hits

RAD-140

RAD-140 - Kjemisk struktur
RAD-140 - Kjemisk struktur

 

RAD-140 (Testolone) er et SARM som er under utvikling (fase 1) av Radius Health Inc. (RDUS) for behandling av tilstander med muskeltap (sykdom, osteoporose, kakeksi, aldersrelatert) og kreft. SARM er forkortelse (akronym) for "selektive androgenreseptor modulatorer". Preparatene er selektive ved at det er anabole effekter på styrke, bein og muskulatur som følge av at virkestoffene binder seg til androgenreseptoren (testosteronreseptoren), men de påvirker ikke (evt. bare i mindre grad) prostata, talgkjertler og hypofysen sammenlignet med anabole og androgene steroider. Prostata er kjertel (blærehalskjertel) hos menn som ligger rundt urinrøret og under urinblæren. Det foretas produksjon av væsken som sædcellene svømmer i. Talgkjertel er små kjertler i huden og har egenskaper som forhindrer uttørking av huden, beskyttelse mot fuktighet og bevaring av mykhet. Hypofysen er kjertel i hjernen som foretar produksjon av veksthormoner og hormoner i testiklene (LH, FSH). Det er bindeleddet mellom nervesystemet og det endokrine systemet. For SARM er det derfor en selektiv anabol effekt med redusert omfang av bivirkninger. "Anabol" betyr at det er vevsoppbyggende og at det er stimulering av muskelproteiner i kroppen.

Androgener er en fellesbetegnelse på det mannlige kjønnshormonet testosteron og andre stoffer med testosteronlignende virkninger. Hos voksne blir nivået av hormoner redusert og tilførsel av androgener er nødvendig for opprettholdelse av muskelmasse. RAD-140 kan være en aktuell tilnærming for behandling av hormonrelaterte tilstander. RAD-140 bidrar til at hormonelle reseptorer reagerer på samme måte som ved inntak av testosteron (dvs. det etterligner testosteron). Det foretas aktivering av androgenreseptorene i muskelvev- og bein, men det påvirker ikke reseptorene i andre deler av kroppen. Som følge av dette kan det oppnås anabole effekter uten de negative bivirkninger som er relatert til bruk av testosteron. RAD-140 kan derfor være en potensiell kandidat til behandling som testosteronerstatningsterapi (TRT). Testosteron har et 100:100 forhold mellom anabole og androgene effekter og er det stoffet som ofte er utgangspunktet for målinger av forholdet mellom anabole og androgene effekter. Anabole effekter innebærer at det er cellevekst, mens androgene effekter er utviklingen av kjønnskarakterer (virilisering). RAD-140 har et forhold på 90:1. Dette forholdet kan ha avgjørende betydning for vurdering av den kliniske anvendelsen av preparatet. Basert på de teoretiske beskrivelsene er RAD-140 nesten tilsvarende anabolt som testosteron (90 vs. 100), men uten de androgene effekter (1 vs. 100). Det skal derfor ikke være bivirkninger. I utgangspunktet kan derfor RAD-140 brukers som erstatning for testosteron.

RAD-140 er selektiv som følge av måten de forskjellige proteiner samhandler med androgenreseptoren ved at det er flere faktorer som påvirker hverandre. Når RAD-140 binder seg til androgenreseptoren vil ulike celler foreta frigjøring av proteiner. Proteinene kan deretter sette i gang eller hindre virkningen av RAD-140 ved androgenreseptoren og det innebærer at androgenreseptoren blir aktivert. Den kjemiske strukturen til RAD-140 er unik og etterligner ikke strukturen til hormoner som testosteron eller andre steroider.

Det er studie (Design, Synthesis and Preclinical Characterization of RAD-140) som viser at preparatet stimulerer til muskelvekst uten at prostata og verdier for leverenzymer blir påvirket:

"Dual energy X-ray absorptiometry ("DEXA") scans were taken two days before dosing began and one day after the final dose (day −2 and day 29) in order to determine the effects of RAD-140 on lean tissue and fat. There was no consistent effect on absolute fat mass, whereas muscle showed a qualitative trend that increases with dose. Although it appears that the majority of mass increase was due to lean mass increase, none of the tissue weight increases were quite statistically significant, which might be due to the small group sizes and relatively large standard deviations. Clinical chemistry indicated the expected lowering of lipids (LDL, HDL, triglycerides). Despite the rather dramatic increases in body weight over such a short time, there was no elevation of liver enzyme transaminase levels at any dose >2 fold over its baseline value. Given the well-established relationship between oral androgen use and liver stress indicators, we were quite pleased that at a dose 10-fold greater than the fully effective dose we saw minimal liver enzyme elevations. RAD-140 is potency selective, since it stimulates muscle weight increases at a lower dose than that required to stimulate prostate weight increases. Moreover, it is also efficacy selective, because it is fully anabolic on muscle but demonstrates less than complete efficacy on the prostate and seminal vesicles and, in fact, can partially antagonize the stimulation of the seminal vesicles induced by testosterone. RAD-140 has excellent pharmacokinetics and is a potent anabolic. We believe the overall preclinical profile of RAD-140 is very good, and the compound has completed preclinical toxicology. We are currently preparing RAD-140 for phase I clinical studies in patients suffering from severe weight loss due to cancer cachexia".

Fordelene med RAD-140 er som følgende:

  • Økning av muskelmasse og styrke. Sykdommer som kreft, aids og multippel sklerose forårsaker avmagring, kraftløshet og sterkt nedsatt allmenntilstand (kakeksi). RAD-140 kan bidra til reversering av slike prosesser ved å øke bein- og muskelcellevekst. RAD-140 etterligner effektene ved bruk av testosteron, men det skal ikke bli aromatisering til østrogen. Det blir forbedringer i nitrogenbalansen (dvs. mer protein, nytt kroppsvev mv.) som gir økt størrelse på muskelcellene (hypertrofi).
  • Behandling mot kreft. RAD-140 har vist positive effekter i behandling av brystkreft. Celler fra pasienter med brystkreft viser at RAD-140 kan begrense kreftcellefremveksten ved å blokkere effekten av østrogen på vev. Det hindrer også produksjon av et protein (ESR1) som er involvert i utviklingen av kreft.
  • Behandling av nevrodegenerative sykdommer (Parkinsons, Alzheimers og Huntingtons sykdom). Nevrodegenerative sykdommer innebærer tap av celler i sentralnervesystemet. Dihydrotestosteron (DHT) har en naturlig evne til å beskytte nervesystemet og flere nevrodegenerative tilstander. RAD-140 har ca. 30 % av affiniteten til androgene reseptorer sammenlignet med testosteron og har nesten samme affinitet som dihydrotestosteron (DHT). Med "affinitet" menes kraften eller gjensidig attraksjon mellom stoffene. RAD-140 har kan derfor ha samme beskyttende effekt på nervesystemet som dihydrotestosteron (DHT) og kan forebygge utvikling av nevrodegenerative sykdommer. RAD-140 kan for eksempel redusere celledød etter et hjerneslag. Androgener kan generelt øke hjernecelleveksten og synaptisk plastisitet. Kombinasjonen av synaptisk plastisitet (formbarhet) og nydannelse av nerveceller i voksen alder gir grunnlag for hjernens funksjoner som hukommelse og læring. Noen av effektene må imidlertid tilordnes omdannelsen av hormonene til andre hormoner som østrogen. RAD-140 har ikke samme kjemisk struktur og blir ikke omgjort til andre hormoner slik at det vil trolig ikke være tilsvarende virkningsmekanismer.
  • Reduksjon av kroppsfett. Det er ingen studier som gir grunnlag for påstand om at RAD-140 bidrar til økning i fettforbrenning og reduksjon av kroppsfettet, men det antas å være en indirekte effekt siden nivået av lav-densitets lipoprotein (LDL) blir redusert. LDL fører kolesterol til kroppens celler og reduksjon av LDL er også forebyggende i forhold til hjertesykdom. LDL-kolesterolet er det "farlige kolesterolet". LDL kan normalt reduseres ved kostholdsendringer som mindre inntak av mettet fett. Økning av muskelmassen bidrar også til forbedringer i metabolismen som gir økning i fettforbrenning.  

 

Det er ofte teoretiske beskrivelser om at det ikke er bivirkninger ved bruk av RAD-140. Siden RAD-140 bidrar til å påvirke hormonelle reseptorer på samme måte som testosteron er det ikke utenkelig at det kan bli testesterorelaterte bivirkninger også. Det kan for eksempel være forstyrret bryst (gynekomasti), endringer i kjønnsdrift, hårtap, humørsvingninger, angst, depresjon, kvalme, oppkast og reduksjon i egenproduksjon av testosteron. Det er inntil videre ingen klinisk rapporterte bivirkninger for RAD-140. Mutasjoner i genet som koder androgenreseptoren (AR) kan påvirke hvilken respons kroppen har på bruken av RAD-140 (dvs. økt eller nedsatt aktivitet i kroppen). Variasjoner i genet kan påvirke arten og omfanget av bivirkninger.

I motsetning til hormonterapier er RAD-140 et oralt biotilgjengelig preparat. Studier gir indikasjoner på at det er anabole effekter med 0,3 mg ed, 3 mg ed og 30 mg ed, men den anbefalte doseringen fra leverandørene synes på være på 10 til 30 mg ed for periode på 4 til 12 uker. Høyere doser gir sterkere effekter. RAD-140 har lang halveringstid og det er tilstrekkelig med en dosering om dagen. Brukerrapporter gir indikasjoner om økning i styrke, økning i muskelmasse og reduksjon av kroppsfett samt forbedringer for hurtighet og utholdenhet. RAD-140 skal ha svært liten effekt på testosteronfrigivelse slik at det kan også brukes av kvinner uten å få maskuline trekk. Siden det kan bli reduksjon i egenproduksjon av testosteron er det fornuftig å ha behandlingsopplegg (Post Cycle Therapy, PCT) etter bruk for raskere stabilisering av hormonproduksjon. Et mindre behandlingsopplegg med SERM (dvs. selektive østrogenreseptormodulatorer) kan være fornuftig. Østrogenreseptorblokker kan brukes som anti-østrogen og forebygging av østrogen relaterte bivirkninger samt at de skal bidra til igangsettelse, økning, stabilisering mv. av nivået for egenproduksjon av testosteron.

RAD-140 er registrert på dopinglisten til idrettsutøvere i gruppe S1 som øvrige anabole stoffer. RAD-140 ble navngitt på dopinglisten etter endringer med virkning fra 1. januar 2018, men har inngått i samlebetegnelsen for SARM på dopinglisten siden 2008. Antidoping Norge (ADNO) har følgende beskrivelser om RAD-140 på dopinglisten:

"Gruppe S1 - 2. Øvrige anabole stoffer, inkludert, men ikke begrenset til:

  • Selektive androgenreseptor modulatorer (SARM'er, f. eks. Andarine, LGD-4033, Ostarine og RAD-140).
  • De selektive androgenreseptor modulatorene (SARM'ene) er en klasse av ikke-steroide stoffer med anabol effekt. De er således kjemisk helt ulike de tradisjonelle anabole androgene steroidene (AAS), men kan likevel binde seg til androgenreseptoren ("testosteronreseptoren") i kroppens celler og utøve anabole egenskaper. De har en noe forskjellig bivirkningsprofil i forhold til AAS, og synes i mindre grad å påvirke prostata, talgkjertler i huden og hypofysen enn de anabole androgene steroidene. I så måte synes disse stoffene å ha en mer selektiv anabol effekt, og kan gi inntrykk av å gi noe mindre bivirkninger. Dette er imidlertid ikke fullt ut dokumentert, og det fulle bivirkningspotensialet vil først komme til uttrykk når disse stoffene implementeres i terapeutisk bruk på et større antall pasienter. Spredingspotensialet for disse stoffene synes å være stort, og bivirkninger ved bruk i dopingøyemed, der dosene ofte er betydelig høyere, er på ingen måte kartlagt vitenskapelig."

 

Presentasjon på Youtube av Dylan Gemelli:

 

RAD-140 (Testolone): RAD-140 is designed to make hormonal receptors in the tissues act as though they are getting a strong dose of testosterone. Enhanced speed, stamina and endurance when doing high intensity is a key benefit shown in research tests. Another huge benefit shown is a rapid buildup of muscular tissues. Studies have also shown that RAD-140 contains a greater anabolic effect than testosterone. There have not been any side effects found to date. This is also a breakthrough considering that regular testosterone causes drastic suppression where RAD-140 has not shown these kinds of issue, nor has it shown any estrogen conversion or any typical testosterone, anabolic and androgenic side effects.

Én kommentar

lovelovelovelovelove

30.12.2017 kl.17:12

hei hei,godt nyttår ;)

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

41, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv