hits

45 av 48 (S-4)

45. trening (bein):

  • Knebøy - 5 x 5 på 152 kg (86 % av 1RM)
  • Stående tåhev - 5 x 5 på 152 kg
  • Beinspark - 5 x 5 på 80 kg
  • Lårcurl - 5 x 5 på 37 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 39 av 48).

Etter avslutning på forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) blir det gjennomføring av et behandlingsopplegg (Post Cycle Therapy, PCT) med legemiddelet Nolvadex (Generic Pharma, GP) i 4 uker med standard protokoll på 40 - 40 - 20 - 20 mg ed. Dette er et undergrunns merke (UG) og ikke apotekvare. Nolvadex (Tamoksifen) er vanlig som UG og er ikke vanskelig å fremstille. Det skal være trygt å bruke. Halveringstiden er på ca. 4 - 9 dager slik at det er ikke nødvendig med oppdeling av de daglige doseringene. For kortvarig bruk som dette er det normalt ingen bivirkninger for de antiøstrogene effektene, men det kan bli kvalme, hetebølger, svimmelhet, hodepine og depressive reaksjoner ved langvarig bruk. Jeg brukte Nolvadex også etter det forrige forskningsprosjektet med Ostarine (MK-2866) i mars 2017 og det var ingen bivirkninger i den forbindelse. Innenfor behandling av brystkreft hos kvinner er det ikke uvanlig at preparatet brukes i minst 5 år med dosering på 20 mg ed, men optimal behandlingsvarighet er ikke kartlagt. Nolvadex er registrert på dopinglisten til idretten i dopinggruppe "S4. Hormon- og metabolske modulatorer", men har ingen prestasjonsfremmende virkning. Det har ikke vært indikasjoner på forhøyet nivå for østradiol i forskningsperioden, men det er indikasjoner på reduksjon av egenproduksjon av testosteron. Libido er betydelig nedsatt og det er manglende nattlige ereksjoner. Jeg merket indikasjoner på dette etter ca. 3 uker (dvs. dosering på 60 mg ed). Det er ikke uvanlig med undertrykkelse av egenproduksjon ved bruk av SARM, men gjenopprettingsperioden skal være kortvarig (dvs. ca. 2 - 3 uker) etter avslutning. Et kortvarig behandlingsopplegg med Nolvadex fremstår som fornuftig. Nolvadex er et SERM (selektiv østrogen reseptor modulator) som binder seg til østrogen reseptorene i stedet for østrogen, dvs. det hindrer eller blokkerer for østrogenet. Det blir også økt utskillelse av follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) som kan gi økning i egenproduksjon av testosteron.

Aftenposten hadde pr. 03.06.2017 en artikkel om "tegn på bruk av anabole steroider". Det er detaljer fra aksjon som Politiet hadde på treningssenter i Halden. Det foretas "undersøkelse av kroppen" til personer på treningssenteret for vurdering om det er tegn på bruk av anabole steroider. De utvalgte personene fikk også spørsmål om "hvordan spiser du?", "hva slags kosttilskudd bruker du?" og "hva slags aminosyrer får du i deg?". Basert på kontroll av kroppen og svarene på spørsmålene foretok Politiet vurdering om det var aktuelt med pågripelse og urinprøver. I aksjonen ble 9 personer mistenkt samt at ble det ble foretatt beslag av både "anabole steroider og våpen" i påfølgende ransakelser. Politiet bekrefter at de mistenkte ble valgt ut "rett og slett på hvordan de ser ut på sentrene". Aftenposten gjentar samtidig tidligere beskrivelser om at "den vanlige brukeren" er ikke nødvendigvis den personen med "bulende muskler og synlige blodårer", men det er tilsynelatende slike signaler Politiet har fokus på ved utvalgsbaserte kontroller. Dopingmidler ble ulovlig i 2013 og Aftenposten har sett nærmere på statistikken for dopingsaker. Politiet hadde ca. 1 800 dopingsaker i 2016 fordelt på ca. 50 % for anmeldelser for ulovlig innførsel fra Tollvesenet (dvs. postforsendelser fra utlandet som er blitt stoppet) og ca. 50 % for besittelse eller bruk av anabole steroider. Tollvesenet foretar kontroll av pakker fra utlandet og gjennomfører analyser ved tollaboratoriet hvis innholdet er mistenkelig. Det ble for eksempel pr. 01.06.2017 foretatt kunngjøring av et beslag på 2,2 kg med "dopingmiddel" som var sendt til Norge ("mann på 56 år fra Akershus") fra Kina. Pakken var deklarert å inneholde blekk. Det er ingen statistikk på hvor mange personer som er blitt etterforsket for kjøp eller salg av dopingmidler. 2/3 av sakene har gitt reaksjoner fra Politiet (dvs. forelegg, siktelse, tiltale mv.), mens de resterende 1/3 av sakene er "henlagt på grunn av bevisets stilling" eller "intet straffbart forhold påvist". For å sette dette i et annet perspektiv var det nesten 40 000 narkotikasaker i det samme året. Jan Bøhler (65 år, Arbeiderpartiet, Stortinget) mener at antall dopingsaker er "lavt" fordi "det er mange som bruker" anabole steroider og selgerne har "fritt frem på treningssentrene" slik at han er "veldig bekymret". Jeg er litt usikker på hvor politikeren får opplysninger fra, men i de øvrige nyhetssakene er det hovedsakelig fokus på at det er tilgjengeligheten på internett som er problemstillingen. Uttalelsen fra Jan Bøhler om at selgere har fritt leide på treningssenter synes å være lite gjennomtenkt og ubegrunnet. Britt Hilde Øiseth (kontrollavdelingen, Tolldirektoratet) kommer med opplysninger om at de fleste sakene om postforsendelser fra utlandet som er blitt stoppet blir henlagt siden det er "vanskeligere å bevise". Dette kan også vurderes i sammenheng med tidligere artikler i Aftenposten hvor det er beskrivelser om at kjøperne blir anbefalt å nekte bekjentskap til forsendelsen (pakken) og Politiet erkjenner også at "oppdagelsesrisikoen for kjøp er ikke så veldig stor". Politiet er også opptatt av økning for strammerammene og mener at rammen for "grov dopingovertredelse" bør forlenges fra 6 år til 10 år. Forskjellen for Politiet i slike sammenhenger er bruk av "ekstraordinære etterforskningsmetoder som kommunikasjonskontroll" (dvs. avlytting eller sporing av mistenkt over telefon eller internett). Den vanligste metoden er telefonavlytting, mens også e-post og bruk av internett kan registreres ved avlesning av datatrafikk. Jan Bøhler synes å være enig med Politiet om strengere lovregulering og er "bekymret" siden Politiet ikke har "ressurser til å jobbe med dette". I tillegg "bekymrer" han seg over at det er "manglende fokus" hos Politiet og viser noe overraskende til at dopingmidler ikke står på "dagsorden". Det er vanskelig å forstå slike uttalelser når det fremstår som åpenbart at Politiet foretar prioritering av dopingmidler. Aksjoner mot salgsnettverk, dørvakter, treningssenter, fitnesskonkurranser mv. viser at dette er prioriterte saksforhold. Som opposisjonspolitikker er det obligatorisk at Jan Bøhler skal være bekymret og det virker som han får brukt dette uttrykket i de fleste kommentarer i artikkelen til Aftenposten. Terje Nybøe (førstestatsadvokat) har kommentar om at det ikke er tatt stilling til om det skal fremmes lovendringsforslag overfor departementet. Det er mottatt henvendelse om økning av strafferammen og det skal være sendt til statsadvokatembetet for merknader, innspill mv. Det er straffeloven § 235 som er under vurdering og dette omfatter "grove dopingovertredelser". Det er innenfor rammen av organisert kriminalitet, dvs. grupperinger som foretar innførsel, produksjon, distribusjon, salg mv. av dopingmidler. Det skal ikke være forslag om endringer av straffeloven § 234 som er de ordinære dopingovertredelsene for "vanlige personer". Det som var noe overraskende med artikkelen var de manglende beskrivelser om "aggresjon" og øvrige bivirkninger ved bruk av anabole steroider, men Politiet fikk på slutten av artikkelen plass til uttalelse om at brukerne "glemmer kanskje skadevirkningene". Det var også uventet at beslaget av "våpen" ble nedtonet i artikkelen. Politiet forsøker i de fleste tilfeller å trekke paralleller mellom voldskriminalitet og anabole steroider, men benyttet ikke anledningen i denne artikkelen. Les artikkelen.

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv