hits

Forskning på MK-677

Pr. 2. januar 2018 begynner jeg på et forskningsprosjekt med MK-677 (Ibutamoren, Nutrobal) fra Research Pharma UK (England). Prosjektet har varighet på 8 uker. Etter avslutning i slutten av februar 2018 blir det test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning for vurdering av resultater (styrke, kroppsfett, muskelmasse) som er oppnådd. Les her for utfyllende informasjon om MK-677.

Research Pharma UK har følgende produktbeskrivelse om MK-677 på websiden:

  • "MK-677 is not a SARM. It is a Research Chemical of the secretagogue class. More specifically it is a Growth Hormone Secretagogue (GHS). This GHS is an orally active compound that signals for the pituitary gland of test subjects to secrete growth hormone. It was developed with the aim of combating such conditions as muscle wasting, obesity and osteoporosis. This makes it an ideal candidate compound for researchers working on the effects of Grown Hormone levels and associated changes in physiology, muscle mass and changes to body mass index. The administration of MK-677 within test subjects can stimulate significant changes in Muscle Mass and density. MK-677 will also greatly increase the appetite of any test subject. As MK-677 acts as a GHS it is non-suppressive. This means that suitable research projects can extend from a period of 30 days to 1 year.
  • Contents per ml: MK-677 - 25mg, DMSO - 0,1ml, Polyethylyne Glycol 300 - 0,9 ml and Vegetable Glycerine - 0,3 ml. The Liquid version of MK-677 contains a small amount of DMSO to improve bioavailability of the compound.
  • MK-677 is very strong. Administer 25 mg per day split into 12,5 mg am and 12,5 mg pm. Begin administering just 12,5 mg per day and build up during the first week of research. If negative conditions occur stop research immediately."

 

Basert på de teoretiske beskrivelsene skal det ikke være påvirkning på nivået av testosteron, østrogen eller dihydrotestosteron (DHT) ved bruk av MK-677. Siden det ikke er androgene bivirkninger er det usikkert om det er nødvendig med behandlingsopplegg (PCT) etter bruk. De selektive virkningsmekanismene til MK-677 kan imidlertid være varierende og individuelle. Nolvadex (Tamoksifen) er derfor tilgjengelig for evt. raskere normalisering og stabilisering av hormonverdier hvis det blir aktuelt. Normal bruk av Nolvadex er periode på 4 uker. Det tas beslutning om dette innen utgangen av februar 2018 basert på effekter og bivirkninger i perioden.

Det blir dosering på 25 mg ed for MK-677 som er det anbefalte nivået for preparatet. Jeg begynner direkte på 25 mg ed fra dag 1 og det blir ikke aktuelt med protokoll med lavere dosering for oppbygging av toleranse slik leverandøren anbefaler. Som følge av lengre halveringstid på ca. 24 timer er det egentlig tilstrekkelig med en dosering om dagen, men leverandøren anbefaler en protokoll med 12,5 mg om morgen og 12,5 mg om kvelden. De teoretiske beskrivelsene om preparatet er delvis motstridende ved at det er fornuftig med dosering om morgen som følge av at preparatet kan ha en svak stimulerende effekt som kan påvirke søvn og at det er fornuftig med dosering om kvelden siden det blir rask økning i nivået av veksthormoner som kan gi noe sløvhet og slapphet. Protokollen til leverandøren om 50/50 for morgen og kveld følges i forskningsprosjektet for vurdering om tidspunktet for inntaket har påvirkning på søvnmønster/søvnkvalitet, generell velvære, sultfølelse og treningsøktene. Ved evt. bruk av Nolvadex blir det standardprotokoll med dosering på 40 - 40 - 20 - 20 mg ed for behandlingsopplegget. 

Målsetningen med forskningsprosjektet er økning av styrke og forbedring av kroppssammensetningen (reduksjon av kroppsfett og/eller økning av muskelmasse). Det er en mer fokusert og tydelig målsetning enn tidligere. Det innebærer også at den tidligere sekundære målsetningen om utholdenhet utgår. Det blir derfor ingen løpstreninger eller løpstester i forskningsperioden slik som tidligere. Målsetningen er basert på ønsket om en sterk og veltrent helårskropp slik at jeg skal unngå prosjekter med vektøkning og vektreduksjon i 2018. Det blir utelukkende fokus på rekomposisjon med tilretteleggelse for kroppsvekt på mindre enn 85 kg og fettprosent på mindre enn 12 %. Det er etablert en langsiktig og helhetlig målsetning for styrke og kroppssammensetning i motsetning til de tidligere kortsiktige og prosjektorienterte målsetningene. Jeg kommer til å ha tilsvarende målsetning i samtlige forskningsprosjekter i 2018.

Treningsopplegget blir tilrettelagt med fokus på utvikling av ren styrke i samsvar med målsetningen og det blir benyttet prinsipper fra styrkeløft. Jeg kommer til å bruke styrkeløftsystemet som er utviklet av Boris Sheiko i forskningsprosjektet. Dette er et treningssystem som er basert på ulike nivåer (nybegynner, avansert), periodiseringer og konkurranseforberedelser. En forenklet fremstilling av treningssystemet er at det er 3 treningsøkter i uken (helkroppsprogram) og at de fleste tar mer enn 2 timer som følge av betydelig omfang av sett. Det er fokus på øvelsene med benkpress, knebøy og markløft, men det er også et noe begrenset omfang av støtte- og isolasjonsøvelser. Det er benkpress på hver treningsøkt og det blir kombinert med enten knebøy eller markløft slik at det er alltid flere baseøvelser. Basert på oppsettet i Excel-arket er det vektbelastning på ca. 50 til 80 % av 1RM på settene, men gjennomsnittlig intensitet er på ca. 66 - 72 % som fremstår som middels belastning. Det som er interessant er at det er få repetisjoner på settene (ca. 1 til 5 repetisjoner) og ingen av settene synes å være nærheten av muskulær utmattelse (failure) slik at det fremstår ikke som et spesielt krevende program. Det er imidlertid fokus på oppbygging av arbeidskapasitet og styrke for kvalifisering til et bestemt nivå slik at arbeidsomfanget i oppsettet må ikke undervurderes. Med kroppsvekt på ca. 89 kg og 1RM på til sammen 515 kg for benkpress, knebøy og markløft er jeg på nivå 3 som innebærer klassifisering som nybegynner. Jeg må ha 1RM på 630 kg for kvalifisering til de avanserte nivåene (CMS, MS og MSIC). Siden hvert treningsprogram er på 4 uker har jeg valgt #29 og #30 til forskningsprosjektet på 8 uker og det fremstår som en fornuftig begynnelse. Jeg kommer til å gå videre med Sheiko-systemene i de påfølgende forskningsprosjektene siden dette er en flerårig treningsplan. Det blir loggføring av hver treningsøkt for styrke på bloggen (dvs. fra 1 til 24) slik som tidligere.

MK-677 kan gi økt blodtrykk. Kardiotrening med lav intensitet er derfor fornuftig for å redusere blodtrykket. 20 - 30 minutter med puls på 110 - 115 antas å være tilstrekkelig hvis det gjennomføres flere ganger i uken. Det blir derfor et minimumsnivå med kardiotrening for å ha kontroll på blodtrykket og jeg velger å bruke hoppetau for dette formålet. Hoppetau gir grunnlag for aerob (utholdenhet) og anerob (sprint, styrke) trening samt forbedringer for sener, muskler, bein og kaloriforbrenning. 

For kostholdet blir det en forenkling. Det blir ingen detaljert kostholdsplan med bestemte matvarer til de ulike måltidene. Utgangspunktet er at kostholdet skal være basert på energi-/kaloribalanse, men for stimulering av fettforbrenning må det trolig være et svakt energi-/kaloriunderskudd i deler av forskningsprosjektet. Tidligere erfaringer viser at det blir betydelig reduksjon av kroppsvekten og noe reduksjon av styrken ved energi-/kaloriunderskudd på ca. -250 til -500 kcal. Det må unngås siden det er fokus på økning av styrke. Jeg tenker at det skal være muligheter for økning av styrke ved energi-/kaloribalanse, men hvis det ikke blir respons på fettforbrenningen kan et svakt energi-/kaloriunderskudd på -100 til -250 kcal være aktuelt. For å oppnå dette er det tilstrekkelig å stå over et eller flere måltider (frokost eller kvelds) i løpet av uken.

MK-677 gir økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet som kan bidra til økning i appetitten og matinntaket. Det er ikke vedvarende effekter slik at det blir normalisering etter noen uker, men i begynnelsen er det ventet økning i appetitten. Det fremstår derfor som mest hensiktsmessig med energi-/kaloribalanse i de første ukene av forskningsprosjektet.

Forenklingen av kostholdet innebærer at det foreligger ingen forhåndsbestemt  eller detaljert kostholdsplan, men i stedet er det lagt til grunn retningslinjer eller prinsipper som skal følges. Det første prinsippet er matvarer som skal unngås. Det blir ingen snop, godterier, chips, kjeks, kaker, iskrem, brus, søppelmat (junk food, fast food) eller alkohol. Dette er ødeleggende for kroppen og gir unødvendige begrensninger for progresjon. Det andre prinsippet er matvarer som skal begrenses. Dette er matvarer som fremstilles som sunne og næringsrike, men som ikke er det siden det er bedre alternativer som bør velges. Det innebærer at omfanget av hvete, meieriprodukter og fruktjuice skal begrenses. Matvarer som f.eks. melk, fruktjuice, brødvarer, kornblandinger og pasta kan erstattes med vann, havregryn, quinoa, ris, poteter og grønnsaker i den grad det er mulig. I tillegg er det ikke tillatt med bruk av kosttilskudd eller andre supplement enn MK-677 som følge av at  det er ønskelig med begrensning av antall faktorer som påvirker styrke, kroppsfett og muskelmasse i forskningsprosjektet. Bruk av prinsipper og retningslinjer gir noe forenkling og mer variasjon enn de tidligere forhåndsbestemte kostholdsplanene med avvik innenfor rammen av 10 %. Jeg tenker at det blir mindre avvik med et variabelt og fleksibelt kosthold som er basert på retningslinjer og prinsipper.

MK-677 kan gi økt blodsukker og HbA1c (dvs. gjennomsnittlig blodsukker i de siste 6 - 8 uker før prøvetakingen). Det er derfor fornuftig å være forsiktig med inntaket av karbohydrater i forskningsprosjektet. Det blir prioritering av matvarer med høyt innhold av protein, middels innhold av fett og lavt innhold av karbohydrater, men ikke innenfor rammen av lavkarbo eller ketose. Jeg er ikke genetisk utsatt for utvikling av diabetes type 2 og det er ikke aktuelt med kontrolltiltak for måling av blodsukkeret og insulinnivået.

I motsetning til tidligere prosjekter kommer jeg til å bruke baderomsvekten til fortløpende målinger av kroppsvekten og oppfølging av bevegelser. Dette har også sammenheng med at det kan bli økning i mengden av vevsvæske i bindevevet som omgir celler, blodårer og organer (dvs. mer vann i kroppen, vannretensjon). Under normale omstendigheter blir væskenivået regulert, men MK-677 kan bidra til forstyrrelser i reguleringen (pga. økt saltretensjon) slik at det blir økt væskemengde i bindevevet (ødem). Utgangspunktet er at kroppsvekten må reduseres for å redusere fettprosenten, men det blir en krevende avregning i prosjektperioden hvis det blir økning i vannretensjon. Effektene av økning i væskenivået kan begrenses ved å gjøre justeringer i dietten, dvs. øke inntaket av kalium (potassium) og redusere inntaket av natrium (salt). Naturlige kilder for kalium er frukt som bananer, melon og avokado.

Beginning - Research project with MK-677 from Research Pharma UK:

  • Dosage at 25 mg per day. Split into 12,5 mg am and 12,5 mg pm. Athletic dose for physique and performance improvement.
  • Project length at 8 weeks (from January 2nd 2018 until end of February 2018). Nolvadex (Tamoxifen) is available as Post Cycle Therapy (PCT) if needed.
  • Update on blog after each workout (from 1 to 24). Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February).
  • Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp.
  • Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass).

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv