hits

36 av 48 (S-4)

36. trening (bein):

 • Knebøy - 4 x 8 på 137 kg (78 % av 1RM)
 • Stående tåhev - 4 x 10 på 137 kg
 • Beinspark - 4 x 10 på 75 kg
 • Lårcurl - 4 x 10 på 32 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 30 av 48).

Jeg er ferdig med de første 6 ukene av forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). Det er fokus på protokollen for doseringer som ble fastsatt før oppstart på forskningsprosjektet. Det innebærer økning i doseringen med +10 mg ed (+14,3 %) fra 70 mg ed til 80 mg ed i de siste 2 ukene. Det har ikke vært endringer for de identifiserte bivirkningene for øyne (dvs. nattblindhet og gulaktig fargetone) i de siste 2 ukene. Det synes ikke å være forskjeller mellom doseringene på 60 mg ed og 70 mg ed. Det er ikke blitt mer nattblindhet, mer gulaktig fargetone eller andre bivirkninger. Det er faktisk slik at den gulaktige fargetonen er ikke plagsomt for meg og jeg har ikke hatt fokusert på dette i den siste tiden. Det ble normalt og endringene i fargetoningen er ubevisst for meg. Øyne synes å være mindre ømme nå og det er ingen problemstillinger. Jeg har ikke brukt øyendråper. Jeg tenkte at det kunne bli utfordringer for tilpasning ved overgang fra lyse til mørke omgivelser og at jeg kunne bli mer sensitiv for svakt lys i mørket, men det har ikke skjedd. Jeg forventer derfor heller ikke at det blir identifiserbare forskjeller mellom 70 mg ed og 80 mg ed i avslutningsfasen. Jeg har fortsatt forhåpninger om at de økte doseringene kan bidra til økning i fettforbrenning og økning i styrke, men forventningene er nedtonet og redusert. Treningsøktene i de siste ukene gir indikasjoner på opprettholdelse av styrken, men jeg er ikke fornøyd med fettforbrenningen og det er lite sannsynlig at målsetningen om vektreduksjon på -5 kg blir innfridd. Jeg antar at vektreduksjon på -3 til -4 kg er mer realistisk slik situasjon er på nåværende tidspunkt. Det innebærer trolig at fettprosenten blir på ca. 11,5 til 12,5 % (og ikke 10-tallet som var målsetningen). Energi/-kaloriunderskuddet har vært i den øvre delen av intervallet fra -250 til -500 kcal slik at det er ingen indikasjoner på at S-4 (Andarine) har positive mereffekter på fettforbrenningen eller kroppsvannet. Bevaring av muskelmasse er vanskelig (eller umulig) ved negativ energibalanse. S-4 (Andarine) synes ikke å være tilstrekkelig anabolt til bevaring av muskelmassen i et kalorifattig miljø og det antas at den kommende analysen av kroppens sammensetning vil vise reduksjon. For meg fremstår det egentlig som noe overraskende at S-4 (Andarine) skal være best egnet ved fokus på vektreduksjon. Det synes ikke å være spesielle egenskaper for kroppsfett, styrke, muskelmasse mv. for det som fremstår som et svakt SARM. Jeg gjør oppmerksom på at dette er overfladiske og generelle vurderinger før avslutningsfasen på forskningsprosjektet. Det gjenstår 2 uker med dosering på 80 mg ed, test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse) før endelig og avsluttende vurdering av preparatet.

Det har ikke vært flere løpstreninger siden sist, men 2 til 4 treningsøkter med løping i uken fremstår som tilstrekkelig grunnlag for vurdering av progresjon og utvikling ved etablering av ukentlige trendlinjer. I den 6. uken har det både vært tilbakefall (ved at den dårligste tiden var svakere enn bestetiden i uken før) og fremgang (ved at det ble ny bestenotering). Det gir indikasjoner på at toppen kan være nådd. 4:00 min/km representerer et motstandsnivå. Det har vært en notering på 3:59 min/km, men jeg klarer ikke dette over flere løpstreninger i samme uke slik at gjennomsnittet blir under motstandsnivået. Med begrensningen på puls på 150 som er satt for moderat intensitet er det egentlig ikke forventninger om bedre tider, høyere tempo mv. enn dette. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:35 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:37 min. og dårligste tid på 25:11 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:27 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 23:38 min. og dårligste tid på 23:53 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:23 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:03 min. og dårligste tid på 23:10 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 22:15 min. og dårligste tid på 22:43 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:03 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 21:25 min. og dårligste tid på 21:49 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:01 min/km (2 løpstreninger) - Beste tid på 21:07 min. og dårligste tid på 21:27 min.

 

Det kan også foretas oppstilling basert på doseringen for S-4 (Andarine) for å få frem effektene på de ulike nivåene:

 • 50 mg ed: 4:30 min/km
 • 60 mg ed: 4:18 min/km
 • 70 mg ed: 4:02 min/km

 

På de ca. 6 - 7 prøvetreningene i ukene før oppstart på forskningsprosjektet var det tidsnoteringer på ca. 5:00 min/km. Jeg er tviler på om dette er et fornuftig sammenligningsgrunnlag. Jeg har bedre fokus, motivasjon, konsentrasjon, kapasitet mv. i perioden med forskningsprosjekter sammenlignet med treningsøkter i den øvrige perioden. Det vises også på pulsnoteringene som var på nærmere 140 på prøvetreningene, men som hovedsakelig har vært på nærmere 150 i perioden i forskningsprosjektet. Det mest korrekte synes å være å foreta sammenligninger mellom uke 1 og uke 2 for vurdering av de reelle effektene for doseringen på 50 mg ed. I såfall blir oppsettet som følgende:

 • Uke 0: 4:35 min/km
 • 50 mg ed: 4:27 min/km (uke 2)
 • 60 mg ed: 4:18 min/km (uke 3 og 4)
 • 70 mg ed: 4:02 min/km (uke 5 og 6)

 

Det er ingen tvil om at prestasjon på treningsøktene for løping ble vesentlig bedre ved dosering på 70 mg ed. Dette er også sammenlignbart med treningsøktene for styrke. Det ble fra uke 1 til uke 4 foretatt identifisering av svakheter ved reduksjon i antall repetisjoner på flere øvelser (dvs. 3 av 24 øvelser og 12,5 %), men det ble gjenvunnet i uke 5 og antall repetisjoner er ved utgangen av uke 6 uendret sammenlignet med før oppstart på forskningsprosjektet. I et slikt perspektiv blir det interessant med vurdering av hvilke mereffekter som kan oppnås på 80 mg ed i de 2 siste ukene av forskningsprosjektet. Det kan være ulike vurderinger for hva som er optimal dosering (sweet spot) for SARM. For de fleste preparater vil høyere dosering gi bedre effekter, men det er avgrensninger inntil et ubestemt og individuelt nivå. For S-4 (Andarine) er det beskrivelser om at doseringen bør aldri gå over 100 mg ed, men jeg er ikke i nærheten av dette.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv