hits

Kroppsanalyse (S-4)

Forskningsprosjektet på 8 uker med S-4 (Andarine) fra SarmsX (www.sarmsx.com) er gjennomført i sin helhet. Tidligere i uken var det test av 1RM og det ble reduksjon i ren styrke med -1,98 % (dvs. -10 kg fra 506 kg til 496 kg) for benkpress, knebøy og markløft. Jeg har nå foretatt analyse av kroppens sammensetning (body composition) på treningssenteret. Jeg foretok generelle vurderinger av kroppen før kroppsanalysen (dvs. 46 av 48) og endringene for muskelmasse, kroppsfett mv. var som forventet, men det var både overraskelser og skuffelser på størrelsen på bevegelsene i forholdstallene, nøkkeltallene mv. Jeg hadde forventninger om vektreduksjon på mer enn -5 kg siden det var kostholdsplan med energi-/kaloriunderskudd på -250 til -500 kcal og forhåndsvurderingen var på under 83 kg. Basert på posering eller fleksing av muskler foran speilet var det åpenbart for meg at kroppsfettet var betydelig redusert og beltespennet på buksen er blitt strammet inn med 2 hakk siden oppstart på forskningsprosjektet. Ut i fra tidligere erfaringer er det ca. 4 - 5 kg i kroppsvekt for hvert hakk på beltespennet for meg. Jeg var noe usikker på fettprosenten, men tenkte at det var mer sannsynlig med 11-tallet enn 10-tallet. Det var målsetning om bevaring av muskelmassen, men jeg hadde egentlig ikke forventninger om dette siden de anabole og androgene effektene for S-4 (Andarine) på muskelvevet synes å være beskjedene. Det som var mest interessant var om reduksjon av muskelmassen ble begrenset sammenlignet med øvrige preparater som er benyttet ved vektreduksjon.

Det var følgende nøkkeltall for kroppens sammensetning (endring fra 1. mars 2017 etter forskningsprosjektet med Ostarine (MK-2866) i parentes):

Muskel og fett analyse

 • Vekt: 80,1 kg (-8,7 kg og -9,79 %)
 • Muskelmasse: 41,0 kg (-3,1 kg og -7,03%)
 • Kroppsfett: 8,5 kg (-3,5 kg og -29,17 %)

 

Vekten var i midten av referanseområdet for "normalt" siden grenseverdiene er fra 65,4 kg til 88,4 kg.

Muskelmassen er "over" siden referanseområdet er fra 33,6 kg til 40,6 kg for meg, men det er var veldig skuffende med den betydelige reduksjon i muskelmassen siden S-4 (Andarine) skal bidra anabole aktiviteter for bein og muskler slik at det blir økning i proteinsyntesen. Slike egenskaper skal ifølge de teoretiske beskrivelsene være tilstrekkelig til at S-4 (Andarine) kan opprettholde og potensielt øke muskelmassen i et kalorifattig miljø. Basert på nøkkeltallene er det ingen potensiale for bruk av preparatet til behandling av muskelsvinn eller bruk som testosteron erstatningsterapi (TRT). Vektreduksjon skal være det bruksområdet som er mest optimalt for S-4 (Andarine). I en situasjon med energi-/kaloriunderskudd blir det reduksjon i metabolsk aktivitet og hormon nivåer (T3, IGF, testosteron mv.) slik at det blir et nedbrytende (katabolsk) miljø som gir grunnlag for tap av muskelmasse. S-4 (Andarine) skal angivelig ha både anabole og androgene effekter for muskelvevet slik at tap av muskelmasse kan unngås, men det er ingen indikasjoner på at dette er en realitet. Ved fokus på vektreduksjon eller slanking får kroppen begrenset næring slik at glykogenlagrene blir redusert og tømt. I situasjon med energi-/kaloriunderskudd må derfor kroppen bruke energi fra et annet sted. Bruk av fett som energikilde er selvsagt foretrukket, men når også fettreservene blir redusert henter kroppen energi fra muskelcellene. Problemstillingen er at kroppen ivaretar fettlageret og væske i større grad enn muskelmasse i sparemodus. For meg virker det som kroppen har brukt ca. 53 % av fettlageret (-3,5 kg) og ca. 47 % av muskellageret (-3,1 kg) som energikilde i perioden med energi-/kaloriunderskudd. Det har vært fokus på karbohydrater før trening (dvs. havregryn til frokost) og etter trening (tilbehør som ris, pasta eller poteter til middag) samt at det har vært tilstrekkelig med proteiner (kjøtt, kylling, fisk, egg mv.) til måltidene. De 10 % i avvik som er tillatt er også matvarer med høyt innhold av karbohydrater. Det har vært fett i moderate mengder. Det synes ikke å være åpenbare feil, mangler eller tabber i kostholdsplanen som skulle tilsi tap av muskelmasse av slik størrelse.

Kroppsfettet er redusert med -3,5 kg og -29,17 %. Jeg er klassifisert som "under" siden referanseområdet for "normal" er fra 9,2 kg for meg. Jeg har fettprosent på 10,7 % og det er i samsvar med målsetningen om 10-tallet. S-4 (Andarine) skal ifølge de teoretiske beskrivelsene ha sterke effekter på kroppens evne til nedbrytning av fettvev. Preparatet skal bidra til minimering av lipoprotein lipase (LPL), dvs. et enzym som foretar lagring av fettvev (lipid akkumulering). Det gir nedbrytning av fettvevet og bruk av fett som energikilde for kroppen. Det innebærer at kroppen raskt foretar reduksjon av overflødig fett. Jeg har redusert kroppsvekten med -8,7 kg på 8 uker og det er mer enn forventet basert på energi-/kaloriunderskudd på -250 til -500 kcal. Ut i fra mine vurderinger synes det å være mereffekter på kroppsfett og fettforbrenningen ved bruk av S-4 (Andarine). Sultfølelsen har vært bærekraftig og avvikene fra kostholdsplanen har vært begrenset. Det var imidlertid begrensede effekter på kroppsvekten i begynnelsen av forskningsprosjektet slik det meste av vektreduksjon var i avslutningsfasen. Jeg antar at det var vektreduksjon på ca. 2 - 3 kg i de første 4 ukene og ca. 6 - 7 kg i de siste 4 ukene. Det kan være som følge av de økte doseringene for S-4 (Andarine) fra 50 - 60 mg ed til 70 - 80 mg ed i avslutningsfasen.

Andre nøkkeltall som kan være av interesse er følgende:

 • Kroppsvann (BTW): 52,4 kg (-3,9 kg og -6,93 %)
 • Fettfri kroppsvekt UMIS: 67,5 kg (-5,0 kg og -6,90 %)
 • Fettfri masse: 71,6 kg (-5,2 kg og -6,77 %)
 • Intracellulær væske (ICW): 32,9 kg (-2,5 kg og -7,06 %)
 • Ekstracellulær veske (ECW): 19,4 kg (-1,5 kg og -7,62 %)
 • Proteiner: 14,2 kg (-1,1 kg og -7,19 %)
 • Mineraler: 4,92 kg (-0,29 kg og -5,57 %)
 • Vicereal Fat Area: 34,8 (-20,3 og -36,84 %)
 • Ødem (ECW/TBW): 0,371 (-0,001 og -0,27 %)

 

Det er betydelig reduksjon i vannretensjon og kroppsvannet er på et lavere nivå enn ved tidligere anledninger med sammenlignbar kroppsvekt. Pr. 23.10.2016 var kroppsvekten på 80,6 kg og kroppsvannet var på 53,4 kg, dvs. kroppsvekten er -0,5 kg lavere og kroppsvannet er -1,0 kg lavere på nåværende tidspunkt. Nøkkeltallene for ekstracellulær væske (ECW) er "normal" (dvs. innenfor referanseområdet), mens intracellulær væske (ICW) er "over". Ekstracellulær væske (ECW) er underhudsvannet som befinner seg utenfor cellene og i blodomløpet, mens intracellulær væske (ICW) er vannet som befinner seg innenfor cellemembranen. Det er avmerking for "normal" for kroppsvann i helsediagnosen. Jeg har alltid vært "over" for intracellulær væske (ICW) slik at dette er ikke uvanlig, men det å være "normal" for ekstracellulær væske (ECW) er mer sjeldent. Ekstracellulær veske (ECW) er faktisk på det laveste nivået som er målt for meg. Pr. 23.10.2016 var verdien på 20,0 mens verdien er på 19,4 nå. S-4 (Andarine) er trolig den svakeste av SARMs for anabole aktiviteter, men antas å være en av de mest androgene av SARMs siden preparatet skal være 1/3 av testosteron ved binding til androgenreseptoren. Det skal gi egenskaper som uttørring av muskler og hud. Det som er viktig for hardhet og vaskularitet er minst mulig underhudsvann. Dette er vannet som ligger mellom huden og som ligner litt på fett (pløsete og slapp). Det er mer slankere og strammere kroppssammensetning med mindre underhudsvann. Basert på verdiene for ECW synes det å være korrekt at S-4 (Andarine) har positive effekter på underhudsvannet slik at det blir mer hardhet og vaskularitet for muskulaturen. Den prosentvise reduksjon for ECW er høyere enn for ICW og på det laveste nivået som er målt for meg.

Standardnivået for ødem (vann i kroppen, vannretensjon) er på mellom 0,36 og 0,40 slik at jeg er i nedre del av intervallet. Visceralt fett er fett i mageområdet (buken) og bukfedme (stor mage) er definert som +100. Jeg er på 34,8.

Mineraler er fortsatt på et nivå som er "over" referanseområdet, mens verdien for proteiner er redusert og er "normal" nå. Begge verdiene er på samme nivå som tidligere med kroppsvekt på ca. 80 - 81 kg. Protein består av grunnstoffene karbon, hydrogen, oksygen og nitrogen, dvs. sammen med kroppsvannet er dette hovedkomponentene som utgjør fettfri kroppsmasse uten skjelett. Mineraler er hvor mye det totale mineralinnholdet utgjør i antall kg og som er lagret i skjelettet.  

Bevegelsene i nøkkeltallene for kroppsbalanse muskulatur var som følgende:

 • Muskulaturen i den høyre og venstre bein er redusert fra 11,5 kg til 11 kg (dvs. -0,5 kg og -4,35 %).
 • Muskulaturen i overkropp (uten armer) er redusert fra 34,3 kg til 31,6kg (dvs. -2,7 kg og -7,87 %). Det samtidig reduksjon i muskulaturen for høyre og venstre arm med -10,50 %.
 • Dette innebærer at muskulaturen i armer er mer sårbar enn overkroppen generelt ved energi-/kaloriunderskudd, mens muskulaturen i bein er den minst sårbare og mest stabile for kroppen. Resultatene synes å være sammenfallende med test av 1RM hvor det var uendret vektbelastning for knebøy. Den største reduksjon i baseøvelsene var for benkpress (-3,65 %), mens det også var mindre reduksjon for markløft (-2,61%). I begge øvelsene er det bruk av muskulatur for overkropp og armer.

 

Overkroppen er betraktet for å være "normal" (dvs. redusert fra "muskulær" i forrige analyse). Underkroppen er fortsatt klassifisert som "normal" slik at det blitt mer balansert kroppssammensetning. Det har vært bedre bevaring av muskelmassen for bein enn for overkropp. Muskulaturen for kroppen er redusert fra "muskulær" til "normal" som følge av tapet av muskelmassen.

Vekt diagnose

 • BMI: 22,9 (-2,5)
 • Kroppsfett: 10,7 % (-2,8)
 • Midje - hoftemål: 0,84 (-0,05)

 

Verdien for BMI er "normalt" siden referanseområdet er fra 18,5 til 25 for meg. Det er klassifisering som "overvekt" ved BMI på +25, mens "fedme" er ved BMI på +30. Midje - hoftemålet og kroppsfettet (fettprosenten) er innenfor referanseområdet for "normalt". Det er positivt med reduksjon i fettprosenten og målsetningen om 10-tallet ble innfridd. Pr. 23.10.2016 var det fettprosent på 9,6 % og midje - hoftemål på 0,83. Fettprosenten er høyere på nåværende tidspunkt, men midje - hoftemålet er sammenlignbart. Jeg har derfor klart å få frem synlige magemuskler for den øvre delen av magen ved posering eller fleksing av muskler foran speilet uten at fettprosenten ble på under 10 %. Beltespennet er redusert med 2 hakk i perioden. Jeg var på 0,87 i juli 2016, 0,85 i september 2016, 0,83 i oktober 2016, 0,88 i desember 2016, 0,89 i mars 2017 og 0,84 i juni 2017. Det er fortsatt noe antydning til bilring ("lovehandle") for den nedre delen av magen.

Oppsummering

For den samlede evalueringen av kroppens sammensetning var det avmerking for "sterk" under vekt og "normal" for overkropp, underkropp og muskulatur. For kroppsvekten og BMI er det avmerking for "normal", mens fett er "under". De øvrige punktene var "normalt" og "balansert". Den samlede poengsummen ble på 86 for helsen min, dvs. reduksjon på -5 fra 91 i mars 2017 som er litt overraskende, men som forventet siden dette er basert på standardiserte helseanbefalinger fra WHO (verdens helseorganisasjon). En normal og sunn kroppssammensetning er på mellom 70 og 90 poeng ifølge beskrivelsene på skjemaet. Jeg er derfor innenfor det referanseområdet. Basert på mine vurderinger er det positivt å være "under" for kroppsfett, men slik som tidligere blir jeg straffet for dette på helsescoren og de standardiserte anbefalingene som foretrekker at alt skal være "normalt". En reduksjon i muskelmassen er negativt, men de øvrige nøkkeltallene med reduksjon av kroppsvekt, kroppsfett, midje - hoftemålet mv. fremstår som positive.

Basert på analyse av kroppens sammensetning blir konklusjon at jeg er i "god form" og fettprosenten på 10-tallet gir grunnlag for klassifisering som "sommerkropp". Det som er normalt for meg er ca. 12 % ved fokus på "rekomposisjon" og ca. 13 - 14 % ved fokus på "vektøkning", men det er ikke uvanlig at jeg er under 10 % ved fokus på "vektreduksjon". Problemstillingen i dette forskningsprosjektet var de begrensende effektene som Ostarine (MK-2866) hadde på kroppsfettet og fettforbrenningen i det forrige prosjektet med rekomposisjon (som ble avsluttet pr. 28.02.2017). Ved oppstart var det fettprosent på 13,5 % og det var et krevende utgangspunkt siden perioden med rekomposisjon burde redusert dette forholdstallet til 12-tallet. Det er derfor positivt og litt overraskende at 10-tallet ble nådd. Den betydelige reduksjon for muskelmassen fremstår imidlertid som ødeleggende for nøkkeltallene i prosjektet og det er ingen indikasjoner på at energi-/kaloriunderskudd (evt. kalorifattig miljø) er det optimale bruksområdet for S-4 (Andarine). Preparatet fremstår som et svakt SARM uten anabole og androgene effekter for muskelvevet slik at tap av muskelmasse er uunngåelig ved slanking. Den samlede vektreduksjon på -8,7 kg for kroppen er fordelt på ca. 40 % for kroppsfett, ca. 36 % for muskelmasse og ca. 24 % for annet. Det er åpenbart en svakhet for preparatet at kroppen bruker like mye av muskellagrene (-3,1 kg) som fettlagrene (-3,5 kg) når det er energi-/kaloriunderskudd. Det var ingen beskyttelse for muskelmassen eller økende belastning for fettreservene. Det innebærer at reduksjon av kroppsfett var nesten tilsvarende som tap av muskelmasse. Det ble ikke bevaring av muskelmassen eller begrensning av tapet. Dette er betydelig svakere enn tidligere prosjekter hvor det har vært vektreduksjon. I det forrige prosjektet med vektreduksjon (oktober 2016) var det bruk av PES Alphamine (kosttilskudd, fett forbrenner) og vektreduksjon i perioden på 4 uker ble på -4,7 kg fordelt på ca. 60 % for fett, ca. 21 % for muskelmasse og ca. 19 % for annet. Vektreduksjon var veldig begrenset ved bruk av Ostarine (MK-2866), men uansett ble det vektreduksjon på -0,9 kg fordelt på ca. 33 % for kroppsfett, ca. 22 % for muskelmasse og ca. 45 % for annet. Det innebærer at tapet av muskelmasse var betydelig større ved bruk av S-4 (Andarine).

Body composition analysis after research project for 8 weeks with 50 to 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Significantly decrease for body fat is on the positive side (vascularity enhancer, hard look, no water retention, fat burning), but no maintenence for muscle mass in a hypocaloric environment or a cutting protocol (calories at -250 to -500 below maintenance level). No indications for anabolic or androgenic effects in muscle tissue. The drop in metabolic rate and hormone levels (T3, IGF, testosterone) with the lack of calories is a "perfect" catabolic environment and S-4 (Andarine) did not have any properties or capabilities to stop, prevent, reduce or limit the loss of muscle mass. Both body fat (-3,5 kilo) and muscle mass (-3,1 kilo) was decreased significantly and almost equaly when cutting. Maintaining (or increasing) muscle mass with S-4 (Andarine) was mission impossible.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv