hits

30 av 36 (LGD-4033 og GW-501516)


 

30. trening (B):

  • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
  • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
  • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
  • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Jeg har forsøkt å redusere energi-/kalorioverskuddet fra den øvre enden til den nedre enden av intervallet fra +250 til +500 kcal for å begrense økningen i kroppsvekten (samt kroppsfettet og fettprosenten). Etter 6 uker var det kroppsvekt på 86,8 kg (+6,7 kg og +8,36 %). Jeg antar at kroppsvekten er på ca. 88 kg (+7,9 kg og +9,87 %) etter 10 uker slik at det har vært noe utflating eller stabilisering i de siste 4 ukene.

Basert på kostholdsplanen var det ventet økning i kroppsvekten på ca. 6 til 12 kg i perioden på 12 uker, dvs. kroppsvekt innenfor rammen fra ca. 86 til 92 kg. Det er indikasjoner på at jeg vil være i midten av dette intervallet om 2 uker. Jeg tenker at det er vanskelig å redusere eller opprettholde fettprosenten på 14,0 % (jfr. analyse etter 6 uker) når det er videre økning i kroppsvekten i andre halvdel av forskningsprosjektet. Det er mest sannsynlig blir det en ny rekord for fettprosent på analysen av kroppens sammensetning ved avslutning i slutten av oktober 2017.

Ved vektøkning er det fordeling med ca. 50 - 55 % for kroppsfett (dvs. totale mengde lipider som kan trekkes fra fettvev og andre celler), ca. 30 - 25 % for muskelmasse (dvs. skjelettmuskulaturen) og ca. 20 % for annet (dvs. differansen mellom fettfri masse og muskelmasse). "Annet" antas å være komponenter som hud, skjelett, organer (hjerne, hjerte, lunger, magesekk, tarmer, nyrer, lever), brusk og væske, men skjemaet til InBody gir ikke grunnlag for nøyaktige beregninger av dette. Muskelmasse er del av fettfri masse, men fettfri masse kan påvirkes av andre faktorer enn muskler (slik som f. eks. kroppsvann). Vann har vesentlig påvirkning på bevegelsene i fettfri masse. Økning i fettfri masse er ikke alltid økning i muskelmasse slik at jeg skiller mellom muskelmasse, kroppsfett og "annet" i analysen av kroppens sammensetning.

En annen tilnærming for vektøkningen er derfor ca. 45 % - 50 % for fettfri masse og ca. 55 - 50 % for kroppsfett. Det fremstår som mer fordelaktig enn ca. 30 - 25 % for muskelmasse, men det gir et noe feilaktig bilde på bevegelsene. Muskelmasse er den eneste komponenten som aktivt kan vokse eller utvikles ved trening og ernæring. Det må derfor foretas dekomponering av fettfri masse for å se på muskelmasse og bindingen for kroppsvannet ved vurdering av egenskapene til preparatene som brukes.

Det er vanskelig å oppnå ren vektøkning ("clean bulk") selv med et moderat energi-/kalorioverskudd innenfor rammen av +250 til +500 kcal. Det blir økning i kroppsfett og fettprosent når kroppsvekten øker. Egenskapene for fettforbrenning for GW-501516 (Cardarine) og egenskapene for utvikling av muskelmasse for LGD-4033 (Anabolicum) har ikke vært tilstrekkelige når det er ca. 50/50 mellom fettfri masse og kroppsfett.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv