hits

5 av 24 (MK-677)

Øvelsen med 3 x 4 på 85 % av 1RM i markløft fra bokser i forrige uke var krevende (dvs. 2 av 24). Det var imidlertid en positiv opplevelse med 4 x 4 på 80 % av 1RM i dag. Det var ikke nødvendig å stramme kroppen og grepet før hver repetisjon slik at det ble bedre kontinuitet for bevegelsesmønsteret. Det var litt krevende på det siste settet hvor to træler på venstre hånden revnet og det ble en mindre blødning. Dagens treningsøkt hadde mer volum siden benkpress var lagt til (sammenlignet med litt skråbenk i forrige uke), men vektbelastningen var begrenset (ca. 50 - 65 % av 1RM) for øvelsen og det var anledning til å fokusere mer på den tekniske utførelsen. Det var åpenbart bedre arbeidskapasitet enn i den første uken slik at det er progresjon. "De fleste treningsøktene" til Boris Sheiko skal være på over 2 timer, men foreløpig har jeg ikke vært over dette. Totalvolumet for Sheiko #29 i januar 2017 blir på 109 075 kg, mens Sheiko #30 i februar 2018 blir på 138 917 kg slik at det blir volumøkning på hele 27 % i neste måned. Det er derfor ventet at treningsøktene for det påfølgende systemet blir på over 2 timer. Av de forskjellige nybegynner programmene (dvs. fra #29 til #40) synes #30 å være det mest krevende for volum.

Kroppsvekten før frokost var på 83,4 kg (+0,4 kg). Den langsiktige målsetningen for 2018 er utvikling av en sterk og veltrent helårsoppkropp (sammenlignet med det som ble en tynn og svak sommerkropp i fjor). Kroppsvekt på under 85 kg og fettprosent på under 12 % burde ikke være vesentlig problemstilling. Jeg har ikke brukt fortløpende noteringer for kroppsvekt i tidligere forskningsprosjekter, men jeg valgte å ta med dette elementet i det nåværende forskningsprosjektet med MK-677. Årsaken er ønsket om bedre fokus på kroppssammensetningen (rekomposisjon) og vurdering av evt. bivirkninger for vannretensjon. Jeg har samtidig ingen fast kostholdsplan slik som tidligere, men det er i stedet bruk av prinsipper og retningslinjer som gir mer fleksibilitet til å foreta justeringer ved behov. Jeg har vært noe forsiktig med kaloriinntaket i begynnelsen for å unngå overspising siden MK-677 kan gi mereffekter på sultfølelsen på grunn av økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet. Rutinemessig veiing for kroppsvekten er ikke altoppslukende, frustrerende eller besettende for meg. Jeg har tilstrekkelig erfaring med dette til å unngå forstyrret forhold til mat, kropp og vekt slik at det blir ingen uheldige konsekvenser ved veiing 3 ganger i uken. Helsefaglig fokus på bevegelsene og reguleringen av kroppsvekt har hittil vært et interessant tiltak for meg. Det vil bli noe høyttenkning når bevegelsene for kroppsvekten skal vurderes. Det blir grovkornet og unøyaktige kommentarer frem til analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse) ved avslutningen av forskningsprosjektet. Jeg tenker fortsatt at bevegelsene i kroppsvekten i uke 2 må være for fettfri kroppsvekt (kroppsvann, muskelmasse mv.). Det er sultfølelse mellom de 4 daglige måltidene og fokus på energi-/kaloribalanse slik at det burde ikke være grunnlag for økning av kroppsfettet. Som følge av de stramme prinsipielle rammene for kostholdet antas det å være positivt for kroppssammensetningen når det er vektøkning. Det er foreløpig ingen matvarer fra skal unngå- og skal begrense"-listene (jfr. prinsippene for kostholdet).

Det har vært bruk av MK-677 i over 7 dager og det var ingen negative avvik fra søvnovervåkingen i den første uken. Det gir grunnlag for konklusjon om at dosering på 12,5 mg om kvelden har ingen stimulerende effekter som har negativ påvirkning på søvn. Den samlede søvnkvalitetsevalueringen har vært uendret hittil i forskningsprosjektet, dvs. innenfor rammen av tidligere perioder. Det er 79 av 100 poeng i den første uken og det er sammenlignbart med de siste 4 månedene før oppstart med MK-677. Gjennomsnittet i de siste månedene har vært som følgende:

  • September 2017 - 78
  • Oktober 2017 - 77
  • November 2017 - 77
  • Desember 2017 - 79
  • Januar 2018 - 79 (dvs. etter 7 dager med MK-677)

 

Desember 2017 var på 79 og det var høyere enn de forutgående månedene. Det antas å ha sammenheng med jule- og nyttårsferien hvor det er mer fleksibilitet for tid i seng og våken tid. Det er derfor positivt at søvnkvalitetsevalueringen også er på 79 poeng hittil i januar 2018 som er en normal måned for de daglige og ukentlige rutinene. Det kan gi indikasjoner på at MK-677 har hatt positiv innvirkning på søvnkvaliteten. Fremover blir det fokus på øvrige detaljer fra søvnregistreringen for vurdering av effekter på søvnmønster ("sleep patterns") og søvnkvalitet ("sleep quality").

Etter ca. 7 dagers bruk med dosering på 25 mg ed for MK-677 skal det ifølge de teoretiske beskrivelsene være vedvarende økning i konsentrasjon av IGF-1 og veksthormon i kroppen. IGF-1 nivåene kan økes med ca. 40 - 90 % ved bruk av MK-677. Det meste av den anabole virkningen av preparatet utøves fra IGF-1 og siden den første uken er gjennomført er det forventninger om identifisering av positive effekter i de kommende ukene. Totalrammen for forskningsprosjektet er på 8 uker og det er målsetning om økning av styrke og forbedring av kroppssammensetningen (reduksjon av kroppsfett og/eller økning av muskelmasse).

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv