33 av 36


 

33. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Jeg har tidligere foretatt gjennomgang av data for søvnregistrering for periode på 1 uke (dvs. 28 av 36), dvs. søvnmønster ("sleep patterns") og søvnkvalitet ("sleep quality") ved bruk av SARM. Det er i avslutningsfasen på forskningsprosjektet foretatt datainnsamling for periode på 1 måned (4 uker) for vurdering av et mer langsiktig tidsperspektiv for å redusere potensielle feilkilder. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom 1 uke og 4 uker slik at det er stabilitet for søvn, søvnkvalitet og søvnmønster. Statistikk for de siste 4 ukene (med 1 uke i parentes) ble som følgende:

 • Sovekvalitet: 77 poeng (77 poeng)
 • Total mengde søvn: 7 timer og 18 minutt (7 timer og 9 minutt)
 • Dyp søvn: 22 % (22 %)
 • Lett søvn: 57 % (56 %)
 • REM-søvn: 21 % (22 %)
 • Dyp søvn kontinuitet: 60 poeng (59 poeng)
 • Ganger våken: 2 ganger (2 ganger)
 • Pustekvalitet: 92 poeng (89 poeng)
 • Regelmessighet av tid i seng: 68 poeng (75 poeng)
 • Regelmessighet av våken tid: 70 poeng (73 poeng)

 

Problemstillingen med søvnkvaliteten (både på kort og langsikt) er derfor at lett søvn utgjør for høy andel av den samlede søvnen (dvs. burde vært på ca. 50 %). Søvnmønsteret blir påvirket av at jeg våkner 2 ganger hver natt som følge av vannlating, lyd, lys, bevegelser og drømmer/mareritt (dvs. burde vært på 0 ganger). Det påvirker kontinuiteten for dyp søvn (dvs. burde vært på over 70 poeng). Det er foretatt loggføring av data for søvnregistrering for kort- og langvarig periode slik at det er et tilstrekkelig sammenligningsgrunnlag for de kommende forskningsprosjektene.

SARM har ikke bidratt til søvnproblemer. Det er heller ikke grunnlag for påstand om at SARM bidrar til dypere søvn og våkner mer uthvilt. Det er forbedringspotensialer for sovekvaliteten, men den gjennomsnittlige poengscore er innenfor rammen av det som er normalt. Anabole steroider har en mindre sentralstimulerende virkning og gir kjemiske endringer i hjernen slik at det kan bli søvnproblemer.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

32 av 36


 

32. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Sprekpodden skal være et samarbeid mellom flere lokalaviser i Norge, men det er journalister fra Aftenposten (Halvor Ekeland) og Bergens Tidende (Silje Dyregrov) som leder programmet. Episode 8 fra 17.10.2017 er om "Hvordan forebygge og oppdage doping?". Det er Christine Wisløff (spesialsykepleier og leder av Steroideprosjektet ved Oslo Universitetssykehus) som er gjest i podkasten. Journalist Halvor Ekeland fra Aftenposten er også aktiv deltaker i diskusjon og han har bakgrunn fra en serie av artikler om dopingbruk tidligere i år. Det er fokus på at mange "unge menn" bruker dopingmidler i "jakten på drømmekroppen". Ingen aldersgrupper blir nevnt, men det antas å være personer mellom 18 og 25 år som er den vanlige rammen for klassifiseringen av "unge menn". Innledningsvis er det diskusjon om omfanget av dopingbruken i Norge. Det er uenighet om det er ca. 2 - 3 % av befolkningen eller ca. 4 % siden det foreligger flere omfangsstudier som gir ulike indikasjoner. Ifølge Christine Wisløff er det anabole og androgene steroider med virkestoffet "testosteron" som er fokusområdet for Steroideprosjektet, men det finnes flere andre preparater som gir prestasjonsfremmende effekter. De suprafysiologiske doseringene (dvs. høyere enn egenproduksjon) påvirker hypofysen ved at det ikke blir produksjon av viktige signalstoffer. Hormonbalansen får dermed en ubalanse som kan gi psykiske problemer som depresjon, angst, søvnproblemer og andre "ugreie følelser". Det er også diskusjon om at ca. 40 % av brukerne opplever at det blir økning i aggressivitet ("kortere lunte"). Det kan samtidig bli forstyrrelser for kolesterol og forstørrelse av hjertet. Det er også diskusjon om hvordan foreldre kan oppdage "dopingmisbruk" hos barna. Christine Wisløff mener at foreldre bør ikke være "kjemperedde" for at barna skal begynne med doping, men faresignaler er kroppsfiksering, kostholdet, treningsomfanget, selvsentrert, personlighet og betydelige kroppsendringer innenfor kortvarig tidsramme. Hvis foreldre blir oppmerksom på dopingbruk blir det gitt anbefaling om å ta kontakt med fastlege og helsepersonell. Steroideprosjektet har også et opplegg for "informasjonssamtale" hvor det er mulig å ta kontakt på telefon eller e-post med spørsmål samt få den nødvendige veiledningen for videre kontakt med hjelpeapparatet. Det er mange som er usikker på de "ugreie konsekvensene" (dvs. politiet, barnevern mv.). Christine Wisløff synes det er vanskelig å svare på spørsmål om forebygging siden hun er selv mor til en gutt på 15 år. Det er imidlertid viktig å ha en åpen og nær relasjon i familien samt å ha samtaler om doping, narkotika, alkohol mv. for å påvirke holdninger og tanker. Christine Wisløff mener at det er "store individuelle forskjeller" på hvorfor personer begynner med dopingmidler, dvs. det er ikke bare kroppspresset som er grunnlaget. Det å være synlig i nærmiljøet og få "likes" i sosiale medier bidrar til kroppspress, men det er også fokus på prestasjoner innenfor idrett. I tillegg kan det være ønskelig med endring i adferd. Christine Wisløff mener at det er høyere debut alder for doping sammenlignet med andre rusmidler (narkotika, alkohol mv.) slik at problemet med dopingbruken for "unge menn" blir noe nedtonet. Gjennomsnittlig alder for førstegangsbruk av dopingmidler er 21,7 år. Gjennomsnittlig brukertid er imidlertid på hele 9 år slik at dette fremstår som et valg av livsstil. Avslutningsvis er det diskusjon om de samfunnsmessige problemene med dopingbruken og dette blir sammenlignet med "toppen av et isfjell". Det kan være tilsvarende som ved oppstart med røyking hvor det tok svært lang tid før befolkningen ble oppmerksom på konsekvensene. Christine Wisløff mener at det må være mer fokus på helsekonsekvenser og "uønskede konsekvenser" for bruken samt at hjelpeapparatet kan bidra uten at det blir politianmeldelse, barnevernssak mv. Det "ligger mye feilinformasjon på Google i dag" og det vises til deling av brukererfaringer som kan være feilaktige eller misvisende ved at det ofte er fokus på de positive effektene. Det må være "ordentlig informasjon som er lett tilgjengelig slik at det blir et motstykke til det som ligger der nå" ble siste ord fra Christine Wisløff. Hør på podkast.

Den 11. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:41 min, dvs. 4:17 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 585 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11 min. og dårligste tid på 22:11 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:04 min. og dårligste tid på 22:04 min.
 • Uke 8: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:07 min. og dårligste tid på 22:07 min.
 • Uke 9: Gjsn. på 4:13 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:24 min. og dårligste tid på 22:24 min.
 • Uke 10: Gjsn. på 4:24 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 23:06 min. og dårligste tid på 23:06 min.
 • Uke 11: Gjsn. på 4:17 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:41 min. og dårligste tid på 22:41 min.

 

"Okay, here we go. Focus. Speed. I am speed. One winner, forty-two losers. I eat losers for breakfast. Breakfast? Maybe I should have had breakfast? Brekkie could be good for me. No, no, no, focus. Speed. Faster than fast, quicker than quick. I am Lightning.", sier Lightning McQueen i Disney/Pixar-filmen Cars (2006).

"Okay, here we go. Focus. Speed. I am speed. One winner, forty-two losers. I eat losers for breakfast. Did I used to say that?", sier Lightning McQueen i Disney/Pixar-filmen Cars 3 (2017).

Kognitiv tilnærming (tanker og holdninger) står sterkt i idrettspsykologien og får plass i animasjonsfilmen til Disney/Pixar om racerbilen Lynet McQueen. Det er ingen tvil om at konsentrasjon, motivasjon, målbevissthet og innsatsviljen til Lynet McQueen som nybegynner racerbil i den første filmen var bedre enn som aldrende sportsbil som vurderer å henge hjulene på hyllen 11 år senere i den tredje filmen. Det blir også bekreftet når Lynet McQueen gir seg tidlig i det avgjørende løpet for den videre karrieren og i stedet overlater plassen (start nr. 95) til den fantastiske jente-bilen Cruz Ramirez som var hans personlige trener i sesongoppkjøringen. Dette var det overraskende momentet i filmen som gir motivasjon til alle jenter som vil bli best og som ikke har tro på seg selv. Menn som ofrer seg selv for jenter er engasjerende og rørende. "Jeg trodde at jeg aldri kunne vinne", sier Cruz Ramirez som kjørte av banen uten en gang å prøve i sin første konkurranse. Cruz Ramirez skjønte at hun var annerledes enn guttene og trodde at hun ikke var skapt til å være racerbil. Cruz Ramirez har de nødvendige egenskapene for å vinne og ved å ha fokus på den retningen som hun har bestemt seg for kommer de ønskede resultatene. Lynet McQueen bidrar med veiledning, inspirasjon og motivasjon slik at Cruz Ramirez når sitt fulle potensiale. Det er en flott samspill som gir resultater.

Biler 3 har riktignok ikke fokus på de psykologiske aspektene ved kognitiv tilnærming, men tema som prestasjonsangst, følelsen av utilstrekkelighet, manglende inspirasjon, forbigått, tvil og motløshet blir berørt i filmen. Dette er egentlig større følelser enn det normalt er plass til i en barnefilm. Det er uansett kjærlighet, medfølelse, respekt, moral og feministisk klang som på sedvanligvis er det underliggende tema i animasjonsfilmene hos Disney/Pixar. Siden det også er fokus på treningsmetoder og statistikk samt noe kognitiv tilnærming til prestasjoner fremstår dette som den beste av de 3 filmene om Biler for meg.

Etter totalkollapsen i forrige uke (dvs. 29 av 36) har det også vært kognitiv tilnærming for meg for å få tilbake konsentrasjon, motivasjon, målbevissthet og innsatsvilje før løpstreningen. Jeg måtte arbeide litt med de negative og hemmende tankemønstre og tenkemåter etter totalkollapsen (-0:16 min/km). Det er ofte fokus på fremgang og forbedringer i forskningsprosjekter slik at først stagnasjon og deretter tilbakegang var lite givende for meg når det er bruk av prestasjonsfremmende midler som GW-501516 (Cardarine), dvs. "det optimale preparatet" for utholdenhet. Det er vanskelig å oppnå kontinuerlige forbedringer, men data fra tidligere løpstreninger viser at det skal være kapasitet og evne til bedre tidsnoteringer enn 4:24 min/km selv uten effekter fra SARM.

Jeg satte en forsiktig målsetning om å komme tilbake til 4:10 min/km som var grunnlinjen ved oppstart på prosjektet slik at det blir positiv opplevelse i avslutningsfasen. Det blir ofte fokus på resultater og tider, men jeg har forsøkt å ha fokus på prosessen og den følte anstrengelsen for å gjøre mindre justeringer. I de siste ukene det vært anstrengende løping som innebærer at jeg blir raskt andpusten etter oppstart, bremser i nedoverbakkene (lener meg bakover) og får stivhet i lår- og leggmuskulaturen i motbakkene. Det var fokus på å være mer avslappet i nedoverbakkene slik at jeg ikke bremser, bruke armene mer aktivt i motbakkene, korte steglengden i motbakkene og få bedre flyt i de øvrige segmentene for å oppnå mer effektiv løping. Det har gitt litt bedre resultater.

Tiden på 4:17 min/km er imidlertid uakseptabelt og langt svakere enn den nedjusterte målsetningen på 4:10 min/km, men det er forbedringer fra den negative opplevelsen i forrige uke. Det var effekter fra den kognitive tilnærmingen ved at åpningen ble på 3:42 min/km på den første km. Det er bestenotering hittil i forskningsprosjektet. Det ble imidlertid tungt på den andre km med tidsnotering på 4:20 min/km. Jeg klarte å unngå bremsing i nedoverbakken og tiden ble på 3:54 min/km på den tredje km. Det var derfor en gjennomsnittlig tid på godt under 4:00 min/km etter passering for 3 km. I oppoverbakkene på de siste 2 km ble det betydelig reduksjon i tempo med tidsnotering på 4:43 min/km (dvs. fremgang fra 5:00 min/km i forrige uke). Det var en bedre løpsopplevelse og den følte anstrengelsen var betydelig lavere. Dette til tross for at gjennomsnittlig hjertefrekvens (puls) var svakt høyere enn forrige treningsøkt (dvs. i øvre del av rammen av 140 til 150). Det var ingen stivhet av vesentlig betydning i legg- eller lårmuskulaturen og jeg var mindre andpusten, men det var ikke tilstrekkelig kapasitet til høyere tempo. En kognitiv tilnærming kan derfor i begrenset omfang bidra til bedre prestasjon og innsatsvilje, men den underliggende problemstillingen synes derfor å være at utholdenheten er svekket siden oppstart på forskningsprosjektet. Det er redusert løpskapasitet og jeg merker tilsvarende redusert arbeidskapasitet på treningsøktene for kampsport. Det fremstår som uforståelig for meg. Det gjenstår 1 løpstrening i neste uke før avslutning på forskningsprosjektet og det vil være veldig skuffende om sluttresultatet blir reduksjon av utholdenhet. Det synes ikke å være potensiale for å komme tilbake på basislinjen på 4:10 min/km. Jeg ser ingen løpstekniske forbedringsområder for åpning, nedoverbakke eller motbakke til neste uke. Effekten av den kognitive tilnærmingen er oppbrukt og effekten fra SARM har uteblitt. Jeg har fokus, men jeg har ikke fart. I neste uke blir det kamp mot klokken. 

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

31 av 36


 

31. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Jeg er blitt oppmerksom på en liten infeksjon i huden rett nedenfor armhulen på venstre siden. Det er et lett kløende utslett som har en form som ligner delvis på en rød ring samt at det er noe normal hud i midten. Basert på selvdiagnose fremstår dette som ringorm, dvs. soppinfeksjon i huden som kan forekomme mellom tærne, under armene og på innsiden av lårene. Det er en ufarlig tilstand som kan behandles med krem som f. eks. Lamisil (terbinafin krem) fra GlaxoSmithKline. Siden Lamisil er et reseptfritt legemiddel for de små tubene på 7,5 og 15 gram er det ikke nødvendig med time hos fastlegen for diagnose. Det er krav om resept for den største tuben på 30 gram. Årsaken til infeksjonen er mikroorganismer (som trives i fuktige og tette omgivelser) trenger seg inn i huden. Lamisil (med virkestoffet Terbinafinhydroklorid) står ikke på WADAs dopingliste.

Det er opplysninger om at Nolvadex (Tamoksifen) er en "uheldig kombinasjon" for Lamisil (Terbinafin) ved at det er økt mortalitetsrisiko. Kombinasjon av Lamisil og Nolvadex "bør unngås" ifølge beskrivelsene. Med "mortalitet" menes befolkningsdødelighet og det fremstår som dramatisk. Problemstillingen synes å være begrenset til at Lamisil bidrar til reduksjon av den aktive tamoksifenmetabolitten endoksifen i Nolvadex med 50 - 60 % som følge av hemming av CYP2D6 (dvs. et enzym). Nolvadex er et SERM som i utgangspunktet blir brukt i behandlingen av brystkreft hos kvinner slik at reduksjon av effekten for virkestoffene kan få betydning i slik sammenheng, men legemiddelet kan også brukes som behandlingsopplegg (PCT) etter bruk av prestasjonsfremmende midler ved at det blokkerer effekten av østrogen og kan bidra til økning i egenproduksjon av testosteron. Jeg har planer om å bruke Nolvadex (standardprotokoll på 40 - 40 - 20 - 20 mg ed) etter det nåværende forskningsprosjektet. Siden bruken av Lamisil er for periode på 2 uker skal behandlingen være avsluttet innen oppstart ved PCT pr. 30. oktober 2017. Det er ikke mortalitetsrisiko for meg, men problemet er at evt. kombinasjonen ville redusert de aktive virkestoffene for Nolvadex med 50 - 60 %. Jeg ferdig med behandlingen med Lamisil pr. 27. oktober 2017 slik at virkestoffene burde være ute av kroppen før oppstart med PCT slik at det er ikke nødvendig med justeringer av doseringen for Nolvadex. Det skal normalt ikke være behov for behandling med Lamisil ut over 2 ukers perioden siden det er en mindre hudinfeksjon.

Ringorm kan være smitte fra dyr, men jeg tviler på det. Jeg antar at infeksjon er som følge av svetting på trening, fuktighet etter dusjing og økt følsomhet for varme. Uttalt svetting vasker bort soppdrepende oljer fra huden og det gjør den mer sårbar for infeksjon. Det har vært mer svette i dette forskningsprosjektet enn tidligere treningsopplegg. Treningsøkter for løping og kampsport har vært spesielt krevende, men også høyrepetisjonsøvelsene (+20 repetisjoner) for styrke har bidratt til svette. Det har også vært betydelig økning i kroppsvekt og fettprosent. Det er ikke påvist termogene effekter fra GW-501516 (Cardarine) siden kroppstemperatur og hvilepuls er som normalt, men det er en følt endring ved at jeg er mer sensitiv for varme. Jeg blir lettere varm og det gir økt svette.

Jeg foretar lokalbehandling med Lamisil. Kremen skal påsmøres 2 ganger daglig (morgen og kveld) i periode på 2 uker, men det kan ta ytterligere ca. 1 - 2 uker før huden blir normal. Bivirkninger for Lamisil kan være kløe og avskalling av hud hvis det blir allergisk reaksjon, men det forekommer ikke hos meg (dvs. ingen reaksjon etter ca. 3 - 4 dagers bruk).

Det er en mindre infeksjon i huden. Ved utbredt infeksjon kan det bli nødvendig med tablettbehandling og det forutsetter besøk hos fastlege for å få resept. Jeg er komfortabel med selvdiagnosen og det er foreløpig ikke behov for besøk hos fastlege for utredning av andre hudlidelser (psoriasis, atopisk eksem mv.). Fastlegen kan skrape av litt hudskjell fra det infiserte området for analyse i mikroskop.

Jeg har tidligere i prosjektet fått smerter i det høyre kneet (dvs. 7 av 36) og smerter fra muskel- eller skjelettsystemet i brystet (dvs. 18 av 36) hvor behandlingstiden har vært normal, mens det nåværende problemet er soppinfeksjon i huden. Det er ingen indikasjoner på helbredende egenskaper eller sterkere immunforsvar med bruk av LGD-4033 (Anabolicum).

Det kan være at huden er blitt mykere. Jeg har tidligere hatt perioder hvor det har vært problemer med tørr hud på hendene slik at det blir rifter eller sår på treningsøkter. Det blir ofte vonde træler etter øvelser som chin-up, markløft og benkpress med tung vektbelastning. Huden fremstår imidlertid som mykere, glattere og strammere i forskningsprosjektet, men egenskapene er ikke tilstrekkelige til å unngå soppinfeksjon.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

30 av 36


 

30. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Jeg har forsøkt å redusere energi-/kalorioverskuddet fra den øvre enden til den nedre enden av intervallet fra +250 til +500 kcal for å begrense økningen i kroppsvekten (samt kroppsfettet og fettprosenten). Etter 6 uker var det kroppsvekt på 86,8 kg (+6,7 kg og +8,36 %). Jeg antar at kroppsvekten er på ca. 88 kg (+7,9 kg og +9,87 %) etter 10 uker slik at det har vært noe utflating eller stabilisering i de siste 4 ukene.

Basert på kostholdsplanen var det ventet økning i kroppsvekten på ca. 6 til 12 kg i perioden på 12 uker, dvs. kroppsvekt innenfor rammen fra ca. 86 til 92 kg. Det er indikasjoner på at jeg vil være i midten av dette intervallet om 2 uker. Jeg tenker at det er vanskelig å redusere eller opprettholde fettprosenten på 14,0 % (jfr. analyse etter 6 uker) når det er videre økning i kroppsvekten i andre halvdel av forskningsprosjektet. Det er mest sannsynlig blir det en ny rekord for fettprosent på analysen av kroppens sammensetning ved avslutning i slutten av oktober 2017.

Ved vektøkning er det fordeling med ca. 50 - 55 % for kroppsfett (dvs. totale mengde lipider som kan trekkes fra fettvev og andre celler), ca. 30 - 25 % for muskelmasse (dvs. skjelettmuskulaturen) og ca. 20 % for annet (dvs. differansen mellom fettfri masse og muskelmasse). "Annet" antas å være komponenter som hud, skjelett, organer (hjerne, hjerte, lunger, magesekk, tarmer, nyrer, lever), brusk og væske, men skjemaet til InBody gir ikke grunnlag for nøyaktige beregninger av dette. Muskelmasse er del av fettfri masse, men fettfri masse kan påvirkes av andre faktorer enn muskler (slik som f. eks. kroppsvann). Vann har vesentlig påvirkning på bevegelsene i fettfri masse. Økning i fettfri masse er ikke alltid økning i muskelmasse slik at jeg skiller mellom muskelmasse, kroppsfett og "annet" i analysen av kroppens sammensetning.

En annen tilnærming for vektøkningen er derfor ca. 45 % - 50 % for fettfri masse og ca. 55 - 50 % for kroppsfett. Det fremstår som mer fordelaktig enn ca. 30 - 25 % for muskelmasse, men det gir et noe feilaktig bilde på bevegelsene. Muskelmasse er den eneste komponenten som aktivt kan vokse eller utvikles ved trening og ernæring. Det må derfor foretas dekomponering av fettfri masse for å se på muskelmasse og bindingen for kroppsvannet ved vurdering av egenskapene til preparatene som brukes.

Det er vanskelig å oppnå ren vektøkning ("clean bulk") selv med et moderat energi-/kalorioverskudd innenfor rammen av +250 til +500 kcal. Det blir økning i kroppsfett og fettprosent når kroppsvekten øker. Egenskapene for fettforbrenning for GW-501516 (Cardarine) og egenskapene for utvikling av muskelmasse for LGD-4033 (Anabolicum) har ikke vært tilstrekkelige når det er ca. 50/50 mellom fettfri masse og kroppsfett.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

29 av 36


 

29. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Den 10. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 23:06 min, dvs. 4:24 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 580 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11 min. og dårligste tid på 22:11 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:04 min. og dårligste tid på 22:04 min.
 • Uke 8: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:07 min. og dårligste tid på 22:07 min.
 • Uke 9: Gjsn. på 4:13 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:24 min. og dårligste tid på 22:24 min.
 • Uke 10: Gjsn. på 4:24 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 23:06 min. og dårligste tid på 23:06 min.

 

På løpstreningen i forrige uke (dvs. 26 av 36) var det antydning til kollaps, men jeg valgte å ha fokus på at tidstapet i avslutningsfasen var begrenset (0:02 min/km) og at sluttiden derfor ble innenfor rammen av tidligere tidsnoteringer. Den svake utviklingen i midten av løpssegmentet fikk derfor ikke vesentlig betydning.

På løpstreningen i denne uken ble det totalkollaps. Det var gjennomgående treghet fra begynnelse til slutt. Tiden i motbakken ble på hele 5:00 min/km og det fremstår som en spasertur i denne sammenheng. Jeg ble veldig andpusten samt at det var surhet og stivhet i lår- og leggmuskulaturen. Det var utilstrekkelig med løpskapasitet og det var ingen muligheter for opprettholdelse av tempo eller frekvens. Jeg fikk også smerter i brystet mot slutten av løpet og det ble en slitsom tørrhoste etter målpassering. Det skal ikke være overfølsomme luftveier hos meg, men det er åpenbart at kroppen reagerer som om dette var hard fysisk aktivitet (evt. svært dårlig fysisk form). Tørrhoste er som følge av at lungene presses til å arbeide hardt eller hardere enn den ordinære kapasiteten (dvs. det blir bronkokonstriksjon, sammentrekning av bronkiene eller luftrørene). Det var ingen blodsmak (metallisk smak) i munnen, men intensiteten med hjertefrekvens på inntil 150 skal ikke være tilstrekkelig til at det øker trykket i blodkarene slik at blod kommer i lungene. Dette er moderat intensitet (anaerob trening) og ikke maksimal utførelse. Anaerob trening skal egentlig ha et hjertefrekvensintervall på 143 - 160 for meg, men jeg har begrenset intervallet til 140 - 150 for å redusere feilkilder og sikre bedre stabilitet på tidene. Ukentlige løpstester med hjertefrekvens på inntil 150 er (basert på tidligere erfaringer) ingen problem, men det ville vært for krevende om det var maksimal utførelse (ekstrem) med puls på 160 - 179.

Det foreligger ingen fornuftige forklaringsfaktorer på den negative utviklingen i de siste 2 ukene. Dette er delvis sammenlignbart med resultatene i uke 3 og 4, men det var ikke tilsvarende svakhet som nå. Det er egentlig litt dramatisk når tempo blir redusert med 0:16 min/km. Det blir negative og hemmende tankemønstre og tenkemåter etter en slik svak prestasjon.

Det er 2 treningsøkter med løping som gjenstår før forskningsprosjektet avsluttes og det blir interessant med vurdering om det er mulig å komme tilbake etter en slik totalkollaps. Jeg må ha fokus på kognitiv tilnærming for å få tilstrekkelig med konsentrasjon, motivasjon og målbevissthet til neste løpstrening.

Den opprinnelige målsetningen om under 4:00 min/km ("drømmegrensen") ble redusert til 4:05 min/km etter realistiske revurderinger i midten av forskningsprosjektet. På nåværende tidspunkt har jeg svake forhåpninger om å avslutte på 4:10 min/km slik at jeg kommer tilbake på grunnlinjen fra begynnelsen av august 2017. Bestenoteringen er på 4:07 min/km fra uke 5 og det var nettopp etter 2 svake uker med tidsnoteringer på 4:15 og 4:14 min/km. Jeg håper at statistikken er på min side og at det blir en positiv avslutning på forskningsprosjektet.

Det er innlysende at den anbefalte doseringen på 20 mg ed med GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX har absolutt ingen effekt på utholdenhet. Preparatet synes å være vesentlig underdosert ("significantly underdosed") og/eller dårlig kvalitet ("bunk, fake").  Det er ingen forbedringer av den anaerobe kapasiteten og det er ikke blitt høyere VO2-max (maksimalt oksygenopptak). Prisnivået for et glass med GW-501516 (Cardarine) er av slik karater at det er uforsvarlig å øke doseringen fra 20 mg ed til 40 - 80 mg ed for vurdering av omfanget på underdoseringen. Det er bare -0:01 min/km i forskjell mellom kortvarig bruk (dvs. 6 uker) og langvarig bruk (dvs. 12 uker) slik at varigheten på bruken av ingen betydning i denne sammenheng. Beskrivelsene om "maksimale" eller "fulle effekter" ved langvarig bruk synes å være basert på ønsket om mersalg hos leverandøren SarmsX siden det er ingen mereffekter hos brukeren. SarmsX forsøker å fremstå som en high-end leverandør ("industry leader in innovative SARMS-research") av SARM og har en omfattende markedsføring i sosiale medier, forum mv., men høyt prisnivå og dårlig kvalitet er ingen fornuftig kombinasjon i et markedssegment hvor brukere ønsker prestasjonsfremmende effekter.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

28 av 36


 

28. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Jeg har foretatt søvnregistrering i den siste uken for vurdering av søvnmønster ("sleep patterns") og søvnkvalitet ("sleep quality") ved bruk av SARM. Det foreligger ingen sammenlignbare data fra tidligere perioder siden dette er en ny øvelse for meg, men kan være nyttig med registrering av opplysningene for sammenligninger i fremtidige forskningsprosjekter. I tillegg kan det foretas sammenligning mot hva som betraktes for å være normalt og de normalverdiene som oppgis ved gjennomgang av detaljene i systemet for søvnovervåking.

Søvn har vesentlig betydning for forbrenning og kroppsvekt. Redusert søvn kan påvirke kroppens biologiske aktiviteter (biorytme) og de naturlige svingninger i hormoner ved at det blir økt sultfølelse. Det er studier som viser at kroppssammensetningen blir påvirket av søvnmengden. "Mye søvn" (8,5 timer) gir bedre forbrenning og bedre bevaring av muskelmassen enn "lite søvn" (5,5 timer). Lite søvn gir redusert muskelmasse, økt kroppsfett og økt nivå av kortisol. Mye søvn er viktig for både totalt- og fritt testosteron. Søvn har også betydning for de kognitive funksjonene (stress, sliten, angst, deprimert mv.). Jeg er i midten av det nevnte intervallet med ca. 7 timer søvn og jeg våkner alltid før alarmen på vekkerklokken. Kroppen skiller heller ikke mellom hverdager og helg. I utgangspunktet betyr det at kroppen har fått tilstrekkelig med søvn siden jeg våkner av meg selv. Jeg tenker imidlertid at dette er psykiske effekter som er blitt opparbeidet over tid og at det er forbedringspotensiale for søvnmønster og -kvalitet for meg.

Søvnovervåkingen gir grunnlag for analyse av dyp søvn, lett søvn og REM-søvn samt en samlet søvnkvalitetsevaluering. Det kan være fornuftig med redegjørelse for hva begrepene betyr for å få bedre forståelse for dette:

"Lett søvn" er det vanligste søvnstadiet og skal normalt utgjøre ca. 50 % av den totale søvntiden. Hjernebølgene er langsomme i frekvens og høyere i amplitude (dvs. avstanden i bølgens største utslag til likevektstilstanden) enn under våkenhet. Sanseinntrykk kommer ikke videre til hjernen slik at det er tilstand med søvn. Muskelspenningen varierer, men den er redusert i forhold til våken tilstand. Øyebevegelsene forsvinner. Vekkelsesterskelen er middels.

Ved "dyp søvn" er hjernebølgene langsomme og det er høy amplitude. Muskelspenningen er redusert og øyebevegelsene er borte. Det er vanskelig å bli vekket og ved evt. oppvåking tar det noe tid før kroppen fungerer som normalt. Veksthormoner skilles ut i dette søvnstadiet. Veksthormoner påvirker vekst og reparasjoner av muskel- og beinvev. Det blir økt blodtilførsel til musklene. Forbrenningen er lav i dette stadiet slik at mer energi brukes på reparasjon og vekst av muskelceller. Dyp søvn betraktes for å være den viktigste søvnen for å bli uthvilt og for restitusjon etter treningsøkter. Dyp søvn skal normalt utgjøre ca. 20 - 25 % av den totale søvntiden.

Ved "REM-søvn" er det hurtige øyebevegelser (derav betegnelsen REM som er Rapid Eye Movement). Hjernebølgene er raske og har lav amplitude. Hjernebølgene er sammenlignbare med våken tilstand. Muskelspenningen er lavere enn ved de øvrige stadiene og det er tilnærmet total muskelavslapping. Vekkelsesterskelen er tilsvarende som ved dyp søvn. Det er i dette stadiet et drømmene forekommer og årsaken kan være at bilder blir etablert som følge av at hjernen er våken (dvs. hjernebølgene er raske og det er lav amplitude). Drømmene påvirker imidlertid ikke musklene som er avslappet. Det kan være flere perioder med REM-søvn hver natt, dvs. ofte i begynnelsen og slutten av natten. Det er derfor ikke uvanlig å våkne opp fra REM-søvn og samtidig huske drømmen. Blodtrykket og pulsen kan variere. Blodgjennomstrømmingen endres og det er grunnlaget for de nattlige ereksjonene. REM-søvn skal normalt utgjøre ca. 20 - 25 % av den totale søvntiden.

I løpet av perioden på 7 dager (dvs. fra mandag til søndag) var gjennomsnittlig søvn for meg på 7 timer og 9 minutt. Jeg betrakter dette for å være en normal uke for meg, dvs. 5 arbeidsdager, helg, 3 treningsøkter for styrke, 1 treningsøkt med løping og 4 treningsøkter med kampsport. Total søvn blir betraktet for å være normalt siden referansen er fra 6 til 10 timer, men som tidligere nevnt er jeg i nedre del av intervallet for hva som er fornuftig. Regelmessighet for tid i seng fikk 75 av 100 poeng og regelmessighet av våken tid fikk 73 av 100 poeng. Det synes å være ca 30 - 45 min. i variasjoner for regelmessighet for tid i seng og våken tid. Det er vanskelig for meg å oppnå mer regelmessighet enn dette og det er ikke muligheter for forbedringer på dette området. Over 70 poeng blir imidlertid betraktet for å være godkjent.

Jeg blir gjennomsnittlig våken 2 ganger hver natt som følge av toalettbesøk og andre begivenheter (lys, lyd, bevegelser, drømmer, mareritt). Det som blir betraktet for å være normalt er 0 - 2 ganger. Det er åpenbart bedre med kontinuerlig søvn gjennom hele natten, men det fremstår som umulig for meg og slik har det alltid vært. Søvnforstyrrelsene bidrar til at den kontinuerlige dype søvnen blir negativt påvirket. Det var noe krevende med søvnforstyrrelser i perioden med bruk av S-4 (Andarine) som følge av bivirkningen med nattblindhet. Jeg såg absolutt ingenting om natten og var famlende i det totale mørket for å finne lysbryter på veggen ved toalettbesøk. I begynnelsen var jeg forvirret, retningsvill og hjelpeløs, men etter hvert ble det noe mer automatiske bevegelser (autopilot) ved bedre følelse for retningen og plasseringen av lysbrytere. Jeg sovner uansett raskt etter forstyrrelsene og det er begrenset med våkentid om natten.

Lett søvn utgjorde 56 %, dyp søvn 22 % og REM-søvn 22 % av den totale søvnen. Lett søvn er noe høyere enn ca. 50 % som er normalt, mens både dyp søvn og REM-søvn er innenfor rammen av ca. 20 - 25 %. Dyp søvn kontinuitet fikk bare 59 poeng, dvs. noe lavt siden referansen er fra 70 til 100. Siden dyp søvn er det viktigste søvnstadiet er dette negativt og det antas å ha sammenheng med at det er flere oppvåkninger hver natt slik at kontinuiteten blir redusert.

Det som er noe påfallende ved gjennomgang av de daglige statistikkene er at jeg i de fleste tilfeller (6 av 7 dager) våkner fra REM-søvn og fortsetter med kortvarig REM-søvn etter søvnforstyrrelsen. REM-søvnen er imidlertid kortvarige perioder ved at søvnen raskt endrer seg til lett søvn. Det er ofte slik at dyp søvn kommer etter en lengre periode med lett søvn. Når det er flere oppvåkninger hver natt er det tilsynelatende vanskelig for kroppen å få tilstrekkelig med dyp søvn. Det skal i utgangspunktet være vanskelig å bli vekket fra REM-søvn slik at det er noe usikkert hvorfor jeg våkner for å gå på toalettet i denne fasen.

Det som er et vanlig mønster om natten for meg er lett søvn, dyp søvn, lett søvn, REM-søvn, våken, REM- søvn, lett søvn, dyp søvn, lett søvn, REM-søvn, våken, REM-søvn, lett søvn, dyp søvn osv. Våkenhet innebærer tilsynelatende at dyp søvn blir forskyvet og med flere perioder med våkenhet blir det utilstrekkelig omfang og manglende kontinuitet. 

Det var 1 dag i løpet av uken hvor jeg var 1 gang våken om natten (dvs. sammenlignet med 2 i de øvrige 6 dagene). Den natten utgjorde dyp søvn 27 % av den totale søvn og dyp søvn kontinuitet var 66 poeng. Forskjellen var at perioden med lett søvn etter REM-søvn ble avkortet og det ble lengre periode med dyp søvn. Etter våkenhet blir REM-søvn avkortet og den lette søvnen blir forlenget samt at det blir redusert kapasitet for dyp søvn. Jeg må trolig ha kontinuerlig søvn gjennom hele natten (dvs. ingen søvnforstyrrelser) for å være over referansen på 70 poeng.

Pustekvalitet er på 89 poeng og det i den høye enden av referansen fra 70 til 100 poeng. Ved sykdom (forkjølelse, sår hals), overvekt/fedme (søvnapne), utmattelse og utslitthet blir pustekvaliteten redusert. Jeg fremstår som en sunn og frisk person siden pustekvaliteten er høy. Den tidligere nevnte smertene i venstre siden av brystet er borte slik at det har ikke påvirket analysen.

Gjennomsnittlig hvilepuls var på 47 i løpet av uken. Den laveste noteringen for puls (hjertefrekvens) var på 45. Jeg har hatt følelse av forhøyet kroppsvarme (dvs. mer bruk av T-skjorte og fleecevest) i forskningsprosjektet, men bevegelsene ved måling av kroppstemperatur har vært beskjedne og kanskje tilfeldige (ca. 0,2 - 0,4 grader). Hvilepuls på ca. 45 - 50 er også innenfor rammen av hva som er normalt for meg slik at det er ingen indikasjoner på termogene effekter fra GW-501516 (Cardarine). Termogene effekter skal gi høyere puls og høyere kroppstemperatur som øker forbrenningen. Det er derfor bare en følt endring (dvs. mer følsomhet for varme) og det ingen faktiske endringer for meg.

For den samlede søvnkvalitetsevalueringen fikk sovekvaliteten gjennomsnittlig score på 77 poeng og det er i nedre del av referansen fra 70 til 100. Det som reduserer poengsummen er at lett søvn utgjør for høy andel av den totale søvnen (56 % vs. 50 %) og at den kontinuerlige dype søvnen er kortvarig som følge av 2 søvnforstyrrelser (59 av 100 poeng).

Basert på erfaringer fremstår søvntilstanden som uendret fra tidligere perioder. Jeg har ikke foretatt søvnanalyse tidligere, men søvnvarigheten på 7 timer er normalt for meg og den er også blitt registrert i tidligere prosjekter. Statistikken viser også at sovekvaliteten som ventet er svak siden det er søvnforstyrrelser slik som tidligere. Det er derfor ingen indikasjoner på at bruk av SARM som LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) har positive effekter på søvnmønsteret og/eller søvnkvaliteten. Det er ofte beskrivelser om at SARM gir mer energi og bedre utholdenhet, men det har heller ingen negativ effekt på søvn. SARM er ikke stimulerende på samme måte som koffein, efedrin og DMAA (Methylhexanamine). Det kan heller ikke sammenlignes med PWO, fettforbrennere og energidrikker. Det gir ingen følelse av økt energinivå, våkenhet, oppstemthet, konsentrasjon, fokus, selvfølelse mv.

Av SARM er det hovedsakelig MK-677 (Nutrobal) som skal ha dokumenterte positive effekter på søvn. En studie viser forbedret søvnkvalitet ved 20 - 50 % økning av REM-søvnen samt reduksjon av den lette søvnen. For meg ville tilsvarende effekter økt rammen av REM-søvn fra 22 % til ca. 26 - 33 % (dvs. over normalnivå som er fra 20 til 25 %) samt at den lette søvnen ville blitt redusert fra 56 % til ca. 52 - 45 % (dvs. under normal nivå som er ca. 50 %). Hvis det samtidig hadde redusert søvnforstyrrelsene fra 2 til ca. 0 - 1 ville det også gitt forbedringer i den kontinuerlige dype søvnen.

Det er imidlertid generelle beskrivelser om at det er dypere søvn og våkner opp mer uthvilt for flere av SARM-preparatene, men det kan være feilaktig og/eller misvisende. Basert på søvnregistreringen som er foretatt over periode på 7 dager (etter 9 ukers bruk) viser at LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501156 (Cardarine) har ingen positiv påvirkning på søvnkvaliteten og/eller søvnmønsteret. Den forholdsmessige fordelingen av dyp søvn og REM-søvn er innenfor rammen av normalt (og faktisk i den nedre delen av rammen), mens den forholdsmessige andelen av lett søvn er høyere enn normalt. Kontinuiteten for dyp søvn er svak som følge av flere oppvåkninger. Total score på 77 er svakt, men innenfor rammen av godkjent som er fra 70 til 100 poeng.

Jeg kommer til å foreta tilsvarende vurdering av søvnkvaliteten i fremtidige forskningsprosjekter med SARM samt at det også vil foretas søvnregistrering i perioden mellom forskningsprosjektene for etablering av grunnlinje ("baseline") før oppstart. Det kan være forskjeller mellom høst, vinter, vår og sommer (spesielt som følge av lyd og lys) slik at det er flere grunnlinjer. Det kan gi interessante detaljer og sammenligninger. Søvnkvalitet er en av mange variabler som påvirker styrke og kroppssammensetningen (muskelmasse, kroppsfett). Ved fokus på forbedringer kan derfor søvnovervåking gi nyttige opplysninger. Jeg fikk i hvert fall bekreftet mine antagelser om at søvnkvaliteten er godkjent, men at søvnmønsteret med lett søvn og søvnforstyrrelser (utilstrekkelig med kontinuitet) er svakt. Jeg fikk også bekreftet at bruken av SARM har ikke hatt positive og/eller negative effekter på dette bildet.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

27 av 36


 

27. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Jeg har begynt på den tredje og siste flasken for LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) slik at 2/3 av forskningsprosjektet er gjennomført. Jeg har 3 flasker av hvert preparat som skal disponeres i forskningsperioden på 12 uker. Alle flaskene fra SarmsX har hatt varighet på 30 dager og det er nøyaktig i samsvar med innholdsbetegnelsen om 30 ml. Måleenheten (dropper) i korken er ikke lang nok og rekker ikke ned til bunnen i flasken. I de siste ca. 2 - 3 dagene blir det krevende øvelse å bruke dropper. Jeg har i stedet brukt egen sprøyte (for oralt bruk, uten kanyle) for opptrekk av 1 ml i de siste dagene. Det er mye enklere og mer nøyaktig. Sprøyte med målangivelse på 1 ml kan kjøpes på apoteket. 

Som tidligere nevnt er det grumsete og uklar rødaktig væske for samtlige flasker med GW-501516 (Cardarine). Det er dannelse av krystaller eller krystallisering (crystallization). Kraftig risting har vært nytteløst, men kombinasjon av oppvarming av flasken under rennende varmt vann og kraftig risting medfører at det blir bedre oppløsning av væsken. Det er fortsatt hvite klumper med krystaller i flasken som ikke blir utblandet, men væsken er ikke grumsete etter oppvarming slik at det fremstår som mer innbydende. Det er ikke mulig å få helt klar og ren væske for flaskene med GW-501516 (Cardarine). Det foretas ikke oppløsning av krystallene. I tillegg kommer grumset raskt tilbake slik at øvelsen må gjentas flere ganger i uken og det er tungvint.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

26 av 36


 

26. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Den 9. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:24 min, dvs. 4:13 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 590 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11 min. og dårligste tid på 22:11 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:04 min. og dårligste tid på 22:04 min.
 • Uke 8: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:07 min. og dårligste tid på 22:07 min.
 • Uke 9: Gjsn. på 4:13 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:24 min. og dårligste tid på 22:24 min.

 

Etter flere uker med stabile tider i den øvre delen av tidsintervallet ble det en svak tidsnotering på 4:13 min/km. Jeg ble raskt andpusten etter oppstart, men tempoet på den første km var på samme nivå som forrige gang. Det ble imidlertid tungt på den andre kilometer med stivhet i lår- og leggmuskulaturen slik at tempo ble betydelig redusert. De løpende tidsnoteringene var fra 0:02 min/km til 0:09 min/km svakere enn tidligere. Det eneste positive var at tidsdifferansene ble redusert mot slutten av segmentet og avslutningen var derfor bare 0:02 min/km svakere enn forrige gang. Det ble derfor ikke totalkollaps slik som jeg fryktet etter ca. 2 km. Jeg ble veldig andpusten på den andre kilometeren og det medførte reduksjon i tempoet på 2., 3. og 4. km. Det var mer normal pustefrekvens i avslutningsfasen og tempoet var derfor tilbake på det som har vært standardnivået i de siste ukene. Sluttiden var svak, men avslutningen var betryggende slik at jeg har ikke mistet håpet.

Det er ingen indikasjoner på at det er vesentlige forskjeller mellom kortvarig og langvarig bruk av GW-501516 (Cardarine). Den beste tidsnoteringen i de første 6 ukene var på 4:07 min/km, mens den beste tidsnoteringen hittil i 2. halvdel er på 4:08 min/km. Den gjennomsnittlige tidsnoteringen for 1. halvdel var på 4:09 min/km, mens gjennomsnittet hittil i 2. halvdel er på 4:10 min/km. Det synes å være uvesentlige forskjeller mellom kortvarig og langvarig bruk. Det gjenstår riktignok 3 løpstreninger, men det er ikke ventet endringer av vesentlig betydning i avslutningsfasen på forskningsprosjektet.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

25 av 36


 

25. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Jeg har begynt med planlegging av de kommende prosjektene, men alle detaljer (preparater, leverandører, tidsperiode, trenings- og kostholdsplaner) er ikke på plass ennå. Målsetningene blir imidlertid tydeligere og mer målrettede. Det blir foretatt justeringer ved at de primære målsetningene blir på økning av styrke og reduksjon av fettprosent, mens den sekundære målsetningen blir bevaring eller opprettholdelse av muskelmasse. Den tidligere sekundære målsetningen for utholdenhet utgår. Bakgrunnen for dette er revurdering av de resultater som er oppnådd hittil.

Det synes å være krevende med utvikling av muskelmasse og de anabole effektene til SARM er utilstrekkelige for meg. Det kan være som følge av alders- og/eller genetiske faktorer. Slike underliggende begrensninger kan medføre varierende tilstedeværelse av egenskaper for forbrenning og muskelmasse. Kroppstypen min er tilsynelatende ikke egnet for utvikling av muskler. Det har vært følgende utvikling i muskelmasse i de tidligere forskningsprosjektene:

 • RAD-140 og YK-11 ble det reduksjon i muskelmasse på -0,23 % (rekomposisjon, høsten 2016).
 • LGD-4033 (Legend) og GW-501516 (Cardarine) ble det økning i muskelmasse på +6,24 % (vektøkning, vinteren 2016)
 • Ostarine (MK-2866) ble det reduksjon i muskelmasse på -0,45 % (rekomposisjon, våren 2017).
 • S-4 (Andarine) ble det reduksjon i muskelmasse på -7,03 % (vektreduksjon, sommeren 2017).
 • LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) ble det økning i muskelmasse på +4,15 % (vektøkning, høsten 207)

 

I begynnelsen av juli 2016 (dvs. før oppstart med forskningsprosjekter med SARM) var det muskelmasse på 42,8 kg, mens ved siste analyse for ca. 2 uker siden var det muskelmasse på 42,7 kg. Det innebærer at endringen i muskelmassen har vært på -0,23 % i de siste ca. 1,5 årene. I samme periode har styrken (1RM) økt med +12,1 %. Det har vært krevende med gjentakende prosjekter med rekomposisjon (+/-1 kg), vektøkning (+10 kg) og vektreduksjon (-10 kg). Prosessen fremstår som unødvendig og lite hensiktsmessig når sluttresultatet for muskelmasse er uendret (dvs. -0,23 %). Det har imidlertid vært prosjekter med rekomposisjon som har hatt oppløftende kombinasjoner med økning av styrke og reduksjon av kroppsfett slik at det blir forbedringer i kroppssammensetningen. Dette blir fokusområdet i de kommende prosjektene. Det er bortkastet å ha et treningsopplegg med lett/moderat vektbelastning og høyt antall repetisjoner (10 til 20 repetisjoner) for utvikling av muskelmasse når det ikke gir tilstrekkelige effekter for meg. Jeg må ha et mer målrettet fokus på det som har gitt resultater hittil.

Den primære målsetningen frem mot sommeren 2018 blir "sterk og veltrent kropp" med fettprosent på under 12 % (dvs. kroppsvekt på ca. 84 - 85 kg og BMI på under 24). Jeg blir ukomfortabel med den økende fettprosenten ved vektøkning samt at det blir betydelig reduksjon av muskelmasse ved vektreduksjon. Den årlige prosessen med vektøkning (høst/vinter) og vektreduksjon (vår/sommer) blir en sirkel hvor sluttresultatet er uendret, men som samtidig er både fysisk og psykisk krevende. Jeg mister litt styrke og mye muskelmasse med fettprosent på 10-tallet, men jeg tenker at det skal være potensiale for økning av styrke og bevaring av muskelmassen med fettprosent under 12 %. Det blir derfor prosjekter med fokus på økning av styrke og reduksjon av fettprosent som de primære målsetninger samt bevaring eller opprettholdelse av muskelmassen som den sekundære målsetningen.

Det blir treningsplaner med tung vektbelastning og få repetisjoner (2 til 8 repetisjoner) med bruk av prinsipper fra styrkeløft samt kostholdsplaner med energi-/kaloribalanse (evt. et svakt energi-/kaloriunderskudd på -100 til -250 kcal). Jeg mister for mye muskelmasse med energi-/kaloriunderskudd på -250 til -500 kcal slik at ubalansen må begrenses til et minimumsnivå. SARM er ikke tilstrekkelig anabolt til bevaring av muskelmasse i slike tilfeller. Reduksjon av fettprosent fra 14,0 % til under 12,0 % vil derfor skje over lengre periode i stedet for et kortvarig prosjekt med ekstrem vektreduksjon (-10 kg) før sommeren slik som tidligere i år. Jeg har tidligere hatt sekundære målsetninger for utholdenhet og gjennomført løpstester i et segment på 5,3 km, men jeg tviler på at det blir aktuelt i de kommende prosjektene. Forbedring av utholdenhet er egentlig ikke en aktuell målsetning for meg siden det er tilstrekkelig kapasitet i forhold til aktivitetene innenfor kampsport.

Det er 4 uker igjen av forskningsprosjektet med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine). Uavhengig av de fremtidige planene er det fokus på gjennomføring og ferdigstillelse av det nåværende prosjektet. Det gjenstår 11 treningsøkter for styrke før det blir avslutning med ny test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning i slutten av oktober 2017. Det skal foretas vurdering av effekter ved langvarig bruk av preparatene (dvs. 12 uker).

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

24 av 36


 

24. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Det ble foretatt test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning i forrige uke. I den forbindelse ble det noe frustrasjon og utblåsninger som følge av utilstrekkelige resultater. Det var hovedsakelig de manglende effektene på fettforbrenning og en uønsket ny rekord på 14,0 % for fettprosent som var problemstillingen. Situasjon kan være krevende når det er ca. 5 - 6 uker igjen av prosjektet og utviklingen er svakere enn ventet samt at det er ingen forhåpninger om vesentlige forbedringer i avslutningsfasen. Det kan gi følelse av at dette er nytteløst eller forgjeves.

Dette har foreløpig ikke fått konsekvenser for motivasjon. Det er fokus på gjennomføring av forskningsprosjektet og det har vært kontinuitet for treningsopplegget for styrke, løping og kampsport. Det ble imidlertid avvik (dvs. sjokolade, pizza og chips) fra kostholdsplanen i den påfølgende helgen (trøstespising), men det har vært 100 % disiplin i den inneværende uken. Dette var de første avvikene på ca. 4 uker slik at jeg er innenfor rammen av 90 %-regelen.

Jeg forsøker å redusere energi-/kalorioverskuddet fra ca. +500 kcal til ca. +250 kcal i avslutningsfasen for å unngå videre økning i fettprosenten. Det har vært et energi-/kalorioverskudd i den øvre delen av det fastsatte intervallet fra ca. +250 til +500 kcal hittil i forskningsprosjektet, men det er åpenbart at preparatene som brukes har ikke tilstrekkelige egenskaper til håndtering av dette når det er økning i kroppsfettet med ca. +44 %. Det som samtidig er noe overraskende er at vektøkningen er på +6,7 kg (+8,36 %) og det var noe lavere enn ventet. I det tilsvarende prosjektet i fjor var det vektøkning på +9,1 kg (+11,29 %). Det har derfor vært mindre økning i kroppsvekten enn ventet, men samtidig er det blitt mer kroppsfett enn ventet. Det eneste som var positivt for kroppsfettet var at midje - hoftemålet ble på 0,87 (+0,03) sammenlignet med 0,88 (+0,05) i fjor.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

23 av 36


 

23. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Jeg nevnte tidligere at det var plagsomme smerter av stikkende karakter på venstre siden av brystet (dvs. 18 av 36). Smertene er helt borte nå. Det tok ca. 3 uker fra jeg ble oppmerksom på smertene til det var 100 % helbredelse. Det har ikke vært treningsopphold i perioden. Samtlige treningsøkter ble gjennomført i samsvar med treningsplanen. Jeg bestilte time hos fastlegen etter ca. 2 uker med smerter, men som følge av ventetid på 8 dager for timen på legekontoret var smertene borte ved oppmøte hos fastlegen. Jeg fikk ikke raskt/hurtig pasientforløp ("fast track") ved bestilling av timen. Fastlegen mente at det var muskulære smerter og det var ikke behov for videre oppfølging. Det ble en kortvarig konsultasjon/undersøkelse på ca. 3 minutter. Mest sannsynlig var smertene som følge av fall, spark eller slag i brystet (evt. i siden på brystet) på treningsøkten for kampsport. Det var tilsvarende som forhåndsvurderingen min. Ifølge fastlegen er det normalt med ca. 2 - 3 uker for helbredelse for slike muskulære smerter. Det underbygger samtidig de tidligere vurderingene om at LGD-4033 (Anabolicum) har ikke helbredende egenskaper. Det har vært ordinære tidsperspektiver både for helbredelse av skaden i kneet (ca. 2 - 4 dager) og brystet (ca. 2 - 3 uker).

Det er følelse av mer energi. Den svake hodepinen og følelsen av å være utslitt er mindre påtrengende. Kroppen har bedre evne til restitusjon nå enn hva som har vært tilfelle i de siste ukene. Det er ikke utenkelig smertene i brystet fikk fysiske og psykiske effekter på kroppen. Det kan oppleves som dramatisk å ha smerter i nærheten av hjertet, men jeg var hele tiden trygg på at dette var smerter fra muskel- og/eller skjelettsystemet (og ikke fra hjertet). Det var smerter når jeg skulle sove på siden (sideleie, venstre eller høyre side) om natten og når jeg reiste meg fra sengen, sofa og stol slik at det fikk trolig negative konsekvenser for restitusjon og hvile. Følelsen av smerter i brystet, manglende energi, utslitthet, tiltaksløshet og hodepine hadde ikke innvirkning på ytelsen på treningsøktene eller ved test av 1RM, men den generelle helseprofilen var noe svekket i perioden. Treningsøktene var egentlig befriende siden smertene ble dempet ved aktiviteter.

Den 8. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:07 min, dvs. 4:08 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 585 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11 min. og dårligste tid på 22:11 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:04 min. og dårligste tid på 22:04 min.
 • Uke 8: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:07 min. og dårligste tid på 22:07 min.

 

Run. Die. Repeat. Det å kjempe mot "drømmegrensen" på 4:00 min/km er et krevende oppdrag. Jeg går på en smell etter ca. 2/3 av løpssegmentet, men gjennomfører ukentlige gjentakelser mot bedre vitende. Det synes å være en slags tidslomme (tidsloop). Det virker som jeg er dømt til å gjenoppleve løpet om og om og om igjen. Gang på gang må jeg gjennomgå den samme opplevelsen. Jeg løper og dør, bare for å gjenta den samme øvelsen i den påfølgende uken. Jeg blir imidlertid ikke smartere, tøffere eller sterkere slik som Tom Cruise i rollen som soldaten Bill Cage i filmen Edge of Tomorrow (action/science fiction, 2014). Jeg har gjort forsøk med både roligere åpning og raskere åpning, men sluttresultatet er tilnærmet uendret. De første kilometerne var 9 sekunder raskere enn forrige gang, men sluttresultatet ble uendret. En raskere åpning blir ubevisst kompensert med tregere avslutning. Gjsn. tiden etter 3 km var på 3:50 min/km og det skulle være et godt grunnlag før motbakkene i avslutningsfasen, men gjsn. på de siste 2 km ble på over 4:30 min/km. Jeg har egentlig ingen gode planer for hvordan dette skal bekjempes og det synes ikke å være potensiale for å komme under "drømmegrensen" på 4:00 min/km i dette forskningsprosjektet. Jeg håper at det er mulig å ta et skritt nærmere målet om å beseire fienden på 4:00 min/km. Jeg ønsker ikke å bli stående med 4:07 min/km som bestenotering når jeg var på 3:57 min/km i det forrige forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). GW-501516 (Cardarine) skal egentlig være det "optimale" preparatet for utholdenhet slik at de nåværende tidsnoteringene er uakseptable.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build around the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

22 av 36


 

22. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

SARM er forkortelse (akronym) for "selektive androgenreseptor modulatorer". Preparatene er selektive ved at det er anabole effekter på styrke, bein og muskulatur som følge av at virkestoffene binder seg til androgenreseptoren (testosteronreseptoren), men de påvirker ikke (evt. bare i mindre grad) prostata, talgkjertler og hypofysen sammenlignet med anabole og androgene steroider. Prostata er kjertel (blærehalskjertel) hos menn som ligger rundt urinrøret og under urinblæren. Det foretas produksjon av væsken som sædcellene svømmer i. Talgkjertel er små kjertler i huden og har egenskaper som forhindrer uttørking av huden, beskyttelse mot fuktighet og bevaring av mykhet. Hypofysen er kjertel i hjernen som foretar produksjon av veksthormoner og hormoner i testiklene (LH, FSH). Det er bindeleddet mellom nervesystemet og det endokrine systemet. Det er derfor en selektiv anabol effekt med redusert omfang av bivirkninger. "Anabol" betyr at det er vevsoppbyggende og at det er stimulering av muskelproteiner i kroppen. Den anabole effekten fremstår imidlertid som begrenset sammenlignet med anabole steroider. Det er ikke lignende eller sammenlignbare resultater slik at det må være rimelige eller fornuftige forventninger til preparatene. 

Anabole steroider kan bidra til prostataforstørrelse, dvs. at kjertelens bindevevs- og overflateceller vokser. Det forhindrer normal gjennomstrømming av urin slik at det blir redusert trykk og økt frekvens på vannlating. Det gir økt risiko for prostatakreft. Stimulering av hudens talgkjertler medfører at det kan bli fet hud og kviser (akne). Påvirkningen på hypofysen innebærer at det blir reduksjon eller stopp av egenproduksjon av testosteron. Produksjon av testosteron blir stimulert av luteiniserende hormon (LH) og follikkelstimulerende hormon (FSH) fra hypofysen. Høye nivåer av androgener får negativ påvirkning på produksjonen og utskillelsen av LH og FSH i blodbanen slik at testiklenes hovedfunksjon (dvs. testosteron og sædceller) får ikke normal stimulering og dermed blir kraftig redusert.

Det er usikkert hvor selektive SARM er og det blir ikke avklart før det foreligger terapeutisk bruk på et større omfang av brukere. Doseringene ved dopingøyemed er imidlertid betydelig høyere enn det som er normalt ved terapeutisk bruk slik at det kan være vanskelig med identifisering av det kortsiktige og/eller langsiktige bivirkningspotensialet i en slik sammenheng.

Terapeutiske eller kliniske studier på mennesker med prestasjonsfremmende midler blir ofte betraktet for å være uetisk og uansvarlig. Systematiske individuelle studier for å skaffe til veie eller etterprøve kunnskap om effekter og/eller påvirkninger av fysiologiske funksjoner i kroppen, metabolisme, bivirkninger mv. kan imidlertid bidra til mer korrekt bruk av preparatene som uansett er lett tilgjengelige i de fleste sammenhenger (både i Norge og i utlandet). Klinisk utprøvning er regulert gjennom lovgivning og det stilles strenge krav. Dette er for å ivareta sikkerheten til de som deltar. Det innebærer at deling av individuelle brukererfaringer har avgjørende betydning for videreformidling av grunnleggende kunnskaper, effekter, bivirkninger, dosetilpasning, toleranse og evaluering. Jeg mener at praktiske utprøvninger og åpenhet om erfaringene bidrar til kunnskapsformidling. Bruk av preparatene i kombinasjon med tilretteleggelse av trenings- og kostholdsplaner med fastsatte målsetninger kan gi bedre forståelse for effekter på muskelmasse, styrke og kroppsfett. Med dette kan det oppnås ny kunnskap om fagområdet og preparatene som andre brukere kan benytte seg av. Det kan samtidig være preventivt eller et forebyggende tiltak ved at de faktiske effekter og/eller bivirkninger ikke var slik som forventet basert på de teoretiske og subjektive beskrivelsene om produktene.

Det er lett å bli villedet av produktbeskrivelsene til leverandørene som ofte er overdrevent sensasjonalistiske, veldig overbevisende og overveldende med positive effekter. Det er også vanskelig å forstå hva som egentlig er forskjellen mellom preparatene. Her følger et utdrag av eksempler på produktbeskrivelser som åpenbart fremstår som imponerende og som gir grunnlag for urealistiske forventninger hos brukerne:

 • GW-501516 (Cardarine): "The endurance benefits are unmatched", "drastically improve endurance", "reach potential that would otherwise be unattainable", "ability to shed fat rapidly while staying in a non-catabolic state" og "drop fat at a far higher rate than generally possibly".
 • Ostarine (MK-2866): "Highly anabolic even at moderate doses", "large increases in strength" og "excellent for lean mass gains".
 • S-4 (Andarine): "Steroid like results", "muscle growth in the same method as steroids", "huge amounts of strength and stamina" og "strength gains are obtained rapidly".
 • LGD-4033 (Anabolicum): "Highly anabolic with results similar to anabolics", "excellent for strength and size", "add large amounts of size" og "anabolic activity in muscles".
 • MK-677 (Nutrobal): "Increases in fat free mass", "a treatment for obesity and fat loss", "increase in growth hormone", "sustainable increases" og "increase muscle mass".
 • SR-9009 (Stenabolic): "Boost exercise endurance", "rapid increase in metabolism", "cure for illnesses that severely limit exercise endurance", "developing larger muscles", "increase in running ability" og "increasing muscle strength".
 • RAD-140 (Testolone): "Same effect as if running a cycle of anabolics", "enhanced speed, stamina and endurance when doing high intensity", "rapid buildup of muscular tissues", "greater anabolic effect than testosterone" og "significant breakthrough in the medical field".
 • YK-11: "Enhances muscle mass", "increases muscle building", "faster muscle growth than any natural test booster" og "muscle cells develop at a much faster rate".
 • S-23: "Increased muscle mass", "decreased fat mass", "great lean mass builder" og "notable increases in strength and endurance".

 

Deling av individuelle brukererfaringer gir merverdi. All bruk av prestasjonsfremmende midler er forskning på egen kropp. Forskning uten formidling mister sin verdi. Åpenhet har avgjørende betydning for verdien på forskningen. Jeg deler derfor erfaringer med bruk av prestasjonsfremmende midler, målsetninger, trenings- og kostholdsplaner, data, metoder, resultater og analyser. Informasjonsdeling og åpenhet gir grunnlag for utvikling av kunnskap og korrekt bruk av preparatene samt at det kan være et forebyggende tiltak siden det åpenbart ikke er samsvar mellom teori og praksis.

På bloggen er det inndeling av kategorier for å sikre bedre oversiktlighet og tilgjengelighet for informasjon. Opinion er uavhengige og objektive vurderinger av preparatene som er benyttet. Workouts er loggføring av treningsøkter for styrke og kardio samt øvrig informasjon, opplysninger mv. som betraktes for å være av interesse i prosjektperioden. Supplements er sensasjonalistiske og subjektive produktbeskrivelser fra leverandørene. Transformations er opplysninger om målsetninger, test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning. Diet & Training Plan er kostholdet og treningsopplegget.

SARM ble tidlig registrert på dopinglisten til WADA innenfor idretten. Årsaken var at det kan være potensiale for prestasjonsforbedrede effekter og organisasjon mente at de var i forkant av utviklingen ved å ta med stoffet på forbudslisten i 2008. Det ble foretatt identifisering av flere såkalte "mistenkelige analytiske resultater" (Adverse Analytical Finding, AAF). I en slik situasjon må utøveren gjennomføre en kontrollert farmakokinetisk studie for vurdering om det unormale resultatet var en konsekvens av terapeutisk inhalert dose. Et mistenkelig resultat er derfor ikke det samme som positiv dopingtest, men det innebærer at utøveren må bevise sin uskyld. Som følge av de mistenkelige resultatene foretok WADA iverksettelse av en proaktiv tilnærming for håndtering av bruken av SARM innenfor idretten. SARM ble integrert i de rutinemessige testprosedyrene. I 2010 ble S-4 (Andarine) det første SARM som ble identifisert i en dopingprøve. Siden den gang har det vært betydelig omfang i bruken innenfor idretten og Kayle LeoGrande (syklist, 40 år, USA) satte nylig "verdensrekord" i antall SARM i en enkelt dopingprøve. Det ble foretatt identifisering av hele 6 ulovlige SARM-substanser i dopingprøven, dvs. en imponerende sammensetning av GW-501516 (Cardarine, GW-1516), Ostarine (MK-2866), MK-677 (Nutrobal, Ibutamoren), RAD-140 (Testolone), LGD-4033 (Anabolicum) og S-4 (Andarine). Kayle LeoGrande ble pr. 28.08.2017 dømt til 8 års utestengelse av USADA som er maksimumsstraff.

SARM synes (inntil videre) å være i samme situasjon som anabole og androgene steroider var før lovendringen i 2013, dvs. det er tillatt med kjøp, bruk og besittelse til eget bruk, men det er forbudt med salg og import. Lovendringen for dopingovertredelser i 2013 hadde saksbehandlingstid på ca. 10 - 15 år før det ble gjennomført en omfattende høringsprosess. Resultatet med lovendringen medførte at det ble samsvar mellom samfunnet og idrettens grunnverdier for steroider. Det var Antidoping Norge som hovedsakelig var pådriver for dette. Omfanget av bruken, skadevirkninger mv. for SARM fremstår som noe begrenset slik at endringer av dopingforskriften synes ikke å være innenfor rekkevidde i nærmeste fremtid.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

21 av 36


 

21. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Det ble pr. 21.09.2017 foretatt analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse). Test av 1RM tidligere i uken var litt oppløftende som følge av de dempede forventningene, men kroppsanalysen var veldig skuffende og ikke minst avslørende. Etter 6 uker har det vært økning i kroppsvekten med 6,7 kg fordelt på ca. 55 % for kroppsfett (dvs. 3,7 kg), ca. 25 % for muskelmasse (dvs. 1,4 kg) og ca. 20 % for annet (dvs. 1,3 kg). Kroppsvekten ble på 86,8 kg og det var svakt under forhåndsvurderingen på ca. 88 til 90 kg, men fettprosenten ble like høy som fryktet. Fettprosent på 14,0 % er ny rekord for meg og det var en uønsket opplevelse.

Det som er enda verre er at nøkkeltallene er faktisk dårligere enn det tilsvarende prosjektet med preparater fra Olympus UK (Olympus Labs) i november/desember 2016. I forskningsprosjektet med preparater fra Olympus UK (Olympus Labs) ble det vektøkning på 9,1 kg fordelt på ca. 50 % for kroppsfett (dvs. 4,5 kg), ca. 29 % for muskelmasse (dvs. 2,6 kg) og ca. 21 % for annet (dvs. 2 kg). Fettprosenten ble på 13,8 %. I den avsluttende rapporten ble det foretatt slakting av preparatene til Olympus UK (Olympus Labs) og jeg hadde åpenbart større forventninger til SarmsX som skal være en mer anerkjent leverandør av SARM.

SarmsX synes å være svakt bedre enn Olympus UK (Olympus Labs) for styrke (+3,02 % vs. +3,29 %) siden forbedringen var fra et høyere styrkenivå (496 kg vs. 456 kg). For kroppssammensetningen synes Olympus UK (Olympus Labs) å være svakt bedre enn SarmsX. Fettprosenten med Olympus UK (Olympus Labs) var -0,2 %-poeng lavere enn for SarmsX (13,8 % vs. 14,0%) samt at den forholdsmessige fordelingen av økningen i kroppsvekten var litt mer muskler (29 % vs. 25 %) og litt mindre fett (50 % vs. 55 %). Den resterende delen vektøkningen for annet var på samme nivå (21 % vs. 20 %).

Det er overraskende små forskjeller mellom preparatene fra leverandørene. Resultatene er nesten identiske. Ingenting av dette kan betraktes for å være sammenlignbart eller lignende som ved bruk av anabole og androgene steroider.

Problemstillingen for meg blir å samle tilstrekkelig med inspirasjon og motivasjon til gjennomføring av de resterende ca. 6 ukene før det blir ny test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning. Konklusjonen i den avsluttende rapporten fremstår som avgitt allerede, men det skal uansett foretas vurdering om det er forskjeller mellom 6 uker (kortvarig bruk) og 12 uker (langvarig bruk). Når det synes å være manglende eller utilstrekkelig med virkestoffer i preparatene er det ikke ventet vesentlige bevegelser i den resterende delen av forskningsprosjektet. Det er ikke aktuelt med økning i doseringene. Jeg har fokus på de anbefalte doseringene og det antas å være grunnlaget for produktbeskrivelsene om virkninger, bivirkninger mv. fra leverandøren. Jeg er imidlertid blitt oppmerksom på at andre brukerlogger har doseringer som er ca. 2 - 4 ganger høyere enn det anbefalte nivået for å få merkbare effekter. Det viser at preparatene kan være underdoserte. Det skal ikke være nødvendig å ha oppsiktsvekkende og overnaturlige doseringer.

Jeg har vært i den øvre delen av intervallet fra +250 til +500 kcal for energi-/kalorioverskuddet og GW-501516 (Cardarine) har åpenbart ikke egenskaper for håndtering av dette. De teoretiske beskrivelsene om betydelig reduksjon av kroppsfettet selv om det ikke er energi-/kaloriunderskudd ("ability to shed fat rapidly while staying in a non-catabolic state") fremstår som totalt skivebom. Det er ikke mulig i praksis. Jeg vil forsøke å gjøre tilpasninger slik at energi-/kalorioverskuddet blir i den nedre delen av intervallet i den resterende perioden, dvs. ca. +250 til +350 kcal. Jeg håper at dette er tilstrekkelig til å redusere fettprosenten noe i avslutningsfasen slik at de påfølgende forskningsprosjektene med rekomposisjon og vektreduksjon frem mot sommeren 2018 blir mindre krevende. Jeg må i hvert fall unngå at det ikke blir ytterligere økninger i fettprosenten. Veien tilbake til de normale nivåene blir møysommelig og belastende hvis fettprosenten fortsetter oppover.

Jeg har fokus på matvarer med høyt innhold av protein, bruker LGD-4033 (Anabolicum) som skal ha anabole effekter på muskulatur og det er fokus på lett vektbelastning med høyt antall repetisjoner. Jeg ser derfor ikke hva mer som kan gjøres for utvikling av muskelmasse. Økningen i muskelmasse hittil i forskningsprosjektet er egentlig positiv, men det er den betydelige økningen i kroppsfettet som ødelegger for kroppssammensetningen. Størrelsesforhold 2:1 mellom fett og muskelmasse ved vektøkning er uforsvarlig. Prisen på muskelmassen er for høy. Hvis et redusert energi-/kalorioverskudd i avslutningsfasen kan redusere kroppsfettet/fettprosenten er det mulig å avslutte forskningsprosjektet på en fornuftig måte. Ved å ha målsetning om å begrense økningen i kroppsfettet er listen lagt på et lavt nivå, men økning fra 10,7 % til 14,0 % er ikke begrensning. Det er betydelig økning. Fettprosenten bør være nærmere 13-tallet enn 14-tallet for at dette skal bli godkjent. Forskjellen er ca. 1 kg med kroppsfett, dvs. fettet i midje/hofte området som er vanskelig å redusere.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

Analyse av kroppens sammensetning

 

Jeg har gjennomført 6 uker (dvs. 50 %) av forskningsprosjektet på 12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX. Tidligere i uken var det test av 1RM og det ble økning i ren styrke med +3,02 % (dvs. +15 kg fra 496 kg til 511 kg) for benkpress, knebøy og markløft. Jeg hadde målsetning om opprettholdelse av styrken slik at det ble betraktet for å være godkjent, men resultatene var ikke sammenlignbare eller lignende som ved bruk av anabole og androgene steroider. I et slikt perspektiv var det skuffende resultater. Jeg har nå foretatt analyse av kroppens sammensetning (body composition) på treningssenteret.

Jeg hadde forventninger om vektøkning siden det var kostholdsplan med energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 kcal og forhåndsvurderingen var på ca. 88 til 90 kg (dvs. vektøkning på ca. 8 til 10 kg). Basert på posering eller fleksing av muskler foran speilet var det åpenbart for meg at det har vært betydelig økning i kroppsfettet og beltespennet på buksen er blitt justert med 2 hakk siden oppstart på forskningsprosjektet. Ut i fra tidligere erfaringer er det ca. 4 - 5 kg i kroppsvekt for hvert hakk på beltespennet for meg. Jeg var litt usikker på fettprosenten, men fryktet at tidligere det toppnivået på 13,8 % fra høsten 2016 var innenfor rekkevidde.

Det er målsetning om økning av muskelmassen og begrensning av økningen i kroppsfettet (fettprosenten). Det er urealistisk med forventninger om opprettholdelse av kroppsfettet når det er energi-/kalorioverskudd. Det som var mest interessant var fettprosenten samt den forholdsmessige fordelingen av muskelmasse, kroppsfett og annet for vektøkningen. Det foreligger sammenlignbare data fra tidligere forskningsprosjekter som gir grunnlag for vurderinger og analyse.

Det var følgende nøkkeltall for kroppens sammensetning (endring fra 14. juni 2017 etter forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) i parentes):

Muskel og fett analyse

 • Vekt: 86,8 kg (+6,7 kg og +8,36 %)
 • Muskelmasse: 42,7 kg (+1,7 kg og +4,15%)
 • Kroppsfett: 12,2 kg (+3,7 kg og +43,53 %)

 

Vekten var i den øvre delen av referanseområdet for "normalt" siden grenseverdiene er fra 65,4 kg til 88,4 kg.

Muskelmassen har økt med +1,7 kg og +4,15 %. Muskelmassen er "over" siden referanseområdet er fra 33,6 kg til 40,6 kg for meg.

Det er hovedsakelig fokus på utvikling av muskelmasse i forskningsprosjektet slik at resultatet er skuffende. Det har vært kostholdsplan med energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 og det er matvarer med høyt innhold av proteiner. For styrketreningen har det vært et minimalistisk og intensivt treningsprogram med lett vektbelastning og høyt antall repetisjoner. Samtidig blir LGD-4033 (Anabolicum) betraktet for å være den sterkeste og mest anabole av SARM. Det skal være anabole aktiviteter i muskler og bein som gir økt muskelmasse. Det er beskrivelser om at preparatet er "utmerket" for utvikling av muskelmasse. Det er grunnlag for å ha høyere forventninger til LGD-4033 (Anabolicum) enn de resultatene som er oppnådd. Det synes ikke å være åpenbare feil eller mangler i kostholds- og treningsopplegget som kan gi forklaring på den svake utviklingen. Preparatet ble opprinnelig utviklet for behandling av muskeltap ved osteoporoses, akutt/kronisk sykdom og aldersrelatert muskeltap, dvs. for en helsesituasjon som innebærer begrensninger i arten og omfanget av trening. Jeg har gjennomført 20 treningsøkter for styrke og 7 treningsøkter for løping  samt 16 treningsøkter for kampsport siden oppstart på forskningsprosjektet for 7 uker siden.

Kroppsfettet har økt med +3,7 kg og +43,53%. Jeg er klassifisert som "normal" siden referanseområdet er fra 9,2 kg for meg.

Jeg har fettprosent på 14,0 % og det var veldig skuffende. Dette er betydelig dårligere enn målsetningen om å begrense økningen av kroppsfettet som var på 10,7 % ved oppstart. GW-501516 (Cardarine) ble blant annet utviklet for behandling av "metabolske sykdommer" som fedme. Preparatet skal øke fettsyre metabolisme i skjelettmuskulatur og gi beskyttelse mot fedme som er forårsaket av diett (dvs. energi-/kalorioverskudd, usunn mat). Det er derfor en metabolsk modulator som hjelper musklene med omdanning av glukose og fett til energi på samme måte som trening gjør. GW-501516 (Cardarine) skal derfor ha evnen til å reversere problemer med metabolisme ved å stimulere fettsyreoksidasjon (dvs. nedbrytning av fettsyrer). Det kan ifølge de teoretiske beskrivelsene bli betydelig reduksjon av kroppsfettet selv om det ikke er energi-/kaloriunderskudd eller katabolsk (nedbrytende) tilstand for kroppen, dvs. preparatet skal være egnet til bruk også ved energi-/kalorioverskudd. Reduksjon av kroppsfettet skal skje som følge av økt glukoseopptak i muskulaturen. Det er selvsagt urealistisk med forventninger om opprettholdelse eller uendret kroppsfett i periode med energi-/kalorioverskudd selv om presentasjonsfremmende midler blir benyttet, men fokuset har vært på begrensning av økningen i kroppsfettet. Jeg har ikke tallfestet dette, men tilsvarende forskningsprosjekt har ved tidligere anledninger gitt fettprosent på 13,8 % slik at hvis det skal være mereffekter fra preparatet burde fettprosenten vært på et lavere nivå.

Andre nøkkeltall som kan være av interesse er følgende:

 • Kroppsvann (BTW): 54,6 kg (+2,2 kg og +4,20%)
 • Fettfri kroppsvekt UMIS: 70,4 kg (+2,9 kg og +4,30 %)
 • Fettfri masse: 74,6 kg (+3 kg og +4,20 %)
 • Intracellulær væske (ICW): 34,3 kg (+1,4 kg og +4,26 %)
 • Ekstracellulær veske (ECW): 20,3 kg (+0,9 kg og +4,63%)
 • Proteiner: 14,8 kg (+0,6 kg og +4,22 %)
 • Mineraler: 5,16 kg (+0,24 kg og +4,88 %)
 • Vicereal Fat Area: 54,2 (+19,4og +55,75 %)
 • Ødem (ECW/TBW): 0,372 (+0,001 og +0,27 %)

 

Det er økning i vannretensjon, men kroppsvannet er på et lavere nivå enn ved tidligere anledninger med sammenlignbar kroppsvekt. Pr. 09.07.2016 var kroppsvekten på 84,5 kg og kroppsvannet på 54,4 kg, pr. 22.09.2016 var kroppsvekten på 85,3 kg og kroppsvannet på 54,8 kg mens pr. 01.03.2017 var kroppsvekten på 88,8  kg og kroppsvannet på 56,3 kg. Det at kroppsvekten er på 86,8 kg og kroppsvannet på 54,6 kg nå gir indikasjoner på at det blir mindre vannretensjon ved bruk av LGD-4033 (Anabolicum). Jeg har riktignok forsøkt å begrense bindingen av underhudsvannet ved mindre bruk av meieriprodukter i dette forskningsprosjektet, men uavhengig av dette synes LGD-4033 (Anabolicum) å ha egenskaper som gir begrensning på vannretensjon.

Nøkkeltallene for ekstracellulær væske (ECW) er svakt "over" (dvs. utenfor referanseområdet som er på inntil 20,1), mens intracellulær væske (ICW) som vanlig er betydelig "over" siden referanseområdet er inntil 32,8. Ekstracellulær væske (ECW) er underhudsvannet som befinner seg utenfor cellene og i blodomløpet, mens intracellulær væske (ICW) er vannet som befinner seg innenfor cellemembranen. Det er avmerking for "normal" for kroppsvann i helsediagnosen. Jeg har alltid vært "over" for intracellulær væske (ICW) slik at dette er ikke uvanlig. Ved bruk av S-4 (Andarine) i det forrige forskningsprosjektet var jeg "under" for ekstracellulær væske (ECW), men det var første anledning noensinne. Jeg er normalt "over" på alle slike nøkkeltall.

Ekstracellulær veske (ECW) er underhudsvannet, dvs. vannet som ligger mellom huden og som ligner litt på fett (pløsete og slapp). Det som er viktig for hardhet og vaskularitet er minst mulig underhudsvann. Det er mer slankere og strammere kroppssammensetning med mindre underhudsvann. Basert på verdiene for ECW synes ikke LGD-4033 (Anabolicum) å ha mereffekter på underhudsvannet. Ved sammenlignbar kroppsvekt har verdiene vært på 20,6 og 20,0 i tidligere analyser, mens den nåværende verdien er på 20,3.

Standardnivået for ødem (vann i kroppen, vannretensjon) er på mellom 0,36 og 0,40 slik at jeg er i nedre del av intervallet med 0,372. Visceralt fett er fett i mageområdet (buken) og bukfedme (stor mage) er definert som +100. Jeg er på 54,2.

Mineraler er som tidligere "over" referanseområdet, mens verdien for proteiner er tilbake på "over" etter å ha vært "normal" ved avslutning av forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). Begge verdiene er på samme nivå som tidligere med kroppsvekt på ca. 85 - 88 kg. Protein består av grunnstoffene karbon, hydrogen, oksygen og nitrogen, dvs. sammen med kroppsvannet er dette hovedkomponentene som utgjør fettfri kroppsmasse uten skjelett. Mineraler er hvor mye det totale mineralinnholdet utgjør i antall kg og som er lagret i skjelettet.  

Bevegelsene i nøkkeltallene for kroppsbalanse muskulatur var som følgende:

 • Muskulaturen i den høyre og venstre bein er økt fra 11,0 kg til 11,35 kg (dvs. +0,35 kg og +3,18 %).
 • Muskulaturen i overkropp (uten armer) er økt fra 31,6 kg til 32,6 kg (dvs. +1,0 kg og +3,17 %). Det samtidig økning i muskulaturen for høyre og venstre arm med +4,16 %.
 • Dette innebærer at muskulaturen i armer har bedre respons på styrketreningen enn overkroppen generelt ved energi-/kalorioverskudd, mens muskulaturen i bein er den mest stabile for kroppen. Dette er sammenlignbart med tidligere prosjekter. Resultatene synes også være sammenfallende med test av 1RM hvor det var økning i alle baseøvelsene, dvs. benkpress (+3,65 %), knebøy (+2,82 %) og markløft (+2,74 %).

 

Overkroppen er betraktet for å være "muskulær" (dvs. økning fra "normal" i forrige analyse). Underkroppen er som vanlig klassifisert som "normal" og det har historisk sett alltid vært ubalanse for kroppen. Muskulaturen for kroppen som helhet er økt fra "normal" til "muskulær" som følge av den mindre økningen i muskelmassen.

Vekt diagnose

 • BMI: 24,8 (+1,9)
 • Kroppsfett: 14,0 % (+3,3)
 • Midje - hoftemål: 0,87 (+0,03)

 

Verdien for BMI er "normalt" siden referanseområdet er fra 18,5 til 25 for meg. Jeg er på grensen til "overvekt" nå. Det er klassifisering som "overvekt" ved BMI på +25, mens "fedme" er ved BMI på +30. Midje - hoftemålet og kroppsfettet (fettprosenten) er innenfor referanseområdet for "normalt".

Den betydelige økningen i kroppsfettet og fettprosenten innebærer at målsetningen å begrense økningen ikke ble innfridd. Fettprosent på 14,0 % er faktisk det høyeste nivået som er oppnådd siden oppstart på forskningsprosjektene i midten av 2016. Det er veldig skuffende.

Midje - hoftemål på 0,87 er heldigvis lavere enn rekorden på 0,89 fra våren 2017 og det er positivt. Det er høyere fettprosent, men ikke tilsvarende omfang av fett i mageområdet. Det er samtidig ingen antydning til synlige magemuskler ved posering eller fleksing av muskler foran speilet. Beltespennet er justert med 2 hakk i perioden, men det andre hakket er kanskje litt løst nå. Jeg var på 0,87 i juli 2016, 0,85 i september 2016, 0,83 i oktober 2016, 0,88 i desember 2016, 0,89 i mars 2017, 0,84 i juni 2017 og 0,87 i september 2017. Det er antydning til bilring ("lovehandle").

Oppsummering

For den samlede evalueringen av kroppens sammensetning var det avmerking for "sterk" under vekt sammensetning og "muskulær" for overkropp. For de øvrige punktene i kroppsanalysen er det "balansert" og "normalt".  

Den samlede poengsummen ble på 89 for helsen min, dvs. økning på 3 fra 86 i juni 2017 som er litt overraskende, men som forventet siden dette er basert på standardiserte helseanbefalinger fra WHO (verdens helseorganisasjon). En normal og sunn kroppssammensetning er på mellom 70 og 90 poeng ifølge beskrivelsene på skjemaet. Jeg er derfor i den øvre enden av dette referanseområdet. En økning i muskelmassen er positivt, men de øvrige nøkkeltallene for kroppsfett, fettprosent, midje - hoftemålet mv. fremstår som negative. Den betydelige økningen i kroppsfettet og fettprosenten er ødeleggende for nøkkeltallene i prosjektet og det er ingen indikasjoner på at GW-501516 (Cardarine) har positive effekter på fettforbrenningen. Økningen i muskelmasse fremstår også som utilstrekkelig basert på at LGD-4033 (Anabolicum) blir betraktet for å være den sterkeste og mest anabole av SARM.

Ut i fra analysen av kroppens sammensetning blir konklusjon at jeg er i "god form", men fettprosenten på 14,0 % innebærer at "sommerkroppen" er borte. Det gir grunnlag for nok en vinter med rekomposisjon og enda en vår med vektreduksjon. Jeg synes at de årlige bevegelsene i kroppsvekten på +/-10 kg for vinter/sommer er krevende og kanskje unødvendig. Det er svak respons på muskelmasse ved fokus på vektøkning, men at det er betydelig reduksjon av muskelmasse ved vektreduksjon. Det kan være at mer fokus på styrke og mindre fokus på muskelmasse er mer fornuftig for meg. Jeg må uansett få fettprosenten tilbake på 12-tallet siden det er noe ukomfortabelt slik situasjonen er nå. Det som er normalt for meg er ca. 10 % ved fokus på "vektreduksjon", ca. 12 % ved fokus på "rekomposisjon" og ca. 14 % ved fokus på "vektøkning". De prestasjonsfremmende midlene som er benyttet hittil i forskningsprosjektene har ikke bidratt til positive mereffekter ut over dette.

Den samlede vektøkningen på +6,7 kg for kroppen er fordelt på ca. 55 % for kroppsfett (dvs. 3,7 kg), ca. 25 % for muskelmasse (dvs. 1,4 kg) og ca. 20 % for annet (dvs. 1,3 kg).

Sammenligning av leverandørene SarmsX og Olympus UK (Olympus Labs)

I november/desember 2016 var det et tilsvarende prosjekt med bruk av LGD-4033 (Legend) og GW-501516 (Cardarine) fra Olympus UK (Olympus Labs). Det var doseringer på 12 - 16 mg ed for LGD-4033 (Legend) og 21 - 28 for GW-501516 (Cardarine). Det innebærer doseringene var høyere enn i det nåværende prosjektet som har vært på 10 mg ed for LGD-4033 (Anabolicum) og 20 mg ed for GW-501516 (Cardarine). Det ble følgende resultater ved analyse av kroppens sammensetning pr. 05.12.2016 etter avslutning på forskningsprosjektet:

 • Vekt: 89,7 kg (+9,1 kg og +11,29 %)
 • Muskelmasse: 44,3 kg (+2,6 kg og +6,24%)
 • Kroppsfett: 12,3 kg (+4,5 kg og +57,69 %)
 • BMI: 25,7 (+2.7)
 • Kroppsfett: 13,8 % (+4,2)
 • Midje - hoftemål: 0,88 (+0,05)

 

I prosjektet med preparater fra Olympus UK (Olympus Labs) ble det vektøkning på 9,1 kg fordelt på ca. 50 % for kroppsfett (dvs. 4,5 kg), ca. 29 % for muskelmasse (dvs. 2,6 kg) og ca. 21 % for annet (dvs. 2 kg). Fettprosenten ble på 13,8 %.

Det er ikke vesentlige forskjeller mellom forskningsprosjektene. Ingen ble godkjente, mens nøkkeltallene var svakt bedre med Olympus UK (Olympus Labs) og det var uventet siden leverandøren ble slaktet i den avsluttende rapporten. Jeg hadde forventet mer fra SarmsX som skal være et anerkjent merke. Fettprosenten med Olympus UK (Olympus Labs) var -0,2 %-poeng lavere (13,8 % vs. 14,0%) samt at den forholdsmessige fordelingen av økningen i kroppsvekten var litt mer muskler (29 % vs. 25 %) og litt mindre fett (50 % vs. 55 %). Det var riktignok høyere doseringer, men jeg var mer fornøyd med kroppens sammensetning etter prosjektet med Olympus UK (Olympus Labs) enn SarmsX. Det som også er noe overraskende var at vektøkningen med Olympus UK (Olympus Labs) var 2,4 kg høyere sammenlignet med SarmsX (9,1 kg vs. 6,7 kg). Utgangspunktet for begge prosjektene var kroppsvekt på ca. 80 kg og energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 kcal i periode på 6 uker.

Body composition analyses after research project for 6 weeks with 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Very disappointing development for body composition. Not recommended to use for physique enhancing. Indications that these products from SarmsX is bunk, fake and/or significantly underdosed. GW-501516 (Cardarine) do not have the ability to drop fat at a higher rate then generally possible while staying in a non-catabolic state (calorie at  +250 to +500 above maintenance level). LGD-4033 (Anabolicum) is not excellent for size and anabolic activity in muscles are non-existent. This can not be the strongest and most anabolic SARM in existence. 55 % of weigh gain of 6,7 kilo for body weight was fat and only 25 % was muscle mass. Body fat percentage was at 14,0 % (a new all-time-high for me). Figures are even worse than a comparable research project with products from Olympus UK (Olympus Labs) from last year. There is no steroid like results or similar to anabolics for body composition.

20 av 36


 

20. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Det ble pr. 19.09.2017 foretatt test av 1RM i baseøvelsene for benkpress, knebøy og markløft. Det ble økning i styrke med +3,02 % (dvs. +15 kg fra 496 kg til 511 kg) ved kortvarig bruk i perioden på 6 uker. Jeg har målsetning om opprettholdelse av styrken slik at dette blir betraktet for å være godkjent, men resultatene er ikke sammenlignbare eller lignende som ved bruk av anabole og androgene steroider. Effektene fremstår som betydelig lavere enn for preparater som Anavar, Turinabol, Primobolan og Winstrol som er de mest sammenlignbare med SARM. Ifølge de teoretiske beskrivelsene skal LGD-4033 (Anabolicum) være et av de sterkeste SARM og preparatet skal være "utmerket" for styrke slik at +3,02 % fremstår som beskjedent. Det som blir interessant fremover er den videre utviklingen for langvarig bruk i perioden på 12 uker. Det er ofte beskrivelser om at det må være minimum bruk i periode på 4 til 8 uker for å få "effekter" for SARM, mens det er anbefalt med bruk i periode på 8 til 12 uker for å få "maksimale effekter". Hva er egentlig forskjellen? Leverandørene ønsker selvsagt å foreta mersalg ved fokus på langvarig bruk, men er det mereffekter på styrke og kroppssammensetning som kan forsvares ved langvarig bruk? Om 6 uker har jeg svaret på dette.

Test av 1RM gir også grunnlag for sammenligning mellom leverandørene SarmsX og Olympus UK (Olympus Labs). Jeg gjennomførte et tilsvarende forskningsprosjekt i løpet av høsten 2016 med preparater fra Olympus UK (Olympus Labs). I den forbindelse ble det økning i styrken med +3,29 % (dvs. +15 kg fra 456 kg til 471 kg). Det ble imidlertid benyttet doseringer for LGD-4033 (Legend) på 12 - 16 mg ed, dvs. 20 % til 60 % høyere enn den nåværende doseringen på 10 mg ed.

Styrken i 2017 er på et betydelig høyere nivå slik at det er mer krevende å få fremgang. Jeg tenker derfor at fremgangen fra 496 kg til 511 kg (dvs. +3,02 %) i 2017 er vesentlig bedre enn fra 456 kg til 471 kg (dvs. +3,29 %) i 2016. Progresjon ble også oppnådd med betydelig lavere doseringer. Det synes derfor å være grunnlag for påstand om at preparatene til SarmsX har bedre kvalitet enn Olympus UK (Olympus Labs).

Det neste som står på programmet er analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse, inbody). Det som blir avgjørende i den forbindelse er kroppsfettet (fettprosenten) og den forholdsmessige fordelingen mellom muskelmasse, kroppsfett og annet for økningen i kroppsvekten. I prosjektet med preparater fra Olympus UK (Olympus Labs) ble det vektøkning på 9,1 kg fordelt på ca. 50 % for fett (dvs. ca. 4,5 kg), ca. 29 % for muskelmasse (dvs. ca. 2,6 kg) og ca. 21 % for annet (dvs. ca. 2 kg). Fettprosenten ble på 13,8 %. Det antas å ha vært økning i kroppsvekten med ca. 8 - 10 kg i det nåværende prosjektet slik at kroppsanalysen får sammenlignbare og relevante data.

Den 7. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:04 min, dvs. 4:08 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 575 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11 min. og dårligste tid på 22:11 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 4:08 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:04 min. og dårligste tid på 22:04 min.

 

Historien gjentar seg. Det var positiv utvikling i 2/3 av segmentet med gjennomsnittlig tempo på under 4:00 min/km, men det ble betydelig reduksjon i frekvens i motbakkene i avslutningsfasen. Antall høydemeter i segmentet er på bare 81 meter slik at det fremstår egentlig som uvesentlig i en slik sammenheng, men det er tilstrekkelig til at jeg mister flyten og det blir mer anstrengende løping som ødelegger for tempoet. Jeg tviler på at det vil bli merkbare endringer i de siste 5 ukene og jeg er innforstått med at "drømmegrensen" på 4:00 min/km er uoppnåelig i dette forskningsprosjektet. Samtidig er det noe påfallende med stabilitet av slik karakter når prestasjonsfremmende midler blir benyttet. Med unntak for uke 3 og 4 (hvor noe åpenbart var galt med kroppen) er det bare 0:04 min/km mellom beste og dårligste tid. Det synes å være tilstrekkelig grunnlag for påstand om at GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX har ingen effekter på utholdenheten og løpskapasiteten (no improvement in endurance performance, no continuous improvements in aerobic capacity). Jeg er misfornøyd og utviklingen er skuffende (did not overcome plateaus, did not reach the expected peak levels). Det er lett å få høye forventninger når GW-501516 (Cardarine) blir beskrevet som det "optimale" preparatet for utholdenhet. Når det er manglende effekter på utholdenhet er det også grunn til å tro at det er manglende effekter på fettforbrenningen. Den kommende analysen av kroppens sammensetning kan gi bekreftelse på dette.

I det forrige forskningsprosjektet med bruk av S-4 (Andarine) var det stabile og gjennomsnittlige tidsnoteringer på under 4:00 min/km i uke 7 og 8 (dvs. 48 av 48). Jeg begynte på et høyere nivå i det nåværende forskningsprosjektet, men progresjon er svakere (evt. manglende) og jeg er langt etter skjema sammenlignet med det forrige forskningsprosjektet. Under 4:00 min/km fremstår som urealistisk på nåværende tidspunkt.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

Test av 1RM

 

Jeg har gjennomført 6 uker (dvs. 50 %) av forskningsprosjektet på 12 uker med LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX. Det er foretatt test av 1RM i baseøvelsene for benkpress, knebøy og markløft for vurdering av utviklingen i ren styrke ved kortvarig bruk av preparatene. Tilsvarende kraftøvelse foretas også etter 12 uker for vurdering av effekter ved langvarig bruk. Målsetningen med forskningsprosjektet er "opprettholdelse av styrke" siden det er fokus på utvikling av muskelmasse og begrensning av økningen i kroppsfettet. Det er kostholdsplan for energi-/kalorioverskudd på ca. +250 til +500 kcal (vektøkning). Vektbelastningen på treningsøktene har vært på ca. 70 % av 1RM som betraktes for å være lett. Ved fokus på høyt antall repetisjoner er det vanskelig å få indikasjoner på utviklingen for ren styrke, men det har vært progresjon for den muskulære utholdenheten ved økning i antall repetisjoner på settene. I begynnelsen var det ca. 13 - 15 repetisjoner, mens det er 16 - 20 repetisjoner etter 6 uker.

Jeg bruker ikke utstyr på øvelsene, dvs. det er ingen bruk av sko, belte, drareimer, skulderpute, magnesium eller hansker. Det er bruk av støttefunksjon (spotter) for benkpress siden muskulær utmattelse (failure) kan få uheldige konsekvenser, men det er ikke stativ med sikring for knebøy slik at det er noe forsiktighet og tilbakeholdenhet i øvelsen. Det er ingen problemer å gjennomføre markløft alene.  

Resultatet på test av 1RM ble som følgende (med endring fra 12. juni 2017 etter forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) i parentes):

 • Benkpress - 137 kg (+5 kg og +3,65 %)
 • Knebøy - 182 kg (+5 kg og +2,82 %)
 • Markløft - 192 kg (+5 kg og +2,74 %)

 

For benkpress var det ingen problemer på 132 kg og det gikk forholdsvis fint på 137 kg, men det ble muskulær utmattelse (failure) på 139 kg. Jeg synes egentlig at utførelsen på 137 kg var bedre enn pr. 28. februar 2017 når det var et tilsvarende løft i forskningsprosjektet med Ostarine (MK-2866). Jeg hadde faktisk forventninger om å klare 139 kg og arbeidet hardt med å få opp vektstangen, men jeg ble avbrutt av en hjelpende hånd fra spotter som ble bekymret. Jeg var ikke helt tom, men det ble noe skjevhet for løftet av vektstangen på høyre side. Jeg har normalt bare tilstrekkelig kapasitet til to maksløft i benkpress slik at det var egentlig ikke uventet. Det er mulig at 134 kg og 139 kg hadde vært et bedre utgangspunkt for kraftøvelsen. Jeg er uansett fornøyd med tangering av bestenoteringen på 137 kg. Det er god følelse å være tilbake på toppnivå i benken.

For knebøy gikk det greit på 172 kg, 177 kg og 182 kg slik at det ble ny bestenotering. Utførelsen var ikke av slik karakter at det var ønskelig med testing av høyere vektbelastning. Det var stabilitet på løftene, men det var tungt for skulder, rygg og korsrygg. Det er ikke stativ med sikring for knebøy slik at jeg må være komfortabel. Det har vært veldig mye knebøy i dette forskningsprosjektet (dvs. 900 repetisjoner på 122 kg i perioden på 6 uker) slik at det er positivt med noe respons på dette. Muskulaturen i bein er normalt veldig stabil for meg.

For markløft valgte jeg å gå rett på 192 kg etter oppvarmingen. Jeg har normalt ikke grepsstyrke til mer en ett maksløft i markløft slik at gradvis oppbygging av vektbelastningen er lite hensiktsmessig. 192 kg ble godkjent under tvil. Jeg prøvde ikke på 197 kg, men jeg ville uansett være sjanseløs på det nivået. Det var ingen kraft igjen. Jeg er fornøyd med tangering av bestenoteringen på 192 kg.

Det ble økning i 1RM med +3,02 % (dvs. +15 kg fra 496 kg til 511 kg) for benkpress, knebøy og markløft. Totalt sett er det ny bestenotering (dvs. sammenlignet med 506 kg pr. 28.02.2017). Jeg er fornøyd med treningsopplegget i perioden på 6 uker. Det har vært utilstrekkelig energinivå, svak hodepine, noe nedstemthet og følelse av å være utslitt i den siste uken, men utførelsen på treningsøktene har vært upåvirket. Kraftøvelsen med test av 1RM viser også at styrken er forbedret.

Målsetningen er opprettholdelse av styrken slik at dette er godkjent. Ifølge de teoretiske beskrivelsene skal LGD-4033 (Anabolicum) være et av de sterkeste SARM og preparatet skal være "utmerket" for styrke. I et slikt perspektiv fremstår trolig progresjon som noe utilstrekkelig. Det er grunnlag for høyere forventninger siden preparatet er registrert på dopinglisten til Anti-Doping Norge (ADNO) som "øvrige anabole stoffer" og blir sammenlignet med testosteron og andre steroider (Anavar, Turinabol, Primobolan). Det er imidlertid ikke fokus på ren styrke, tung vektbelastning og få repetisjoner i dette forskningsprosjektet slik at det er vanskelig med vurderinger av hvilken progresjon som ville vært oppnådd med et slikt opplegg. I forhold til at jeg har hatt fokus på lett vektbelastning og et høyt antall repetisjoner er dette godkjent.

I november/desember 2016 var det et tilsvarende prosjekt med bruk av LGD-4033 (Legend) og GW-501516 (Cardarine) fra Olympus UK (Olympus Labs). Det var doseringer på 12 - 16 mg ed for LGD-4033 (Legend) slik at doseringene var 20 % til 60 % høyere enn i det nåværende prosjektet. Det ble følgende resultater på test av 1RM pr. 05.12.2016:

 • Benkpress - 127 kg (+5 kg og +4,10 %)
 • Knebøy - 162 kg (+5 kg og +3,19 %)
 • Markløft - 182 kg (+5 kg og +2,82 %)

 

Test av 1RM viste derfor en samlet vektbelastning på 471 kg, dvs. økning på 15 kg (+3,29 %). Det er sammenfallende med endringene i dette forskningsprosjektet. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at styrken i 2017 er på et betydelig høyere nivå slik at det er mer krevende å få fremgang. Jeg tenker derfor at fremgangen fra 496 kg til 511 kg (dvs. +3,02 %) i 2017 er bedre enn fra 456 kg til 471 kg (dvs. +3,29 %) i 2016. Progresjon ble også oppnådd med lavere doseringer slik at preparatene fra SarmsX synes å ha bedre kvalitet enn Olympus UK (Olympus Labs).

One-Rep Max after research project for 6 weeks with 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Positive effects on strength, but there is no steroid like results. Realistic expectations is important. Strength was increased by +3,02 % (+15 kilo, from 496 kilo to 511 kilo for bench press, squat and deadlift). This is considered as acceptable since target was maintaning of strength. I should have expected more from LGD-4033 (Anabolicum) since it is classified as "other anabolic agents" by The World Anti-Doping Agency (WADA) and viewed as "the strongest and most anabolic SARM in existence".

19 av 36


 

19. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Det ble ny bestenotering for benkpress med serie på 16 - 16 - 15 - 3 (dvs. 50 repetisjoner) på 92 kg. Det var serie på 13 - 10 - 10 - 10 - 7 på prøvetreningene i begynnelsen av juli og serie på 12 - 10 - 8 - 10 - 10 på den første treningsøkten i forskningsprosjektet etter sommerferien på 4 uker (dvs. 1 av 36). Det er forbedringer i den muskulære utholdenheten på styrketreningene, men foreløpig er det ingen merkbare effekter på treningsøktene for løping og kampsport.

Jeg følte meg mer opplagt på treningsøkten etter treningsfri og hvile i helgen, men det er et utilstrekkelig energinivå, svak hodepine, noe nedstemthet og fortsatt følelse av å være utslitt. Det kan være at kroppen har behov for mer søvn og hvile, men det har jeg ikke anledning til. Med ca. 6 - 7 timer søvn (inkl. forstyrrelser som toalettbesøk om natten) er jeg i det nedre intervallet av hva som er fornuftig for restitusjon (dvs. 10 av 36). Det er ikke sammenhengende søvn om natten, men søvnmønster og søvnkvalitet er uendret fra tidligere slik at det skal ikke ha vesentlig betydning i dette tilfellet. Det er foreløpig ingen problemer med å stå opp om morgen, men det har ikke vært følelse av å være uthvilt i den siste uken. Dette kan bidra til økt stressnivå for kroppen slik at det blir mer kortisol og mindre testosteron. Det positive med situasjonen er at det er ingen indikasjoner på latskap. Det er høyt aktivitetsnivå slik at treningsøktene for styrke, løping og kampsport er ikke blitt direkte påvirket, men det er antydning til reduksjon av intensitet, kapasitet og motivasjon.

I begynnelsen på forskningsprosjektet var det merkbar økning i libido (dvs. 10 av 36), men nå fremstår libido som nedsatt. Det er mindre omfang av nattlige ereksjoner samt at sexlyst, seksuelle lyster og behov har vært fraværende i den siste tiden. Det er vesentlige forskjeller mellom de første ca. 3 - 4 ukene og de siste ca. 2 - 3 ukene. Det kan være indikasjoner på reduksjon i egenproduksjon for testosteron og det er også sammenfallende med de øvrige symptomer for den generelle helseprofilen i den siste tiden. Økningen i libido i de første ukene av forskningsprosjektet var egentlig noe overraskende siden det var ventet undertrykkelse av egenproduksjon av testosteron ("suppression can occur") ved bruk av LGD-4033 (Anabolicum). Jeg har uansett planer om behandlingsopplegg ("PCT") med Nolvadex (som inneholder virkestoffet tamoksifen) etter avslutning på forskningsprosjektet slik at dette er i samsvar med forventningene.

Det er ingen indikasjoner på forhøyede nivåer for østradiol. Det har ikke vært fornemmelse av varme eller verkende følelse i brystvortene slik som i det tidligere forskningsprosjektet med Ostarine (MK-2866) (dvs. 25 av 48). For SARM er det ingen aromatisering eller konvertering til aktive androgener/østrogener, men i sjeldne tilfeller ("rare circumstances") kan det gi forhøyede nivåer for østradiol. Dette antas å ha sammenheng med at Ostarine (MK-2866) har egenskaper for behandling av bein, sener og leddbånd skader. LGD-4033 (Anabolicum) har også helbredende egenskaper av tilsvarende karakter, men skal være svakere enn Ostarine (MK-2866) på dette området. Det antas derfor å være mindre sannsynlighet for at det blir problemstillinger med østradiol i dette prosjektet.

Det er fortsatt følelse av forhøyet kroppsvarme, men i mindre omfang enn i begynnelsen på forskningsprosjektet. Det er ingen termogene effekter. Kroppstemperaturen er på 36,4 nå og det er faktisk svakt lavere enn grunnlinjen før oppstart. Det er mindre følelse av varme om natten (dvs. ingen svette eller klamhet nå), men det er bruk av t-skjorte (evt. med en fleecevest) om dagen. Det er fortsatt behov for mindre bekledning selv om de generelle temperaturene (både inne og ute) er noe reduserte om høsten. Jeg er mer følsom for varme enn før oppstart på forskningsprosjektet.

Jeg har gjennomført halvparten av forskningsprosjektet på 12 uker. I løpet av den inneværende uken vil det foretas test av 1RM i baseøvelsene (benkpress, knebøy og markløft) og analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse, inbody) for vurdering av effektene fra preparatene etter 6 uker (dvs. kortvarig bruk). Det blir ingen vesentlige endringer i trenings- og kostholdsplanen i forbindelse med dette, men det er enkelte testforberedelser. Siden mengden av mat i magen beregnes som vekt er det tilretteleggelse ved at det er ingen kvelds dagen før eller frokost samme dag. Dette er for å unngå påvirkning på analysen og/eller unøyaktige resultater. Analyse av kroppens sammensetning foretas derfor på helt tom mage før lunsj. Jeg unngår også treningsøkter samme dag før analysen. Hard trening og raske bevegelser kan gi midlertidige endringer i kroppssammensetningen. Siden det er re-testing i hvert forskningsprosjekt er det samme forutsetninger og betingelser som tidligere slik at grunnlaget blir sammenlignbart. Test av 1RM foretas etter en hviledag for å sikre optimal og maksimal ytelse.

Som det fremkommer av kostholdsplanen er det energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 i forskningsprosjektet. Jeg har i løpet av de første 6 ukene vært i den øvre delen av intervallet. I de første ca. 2 ukene var det betydelig omfang av avvik fra kostholdsplanen. I de siste ca. 4 ukene har det ikke vært avvik, men samtidig har det vært økning i matinntaket. Det har åpenbart vært økning i sultfølelsen i de siste ukene. Endringen er av slik karakter at det er behov for mellommåltider nå, mens i begynnelsen var det mellommåltider og avvik for å ha et energi-/kalorioverskudd. Jeg må foreta vurdering av kroppsvekten og fettprosenten på den kommende analysen av kroppens sammensetning, men mest sannsynlig er det aktuelt å redusere energi-/kalorioverskudd til nedre delen av intervallet. GW-501516 (Cardarine) har ikke egenskaper som kan bidra til reduksjon av kroppsfettet når det er "høyt" energi-/kalorioverskudd (ca. +500 kcal). De teoretiske beskrivelsene om økt glukoseopptak i muskulaturen, øke fettsyre metabolisme i skjelettmuskulatur og beskyttelse mot fedme har ikke gitt de ønskede effektene for meg. Det kan derfor være fornuftig å foreta vurderingene av egenskapene og virkestoffene når det er "lavt" energi-/kalorioverskudd (ca. +250 kcal) i den resterende perioden av forskningsprosjektet. 

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

18 av 36


 

18. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Det var utilstrekkelig med motivasjon på treningsøkten. Jeg har hatt en svak hodepine i de siste dagene og det er følelse av å være utslitt. Treningsøktene for kampsport har vært veldig krevende og det har delvis påvirket gjennomføringsevnen for styrketreningene. Jeg merker at det er økt omfang av forsinket muskelømhet (doms) og smerter i bein-, rygg- og armmuskulaturen. Det har ikke vært tilstrekkelig med tid til full restitusjon mellom treningsøktene, men forhåpentligvis vil en rolig helg bidra til bedre restitusjon og velfortjent hvile for kroppen.

Jeg har fått plagsomme smerter i brystet. Det er smerter av stikkende karakter på venstre siden av brystet. Det kan oppleves som dramatisk å ha smerter i nærheten av hjertet og jeg merker at det påvirker meg litt psykisk å ha slike ubehageligheter, men jeg antar at det er fra muskel- eller skjelettsystemet (dvs. ikke fra hjertet). Det er ingen antydning til hevelser eller blåmerker, men det er vondt å presse eller trykke på musklene mellom ribbeina på venstre siden av brystet. Hvis det hadde vært problemstillinger med hjertet ville det vært en mer klemmende smerte midt i brystet (samt en slags utstråling til hals, kjeve og arm). Ved lungesykdom ville det vært hosting, oppspytt og tung pust, mens problemer med mage- og tarmsystemet ville gitt sure oppstøt. Siden det mangler på øvrige symptomer må det være ømhet i muskel- eller skjelettsystemet som er problemet.

Smertene på venstre siden av brystet har ikke fått direkte påvirkning på treningsøktene og har egentlig ikke påvirket utførelsen av benkpress, knebøy eller markløft. I den inneværende uken har antall sett og repetisjonsstrukturen vært uendret. Smertene blir noe dempet etter oppvarming og fokuset ved utførelsen av øvelsene er slik karakter at smertene blir glemt. Smertene bedres når det er bevegelse eller trening. Det er faktisk større problemstillinger når jeg skal sove på siden (sideleie, venstre eller høyre side) om natten og når jeg reiser meg fra sengen, sofa og stol. Det er mer stikkende smerter når jeg er i ro. Jeg får også betydelige smerter ved rygghev på treningsøktene for kampsport (dvs. når jeg ligger på magen blir det press mot ribbeina), men i forhold til det ordinære treningsopplegget for styrke og løping er det ingen påvirkning.

Smertene synes derfor å være muskulære smerter og mest sannsynlig er det som følge av spark eller slag i brystet (evt. i siden på brystet) på treningsøktene for kampsport. Treningsøktene for kampsport er veldig krevende og intensive med høyt fokus slik at jeg merker ikke noe til slike treff underveis. Det er inntil videre ikke aktuelt å gå til fastlege for kroppslig undersøkelse, hjerteprøve (EKG) eller blodprøver. Det foreligger ingen symptomer på sykdommer for hjerte-, lunge- eller mage/tarm. Å kjenne at det blir smerter ved et direkte trykk eller press på ribbeina på venstre siden av brystet er faktisk et godt tegn på at det ikke er noe farlig. Stramme muskler er ømme ved trykk eller press. Jeg forventer derfor at smertene går over etter kortvarig periode (ca. 1 - 3 uker), men jeg vil evt. ta kontakt med fastlege hvis det blir et lengre tidsperspektiv enn dette.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

17 av 36


 

17. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Det er ikke identifisert bivirkninger for hud eller hår. Det er ikke kviser (akne), uren hud eller fet hud. Jeg synes faktisk at huden er blitt mykere. Jeg har tidligere hatt perioder hvor det har vært problemer med tørr hud på hendene slik at det blir rifter eller sår på treningsøkter. Det har også blitt vonde træler etter øvelser som chin-up, markløft og benkpress. Huden fremstår imidlertid som mykere, glattere og strammere i forskningsprosjektet. Det er ingen rifter, sår eller træler på hendene. SARM påvirker ikke talgkjertelens produksjon av talg. Det er ingen hårstrå som løsner når jeg drar hånden gjennom håret. Det er heller ikke flass i hodebunnen. Det er dannelsen av DHT (dihydrotestosteron) i hodebunnen som kan føre til hårtap ved bruk av anabole steroider. SARM har en selektiv anabol effekt slik at preparatene har ikke tilsvarende negative bivirkninger som steroider.

Den 6. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:11 min, dvs. 4:11 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 575 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:11 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:11min. og dårligste tid på 22:11 min.

 

Løpstreningen i forrige uke var en positiv opplevelse (dvs. 14 av 36) og det var derfor et forventningspress før treningsøkten. Det var underliggende forventninger om at det omsider er positive effekter på utholdenheten fra virkestoffene til GW-501516 (Cardarine). Utviklingen i 2/3 av segmentet var også oppløftende med gjennomsnittlig tempo på under 4:00 min/km, men det ble veldig krevende i motbakkene i avslutningsfasen. Igjen var det tidsnoteringer på over 4:30 min/km med tilhørende betydelig reduksjon av frekvens. Det var følelse av full stopp. Det var åpenbart lettere i motbakkene i det forrige forskningsprosjektet med kroppsvekt på ca. 80 kg. Jeg hadde imidlertid forventet høyere tempo enn dette med kroppsvekt på ca. 88 - 90 kg når det "optimale preparatet" for utholdenhet blir benyttet. Dette er svakt og mye tregere enn ventet. Sluttiden ble på 4:11 min/km, dvs. tiden er litt under grunnlinjen som var på 4:10 min/km ved oppstart. Det innebærer at det har vært 6 uker med stagnasjon og det er sterke indikasjoner på manglende virkestoffer i preparatet (evt. betydelig underdosering). Dette er en lite motiverende erkjennelse når det er 6 uker igjen av forskningsprosjektet. 10 mg ed med GW-501516 (Cardarine) skal angivelig være tilstrekkelig til positive effekter på utholdenheten og 20 mg ed skal gi positive effekter på fettforbrenning.

Marthe Sundby er død. Jeg har tidligere nevnt sykdommen og den lindende behandlingen for leverkreft på Akershus Universitetssykehus (dvs. 2 av 36). Både Dagbladet ("Marthe Sundby døde tirsdag med familien rundt seg") og VG ("Marthe Sundby (42) er død") har artikler om dødsfallet som var ventet siden det i begynnelsen av august ble klart at hun hadde kun kort tid igjen å leve. Immunterapien virket ikke lenger. Marthe Sundby har ingen barn, men har vært sammen med forloveren Lars Erik Pedersen, foreldre og søsken (blant annet Cecilie Sundby) den siste tiden. Hun har vært veldig åpen om sykdommen, men ikke om hva som kan ha vært årsaken eller grunnlaget for sykdommen. Konstituert overlege Tonje Sandblost har uttalt at leverkreftdiagnosen var "sjelden og alvorlig", men hva som gjorde at leverkreften ble betraktet for å være "sjelden" er usikkert. Kreft er alltid "alvorlig". Tilfeller av leverkreft i begynnelsen av 30- og 40-årene er imidlertid uvanlig (jfr. statistisk fra Cancer Research UK) slik at saksforholdet har fått oppmerksomhet.

Siden Marthe Sundby er idrettsutøver på toppnivå blir det uunngåelig med spekulasjoner om bruk av anabole steroider og andre dopingmidler i kommentarfelt, forum og sosiale medier. Høye doser og/eller langvarig bruk av anabole steroider kan i sjeldne tilfeller føre til leversvikt og leverkreft. Det er viktig å være oppmerksom på at leverkreft er en sjelden bivirkning (dvs. ikke vanlig eller middels vanlig, men sjelden). Det hadde uansett vært av vitenskapelig og faglig interesse med avklaring eller opplysninger om dette. Om Marthe Sundby har brukt eller ikke brukt anabole steroider forblir imidlertid et ubesvart spørsmål. Marthe Sundby hadde selvsagt ingen plikt til å bevise sin uskyld og unnlatelsen av å gjøre dette kan ikke brukes mot henne. På spørsmål om bruk av anabole steroider har Marthe Sundby tidligere uttalt at "det er lov om anabole steroider i Norge" og hun valgte dermed å vise til at det ble forbudt med bruk av anabole steroider etter lovendringen i 2013. Leverkreften kan ha vært genetisk betinget og/eller som følge av livsstil. Hvis det har vært forsvarlig eller fornuftig bruk av anabole steroider er det lite sannsynlig at det er grunnlaget for leverkreft, men uforsvarlig og ufornuftig bruk av slike preparater over lengre tid kan i sjeldne tilfeller ha en medvirkende årsak til leverkreft.

Marthe Sundby hadde unike evner, innsatsvilje og mot. Hennes idrettsprestasjoner var imponerende. "Endelig har hun fått hvile", skriver søsteren Cecilie Sundby på Facebook.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

16 av 36


 

16. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Hva er den viktigste motivasjonsfaktoren for trening? Er det sunt og helsefremmende eller er det utseende og kropp?

Jeg vet at det er politisk korrekt å svare sunt og helsefremmende på spørsmålet, men for meg hadde det ikke vært nødvendig med trening for å være sunn og ha god helse. Det å velge aktivitet (gåturer, sykkel, trapper) frem inaktivitet (sofa, bil, rulletrapper) hadde vært tilstrekkelig for forebygging og behandling av helsen min. Å være fysisk aktiv har positive effekter på hjerte, skjelettmuskulatur, blod, blodfett, blodets koaguleringsfaktorer, blodplatenes egenskaper, kar, blodtrykk, fordeling av blodstrøm, immunsystemet, skjelettet, brusk, bindevev, lunger, åndedrett, kroppsbygging, fettvev, huden, mage- og tarmkanalen, leveren og hormonsystemet (dvs. hele kroppen). Trening kan gi ytterligere helsegevinster sammenlignet med fysisk aktivitet, men mindre justeringer som økning av energiforbruket på ca. 50 - 100 kcal pr. dag er tilstrekkelig for forbedringer hvis ved vedvarer. Det å gå til butikken (ca. 10 minutter hver vei) tilsvarer et energiforbruk på ca. 100 kcal hver vei. Andre aktiviteter som å gå til og fra arbeid samt å alltid ta trappene (flyplass, kjøpesenter, kontor, parkeringshus mv.) kan gi vesentlig økning av energiforbruket. Hverdagsaktiviteten har stor betydning og litt hver dag blir mye på et år.

For utseende og kropp er det imidlertid ikke tilstrekkelig med fysisk aktivitet eller hverdagsaktivitet. Trening og kosthold har en avgjørende betydning i slik sammenheng. Utseende og kropp kan samtidig ha betydning for selvbildet, selvoppfatning, selvfølelsen, selvtillit og selvsikkerhet. Det foreligger selvsagt forskning som viser at trening for utseende og kropp i stedet for helse som motivasjon gir forhøyet risiko for misnøye med egen kropp, redusert selvtillit og spiseforstyrrelser. Jeg tviler imidlertid på at personer som trener med helsemessig motivasjon er mer fornøyd med kroppen og har bedre selvtillit enn de som har det utseendemessige som motivasjon for trening.

Trening må ikke være sunt og helsefremmende, men trening med motivasjonsfaktorer som utseende og kropp kan være sunt og helsefremmende. Trenden i Norge er overvekt og fedme. Økningen er størst hos den yngre delen av befolkningen og særlig hos unge menn. Siden den største vekstgruppen for overvektige er barn og ungdom vil det på et fremtidig tidspunkt bli økning i andelen av voksne og eldre med overvekt og fedme. Det kan tenkes at fokuset på utseende og kropp er forebyggende og samfunnsmessige tiltak. Bruk av kosttilskudd og dopingmidler kan også være forebyggende i slik sammenheng. Alternativet med overvekt og fedme er et mer alvorlig samfunnsproblem. Overvekt og fedme gir mekaniske begrensninger som vanskeliggjør bevegelse. Det er risiko for bivirkninger som diabetes 2, kolesterolforstyrrelse, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, hjertesvikt, hjerteinfarkt, slag, åreforkalkningssykdommer, åndedrettsbesvær (søvnanape), gallesten, slitasjegikt, hormonforstyrrelser, nedsatt evne til å bli gravid, nedsatt evne til å ha sex, nedsatt selvfølelse, mobbing, diskriminering, stigmatisering, depresjon, psykiske problemstillinger, problemer med personlig hygiene, hudproblemer, belastningssymptomer for kroppen, smerter i kne/rygg, dårlig kondisjon, åndenød, utvikling av kreft og tidlig død. Antall bivirkninger synes å være mindre enn for anabole og androgene steroider med den omfattende listen som Astrid Bjørnebekk har utarbeidet (jfr. 31 av 48), men skadevirkningene for overvekt og fedme er ikke mindre alvorlig enn for anabole steroider. Når ca. 53 % av befolkningen (ca. 2,8 mill.) er overvektige og ca. 3 % av befolkningen (ca. 0,1 mill.) har brukt dopingmidler synes det å være åpenbart hva som fremstår som det største samfunns- og helsemessige problemet i Norge.

Forskere og ernæringsfysiologer er stadig "bekymret" eller "sterkt kritiske" til kroppsfokus og mener at utviklingen med styrketrening, kosthold, kosttilskudd, dopingmidler, sosiale medier mv. er basert på dette. Jeg betrakter imidlertid trenden med kroppsfokus som positiv. Det er et forebyggende og samfunnsmessig tiltak i forhold til overvekt og fedme som er det mest alvorlige folkehelseproblemet i nyere tid. Kroppsfokus kan gi bedre motivasjon, konsentrasjon, fokus, disiplin og kapasitet for iverksettelse og gjennomføring av kostholds- og treningsopplegg.

Utseende og kropp er den viktigste motivasjonsfaktoren for trening. Trening med fokus på utseende og kropp er sunt og helsefremmende.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

15 av 36


 

15. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Det er mindre enn 2 uker igjen til "tentamen", dvs. halvveis i forskningsprosjektet hvor det skal foretas analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse) og test av 1RM i baseøvelsene (benkpress, knebøy og markløft). I forskningsprosjektet er det fokus på vurdering av effektene fra preparatene etter 6 uker (dvs. kortvarig bruk, tentamen) og 12 uker (dvs. langvarig bruk, eksamen). Det er ofte beskrivelser om at det må være minimum bruk i periode på 4 til 8 uker for å få "effekter" for SARM, mens det er anbefalt med bruk i periode på 8 til 12 uker for å få "maksimale effekter". I dette forskningsprosjektet foretas det kartlegging av hva som er egentlig er forskjellen. 

Jeg tviler på at det har vært økning i 1RM hittil i forskningsprosjektet. Jeg er imidlertid komfortabel med vektbelastningen på 132 kg for benkpress, 177 kg for knebøy og 187 kg for markløft (jfr. forrige test av 1RM) slik at det er potensiale for opprettholdelse av styrken. Det var svak utvikling for benkpress etter sommerferien, men treningsøktene har vært mer oppløftende i de siste ukene. Det er ingen indikasjoner på økninger i styrke. Vektbelastningen på treningsøktene er på ca. 70 % av 1RM slik at det er heller ingen direkte fokus på ren styrke, men det er indikasjoner på økninger i den muskulære utholdenheten. På det første settet for baseøvelsene har det vært økning fra 42 repetisjoner (12 - 15 - 15) til 56 repetisjoner (16 - 20 - 20). I begynnelsen var det fokus på +15 repetisjoner, men nå er det fokus på +20 repetisjoner. Det er derfor reduksjon fra 4 - 5 sett til 3 - 4 sett for baseøvelsene siden det er 50 repetisjoner på hver øvelse. Dette kan fremstå som tilfredsstillende, men det er viktig å være oppmerksom på at treningsopplegget ble endret fra høy/middels til lav vektbelastning slik at progresjon for den muskulære utholdenheten var ventet. Treningsopplegget er beskrevet i treningsplanenLGD-4033 (Anabolicum) skal være et anabolt preparat med "lignende resultater" som steroider og det er absolutt grunnlag for å ha høyere forventninger enn det som er oppnådd hittil. "Lignende resultater" er et misvisende uttrykk og det gir grunnlag for feilaktige forventninger. Resultatene som oppnås ved bruk av SARM er ikke sammenlignbare eller lignende som ved bruk av anabole steroider. SARM blir ofte sammenlignet med de milde anabole steroider som Turinabol, Anavar og Primobolan i de teoretiske beskrivelsene, men SARM synes ikke å være i nærheten av å ha de samme egenskapene for styrke og muskelmasse. LGD-4033 (Anabolicum) ble opprinnelig utviklet for behandling av muskeltap ved osteoporoses, akutt/kronisk sykdom og aldersrelatert muskeltap, men bruk innenfor slik behandling fremstår som lite hensiktsmessig når ikke treningsopplegget for styrke som jeg har gjennomført gir tilstrekkelig med progresjon. Det er litt skuffende når LGD-4033 (Anabolicum) blir betraktet for å være den sterkeste og mest anabole av SARM. LGD-4033 (Anabolicum) skal være det beste preparatet for utvikling av muskelmasse, men har trolig ikke tilsvarende egenskaper som S-23 for styrke.

Det har vært betydelig økning i kroppsvekten og det er indikasjoner på ufordelaktige bevegelser i kroppssammensetningen (dvs. litt mer muskelmasse og mye mer kroppsfett). Jeg måtte raskt foreta justering med et hakk på beltespennet på buksen (ca. 2 uker) og i den siste uken har det vært ytterligere justering av ett hakk (dvs. 2 hakk på 5 uker). Basert på tidligere erfaringer er det indikasjoner på at ett hakk på beltespennet tilsvarer ca. 4 - 5 kg i kroppsvekt. Det innebærer at kroppsvekten er på ca. 88 - 90 kg nå (dvs. ca. 8 - 10 kg i vektøkning). Det er ingen bruk av baderomsvekten i prosjektperioden siden de daglige eller ukentlige bevegelser kan gi psykiske påvirkninger. Det er fokus på opprettholdelse av kostholdsplanen som er tilrettelagt med energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 kcal. Det var betydelig omfang med avvik fra kostholdsplanen i de første ukene, men det har vært innstramninger og bedre fokus i de siste ukene slik at disiplin er tilfredsstillende. Det blir ofte avsporinger innledningsvis i prosjekter med energi-/kalorioverskudd slik at målsetningen om 90 %-regelen er krevende, men for forskningsperioden som helhet burde dette være oppnåelig. Dette har sammenheng med at oppstarten for prosjektet med energi-/kalorioverskudd var etter en lengre periode med rekomposisjon og vektreduksjon (ca. 7 måneder). Bedre disiplin for kostholdet har bare i mindre grad gitt begrensninger på vektøkningen, dvs. ca. 4 - 5 kg på de første 2 ukene og deretter ca. 4 - 5 kg på de neste 3 ukene. Det er ihverfall indikasjoner på utflating.

I tidligere prosjekter med fokus på vektøkning har det vært en ramme på inntil ca. 10 - 12 kg. Det meste av potensiale for vektøkning blir tatt ut i begynnelsen av perioden. Det er ofte rask økning på opptil ca. 10 kg før det blir utflating og mer stabile bevegelser for kroppsvekten i avslutningsfasen. Jeg betrakter bevegelsene i kroppsvekten i de første 5 ukene som normale. Det er derfor ingen indikasjoner på forhøyet fettforbrenning, energiforbruk mv. slik at egenskapene som metabolsk modulator for GW-501516 (Cardarine) fremstår som fraværende. Preparatet skal øke fettsyre metabolisme i skjelettmuskulatur, dvs. prosesser som forbruker energi (for eksempel syntese og lagring av fett) reduseres og prosesser som danner energi (for eksempel forbrenning av fett og karbohydrater) økes. Det skal gi "beskyttelse" mot fedme som er forårsaket av diett (dvs. energi-/kalorioverskudd, usunn mat). Det synes ikke å være effekter fra slike virkningsmekanismer hittil i forskningsprosjektet. Det er indikasjoner på betydelig økning i kroppsfettet og fettprosenten. Fettprosenten er basert på tidligere erfaring på 13,8 % til 14,5 % ved fokus på vektøkning (bulk) og det er ingen indikasjoner på at forholdstallet vil bli lavere i dette forskningsprosjektet.

Taket for kroppsvekten er normalt på ca. 91 - 92 kg. Jeg har ikke hatt kroppsvekt over dette nivået i nyere tid (dvs. de siste ca. 10 årene). Det kan derfor bli interessant med vurdering av bevegelser i kroppsvekten i de gjenstående 7 ukene. Det var ventet økning i kroppsvekten på ca. 6 til 12 kg i perioden på 12 uker (dvs. basert på målsetningene) og jeg er i øvre del av dette intervallet etter 5 uker. Jeg bør egentlig være i nedre del av intervallet hvis GW-501516 (Cardarine) har de ønskede egenskapene for fettforbrenning, men da må det bli vektreduksjon i den resterende perioden. Jeg tviler sterkt på at det er mulig når det er energi-/kalorioverskudd. Det er mer realistisk med utflating eller mer stabile bevegelser i kroppsvekten. Det er derfor indikasjoner på at kroppsvekten vil være på ca. 90 - 92 kg ved utgangen av perioden på 12 uker, dvs. +10 til +12 kg. I slik situasjon fremstår det som urealistisk med fettprosent på under 14 %.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

14 av 36


 

14. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Jeg har begynt på den andre flasken for både LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) slik at 1/3 av forskningsprosjektet er gjennomført. Jeg har 3 flasker av hvert preparat som skal disponeres i perioden på 12 uker. Flaskene fra SarmsX hadde varighet på 30 dager og det er nøyaktig i samsvar med innholdsbetegnelsen om 30 ml. Måleenheten (dropper) i korken er ikke lang nok og rekker ikke ned til bunnen i flasken. I de siste dagene blir det krevende øvelse å bruke dropper. Flasken kan legges på siden, men det er umulig å få 1 ml i dropper samtidig slik at hoderegning og skjønnsmessige vurderinger blir nødvendig. Dropper har bare angivelse for hver 0,25 ml. Jeg har i stedet brukt egen sprøyte (for oralt bruk, uten kanyle) for opptrekk av 1 ml i de siste dagene. Det er mye enklere og mer nøyaktig. Sprøyte med målangivelse på 1 ml kan kjøpes på apoteket. 

Alle flaskene med LGD-4033 (Anabolicum) har en klar og gjennomsiktig gulaktig væske. Siden flasken er blå fremstår væsken som grønnaktig fra utsiden, men den blir gulaktig i måleenheten. Det var grumsete og uklar rødaktig væske for samtlige flasker for GW-501516 (Cardarine). Det er dannelse av krystaller eller krystallisering (crystallization). Kraftig risting er nytteløst, men kombinasjon av oppvarming av flasken under rennende varmt vann og kraftig risting medfører at det blir bedre oppløsning av væsken. Det er fortsatt hvite klumper med krystaller i flasken som ikke blir utblandet, men væsken er ikke grumsete slik at det fremstår som mer innbydende. Det er ikke mulig å få helt klar og ren væske for flasken med GW-501516 (Cardarine). I tillegg kommer grumset raskt tilbake slik at øvelsen må gjentas flere ganger i uken og det er tungvint.

Jeg har fått 1 flaske med Ostarine (MK-2866), 3 flasker med S-4 (Andarine), 3 flasker med LGD-4033 (Anabolicum) og 3 flasker med GW-501516 (Cardaine) fra SarmsX i 2017 (dvs. til sammen 10 flasker). Det har vært problemer med grums og krystallisering for 4 av flaskene, dvs. 3 flasker med GW-501516 (Cardaine) og 1 flaske med S-4 (Andarine). Problemer med 40 % av flaskene er mye. Det har ikke vært ufordelaktige bevegelser i temperaturen etter mottak av varene (dvs. oppbevaring i romtemperatur på ca. 18 - 20 grader) og siden de fleste flaskene ble mottatt samtidig er det uklart hvorfor det er blitt krystallisering, grums mv. Det kan ikke være spesielle forhold under transport når varene ble mottatt samlet. Jeg har fått tilbakemelding om at dette er "ikke et uvanlig fenomen" for preparater i flytende form og at det skal ikke ha konsekvenser for virkestoffene, effektene mv. til preparatene. Det virker som GW-501516 (Cardaine) er spesielt utsatt for dette og preparatet er det eneste hos SarmsX som har tekst om "rist kraftig før bruk" i produktbeskrivelsene. Det blir også angitt med store bokstaver i produktbeskrivelsene for å underbygge betydningen og viktigheten av dette. Det er imidlertid nytteløst med kraftig risting alene. Det må samtidig foretas oppvarming av flasken under rennende varmt vann fra springen (dvs. ca. 50 - 60 grader) før det blir endringer.

Den 5. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 21:59 min, dvs. 4:07 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 580 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:07 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:59 min. og dårligste tid på 21:59 min.

 

Løpstreningene hittil i forskningsprosjekter har ikke vært ukens høydepunkt. Det har i stedet fremstått som et nødvendig onde for vurdering av utholdenhet som er en sekundær del av forskningsprosjektet (dvs. det primære fokuset er på styrke og kroppssammensetning). Den siste løpstreningen ble imidlertid en positiv opplevelse og det var merkbart bedre løpskapasitet sammenlignet med de siste ukene. Det ble omsider ny bestenotering i forskningsprosjektet, dvs. første gang på 3 uker. Det var begrenset med stivhet i lår- og leggmuskulaturen samt at det var roligere og mer balansert pustefrekvens. Det var heller ikke samme følelse av å være overopphetet (varme og svette) som tidligere. Den følte anstrengelsen var redusert. Det var noe ufordelaktige værforhold med regn, vind og lavere høstlignende temperaturer, men jeg tror egentlig ikke at det hadde vesentlige innvirkninger på gjennomføringen. Det er fortsatt følelse av å være tung og treg i motbakker slik at det blir betydelig reduksjon i frekvens. Tiden er på over 4:30 min/km i den delen av segmentet slik at det for svakt til å oppnå gjennomsnittlige tider på under 4:00 min/km for distansen som helhet. Jeg var på under 4:10 min/km i motbakken i det forrige forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) når det var gjennomsnittlige tider på under 4:00 min/km på den samme distansen. Det er imidlertid bedre tempo, frekvens og flyt i de øvrige delene av løpssegmentet slik at det er forbedringer i løpsfølelsen sammenlignet med de siste ukene.

Etter 5 uker med bruk av S-4 (Andarine) var det tidsnoteringer på 4:03 min/km i det forrige forskningsprosjektet (jfr. 48 av 48). Bestenoteringen ble på 3:57 min/km og det var etter 7 uker. Jeg var stabil på under 4:00 min/km i de siste ukene av prosjektet. Jeg ligger litt etter skjema i det nåværende forskningsprosjektet som følge av den svake (og uforklarlige) utviklingen i de 2 foregående ukene. Samtidig er også treningsomfanget redusert ved at det er 1 treningsøkt for løping i uken (sammenlignet med ca. 2 - 4 løpstreninger i uken i det forrige prosjektet). Det har også vært betydelig vektøkning på ca. 8 - 10 kg siden oppstart på forskningsprosjektet slik at det er ikke utenkelig at det kan ha fått negative innvirkninger på løpskapasiteten (spesielt i motbakker). Det burde uansett være potensiale for tidsnoteringer på under 4:00 min/km ved bruk av GW-501516 (Cardarine) siden dette skal være et "optimalt" preparat for utholdenhet.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght.  Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

13 av 36


 

13. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Det offentlige foretar omfattende datainnsamling og det foreligger statistikk, retningslinjer og detaljregulering for det meste, dvs. med unntak for trening. Helsedirektoratet ønsker ikke å bruke begrep som "trening" siden det kan være skremmende, farlig og lite motiverende, men i stedet er det fokus på "fysisk aktivitet". Det er nærliggende å tro at "fysisk aktivitet" er det samme som "trening". Det er imidlertid et skille som kan være vanskelig å oppfatte uten nærmere gjennomgang av innholdet i definisjonene av begrepene. Med begrepet fysisk aktivitet menes "enhver kroppslig bevegelse skapt av skjelettmuskulatur som resulterer i økt bruk av energi ut over hvilenivå". Trening, derimot, er "regelmessig, strukturert og planlagt fysisk aktivitet" og i tillegg må det være "mål å bedre en eller flere fysiske parametre". Enkelt forklart: Fysisk aktivitet fremstår derfor som trening uten mål og mening, men at kroppen er i bevegelse slik at det ikke er hvile. Fysisk aktivitet er alle bevegelser av kroppen, dvs. situasjoner hvor en person gjør noe annet enn å ligge, sitte eller stå i ro.

Aktivitetshåndboken til Helsedirektoratet er på hele 628 sider og det er beundringsverdig. Det er en mektig og storartet leseropplevelse. Det er klar, kraftfull og engasjerende lesning med detaljerte skildringer samt en vitenskapelig tilnærming til tradisjonell vekkelsesforkynnelse. Dette er en skikkelig sidevender av de sjeldne. Forordet som begynner med "mennesket er skapt for bevegelse" er en glimrende og eksepsjonell oppsummering av hele boken.

Det virker som fysisk aktivitet er kompleks adferd som er vanskelig å forstå. Det er tenkelig siden begrepet omfatter "enhver bevegelse" for kroppen og det antas å være et uendelig omfang av bevegelser (inkl. enkelt, kombinasjoner og sammensetninger av bevegelser). På hjemmesiden til Helsedirektoratet foreligger det også et ubegrenset omfang av materiale om begrepet. Det er anbefalinger til fysisk aktivitet, statistikk om fysisk aktivitet, strategier for å øke fysisk aktivitet, status for fysisk aktivitet, holdningskampanje ("Dine30minutter") om fysisk aktivitet, temasider om fysisk aktivitet og et nasjonalt råd om fysisk aktivitet. Det å forsøke å kartlegge omfanget av materiale om fysisk aktivitet er fysisk aktivitet i seg selv.

Anbefalingene til fysisk aktivitet er enkle, tydelige og klargjørende. For barn og ungdommer er minimumsanbefalingene beregnet til 7 timer i uken. Det kan fremstå som omfattende og krevende, men når Helsedirektoratet i stedet foretar reklassifisering til 60 minutter hver dag blir det mer overkommelig for de fleste. Alle anbefalingene er basert på et bestemt antall minutter hver dag. Minutter pr. dag er tilsynelatende mer tåkeleggende måleparametre enn timer pr. uke. Minutter pr. dag fremstår som lite, mens timer pr. uke fremstår som mye. For voksne og eldre er kravene noe reduserte, dvs. 30 minutter hver dag (3,5 timer i uken). Det fremstår som noe uklart hvorfor det er reduserte krav til voksne og eldre. Helsedirektoratet presiserer at voksne og eldre vil ha "betydelig helsegevinst" ved å utøve fysisk aktivitet, men samtidig blir kravene reduserte sammenlignet med barn og ungdommer. Det er selvmotsigelse. Det er ingen beskrivelser om helsegevinster for barn og ungdommer, men de fysiske aktivitetene skal sikre "optimal utvikling", "fin- og grovmotoriske ferdigheter" og "mestring" slik at helse fremstår som et sekundært formål. I et helsemessig perspektiv burde Helsedirektoratet satt strengere retningslinjer for vokse og eldre, men det synes å være et forsiktighetsprinsipp for å unngå å legge listen for høyt. Forsknings- og det vitenskapelige grunnlaget for anbefalingene er utilgjengelig. Helsedirektoratet begrenser seg til å nevne at fysisk aktivitet ut over 30 minutter "gir ytterligere helsegevinster". Det hadde vært underholdende med opplysninger om hva som er det optimale antall minutter med fysisk aktivitet hver dag, men inntil videre er informasjon begrenset til minimumsanbefalinger og at det er "ytterligere" helsegevinster ved mer fysisk aktivitet enn minimumsanbefalingene.

Utgangspunktet for fysisk aktivitet er "moderat intensitet" og det blir definert som raskere puls enn vanlig (dvs. mer enn hvilepuls eller hvilenivå). Innenfor idrett blir imidlertid "moderat intensitet" definert som vanskelig å holde samtale med lange setninger, merkbar økt pustefrekvens, varme og svette. Mine løpstreninger med moderat intensitet er med puls på inntil 150 (dvs. ca. 84 % av maksimal puls), men jeg tviler på at tilsvarende puls kan oppnås ved snømåking, leking med barna eller gå til butikken som blir angitt som eksempler på "fysisk aktivitet".

Det som også er imponerende er at Helsedirektoratet har foretatt kartlegging av fysisk aktivitet og selv om minimumsanbefalingene fremstår som overkommelige er det gjennomgående at retningslinjene ikke blir fulgt. For barn og ungdommer er aktivitetsnivået varierende, men fallende i samsvar med den økende alderen. Det er ca. 92 % av 6-åringene som har aktivitet i 60 minutter hver dag, mens forholdstallet er på ca. 78 % for 9-åringer og ca. 51 % for 15-åringer. For oss som har observert barn i barnehagen og på skolen er dette vanskelig å forstå. Det er ingen barn i barnehagen som sitter eller ligger hele dagen samt at aktivitetsnivået (inkl. støynivået) i friminutter på skolen og på SFO er uvanlig høyt. Jeg har også sett ukeplaner med beskrivelser om turdager (dvs. ikke minutter eller timer, men dager) og det skal være inntil flere skoler som fortsatt har noe som ligner på gym på timeplanen. Det er også barn som går eller sykler til og fra skolen. For voksne og eldre er det ca. 25 - 30 % innenfor aldersgruppen 20 - 34 år som oppfyller anbefalt aktivitetsnivå på 30 minutter hver dag, mens det er noe høyere for de øvrige aldersgruppene. Den mest aktive aldersgruppen for voksne synes å være personer på mellom 50 - 64 år. Gjennomsnittlig er det ca. 32 % av de voksne og eldre som oppfyller minimumsanbefalingene. Det er ikke lystig lesning.

Jeg er usikker på hvordan kartleggingen av fysisk aktivitet er gjennomført og Helsedirektoratet bekrefter også at det har vært "utfordrende". Det synes ikke å være bruk av pulsmåler, aktivitetsmåler eller andre former for automatisk registrering av aktivitetsnivået. Det synes å være spørreskjemaundersøkelse og jeg antar at usikkerhet om hva som egentlig menes med begrepet "fysisk aktivitet" kan gi betydelige feilutslag på statistikken. Helsedirektoratet mener uansett at det er grunnlag for påstand om at "vi tror vi er mer aktive og sitter mindre stille enn vi faktisk gjør".

En dag er på 24 timer. For voksne er det gjennomsnittlig søvn er på ca. 7 timer og arbeidsdagen er på ca. 8 timer, dvs. at ca. 15 timer kan være stilleliggende eller stillesittende med hvilepuls ("hvilenivå"). Det finnes imidlertid fortsatt yrker i Norge som ikke er stillesittende (f. eks. bønder, fiskere, håndverkere, hjelpe- og sykepleiere, frisører, fotballspillere, hundeluftere, renholdere mfl), men det blir en krevende faktor i regnestykket selv om det er åpenbart at minimumanbefalingene til fysisk aktivitet blir oppfylt allerede på arbeidsplassen. Hva brukes egentlig de resterende 9 timene av dagen til? Jeg tviler sterkt på at det bare er ca. 32 % av de voksne og eldre som klarer minimumskravet på 0,5 time med "fysisk aktivitet" hver dag. Slik begrepet er definert er dette enhver kroppslig bevegelse som ikke er hvile. Selv enkle, normale og tilfeldige aktiviteter som gå til butikken, gå i trapper på kjøpesenteret, handletur med ektefellen, bære handleposer, vaske/rydde huset, støvsuging, skifte sengetøy, matlaging, leke med barna, barnebursdag, luke ugress, rake løv, plenklipping, måke snø, kaste snøball på naboen, lete etter fjernkontrollen til TV, plukke epler, beskjære plommetre, danse, sex, lufte hunden, vaske hunden, gå på tur med bestemor, gå i 17. mai tog, rydde i garasjen, vaske bilen, skifte dekk på bilen, lete etter bilen i parkeringshuset, fluefiske, vedlikehold av hytta, hente posten, henge opp julelys, montere flatpakkede Ikea-møbler osv. innebærer at det blir "kroppslig bevegelse" og det blir "økt bruk av energi ut over hvilenivå". Det fremstår som utenkelig for meg at ca. 68 % av befolkningen i Norge er på hvilenivå eller har hvilepuls i mer enn 23,5 timer i døgnet.

Det som også er bemerkelsesverdig er at det finnes over 12 000 idrettslag i Norge som til sammen har over 2,1 millioner medlemmer (Norges Idrettsforbund), dvs. at over 40 % av befolkningen er medlem av idrettslag. Det antas å være medlemmer som driver flere idretter og som dermed telles flere ganger slik at tallstørrelsen er noe feilaktig, men omfanget eller feilkilden fremstår som begrenset i denne sammenheng. Det er uansett slik at idrettsforbundet liker å bruke beskrivelsen "aktive medlemmer". De som "trener, konkurrerer eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget" blir registrert som "aktive medlemmer". Det er merkverdig at over 40 % av befolkningen er "aktive medlemmer" av idrettslag, men at bare ca. 32 % av befolkningen oppfyller minimumsanbefalingene til 30 minutter med "fysisk aktivitet" hos Helsedirektoratet. Trening er tross alt mer krevende enn fysisk aktivitet, dvs. det er "regelmessig, strukturert og planlagt fysisk aktivitet" med målsetninger om forbedringer.

Aftenposten har i en artikkel pr. 01.09.2017 fått bistand fra Sats Elixia til å se nærmere på problemstillingen og konklusjonen er at "vi er født med en sofapute bak nakken", dvs. i motsetning til ski på beina som er begrepet som brukes innenfor langrennssporten. Treningssenteret har foretatt egen undersøkelse hvor konklusjonen er at 31 % av beholdningen er "inaktive" (eller "veldig inaktive" for å overdramatisere betydningen) og selvbildet blir negativt påvirket når statistikken samtidig viser at de øvrige landene i Norden er mer aktive enn oss. Sats Elixia forsøker å gi oss en dårlig selvfølelse ved å understreke at Norge er dårligst i Norden. Denne undersøkelsen har ingen aldersklassifisering slik som statistikken til Helsedirektoratet og det må åpenbart være forskjeller i begreper, definisjoner, spørsmålstilling mv. Spørreundersøkelsen på telefon som Opinionen gjorde for Sats Elixia gir egentlig et mer fordelaktig bilde på befolkningen enn den omfattende kartleggingen av aktivitetsnivået som ble gjennomført av Helsedirektoratet. Sats Elixia mener at 31 % av beholdningen er "inaktive", mens Helsedirektoratet mener at 68 % av befolkningen ikke oppfyller kravet til "fysisk aktivitet" i 30 minutter hver dag.

Det kan være noe forvirrende med forståelsen av de ulike begreper som "inaktivitet", "veldig inaktivitet", "trening", "fysisk aktivitet" og "aktive medlemmer" slik at det blir underholdende og ubegripelige statistikker.

Treningssenteret Sats Elixia har selvsagt løsningen på problemet med "inaktivitet" (inkl. "veldig inaktivitet") og de 4 punktene som er opplistet i artikkelen til Aftenposten fremstår som noe påfallende og innlysende: 1) Treningssenter må overta frisklivssentralene fra kommunene, 2) Samarbeidsprosjekter mellom treningssenter og det offentlige for aktivisering av eldre og ungdom, 3) Ingen skatt på trening på treningssenter og 4) Det offentlige må bidra til markedsføring av treningssenter i holdningskampanjer.

Det er åpenbart at Sats Elixia har egeninteresse av å fremme sitt eget kunde- og inntektsgrunnlag, men utspillet må også forstås i sammenheng med den pågående valgkampen for Stortingsvalget som avholdes 11. september 2017. Dette er idrettspolitikk og lobbyvirksomhet i samarbeid med Virke Trening (dvs. bransjeorganisasjonen for treningssenter). Det kommer kritikk mot Helse- og omsorgsdepartementet (som ledes av Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre) for manglende interesse for samarbeidsprosjektene som Sats Elixia ønsket å gjennomføre med det offentlige. "Responsen var lunken" ifølge Sats Elixia. En representant for Helse- og omsorgsdepartementet uttaler imidlertid at "private treningssenter er bare en del av løsningen, for alle kan ikke trene der" og vedkommende mener at det må være tilretteleggelse for "egentrening". Det fremstår som fornuftig og hensiktsmessig. Det er ikke nødvendig med treningssenter for å få fysisk aktivitet. I tillegg er det forskjeller mellom fysisk aktivitet (som er målsetningen til Helsedirektoratet) og trening (som er målsetningen til Sats Elixia). Det er heller ikke nødvendig med holdningskampanjer som "dine30minutter" for å øke omfanget av fysisk aktivitet. Det kan imidlertid være fornuftig med opplysningskampanjer om hva som egentlig menes med begrepet "fysisk aktivitet" slik at forholdstallene blir bedre på den neste kartleggingen som gjennomføres av Helsedirektoratet.

Helsedirektorat har lagt listen lavt i definisjonen slik at alle som forstår begrepet "fysisk aktivitet" oppfyller minimumsanbefalingene. Dette må du være oppmerksom på neste gang det kommer et spørreskjema fra Helsedirektoratet i postkassen. Du må sette kryss for "JA" i ruten for 30 minutter med fysisk aktivitet hver dag. Selv det å hente brevet i postkassen, åpne brevet, lete etter kulepenn og sette kryss i skjemaet er fysisk aktivitet.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

12 av 36


 

12. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Antidoping Norge (ADNO) var tilstede på treningsøkt for kampsport for gjennomføring av dopingkontroll. Dopingtester kan gjennomføres som følge av at klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og at medlemmene har undertegnet på dokument som inkluderer avtale om dopingkontroll. Det var forunderlig og forbausende at Antidoping Norge stilte med kontrollansvarlig, prøvetaker og assistent på treningsøkten. Kontrollteamet hadde synlige og lett identifiserbare ID-kort rundt halsen. Det var som en åpenbaring for meg. Det som jeg leser om i media er blitt gjort kjent.

Idrettens dopingliste er for utøvere og "støttepersonell" (dvs. trenere, ledere, funksjonærer, helsepersonell mv.) som er medlemmer av idrettslag (inkl. treningssenter) som er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Det omfatter også utøvere som deltar på arrangement (konkurranser, trening) hos klubben selv om utøveren ikke er medlem. Det er hele 2 240 000 medlemmer i idrettslag i Norge fordelt på 11 532 organisasjoner, dvs. at ca. 43 % av befolkningen i Norge er medlem av idrettslag og som derfor kan bli utvalgt til dopingkontroll hos Antidoping Norge. Ved utmeldelse fra idrettslag er det også ordning som begrenser muligheten for bruk av prestasjonsfremmende midler, dvs. en slags karantenetid på 1 år. Det er bestemmelse om at den person som melder seg ut av idrettslaget er "pliktig til å underkaste seg dopingkontroll i ett år etter utmelding". Det antas at grunnlaget for regelen er å unngå at personer foretar utmelding fra idrettslaget for å begynne med dopingmidler og deretter foreta innmeldelse etter avsluttet bruk. Ved å ha karantenetid på 1 år gir det mindre fleksibilitet for utøveren og det må være et uvanlig langsiktig perspektiv for å få urettmessige fordeler innenfor idrett.

Det ble foretatt ca. 190 dopingkontroller innenfor "kampsport" (dvs. generell klassifisering og samlet for boksing, bryting, kampsport og kickboksing) i 2016. Norges Kampsportforbund har ca. 41 000 medlemmer, Norges Bokseforbund har ca. 4 000 medlemmer, Norges Bryteforbund har ca. 7 000 medlemmer og Norges Kickboxingforbund har ca. 5 000 medlemmer, dvs. det er til sammen ca. 57 000 medlemmer innenfor grenen "kampsport" i Norge. Det innebærer at ca. 0,33 % av medlemmene gjennomførte dopingkontroll i 2016. Totalt ble det gjennomført 3 165 dopingprøver i landet, dvs. ca. 0,15 % av de 2 240 000 medlemmene innenfor fellesbetegnelsen for Norge Idrettsforbund. Dopingkontroll (innenfor kampsport generelt og idrett spesielt) har derfor sammenlignbar "vinnersannsynlighet" som i Lotto. Møte med Antidoping Norge var derfor en åpenbaring.

Det var ingen innkalling til dopingkontroll hos Antidoping Norge (dvs. ingen utvalgte eller navngitte utøvere), men det var en såkalt "uanmeldt kontroll" i treningslokalet. Aktivitetene hadde egentlig karakter av å være et forebyggende tiltak. Det var et kortvarig foredrag om dopingkontrollen og deretter avgivelse av urinprøver. Organiseringen og tilretteleggelsen var slik at hvem som helst kunne unngå å være med på opplegget (hvis det var ønskelig). Personer gikk ut og inn av lokalet uten at det var spørsmål, begrensninger på tilgjengelighet eller andre former for avskjerming. Det var heller ingen antydning til nervøsitet, panikk eller flykt fra lokalet. Det var profesjonell, medgjørlig og imøtekommende holdning fra utøvere. Bevegelsene i lokalet var tilfeldige siden det var forskjellige grupper som begynner og slutter på ulike tidspunkt. De som var igjen i treningslokalet til dopingkontrollen var mer forvirret enn nervøs. Det var ikke alle som hadde med legitimasjon på treningsøkten, men det var tilsynelatende ikke nødvendig på den uanmeldte kontrollen. Det er imidlertid plikt å ha med legitimasjon ved innkalling til dopingkontroll. Det var tilstrekkelig at treneransvarlig foretok navngivelse av utøverne som var tilstede på treningsøkten.

Jeg valgte å forlate treningslokalet når personene med ID-kort ble observert i trappeoppgangen og det var ingen innsigelser i forhold til dette. Treningsopplegget mitt er basert på både egentrening og gruppetrening slik at det fremstod som tilfeldig å forlate treningslokalet. Ukjente personer med ID-kort rundt halsen utenfor et treningslokale er enten Politiet eller Antidoping Norge. Det er pliktig oppmøte ved "innkalling til kontroll", men det er lite hensiktsmessig med unødvendig risiko når det er uanmeldte kontroller som fremstår som frivillige. Jeg bestemte meg derfor for å stå over dette. Jeg har respekt for bestemmelsene om dopingmidler som regulerer de nasjonale- og internasjonale toppidrettsutøvere, men jeg synes ikke at det er fornuftig eller hensiktsmessig med tilsvarende detaljregulering og overstyring for gruppen med "andre utøvere" på lokalt nivå. Antidoping Norge har imidlertid ikke bare fokus på "ren idrett" eller toppidrett siden stiftelsen også arbeider for et "dopingfritt samfunn" (dvs. både innenfor og utenfor idretten). Det er derfor andre perspektiver og hensikter enn bruk av dopingmidler for prestasjonsøkende effekter i idrettssammenheng. En politisk og verdibasert diskusjon med klubben og Antidoping Norge om dette er nytteløst og bortkastet tid. Media har bidratt til et forvrengt bilde på bruk av prestasjonsfremmende midler og kunnskapsnivået er svært begrenset. En dårlig nyansert diskusjon blir preget av stigmatisering, primitiv tilnærming, kausal forklaring og ensidig fokus på aggressivitet, kriminalitet mv. Det er ingen levende samfunnsdebatt og mellommenneskelig samhandling. Når regelverket er av slik karakter må jeg derfor unngå de frivillige og uanmeldte dopingkontrollene. Spor av "øvrig anabolt stoff" (dvs. LGD-4033) eller "metabolsk modulator" (dvs. GW-501516) kan gi ca. 2 - 4 års utestengelse fra idrett og det er ikke ønskelig selv om kampsport er sekundære aktiviteter for meg. Jeg deltar ikke i konkurranser i perioden med forskningsprosjekter slik at det er ingen "urettmessig fordel", men jeg ønsker ikke å slutte med treningsøkter for kampsport som følge av de personlige eksperimenter og den faglige interessen for prestasjonsfremmende midler. Forskning og bredere kunnskapsformidling er viktig. Det er begrenset med kliniske studier for prestasjonsfremmende midler på mennesker siden det blir betraktet for å være etisk uforsvarlig.

Halveringstiden ("half-life") for de fleste SARM er på ca. 24 timer. Med halveringstid eller "biologisk halveringstid" menes tiden det tar før konsentrasjon av substansen er halvert i blodet eller i kroppen. Det er derfor prosessen med nedbrytning og utskillelse av virkestoffene. Det er hensiktsmessig med stabil konsentrasjon av virkestoffene i perioden med bruk. Ved inntak av 10 mg med LGD-4033 (Anabolium) og 20 mg GW-501516 (Cardarine) vil konsentrasjon etter 1 dag være på 5 mg med LGD-4033 (Anabolium) og 10 mg med GW501516 (Cardarine), mens det vil være på 2,5 mg med LGD-4033 (Anabolium) og 5 mg med GW-501516 (Cardarine) etter 2 dager. Slik vil konsentrasjonen fortsette å halvere seg hver dag inntil virkestoffene er fullt og helt nedbrutt og utskilt fra kroppen.

Sporingstiden ("detection time"), derimot, er mer interessant i forhold til dopingkontroller. Laboratorier kan i 2017 analysere ned til 5 ng (dvs. 0,000005 mg) og vi er kjent med Therese Johaug-saken som var på 13 ng med Clostebol i dopingprøven (dvs. etter bruk av litt leppekrem på trening i Italia). Det er indikasjoner på at den beregnede sporingstiden kan være på ca. 3 uker for 10 mg (LGD-4033) og ca. 6 uker for 20 mg (GW-501516). Det er imidlertid under forutsetning om at preparatene har korrekt dosering med substanser, dvs. evt. over- eller underdoseringer kan påvirke den beregnede sporingstiden. Det er større sannsynlighet for underdosering enn overdosering slik at den faktiske og reelle sporingstiden kan være kortere. Det er samtidig ikke utenkelig at de uregulerte preparantene for SARM også kan inneholde spor av andre stoffer eller substanser som for eksempel pro-hormoner, steroider mv. SARM er fettløselige og det kan derfor være metabolitter som ligger igjen i fett cellene i lengre periode enn den beregnede sporingstiden. Det kan derfor være usikkert ved enhver dopingkontroll i ca. 8 til 12 uker etter siste dosering. Den utvidede problemstillingen for meg er at Nolvadex (med legemiddelsubstansen Tamoksifen) som brukes i behandlingsopplegget (PCT) etter prosjektet står også på dopinglisten til idretten som "hormon modulator". Halveringstiden er på ca. 4 - 9 dager slik at sporingstiden kan være på over 10 uker med dosering på 20 til 40 mg. Det skal ikke være prestasjonsfremmende effekter eller virkningsmekanismer for Nolvadex, men preparatet står trolig på dopinglisten som følge av at bruken ofte er i forbindelse med anabole steroider (dvs. som antiøstrogen middel). I tillegg kan det øke androgennivåene (dvs. nivået av mannlige kjønnshormoner) hos kvinner og det kan gi prestasjonsfremmende effekter hos kvinner, men ikke for de mannlige utøverne. Siden prestasjonsforbedrede effekter ikke kan utelukkes for kvinner er det registrering på dopinglisten. Det er samme dopingliste for både menn og kvinner.

Utøver får ikke svar på dopingprøver. Det er bare i de tilfeller hvor det foreligger et "potensielt brudd" på dopingbestemmelsene at utøver og klubben blir varslet. Utøvere har rett til å kreve å få svaret, men det er formell prosess med skiftlig henvendelse til Antidoping Norge. Det er naturligvis ingen svar på telefon siden identiteten ikke kan bekreftes. Prøven skal være klar innen 1 måned etter prøvetaking, men det synes å være unødvendig med kontakt når prøven viser seg å være negativ (dvs. ingen svar er negativ prøve). Antidoping Norge kan imidlertid foreta revurderinger og nye analyser i inntil 10 år slik at nye eller forbedrede metoder kan gi andre resultater på et fremtidig tidspunkt. NRK hadde pr. 10.05.2017 en artikkel om at "over 100 utøvere dopingtatt etter retesting av OL-prøver". Det er nye testmetoder av nedfryste blodprøver fra Beijing (2008) og London (2012) som nesten daglig i "det siste halvannet året" har gitt nye positive prøver, nye avsløringer og nye slaktoffer i media. Årsaken er at de nåværende instrumentene er "mer sensitive" slik at "enda lavere" konsentrasjoner blir påvist. Alle er enige om at de påviste konsentrasjoner ikke har prestasjonsforbedrede effekter, men det har ingen betydning i slike sammenhenger siden påvisning av et forbudt stoff er tilstrekkelig for sanksjoner (dvs. ingen grenseverdier eller vesentlighetsgrenser). Det er også nedbrytningsstoffer (langtidsmetabolitter) som kan påvises i mye lengre tid etter inntak enn de stoffene som var kjent i tidligere år. Det tidligere smutthullet om at enkelte midler ikke vises på tester er borte siden det foretas retesting på fremtidige tidspunkter når nye og bedre analysemetoder er utviklet.

Politiet kan bruke tvangsmidler for dopingprøver dersom det foreligger "skjellig grunn til mistanke" (dvs. sannsynlighetsovervekt, mer enn 50% sannsynlighet for at mistanken er korrekt) om straffbar handling. Aftenposten hadde pr. 03.06.2017 en artikkel om "tegn på bruk av anabole steroider". Det var detaljer fra aksjon som Politiet hadde på treningssenter i Halden. Det foretas "undersøkelse av kroppen" til personer på treningssenteret for vurdering om det er tegn på bruk av anabole steroider. De utvalgte personene fikk også spørsmål om "hvordan spiser du?", "hva slags kosttilskudd bruker du?" og "hva slags aminosyrer får du i deg?". Basert på kontroll av kroppen og svarene på spørsmålene foretok Politiet vurdering om det var aktuelt med pågripelse og urinprøver. Politiet bekreftet at de mistenkte ble valgt ut "rett og slett på hvordan de ser ut på sentrene", dvs. stigmatisering. Personene blir tillagt en negativ egenskap basert på bestemte kjennetegn (dvs. et merke eller "stigma") for kroppen.  

Idrettens dopingliste er mye mer oppfattende enn straffelovens dopingliste. Årsaken til dette er at kriteriene for oppføring på listene er forskjellige mellom World Anti-Doping Agency (WADA) og Legemiddelverket. Forbudet etter straffeloven omfatter "substanser som står oppført ved navns nevnelse på listen samt salter av disse stoffer og mulige stereoisomere, estere og etere av stoffene og deres salter". Legemiddelverket har andre vurderingsfaktorer og kriterier for registrering på dopinglisten enn idretten. Legemiddelverket mottar innspill fra ulike instanser (Politi, Kripos, tollmyndighetene og andre instanser som er involvert i arbeidet med doping, som for eksempel Antidoping Norge), men den endelige avgjørelse om registrering av nye stoffer på dopinglisten skjer etter ordinær høring og en prosess om forskriftsendring. Det er derfor strengere kriterier og vurderinger enn hos idretten samt noe mer tidkrevende prosesser med endringer. Definisjon av dopingmidler etter straffeloven er "ikke medisinsk bruk av stoffene på dopinglisten" (dvs. ingen fokus på prestasjonsforbedring). Et stoff eller metode blir registrert på idrettens dopingliste hvis det er "potensiale" som prestasjonsfremmende middel. Det må ikke være dokumentasjon på at det faktisk gir prestasjonsfremmende effekter eller virkninger. Terskelen for registrering på idrettens dopingliste er derfor veldig lav. Det er tilnærming som innebærer at de prestasjonsfremmende effektene må utelukkes.

SARM er ikke registrert på dopinglisten på lovdata som reguleres av bestemmelsene i Straffeloven om dopingovertredelser (dvs. utenfor idretten). Det skal derfor ikke være forbudt med kjøp, bruk og besittelse av preparatene i Norge (dvs. hvis ikke besittelsen er av et slikt omfang at det gir indikasjoner på at formålet er videresalg), men det kan være en gråsone. Grensen mellom lovlig og ulovlig er uklar. En evt. siktelse, tiltale eller rettslig prøvelse for dette ville vært et interessant juridisk saksforhold siden det ikke er "navns nevnelse" i dopinglisten. Den kjemiske strukturen til SARM er helt ulik fra anabole og androgene steroider slik at de er heller ikke beslektede stoffer eller midler. Politiet må trolig bruke andre tilnærminger for siktelsen, men det kan være kreativitet i slike sammenhenger. Som følge av de farmakologiske, immunologiske og/eller metabolske egenskapene og virkningsmekanismer er det legemiddelsubstanser etter definisjonene i legemiddelforskriften (dvs. "konkrete helhetsvurderinger" av Legemiddelverket). Legemiddelverket har foretatt klassifisering av SARM som ikke-godkjente legemidler og det er dette som er gråsonen. Klassifiseringen innebærer at import og videresalg i Norge er ulovlig. Årsaken er at det ikke foreligger markedsføringsgodkjennelse og norsk innpakning på preparatene fra utlandet. Ved markedsføringsgodkjennelse er det også skjerpet krav til effektdokumentasjon og det er ingen SARM som har gjennomført alle fasene med kliniske studier. Norsk innpakning er ikke spesielt krevende, men uten markedsføringsgodkjennelse er det fortsatt ulovlig. Det skal normalt ikke være forbudt å bruke et legemiddel som ikke er godkjent, men når det er et stoff med anabole egenskaper er det usikkerhet. Det er riktignok selvmotsigelser (kontradiksjon) når det kan være ulovlig med import og videresalg av SARM, men at det ikke er ulovlig med kjøp og bruk av SARM. Det er årsakssammenhenger mellom hendelsene, dvs. den ene hendelsen er en nødvendig betingelse for den andre hendelsen. Siden SARM kan ha anabole effekter og virkningsmekanismer som kan være sammenlignbare med steroider er det ikke utenkelig at det blir endringer i bestemmelsene og de rettslige tilnærminger (evt. flere "konkrete helhetsvurderinger" med innstrammende og klargjørende momenter).

Jeg er ikke kjent med vedtak av forelegg eller siktelser, tiltalelser og dommer for kjøp eller bruk av SARM. Import og videresalg betraktes for å være brudd på Legemiddelloven og Straffeloven. Inntil videre synes det ikke å være juridiske eller strafferettslige begrensninger for kjøp og bruk av SARM.

Innenfor idretten synes det å være økende omfang av sanksjoner som følge av bruk av SARM. Jeg ble nylig oppmerksom på at Kayle LeoGrande (syklist, 40 år, USA) har satt "ny verdensrekord" i antall ulovlige substanser i en enkelt dopingprøve. Han testet positivt i en dopingkontroll etter å ha vunnet Dana Point Grand Prix of Cycling (Dana Point, California, USA, 30. april 2017) og det ble foretatt identifisering av hele 7 ulovlige substanser i dopingprøven. Det som var mest oppsiktsvekkende var at 6 av de 7 substansene var SARM, dvs. en sammensetning av GW-501516 (Cardarine, GW-1516), Ostarine (MK-2866), MK-677 (Nutrobal, Ibutamoren), RAD-140, LGD-4033 (Anabolicum) og S-4 (Andarine). Det som mangler for fullstendig liste med de mest kjente SARM synes å være YK-11 og SR-9009 (Stenabolic). Den siste substansen var Raloxifene, dvs. SERM som trolig ble benyttet som anti-østrogen eller begrensning av østrogentilførsel som behandlingsopplegg (PCT). Kayle LeoGrande ble pr. 28.08.2017 dømt til 8 års utestengelse av USADA. Det var ingen formidlende omstendigheter slik at det ble maksimal reaksjon fra den amerikanske antidoping organisasjonen.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght.  Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

11 av 36


 

11. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Det er ingen endringer i utviklingen for styrketreningen. Repetisjonsoppsettet er svakt over grunnlinjen. Det synes ikke å være vesentlige forskjeller for styrke og/eller den muskulære utholdenheten. Det er stabilitet (evt. en svak underliggende progresjon). Det synes derfor å være brukbar form for styrke, men det er identifisert svakheter for løping og kampsport (dvs. svekket utholdenhet).

De fysiologiske endringer (i kroppen) som er identifisert hittil i forskningsprosjektet er ikke i samsvar med prestasjonene på treningsøktene. Økning i kroppsvarmen (evt. den følte kroppsvarmen) kan gi indikasjoner på endringer i metabolisme og høyere fettforbrenning, men det stemmer ikke med den betydelige økningen i kroppsfettet/fettprosent som er åpenbar for meg ved posering eller fleksing av muskler foran speilet. Utholdenheten er også svekket slik at det er ikke mer energi fra forbrenning av fett (dvs. i stedet for sukker eller karbohydrater). Økning i libido kan gi indikasjoner på testosteronlignende effekter, men det er små bevegelser i antall repetisjoner på det første settet og det synes å være stabilitet for styrken. Det er ingen merkbare endringer ut over det som antas å være normal progresjon ved oppstart på nytt treningsopplegg.

Den 4. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:28 min, dvs. 4:14 min/km. De tekniske beregningene viser et energiforbruk på 580 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:28 min. og dårligste tid på 22:28 min.

 

Løpstreningen var veldig skuffende. Det ble en ny nedtur. Tiden for segmentet var 00:02 min. dårligere enn i forrige uke, men siden det kan være inntil +/- 150m i forskjell på GPS-målingen for distansen ble det forbedring på 0:01 pr. min/km. Tiden (beste og dårligste) er irrelevant siden distansen er litt varierende og det er bare fokus på min/km (dvs. tempo). Det er svak løpskapasitet. Jeg blir veldig andpusten allerede etter ca. 0,5 km og det er stivhet i muskulaturen gjennom hele segmentet. Det er varme og svette. Det er betydelig reduksjon av frekvens i motbakker som gir en treg og ineffektiv løpestil. Det er ingen god løpsfølelse, men treningsøkten blir gjennomført som følge av seighet og viljestyrke. Den svake utviklingen i de siste ukene fremstår som litt dramatisk for meg. Det er viktig å være oppmerksom på at den første løpstreningen (uke 1) var etter et treningsoppholdet på 3 uker i sommerferien og det skulle derfor være et noe svekket treningsgrunnlag ved oppstart. Etter 4 uker med balansert treningsopplegg for styrke, løping og kampsport er det totalsvikt for utholdenheten. Dette er usedvanlig når GW-501516 (Cardarine) skal være det optimale preparatet for utholdenhet ("ultimate endurance enhancer"), gi betydelige forbedringer i utholdenhet ("drastically improve endurance"), høyere VO2-max ("expanding the VO2 max") og kontinuerlige forbedringer i den aerobe kapasiteten ("continuous improvements in aerobic capacity"). Det er ingen indikasjoner på forbedringer i utholdenhet ved bruk av GW-501516 (Cardarine). Jeg har ingen forklaringsfaktorer på den svake utviklingen. Det er også svakheter for utholdenheten på treningsøktene for kampsport. Jeg er mer andpusten, svett og utslitt enn tidligere samt at det er mer følelse av utmattelse på de mest krevende utholdenhetsøvelsene. I det forrige prosjektet med S-4 (Andarine) var treningsomfanget og treningsmengden høyere enn i dette prosjektet, men det var samtidig tider på under 4:00 min/km (dvs. 48 av 48) selv om det var energi-/kaloriunderskudd. Jeg har derfor kapasitet. Det er energi-/kalorioverskudd i det nåværende prosjektet og tilstrekkelig omfang av hvile, restitusjon mv. slik at totalsvikten for utholdenheten er overraskende.

Jeg er oppmerksom på brukerlogger med doseringer på opptil 70 mg ed for GW-501516 (Cardarine) og det er oppsiktsvekkende. Det rapporteres om "vesentlig forbedring av utholdenhet" og at "fettforbrenningen er bra". Dette er doseringer som er 250 % høyere enn det anbefalte og normale nivået for preparatet som er på 20 mg ed. Det gir indikasjoner på at slike preparater kan være betydelig feil- eller underdosert og på grensen til dårlig kvalitet (bunk). Utgangspunktet mitt er de anbefalte doseringene på 20 mg ed og jeg har 3 glass á 600 mg (30 ml) som skal disponeres i perioden på 12 uker. Hvis jeg skal bruke doseringer på 70 mg ed må jeg ha 10 glass for gjennomføring av dette, dvs. nesten 1 glass i uken. Ifølge SarmsX er det fornuftig med bruk i periode på 8 til 16 uker med dosering på 10 - 20 mg, men at 20 mg ed er det som er mest vanlig og mest effektivt ("most common and most effective"). 10 mg ed skal gi forbedringer i utholdenhet, mens 20 mg ed skal gi økning i fettforbrenning. Jeg begynner å bli skeptisk til beskrivelsene når andre aktører må opp på 70 mg ed for å få effekter på utholdenhet og fettforbrenning. Det må være betydelige underdoseringer for preparatet. Det kan gir forklaring på manglende progresjon for utholdenhet for meg og den økende fettprosent (kroppsfett), men det gir ikke forklaring på hvorfor utholdenheten er blitt svekket. Selv uten bruk av prestasjonsfremmende midler burde treningsøktene i de siste ukene gitt positive effekter på utholdenhet.

Jeg bruker ikke kosttilskudd, legemidler eller andre supplement i perioden med forskningsprosjekter på SARM. Det er 100 % fokus på egenskapene og effektene til det preparatet som er under vurdering. Hensikten er å redusere eller begrense antall faktorer som kan påvirke styrke (1RM) og kroppens sammensetning (muskelmasse og kroppsfettet). I forskningsprosjekter med energi-/kalorioverskudd er det ingen usikkerhet om kostholdet har variasjoner som gir tilstrekkelig med inntak av vitaminer, mineraler og øvrige næringsstoffer (mikro eller makro). Jeg har samtidig fokus på matvarer med høy andel av proteiner, men det er vanskelig med tilretteleggelse av diett med høyt innhold av proteiner (dvs. forholdsmessig andel i prosent og ikke i gram) uten bruk av proteintilskudd.

I de fleste sammenhenger er det uttalelser eller beskrivelser om at det er unødvendig med kosttilskudd og spesielt proteintilskudd. "Dyrt", "unødvendig", "farlig", "trenger ikke" og "bortkastet" er beskrivelser som brukes når media tar kontakt med ernæringsspesialister. Et "vanlig, godt og balansert" kosthold gir tilstrekkelige med proteiner og andre næringsstoffer mener de fleste ernæringsspesialister. Samtidig kommer det ofte frem at overskudd av proteiner vil brukes som energi eller lagres som fett hvis det totale energiinntaket overgår totalt energiforbruk (dvs. ved energi/kalorioverskudd). Antidoping Norge mener også at bruk av kosttilskudd er innenfor rammen av "uren trening" og at det gir ulikhet mellom utøverne. "Ren trening" synes å være trening uten bruk av dopingmidler og kosttilskudd.

Det anbefalte inntaket av proteiner er på 1,8 gram pr. kg i kroppsvekt. Det tilsvarer ca. 150 - 160 gram for meg som er på ca. 85 - 90 kg nå. Jeg har kostholdsplan som gir tilstrekkelig med proteiner i gram, men jeg er noe misfornøyd med den forholdsmessige fordelingen eller makroingredienser. Jeg mener at det kan være vesentlige forbedringer i resultater (dvs. for muskelmasse, kroppsfett, kroppens produksjon av veksthormoner og testosteron) som oppnås mellom en ordinær, vanlig eller gjennomsnittlig diett med 15 % proteiner og en høy-protein diett med +30 % proteiner. Det å oppnå forholdsmessig andel på over 30 % for proteiner er imidlertid krevende selv om matvarer med mye proteiner blir prioritert i dietten. For kostholdsplanen er det følgende innhold av protein i parentes for matvarene:

 • Frokost består av havregryn (12 %) med kokt vann (0 %) og kanel (4 %).
 • Lunsj består av omelett med egg (12 %), purreløk (2 %) og hvitost (26 %).
 • Mellommåltid består av knekkebrød (16 - 19 %) med pålegg som hamburgerrygg (18 %) og hvitost (26 %).
 • Middag består av pølser (10 %), kjøtt (18 %), fisk (23 %) eller kylling (27 %) med ris (3 %), pasta (5%), tortilla (7 %) eller taco (9 %) samt et tilbehør med utvalgte grønnsaker (1 - 2 %).
 • Kvelds består av knekkebrød (16 - 19 %) med pålegg som hamburgerrygg (18 %) og hvitost (26 %).

 

Jeg klarer derfor ikke å oppnå en diett med høyt innhold av proteiner (dvs. over 30 %) når kostholdet skal være "vanlig, godt og balansert". Det kan evt. være at ernæringsspesialister mener at kostholdet blir "ubalansert" ved høyt inntak av protein. Jeg har gjort enkelte tilpasninger ved at det er ingen melk til havregrynet, ingen brødskiver til omelett, knekkebrød i stedet for brødskiver som mellommåltid og kvelds samt at jeg drikker vann til alle måltider. Som følge av dette blir det reduksjon i karbohydrater og økning i proteiner. Det er ingen måltidsregistrering for mikro- og makroingredienser i det nåværende forskningsprosjektet, men basert på tidligere erfaringer er det ca. 20 til 25 % med proteiner i det opplegget som følges. Jeg har derfor et høyere inntak av proteiner enn den ordinære, vanlige eller gjennomsnittlige dietten på 15 %, men lavere enn den foretrukkede dietten på over 30 %. Jeg trener mye (både styrke, løping og kampsport) slik at det er behov for et høyere inntak av proteiner enn de som er normalt fysisk aktive (ca. 15 %). Med "normalt fysisk aktive" menes 30 minutter pr. dag med fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet (jfr. anbefalinger fra Helsedirektoratet). "Fysisk aktivitet" er enhver kroppslig bevegelsene som gir økt bruk av energi (inkl. gå i trapper, måke snø, gå tur, leke med barna mv.), dvs. det må ikke være trening. For å få effekter må aktiviteten være strukturert og regelmessig samt at det er høyere krav til intensitet og varighet enn minimumsanbefalingene til Helsedirektoratet.

I rent proteinpulver er innholdet av protein på ca. 72 %. For å oppnå en forholdsmessig andel på ca. 30 % av proteiner i kostholdsplanen burde jeg derfor tatt ca. 1 - 2 proteinshaker med rent proteinpulver i løpet av dagen. Ferdige utblandede proteinshaker (ca. 10 til 15 %) fra butikken eller proteinbarer (ca. 10 til 40 %) har for lavt innhold av proteiner til å oppnå de ønskende forholdstallene for makroingredienser i dietten, dvs. det er for lite proteiner og for mye karbohydrater. Ved økning av andelen av proteiner er det samtidig ønskelig med reduksjon av både karbohydrater og fett. Den mest fornuftige fordelingen av makroingredienser synes å være ca. 55 - 40 % karbohydrater, ca. 30 - 45 % protein og under 15 % fett. Jeg klarer ikke å oppnå slike forholdsmessig andeler med et "vanlig, godt og balansert" kosthold.

Problemstillingen med protein er betydelig større i forskningsprosjekter med energi-/kaloribalanse og energi-/kaloriunderskudd. Jeg har hatt flere forskningsprosjekter med preparater som skal være anabole eller anti-katabole, men resultatene har vært utilstrekkelige for styrke og muskelmasse (dvs. spesielt ved energi-/kaloriunderskudd, men også ved energi-/kaloribalanse). Det kan gi indikasjoner på at det har vært manglende næringsstoffer og utilstrekkelig med proteiner. Kosttilskudd (og spesielt proteintilskudd) kan derfor være kompletterende eller utfyllende for å oppnå de ønskende forholdsmessige makroingredienser i kostholdet (og spesielt ved høy-protein dietter).

Det er hensiktsmessig at proteinpulveret inneholder de 3 forgrenede aminosyrer (BCAA) som er Leucin, Isoleucin og Valin i et 2:1:1 forhold. Aminosyrene bidrar til aktivering av en essensiell prosess for muskelvekst (mTOR) og økning av opptaket for glukose til muskelcellene. Det kan også være fornuftig med vurdering av biotilgjengeligheten av protein og det gir indikasjoner på kroppens evne til opptak. Myseprotein (whey) har høy biotilgjengelighet og det er som følge av Leucin. Myseprotein har høyere biotilgjengelighet enn protein fra matvarer som egg, melk, fisk, kjøtt og kylling. Protein i baconchips har ingen eller svært lav biologisk verdi. Baconchips er uansett et foretrukket avvik fra kostholdsplanen min siden tomme kalorier med protein og fett antas å være bedre enn tomme kalorier med karbohydrater.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

10 av 36


 

10. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Det var ingen problemer med kneet. Smertene (først på innsiden og deretter på utsiden) av det høyre kneet som jeg fikk i forrige uke (dvs. 7 av 36) gikk over etter ca. 3 - 4 dager. Det påvirket ikke utførelsen eller gjennomføringen av treningsøktene (styrke, løping eller kampsport), men det var noe ubehagelige smerter ved enkelte bevegelser eller vinkler for kneet. Jeg har hatt slike opplevelser tidligere og årsaken er trolig at det blir begrenset med oppvarming før øvelsen med knebøy. Det går over av seg selv og det er ingen indikasjoner på raskere helbredelse av skader ved bruk av LGD-4033 (Anabolicum). Jeg synes egentlig at ca. 3 - 4  dager var litt lenge for slike smerter siden det normalt er helbredelse av skaden før den neste treningsøkten.

Det har vært overraskende små bevegelser i antall sett og repetisjonsstrukturen på styrketreninger hittil i forskningsprosjektet. Det var svak utvikling i den første uken etter sommerferien, men det antas å være som følge av treningsoppholdet på 3 uker. I den andre uken var jeg tilbake på grunnlinjen som ble satt på prøvetreningene før sommerferien. I begynnelsen av uke 4 er jeg svakt over grunnlinjen på flere øvelser, men det er ingen gjennomgående følelse av forbedringer i den muskulære utholdenheten eller styrken. Jeg har ikke følelse av behov for kortere pauser mellom settene, økning i vektbelastning eller mer intensitet på treningsøktene. Den følte anstrengelsen fremstår som uendret, men jeg tar ca. 2 - 4 flere repetisjoner på det første settet. Forbedringene fremstår egentlig som ordinær progresjon ved oppstart på nytt treningsopplegget. Jeg venter fortsatt på effektene av virkestoffene ("kick-in") for LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine). Doseringen på 10 mg ed for LGD-4033 (Anabolicum) og 20 mg ed for GW-501516 (Cardarine) er i samsvar med de anbefalte nivåene fra SarmsX som leverandør, men jeg merker ingen vesentlige endringer på treningsøktene. Jeg kommer ikke til å foreta justeringer i doseringene. Planen er opprettholdelse av nivået i hele perioden på 12 uker for fullstendig vurdering av preparatene. Det er anbefaling fra leverandøren om langvarig bruk for å få "fulle effekter" slik at det må være fokus på det langsiktige perspektivet selv om utviklingen hittil har vært svakere enn ventet.

Det er ingen fokus på ren styrke siden vektbelastningen er på ca. 50 til 70 % av 1RM, men det er målsetning om opprettholdelse av styrken. Hovedfokuset er på muskelmassen i forskningsprosjektet. Utviklingen på dette området er noe usikker. Ved fleksing av muskler eller posering foran speilet er det mest åpenbare for meg at det er økning i kroppsfettet. "Sommerkroppen" med fettprosent på 10-tallet er borte. Musklene fremstår som fyldigere slik at deler av vektøkningen antas å være muskelmasse. Jeg gjennomførte et tilsvarende forskningsprosjekt i løpet av høsten 2016 med de samme preparatene fra Olympus UK (Olympus Labs). I løpet av 6 uker ble det økning i kroppsvekten med 9,1 kg fordelt på ca. 50 % for fett, ca. 29 % for muskelmasse og ca. 21 % for annet. Det var ikke spesielt imponerende når halvparten av vektøkningen var fett og fettprosenten på 13,8 % var skuffende. Det er indikasjoner på at kroppsvekten vil være på ca. 88 - 90 kg innen utgangen av uke 6 slik at vektøkningen i det nåværende forskningsprosjektet er direkte sammenlignbart. Den forholdsmessige fordelingen av muskelmasse og kroppsfett for vektøkningen blir derfor interessant på den første analysen av kroppens sammensetning (bodyanalyse). De foreløpige vurderingene gir indikasjoner på at egenskapene for fettforbrenning er utilstrekkelige i forhold til energi-/kalorioverskuddet på +250 til +500 kcal i det kortsiktige perspektivet og det er ingen åpenbare effekter på styrken heller. Hittil i forskningsprosjektet synes det ikke å være forskjeller mellom kapsler fra Olympus UK (Olympus Labs) og flytende fra SarmsX for SARM.

De fysiologiske endringene (i kroppen) som er identifisert i de første ukene er en følelse av økende kroppsvarme og merkbar økning i libido (sexlyst, seksuelle lyster og behov). Det skal ikke være termologiske effekter fra preparatene og det er ingen økning i hvilepulsen, men det er små bevegelser i kroppstemperaturen. Jeg hadde kroppstemperatur på 36,5 - 36,6 °C før oppstart på forskningsprosjektet. De siste målingene viser 36,8 °C slik at det er ingen betydelige endringer. Den følte endringen er imidlertid av vesentlig karakter. Det er ikke følelse av å være overopphetet, men jeg er blitt mer følsom for varme. Det kan være endringer i metabolismen (og forhåpentligvis økning i fettforbrenning) som følge av bruken av GW-501516 (Cardarine). Det er økende bruk av t-skjorte både inne og ute selv om det er sensommer eller tidlig høst med lavere temperaturer. Jeg er veldig varm om natten og det er noe svette eller klamhet når jeg våkner for å gå på toalett. Jeg sover delvis utenfor dynen, men varmetapet er begrenset. Det er også økning i libido. Jeg nevnte innledningsvis (dvs. 1 av 36) at libido har vært nedsatt siden prosjektet med S-4 (Andarine) som ble avsluttet i begynnelsen av juni 2017 og at det var ingen endringer etter behandlingsopplegget (PCT) med Nolvadex i sommer. Jeg har vært forberedt på at LGD-4033 (Anabolicum) kan gi undertrykkelse av egenproduksjon av testosteron ("suppression can occur"), men i de første ukene etter oppstart er det merkbar økning (evt. normalisering) av libido og uten unntak er det nattlige ereksjoner. Det er foreløpig ingen indikasjoner på redusert egenproduksjon for testosteron. Det kan være at LGD-4033 (Anabolicum) gir tilsvarende terapeutiske fordeler som testosteron. Det er ingen indikasjoner på forhøyede nivåer for østradiol. Det har ikke vært fornemmelse av varme eller verkende følelse i brystvortene. Arimidex er tilgjengelig hvis det blir indikasjoner på forhøyet nivå for østradiol i prosjektperioden, men det er uansett planer om bruk av Nolvadex som behandlingsopplegg (PCT) etter avslutning på forskningsprosjektet.

Det er ingen psykologiske endringer. Jeg fremstår som tålmodig, avslappet og avbalansert. Det er ingen antydning til sinne, irritasjon, aggressivitet eller humørsvingninger. Det er ingen identifiserbare eller merkbare endringer i adferd. Jeg har imidlertid inntrykk av at det er en mer positiv følelse og bedre humør enn tidligere i sommer. Det kan være bedre selvfølelse og mer selvtillit. Økningen i kroppsfettet påvirker ikke mitt positive kroppsbilde og det er følelsesmessig stabilitet. Den generelle helseprofilen fremstår som godkjent.

Restitusjon er veldig bra. Etter den litt krevende oppstarten etter sommerferien med styrke, løping og kampsport er det nå 100 % restitusjon etter hver treningsøkt. Det har ikke vært forsinket muskelømhet (doms) eller andre muskelplager etter treningsøkter i den siste uken. Det ukentlige treningsomfanget er på 3 treningsøkter for styrke (ca. 4 timer), 1 treningsøkt for løping (ca. 0,5 time) og 3 treningsøkter for kampsport (ca. 4 timer), dvs. ca. 8,5 timer i uken.

Det er ingen endringer i søvn, søvnkvalitet eller søvnmønster hittil i forskningsprosjektet. Det er ca. 6 - 7 timer søvn hver natt og det er på grensen til utilstrekkelig, men det er å krevende å oppå den optimale søvnmengden. Det er vanskelig å sovne før kl. 23 - 24 om kvelden og jeg våkner ca. 15 - 30 min. før alarmen på mobiltelefon hver morgen, men det er følelse av å være uthvilt. Det er ingen problemer med å stå opp om morgen. Det mest optimale antas å være 7 til 9 timers ubrutt søvn hver natt hvor de første timene er for fysisk reparasjoner og de siste timene er for psykisk reparasjon. For helse og prestasjon på treningsøkter kan søvnkvalitet være avgjørende. For lite søvn kan bidra til økt stressnivå for kroppen slik at det blir mer kortisol og mindre testosteron. Det kan også gi redusert følsomhet for insulin samt påvirke søtsuget og fettlagring (dvs. mindre muskler og mer fett). Søvnmengden er trolig mer viktig ved fokus på vektreduksjon enn vektøkning, men jeg bør uansett  forsøke å legge meg tidligere enkelte dager slik at det ukentlige gjennomsnittet blir innenfor rammen av 7 til 9 timer.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght.  Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

9 av 36


 

9. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Styrketreningen er basert på et helkroppsprogram som har fokus på baseøvelser og litt progressiv overbelastning med støtte- og isolasjonsøvelser. Knebøy inngår i begge treningsøktene (A og B). For de øvrige muskelgruppene er det noe variasjon, dvs. benkpress (A) og skråbenk med hantler (B), enarmsroing med hantler (A) og markløft (B) samt stående bicepscurl med Z-stang (A) og chin-up (B). Jeg har tidligere hatt treningsopplegg som utelukkende var basert på knebøy, benkpress og markløft, men det kan bli noe ensidig når forskningsprosjektet har varighet på 3 måneder slik at ved denne anledning var det hensiktsmessig med litt variasjon i treningsopplegget.

Jeg foretok vurderinger om det var fornuftig med variasjoner i øvelser for bein også. I den forbindelse var det aktuelt med øvelser som beinspark, lårcurl og utfall som alternativ til knebøy. Øvelsen med utfall er en slags split-bøy eller delvis knebøy med en fot fremover og en fot bakover. Jeg har imidlertid ingen opplevelse av at det er strykeforskjeller i beina og det er heller ingen plager med korsryggen slik at det er egentlig ingen gode grunner til å velge øvelsen. Den tekniske utførelsen av utfall er også krevende slik at liten feil kan gjøre stor skade for knærne. I de fleste tilfeller hvor jeg er har benyttet øvelsen i treningsopplegget er det blitt smerter i knærne. Det er vanskelig å finne passende vektbelastning (dvs. ofte for tungt), det blir ubalanse for overkroppen (dvs. krumming av ryggen) og det blir for liten avstand mellom fremste og bakerste bein (dvs. kneet kommer over tærne). Beinspark og lårcurl er isolasjonsøvelser for frem- og baksiden av låret slik at det er ikke egnet i et helkroppsprogram, dvs. hvis ikke begge øvelsene er med. Jeg valgte derfor å bruke øvelsen for knebøy på hver treningsøkt. Det er ingen tvil om at knebøy er en øvelse som må være med i treningsprogrammet hvis det er ønskelig med fremgang. Det er en kompleks og krevende øvelse som aktiverer hele kroppen og styrker kjernemuskulaturen. Muskelgrupper som trenes ved knebøy er forside av lår, innside av lår, bakside av lår og rumpe. Det innebærer at det er egentlig ikke nødvendig med støtte- og isolasjonsøvelser hvis det er tilstrekkelig med mengdetrening for knebøy.

Knebøy kan være en katalysator for vekst i systemet og øvelsen kompletterer de andre press/dra bevegelser. 3 ganger i uken med 50 repetisjoner på 122 kg i periode på 12 uker er hardt arbeid, men forhåpentligvis vil det gi positive resultater. Problemstillingen for meg ved knebøy er manglende følelse av pump i bein- eller lårmuskulaturen eller kontakt med musklene som brukes på øvelsen. Jeg blir veldig andpusten ved +15 repetisjoner på settene, men det er ikke tilsvarende pump i muskulaturen som på andre øvelser som benkpress eller bicepscurl. Pump er imidlertid ikke grunnlaget for muskelhypertrofi. Utviklingen av muskler skal være basert på små rifter eller blødninger (mikrotraumer) i muskelvevet og/eller bindevevet som følge av sammentrekninger av muskulaturen. Tilpasning av treningen, restitusjon og justeringer av belastningen (antall kg, antall repetisjoner, antall sett, pauser mellom settene) er hensiktsmessig og forhåpentligvis er treningsopplegget av slik karakter at det blir forbedringer for muskulaturen i låret.

Jeg nevnte tidligere at media hadde ikke fått innrømmelsen og beklagelsen fra Justin Galtin slik at det kan være årsaken til den urettmessige behandlingen (dvs. 4 av 36). Det er ingen tvil om at media er mer tilgivende for personer som innrømmer feil og USA er spesielt tilgivende i slike saker. Jeg ble oppmerksom at Justin Gatlin nylig har kommet med uttalelse til ITV News som er en engelsk TV-kanal. I et eksklusivt intervju pr. 21.08.2017 ("exclusive: Justin Gatlin makes first public apology over doping past") ber Justin Gatlin om unnskyldning og sier "If they wanted an official apology, I'm sorry, I'm sorry, I apologise for any wrongdoings or any black eyes I brought onto the sport, I love the sport that's why I've come back to run and try to run to the best of my ability and for that I've worked hard to right my wrongs". VG har også omtalt saken i en artikkel pr. 24.08.2017. Jeg håper at Justin Galtin med dette får respekt og at det blir annerkjennelse av hans imponerende tilbakekomst fra to dopingdommer. Det er unikt og enestående innenfor idrett. 

Det har vært mye tårer, snufsing og gråting med Therese Johaug i det siste året. Hun gir av seg selv og blir hyllet i media (jfr. 8 av 36), men det er foreløpig ingen innrømmelse om skyldansvar. Therese Johaug har vært tydelig på at hun "har null skyld i denne saken" (jfr. VG pr. 13.10.2016) og det er blitt gjentatt flere ganger. Problemstillingen med dette er om dopingdommen skulle være gjeldende fra 16.09.2016 (dvs. tidspunktet for avgivelse av dopingprøven) eller fra 18.10.2016 (dvs. slik som CAS ville). Ved innrømmelse av dopingbruken ville 16.09.2016 vært utgangspunktet, men Therese Johaug har ikke erkjent ansvaret. Therese Johaug har innrømmet "regelbrudd", men mener at hun "ikke har utvist skyld". Det er ikke overbevisende at Therese Johaug (som internasjonal toppidrettsutøver i periode på over 10 år) ikke har gjennomført det enkle og grunnleggende opplæringsprogrammet "Ren Utøver" hvor den tydelige meldingen er at "det er ditt ansvar". Det er problemstilling at Therese Johaug ikke har vært kjent med regelverket og WADA-koden. Therese Johaug har aldri sett på dopinglisten til WADA. Det er tilretteleggelse med applikasjon på mobiltelefon slik at WADA-koden er lett tilgjengelig og ikke spesielt krevende å bruke. Det hadde trolig ingen vesentlig betydning for Therese Johaug om utestengelsen har varighet til 18.04.2018 eller 16.03.2018 (dvs. det er uansett etter Pyeongchang-OL), men CAS mente at det manglende kjennskapet til regelverket var "alarmerende".

I veiledning til utøvere om dopingbestemmelsene ("Utøverguiden") er det følgende beskrivelser om "ansvar" for utøver:

 • "Du må selv ta ansvar for hva du inntar".
 • "Hovedregelen er at du selv er ansvarlig for alt som befinner seg i kroppen din" (dvs. "objektivt ansvar"). Det stilles egentlig ikke krav til skyld for å avgjøre om reglene om et forbudt stoff er brutt. Utøver holdes objektivt ansvarlig for konsekvensene av en positiv prøve.
 • "Du har ansvaret for å påse at enhver medisinsk behandling du får ikke bryter reglene".
 • "Dopingbestemmelsene fastslår at du som utøver er ansvarlig for å vite hva som er et regelbrudd".
 • "Du har ansvar for å sette deg inn i hvilke stoffer og metoder som er oppført på dopinglisten".

 

Bruk av et forbudt stoff er "regelbrudd". Therese Johaug har utvist skyld og er ansvarlig for dette. Skyldgraden har betydning for utmåling av sanksjonen. Saksforholdet til Therese Johaug hadde ramme på inntil 24 måneder slik at ved 18 måneders utestengelse er det begrenset med "strafferabatt". Skyldgraden for henne ble vurdert til å være betydelig. Det er høy skyldgrad når varigheten på utestengelsen ble på 75 % av maksimal straff.

Jeg ble oppmerksom på at Rich Piana døde pr. 25.08.2017 og han ble 46 år. Rich Piana var et utrolig menneske som gav mye av seg selv i sosiale media som aktiv bruker av Facebook, Instagram og Youtube. Han fikk et alt for kort liv, men det var fullt av kvalitet, opplevelser, engasjement og generøsitet. Rich Piana er kjent for uttrykk som "whatever it takes" og "bigger by the day" samt spesielle treningsopplegg som "the 8 hour arm workout". Han hadde et utrolig engasjement og lidenskap for kroppsbygging. Rich Piana har også vært åpen om bruket av anabole steroider og veksthormoner siden han var 18 år.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

8 av 36


 

8. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Det var forsinket muskelømhet (doms) for magemuskler etter aktivitetene med kampsport i de siste dagene. Jeg har ingen øvelser for magemuskler i treningsopplegget for styrke (f. eks. situps, crunch, sittende kneoppdrag), men det er ingen tvil om at muskelgruppen blir aktivert på treningsøktene for kampsport. Det virker ikke som skaden jeg fikk i det høyre kneet på forrige treningsøkt er helbredet eller restituert (dvs. 7 av 8). Det har ikke påvirket evnen til gjennomføring av treningsøktene for styrke, løping eller kampsport, men det er enkelte bevegelser eller vinkler for kneet som fremprovoserer smerte. Det er også slik at smertene nå er på utsiden av det høyre kneet. Jeg tror ikke at skaden er av slik karater at det er aktuelt med begrensning av provoserende aktiviteter eller minimere belastningen. Det er ingen hevelse, blåmerker, stivhet, låsninger mv. Det er inntil videre ikke aktuelt med endringer i treningsopplegget. Det blir nevnt at LGD-4033 (Anabolicum) skal ha "sterke helbredende effekter" ("strong healing benefits"), men at preparatet skal være svakere enn Ostarine (MK-2866) på dette området. Siden det ikke var merkbare effekter av de helbredende egenskapene ved bruk av Ostarine (MK-2866) i et tidligere forskningsprosjekt er det liten sannsynlighet for at det blir effekter fra LGD-4033 (Anabolicum).

Den 3. treningsøkten med løping er gjennomført. Det er fokus på rolig langkjøring i forskningsprosjektet. Treningsøkten består av løping med moderat intensitet (dvs. hjertefrekvens på inntil 150 og inntil ca. 85 % av makspuls) i et segment på ca. 5,3 km. Tiden ble på 22:26 min, dvs. 4:15 min/km. De tekniske beregningene viser 580 kcal. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:10 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:18 min. og dårligste tid på 22:18 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:09 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:17 min. og dårligste tid på 22:17 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:15 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 22:26 min. og dårligste tid på 22:26 min.

 

Løpstreningen ble en nedtur for meg. Jeg var mett, tung, treg og slapp. Den lille forbedringen på 0:01 min/km som ble registrert på den forrige treningsøkten ble ødelagt. Jeg merket allerede på den første km at det ble stivhet i muskulaturen på baksiden av låret. I motbakken ble det stivhet i muskulaturen på fremsiden av låret og det var følelse av full stopp. Jeg klarte imidlertid å øke farten i nedoverbakken, men det ble stivhet i legg- og armmuskulaturen. Det var følelse av total svikt for kroppen og jeg fryktet at tiden skulle bli verre enn 4:15 min/km. Jeg er usikker på hva som har skjedd. Det er ingen gode forklaringsfaktorer. Det har vært betydelig økning i kroppsvekten i de første 3 ukene av forskningsprosjektet, men det skal ikke være dramatiske endringer fra forrige uke. Det er i hvert fall ingen endringer for beltespennet på buksen siden sist og kroppsvekten antas å være på ca. +85 kg. Det har også vært oppstart for treningsøkter med kampsport i denne uken, men det er rolig begynnelse og ikke spesielt krevende. Jeg var ikke utmattet eller utslitt etter treningsøkten. Jeg merker at dette var noe demotiverende og det er ingen indikasjoner på effekter fra GW-501516 (Cardarine). Økning i kroppsfettet og svikt for utholdenhet er ikke i samsvar med de teoretiske egenskapene til preparatet.

Therese Johaug (29 år, langrennsløper) ble dømt til 18 måneders utestengelse av Idrettens voldgiftsrett (CAS), dvs. en forlengelse fra 13 måneders utestengelse som ble avgjørelsen i Domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Det var anke fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) som var grunnlaget for revurdering hos Idrettens voldgiftsrett (CAS). Det er fornuftig med internasjonale domsavgjørelser for å unngå problemstillinger med åpenhet, habilitet og uavhengighet i saksforholdet. Den faktiske uavhengigheten ("independence in fact") antas å være tilstede, men den tilsynelatende uavhengigheten ("independence in appearance") er usikker og tvilsom når en norsk toppidrettsutøver blir dømt av et norsk domsutvalg i et norsk idrettsforbund. En ekstern og internasjonal revurdering av saksforholdet var hensiktsmessig og anken til Det internasjonale skiforbundet (FIS) var forståelig. Det er trist at idrettskarrieren til Therese Johaug blir ødelagt og at hun mister Pyeongchang-OL i februar 2018, men samtidig er det ingen tvil om at dommen er i samsvar med sammenlignbare og tidligere saker av tilsvarende karakter. Therese Johaug må følge regelverket som "Ren Utøver" og hun er ansvarlig. I det enkle og grunnleggende opplæringsprogrammet er den tydelige meldingen at "det er ditt ansvar" som utøver å følge regelverket. Idrettens voldgiftsrett (CAS) fremhever at Therese Johaug "burde vært godt kjent med de strenge reglene" og at det er "forventet av utøvere som henne" (dvs. anerkjente internasjonale toppidrettsutøvere). Evt. feilvurderinger, misforståelser eller sløvhet hos lege Fredrik Bendiksen har ingen betydning siden det er et regelverk som må følges og det er utøver som er ansvarlig. Det er ikke grunnlag for skjønnsmessige vurderinger eller bortforklaringer. Therese Johaug er ikke den første og hun blir neppe den siste idrettsutøveren som får ødelagt idrettskarrieren som følge av det som fremstår som uvesentlige feil, avvik eller misforståelser. 

Det er nulltoleranse og påvisning av et forbudt stoff er tilstrekkelig for sanksjoner som langvarige utestengelser, men det er ikke utenkelig at grenseverdier eller vesentlighetsgrenser i slike sammenhenger kan være hensiktsmessig. At det er spor etter forbudte stoffer på dopinglisten burde ikke gi grunnlag for sanksjoner med mindre tilstedeværelsen av stoffet overskrider en fastsatt grenseverdi. Den nåværende nulltoleransen er av slik karakter at det påvirker utøvernes rettsikkerhet. For alkohol og bilkjøring er det grense på 0,2 % (redusert fra 0,5 % i 2001) som følge av at slik konsentrasjon ikke får innvirkning på evnen til å kjøre bil på en trygg, forsvarlig og ansvarlig måte. Det gir samtidig tilstrekkelig fleksibilitet til at sjåføren ikke blir tiltalt for mindre konsentrasjoner av andre stoffer som kan ha gitt utslag på prøvene. Therese Johaug hadde ikke prestasjonsøkende effekter av Clostebol (dvs. et derivat av testosteron) og konsentrasjonen i blodet hennes var på 13 nanogram pr. milliliter. Hun brukte kremen Trofodermin (som riktignok hadde et rødt varselmerke om doping på esken) mot solforbrent leppe. Laboratorier kan i 2017 analysere ned til 5 ng/ml. Det tilsvarer 1/2 sukkerbit i et olympisk svømmebasseng som inneholder 2 500 000 liter med vann. For å sette dette i et enda mer uforståelig perspektiv er 1 nanogram det samme som 0,0000000001 gram. Jeg mener at dette er på et nivå hvor det egentlig ikke er snakk om doping og de prestasjonsøkende effektene er totalt fraværende. Et grunnleggende premiss må være at stoffet i kroppen har økt prestasjonsevnen (evt. tilført kroppen i den hensikt å øke prestasjonsevnen, men det er vanskelig å dokumentene). Siden utøverne blir testet ofte (både innenfor og utenfor konkurranser, forhåndsmeldt og uanmeldt) er det heller ikke anledning for større inntak ved bruk av grenseverdier siden det ville straks blitt avslørt. Utøveren kan derfor ikke foreta spekulasjon med balansering av verdiene. Ved deltakelse i konkurranse er det fornuftig med sammenlignbare forhold og likhet mellom de aktive utøverne slik det kan være krevende med regulering av grenseverdier. Jeg mener imidlertid at kunnskapene om virkningene for dopingmidler er av slik karakter at det kan teoretisk være muligheter til å fastsette en maksimal verdi av stoffet som virker prestasjonsfremmende. Det kan også være aktuelt at hver enkelt utøver har et "sertifikat" som viser hvilke normale verdier som vedkommende har. Gjennom flere tester over lengre tid vil det være anledning for fastsettelse av normalverdi.

Dommen til Therese Johaug er derfor korrekt basert på det gjeldende regelverket. Jeg antar at advokater og media finner dommer av kortere varighet, men det finnes sikkert dommer med lengre varighet også. Therese Johaug er en anerkjent internasjonal toppidrettsutøver og det er forhøyede forventninger til henne. Det må være respekt for bestemmelsene om dopingmidler som regulerer de nasjonale og internasjonale toppidrettsutøvere. Det er derfor lite hensiktsmessig med diskusjon om dommen er korrekt eller feil når dette blir regulert av lover og regler. Det skal være strengt og det skal føles strengt slik som i dette tilfellet. Det gir forebyggende effekter. Det må i stedet være en diskusjon om det er aktuelt med endringer i regelverket for idrettens dopingliste, dvs. grenseverdier, sertifikat eller andre reguleringer som styrker utøvernes rettsikkerhet.

Det er påfallende at utenlandske idrettsutøvere som blir tatt i doping i sammenlignbare forseelser blir slaktet, mens Therese Johaug blir hyllet i media. VG har overskrifter som "Norge bør boikotte OL", "Jeg har det vondt", "Jeg skjønner ingenting" og "Jeg kan ikke skjønne straffen", mens Dagbladet har overskrifter som "Jeg synes det er sjukt", "Langrennsleder raser mot dommen", og "De dømte henne altfor hardt". Jeg forstår at sammenligningen med Justin Galtin kan være tilgjort og feilaktig, men det er viktig å være oppmerksom på at hans første utestengelse på 2 år (senere redusert til 1 år) var som følge av bruk av medisinen Adderall og han har diagnose for ADD. Justin Galtin sluttet i samsvar med anbefalinger å ta medisinen ca. 3 dager før konkurransen (pga. tillatt utenfor konkurranse, men forbudt i konkurranse), men tidspunktet på dagen kan ha betydning slik at det ble påvist spor av amfetamin i urinprøven (jfr. 4 av 36). Det var påstander om at grunnlaget for den andre dopingdommen på 8 år (senere redusert til 4 år) var testosteron i krem bruk av massør (dvs. sammenlignbart med leppekrem som ble anbefalt av lege). Holdningen som media hadde til Justin Galtin under friidretts-VM i London var svært negativ. Media er beskyttende og støttende overfor egne og nasjonale utøvere, mens de utenlandske utøvere blir slaktet og latterliggjort.

Det er usikkert om idrettskarrieren til Therese Johaug er over som følge av dette. Hun har åpenbart tilstrekkelig med ressurser (formue, inntekter, sponsorer, trener- og støtteapparat, sympati, landslaget) til å satse videre og gjøre tilbakekomst i 2018/2019-sesongen i alder av 30-år. Problemstillingen er at treningsopplegget hittil i 2017 har vært basert på at utestengelsen ble begrenset til 13 måneder og det er ingen plan B. Siden det ble forlengelse til 18 måneder blir det ingen deltakelse i konkurranser i 2017/2018-sesongen for henne og det kan være demotiverende for toppidrettsutøver som har 100 % fokus på konkurranser, store internasjonale mesterskap som OL mv. Det blir derfor interessant å følge med på hvilke endringer som blir foretatt av trener- og støtteapparatet hennes. Det er slutten av august 2017 og første anledning for deltakelse i konkurranser blir i slutten av 2018. Det neste store internasjonale mesterskapet er ski-VM i begynnelsen av 2019. Therese Johaug har åpenbart vært uheldig med tidspunktet for den positive dopingprøven (dvs. oktober 2016) når dommen på 18 måneder innebærer at hun mister 2 hele sesonger. Det positive er at Therese Johaug får anledning til å være med landslaget på hele oppkjøringen for 2018/2019-sesongen.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght.  Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

7 av 36


 

7. trening (A):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Benkpress - 50 repetisjoner på 92 kg (70 % av 1RM)
 • Enarmsroing (hantler) - 50 repetisjoner på 35 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 50 repetisjoner på 36 kg

 

Jeg fikk smerter på innsiden av det høyre kneet på knebøy. Det fremstår ikke som overbelastning eller feilbelastning, men antas å være som følge av utilstrekkelig med oppvarming. Det påvirket ikke antall repetisjoner, antall sett eller utførelsen av øvelsen, men det var litt plagsomt. Det var ingen smerter i kneet etter treningsøkten slik at det får tilsynelatende ingen videre konsekvenser.

Det er ingen sultfølelse, men det er god matlyst slik at energi-/kalorioverskuddet har vært på over +500 kcal. Arten og omfanget av avvik fra kostholdsplanen er større når det er fokus på vektøkning sammenlignet med prosjekter med rekomposisjon og vektreduksjon. Utgangspunktet er at 90 % av kostholdet skal være innenfor rammen av sunn- og næringsrike matvarer, men dette forholdstallet er krevende i prosjekter med vektøkning siden det er mindre disiplin. Det var spesielt krevende i den første uken når motivasjon, treningsinteressen og arbeidsinnsatsen var totalt fraværende. Matinntaket hadde karakter av å være trøstespising slik at det ble avvik med hamburger, pizza, sjokolade, iskrem, kjeks og boller. Det positive var alle planlagte treningsøkter for styrke og løping ble gjennomført i sin helhet. Det finnes ingen gode unnskyldninger for å droppe en treningsøkt. I den andre uken ble det positiv utvikling for treningsøktene og dermed mindre avvik fra kostholdsplanen. Jeg følger kostholdsplanen (dvs. frokost, lunsj, middag og kvelds) slik at mikro- og makroingrediensene er på plass, men avvikene er ekstra mellommåltider med høyt innhold av fett og karbohydrater. Det innebærer at energi-/kalorioverskuddet blir forhøyet. Jeg begynner på den tredje uken nå. Etter en forlenget pause blir det omsider oppstart med treningsøkter for kampsport slik at det blir økning i arten og omfanget av kardiotrening. Det er viktig å ikke begynne for hardt etter sommerferien, men jeg føler at det er tilstrekkelig kapasitet til å styrke (3 ganger), løping (1 gang) og kampsport (2 - 3 ganger) nå. Jeg forventer også at det gir bedre disiplin og kontroll slik at det blir full fokus på kostholdsplanen. Et energi-/kalorioverskudd på over +500 kcal er for høyt, men et varierende omfang innenfor rammen av +250 til +500 kcal er fornuftig ved fokus på vektøkning.

Målsetninger, disiplin og planlegging er viktig for å komme i gang med treningen, mens gradvis økning i mengde og intensitet er avgjørende for å få progresjon og fremgang. Kombinasjonen med vektløfting, løping og kampsport har alle elementer for styrke, hurtighet, spenst, balanse, koordinasjon, utholdenhet, disiplin, kontroll og fleksibilitet.

Jeg merker at det har vært økning i kroppsvekten og det er ingen tvil om at fettprosenten har økt. Jeg bruker ikke baderomsvekten i forskningsprosjekter, men fleksing av muskler, posering foran speilet og beltespennet på buksen gir indikasjoner på bevegelser i kroppsvekten. Beltespennet på buksen er justert med ett hakk slik at det er ingen tvil om at det er vektøkning og negative bevegelser for midje - hofte målet. Basert på tidligere erfaringer skal et hakk på beltespennet være ca. +/- 5 kg slik at det innebærer evt. at kroppsvekten er på +85 kg og det er overraskende stor vektøkning på kort tid. Det blir ofte rask økning i kroppsvekten etter en lengre periode med fokus på rekomposisjon og vektreduksjon.

I en slik sammenheng blir det interessant med vurdering av egenskapene for fettforbrenning til GW-501516 (Cardarine). Dette skal være en metabolsk modulator som hjelper muskelen med omdanning av glukose og fett til energi på samme måte som trening gjør, dvs. det blir økning i fettforbrenningen. Preparatet skal være beskyttelse mot fedme som er forårsaket av diett (dvs. energi-/kalorioverskudd, usunn mat). Ifølge de teoretiske beskrivelsene kan det bli betydelig reduksjon av kroppsfettet selv om det ikke er energi-/kaloriunderskudd eller katabolsk (nedbrytende) tilstand for kroppen ("shed fat rapidly", "drop fat at a far higher rate than generally possibly", "strong treatment for obesity"). Reduksjon av kroppsfettet skjer som følge av økt glukoseopptak i muskulaturen.

Inntil videre er det ingen indikasjoner på økning i fettforbrenning, økt glukoseopptak i muskulaturen eller beskyttelse mot fedme. Det er rask økning i kroppsvekten i samsvar med energi-/kalorioverskuddet og avvikene fra kostholdsplanen. Det er ingen tvil om at det er økning i kroppsfettet og fettprosenten. Hvis det fortsetter slik blir det trolig kroppsvekt på +90 kg og fettprosent på +14 % innen neste analyse av kroppens sammensetning (dvs. i uke 6). Målsetningen var å begrense økningen i kroppsfettet, men foreløpig er det ingen indikasjoner på at det blir realitet. Kroppsfettet var på 8,5 kg og fettprosenten var på 10,7 % ved oppstart på forskningsprosjektet (jfr. analyse av kroppens sammensetning i midten av juni 2017). Jeg har ikke tallfestet hva som menes med "begrensning" i målsetningene, men det bør være lavere enn 13,8 % til 14,5 % (dvs. grunnlinjen fra tidligere prosjekter). Jeg har ikke urealistiske forventninger og antar at fettprosent på 12-tallet kan betraktes for å være godkjent i et prosjekt med fokus på vektøkning.

Forskningsprosjektet er av langvarig karakter med ramme på ca. 3 måneder. Det skal imidlertid foretas analyse av kroppens sammensetning etter 6 uker og etter 12 uker. Hvis det er tidkrevende for prosessen med endringer av metabolisme og fettforbrenning vil det trolig være betydelig økning i kroppsfettet og fettprosenten på den første målingen, men det bør være identifiserbare effekter på den andre målingen hvis preparatet skal være egnet som fettforbrenner, behandling av fedme mv.

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

6 av 36


 

6. trening (B):

 • Knebøy - 50 repetisjoner på 122 kg (70 % av 1RM)
 • Markløft - 50 repetisjoner på 132 kg (70 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 50 repetisjoner på 28 kg
 • Chin-up - 50 repetisjoner uten ekstra vektbelastning

 

Dokumentarfilmen "Ikaros" ("Icarus") med undertittel "Sannheten er det nye forbudte stoffet" ("Truth is the new banned substance") ble lansert på Netflix i begynnelsen av august 2017. Dette er i utgangspunktet et interessant forskningsprosjekt hvor Bryan Fogel undersøker hvordan det er mulig for idrettsutøvere å være dopet, men samtidig avgi hundrevis av dopingtester uten å bli tatt. Lance Armstrong hevdet at han hadde avgitt over 500 dopingprøver som var negative. Det begynte som et personlig doping eksperiment for Bryan Fogel etter deltakelse i det krevende sykkelløpet Haute Route som er et "Tour de France for amatører". Selv med betydelige treningsmengder i en årrekke var Bryan Fogel totalt utmattet og han kunne ikke å forstå hvordan de ustoppelige utøverne på topp 10-listen klarte å fortsette uten å bli utslitt. Bryan Fogel var misfornøyd med 14. plass og med inspirasjon fra Lance Armstrong ville han gjennomføre et forskningsprosjekt for vurdering av effekten med bruk av dopingmidler (samt hvordan dopingbruken kan skjules). Han blir anbefalt å ta kontakt med russeren Grigorij Rodtsjenkov (direktør for et WADA-godkjent antidoping-senter i Moskva, Russland) og får bistand via Skype til å gjenskape et tilsvarende dopingopplegg som Lance Armstrong brukte. Dopingmidler som brukes er veksthormoner (HGH), steroider (testosteron) og erytropoietin (EPO). Bryan Fogel tar dopingmidler og får god fremgang på treningsøktene, mens Grigorij Rodtsjenkov er systematisk med skjema og samler på de gamle urinprøvene som skal brukes ved fremtidige dopingprøver. Grigorij Rodtsjenkov henter urinprøvene i USA og smugler de tilbake til laboratoriet i Russland i spesialtilpassede rør med koder. "Dette er mafia" og "jaget av WADA" sier Grigorij Rodtsjenkov mens det foretas organisering med urinprøver, rør, koder, skjema, protokoller, steroideprofiler, plastikkposer og teip. Bryan Fogel foretar dokumentering av alle begivenheter med videokamera, men samtidig med opptakene og forberedelsen til konkurransen kommer det avsløringer i den tyske TV-kanalen ARD om den russiske dopingen slik at WADA begynner med etterforskning. Problemstillingen er at etterforskningen har fokus på Grigorij Rodtsjenkov som hovedperson slik at dokumentarfilmen får en uventet vending og fokuset blir utelukkende på Russland.

Grigorij Rodtsjenkov kommer med alvorlige avsløringer om at dopingen i Russland var satt i system med bytting av urinprøver, dvs. den opprinnelige prøven som ville gitt positivt svar ble byttet med ren prøve som var avgitt tidligere. Grigorij Rodtsjenkov uttaler i dokumentarfilmen at Russland var flinke til å jukse ("top level cheaters") og at det var en større konspirasjon på høyt nivå i Russland hvor idrettsdepartementet, idrettsministeren, sikkerhetspolitiet og presidenten var involvert. Det var klare ordre fra høyt nivå på hvilke idrettsutøvere som skulle være med i dopingprogrammet. Russland avviser alle anklagene, men etter hvert blir Grigorij Rodtsjenkov utpekt som syndebukk. Budskapet fra president Vladimir Putin var at Grigorij Rodtsjenkov og noen få andre handlet alene. Grigorij Rodtsjenkov tar med seg dokumentasjon (harddisker og dokumenter) i kofferten og flykter til USA. Han blir med i et vitnebeskyttelsesprogram siden det var fare for "mistenkelig dødsfall" og bor på et hemmelig sted i USA. De andre som ble utpekt som syndebukker er døde. Nikita Kamaev (som begynte å skrive bok om dopingsaken) døde plutselig etter å ha fått et "kraftig hjerteinfarkt" selv om han aldri har hatt hjerte- eller helseproblemer. Kona, barna og søster til Grigorij Rodtsjenkov er fortsatt i Russland, men passene deres er blitt inndratt av myndighetene slik at de kan ikke forlate landet. Grigorij Rodtsjenkov er dermed i USA, mens Edward Snowden er i Russland slik at landene har byttet på sine varslere.

Grigorij Rodtsjenkov har i avhør med WADA avgitt uttalelser om at det var statsstøttet doping i Russland og at betydelig omfang ("99 %") av medaljevinnerne i Sotsji-OL i 2014 hadde vært dopet. Den systematiske dopingen ble gjennomført i samarbeid med idrettsdepartementet og etterretningstjenesten i landet. Det har angivelig aldri vært anti-doping i Russland slik at dopingprogrammet har alltid vært eksisterende, men dokumentasjon og bevisene er begrenset til den perioden hvor Grigorij Rodtsjenkov var involvert. WADA-rapporten gir indikasjoner på at over 1 000 utøvere innenfor over 30 idretter deltok i dopingprogrammet i perioden fra 2011 til 2015. I den forbindelse ble over 500 positive prøver forfalsket slik at de ble negative. 1 400 dopingprøver ble også destruert og det antas at de var positive. Salt (natriumklorid) og kaffe ble brukt for å manipulere prøveresultatene som ble sjekket av dopingskontrollørene. Saltinnholdet i enkelte prøver ble betraktet for å være fysisk umulig ("hundre ganger det vanlige saltinnholdet i urin") og det var skrapemerker på enkelte beholdere som gir indikasjoner på at det var blitt åpnet etter at de ble forseglet. 100 % av beholderne som ble kontrollert i ettertid av WADA av hadde skrapemerker. De ble åpnet for å bytte innholdet med rene urinprøver fra tidligere perioder. Det skal i utgangspunktet være umulig å åpne beholderne, men den russiske sikkerhets- og etterretningstjenesten (FSB) hadde tilsynelatende systemer som ordnet med dette. I urinprøver fra kvinnelige idrettsutøvere ble det også funnet mannlig DNA slik at prøvene må ha vært byttet. Det ble lagt frem 1 666 beviser på den systematiske dopingen, manipulasjonen og organiseringen. Russland sitt ønske om å vinne medaljer har åpenbart overgått alt som er av moral, etikk og verdier innenfor idretten. Det ble 73 medaljer i Beijing-OL i 2008 (sommer), 81 medaljer i London-OL i 2012 (sommer) og 33 medaljer i Sotsji-OL i 2014 (vinter). Grigorij Rodtsjenkov mener at 30 % av utøverne i 2008, 50 % av utøverne i 2012 og 99 % av utøverne i 2014 var dopet. Russland fikk være med i Rio de Janeiro-OL i 2016 (sommer), men ble suspendert fra friidretts-VM 2017 i London. Russland får delta i Pyeongchang-OL i 2018 (vinter) og fotball-VM i 2018 skal også arrangeres i landet.

I dokumentarfilmen blir Stanozolol (Winstrol) nevnt som "det beste" av Grigorij Rodtsjenkov og dette synes å være et foretrukket anabolt steroid innenfor russisk idrett. Han har selv brukt dette i sin aktive idrettskarriere innenfor løping og hans mor foretok injeksjonene. Preparatet er tilgjengelig både som tabletter og injeksjoner, men det var injeksjoner som ble nevnt og vist i filmen. Winstrol gir økt muskelstyrke, hardhet for muskulaturen og det skal angivelig være enkelt å kamuflere på dopingprøver. Det er ingen bivirkninger som vannretensjon, aromatisering eller gynekomasti, men det påvirker lever og kolesterol (spesielt ved bruk av tabletter). Det kan også bli mindre undertrykkelse av egenproduksjon av testosteron. Den mest kjente brukeren av Winstrol innenfor idrett er Ben Johnsen fra Canada. Han testet positiv etter å ha vunnet 100m i Seoul-OL i 1988 på tiden 9,79 som ble ny verdensrekord. Ben Johnsen begynte imidlertid å juble før passering av målstreken slik at tiden kunne vært bedre.  

Det ble imponerende fremgang på treningsøktene til Bryan Fogel i forskningsprosjektet. Trening med wattmåler viste fremgang fra 250 watt til 349 watt for sykling, dvs. +99 watt og +40 %. Watt gir indikasjoner på hvordan kroppen presterer (dvs. ikke bare hvor hardt kroppen opplever treningen slik som puls/hjertefrekvens viser) og dermed bedre identifisering av treningsforbedringer (dvs. produksjon av mer watt på samme puls). Styrken ("power") økte med 20 %, men det kommer ikke frem i dokumentarfilmen hvordan dette ble målt. I den påfølgende deltakelsen i konkurransen Haute Route ble det imidlertid ingen dopingtest, men Bryan Fogel hadde fått hjelp av Grigorij Rodtsjenkov med dopingen og Grigorij Rodtsjenkov skulle foreta test av urinprøvene i WADA-laben i Moskva. Planen var på plass, men Grigorij Rodtsjenkov fikk andre utfordringer i hjemlandet underveis i prosjektet. Bryan Fogel følte seg sterkere før sykkelrittet og det var bedre restitusjon mellom etappene, men farten var tilsynelatende lavere enn ventet og det var noe frustrasjon hos Bryan Fogel siden det ikke var tilstrekkelig kapasitet til å vinne konkurransen. Det var en erkjennelse om at det ikke var mulig å vinne selv med bruk av dopingmidler. Dopingmidler kan bidra til bedre prestasjoner, men det er bare en av flere faktorer som skaper vinnere. Det ble også problemer med girskiftet på en etappe slik at det ødelagte for plasseringen. Hvordan det egentlig gikk i konkurransen kommer ikke frem i dokumentarfilmen siden det personlige doping eksperimentet ble av underordnet betydning når fokuset ble på Russland.

Hensikten med "Ikaros" var trolig en ny variant av "Supersize Me" (dvs. hvor Morgan Spurlock gjennomfører et forskningsprosjekt på McDonalds og moderne matvaner med fett og karbohydrater) innenfor idrett og spesielt sykkelsporten, men dokumentaren utviklet seg til å bli krim fra virkeligheten ("et ufattelig kriminalitetsnivå" kommer frem i en uttalelse), konspirasjoner, skandaler, varsling, dødsfall og sportspolitikk på høyt nivå. Varigheten er riktignok på over 2 timer, men når dette uansett er en lang film burde det være anledning til mer opplysninger og detaljer om det personlige doping eksperimentet og treningen til Bryan Fogel. Det var egentlig mer interessant enn bytting av urinprøver, åpning av beholdere mv. på et laboratorium i Russland.

Ikaros er fra gresk mytologi og er fortelling om et forsøk på å rømme fra fangenskapet på Kreta ved bruk av vinger som ble laget av fjær og voks. Ikaros fikk anbefaling fra Daidalos om en bestemt flyrute som ikke var nær solen siden varmen ville smelte voksen, men han valgte likevel å fly mot himmelen som følge av nysgjerrighet og overmot. Det endte med at Ikaros kom for nær til solen som smeltet voksen som fjærene var festet til. Ikaros mistet fjærene, stupte nedover og druknet i det som fortsatt heter "det ikariske havet" utenfor øyen Ikaria (Hellas). Valget av tittelen på dokumentarfilmen er derfor et forsøk på å være både morsom og ironisk. Det virker som Bryan Fogel mener at dopingbrukere flyr for nært til solen og at de til slutt vil falle ned. Det antas at Ikaros er dopingbrukere, mens Daidalos er WADA. Dopingbrukere når nye høyder i en kortvarig periode, men begivenheter som dopingavsløringer får negative konsekvenser og et dramatisk fall på langsikt. "Du kan fly, men hvis du kommer for nært til solen blir vingene dine brent" sier Bryan Fogel. Hvem har nysgjerrighet og overmot av slik karakter at de tar sjansen på et fall fra himmelen?

Bakgrunnsartikkel med Grigorij Rodtsjenkov som varsler: "Russian Insider Says State-Run Doping Fueled Olympic Gold", New York Times, 12.05.2016.

"Ikaros" ("Icarus"): Se trailer her!

Currently on: 10 mg ed LGD-4033 (Anabolicum) and 20 mg ed GW-501516 (Cardarine) from www.SARMSX.com. Research project for 12 weeks from August 7th until October 29th. 3-day minimalist-style program build aroud the basics and some progressive overload for muscle mass and maintaning of strenght.  Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  +250 to +500 above maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (increase), strength (maintaning) and fat (unchanged or limited increase) since target is weight increase (bulking).

Les mer i arkivet » Oktober 2017 » September 2017 » August 2017
Anahera

Anahera

41, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits