hits

6 av 24 (MK-677)

Jeg er komfortabel med oppsettet for pyramider med benkpress og synes at det fungerer tilfredsstillende. Dette er motiverende treningsøkter. Det synes å være noe respons på styrken og arbeidskapasiteten var bedre på 80 % av 1RM enn i forrige uke. Det er progresjon og det må det være siden toppen av pyramiden blir på 85 % av 1RM i neste uke. Det er mindre justeringer i programmet fra forrige uke (dvs. 3 av 24) som følge av forskjeller for vektbelastningen mellom begynnelsen (venstre siden av pyramiden) og slutten (høyre siden av pyramiden). Det er 12 treningsøkter i de månedlige programmene til Boris Sheiko og det er forskjeller for hver treningsøkt. Det gir grunnlag for tilstrekkelig med variasjon og progresjon for arbeidskapasiteten.

Kroppsvekten før frokost var på 83,2 kg (+0,2 kg). Første dosering på 12,5 mg med MK-677 er før frokost, mens den andre doseringen på 12,5 mg med MK-677 er før kvelds. Jeg synes ikke at det er mereffekter på sultfølelsen nå. Det fremstår som et ordinært omfang av sultfølelse mellom måltidene i samsvar med protokollen om energi-/kaloribalanse. Det skal være sultfølelse før det neste måltidet. I utgangspunktet er det ikke slik at ghrelin initierer til et måltid, men det øker i konsentrasjon ved forventet måltid. Måltidet har imidlertid mettende egenskaper. For meg har det vært et normalt inntak av mengde kalorier ved et måltid og det neste måltidet har også vært på det forventede tidspunktet med normal mengde av kalorier. Det er ingen avvik eller behov for mellommåltider. Dosering av MK-677 rett før et måltid har derfor noe dempede effekter på sultfølelsen som kommer som følge av økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet. Mereffekter på sultfølelsen fra MK-677 er også begrenset til de første ca. 1 - 3 dagene etter oppstart. Det er imidlertid ikke mer krevende enn at et begrenset omfang med disiplin og fokus er tilstrekkelig til å komme gjennom dette. Økningen i kroppsvekten har vært på +0,2 kg i de første ca. 2 ukene slik at situasjonen er åpenbart under kontroll. Det har vært en noe stram energi-/kaloribalanse hittil som følge av overvåking av effektene på sultfølelsen. Jeg hadde egentlig forventet enn noe raskere vektøkning enn dette. Kroppsvekten ble redusert med hele -6,2 kg i ukene før oppstart på forskningsprosjektet, men tilbakefallet har hittil vært begrenset til +0,2 kg. Jeg synes at det er noe overraskende siden det er vesentlig økning i kaloriinntaket og normalisering av inntaket av karbohydrater sammenlignet med jule- og nyttårsferien med lavkarbo og fasting.

Som tidligere nevnt er det ingen indikasjoner på at MK-677 har stimulerende effekter som har negativ påvirkning på søvnkvaliteten slik at dosering om kvelden fremstår som uproblematisk. Fremover blir det fokus på øvrige detaljer fra søvnregistreringen for vurdering av søvnmønster ("sleep patterns") og søvnkvalitet ("sleep quality"), dvs. effektene på sammensetningen av REM-søvn, dyp søvn og lett søvn om natten. Det er spesielt REM-søvn som er interessant siden det er teoretiske beskrivelsene som gir indikasjoner på vesentlige forbedringer. Det er beskrivelser om at MK-677 kan bidra til forlengelse i varigheten for REM-søvn med 20 - 50 % og bedre søvnkvalitet som følge av reduksjon av den lette søvnen. Ved REM-søvn er det lavere muskelspenning og det er tilnærmet total muskelavslapping. REM-søvn utgjør normalt ca. 20 - 25 % av den totale søvntiden. I den første uken med MK-677 var total søvn (100 %) fordelt på 24 % for REM-søvn, 27 % for dyp søvn og 49 % for lett søvn. Dette fremstår som en forbedring av søvnkvaliteten sammenlignet med de siste 4 månedene før oppstart på forskningsprosjektet (basislinjen). Gjennomsnittet i de siste månedene har vært som følgende:

  • September 2017 - 22 % REM-søvn, 21 % dyp søvn og 57 % lett søvn.
  • Oktober 2017 - 21 % REM-søvn, 23 % dyp søvn og 56 % lett søvn.
  • November 2017 - 21 % REM-søvn, 24 % dyp søvn og 55 % lett søvn.
  • Desember 2017 - 22 % REM-søvn, 26 % dyp søvn og 52 % lett søvn.
  • Gjsn. siste 4 måneder (basislinjen) - 21,5 % REM-søvn, 23,5 % dyp søvn og 55 % lett søvn.
  • Januar 2018 - 24 % for REM-søvn, 27 % for dyp søvn og 49 % for lett søvn (dvs. etter 7 dager med MK-677).

 

Det har derfor vært en økning i REM-søvn med +11,6 % (fra 21,5 % til 24 %) for meg i den første uken med MK-677 sammenlignet med gjennomsnittet for de siste 4 månedene. For dyp søvn har det vært økning med +14,9 % (fra 23,5 % til 27 %), mens den lette søvnen er redusert med -10,9 % (fra 55 % til 49 %). Lett søvn utgjør mindre enn 50 % av den totale søvnen nå og det har ikke vært slik for meg i tidligere perioder. 1 uke er en begrenset tidsperiode for vurdering og konklusjon, men det gir indikasjoner på vesentlige forbedringer for søvnmønsteret og søvnkvaliteten etter oppstart med MK-677. Jeg vil foreta en nærmere vurdering og analyse etter 4 og 8 ukers bruk når det er et bredere datagrunnlag. Datagrunnlaget hittil i forskningsprosjektet fremstår som oppløftende. Det kan imidlertid være statistiske og tilfeldige avvik i en kortvarig periode som 7 dager.

Uke 2 med Sheiko #29 er gjennomført. Volumberegningene hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

  Reps      
#29 Squat Bench Dead  
1 74 108 55 237
2 101 106 52 259
  Poundage      
#29 Squat Bench Dead  
1 8873 9779 7624 26275
2 11775 9528 7197 28501
  Intensity/Average %  
#29 Squat Bench Dead
1 65,9% 65,1% 71,5%
2 64,1% 64,7% 71,3%

 

Det er sammenheng mellom repetisjoner, volum og intensitet. Det har vært betydelig økning i volumet og repetisjoner for knebøy i uke 2, men intensiteten er svakt redusert. Det er noe mer stabilitet for benkpress og markløft med mindre bevegelser for nøkkeltallene. Systemet til Boris Sheiko innebærer at det er noe ukentlige prioriteringer av bestemte øvelser. I neste uke blir det redusert volum for benkpress og knebøy, men samtidig vesentlig økning i intensitet. Med gjennomsnittlig intensitet på ca. 72 % i uke 3 vil det bli test av styrkenivået. Det blir flere øvelser med repetisjoner på 80 - 85 % av 1RM slik at gjennomsnittlig intensitet øker. Intensiteten har vært noe lav for benkpress og knebøy innledningsvis på treningssystemet til Boris Sheiko. Siden to træler på venstre hånden revnet og det ble en mindre bløding i hånden på den forrige treningsøkten (dvs. 5 av 24) er det samtidig positivt at intensiteten for markløft blir redusert til ca. 68 % i neste uke.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv