hits

Forskning på LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine)


 

7. august 2017 begynner jeg på et forskningsprosjekt på 12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX. Det blir dosering på 10 mg ed for LGD-4033 (Anabolicum) og 20 mg ed for GW-501516 (Cardarine). Det er de anbefalte og normale doseringene for preparatene. Varigheten på prosjektet blir på 12 uker, men det vil foretas test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning både etter 6 uker (50 %) og etter 12 uker (100 %). Årsaken er vurdering av effekter for langvarig bruk (12 uker) sammenlignet med kortvarig bruk (6 uker). Det vil også foretas sammenligning med et lignende prosjekt fra høsten 2016 hvor det var bruk av tilsvarende preparater fra Olympus UK (Olympus Labs). Hensikten er vurdering om det er forskjeller i kvalitet på preparater mellom leverandørene. Olympus UK (Olympus Labs) er leverandør av kapsler (pulver), mens SarmsX er leverandør av flytende (væske).

Leverandører av kapsler mener at ingredienser for SARM kan miste styrke og effektivitet i flytende form. Kapsler blir ikke brutt raskt ned i magesekken og det blir derfor et jevnt opptak av virkestoffene for kroppen. I tillegg kommer den åpenbare (men også lite relevante) fordelen om unngåelse av den ubehagelige kjemiske smaken og lukten ved bruk av kapsler. Smak og behag har ingen betydning ved bruk av prestasjonsfremmende midler. Leverandører av flytende mener imidlertid at virkestoffene er bare biologisk tilgjengelig som flytende kjemikalier og at innholdet i kapser er ikke SARM. Det er ofte påstander som at innholdet i kapser er prohormoner, efedrin eller andre sentralstimulerende midler. Dette har sammenheng med at mange av leverandørene av kapsler tidligere var leverandører av prohormoner og at det angivelig var en betydelig varebeholdning på det tidspunktet når prohormoner ble forbudt. Det er derfor påstander om at slike ingredienser i stedet blir benyttet i kapsler for SARM. Jeg mener at argumentasjon om kapsler og flytende er feilaktig samt at diskusjonen er lite hensiktsmessig. SARM synes å være biologisk tilgjengelig både som kapsler og som flytende. For SARM er det halveringstid på ca. 24 timer slik at opptaket av virkestoffene i kroppen blir ikke påvirket om det er kapsler eller flytende. Jeg tenker at den egentlige problemstillingen er forskjeller i kvalitet på produktene fra leverandørene. Det er ingen tvil om at kvaliteten på slike uregulerte og ikke-godkjente legemidler eller prestasjonsfremmende midler er varierende. Det bør derfor ikke være fokus på valget mellom flytende eller kapser, men i stedet er det valget av leverandør, produkt, merke mv. som er avgjørende for resultatene. Brukererfaringer og omdømme til leverandørene, produktene, merket mv. er viktigere enn valget mellom kapsler eller flytende. Det er ikke alltid samsvar mellom innholdet og etiketten i slike  sammenhenger.

Det har vært varierende erfaringer med produktene fra SarmsX hittil i 2017. I det første prosjektet (rekomposisjon) med Ostarine (MK-2866) var jeg forøyd med utviklingen for styrke (+7,43 %), men utviklingen for kroppens sammensetning var skuffende. Det var minimal effekt på kroppsfettet (-2,44 %) og ingen effekt på muskelmasse (-0,45 %). I det andre prosjektet (vektreduksjon) med S-4 (Andarine) ble det betydelig reduksjon av kroppsfettet (-29,17 %), mens det ble også reduksjon av styrke (-1,98 %) og muskelmasse (-7,03 %). Det var ingen indikasjoner på at preparatet hadde egenskaper for opprettholdelse av styrke og/eller bevaring av muskelmasse ved energi-/kaloriunderskudd. Jeg velger imidlertid å gjennomføre det tredje og siste prosjektet (vektøkning) med produkter fra SarmsX slik at det er vurdering av effekter fra preparatene for alle energitilstander for kroppen.

Forskningsprosjektet blir på 12 uker og med 3 treningsøkter for styrke i uken blir det 36 treninger i perioden. Jeg foretar oppdatering på bloggen etter hver styrketrening (dvs. fra 1 til 36) slik som i tidligere prosjekter. Det blir beskrivelser om utviklingen for styrketrening, kardiotrening, kostholdet og annen generell informasjon (som for eksempel helse, velvære, trivsel, livskvalitet, bivirkninger mv.) som kan være relevant for forskningsprosjektet. Det blir ikke aktuelt å bruke baderomsvekten i perioden og jeg venter med kroppsvekten til analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse). Jeg vil bruke andre indikatorer for kroppsvekten som for eksempel klær (jfr. beltespennet på buksen), posering eller fleksing av muskler foran speil, selvfølelse mv. for å unngå de psykologiske virkninger av daglige eller ukentlige bevegelser for baderomsvekten.

Jeg har foretatt oppsett av kostholdsplan med fokus på et energi-/kalorioverskudd. Det blir vesentlige endringer og nye prinsipper i kostholdsplanen sammenlignet med de øvrige prosjektene hittil i år. Det blir også økt matinntak for å få energi-/kalorioverskudd siden det er fokus på vektøkning. Jeg kommer til å ha et energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 kcal i perioden. Det skal være tilstrekkelig for vektøkning på inntil 12 kg i perioden på 12 uker slik at kroppsvekten blir på over 90 kg ved avslutning på forskningsprosjektet. I tidligere prosjekter med fokus på vektøkning har det blitt fettprosent på 13,8 % til 14,9 %. Det er ønskelig med begrensning av økningen i kroppsfettet slik at dette blir viktig forholdstall for vurdering av virkestoffene til preparatene.

Det blir også betydelig endringer i treningsopplegget. Det blir 3 treningsøkter i uken og hver treningsøkt er basert på helkroppsprogram for styrke. Det blir mindre fokus på vektbelastning, men mer fokus på antall repetisjoner, pump og muskulær utholdenhet siden det er fokus på muskelmasse. Det blir også roligere bevegelser på utførelsen av øvelsene og kortere pauser mellom settene sammenlignet med tidligere prosjekter i år. Jeg kommer fortsatt til å hovedfokuset på baseøvelser (benkpress, knebøy eller markløft) siden de brukes til vurdering av endringer og måling av styrke.

Ved oppstart på prosjektet med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) vil det være 8 uker siden avslutningen på prosjektet med S-4 (Andarine) slik at det gir også et interessant bilde på utviklingen i styrke etter behandlingsopplegget (PCT) med Nolvadex (Tamoksifen). Jeg har gjennomført en standard protokoll med 40 - 40 - 20 - 20 mg ed for Nolvadex i juni/juli 2017 etter avslutning av prosjektet med S-4 (Andarine) i begynnelsen av juni 2017. Det er også 4 uker med avgiftning eller utrensning (detox) frem til oppstart med forskningsprosjektet Det skal gi tilstrekkelig med hvile for de androgene reseptorene og alle virkestoffene skal være ute av kroppen. Det er samtidig sommerferie slik at arten og omfanget av trening blir noe begrenset. Det antas derfor at formen vil være redusert på tidspunktet for oppstart på forskningsprosjektet.

I prosjektet med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) blir det målsetninger om økning av muskelmasse, opprettholdelse av styrke og begrense økningen av kroppsfettet, dvs. vektøkning (bulk). Det fremstår som urealistisk med målsetning om opprettholdelse (uendret) for kroppsfettet, men det er ønskelig at økningen blir begrenset. Den forholdsmessige økningen av muskelmasse og kroppsfett for kroppsvekten samt fettprosenten blir derfor avgjørende for vurderingen av preparatene. Det er mindre fokus på vektbelastning og ren styrke på treningsøktene, men opprettholdelse av styrken fremstår som realistisk. Med økning i antall repetisjoner, roligere bevegelser på utførelsen, kortere pauser mellom settene, flere hviledager og energi-/kalorioverskudd er det lagt et tilstrekkelig grunnlag for økning av muskelmasse.

Det er i situasjon med vektøkning at egenskapene til LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) skal være best egnet. LGD-4033 (Anabolicum) bidrar til anabole aktivitet for muskler og bein, mens GW-501516 (Cardarine) bidrar til bedre utholdenhet og økt fettforbrenning. I følge de teoretiske beskrivelsene skal det være potensiale for reduksjon av kroppsfettet selv med energi-/kalorioverskudd ved bruk av GW-501516 (Cardarine), men det har jeg ingen forventninger om og det fremstår som urealistisk.

I forskningsprosjektet er det også ønskelig med vurdering av effektene fra preparatene ved 6 uker (dvs. kortvarig bruk) og 12 uker (dvs. langvarig bruk). Det er ofte teoretiske beskrivelser om at det må være minimum bruk i periode på 4 til 8 uker for å få "effekter" for SARM, mens det er anbefalt med bruk i periode på 8 til 12 uker for å få "maksimale effekter". Jeg kommer derfor til å foreta test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse) etter 6 uker og 12 uker for vurdering av mereffekter ved langvarig bruk. Etter avslutning blir det også en oppsummerende vurdering av effektene for preparatene.

Jeg har planer om behandlingsopplegg etter prosjektet (Post Cycle Therapy, PCT), men jeg er også forberedt på iverksettelse av behandlingstiltak i prosjektperioden. I utgangspunktet er det slik at LGD-4033 (Anabolicum) foretar ikke konvertering (dvs. omdannelse) til østrogen, men det kan bli et forhøyet nivå av østrogen i "sjeldne tilfeller" ("rare circumstances", "very few research subjects"). Jeg har derfor Arimidex som er en aromatasehemmer (aromatase inhibitor, AI) tilgjengelig i prosjektperioden hvis det blir slike indikasjoner. Aromatasehemmer er et preparat som foretar blokkering av stoffet aromatase som er et naturlig stoff i kroppen, dvs. det reduserer konsentrasjon av hormonet østrogen i kroppen. Det blir evt. dosering på 0,5 mg eod for Arimidex ved indikasjoner på forhøyet østrogen. Jeg forventer ingen fornemmelser om endringer i nivået for østrogen i løpet av de første ca. 3 - 4 ukene, men det er ikke utenkelig at det blir aktuelt med sammensetning i de resterende ca. 8 - 9 ukene. Det var slik ved bruk av Ostarine (MK-2866) tidligere i år (dvs. 25 av 48). 

LGD-4033 (Anabolicum) vil gi undertrykkelse av egenproduksjon av testosteron. Det som er interessant i den forbindelse er forskjellene i ordlyden i produktbeskrivelsene hos SarmsX som leverandør. For Ostarine (MK-2688) er det beskrivelser om at preparatet kan være litt undertrykkende ("can be slightly suppressive"), mens for S-4 (Andarine) er det beskrivelse om at preparatet i enkelte omstendigheter kan gi minimal undertrykkelse ("in some circumstances only cause minimal suppression"). Jeg hadde ingen indikasjoner på redusert egenproduksjon for testosteron ved bruk av Ostarine (MK-2866), men det var indikasjoner på undertrykkelse ved bruk av S-4 (Andarine). Libido ble betydelig nedsatt og det var manglende nattlige ereksjoner. Når leverandøren bruker beskrivelse om at undertrykkelse kan forekomme ("suppression can occur") om LGD-4033 (Anabolicum) fremstår det som åpenbart for meg at det blir undertrykkelse. Ord som litt ("slightly") og under noen omstendigheter ("in some circumstances") er fjernet om preparatet. Det vil trolig bli reduksjon i totalt og fritt testosteronnivå samt redusert nivå for seksualhormonbindende globulin (SHBG). Det skal ikke bli vesentlig reduksjon i nivået av luteiniserende hormon (LH) og follikkelstimulerende hormon (FSH). Det kan gi indikasjoner på at det er en mild undertrykkende samt at gjenopprettelsen av egenproduksjon blir kortvarig (dvs. 2 til 3 uker). Sekresjon av LH og FSH er nødvendig for at testiklene skal få produksjon av testosteron og spermier. Anabole steroider kan gi kraftig reduksjon av FSH og LH siden det er negativ tilbakevirkning på hypofysen og det innebærer at egenproduksjon blir redusert eller stoppet. Både FSH og LH må være tilstede for å få normal spermatogenese. Et mindre behandlingsopplegg med SERM (dvs. selektive østrogenreseptormodulatorer) etter avsluttet bruk av preparatet er derfor fornuftig. Østrogenreseptorblokker kan brukes som anti-østrogen og forebygging av østrogen relaterte bivirkninger samt at de skal bidra til igangsettelse, økning, stabilisering mv. av nivået for egenproduksjon av testosteron. Jeg kommer derfor til å bruke Nolvadex i 4 uker med standard dosering på 40 - 40 - 20 - 20 mg ed etter avslutning av prosjektet.

Commencement - Research project with LGD-4033 (Anabolicum) and GW-501516 (Cardarine) from SarmsX:

  • Dosage: 10 mg ed for LGD-4033 (Anabolicum) and  20 mg ed for GW-501516 (Cardarine). Athletic dose for physique and performance improvement.
  • Cycle length: 12 weeks (from August 7th, 2017 to October 29th, 2017). Interim review after 6 weeks. Comparison for 6 week use ("short")  and 12 week use ("long").
  • Update on blog after each workout (from 1 to 36). 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie is expected to be at  +250 to +500 above maintenance level. Bulking.
  • Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv