hits

30 av 48 (S-4)

30. trening (bein):

  • Knebøy - 4 x 8 på 137 kg (78 % av 1RM)
  • Stående tåhev - 4 x 10 på 137 kg
  • Beinspark - 4 x 10 på 75 kg
  • Lårcurl - 4 x 10 på 32 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 24 av 48).

Den 17. treningsøkten med løping er gjennomført. Tiden for segmentet på ca. 5,3 km ble på 21:25 min, dvs. 4:00 min/km. Det er ny bestenotering og det ble ikke noe av den varslende nedturen fra tidligere i uke. Den opprinnelige målsetningen før oppstart på forskningsprosjektet var tempo på under 5:00 min/km på løpstreningene, men etter 5 uker er det som antas å være taket 4:00 min/km nådd. Jeg ser ikke potensiale for å oppnå tider under dette nivået selv om det er 3 uker igjen av forskningsprosjektet. Forskjellen fra tidligere var at tempo i motbakken (høydestigning på ca. 50 meter) i stor grad ble opprettholdt. Jeg er normalt på 4:15 til 4:20 min/km i motbakken, men ved denne anledning var tiden under 4:10 min/km. Tempo ble opprettholdt uten at hjertefrekvensen (pulsen) oversteg grensen for intervallet for moderat intensitet som er på 150. Det var en god løpsfølelse, jevn pustefrekvens og det var ikke et spesielt krevende tempo for distansen. Den gjennomsnittlige hjertefrekvensen var faktisk litt lavere enn ved forrige bestenotering som var på 4:04 min/km tidligere i uken. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

  • Uke 1: Gjsn. på 4:35 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:37 min. og dårligste tid på 25:11 min.
  • Uke 2: Gjsn. på 4:27 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 23:38 min. og dårligste tid på 23:53 min.
  • Uke 3: Gjsn. på 4:23 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:03 min. og dårligste tid på 23:10 min.
  • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 22:15 min. og dårligste tid på 22:43 min.
  • Uke 5: Gjsn. på 4:03 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 21:25 min. og dårligste tid på 21:49 min.

 

I uke 1 og 2 var det dosering på 50 mg ed for S-4 (Andarine), men det for uke 3 og 4 var dosering på 60 mg ed. Fra uke 5 ble doseringen økt til 70 mg ed. Det har vært nye bestenoteringer, mer stabilitet og høyere tempo på økende doseringer som underbygger at preparatet gir bedre utholdenhet på treningsøktene.

I kostholdsprogrammet med energi-/kaloriunderskudd på -250 til -500 kcal er det oppsett med de ordinære måltider som frokost, lunsj, middag og kvelds, dvs. ingen mellommåltider. Jeg står over kvelds i de fleste anledninger slik at gjennomsnittet for uken er i den øvre delen av intervallet. Antall måltider har imidlertid begrenset betydning siden det er antall kcal på ukebasis og sammensetningen av maten som gir grunnlaget for endringer i kroppssammensetningen. Gitt uendret antall kcal skal det bli samme resultat uavhengig av antall måltider. Jeg kunne derfor hatt flere mellommåltider hvis det ble kompensert ved redusert innhold for middag. For meg er frokost, lunsj og kvelds tilrettelagte og ferdigpreparerte måltider med bestemt innhold, men problemstillingen har vært den buffet lignende middagen hvor jeg egentlig ikke har kontroll på matinntaket. Hvis jeg merker at størrelsen på måltidet overstiger det som antas å være normalt må jeg unngå kvelds, men en alternativ løsning hadde vært et mindre mellommåltid før middag og dermed unngått overspising ved måltidet. Om kvelden er det begrenset med aktiviteter og tiltakslyst slik at sultfølelsen er uproblematisk for meg. Siden jeg står over kvelds er frokost mer viktig for energipåfyll, men jeg har normalt treningsøkten for styrke etter lunsj siden en mindre frokost er ikke tilstrekkelig til gjenoppretting av energibalansen for kroppen. Treningsøkter for kardio (løping og kampsport) er etter middag. I løpet av uken har det vært flere avvik fra kostholdsplanen (dvs. de 10 % som er tillatt). I forbindelse med sosiale aktiviteter med familien ble det hamburger, hotdog og iskrem. Jeg foretok justeringer ved å stå over kvelds (samme dag) og frokost (påfølgende dag), men det har trolig ikke vært tilstrekkelig. Jeg tenker derfor at energi-/kaloriunderskuddet har vært på ca. -300 kcal på ukebasis, dvs. at gjennomsnittet for de første 5 ukene av forskningsprosjektet er på litt under -400 kcal nå.

Samfunnsmagasinet EKKO (NRK P2) hadde pr. 19.05.2017 et program om "Unge jenter på steroider" med undertittel som "like mange jenter som gutter bruker steroider, hva gjør det med kroppen?". I en ungdomsundersøkelse fra Actis i 2016 oppgir "4 % at de selv bruker eller har brukt dopingmidler". Det er "omtrent like mange jenter som gutter oppgir at de har brukt eller bruker doping". Programleder er enig i at 4 % fremstår som lite (dvs. at det er 96 % som ikke bruker eller ikke har brukt), men understreker samtidig at dette utgjør ca. 9 000 personer i aldersgruppen 18 til 25 år. Seksjonsoverlege (PhD) Per Medbøe Thorsby er en av fagpersonene i programmet og han er enhetsleder ved Hormonlaboratoriet på Aker Sykehus. Han er også med i den medisinske fagkomiteen i Stiftelsen for Antidoping Norge (ADNO). Arbeidsoppgavene til komiteen er ajourføring av dopinglisten, behandling av søknader om fritak fra dopinglisten og utvikling av rutiner for kontrolltiltak, analysemetoder mv. Per Medbøe Thorsby er mest bekymret for "de medisinske og psykiatriske bivirkningene" fra stoffene. Han mener at ca. 10 % av brukerne får "ganske alvorlige" bivirkninger. Han forklarer også hvordan de androgene og anabole virkningene har på kroppen. En annen fagperson i programmet er sykepleier Christine Wisløff og hun er leder av Steroideprosjektet ved Oslo Universitetssykehus. Steroideprosjektet er et kombinert behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt som blir finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Christine Wisløff er mest bekymret for at de personene som opplever "uønskede konsekvenser" ikke oppsøker hjelp eller tar kontakt med helsepersonell. Det er faktisk ingen jenter som har tatt kontakt med Steroideprosjektet. Det er et "tabubelagt område" å bruke steroider og diskutere slike tema med helsepersonell. Det oppleves som "verre" for jenter enn for gutter å ta kontakt med helsepersonell. Christine Wisløff erkjenner at informasjon fra hjelpeapparatet har ikke vært tydelig eller treffende, dvs. at det hovedsakelig har vært fokus på toppidretten, toppidrettsutøvere mv. Det har ikke vært "spesielt fokus på bruken hos de andre i samfunnet", dvs. vanlige folk. Christine Wisløff håper at foreldre kan ta kontakt for å diskusjon om hvilke bekymringer som er identifisert, rådgivning om kommunikasjon med ungdommer, teknikker mv. Ifølge representanten fra Politiet bruker jenter steroider som har "lav bulk effekt" og "høy cutting effekt", dvs. mindre fokus på muskelmasse og mer fokus på definisjon og fettprosent. Det preparatet som ofte brukes av jenter er clenbuterol. Opprinnelig var clenbuterol en "astma medisin for hester" og blir beskrevet som en "fantastisk medisin" som "brenner fett og bygger muskler". Det er et "ekstremt fettforbrennende middel", men har "lav anabol effekt". Det er "svært mange jenter" som bruker dette i april og mai (dvs. våren, forsommeren) og Politiet viser til statistikk fra dopingtester. Bivirkninger som "tørr, svimmel og vondt i hodet" blir nevnt. Politiet synes det er vanskelig å foreta klassifisering av den typiske bruker, men mener at det er indikasjoner på at jenter i større grad enn gutter følger veiledninger fra "trener, kjæreste eller andre" i nærmiljøet. Gutter foretar ofte "egen eksperimentering" om hva som virker og ikke virker. I tillegg mener Politiet at internett har overtatt "rollen som opplæring" sammenlignet med at det tidligere var bestemte miljøer som hadde slike kunnskaper. Representanten fra Politiet er opptatt av "hvilke samfunnsmessige problemer er doping svar på", men har ikke spørsmålet. Det er fokus på at bruken av doping er kriminalisert av Stortinget og siden tilgjengeligheten er økende blir det et prioritert område. Løsningen er "å fortsette å gi kunnskap om dette", men samtidig redusere arten og omfanget av "skremselspropagandaen". De fleste som bruker dopingmidler er kjent med potensielle bivirkninger, men velger å overse dette slik at kunnskapsformidlingen og de forebyggende tiltakene må endres hvis bruken skal reduseres. Hør på podkast.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv