hits

Lovendringen for dopingmidler

 

Pr. 1. juli 2013 ble det forbudt med erverv, besittelse og bruk av dopingmidler i Norge. Ca. 2 - 3 % av befolkningen i landet ble kriminelle som følge av dette. Før endringen var det regulering av tilvirkning, omsetning og innførsel av dopingmidler. I høringsnotatet var det to forhold som ble nevnt som bakgrunn for den ønskede lovendringen.

For det første var det fokus å ha tilsvarende gjerningsbeskrivelse for dopingforbrytelser som for narkotikaforbrytelser. Det at dopingmidler ble likestilt med narkotika er forhold som Politiet har brukt i uttalelser ved pågripelser og aksjoner. I den siste nyhetssaken om "ti siktet etter doping-aksjon" (Dagbladet, 19.12.2017) kommer Politiet med uttalelse om at "befatning med dopingmidler er straffbart på lik linje med befatning med narkotika". Når narkotika blir avkriminalisert blir det en situasjonsendring som fremstår som lite hensiktsmessig. Politiet kan øke omfanget av ressursbruken på dopingmidler som følge av at "befatning med dopingmidler er mer straffbart enn befatning med narkotika". Basert på de helse- og samfunnsmessige skadevirkninger fremstår dette som et forvrengt bilde på virkeligheten som kan være vanskelig å forstå.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsket med lovendringen i 2013 at dopingmidler ble likestilt med narkotika. Det burde derfor gi åpning for revurdering av gjerningsbeskrivelsene for dopingforbrytelser når narkotika blir avkriminalisert.

For det andre var det fokus på aggressivitet og vold. Helse- og omsorgsdepartementet presiserte imidlertid i høringsnotatet at det var "uenighet om sammenhengen mellom bruk av anabole androgene steroider og økt aggresjon". Det er ingen vitenskapelig dokumentasjon på sammenheng, men samtidig kommer den mye brukte kommentaren om at "årsakssammenhengen kan heller ikke utelukkes". Noe av problemet med forskningen er at doseringene har vært små til middels i studiene. Det antas derfor å være aggresjonsvirkning av høye doser over lengre tid, men det er ingen forskning på dette. Det omfatter samtidig en noe avgrenset brukergruppe som trolig kan sammenlignes inntak av alkohol og den forholdsmessige andelen som blir alkoholikere. 

En lovendring som følge av at "årsakssammenhengen ikke kan utelukkes" virker som et noe svakt grunnlag. Grunnlaget blir ytterligere svekket når både narkotika og alkohol har vitenskapelig dokumentasjon på årsakssammenhengen med vold og aggressjon. En potensiell årsakssammenheng for en avgrensert gruppe brukere synes ikke å være tilstrekkelig for lovregulering når farligere stoffer blir avkriminalisert.

Det kan derfor være fornuftig at Helse- og omsorgsdepartementet foretar revurdering av gjerningsbeskrivelsen for dopingforbrytelser når narkotika blir avkriminalisert. Det tidligere ønsket om parallelle beskrivelser i loven bør også være gjeldende i fremtiden. Det er ikke grunnlag for at dopingmidler skal bli den "mest alvorlige kriminaliteten" i Norge. Det er andre stoffer som har vitenskapelig dokumentasjon på årsakssammenheng med vold og aggresjon som både er tillatt og avkriminalisert. I forhold til formålet med loven om å "unngå skadefølger på samfunnet og tredjepersoner, dernest å unngå skade på brukeren selv" synes ikke dopingmidler å være de stoffene som har mest omfattende skadevirkninger for samfunnet. Dopingmidler burde derfor heller ikke ha den strengeste lovreguleringen. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

41, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv