hits

Forskning på SARM: Ett år senere

Jeg begynte med forskning på SARM for ca. 1 år siden. Årsaken var faglig interesse for vurdering av hvilke effekter som kan oppnås for styrke, muskelmasse og kroppsfett ved bruk av prestasjonsfremmende midler. Ikke-steroide SARM er preparater som er under medisinsk utprøvning for behandling av ulike sykdommer, men de er tilgjengelig som presentasjonsfremmede midler siden slike leverandører har andre kriterier enn farmasi- og legemiddelselskapene. SARM skal angivelig ha lignende positive effekter ("similar positive effects") som anabole og androgene steroider, men uten de tilsvarende negative bivirkningene. "Lignende positive effekter" fremstår som et uklart begrep og det kan gi urealistiske eller feilaktige forventninger. Et preparat som kan ha positive effekter og uten negative bivirkninger ble imidlertid et interessant grunnlag for forskning. Siden det er ett år siden oppstart fremstår det som fornuftig med oppsummering av utviklingen for de utvalgte måleparametre (styrke, muskelmasse, kroppsfett) samt hvilke øvrige erfaringer det har vært med preparatene som er benyttet hittil i forskningsperioden.

SARM har vært på dopinglisten til World Anti-Doping Agency (WADA) og Anti-Doping Norge (som forvalter regelverket i Norge) som "øvrige anabole stoffer"  siden 2008 (dvs. innenfor idretten). Idrettens dopingliste er for utøvere og "støttepersonell" (dvs. trenere, ledere, funksjonærer, helsepersonell mv.) som er medlemmer av idrettslag (inkl. treningssenter) som er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Det omfatter også utøvere som deltar på arrangement (konkurranser, trening) hos idrettslaget selv om utøveren ikke er medlem. Det er hele 2 240 000 medlemmer i idrettslag fordelt på 11 532 organisasjoner, dvs. at ca. 43 % av befolkningen i Norge synes å være medlem av idrettslag. Ved utmeldelse fra idrettslag er det også ordning som begrenser muligheten for bruk av prestasjonsfremmende midler, dvs. en slags karantenetid på 1 år. Det er bestemmelse om at den person som melder seg ut av idrettslaget er "pliktig til å underkaste seg dopingkontroll i ett år etter utmelding". Regelverket innebærer at person som "benytter, forskriver, innfører eller tilvirker" et stoff som er oppført på dopinglisten kan sanksjoneres. "Forskriver" er et krevende og omfattende ord med mange synonym som for eksempel avhende, skaffe, ta hjem, gi, forlange, bestille, rekvirere, treffe avtale om, testamentere, booke, tinge mv. Sanksjonene er derfor ikke begrenset til bruk og enhver befatning med dopingmidler synes å omfattet av regelverket. Konsekvensene ved sanksjonering er utestengelse fra idretten (inkl. treningssenteret), tap av plasseringer og premier, dvs. det kan ikke straffeforfølges etter Straffeloven som har egen dopingliste.

SARM er ikke registrert på dopinglisten på lovdata som reguleres av bestemmelsene i Straffeloven om dopingovertredelser (dvs. utenfor idretten). Forbudet omfatter "substanser som står oppført ved navns nevnelse på listen samt salter av disse stoffer og mulige stereoisomere, estere og etere av stoffene og deres salter". Den kjemiske strukturen til SARM er helt ulik fra anabole og androgene steroider slik at de er heller ikke "beslektede stoffer eller midler". Som følge av de farmakologiske, immunologiske og/eller metabolske egenskapene og virkningsmekanismer er det legemiddelsubstans etter definisjonene i legemiddelforskriften (dvs. "konkrete helhetsvurderinger" av Legemiddelverket). Siden det ikke foreligger markedsføringstillatelse og norsk innpakning har Legemiddelverket foretatt klassifisering av SARM som ikke-godkjente legemidler. Det innebærer at import eller innførsel til Norge er ulovlig. Tolletaten vil foreta beslagleggelse og destruksjon av pakken ved kontroll av forsendelsen fra utlandet. Basert på mine vurderinger fremstår ikke kjøp, besittelse, oppbevaring og bruk av SARM som ulovlig. Jeg er usikker på hvilke lovbestemmelser som evt. kan anvendes på ikke-godkjent legemiddel. Det antas at konklusjon blir at kjøp, besittelse og bruk er ikke forbudt (dvs. at det er tillatt), men at import og videresalg kan straffeforfølges (dvs. at det er ulovlig).

Det er ingen tvil om at idrettens dopingliste er mye mer oppfattende enn straffelovens dopingliste. Årsaken til dette er at kriteriene for oppføring på listene er forskjellige mellom World Anti-Doping Agency (WADA) og Legemiddelverket. Kriteriet for registrering på dopinglisten hos World Anti-Doping Agency (WADA) er begrenset til at stoffet kan ha "potensiale til prestasjonsbedring", dvs. det må ikke være dokumentasjon på at det faktisk gir prestasjonsfremmende effekter eller virkninger. Det er tilstrekkelig med "potensiale" til prestasjonsforbedring slik at terskelen er veldig lav. WADA foretar årlige justeringer i dopinglisten. Det er også en overvåkingsliste for vurdering av preparater hvor det kan "utkrystallisere seg et mønster for misbruk". Koffein står for eksempel på overvåkingslisten. Legemiddelverket har andre vurderingsfaktorer og kriterier for registrering på dopinglisten enn idretten. Legemiddelverket mottar innspill fra ulike instanser (som for eksempel Politi, Kripos, tollmyndighetene og andre instanser som er involvert i arbeidet med doping, for eksempel Anti-Doping Norge), men den endelige avgjørelse om registrering av nye stoffer på dopinglisten skjer etter ordinær høring og en prosess om forskriftsendring. Det er derfor strengere kriterier og vurderinger enn hos idretten samt noe mer tidkrevende prosesser med endringer. Definisjon av dopingmidler etter Straffeloven er "ikke medisinsk bruk av stoffene på dopinglisten" slik at det er ikke fokus på om det er potensiale som prestasjonsfremmende middel. Med "bruk" menes at forbudet omfatter ikke selve forekomsten av dopingmidler i kroppen (jfr.testosteron som finnes naturlig i kroppen). Det er derfor betydelige forskjeller mellom idrettens dopingliste og straffelovens dopingliste.

Jeg har fokus på ca. tre forskningsprosjekter i året, dvs. fordelt på "vektøkning" om høsten, "rekomposisjon" om vinteren og "vektreduksjon" om våren for vurdering av egenskaper og virkningsmekanismer ved forskjellige kostholdsplaner og tilstander for kroppen. Målsetningene er opprettholdelse av styrken, bevaring av muskelmasse og reduksjon av kroppsfettet ved vektreduksjon, mens målsetningene er opprettholdelse av styrke, økning av muskelmasse og begrense økningen av kroppsfettet ved vektøkning. Ved rekomposisjon er det målsetning om økning av styrke, økning av muskelmasse og reduksjon av kroppsfettet. Ved fokus på vektøkning er det energi-/kalorioverskudd på ca. +250 til + 500 kcal, mens det er energi-/kaloriunderskudd på ca. -250 til -500 kcal ved fokus på vektreduksjon. Det er energi-/kaloribalanse ved fokus på rekomposisjon. Det blir betydelige endringer i kroppsvekten i prosjektene slik at bevegelsene for muskelmasse og kroppsfett er nyttige for vurderingen av effektene, egenskapene og virkningsmekanismer for SARM. Ved rekomposisjon er jeg innenfor rammen av +/- ca. 1 kg, mens det er inntil ca. +10 kg ved fokus på vektøkning og inntil ca. -10 kg ved fokus på vektreduksjon.

I løpet av det første året med forskning på SARM er det gjennomført følgende prosjekter:

 

På bloggen er kategori for Opinion (meninger) som er mine uavhengige og objektive vurderinger av SARM som er benyttet. Under Transformations (forandringer) er detaljer om test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning fra hvert prosjekt i perioden. Jeg har ikke urealistiske forventninger til SARM, men de resultatene som er oppnådd hittil synes å være noe manglende eller utilstrekkelige i forhold til bruk i dopingøyemed. Det er ikke-steroide SARM som brukes, men det skal være anabole effekter fra preparatene. Det er derfor grunnlag for å ha høyere forventninger enn ved bruk av ordinære og konvensjonelle kosttilskudd. Det er positiv utvikling for styrke (dvs. med unntak for benkpress som er uendret), men negativ utvikling for kroppssammensetningen (dvs. mistet mer muskelmasse enn fett). Utviklingen i løpet av det første året (dvs. fra 09.07.2016 til 14.06.2017) med forskning på SARM har vært som følgende:

Test av 1RM:

 • Benkpress - 132 kg (uendret)
 • Knebøy - 177 kg (+25 kg og +16,45 %)
 • Markløft - 187 kg (+15 kg og +8,72 %)

 

Det er gjennomsnittlig økning i 1RM med +8,77 % (dvs. +40 kg fra 456 kg til 496 kg) for måleparametre (benkpress, knebøy og markløft). Det er noe skuffende med uendret vektbelastning på årsbasis for benkpress. Siden kroppsvekten er redusert er det imidlertid positiv utvikling for den relative muskelstyrken (dvs. antall kg / kroppsvekt) i perioden, men det har jeg ikke fokus på. Det virker som styrken i armer og overkropp er mer sårbare i forhold til kostholdsplanen (dvs. om det er energi-/kaloriunderskudd, -balanse eller -overskudd). På det laveste var jeg på 122 kg i benkpress (oktober 2016), mens på det høyeste var jeg på 137 kg (februar 2017). Kjernemuskulaturen (dvs. de musklene som aktiviserer og stabiliserer ryggen) er blitt betydelig sterkere. For knebøy og markløft har det vært stabil og positiv utvikling i perioden. Det har ikke vært prosjekter med reduksjon i vektbelastningen for knebøy, men markløft er blitt negativt påvirket (ca. -5 kg) i prosjekter med fokus på vektreduksjon. Bestenoteringen for markløft er på 192 kg (februar 2017), mens bestenoteringen i knebøy er på 177 kg (februar 2017 og juni 2017).

Analyse av kroppens sammensetning (body composition):

 • Vekt: 80,1 kg (-4,4 kg og -5,21 %)
 • Muskelmasse: 41,0 kg (-1,8 kg og -4,21%)
 • Kroppsfett: 8,5 kg (-1,7 kg og -16,67 %)
 • BMI: 22,9 (-1,3)
 • Kroppsfett: 10,7 % (-1,3)
 • Midje - hoftemål: 0,84 (-0,03)

 

Det har vært reduksjon i kroppsvekten på -4,4 kg som er fordelt på ca. 39 % for kroppsfett, ca. 41 % for muskelmasse og ca. 20 % for annet. De anabole og androgene effekter for muskelvevet og bein fra SARM fremstår som fraværende. Det er åpenbart en svakhet for preparatene at kroppen bruker like mye av muskellagrene (-1,8 kg) som fettlagrene (-1,7 kg) når det er vektreduksjon. Det er ingen indikasjoner på at det er beskyttelse av muskelmassen ved fokus på vektreduksjon eller betydelig økning i muskelmassen når det er fokus på vektøkning. Kroppens sammensetning har vært tilnærmet uendret ved fokus på rekomposisjon. Problemstillingen er at kroppen ivaretar fettlageret og væske i større grad enn muskelmasse. SARM har tilsynelatende ikke egenskaper eller virkningsmekanismer som kan påvirke dette. Det har vært slik at jeg mister like mye muskelmasse som kroppsfett når det er vektreduksjon, mens økningen i kroppsfettet er høyere enn økning i muskelmasse når det er vektøkning. Bevegelsene i forholdstallene, nøkkeltallene mv. for kroppens sammensetning i det første året med forskning på SARM har vært svake og skuffende. Basert på nøkkeltallene er det ingen potensiale for bruk av preparatene til forebygging og behandling av muskelsvinn/muskelatrofi (for eksempel aldersrelatert, amyotrofisk lateralsklerose/ALS, kronisk obstruktiv lungesykdom/KOLS, kreft, aids, sykdom, skade, store brannskader, beinskjørhet/osteoporose) eller bruk som testosteron erstatningsterapi (TRT). Jeg har et høyt aktivitetsnivå med kostholds- og treningsplaner, men for medisinsk bruk må det være preparater som gir effekter i situasjon hvor pasientens aktivitetsnivå er utilstrekkelig til å vedlikeholde eller opprettholde den opprinnelige muskelmassen. Det er ikke uvanlig ved en viss atrofiering som følge av prosesser med vektreduksjon, men det burde vært indikasjoner på at virkningen er dempet når det er et tilstrekkelig aktivitetsnivå og bruk av preparater som angivelig har anabole effekter. Nøkkeltallene for muskelmasse (-1,8 kg) og kroppsfett (-1,7 kg) viser at det er ikke tilfelle. Jeg synes ikke at SARM har innfridd forventningene og kravene på dette området, dvs. verken for medisinsk bruk eller som bruk i dopingøyemed. Resultatene fremstår ikke som lignende eller sammenlignbare med anabole steroider.

Det har vært begrenset med bivirkninger i forskningsperioden. I det første prosjektet med RAD-140 og YK-11 var det indikasjoner på fett hår og fet hud, mens det var tørre ledd i skulder og problemer med gjennomføring av øvelser som skulderpress i det andre prosjektet med GW-501516 og LGD-4033. Det var smerter i muskler og ledd i skulderområdet. I tredje prosjektet med Ostarine (MK-2866) ble det indikasjoner på forhøyet nivå for østradiol, mens det ble indikasjoner på redusert egenproduksjon av testosteron og nedsatt libido i det fjerde prosjektet med S-4 (Andarine). I det siste prosjektet ble det også nattblindhet og endringer for fargeoppfattelsen, men dette var kjente og sedvanlige bivirkninger for preparatet som var ventet. Det har ikke vært endringer i den mentale helsen eller den generelle velvære i perioden med bruk av SARM. Sammenlignet med de 84 bivirkningene (dvs. 31 av 48) som Astrid Bjørnebekk (forsker i kognitiv nevrovitenskap og arbeider med forskning ved Oslo Universitetssykehus) har identifisert for anabole og androgene steroider er det derfor veldig avgrenset med negative effekter for SARM.

Det er ulike oppfatninger og vurderinger om det er nødvendig med behandlingsopplegg (Post Cycle Therapy, PCT) etter avslutning av prosjekter. Bivirkningene i de første to prosjektene var ikke av slik karakter at det var aktuelt med behandlingsopplegg for meg. Fett hår og fet hud var ingen spesiell problemstilling for meg, men det var frisør som kom med slike kommentarer. Når jeg var til frisør den påfølgende gangen etter avslutning av forskningsprosjektet var det ingen bemerkninger og håret var i orden. De tørre leddene var imidlertid av slik karakter at det var muskelsmerter og det påvirket treningsøktene. Det var helbredelse av skadene ca. 2 uker etter avslutning med bruk av preparatet og det har ikke vært noen problemer i det siste halve året. Jeg klarte knapt å gjennomføre øvelsen med skulderpress ved bruk av manualer 20 kg i det prosjektet som ble avsluttet i desember 2016, mens i det siste prosjektet som ble avsluttet i juni 2017 var det repetisjoner med manualer på 32 kg. Det var derfor ingen varige negative effekter for de tørre leddene. I de to siste prosjektene med endringer for hormoner var det iverksettelse av tiltak. Ved bruk av Ostarine (MK-2866) ble det fornemmelse av varme og litt verkende i følelse i brystvortene etter ca. 4 uker. Det var ingen visuelle eller synlige endringer. Det var derfor ingen tegn på gynekomasti (forstørret bryst, økning av brystkjertelvevet), men det var en uønsket endring eller følelse som måtte forebygges. Jeg valgte å bruke Arimidex med 0,5 mg eod i de siste 3 ukene av forskningsprosjektet og fornemmelsen ble borte. Arimidex er en aromatasehemmer (aromatase inhibitor, AI) som foretar blokkering av stoffet aromatase, dvs. det reduserer konsentrasjon av hormonet østrogen i kroppen. I tillegg ble det bruk av Nolvadex som behandlingsopplegg i 4 uker etter forskningsprosjektet med standard protokoll på 40 - 40 - 20 - 20 mg ed. Nolvadex er et SERM (selektiv østrogen reseptor modulator) som binder seg til østrogen reseptorene i stedet for østrogen, dvs. det hindrer eller blokkerer for østrogenet. Det blir også økt utskillelse av follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) som kan gi økning i egenproduksjon av testosteron. Det er ikke uvanlig med undertrykkelse av egenproduksjon ved bruk av SARM, men gjenopprettingsperioden skal være kortvarig etter avslutning (dvs. ca. 2 - 3 uker). Jeg valgte derfor å gjennomførte et kortvarig behandlingsopplegg med Nolvadex også etter det siste forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) med standard protokoll på doseringen.

I løpet av det neste året med forskningsprosjekter er det nye variabler, faktorer og preparater som skal vurderes. Det kan være usikkerhet om det er forskjeller mellom pulver (kapsler) og flytende (kjemikalier) for SARM samt om det er forskjeller i kvalitet mellom leverandører av SARM. En annen interessant vurderingsfaktor er tidsperspektivet på bruken av SARM, dvs. kortvarig- eller langvarig bruk. Det er ofte beskrivelser om at det må være bruk i 6 til 8 uker (dvs. kortvarig) for å oppnå "effekter", mens det kan være hensiktsmessig med bruk i 8 til 12 uker (dvs. langvarig) for å oppnå "fulle effekter". I det kommende prosjektet med SARM vil det foretas vurdering av dette. Et tidligere prosjekt med kapsler vil bli gjentatt med flytende SARM slik at det blir grunnlag for sammenligninger av preparater og leverandører. Det tidligere prosjektet var på 6 uker, mens det kommende prosjektet blir på 12 uker. Det vil derfor foretas sammenligninger av datagrunnlag etter 6 uker og etter 12 uker for vurderinger av evt. mereffekter ved langvarig bruk sammenlignet med kortvarig bruk. Videre er det flere SARM som foreløpig ikke er blitt brukt i forskningsprosjekter slik at det vil også foretas tilretteleggelse for vurdering av nye preparater i løpet av det neste året.

First year of research projects with SARMs:

 • Do not prevent muscle wasting during cutting or weight loss period. No lean muscle development during bulking or recomp.
 • No indications for anabolic effects in muscle tissue and bone.
 • No increased lean muscle growth. No increased fat loss. Results are not similar or comparable to anabolic steroids.
 • Disappointing development for body composition (body fat -1,7 kilo/-16,67 % and muscle mass -1,8 kilo/-4,21 %), but improved strength (+40 kilo/+8,77 % for 1RM). Not recommended to use for physique enhancing, but recommended to use for performance enhancing.
 • Minimal side-effects. Post cycle therapy (PCT) with Nolvadex when indications about distruption for hormonal levels (estrogen, testosterone) in the body. Also use of Arimidex when indications for estrogen related concerns during research projects.
 • Blog updates is in Norwegian. Abstract in English. Advice Google translate. Contact anahera@protonmail.com for questions, feedback, comments etc.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

41, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv