hits

33 av 48 (S-4)

33. trening (bein):

  • Knebøy - 5 x 5 på 152 kg (86 % av 1RM)
  • Stående tåhev - 5 x 5 på 152 kg
  • Beinspark - 5 x 5 på 80 kg
  • Lårcurl - 5 x 5 på 37 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 27 av 48).

Aftenposten hadde pr. 14.05.2017 en artikkel om "ungdom opplever kroppspress" med undertittel "derfor begynner noen med anabole steroider". Anders Solheim (som er daglig leder i Stiftelsen Anti-Doping Norge) mener at dopingen er en del av "forfengelighetsindustrien" og viser til omfanget av "kosttilskudd, operasjoner og slanking". Utseende er "en industri i seg selv" og dopingen må vurderes i det bildet. Vi møter også Erlend som beskrives som en "vanlig person" som begynte med steroider når han var 15 år gammel. Jeg tviler på at dette er vanlig. Han som bekrefter at "kroppspresset er blitt et stort samfunnsproblem i Norge". Er det bare i Norge at kroppspresset er et "stort samfunnsproblem" eller er det tilsvarende i andre land? Erlend forstår at kroppen "ser grei ut" og at han er "bedre trent enn de aller fleste", men selvbildet er betydelig svekket og anabole steroider er løsningen på "mer muskler". Det er "mye enklere" med steroider siden det "tar tid å bli godt trent" og kroppen er "den viktigste statusfaktoren". Omfangsstudiet til Actis viser at 4 % av beholdningen "bruker eller har brukt anabole steroider" og det tilsvarer ca. 200 000 personer. Avisen tar også med at det ca. 50 000 kvinner i Norge som har en behandlingstrengende spiseforstyrrelse. Jeg antar derfor at avisen mener at både steroider og spiseforstyrrelser er resultat av kroppspresset. Antallet på ca. 50 000 kvinner er imidlertid ikke bare for bulimi og anoreksi, men også for overspisingslidelser (BED) slik at det er ikke nødvendigvis slanking som er grunnlaget for spiseforstyrrelser. Overspisingslidelse er kontrollsvikt slik at det blir manglende kontroll på sultfølelsen og matinntaket (dvs. en slags bulimi uten oppkast eller renselse). Det er faktisk denne spiseforstyrrelsen som øker mest i Norge slik at å trekke sammenligninger mellom spiseforstyrrelser og kroppspress kan være feilaktig av avisen. Jeg synes ikke at spiseforstyrrelser er utelukkende knyttet til slanking og kroppspress. Det kan være en av variablene, men det kan også være omsorgssvikt, traumer, overgrep, psykiske lidelser, frustrasjon, sinne, engstelse, uro, ensomhet, krenkelse, endringer i familien eller nærmiljø, flytting som følge av arbeid eller studier mv. som bidrar til vanskelige følelser som gir spiseforstyrrelser. Det er som vanlig ingen statistikk om forekomsten av spiseforstyrrelser for menn. En generell tommelfingerregel er at slike sykdommer antas å være 10 ganger mer vanlig for kvinner enn menn, dvs. at det er trolig er ca. 5 000 menn som har en behandlingstrengende spiseforstyrrelse. Erlend mener at det er forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Han ser "store forskjeller" i behandlingstilbudene. En kvinne som sier til lege at hun har sluttet å spise for å se bra ut får et "kriseteam" på plass med en gang. Hvis en mann sier til lege at han bruker steroider for å se bra ut "skjer det ingenting". Jeg er usikker på om dette er sammenlignbart. En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse som kan behandles, mens steroider fremstår mer som et valg basert på livsstil og det synes ikke å være andre behandlingsformer enn å avslutte bruken. Det kommer ikke frem hvilket behandlingstilbud som ønskes av Erlend. Det har vært flere artikler i den siste tiden hvor brukerne kommer med kritiske bemerkninger om helsevesenet, men det virker ikke som media tar kontakt med legekontor for uttalelser, vurdering eller oppfølging av saksforholdet. En interessant nyhetssak kunne vært å følge en bruker av anabole steroider i møte med det offentlige helsesystemet. Hva sier fastlegen om bruken av anabole steroider? Hvilket behandlingstilbud ønsker brukeren? Hvilket behandlingstilbud får vedkommende tilbud om? Hva ble evt. utfallet av behandlingen? Det er også beskrivelser om "Paradise Hotell-dopet", dvs. det veltrente idealet uten at kroppen blir for stor. Dette er personer som betraktes for å være normale med klær på, men som fremstår som ekstremt veltrente med redusert bekledning. Anders Solheim kommer med innspill om at dette er "livsstilssykdom" og er opptatt av de "psykiske og fysiske bivirkningene". Forfengelighet blir målsetning i stedet for sunnhet. Christine Sundgot-Borgen fra Norges Idrettshøyskole har "forsket på kroppsbilde og kroppspress" i Norge og mener at "dagens idealkropp" er urealistisk for de fleste. Hvordan var idealkroppen i tidligere år siden dagens idealkropp er blitt urealistisk? Hva er forskjellen? Det er krav om "enorm disiplin" for kosthold og trening. Bruken av anabole steroider blir beskrevet som "skremmende" og det er en "tragedie" at personer "faktisk risikerer livet" på dette. Hun mener at det er ungdom som "bestiller slike hjelpemidler enkelt over nett" og benytter seg av "ulike preparater" uten at "foreldre kjenner til det". Det siste er kanskje ikke overraskede siden det er ulovlige preparater. Foreldre har normalt heller ikke kjennskap til om ungdommer røyker og/eller drikker alkohol. Christine Sundgot-Borgen forsøker å hjelpe og hun kommer med 10 tips for å bli kvitt kroppspresset. Det er fornuftige tips som for eksempel fokuser på deg selv, tenk positivt, ikke foreta sammenligninger, reduser dine målsetninger, idealkroppen er ekstrem, bruk kritiske briller, ikke ta hensyn til råd fra andre og vær selektiv på sosiale medier. Christine Sundgot-Borgen arbeider med et forskningsprosjekt som skal gi "positivt kroppsbilde hos skoleungdom" som et forebyggende tiltak mot elever i 2. klasse på videregående skoler (dvs. ca. 17 og 18 år). I den sammenheng blir er det møte med klassene for diskusjon om tema som "idealkroppen, sosiale medier og kroppens funksjonalitet" (dvs. i motsetning til det kosmetiske utseende). Hun holdt pr. 08.03.2017 et foredrag om prosjektet for "sunn kroppsopplevelse" i forbindelse med at SKAM (dramaserie på NRK) fikk Fredrikkeprisen 2017. Prosjektet skal være "nært knyttet til tematikken" som angivelig presenteres i dramaserien, dvs. skjønnhetstyranniet, urealistiske forventninger til kroppen mv. Det som er interessant er at denne og andre tilsvarende artikler i media har alltid fokus på at det er kroppspress for "ungdom" (og ikke voksne). Samtlige forebyggende tiltak er også rettet mot unge mennesker. Er det ingen voksne eller eldre mennesker som opplever kroppspress? Hvorfor er kroppspresset aldersrelatert? Hvorfor forsvinner kroppspresset når ungdommene blir voksne? Forventet levealder i Norge er ca. 82 år og i en slik sammenheng synes kroppspresset i ungdomsårene å være en kortvarig fase med begrenset betydning. Det er også påfallende med alle nyhetssakene om "kroppspress" når et raskt søk på Google viser at det samtidig er nyhetssaker om at "nordmenn er for lite i aktivitet", "halvparten av alle nordmenn er overvektige", "helseminister er bekymret", "fedme og overvekt er vårt tids største helseproblem", "fedmeepidemien er kommet til Norge", "fedme hos barn er helsefarlig", "overvekt og fedme øker sterkt", "slår alarm om fedme", "ikke enkelt å behandle barn med fedme", "fedme: for mye mat eller for lite trening?", "vi er dårlig forbedret på fedmebølgen" mflDet er kontraster i nyhetsbildet. Jeg tenker at fedme er et større samfunnsproblem enn kroppspress. Les artikkelen.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv