hits

14 av 36 (LGD-4033 og GW-501516)


 

14. trening (B):

  • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
  • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
  • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
  • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Jeg har begynt på den andre flasken for både LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) slik at 1/3 av forskningsprosjektet er gjennomført. Jeg har 3 flasker av hvert preparat som skal disponeres i perioden på 12 uker. Flaskene fra SarmsX hadde varighet på 30 dager og det er nøyaktig i samsvar med innholdsbetegnelsen om 30 ml. Måleenheten (dropper) i korken er ikke lang nok og rekker ikke ned til bunnen i flasken. I de siste dagene blir det krevende øvelse å bruke dropper. Flasken kan legges på siden, men det er umulig å få 1 ml i dropper samtidig slik at hoderegning og skjønnsmessige vurderinger blir nødvendig. Dropper har bare angivelse for hver 0,25 ml. Jeg har i stedet brukt egen sprøyte (for oralt bruk, uten kanyle) for opptrekk av 1 ml i de siste dagene. Det er mye enklere og mer nøyaktig. Sprøyte med målangivelse på 1 ml kan kjøpes på apoteket. 

Alle flaskene med LGD-4033 (Anabolicum) har en klar og gjennomsiktig gulaktig væske. Siden flasken er blå fremstår væsken som grønnaktig fra utsiden, men den blir gulaktig i måleenheten. Det var grumsete og uklar rødaktig væske for samtlige flasker for GW-501516 (Cardarine). Det er dannelse av krystaller eller krystallisering (crystallization). Kraftig risting er nytteløst, men kombinasjon av oppvarming av flasken under rennende varmt vann og kraftig risting medfører at det blir bedre oppløsning av væsken. Det er fortsatt hvite klumper med krystaller i flasken som ikke blir utblandet, men væsken er ikke grumsete slik at det fremstår som mer innbydende. Det er ikke mulig å få helt klar og ren væske for flasken med GW-501516 (Cardarine). I tillegg kommer grumset raskt tilbake slik at øvelsen må gjentas flere ganger i uken og det er tungvint.

Jeg har fått 1 flaske med Ostarine (MK-2866), 3 flasker med S-4 (Andarine), 3 flasker med LGD-4033 (Anabolicum) og 3 flasker med GW-501516 (Cardaine) fra SarmsX i 2017 (dvs. til sammen 10 flasker). Det har vært problemer med grums og krystallisering for 4 av flaskene, dvs. 3 flasker med GW-501516 (Cardaine) og 1 flaske med S-4 (Andarine). Problemer med 40 % av flaskene er mye. Det har ikke vært ufordelaktige bevegelser i temperaturen etter mottak av varene (dvs. oppbevaring i romtemperatur på ca. 18 - 20 grader) og siden de fleste flaskene ble mottatt samtidig er det uklart hvorfor det er blitt krystallisering, grums mv. Det kan ikke være spesielle forhold under transport når varene ble mottatt samlet. Jeg har fått tilbakemelding om at dette er "ikke et uvanlig fenomen" for preparater i flytende form og at det skal ikke ha konsekvenser for virkestoffene, effektene mv. til preparatene. Det virker som GW-501516 (Cardaine) er spesielt utsatt for dette og preparatet er det eneste hos SarmsX som har tekst om "rist kraftig før bruk" i produktbeskrivelsene. Det blir også angitt med store bokstaver i produktbeskrivelsene for å underbygge betydningen og viktigheten av dette. Det er imidlertid nytteløst med kraftig risting alene. Det må samtidig foretas oppvarming av flasken under rennende varmt vann fra springen (dvs. ca. 50 - 60 grader) før det blir endringer.

Den 5. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 21:59 min, dvs. 4:07 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 580 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

  • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
  • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
  • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
  • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
  • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.

 

Løpstreningene hittil i forskningsprosjekter har ikke vært ukens høydepunkt. Det har i stedet fremstått som et nødvendig onde for vurdering av utholdenhet som er en sekundær del av forskningsprosjektet (dvs. det primære fokuset er på styrke og kroppssammensetning). Den siste løpstreningen ble imidlertid en positiv opplevelse og det var merkbart bedre løpskapasitet sammenlignet med de siste ukene. Det ble omsider ny bestenotering i forskningsprosjektet, dvs. første gang på 3 uker. Det var begrenset med stivhet i lår- og leggmuskulaturen samt at det var roligere og mer balansert pustefrekvens. Det var heller ikke samme følelse av å være overopphetet (varme og svette) som tidligere. Den følte anstrengelsen var redusert. Det var noe ufordelaktige værforhold med regn, vind og lavere høstlignende temperaturer, men jeg tror egentlig ikke at det hadde vesentlige innvirkninger på gjennomføringen. Det er fortsatt følelse av å være tung og treg i motbakker slik at det blir betydelig reduksjon i frekvens. Tiden er på over 4:30 min/km i den delen av segmentet slik at det for svakt til å oppnå gjennomsnittlige tider på under 4:00 min/km for distansen som helhet. Jeg var på under 4:10 min/km i motbakken i det forrige forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) når det var gjennomsnittlige tider på under 4:00 min/km på den samme distansen. Det er imidlertid bedre tempo, frekvens og flyt i de øvrige delene av løpssegmentet slik at det er forbedringer i løpsfølelsen sammenlignet med de siste ukene.

Etter 5 uker med bruk av S-4 (Andarine) var det tidsnoteringer på 4:03 min/km i det forrige forskningsprosjektet (jfr. 48 av 48). Bestenoteringen ble på 3:57 min/km og det var etter 7 uker. Jeg var stabil på under 4:00 min/km i de siste ukene av prosjektet. Jeg ligger litt etter skjema i det nåværende forskningsprosjektet som følge av den svake (og uforklarlige) utviklingen i de 2 foregående ukene. Samtidig er også treningsomfanget redusert ved at det er 1 treningsøkt for løping i uken (sammenlignet med ca. 2 - 4 løpstreninger i uken i det forrige prosjektet). Det har også vært betydelig vektøkning på ca. 8 - 10 kg siden oppstart på forskningsprosjektet slik at det er ikke utenkelig at det kan ha fått negative innvirkninger på løpskapasiteten (spesielt i motbakker). Det burde uansett være potensiale for tidsnoteringer på under 4:00 min/km ved bruk av GW-501516 (Cardarine) siden dette skal være et "optimalt" preparat for utholdenhet.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght.  Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv