hits

37 av 48 (S-4)

37. trening (bryst, triceps og skulder):

  • Benkpress - 5 x 4 på 122 kg (89 % av 1RM)
  • Skråbenk (hantler) - 5 x 5 på 35 kg
  • Skulderpress (hantler) - 5 x 5 på 32 kg
  • Sidehev - 5 x 5 på 18 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 31 av 48).

Det er foretatt økning i doseringen for S-4 (Andarine) med +10 mg ed (+14,3 %) fra 70 mg ed til 80 mg ed. Jeg beholder doseringen på 80 mg ed i de resterende 2 ukene av forskningsprosjektet.

Det var ingen avvik fra kostholdsprogrammet i forrige uke (dvs. uke 6). Jeg har stått over kvelds hver dag og det antas at det gjennomsnittlige energi-/kaloriunderskuddet var på ca. -450 kcal. Sammen med de økte doseringer for S-4 (Andarine) er det forventninger om økning i fettforbrenning i avslutningsfasen på forskningsprosjektet. Jeg merker at det generelle energinivået er svekket og sultfølelsen er økende, men kontrollerbar slik at disiplin er tilfredsstillende. Jeg har hatt flere tilfeller med nattlige leggkramper eller smertefulle sammentrekninger i leggmuskulaturen i den siste tiden. Det kan være som følge av at det reduserte energinivået og dermed utilstrekkelig restitusjon slik at de ordinære treningsøktene fremstår som hard fysisk aktivitet for kroppen. Det kan også være væsketap. S-4 (Andarine) skal angivelig redusere underhudsvannet og ekstracellulær veske (ECW), men jeg betrakter ikke dette som et vanndrivende middel. Det har heller ikke vært sterkt svetting på treningsøktene. Jeg drikker uansett mindre vann nå etter at bruken av Fun Light som smakstilsetning ble avsluttet. Det er ingen bruk av kosttilskudd i forskningsprosjekter (dvs. for å begrense antall variabler som påvirker styrke, muskelmasse og kroppsfettet) slik at magnesium tabletter er uaktuelt.

Jeg har tidligere nevnt artikler i Aftenposten pr. 19.05.2017 om "kur med anabole steroider" (dvs. 32 av 48) og pr. 14.05.2017 om "ungdom opplever kroppspress" (dvs. 33 av 48). De tre brukerne av anabole steroider som frivillig velger å stå frem med historiene sine føler seg "glemt av helsevesenet" og vil ha "oppmerksomhet mot et system som ikke fungerer" (dvs. det norske helsesystemet). Det er beskrivelser om "store forskjeller" i behandlingstilbudene for kvinner (som "slutter å spise for å se bra ut") og menn (som "bruker anabole steroider for å se bra ut"). Det skjer angivelig "ingenting" hvis en mann sier til fastlegen at han bruker anabole steroider. Sammenligningen med kvinner som har spiseforstyrrelser er både upassende og lite treffende i en slik sammenheng. Det kommer heller ikke frem i artikkelen hva som egentlig er problemet med helsesystemet eller hvilke behandlingstilbud som er ønsket av brukerne av anabole steroioder. Journalisten har hovedsakelig fokus på konsekvenser av bivirkningene som "aggressivitet og dårlig impulskontroll" samt at bruken av anabole steroider er som følge av "kroppspress" og "drømmekropp". En av brukerne (Erlend som er student og politisk engasjert) bekrefter for øvrig at han "ble enda større drittsekk" etter bruk av anabole steroider, men ut over dette ble ikke aggressivitet, impulskontroll, helsesystemet, behandlingstilbud mv. diskutert med brukerne. Artiklene var hovedsakelig basert på uttalelser fra Politiet og utvalgte fagpersoner som åpenbart er negativ til anabole steroider. Den underliggende vinklingen på nyhetssakene hadde negativ fremtoning og det var ingen nøytral fremstilling av saksforholdet. Brukerne av anabole steroider har selvsagt fokus på bivirkninger og behandling av bivirkninger, men problemstillingen synes å være manglende tillit til fastlegen. De kan ikke stole på fastlegen. Siden de fleste ikke har tillitt til fastlegen eller får ikke bistand fra fastlegen (jfr. "det skjer ingenting") er det risiko for at bivirkningene blir ukontrollerbare. Det brukerne av anabole steroider egentlig ønsker fra helsesystemet er relevante blodprøver og det klarte ikke journalisten å få frem i artikkelen. Det er ønskelig med måling av kreatinin (dvs. et mål på nyrefunksjon, om nyrene filtrerer blodet), nitrogen BUN (dvs. et mål på nitrogen innholdet i urea, om nyrene og lever virker hensiktsmessig), estimert glomerulær filtrasjon eGFR (dvs. et mål på nyrefunksjon, påvise endringer for nyrefunksjon), blodtrykk (dvs. måling av risiko for hjerte- og karsykdommer), blodfettprofil (dvs. måling av kolesterol, fettstoff), hemoglobin (dvs. måling av blodprosent, oksygenbærende delen i de røde blodcellene) og hematokrit (dvs. måling av blodvolumet, mengden av røde blodlegemer). Ved jevnlig kontroll av slike blodverdier kan brukeren av anabole steroider få indikasjoner på ulike medisinske sykdommer eller tilstander på et tidligere tidspunkt (dvs. unngå problemer med nyre, lever og hjerte ved å redusere eller avslutte bruken på riktig tidspunkt, andre behandlingstiltak, eller -opplegg, PCT mv.). Taushetsplikten til fastlegen har begrensninger og det er tre unntak som er aktuelle. Det første unntaket er for oppfyllelse av helsemessige krav til førerkort og sertifikat. Siden Politiet er tydelig på at de ikke ønsker brukere av anabole steroider i trafikken er det risiko for varsling fra helsepersonell. Det andre unntaket er for avvergelse av alvorlig skade på person eller eiendom. Også her er Politiet tydelig på sammenhengen mellom anabole steroider og vold, kriminalitet, terror mv. slik at det er risiko for varsling fra helsepersonell. Det tredje unntaket er varsling til barnevernstjenesten hvis brukeren av anabole steroider har barn som potensielt kan bli mishandlet eller være i en situasjon med omsorgssvikt. Barnevernstjenesten tar selvsagt kontakt med Politiet, fastlege, barnehage, skole, ektefelle/samboer/kjæreste mv. ved aksjoner i slike sammenhenger. I alle situasjoner blir trolig beskrivelsene om risiko for "aggressivitet og dårlig impulskontroll" benyttet som grunnlag for varslingen. Konsekvensen av varslingen kan bli pågripelse, ransakelse, siktelse og forelegg (evt. dom) for dopingovertredelse samt tilbakekallelse av førerkort, sertifikat, løyve, autorisasjoner mv. Problemstillingen for fastlegen er at bruken av anabole steroider er ulovlig slik at vedkommende kan ikke bidra til videre bruk. Det er etiske vurderinger hos fastlegen som gir begrensinger og det er forståelig slik regelverket er. I tillegg er kompetansen til fastlegen om anabole steroider begrenset. Det er bare 21 av totalt 29 329 leger i Norge (dvs. 0,06 %) som har gjennomført det nettbaserte 3-timers kurset "styrke dopingkunnskapen hos legestanden" som Antidoping Norge og Den norske Legeforening lanserte pr. 15.11.2016. Det gir også indikasjoner på at interessen for fagområdet hos legestanden er totalt fraværende. Formålet med kurset er å "oppdage dopingbruk" samt "utrede og behandle" personer som bruker eller har brukt dopingmidler. Dette er for øvrig et poenggivende kurs som teller som videre- og etterutdanning for leger. Brukerne av anabole steroider er oppmerksom på risiko for bivirkninger, men får ikke tilgang til jevnlige og relevante blodprøver for vurdering av den medisinske tilstanden. Det innebærer økt risiko for uønskede bivirkninger og manglende helsemessig oppfølging av bivirkningene. Hvis brukerne av anabole steroider får tilgang på jevnlige og relevante blodprøver er det anledning for iverksettelse av tiltak og begrense de skadelige helsemessige virkningene. Myndighetene har sterkt fokus på vern av folkehelsen. Det synes å være likebehandling mellom dopingovertredelser (straffeloven § 234 og 235) og narkotikaovertredelser (straffeloven § 231 og 232). Personer som bruker prestasjonsfremmede midler synes å være mer opptatt av trening, kosthold, helse, kropp og velvære enn den øvrige delen av befolkningen slik at prioriteringene i lovreguleringen fremstår som lite hensiktsmessig. Det synes å være urealistisk med dopingfritt samfunn når det angivelig er 200 000 personer (4 %) som bruker anabole steroider i Norge (ifølge undersøkelsen til Actis som riktignok kan være villedende og feilaktig). De forebyggende tiltakene er fokusert på å stoppe bruken med strengere og bredere lovregulering. Resultatet av lovreguleringen er ikke at prestasjonsfremmende midler blir borte fra markedet, men at kvaliteten blir varierende og risikoen for brukerne blir høyere. I tillegg får ikke brukerne tilgang til fastlege med tilstrekkelig taushetsplikt, interesse for fagområdet, kompetanse om fagområdet mv. og som heller ikke kan gi brukerne de blodprøver som er ønskelig for vurdering eller overvåking av den helsemessige tilstanden. Det blir derfor vanskelig med identifisering av fornuftige og hensiktsmessige behandlingstiltak. Det virker derfor som kontakt med andre personer for deling av brukererfaringer, omdømme til produktene og leverandørene, egen forskning og utvikling, informasjonsinnsamling fra åpne kilder og lukkede, egenbehandling av symptomer på bivirkninger mv. blir alternativet i en slik sammensetning for å unngå de planløse aktivitetene som prøving og feiling.

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv