hits

34 av 48 (S-4)

34. trening (bryst, triceps og skulder):

  • Benkpress - 4 x 9 på 109 kg (80 % av 1RM)
  • Skråbenk (hantler) - 4 x 9 på 35 kg
  • Skulderpress (hantler) - 4 x 10 på 28 kg
  • Sidehev - 4 x 8 på 16 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 28 av 48).

I den sisten tiden har det vært flere nyhetssaker i aviser, radio mv. om at "4 % av befolkningen i Norge har brukt eller bruker anabole steroider" og det utgjør ca. 200 000 personer i landet. Andelen på 4 % er opprinnelig basert på en ungdomsundersøkelse (dvs. studenter fra 18 til 25 år) som er gjennomført av Actis i oktober 2016, men de utvalgte fagpersonene som journalistene tar kontakt med mener at forholdstallet er veiledende for hele befolkningen. Tallet på 200 000 personer blir dermed gjentatt i flere sammenhenger og til slutt blir det en etablert sannhet i media. Det er viktig å være oppmerksom på at Actis (tidligere Avholdsfolkets Landsråd) er en interesseorganisasjon og formålet er å "redusere omfanget av alkohol, narkotika, pengespill og doping"og. Organisasjonen arbeider utelukkende med tilretteleggelse av statistikk og informasjon som kan brukes til å fremme formålet. Det er ikke utenkelig at spørsmålsstillingen (og dermed statistikken, informasjon mv.) er tilrettelagt og tilpasset den ideologiske blindheten. Organisasjonen får hele NOK 14 mill. i statsstøtte (2016-tall) og er godkjent av norske myndigheter som rusfeltets samarbeidsorganisasjon. Mina Gerhardsen (datter til Rune Gerhardsen) er generalsekretær i organisasjonen og hun er "bekymret" for at dopingbruken er som følge av "snarvei til drømmekropp" og "sterkt kroppspress". Enhver påstand som kan brukes til å skremme publikum og beslutningstagere blir hentet frem fra statistikken. Samtidig etterlyser hun "bedre spredning av kunnskap" om bivirkningene, dvs. mer "skremselspropaganda" som faktisk Politiet omsider ønsker å redusere arten og omfanget av. Det var en webbasert undersøkelse med svar fra 1 000 studenter. Utvalget på 1 000 personer er ikke uvanlig i spørreundersøkelser eller meningsmålinger, men gruppen var fordelt på ca. 75 % jenter og ca. 25 % gutter. Det er påfallende at forholdstallet for jenter i gruppen er av slik størrelse og det er derfor ikke utenkelig at dette er årsaken til at statistikken viser at bruken hos nettopp jenter er økende. Jeg tenker at dette kan også være noe av hensikten med undersøkelsen. Jenter og anabole steroider får ofte lite oppmerksomhet, men med statistikk som viser økende bruk ble det nyhetssak på EKKO (NRK P3). Det som også er noe merkelig med undersøkelsen er at jenter fremstår egentlig som negative til anabole steroider. Det er flere jentene som oppgir at de har brukt eller bruker steroider enn som synes at det er akseptabelt å bruke steroider for vektreduksjon, økning av muskelmasse eller bedre prestasjoner. For gutter er det motsatt. Det er færre gutter som oppgir at de har brukt eller bruker anabole steroider enn som synes at det er akseptabelt å bruke steroider for å oppnå målsetninger om vekt, muskelmasse og prestasjoner. Det er motstridelser i undersøkelsen. Det antas å være både over- og underrapportering i slike undersøkelser slik at statistikken må brukes fornuftig, hensiktsmessig og kritisk. En undersøkelse med 1 000 studenter som gir motstridende svar og som har skjev sammensetning av kjønn kan ikke brukes som veiledende for hele befolkningen i Norge. Nyhetssakene i Aftenposten, NRK mfl. kan derfor være basert på feilaktig statistikk og bør ikke brukes som bekreftelse på myter. Morten Renslo Sandvik (Stipendiat i idrettsfilosofi ved seksjonen for kultur og samfunn, Norges Idrettshøyskole) har en rapport fra november 2015 om "samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning på doping" som gir indikasjoner på at bruken er på ca. 2 %, dvs. ca. 100 000 personer i landet. Det kommer også frem i rapporten at bruken av doping har vært tilnærmet uendret i de siste 15 årene. Basert på arten og omfanget av politiaksjoner (kjøpere, selgere, leverandører, treningssenter, dørvakter, fitnesskonkurranser mv.), nyhetssaker i media om bruk av anabole steroider og kroppspress, drømmekropp mv. fremstår dette som noe overraskende. De fleste har trolig et inntrykk av at bruken har økt betydelig i de siste årene og det kan være basert på feilaktig og tilrettelagt informasjon i media fra særorganisasjoner som med hjelp av statsstøtte fremmer eget formål.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv