hits

13 av 36 (LGD-4033 og GW-501516)


 

13. trening (A):

  • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
  • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
  • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
  • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Det offentlige foretar omfattende datainnsamling og det foreligger statistikk, retningslinjer og detaljregulering for det meste, dvs. med unntak for trening. Helsedirektoratet ønsker ikke å bruke begrep som "trening" siden det kan være skremmende, farlig og lite motiverende, men i stedet er det fokus på "fysisk aktivitet". Det er nærliggende å tro at "fysisk aktivitet" er det samme som "trening". Det er imidlertid et skille som kan være vanskelig å oppfatte uten nærmere gjennomgang av innholdet i definisjonene av begrepene. Med begrepet fysisk aktivitet menes "enhver kroppslig bevegelse skapt av skjelettmuskulatur som resulterer i økt bruk av energi ut over hvilenivå". Trening, derimot, er "regelmessig, strukturert og planlagt fysisk aktivitet" og i tillegg må det være "mål å bedre en eller flere fysiske parametre". Enkelt forklart: Fysisk aktivitet fremstår derfor som trening uten mål og mening, men at kroppen er i bevegelse slik at det ikke er hvile. Fysisk aktivitet er alle bevegelser av kroppen, dvs. situasjoner hvor en person gjør noe annet enn å ligge, sitte eller stå i ro.

Aktivitetshåndboken til Helsedirektoratet er på hele 628 sider og det er beundringsverdig. Det er en mektig og storartet leseropplevelse. Det er klar, kraftfull og engasjerende lesning med detaljerte skildringer samt en vitenskapelig tilnærming til tradisjonell vekkelsesforkynnelse. Dette er en skikkelig sidevender av de sjeldne. Forordet som begynner med "mennesket er skapt for bevegelse" er en glimrende og eksepsjonell oppsummering av hele boken.

Det virker som fysisk aktivitet er kompleks adferd som er vanskelig å forstå. Det er tenkelig siden begrepet omfatter "enhver bevegelse" for kroppen og det antas å være et uendelig omfang av bevegelser (inkl. enkelt, kombinasjoner og sammensetninger av bevegelser). På hjemmesiden til Helsedirektoratet foreligger det også et ubegrenset omfang av materiale om begrepet. Det er anbefalinger til fysisk aktivitet, statistikk om fysisk aktivitet, strategier for å øke fysisk aktivitet, status for fysisk aktivitet, holdningskampanje ("Dine30minutter") om fysisk aktivitet, temasider om fysisk aktivitet og et nasjonalt råd om fysisk aktivitet. Det å forsøke å kartlegge omfanget av materiale om fysisk aktivitet er fysisk aktivitet i seg selv.

Anbefalingene til fysisk aktivitet er enkle, tydelige og klargjørende. For barn og ungdommer er minimumsanbefalingene beregnet til 7 timer i uken. Det kan fremstå som omfattende og krevende, men når Helsedirektoratet i stedet foretar reklassifisering til 60 minutter hver dag blir det mer overkommelig for de fleste. Alle anbefalingene er basert på et bestemt antall minutter hver dag. Minutter pr. dag er tilsynelatende mer tåkeleggende måleparametre enn timer pr. uke. Minutter pr. dag fremstår som lite, mens timer pr. uke fremstår som mye. For voksne og eldre er kravene noe reduserte, dvs. 30 minutter hver dag (3,5 timer i uken). Det fremstår som noe uklart hvorfor det er reduserte krav til voksne og eldre. Helsedirektoratet presiserer at voksne og eldre vil ha "betydelig helsegevinst" ved å utøve fysisk aktivitet, men samtidig blir kravene reduserte sammenlignet med barn og ungdommer. Det er selvmotsigelse. Det er ingen beskrivelser om helsegevinster for barn og ungdommer, men de fysiske aktivitetene skal sikre "optimal utvikling", "fin- og grovmotoriske ferdigheter" og "mestring" slik at helse fremstår som et sekundært formål. I et helsemessig perspektiv burde Helsedirektoratet satt strengere retningslinjer for vokse og eldre, men det synes å være et forsiktighetsprinsipp for å unngå å legge listen for høyt. Forsknings- og det vitenskapelige grunnlaget for anbefalingene er utilgjengelig. Helsedirektoratet begrenser seg til å nevne at fysisk aktivitet ut over 30 minutter "gir ytterligere helsegevinster". Det hadde vært underholdende med opplysninger om hva som er det optimale antall minutter med fysisk aktivitet hver dag, men inntil videre er informasjon begrenset til minimumsanbefalinger og at det er "ytterligere" helsegevinster ved mer fysisk aktivitet enn minimumsanbefalingene.

Utgangspunktet for fysisk aktivitet er "moderat intensitet" og det blir definert som raskere puls enn vanlig (dvs. mer enn hvilepuls eller hvilenivå). Innenfor idrett blir imidlertid "moderat intensitet" definert som vanskelig å holde samtale med lange setninger, merkbar økt pustefrekvens, varme og svette. Mine løpstreninger med moderat intensitet er med puls på inntil 150 (dvs. ca. 84 % av maksimal puls), men jeg tviler på at tilsvarende puls kan oppnås ved snømåking, leking med barna eller gå til butikken som blir angitt som eksempler på "fysisk aktivitet".

Det som også er imponerende er at Helsedirektoratet har foretatt kartlegging av fysisk aktivitet og selv om minimumsanbefalingene fremstår som overkommelige er det gjennomgående at retningslinjene ikke blir fulgt. For barn og ungdommer er aktivitetsnivået varierende, men fallende i samsvar med den økende alderen. Det er ca. 92 % av 6-åringene som har aktivitet i 60 minutter hver dag, mens forholdstallet er på ca. 78 % for 9-åringer og ca. 51 % for 15-åringer. For oss som har observert barn i barnehagen og på skolen er dette vanskelig å forstå. Det er ingen barn i barnehagen som sitter eller ligger hele dagen samt at aktivitetsnivået (inkl. støynivået) i friminutter på skolen og på SFO er uvanlig høyt. Jeg har også sett ukeplaner med beskrivelser om turdager (dvs. ikke minutter eller timer, men dager) og det skal være inntil flere skoler som fortsatt har noe som ligner på gym på timeplanen. Det er også barn som går eller sykler til og fra skolen. For voksne og eldre er det ca. 25 - 30 % innenfor aldersgruppen 20 - 34 år som oppfyller anbefalt aktivitetsnivå på 30 minutter hver dag, mens det er noe høyere for de øvrige aldersgruppene. Den mest aktive aldersgruppen for voksne synes å være personer på mellom 50 - 64 år. Gjennomsnittlig er det ca. 32 % av de voksne og eldre som oppfyller minimumsanbefalingene. Det er ikke lystig lesning.

Jeg er usikker på hvordan kartleggingen av fysisk aktivitet er gjennomført og Helsedirektoratet bekrefter også at det har vært "utfordrende". Det synes ikke å være bruk av pulsmåler, aktivitetsmåler eller andre former for automatisk registrering av aktivitetsnivået. Det synes å være spørreskjemaundersøkelse og jeg antar at usikkerhet om hva som egentlig menes med begrepet "fysisk aktivitet" kan gi betydelige feilutslag på statistikken. Helsedirektoratet mener uansett at det er grunnlag for påstand om at "vi tror vi er mer aktive og sitter mindre stille enn vi faktisk gjør".

En dag er på 24 timer. For voksne er det gjennomsnittlig søvn er på ca. 7 timer og arbeidsdagen er på ca. 8 timer, dvs. at ca. 15 timer kan være stilleliggende eller stillesittende med hvilepuls ("hvilenivå"). Det finnes imidlertid fortsatt yrker i Norge som ikke er stillesittende (f. eks. bønder, fiskere, håndverkere, hjelpe- og sykepleiere, frisører, fotballspillere, hundeluftere, renholdere mfl), men det blir en krevende faktor i regnestykket selv om det er åpenbart at minimumanbefalingene til fysisk aktivitet blir oppfylt allerede på arbeidsplassen. Hva brukes egentlig de resterende 9 timene av dagen til? Jeg tviler sterkt på at det bare er ca. 32 % av de voksne og eldre som klarer minimumskravet på 0,5 time med "fysisk aktivitet" hver dag. Slik begrepet er definert er dette enhver kroppslig bevegelse som ikke er hvile. Selv enkle, normale og tilfeldige aktiviteter som gå til butikken, gå i trapper på kjøpesenteret, handletur med ektefellen, bære handleposer, vaske/rydde huset, støvsuging, skifte sengetøy, matlaging, leke med barna, barnebursdag, luke ugress, rake løv, plenklipping, måke snø, kaste snøball på naboen, lete etter fjernkontrollen til TV, plukke epler, beskjære plommetre, danse, sex, lufte hunden, vaske hunden, gå på tur med bestemor, gå i 17. mai tog, rydde i garasjen, vaske bilen, skifte dekk på bilen, lete etter bilen i parkeringshuset, fluefiske, vedlikehold av hytta, hente posten, henge opp julelys, montere flatpakkede Ikea-møbler osv. innebærer at det blir "kroppslig bevegelse" og det blir "økt bruk av energi ut over hvilenivå". Det fremstår som utenkelig for meg at ca. 68 % av befolkningen i Norge er på hvilenivå eller har hvilepuls i mer enn 23,5 timer i døgnet.

Det som også er bemerkelsesverdig er at det finnes over 12 000 idrettslag i Norge som til sammen har over 2,1 millioner medlemmer (Norges Idrettsforbund), dvs. at over 40 % av befolkningen er medlem av idrettslag. Det antas å være medlemmer som driver flere idretter og som dermed telles flere ganger slik at tallstørrelsen er noe feilaktig, men omfanget eller feilkilden fremstår som begrenset i denne sammenheng. Det er uansett slik at idrettsforbundet liker å bruke beskrivelsen "aktive medlemmer". De som "trener, konkurrerer eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget" blir registrert som "aktive medlemmer". Det er merkverdig at over 40 % av befolkningen er "aktive medlemmer" av idrettslag, men at bare ca. 32 % av befolkningen oppfyller minimumsanbefalingene til 30 minutter med "fysisk aktivitet" hos Helsedirektoratet. Trening er tross alt mer krevende enn fysisk aktivitet, dvs. det er "regelmessig, strukturert og planlagt fysisk aktivitet" med målsetninger om forbedringer.

Aftenposten har i en artikkel pr. 01.09.2017 fått bistand fra Sats Elixia til å se nærmere på problemstillingen og konklusjonen er at "vi er født med en sofapute bak nakken", dvs. i motsetning til ski på beina som er begrepet som brukes innenfor langrennssporten. Treningssenteret har foretatt egen undersøkelse hvor konklusjonen er at 31 % av beholdningen er "inaktive" (eller "veldig inaktive" for å overdramatisere betydningen) og selvbildet blir negativt påvirket når statistikken samtidig viser at de øvrige landene i Norden er mer aktive enn oss. Sats Elixia forsøker å gi oss en dårlig selvfølelse ved å understreke at Norge er dårligst i Norden. Denne undersøkelsen har ingen aldersklassifisering slik som statistikken til Helsedirektoratet og det må åpenbart være forskjeller i begreper, definisjoner, spørsmålstilling mv. Spørreundersøkelsen på telefon som Opinionen gjorde for Sats Elixia gir egentlig et mer fordelaktig bilde på befolkningen enn den omfattende kartleggingen av aktivitetsnivået som ble gjennomført av Helsedirektoratet. Sats Elixia mener at 31 % av beholdningen er "inaktive", mens Helsedirektoratet mener at 68 % av befolkningen ikke oppfyller kravet til "fysisk aktivitet" i 30 minutter hver dag.

Det kan være noe forvirrende med forståelsen av de ulike begreper som "inaktivitet", "veldig inaktivitet", "trening", "fysisk aktivitet" og "aktive medlemmer" slik at det blir underholdende og ubegripelige statistikker.

Treningssenteret Sats Elixia har selvsagt løsningen på problemet med "inaktivitet" (inkl. "veldig inaktivitet") og de 4 punktene som er opplistet i artikkelen til Aftenposten fremstår som noe påfallende og innlysende: 1) Treningssenter må overta frisklivssentralene fra kommunene, 2) Samarbeidsprosjekter mellom treningssenter og det offentlige for aktivisering av eldre og ungdom, 3) Ingen skatt på trening på treningssenter og 4) Det offentlige må bidra til markedsføring av treningssenter i holdningskampanjer.

Det er åpenbart at Sats Elixia har egeninteresse av å fremme sitt eget kunde- og inntektsgrunnlag, men utspillet må også forstås i sammenheng med den pågående valgkampen for Stortingsvalget som avholdes 11. september 2017. Dette er idrettspolitikk og lobbyvirksomhet i samarbeid med Virke Trening (dvs. bransjeorganisasjonen for treningssenter). Det kommer kritikk mot Helse- og omsorgsdepartementet (som ledes av Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre) for manglende interesse for samarbeidsprosjektene som Sats Elixia ønsket å gjennomføre med det offentlige. "Responsen var lunken" ifølge Sats Elixia. En representant for Helse- og omsorgsdepartementet uttaler imidlertid at "private treningssenter er bare en del av løsningen, for alle kan ikke trene der" og vedkommende mener at det må være tilretteleggelse for "egentrening". Det fremstår som fornuftig og hensiktsmessig. Det er ikke nødvendig med treningssenter for å få fysisk aktivitet. I tillegg er det forskjeller mellom fysisk aktivitet (som er målsetningen til Helsedirektoratet) og trening (som er målsetningen til Sats Elixia). Det er heller ikke nødvendig med holdningskampanjer som "dine30minutter" for å øke omfanget av fysisk aktivitet. Det kan imidlertid være fornuftig med opplysningskampanjer om hva som egentlig menes med begrepet "fysisk aktivitet" slik at forholdstallene blir bedre på den neste kartleggingen som gjennomføres av Helsedirektoratet.

Helsedirektorat har lagt listen lavt i definisjonen slik at alle som forstår begrepet "fysisk aktivitet" oppfyller minimumsanbefalingene. Dette må du være oppmerksom på neste gang det kommer et spørreskjema fra Helsedirektoratet i postkassen. Du må sette kryss for "JA" i ruten for 30 minutter med fysisk aktivitet hver dag. Selv det å hente brevet i postkassen, åpne brevet, lete etter kulepenn og sette kryss i skjemaet er fysisk aktivitet.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv