hits

15 av 36 (LGD-4033 og GW-501516)


 

15. trening (A):

  • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
  • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
  • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
  • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Det er mindre enn 2 uker igjen til "tentamen", dvs. halvveis i forskningsprosjektet hvor det skal foretas analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse) og test av 1RM i baseøvelsene (benkpress, knebøy og markløft). I forskningsprosjektet er det fokus på vurdering av effektene fra preparatene etter 6 uker (dvs. kortvarig bruk, tentamen) og 12 uker (dvs. langvarig bruk, eksamen). Det er ofte beskrivelser om at det må være minimum bruk i periode på 4 til 8 uker for å få "effekter" for SARM, mens det er anbefalt med bruk i periode på 8 til 12 uker for å få "maksimale effekter". I dette forskningsprosjektet foretas det kartlegging av hva som er egentlig er forskjellen. 

Jeg tviler på at det har vært økning i 1RM hittil i forskningsprosjektet. Jeg er imidlertid komfortabel med vektbelastningen på 132 kg for benkpress, 177 kg for knebøy og 187 kg for markløft (jfr. forrige test av 1RM) slik at det er potensiale for opprettholdelse av styrken. Det var svak utvikling for benkpress etter sommerferien, men treningsøktene har vært mer oppløftende i de siste ukene. Det er ingen indikasjoner på økninger i styrke. Vektbelastningen på treningsøktene er på ca. 70 % av 1RM slik at det er heller ingen direkte fokus på ren styrke, men det er indikasjoner på økninger i den muskulære utholdenheten. På det første settet for baseøvelsene har det vært økning fra 42 repetisjoner (12 - 15 - 15) til 56 repetisjoner (16 - 20 - 20). I begynnelsen var det fokus på +15 repetisjoner, men nå er det fokus på +20 repetisjoner. Det er derfor reduksjon fra 4 - 5 sett til 3 - 4 sett for baseøvelsene siden det er 50 repetisjoner på hver øvelse. Dette kan fremstå som tilfredsstillende, men det er viktig å være oppmerksom på at treningsopplegget ble endret fra høy/middels til lav vektbelastning slik at progresjon for den muskulære utholdenheten var ventet. Treningsopplegget er beskrevet i treningsplanenLGD-4033 (Anabolicum) skal være et anabolt preparat med "lignende resultater" som steroider og det er absolutt grunnlag for å ha høyere forventninger enn det som er oppnådd hittil. "Lignende resultater" er et misvisende uttrykk og det gir grunnlag for feilaktige forventninger. Resultatene som oppnås ved bruk av SARM er ikke sammenlignbare eller lignende som ved bruk av anabole steroider. SARM blir ofte sammenlignet med de milde anabole steroider som Turinabol, Anavar og Primobolan i de teoretiske beskrivelsene, men SARM synes ikke å være i nærheten av å ha de samme egenskapene for styrke og muskelmasse. LGD-4033 (Anabolicum) ble opprinnelig utviklet for behandling av muskeltap ved osteoporoses, akutt/kronisk sykdom og aldersrelatert muskeltap, men bruk innenfor slik behandling fremstår som lite hensiktsmessig når ikke treningsopplegget for styrke som jeg har gjennomført gir tilstrekkelig med progresjon. Det er litt skuffende når LGD-4033 (Anabolicum) blir betraktet for å være den sterkeste og mest anabole av SARM. LGD-4033 (Anabolicum) skal være det beste preparatet for utvikling av muskelmasse, men har trolig ikke tilsvarende egenskaper som S-23 for styrke.

Det har vært betydelig økning i kroppsvekten og det er indikasjoner på ufordelaktige bevegelser i kroppssammensetningen (dvs. litt mer muskelmasse og mye mer kroppsfett). Jeg måtte raskt foreta justering med et hakk på beltespennet på buksen (ca. 2 uker) og i den siste uken har det vært ytterligere justering av ett hakk (dvs. 2 hakk på 5 uker). Basert på tidligere erfaringer er det indikasjoner på at ett hakk på beltespennet tilsvarer ca. 4 - 5 kg i kroppsvekt. Det innebærer at kroppsvekten er på ca. 88 - 90 kg nå (dvs. ca. 8 - 10 kg i vektøkning). Det er ingen bruk av baderomsvekten i prosjektperioden siden de daglige eller ukentlige bevegelser kan gi psykiske påvirkninger. Det er fokus på opprettholdelse av kostholdsplanen som er tilrettelagt med energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 kcal. Det var betydelig omfang med avvik fra kostholdsplanen i de første ukene, men det har vært innstramninger og bedre fokus i de siste ukene slik at disiplin er tilfredsstillende. Det blir ofte avsporinger innledningsvis i prosjekter med energi-/kalorioverskudd slik at målsetningen om 90 %-regelen er krevende, men for forskningsperioden som helhet burde dette være oppnåelig. Dette har sammenheng med at oppstarten for prosjektet med energi-/kalorioverskudd var etter en lengre periode med rekomposisjon og vektreduksjon (ca. 7 måneder). Bedre disiplin for kostholdet har bare i mindre grad gitt begrensninger på vektøkningen, dvs. ca. 4 - 5 kg på de første 2 ukene og deretter ca. 4 - 5 kg på de neste 3 ukene. Det er ihverfall indikasjoner på utflating.

I tidligere prosjekter med fokus på vektøkning har det vært en ramme på inntil ca. 10 - 12 kg. Det meste av potensiale for vektøkning blir tatt ut i begynnelsen av perioden. Det er ofte rask økning på opptil ca. 10 kg før det blir utflating og mer stabile bevegelser for kroppsvekten i avslutningsfasen. Jeg betrakter bevegelsene i kroppsvekten i de første 5 ukene som normale. Det er derfor ingen indikasjoner på forhøyet fettforbrenning, energiforbruk mv. slik at egenskapene som metabolsk modulator for GW-501516 (Cardarine) fremstår som fraværende. Preparatet skal øke fettsyre metabolisme i skjelettmuskulatur, dvs. prosesser som forbruker energi (for eksempel syntese og lagring av fett) reduseres og prosesser som danner energi (for eksempel forbrenning av fett og karbohydrater) økes. Det skal gi "beskyttelse" mot fedme som er forårsaket av diett (dvs. energi-/kalorioverskudd, usunn mat). Det synes ikke å være effekter fra slike virkningsmekanismer hittil i forskningsprosjektet. Det er indikasjoner på betydelig økning i kroppsfettet og fettprosenten. Fettprosenten er basert på tidligere erfaring på 13,8 % til 14,5 % ved fokus på vektøkning (bulk) og det er ingen indikasjoner på at forholdstallet vil bli lavere i dette forskningsprosjektet.

Taket for kroppsvekten er normalt på ca. 91 - 92 kg. Jeg har ikke hatt kroppsvekt over dette nivået i nyere tid (dvs. de siste ca. 10 årene). Det kan derfor bli interessant med vurdering av bevegelser i kroppsvekten i de gjenstående 7 ukene. Det var ventet økning i kroppsvekten på ca. 6 til 12 kg i perioden på 12 uker (dvs. basert på målsetningene) og jeg er i øvre del av dette intervallet etter 5 uker. Jeg bør egentlig være i nedre del av intervallet hvis GW-501516 (Cardarine) har de ønskede egenskapene for fettforbrenning, men da må det bli vektreduksjon i den resterende perioden. Jeg tviler sterkt på at det er mulig når det er energi-/kalorioverskudd. Det er mer realistisk med utflating eller mer stabile bevegelser i kroppsvekten. Det er derfor indikasjoner på at kroppsvekten vil være på ca. 90 - 92 kg ved utgangen av perioden på 12 uker, dvs. +10 til +12 kg. I slik situasjon fremstår det som urealistisk med fettprosent på under 14 %.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv