hits

2 av 24 (MK-677)

Det er ca. 3 - 4 uker siden forrige treningsøkt med markløft og jeg merker at grepsstyrken er blitt noe svekket i perioden med total treningsfri. Det var spesielt krevende på den siste øvelsen med markløft fra bokser (litt under knehøyde, øvre del av leggen) på 85 % av 1RM. Jeg bruker ikke momentum effekter for repetisjoner. Det er en kontrollert eksentrisk fase ved at vektstangen legges på gulvet mellom hvert sett. Det gir bedre treningseffekt, men er samtidig noe tyngre enn "sprett" i gulvet eller uten å berøre gulvet. På de siste settene måtte jeg imidlertid bruke ca. 3 - 4 sekunder med å stramme kroppen og grepet før neste repetisjon. Samtlige av de 12 repetisjonene på 165 kg føltes som 1RM. Etter treningsøkten var det noe smerter i midtre og øvre del av ryggen (dvs. mellom kappemuskelen og den bedre ryggmuskelen). Det antas å være tung belastning for ryggen etter lengre tid med treningsfri. Det er ingen antydning til skader.

"Deadlift to knees" og "deadlift from boxes" var ukjente øvelser for meg og jeg måtte se på video på Youtube før utførelsen. Dette var interessante variasjoner i bevegelsesmønsteret som gir grunnlag for forbedringer i start- og midtposisjonen, oppsett og styrke for markløft. Det er flere variasjoner av "deadlift to knees". En versjonen er gulv - kneet - gulv, dvs. basert på ordlyden "opp til kneet" i navnet på øvelsen. Det som Boris Sheiko tilsynelatende mener med øvelsen er løft fra gulv til kneet, pause i ca. 1 - 2 sekunder og deretter fullføring av løftet slik at den samlede bevegelsen blir som ordinær markløft (dvs. med innlagt pause i midten av bevegelsen). Det blir vesentlig økning i belastningen for bevegelsen når det er pause i knehøyde.  Jeg bruker hantler til "lunge" (utfall) siden det gir bedre stabilitet enn vektstangen på skulder/rygg og det er lett vektbelastning for øvelsen. Dette er en noe ubehagelig øvelse for meg siden det ofte blir smerter i knærne, men jeg forsøker å unngå at ikke kneet kommer foran tærne på det fremste beinet ved å ta et lengre steg med det fremste beinet. Det blir mer belastning for kneet med kortere steg. Øvelsen er ikke egnet for personer med kneproblemer. For "abs" (mage) bruker jeg øvelsen med hengende beinløftninger med rette bein. Boris Sheiko har tilsynelatende ikke foretatt nærmere angivelser for magetreningen slik at det synes å være noe valgfrihet på dette området. 10 repetisjoner med ordinær situps blir imidlertid for lite slik at det må noe mer kreativitet og belastning for å få treningseffekt.

Det ble som ventet noe forsinket muskelømhet (doms) etter den første treningsøkten (dvs. 1 av 24). Det var muskelømhet for bryst, rumpe, fremsiden av lårene og innsiden var lårene. Jeg er ennå ikke 100 % restituert, men Sheiko-systemet er basert på at oppbyggingen av styrke blir bedre på den måten. Hensikten med prinsippet om strukturert vektbelastning ("concentrated loading") er at økning i styrken kommer etter gjennomføring av treningsopplegget når det er redusert volum og mer hvile for kroppen. Treningssystemet er derfor basert på periodisering og oppbygging av arbeidskapasitet. Grunnlaget for økning av styrken er fysiologisk reaksjon på høy arbeidsbelastning over lengre tid. Det blir ikke overtrening i en kortvarig periode som 4 til 8 uker.

Kroppsvekten før frokost var på 83,0 kg (uendret). Det er interessant at kroppsvekten er uendret etter forhøyet matinntak i de siste dagene. Det er kosthold basert på energi-/kaloribalanse sammenlignet med betydelig energi-/kaloriunderskudd i de siste 3 ukene før oppstart på forskningsprosjektet. Det er økning i matinntaket i samsvar med protokollen om energi-/kaloribalanse, men det er fortsatt noe sultfølelse mellom måltidene slik at det kan være effekter fra økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet. Det er imidlertid ingen økning i appetitten og det er metthetsfølelse etter måltidet. Det er tilstrekkelig med selvkontroll, disiplin og toleranseevne til å unngå overspising og mellommåltider. Det er foreløpig ingen matvarer fra "skal unngå"- og "skal begrense"-listene (jfr. prinsippene for kostholdet).

Jeg foretar søvnovervåking for vurdering av søvnmønster ("sleep patterns") og søvnkvalitet ("sleep quality") ved bruk av MK-677. Søvnovervåkingen gir grunnlag for analyse av dyp søvn, lett søvn og REM-søvn samt en samlet søvnkvalitetsevaluering. Det er mye interessant statistikk fra søvnregistreringen, men det må være et lengre perspektiv enn 2 dager for gjennomgang av dette. Jeg tenkte å foreta detaljerte analyser fra søvnregistreringen etter 4 og 8 ukers bruk når det er et bredere datagrunnlag. I de første dagene er det mest interessant med vurdering om preparatet har stimulerende effekter som kan bidra til negativ påvirkning på søvnkvaliteten. Den første doseringen (12,5 mg) for MK-677 er om morgen (dvs. 17 - 18 timer før tid i seng), mens den andre doseringen (12,5 mg) er om kvelden (ca. 1 - 2 timer før tid i seng). Det er teoretiske beskrivelser om at preparatet kan være svakt stimulerende slik at dosering om kvelden bør unngås, men det har foreløpig ikke påvirket evnen til å sovne med dosering på 12,5 mg før tid i seng. I de første 2 dagene etter oppstart på forskningsprosjektet har den samlede søvnkvalitetsevalueringen fått gjennomsnittlig score på 77 poeng (dvs. 78 for dag 1 og 76 for dag 2). Det er i nedre del av referansen fra 70 til 100, men sammenlignbart med tidligere perioder. Gjennomsnittet i de siste månedene har vært som følgende:

  • September 2017 - 78
  • Oktober 2017 - 77
  • November 2017 - 77
  • Desember 2017 - 79
  • Januar 2018 - 77 (dvs. etter 2 dager med MK-677)

 

Det er stabile søvnverdier over lengre tid siden avviket for høy/lav er begrenset til 2 poeng for perioden på 4 måneder. Med gjennomsnitt på 77 av 100 i de første dagene etter oppstart med MK-677 er det ingen negativ påvirkning på søvnkvaliteten. Det virker derfor ikke som preparatet har stimulerende effekter på meg ved dosering på 12,5 mg når søvnkvaliteten er uendret.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv