hits

MK-677

MK-677 - Kjemisk struktur
MK-677 - Kjemisk struktur

 

MK-677 (Nutrobal, Ibutamoren) blir registret i samme kategori som SARM, men har ingen innvirkning på androgene reseptorer og er derfor ikke et SARM. MK-677 er en selektiv agonist av ghrelinreseptoren og et veksthormonsekretagog (dvs. etterligning av veksthormon, hGH, IGF-1).

Ghrelinreseptoren (GHS-R) finnes i flere kjerner i sentralnervesystemet (hypothalamus) og hypofysen (kjertel som produserer syv ulike hormoner). Reseptoren er derfor et viktig hormon i forhold til opprettholdelse av stabiliteten i interne funksjoner (energihomeostase). Ghrelin ("ghre" betyr vekst og "relin" betyr frigivelse) har innvirkning på utskillelsen av veksthormoner og thyroid stimulerende hormoner (TSH). Det stimulerer til matinntak som følge av påvirkning av sultsenteret, dvs. det frembringer sultfølelse og resulterer i anabolsk metabolisme (derav betegnelsen "sulthormonet"). Ghrelin nivået er lavt ved fedmetilstander og inverst korrelert med kroppsmasseindeksen (BMI). Ved fedmetilstander er samtidig leptin nivået høyt (dvs. proporsjonalt med kroppsmasseindeksen). Sult og metthet blir derfor påvirket av fysiologiske mekanismer som bidrar til stabilitet i kroppens indre miljø. Konsentrasjon av ghrelin øker før et måltid. Det er f. eks. svært høye konsentrasjoner av ghrelin ved anoreksi (spiseforstyrrelse). I utgangspunktet er det ikke slik at ghrelin initierer til et måltid, men det øker i konsentrasjon ved forventet måltid. Det skal derfor være slik at ved inntak av en stor mengde kalorier ved et måltid vil det neste måltidet komme på et senere tidspunkt og mengden av kalorier ved det måltidet kan bli mindre enn antatt.

Veksthormonsekretagoge (GHS) innebærer at det blir frigjøring av veksthormoner (hGH). Veksthormoner virker på de fleste perifere vev og bidrar til økning i lagring av proteiner. Det blir også økt frigjøring av fettsyrer fra fettvevet og økt forbruk av fett som energi. Veksthormon gir også insulinresistens med økt mengde karbohydrater og insulin i blodet slik at det blir redusert forbruk av karbohydrater. Dette er positive endringer i metabolismen som kan gi beskyttelse mot sult. Muskelceller kan bruke fett som energi, mens hjernen fortsatt kan benytte seg av glukose siden hjernens glukosetransporter er ikke avhengig av insulin.

MK-677 er under utvikling som potensiell behandling for barn og eldre voksne som har mangler eller reduserte nivåer av veksthormoner. Som følge av økning av muskelmasse og beintetthet kan det også være aktuelt som behandling av svakhet eller beinskjørhet hos eldre. MK-677 påvirker kroppens produksjon av veksthormoner (hGH). Kroppen produserer veksthormoner naturlig, men kjemisk fremstilte utgaver av hormonet blir brukt i behandlingsøyemed og som prestasjonsfremmende midler (dvs. for å oppnå muskelbyggende effekt og forbrenning av underhudsfett). Veksthormon er vannløselige peptidhormon som produseres i hypofysens forlapp og delvis virker ved å øke produksjonen av IGF-1. Veksthormon stimulerer vekstsonene i skjelett og proteinsyntesen i muskulatur og indre organer slik at det blir økt muskelmasse og styrke ved mangel på veksthormoner. Veksthormon kan imidlertid ha begrenset med muskelbyggende effekt hos friske og veltrente personer som ikke har veksthormonmangel. Personer med overproduksjon av veksthormon kan utvikle akromegali (dvs. godartet svulst i hypofysen), men det tar flere år og betraktes som svært sjelden. Veksthormon øker konsentrasjonen av glukose i blodet og kan derfor øke risikoen for utvikling av diabetes. IGF-1 er et peptidhormon som hovedsakelig produseres i leveren. Det stimulerer cellevekst i muskulatur, brusk, benvev og flere andre vev samt at det hemmer nedbryting av fett og stimulerer aminosyretransport inn i muskelceller.

De positive effektene for MK-677 er økning av muskelmasse, redusert muskelsvinn eller muskeltap ved vektreduksjon, forbedringer av beintettheten eller beinbygging, reduksjon av kroppsfett, reduksjon av det dårlige kolesterolet (LDL) og forbedringer i nitrogenbalansen (dvs. mer protein, nytt kroppsvev mv.). Dette gir økt størrelse på muskelcellene (hypertrofi) og det gir kroppen flere muskelceller (hyperplasi). Det siste er noe som ikke kan oppnås ved bruk av anabole steroider.

Det er indikasjoner på at MK-677 kan bidra til forbedringer i funksjonene til hjernen. Økningen i IGF-1 kan bidra til å øke konsentrasjon, hukommelsen og læreevnen. Det kan også bli forlengelse i varigheten for REM-søvn med 20 - 50 % og bedre søvnkvalitet som følge av reduksjon av den lette søvnen. Ved REM-søvn er det lavere muskelspenning og det er tilnærmet total muskelavslapping. REM-søvn utgjør normalt ca. 20 - 25 % av den totale søvntiden.

Den anbefalte doseringen for MK-677 er på 25 mg ed. Preparatet kan være svakt stimulerende slik at inntak om morgen fremstår som mest fornuftig for å unngå negativ påvirkning på søvnkvalitet. Etter ca. 7 dagers bruk med dosering på 25 mg ed skal det bli vedvarende økning i konsentrasjon av IGF-1 og veksthormon. IGF-1 nivåene kan økes med ca. 40 - 90 % ved bruk av MK-677. Det meste av den anabole virkningen av preparatet utøves fra IGF-1.

Det er ofte beskrivelser om lite eller ingen bivirkninger ved bruk av MK-677, men det er flere forhold ved preparatet som bør nevnes.

Økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet kan bidra til økning i appetitten og matinntaket. Det er ikke vedvarende effekter slik at det blir normalisering etter noen uker, men i begynnelsen etter oppstart med MK-677 er det ventet økning i appetitten.

Det kan bli prikking eller nummenhet i hender som følge av trykk på en nerve i håndleddet.

Det kan bli økning i mengden av vevsvæske i bindevevet som omgir celler, blodårer og organer (dvs. mer vann i kroppen, vannretensjon). Under normale omstendigheter blir væskenivået regulert, men MK-677 kan bidra til forstyrrelser i reguleringen (pga. økt saltretensjon) slik at det blir økt væskemengde i bindevevet (ødem). Effektene kan begrenses ved å gjøre justeringer i dietten ved å øke inntaket av kalium og redusere inntaket av natrium (salt). Naturlige kilder for kalium er frukt som bananer, melon, avokado mv.

MK-677 kan gi økt blodtrykk, blodsukker og HbA1c (dvs. gjennomsnittlig blodsukker i de siste 6 - 8 uker før prøvetakingen). Kardiotrening med lav intensitet er fornuftig for å redusere blodtrykket. 20 - 30 minutter med puls på 110 - 115 er tilstrekkelig hvis det gjennomføres flere ganger i uken. Det kan også være fornuftig å være forsiktig med inntaket av karbohydrater samt regelmessig foreta kontroll av blodsukkeret og insulinnivået ved bruk av MK-677. Personer som har diabetes type 2 ("aldersdiabetes") eller som er genetisk utsatt for utvikling av diabetes type 2 bør unngå bruk av MK-677. Ved type 2-diabetes er det for lite insulin eller det er nødvendig med større mengder insulin enn det kroppen klarer å lage fordi insulinet virker dårligere (dvs. insulinresistens). Sykdommen er karakterisert ved et vedvarende forhøyet blodsukker og forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner (dvs. sammenheng med livsstil).

MK-677 kan øke mengden av prolaktin som er et av de syv hormonene som produseres i hypofysen. Prolaktin bidrar til utviklingen av brystene under graviditet og stimulerer til produksjon av melk i brystene. Det er antatt at økningen i nivået av prolaktin er av begrenset omfang slik at det ikke blir gynekomasti (dvs. forstørrelse av bryster). Det skal være svært sjeldne forekomster for dette. I utgangspunktet er det slik at MK-677 skal bidra til økning i produksjon av veksthormon og IGF-1 uten at det blir etterfølgende økning eller frigivelse av prolaktin. Arimidex er en aromatasehemmer (aromatase inhibitor, AI) som kan redusere konsentrasjon av hormonet østrogen, men har ingen direkte innvirkning på prolaktin. Østrogen og prolaktin synes imidlertid å ha et endokrinologisk forhold slik at det kan være at reduksjon av østrogen kan indirekte gi begrensninger for prolaktin. 

MK-677 vil på samme måte som veksthormoner påvirke og øke kroppens celledeling. Det skal ikke være risiko for utvikling av kreft, men for personer som har kreft vil bruk av MK-677 være en uheldig kombinasjon som bør unngås siden preparatet bidrar til at cellene reproduserer og vokser raskere. Det gir økt mortalitetsrisiko når det er behandling for kreft. Både veksthormoner og IGF-1 kan fremme kreftveksten.

Et usikkerhetsmoment er om det er langsiktige bivirkninger for hjernen ved forhøyet nivå av ghrelin. Det kan være potensiale for psykiske lidelser (f. eks. depresjon, angst og kronisk stress) ved langvarig periode med forhøyede nivåer. Dette er imidlertid noe sammensatt siden det foreligger indikasjoner på at økning i ghrelin nivået kan gi kronisk stress, men samtidig at atferd knyttet til depresjon og angst reduseres når nivået av ghrelin øker. Det kan derfor være at hormonet koordinerer forskjellige og individuelle atferdsprosesser.

MK-677 er registrert på dopinglisten til idrettsutøvere i gruppe S2 som veksthormonfrigjører (sekretagoger, GHS). Veksthormon kan ikke spores på en urinprøve. Doping med veksthormoner og veksthormonfrigjørere kan imidlertid påvises i blodprøver som følge av at nivåene av IGF-1 og IGF-BP3 blir stimulert. Veksthormon senker også nivåene av insulin og stoffskiftehormoner (trijodtyronin T3 og tyroksin T4). Antidoping Norge (ADNO) har følgende beskrivelser om preparatene på dopinglisten:

"5. Veksthormon (hGH) og dets frigjørende faktorer, som inkluderer:

  • veksthormon-frigjørende hormon (GHRH) og dets analoger (f. eks. CJC-1295, sermorelin og tesamorelin).
  • veksthormonfrigjørere ("sekretagoger"; GHS) - f. eks. ghrelin og ghrelin mimetika, som anamorelin og ipamorelin).
  • veksthormonfrigjørende peptider (GHRPs); f. eks. alexamorelin, GHRP-6, hexarelin og pralmorelin (GHRP-2). 
  • Veksthormon (hGH) benyttes i medisinsk sammenheng til behandling av barn med redusert vekst pga. nedsatt eller opphevet egenproduksjon, og til voksne med symptomgivende veksthormonmangel. Misbruk kan medføre risiko for vekstforstyrrelser. Bivirkninger kan være væskeretensjon (økt mengde væske i kroppen), leddsmerter, muskelsmerter, økt svetting, fet hud, hirsutisme (økt kroppsbehåring), økt blodsukker og økt risiko for utvikling av diabetes, hypertensjon (høyt blodtrykk), hjerte/kar-sykdom, visceromegali (økt størrelse av indre organer), akromegali (symptomkompleks ved økt mengde veksthormon i blodet) og økt cancerrisiko (spesielt kreft i mage-tarm)."

 

Antidoping Norge foretok kunngjøring av uttalelse om MK-677 (Nutrobal) pr. 23.01.2017, men den ble senere slettet pr. 07.02.2017. Bakgrunnen for at uttalelsen ble slettet var at "formuleringen var for enkel" ifølge tilbakemelding fra prosjektmedarbeider i avdelingen for Forebygging og Folkehelse. Den opprinnelige uttalelsen om MK-677 var imidlertid som følgende:

Publisert pr. 23.01.2017 og slettet pr. 07.02.2017: "SARM har angivelig mange av de samme egenskapene som Anabole Androgene Steroider (AAS). AAS er en samlebetegnelse for kroppens egenproduserte- og kjemisk fremstilte mannlige kjønnshormoner. I kroppen vil disse hormonene føres rundt med blodbanen og feste seg til bestemte reseptorer i cellene (Androgene reseptorer). De androgene reseptorene finner vi i muskelceller (ønsket virkning ved bruk av AAS), men også i blant annet i prostata, sentralnervesystemet, huden m.fl. (uønsket effekt ved bruk av AAS/bivirkninger) SARM er «designet» til å binde seg sterkt til en del androgene reseptorer, samtidig som det binder seg svakt til andre androgene reseptorer. Med eksempelvis kreftpasienter kan man med dette få et komponent som binder seg til de vevsoppbyggende reseptorene, mens bindingen til andre androgene reseptorer som påvirker prostata, sentralnervesystemet m.fl. er svakt. Med det får man ønsket virkning av preparatet med reduserte uønskede virkninger. Dette er i alle fall teorien. Enn så lenge foregår det medisinske utprøvinger av SARM, og effekten er ikke godt nok dokumentert. I noen treningsmiljøer har man likevel tatt i bruk SARM. Tilbakemeldinger fra informanter i miljøet er delte, men mange opplever effekten av preparatene som minimale eller fraværende. Det meldes om bivirkninger som Gynekomasti og redusert egenproduksjon av testosteron, samt hodepine, akne og nummenhet i hender.

Nutrobal er ikke et SARM, da det påvirker kroppens produksjon av veksthormoner. (Kroppen produserer veksthormoner naturlig, men kjemisk fremstilte utgaver av hormonet blir brukt i noen treningsmiljøer). Bruk av Nutrobal øker mengde Prolactin og eksponerte individer kan med det utvikle melkeproduksjon i brystene. (Det gjelder også menn). Nutrobal vil på samme måte som veksthormoner påvirke og øke kroppens celledeling. Det foreligger med det en risiko knyttet til kreft. Kontraindikasjoner ved bruk av andre medisiner eller preparater sammen med Nutrobal er ikke godt nok dokumentert, men det foreligger ingen kjente alvorlige kontraindikasjoner i litteraturen.

Doping er ulovlig i Norge. I «Forskrift om hva som skal anses som dopingmiddel» (Lovdata) er ikke SARM eller GHS registrert som dopingmiddel etter straffeloven og legemiddellovens bestemmelser. Det er heller ikke oppført i «Forskrift om hva som skal anses som legemiddel». (Derimot står disse stoffene på idrettens dopingliste, og anses som dopingmiddel av WADA (World Anti-doping Agency), og er med det forbudt i og utenfor konkurranse).

SARM og GHS er med det per definisjon forbudt i idretten, men rammes ikke av lovbestemmelsene i straffeloven og legemiddelloven. Likevel vil Legemiddelverket og Tollmyndighet kunne anse disse stoffene som et legemiddel etter «konkrete helhetsvurderinger» med hjemmel i legemiddelforskriften § 1-3 bokstav a, da det er et legemiddelsubstans med farmakologiske egenskaper. Import uten at nødvendige kriterier (markedsføringstillatelse og norsk innpakning) er oppfylt, vil med det være ulovlig. Bruk av et legemiddel som ikke er godkjent i Norge (som med dette preparatet) er med det også ulovlig.", jfr. websiden til Antidoping Norge pr. 23.01.2017.

Uttalelsen ble slettet pr. 07.02.2017 som følge av den siste setningen. Antidoping Norge hadde ikke juridisk grunnlag for påstanden om at bruk av legemiddel som ikke er godkjent i Norge er ulovlig (jfr. 23 av 48 og 33 av 48). Basert på mine vurderinger fremstår ikke kjøp, besittelse og bruk av SARM/GHS som ulovlig. Jeg er usikker på hvilke lovbestemmelser som evt. kan anvendes på ikke-godkjent legemiddel. Det antas at konklusjon blir at kjøp, besittelse og bruk er ikke forbudt (dvs. at det er tillatt), men at import og videresalg kan straffeforfølges (dvs. at det er ulovlig).

Presentasjon på Youtube av Dylan Gemelli:

 
MK-677 (Nutrobal, Ibutamoren): MK-677 is orally active growth hormone secretagogue. A secretagogue is the term for a substance that chemically signals for the pituitary gland to secrete growth hormone. MK-677 increases growth hormone and IGF-1 levels. Elevated growth hormone has endless list of benefits to the human body (fat loss, increases in fat free mass, enhanced sleep quality, a treatment for obesity and fat loss, lowering of bad cholesterol, significant improvements in nitrogen balance, reversal of diet-induced nitrogen wasting, treatment of catabolic conditions, increase in basil metabolic rate, healing old injuries, healing bones, tendons and ligaments).

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

41, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv