og videoklipp som lærere kan bruke innenfor kroppsøving, idrettsfag eller tverrfaglig bruk (d...

Doping og folkehelse

  Anti-Doping Norge (ADNO) har i samarbeid med fagpersoner innenfor farmakologi, ernæring, idrettsfysiologi og medisin utarbeidet en håndbok om "Doping og folkehelse". Hensikten med håndboken er å "spre kunnskap om et alvorlig og sammensatt problem" og målgruppen er personer ...

Oppstart av prosjekt med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine)

  7. august 2017 begynner jeg på et forskningsprosjekt på 12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX. Det blir dosering på 10 mg ed for LGD-4033 (Anabolicum) og 20 mg ed for GW-501516 (Cardarine). Det er de anbefalte og normale doseringene...

Ren utøver

"Ren Utøver" er et e-læringsprogram for "idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat" som er utviklet av Antidoping Norge. Det er et kurs som på en enkel måte gir nyttig, oppdatert og grunnleggende kunnskaper om antidoping. Det gir en forståelig innføring i hvordan utøver skal for...

Dopingbrukere og fastlege

Den norske Legeforening har et kurs om "doping blant ungdom" og formålet er å "styrke dopingskunnskapen", "oppdage dopingbruk" og "utrede og behandle" personer som bruker eller har brukt dopingmidler. Kursmaterialet gir også nærmere informasjon om hvilket behandlingstilbud som...

Forskning på SARM: Ett år senere

Jeg begynte med forskning på SARM for ca. 1 år siden. Årsaken var faglig interesse for vurdering av hvilke effekter som kan oppnås for styrke, muskelmasse og kroppsfett ved bruk av prestasjonsfremmende midler. Ikke-steroide SARM er preparater som er under medisinsk utprøvning ...

Dopingbruk og fastlege

Fastlegen.   Antidoping Norge (ADNO) og Den norske Legeforening har et samarbeidsprosjekt om det nettbaserte 3-timers kurset "doping blant ungdom" som ble lansert pr. 15.11.2016. Kurset er tilgjengelig på websiden til legeforeningen og er vederlagsfritt. Formålet med kurse...

Avslutning av prosjekt med S-4 (Andarine)

. Jeg er ferdig med forskningsprosjektet på 8 uker med S-4 (Andarine) fra SarmsX (www.sarmsx.com). Det har vært følgende doseringer for preparatet i perioden: Uke 1 og 2: 50 mg ed (dvs. 1 ml) Uke 3 og 4: 60 mg ed (dvs. 1,2 ml) Uke 5 og 6: 70 mg ed (dvs. 1,4 ml) Uke 7 og 8: 80 mg ...

Oppstart av prosjekt med S-4 (Andarine)

17. april 2017 begynner jeg på et forskningsprosjekt på 8 uker med S-4 (Andarine) fra SarmsX. Jeg begynner med dosering på 50 mg ed og den daglige doseringen blir fordelt på 2 inntak. Årsaken er et S-4 har halveringstid på ca. 4 - 6 timer. Jeg kommer til å opprettholde doseringen p...

Avslutning av prosjekt med Ostarine (MK-2866)

Jeg er ferdig med forskningsprosjektet på 8 uker med Ostarine (MK-2866) fra SarmsX. Det har vært dosering på 25 mg ed gjennom hele perioden og dette er det anbefalte nivået ved fokus på rekomposisjon. Som følge av positiv respons på styrken i begynnelsen av prosjektet var det ikke behov for ...

Oppstart av prosjekt med Ostarine (MK-2866)

2. januar 2017 begynner jeg på et forskningsprosjekt på 8 uker med SARM, dvs. Ostarine (Ostabolic MK-2866) fra SARMSX. Dette er flytende (liquid) SARM med kjemikalier (dvs. i motsetning til kapsler som er benyttet i de tidligere prosjektene). Det blir dosering på 25 mg ed for ...

Avslutning av prosjekt med LGD-4033 og GW-501516

Jeg er ferdig med forskningsprosjektet på 6 uker med SARM, dvs. LGD-4033 (Legend) og GW-501516 (Cardarine) fra Olympus UK (Olympus Labs). For LGD-4033 var det dosering på 12 mg ed for uke 1 - 4 og 16 mg ed for uke 5 - 6. For GW-501516 var det dosering på 21 mg e...

Oppstart av prosjekt med LGD-4033 og GW-501516

Jeg begynner på et forskningsprosjekt på 6 uker med SARM, dvs. LGD-4033 (Legend, Bulking SARM) og GW-501516 (Cardarine, PPAR Modulator) fra Olympus UK (Olympus Labs). Det blir dosering på 12 mg ed for LGD-4033 (dvs. 3 kapsler á 4 mg hver morgen) og 21 mg ed for GW-501516 (dvs....

Avslutning av prosjekt med PES Alphamine

Jeg er ferdig med forskningsprosjektet på 4 uker med PES Alphamine fra Physique Enhancing Science (PEScience). Oppdateringene for forskningsprosjektet i perioden har vært som følgende: Oppstart av prosjekt med PES Alphamine. PES Alphamine. Målsetninger. Trenings- og kost...

Oppstart av prosjekt med PES Alphamine

Jeg begynner på et kortvarig forskningsprosjekt på 4 uker med PES Alphamine fra Physique Enhancing Science (PEScience). Dette er et supplement som angivelig skal gi økning i fettforbrenning, reduksjon av matlyst/appetitt og bevaring av muskelmasse. Boksen med PES Alphamine er på 252g og med...

Avslutning av prosjekt med RAD-140 og YK-11

Jeg er ferdig med forskningsprosjektet på 8 uker med SARMs, dvs. med RAD-140 og YK-11 fra FN ELITE Focused Nutrition. For RAD-140 var det dosering på 30 mg ed for uke 1 - 4, 45 mg ed for uke 5 - 6 og 30 mg ed for uke 7 - 8. For YK-11 var det dosering på 8 mg ed for uke 1 - 4 og 12 mg ed for ...

Oppstart av prosjekt med RAD-140 og YK-11

Jeg er tilbake fra sommerferien og begynner på det første forskningsprosjektet med SARM i dag, dvs. RAD-140 og YK-11. Det blir dosering på 30 mg ed for RAD-140 (dvs. 2 kapsler hver morgen) og 8 mg ed for YK-11 (dvs. 1 kapsel hver morgen og 1 kapsel hver ettermiddag) fra FN ELITE Fo...

Forskning på SARM

Les oppdatering pr. 21.06.2017 om utviklingen i det første året:  Forskning på SARM: Ett år senere. Jeg har hatt fokus på styrketrening sammenhengende i snart 1 år. Det har vært god fremgang for både styrke og muskelmasse, men det har også vært økning i fettprosent. Dette har...
Anahera

Anahera

41, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv