hits

23 av 24 (MK-677)

Dette var en god treningsøkt med flere repetisjoner på 85 % av 1RM. Det var en oppløftende avslutning før de kommende forberedelser ("deload") for test av 1RM. Det blir reduksjon i volumet og intensitet på treningsøktene i den kommende uken med oppstart for Sheiko #32. I tillegg blir det en kortvarig periode uten trening før test av 1RM. Det er fornuftig med treningsopphold i ca. 2 - 7 dager før test av 1RM. Det optimale synes å være 4 dager for maksimal styrke. 

Kroppsvekten før frokost var på 80,5 kg (-2,5 kg og -3,01 %). Kroppsvekten på analysen av kroppens sammensetning (InBody 720) vil normalt være ca. 0,5 til 1 kg lavere enn baderomsvekten som følge av standard testforberedelser, men begivenhetene i den siste helgen som bidro til forstyrrelser i kostholdet var sammenfallende de aktuelle forberedelsene og kroppsvekten har vært uendret i de siste dagene selv etter normalisering av kostholdet. Det er ca. 16 - 18 timer med periodisk faste (intermittent fasting) før kroppsanalysen. Dette tilrettelegges ved at jeg står over kvelds dagen før, frokost samme dag og at analysen blir foretatt før lunsj. Mengden mat vil beregnes som vekt og det gir unøyaktige resultater. Andre forberedelser er toalettbesøk og unngå treningsøkter, dusj, varme, kulde mv. samme dag som analysen. Det er re-testing etter hvert forskningsprosjekt. Det har derfor avgjørende betydning å ha tilsvarende forutsetninger for å sikre nøyaktighet og konsistens for resultatene. 

Det er vanskelig å foreta vurdering av kroppssammensetningen basert på fleksing av muskler og posering foran speilet, men det er en nødvendig øvelse i læreprosessen om fysiologiske endringer for kroppen. Det er fornuftig å ha et forventningsgrunnlag før analysen slik at det blir erfaring med vurdering av kroppssammensetning og bedre forståelse for endringene som analyseres. Det er samtidig et usikkerhetsmoment som kan gi grunnlag for skuffelser og subjektive reaksjoner.

I forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) pr. 16.06.2017 var det kroppsvekt på 80,1 kg, muskelmasse på 41,0 kg og fettprosent på 10,7 %. Ved vurdering av egenskapene til MK-677 er det derfor et interessant og direkte sammenlignbart datagrunnlag fra juni 2017. Jeg har imidlertid underliggende forventninger om bedre fettforbrenning og bedre bevaring av muskelmasse for MK-677 enn for S-4 (Andarine). Forskjellen fra det tidligere forskningsprosjektet er at det har ikke vært sultfølelse eller energi-/kaloriunderskudd i perioden med bruk av MK-67. Det har vært vektreduksjon med kosthold som er basert på energi-/kaloribalanse. Det kan gi indikasjoner på forbedringer i basalforbrenningen og anti-katabole egenskaper. Det burde derfor være et bedre grunnlag for bevaring av muskelmasse siden det er mindre katabolt eller nedbrytende for kroppen. Det innebærer at en større andel av vektreduksjon blir tilordnet kroppsfettet og det antas at spesielt visceralt fett (inkl. midje - hofte målet) er lavere enn tidligere. Den siste variabelen for endring i kroppsvekten er annet som består av komponenter som hud, skjelett, organer, brusk og væske. For MK-677 er det potensielle bivirkninger som økning i mengden av vevsvæske i bindevevet som omgir celler, blodårer og organer som følge av økt saltretensjon. Det er imidlertid ingen indikasjoner på vannretensjon for meg ved bruk av MK-677, men samtidig er det heller ikke forventinger om vesentlig reduksjon av væskenivået slik at den forholdsmessig andelen av bevegelsene i kroppsvekten for annet er underordnet og sekundært. De primære og utslagsgivende bevegevelsene for kroppsvekten antas å være for muskelmasse og kroppsfett.

Jeg forventer at fettprosenten er på 9,9 % ved avslutning på forskningsprosjektet med MK-677, dvs. svakt lavere enn den symbolsk viktige 10 %-grensen. Det er vesentlig lavere enn forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) hvor fettprosenten ble på 10,7 % (-2,8) med kroppsvekt på 80,1 kg (-8,7 kg og -9,79 %). Det er samtidig forventninger om muskelmasse på 41,8 kg. Det forventes bedre bevaring av muskelmasse enn i forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) hvor muskelmassen ble på 41,0 kg (-3,1 kg og -7,03%). Det gir følgende forventede nøkkeltall for MK-677 ved kroppsvekt på 80,50 kg:

 • Vekt: 80,50 kg (-8,7 kg og -9,75 %)
 • Kroppsfett: 8,0 kg (-5,2 kg og -38,64 %)
 • Kroppsfett: 9,9 % (-4,9)
 • Muskelmasse: 41,8 kg (-1,8 kg og -4,13 %)
 • BMI: 23 (-2,5)
 • Midje - hoftemål: 0,82 (-0,05)

 

Med dette resultatet på kroppsanalysen vil reduksjon av kroppsvekten på -8,7 kg fra 89,2 kg til 80,5 kg være fordelt på 60 % for fett, 20 % for muskelmasse og 20 % for annet. Dette fremstår som et attraktivt grunnlag for det påfølgende forskningsprosjektet hvor styrken må prioriteres og med fettprosent på under 10 % er det tilstrekkelig med ramme for målsetningen om ca. 12 % til å tillatte en mindre økning i kaloriinntaket. Jeg antar at det er potensiale for kroppsvekt på inntil ca. 85 kg for dette slik at ved fortløpende veiinger og et svakt energi-/kalorioverskudd på +100 til +200 kcal kan det bli en kontrollert og avgrenset vektøkning. Jeg har uheldige erfaringer med energi-/kalorioverskudd på +500 kcal (+6,7 kg i kroppsvekt på 6 uker, fettprosent på 14,0 %) og +250 kcal (+2,4 kg i kroppsvekt på 6 uker, fettprosent på 14,8 %) fra forskningsprosjektet i slutten av 2017. På nåværende tidspunkt er det viktigere for meg å være komfortabel med kroppssammensetningen enn å være sterk med forhøyet fettprosent (+14 %). Målsetningen om en "sterk og veltrent helårskropp" er åpenbart en øvelse som krever mer balansert målstyring enn ventet.

I forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) var forholdstallene for reduksjon av kroppsvekten på 33 % for kroppsfett, 22 % for muskelmasse og 45 % for annet. Bevegelsen for annet viser at det var betydelig reduksjon av væskenivået med S-4 (Andarine). Det har sammenheng med at preparatet er et av mest androgene av SARM med 1/3 av testosteron ved binding til androgenreseptoren. S-4 (Andarine) har egenskaper for uttørring av muskler og hud. Det som er viktig for hardhet og vaskularitet er minst mulig underhudsvann. Dette er vannet som ligger mellom huden og som ligner litt på fett (pløsete og slapp). Basert på verdiene for ekstracellulær veske (ECW) på 19,4 kg (-1,5 kg og -7,62 %) og intracellulær væske (ICW) på 32,9 kg (-2,5 kg og -7,06 %) var det trolig positive effekter på væskenivået ved bruk av S-4 (Andarine). Verdiene for underhudsvannet var på det laveste nivået som har vært målt for meg. Det er ikke ventet tilsvarende reduserte verdier for væskenivået ved bruk av MK-677. Som følge av at kroppsvekten er sammenlignbar og det forventes bedre bevaring av muskelmassen må derfor en større andel av vektreduksjonen tillegges kroppsfettet. Kroppsvannet er imidlertid en variabel som er vanskelig å vurdere i dette tilfellet.

Preliminary conclusion before body analysis: MK-677 from Research Pharma UK to beat consensus? Expected numbers are above consensus and might not be reasonable. There could be physique enhancing benefits for preserving of muscle mass and promoting of reduction in body fat when using MK-677. I have cautious expectations for strength before test of 1RM with the overall numbers for the so-called "Big Three" exercises softer than consensus, but expectations for body composition analysis is elevated compared to results for S-4 (Andarine) from June 2017. Estimated numbers for preserving of muscle mass (41.8 kilo vs. 41.0 kilo) and body fat percentage (9.9 % vs. 10.7 %) is overall better for MK-677 then the final numbers for S-4 (Andarine). Unrealistic expectations about body composition can hurt self-image, but the reduction for body-weight with calorie at maintenance level might be indications for anti-catabolic impact and improvement for metabolism function (sign of transient increase in basal metabolic rate (BMR) in the first 3 - 4 weeks). Changes in body composition and energy expenditure is therefore expected to be of an slightly anabolic nature, but obviously not comparable to steroids. MK-677 do not build muscle and do not burn fat at a level comparable to anabolic steroids. MK-677 seems to be mild on the body and hopefully it can give steady results. I will be satisfied with muscle mass above and body fat percentage below the level for S-4 (Andarine) from last year even if some strength gains are lost in process.

Research Pharma UK har følgende produktbeskrivelse om MK-677 på websiden:

"MK-677 is an ideal candidate for effects of grown hormone levels and associated changes in physiology, muscle mass and changes to body mass index (BMI). MK-677 can stimulate significant changes in muscle mass and density".

Leverandøren har beskrivelser om stimulering av vesentlige endringer i fysiologiske funksjoner, BMI, muskelmasse og tetthet ved bruk av MK-677 slik at mine forventninger er trolig noe påvirket av dette. Det er indikasjoner på kroppsforbedrende effekter fra MK-677 når de forventende forholdstallene er mer fordelaktige enn tidligere resultater med tilsvarende kroppsvekt. Estimatet for endringene i kroppssammensetningen ved bruk av MK-677 er imidlertid ikke sammenlignbare med anabole steroider. Jeg er samtidig oppmerksom på at det er forhøyede forventninger til kroppsanalysen og utelukker ikke at det kan bli skuffelser.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

22 av 24 (MK-677)

Jeg har begynt på den siste uken i forskningsprosjektet på 8 uker med MK-677. I de siste loggføringene blir det fokus på forventninger til test av 1RM (dvs. 22 av 24) og analysen av kroppens sammensetning (dvs. 23 av 24) samt en avsluttende oppsummering av søvnkvaliteten i forskningsprosjektet (dvs. 24 av 24).

Kroppsvekten før frokost var på 80,4 kg (-2,6 kg). Det var noe redusert kaloriinntak i helgen som følge av reise og deltakelse på sosiale arrangement, men størrelsen på bevegelsen i kroppsvekten var uventet. Jeg synes at kroppsvekten er overfølsom og veldig sårbar for mindre avvik i kostholdet. Det er fokus på en stram energi-/kaloribalanse, men det er overraskende med vektreduksjon på -0,9 kg som følge av mindre forstyrrelser i kostholdet i en kortvarig periode som ca. 1 - 2 dager. Jeg tenker imidlertid at hendelsene i helgen er sammenfallende med testforberedelser før kroppsanalysen. Det er derfor indikasjoner på at kroppsvekten vil være på 81,0 - 81,50 kg ved avslutning på forskningsprosjektet i slutten av uken (dvs. 24 av 24), men at den offisielle veiingen på treningssenteret ved kroppsanalysen i månedsskiftet februar/mars 2018 vil være på 80 - 80,50 kg som følge av testforberedelser.

Jeg er mer usikker på maksimal styrke enn ved tidligere testforberedelser til 1RM. Sheiko-systemet er basert på prinsippet om strukturert vektbelastning ("concentrated loading"). Det er lagt til grunn at økning i styrken kommer etter gjennomføring av treningsopplegget når det er redusert volum og mer hvile for kroppen. Treningssystemet har fokus på periodisering og oppbygging av arbeidskapasitet. Grunnlaget for økning av styrken er fysiologisk reaksjon på høy arbeidsbelastning over lengre tid.

Sheiko-systemet har få repetisjoner (fra 1 til 5) og mange sett (fra 1 til 6) på øvelsene med variert vektbelastning (fra 50 - 85 % av 1RM) slik at jeg har ikke vært i nærheten av muskulær utmattelse (failure) på treningsøktene. Det er derfor vanskeligere å vurdere det reelle styrkenivået. Det er imidlertid indikasjoner på at styrken er svakt bedre ved avslutning på forskningsprosjektet enn ved begynnelsen av forskningsprosjektet. Dette er basert på vurdering av utførelsen av 2 - 3 repetisjoner på 80 - 85 % av 1RM og det antas å være som følge av ordinær progresjon i perioden. Det er ingen ekstraordinære eller signifikante endringer i styrkenivået. Problemstillingen er samtidig at det var treningsopphold på ca. 3 uker og vektreduksjon på ca. -6 kg før oppstart på forskningsprosjektet. Det har også vært vektreduksjon på ca. -2 kg i løpet av prosjektperioden slik at den samlede vektreduksjon fra forrige test av 1RM pr. 31.10.2017 er på ca. -8 kg. Det er som følge av dette urealistisk med økning eller opprettholdelse av styrkenivået. Jeg forventer at det blir reduksjon på -5 til -10 kg for benkpress (dvs. 129 - 134 kg), reduksjon på -5 til -10 kg for knebøy (dvs. 172 - 177 kg) og reduksjon på -5 til -10 kg for markløft (dvs. 184 - 189 kg) på test av 1RM, dvs. totalt 485 - 500 kg for baseøvelsene. Det er derfor indikasjoner på at reduksjon av 1RM for de enkelte baseøvelsene er i samsvar med reduksjon av kroppsvekten. Ved forrige anledning med kroppsvekt på 80,1 kg var det 1RM på 496 kg og det var etter bruk av S-4 (Andarine) pr. 14.06.2017. Forventningene for MK-677 fremstår som dempet og forsiktige siden rammen er fra 98 % til 101 % av 1RM for S-4 (Andarine). Mest sannsynlig vil styrenivået med MK-677 være lavere enn for S-4 (Andarine) i juni 2017. Det er litt skuffende som følge av 1RM på 515 kg i slutten av oktober 2017 var personlig rekord for meg. MK-677 har ingen identifiserbare effekter på styrke. Det er ingen prestasjonsfremmende fordeler for muskulær utholdenhet eller maksimal styrke ved bruk av MK-677.

Preliminary conclusion before test of 1RM (one-rep max): Numbers below expectations. I had cautious expectations to MK-677, but the development for strength seems to be overall softer than expected. There is no performance enhancing benefits for muscular endurance or maximum strength level when using MK-677 from Research Pharma UK. Test of 1RM is expected to be at 485 - 500 kilo (in total for bench press, squat and deadlift) compared to baseline (consensus) at 496 kilo for body weight at 80,1 kilo when using S-4 (Andarine) in June 2017. Maximum strength level will most likely be lower when using MK-677 compared to S-4 (Andarine). I consider that to by shy of expectations since strength level was at all-time-high (515 kilo in total) in end of October 2017. There are indications that the reduction of 1RM for each of the so-called "Big Three" exercises is consistent with the reduction of body weight (-8.7 kilo from 89.2 to 80.5 kilo). The is no increasing, preserving or performance enhancing benefits for strenght when using MK-677. This is a bit disappointing, but not surprising since the main purpose for using MK-677 was positive development for body composition. The upcoming analysis of body composition will be crucial if using the MK-677 is recommended for athletes. The focus will be on preserving muscle mass and fat burning properties because of the weight reduction during the research project.

MK-677 har hatt øvrig positive effekter som økning i den forholdsmessige andelen av dyp søvn (fra 23,5 % til 27 - 28%) som gir bedre restitusjon etter treningsøkter og det er mer arbeidskapasitet på treningsøkter. Det er også vesentlig reduksjon av hvilepuls (fra 44 - 47 til 39 - 42) som gir indikasjoner på redusert nivå av kortisol og mindre stressnivå for kroppen. Jeg er samtidig mer energisk ved at det er ingen sultfølelse, søtsug, lyster, behov, trøtthet eller slapphet selv om det har vært vektreduksjon og et krevende treningsopplegg. Den generelle helseprofilen og de kognitive funksjonene er forbedret i forskningsprosjektet. Dette er imidlertid sekundære elementer i forskningsprosjektet for å sikre en helhetlig vurdering av MK-677. Det primære fokuset er på prestasjonsfremmende effekter på styrke og forbedringer for kroppssammensetningen. Dette er målbare variabler som er direkte sammenlignbare med tidligere datamateriale.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

21 av 24 (MK-677)

Den siste treningsøkten i den mest krevende treningsuken hittil i forskningsprosjektet med MK-677 ble gjennomført uten problemer. Treningsøktene har vært en positiv opplevelse. Det er tilstrekkelig med energi og arbeidskapasitet. Det har ikke vært forsinket muskelømhet (doms). Den forholdsmessige andelen av dyp søvn har vært på 28 % i løpet av uken og det bidrar til at restitusjon er tilfredsstillende. Det har vært stabile verdier over referansen på 20 - 25 % hittil i februar 2018 (dvs. tilsvarende som i januar 2018). Det som har vært spesielt positivt med søvnkvaliteten i den siste uken er at dyp søvn kontinuitet har vært på 66 poeng. Det er fortsatt lavere enn referanserammen på 70 - 100 poeng, men det er +8,2 % høyere enn 61 poeng som har vært gjennomsnittet hittil i forskningsprosjektet.

Kroppsvekten før frokost var på 81,3 kg (-1,7 kg). Det ukentlige gjennomsnittet (dvs. 3 veiinger) for kroppsvekten hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke -9: 89,2 kg
 • Dag 0: 83,0 kg (-6,2 kg)
 • Uke 1: 83,0 kg (uendret)
 • Uke 2: 83,3 kg (+0,3 kg)
 • Uke 3: 81,5 kg (-1,8 kg)
 • Uke 4: 81,3 kg (-0,2 kg)
 • Uke 5: 81,4 kg (+0,1 kg)
 • Uke 6: 81,4 kg (uendret)
 • Uke 7: 81,6 kg (+0,2 kg)

 

MK-677 er en selektiv agonist av ghrelinreseptoren (GHS-R) som finnes i flere kjerner i sentralnervesystemet (hypothalamus) og hypofysen (kjertel som produserer ulike hormoner). Reseptoren er derfor et viktig hormon for opprettholdelse av stabiliteten i interne funksjoner (energihomeostase). Ghrelin ("ghre" betyr vekst og "relin" betyr frigivelse) har innvirkning på utskillelsen av veksthormoner og thyroid stimulerende hormoner (TSH). Det stimulerer til matinntak som følge av påvirkning av sultsenteret ("sulthormonet"), dvs. det frembringer sultfølelse og resulterer i anabolsk metabolisme. Økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet ved bruk av MK-677 kan derfor bidra til økning i appetitten og matinntaket, men for meg har det ikke vært slike bivirkninger. Sult og metthet blir påvirket av fysiologiske mekanismer som bidrar til stabilitet i kroppens indre miljø. For meg har de fire daglige måltidene (frokost, lunsj, middag og kvelds) gitt tilstrekkelig med metthetsfølelse. Jeg merker at konsentrasjon av ghrelin øker før et måltid og det er antydning til sultfølelse før det neste måltidet, men slik skal det være ved energi-/kaloribalanse og kroppsmasseindeks (BMI) på 23,4 (dvs. lavere enn klassifisering som overvekt på +25 og fedme på +30). Ghrelin nivået er inverst korrelert med BMI, dvs. reduksjon i kroppsvekt gir økning i sultfølelse. Ghrelin er lav ved fedme, høyere hos tynne og svært høy ved anoreksi (spiseforstyrrelse). Ghrelin initierer ikke til et mellommåltid for meg, men det øker i konsentrasjon ved forventet måltid. Jeg merker dette ca. kl. 7, kl. 11, kl. 16 og kl. 20 som er ca. 1 time før måltidet. Det er imidlertid slik at ved inntak av normal mengde kalorier ved et måltid kommer det neste måltidet på det forventende tidspunktet og mengden av kalorier ved det måltidet er som normalt. Det er ikke behov for mellommåltider og det er ingen overspising ved måltidene. Det er et stramt, kontrollert og balansert kosthold som har vært upåvirket av evt. forhøyede nivåer av ghrelin. 

Det er ikke foretatt identifisering av psykiske bivirkninger eller uønskede endringer i de kognitive funksjonene ved bruk av MK-677. Det er ingen indikasjoner på humørsvingninger, aggresjon, temperament, irritasjon, sinne, stress, sykelig sjalusi, fiendtlighet, voldsutøvelse, vrangforestillinger, mistenksomhet, paranoia, angst, søvnproblemer eller depresjoner. MK-677 har ikke bidratt til påvirkninger på nivået av testosteron og/eller østrogen slik at det er ingen endringer for hormoner som kan gi grunnlag for psykiske eller mentale ubalanser. Det er ingen aggressiv, impulsiv, voldelig eller hensynsløs oppførsel som påvirker familie, nærstående eller tilfeldige.

MK-677 har ingen identifiserbare sentralstimulerende virkninger slik at det er ikke rastløshet eller urolighet for kroppen som kan påvirke søvnkvaliteten. Det er ikke nedsatt impulskontroll eller redusert empati. Det er ingen overdreven tro på egne evner. Det er heller ikke oppstemthet, økt selvtillit eller økt seksuallyst ved bruk av MK-677, men det synes å være økt energi, redusert tretthet, redusert søvnbehov og raskere restitusjon etter en hard treningsøkt. Det er imidlertid ikke opplevelse av intenst velvære som kan skape psykisk avhengighet til bruk av MK-677. Det er ikke ventet energiløshet, konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelser, redusert selvtillit, depresjon eller redusert seksuallyst etter avsluttet bruk. Det er usannsynlig at det oppstår depressiv tilstand med bruk av alkohol og rusmidler for meg. Det er ingen selvmordsrisiko og det er ikke behov for å søke om hjelp.

MK-677 bidrar ikke til endringer i hudens innhold av talg og det er ingen kviser (akne) eller uren hud. Det er ingen dannelse av dihydrotestosteron (DHT) i hodebunnen og det er ingen indikasjoner på håravfall. Det er heller ikke blitt økt kroppsbehåring. Det er ikke identifisert økning i salt- og væskeansamlingen i kroppen ved bruk av MK-677 og det er ingen risiko for høyt blodtrykk. Det er derfor ingen økning i belastningen for hjertets muskulatur som kan påvirke funksjoner til hjertet og medføre forstyrrelser i hjerterytmen. Blodets innhold av fettstoffer antas å være uendret og det er ikke ventet vesentlige reduksjon av HDL-kolesterol (det gode kolesterolet). Det antas å være noe reduksjon av LDL-kolesterolet (det dårlige kolesterolet), men det er ikke ventet vesentlige forskjeller i nivået for totalt kolesterol eller HDL-kolesterolet ved bruk av MK-677. Det synes ikke å være risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom. MK-677 er ikke toksisk for levercellene og det er ingen levercelleskader eller utvikling av ondartede leversvulster. De røde blodcellene antas å være upåvirket ved bruk av MK-677 og det er ingen forhøyelse som kan gi blodpropp. Det er ingen indikasjoner på at hypofysens produksjon av hormonene LH (stimulerer testiklenes produksjon av testosteron) og FSH (stimulerer testiklenes produksjonen av spermier) er påvirket. Det er heller ikke vekst av brystkjertlene (gynekomasti). Vannlatingen er ikke endret ved at trykk på urinstrålen og frekvens på vannlatingen fremstår som normalt slik at det er ingen indikasjoner på vekst av prostata (blærehals-kjertelen). Det antas å være økning i nivået for fastende blodsukker og reduksjon av insulinresistens (insulinfølsomheten), men det har vært iverksettelse av tiltak som begrensning i inntaket av karbohydrater (mindre enn 150 gram pr. dag) slik at det er ingen risiko for utvikling av diabetes.

Det har vært fornuftig og forsvarlig bruk av MK-677 i forskningsprosjektet slik at det er ikke foretatt identifisering av helsemessige (psykiske og/eller fysiske) bivirkninger. Det er vitenskapelig dokumentasjon på at det er ikke økt aggresjon som kan gi grunnlag for vold ved bruk av MK-677. Det er ingen årsakssammenheng mellom MK-677 og økt aggresjon, dvs. årsakssammenhengen kan utelukkes. Forskningen har vært basert på dosering på 25 mg ed for periode på 8 uker og det betraktes for å være standard dosering i dopingsammenheng. Doseringen på 25 mg ed var godt tolerert for meg. MK-677 kan gi betydelig økning i veksthormoner og IGF-1 uten alvorlige bivirkninger. De positive effektene som det er fokus på i forskningsprosjektet er bevaring av muskelmasse ved vektreduksjon og reduksjon av kroppsfett (spesielt visceralt fett eller abdominal fedme) slik at det blir forbedringer i kroppssammensetningen. Det er imidlertid ingen observerbare endringer i styrke eller muskelfunksjon. MK-677 kan bidra med forbedringer for beinmineraltetthet (beinremodellering), men muskelstyrken blir ikke forbedret. Det er ingen prestasjonsfremmende effekter ("performance enhancing") ved bruk av MK-677, men det kan være kroppsforbedrende effekter ("physique enhancing"). Jeg gjør oppmerksom på at dette er foreløpige vurderinger i avslutningsfasen på forskningsprosjektet før de avgjørende øvelsene med test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning.

Uke 3 med Sheiko #30 er gjennomført. Volumberegningene er som følgende:

  Reps      
#30 Squat Bench Dead  
1 119 180 63 362
2 89 133 59 281
3 106 220 60 386
  Poundage      
#30 Squat Bench Dead  
1 14724 16513 8924 40161
2 10720 12350 7876 30946
3 13086 20370 8779 42235
  Intensity/Average %  
#30 Squat Bench Dead
1 68,0% 66,0% 73,0%
2 66,2% 66,8% 68,8%
3 67,8% 66,6% 75,4%

Med volum på 42 000 kg og intensitet på ca. 68 - 75 % var dette den meste krevende treningsuken hittil i forskningsprosjektet. Neste uke blir roligere med reduksjon av volumet og intensitet. Det er tilpasning i forhold til test av 1RM som blir etter avslutning på forskningsprosjektet. Det reduserte volumet er restitusjon etter den harde treningsuken. Restitusjon bidrar til normalisering av strukturene i muskelfunksjonen og de muskulære prosessene som blir påvirket av de harde treningsøktene.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

20 av 24 (MK-677)

Dette var den mest krevende treningsøkten hittil i forskningsprosjektet med MK-677. 17 sett for markløft og 19 sett for benkpress med vektbelastning på inntil 85 % av 1RM var en interessant utfordring. I tillegg var det 13 sett med støtte- og isolasjonsøvelser med lett vektbelastning. Det er en systematisk variasjon i treningsopplegget til Sheiko. Det gir grunnlag for optimalisering av utviklingen i styrke samt at skader og overtrening kan unngås. Jeg spiste lunsj før treningsøkten og det var supplering med en håndfull med mandler i midten av treningsøkten. Det var tilstrekkelig til opprettholdelse av et rimelig energinivå for treningsøkten. Det var ingen muskulær utmattelse ("failure").

Kroppsvekten før frokost var på 81,5 kg (-1,5 kg). Jeg er i midten av uke 7 og det har hittil ikke vært matvarer fra "skal unngå"-listen, men det er blitt et avvik for "skal begrense"-listen (jfr. prinsippene for kostholdet). Det første avviket kom etter 170 måltider og var som følge av pommes frites og bearnaisesaus som tilbehør ved middag på restaurant i en sosial sammenheng. Det var også en noe underdimensjonert sjokolademilkshake til dessert. På generelt grunnlag er det ingen medfølelse for kostholdsplaner i sosiale sammenhenger slik at det fremstår som mer fordelaktig å spise det som blir servert enn å bruke tid på unødvendige redegjørelser som det uansett ikke er forståelse for. Tidligere har 90 % regelen vært utgangspunktet (dvs. 90 % av kostholdet skal være innenfor rammen av sunn- og næringsrike matvarer) og basert at det har vært 174 måltider hittil i forskningsprosjektet fremstår avviket på 0,6 % som uvesentlig. Dette er i særklasse sammenlignet med tidligere forskningsprosjekter og det har vært et uvanlig høyt nivå på displin i kostholdet. Effektene på ghrelin-hormonet og sultfølelsen med MK-677 var forbigående og begrenset til de første dagene etter oppstart (dvs. de første ca. 30 minutter etter inntak i de første dagene). Det var ingen varige effekter. Det har heller ikke vært søtsug, lyster eller behov ("cravings") slik at vektreduksjon med energi-/kaloribalanse antas å være som følge av økning i basalforbrenningen i innledningsfasen. Stabiliseringen av kroppsvekten og den mindre økningen i de siste ukene gir indikasjoner på at det var forbigående effekter for den økte energibruken.

Midje - hoftemålet fremstår som mindre enn tidligere siden det er antydning til mer synlige magemuskler ved fleksing av muskler og posering foran speilet. Beltespennet på buksen er justert til det samme hakket som ble benyttet ved kroppsvekt på 80,1 kg (juni 2017) for S-4 (Andarine) og 80,6 kg (oktober 2016) for PES Alphamine i tidligere forskningsprosjekter slik at det blir et interessant datagrunnlag for sammenligning med MK-677. Det som er bemerkelsesverdig er at det er egentlig ikke fokus på vektreduksjon i det nåværende forskningsprosjektet og den reduserte kroppsvekten er derfor en uønsket utvikling som har vært ødeleggende for målsetningen om økning i styrke. Siden kostholdet er basert på energi-/kaloribalanse blir det imidlertid interessant med vurdering av utviklingen for kroppssammensetningen. Sammenligningsgrunnlaget fra de tidligere forskningsprosjektene med energi-/kaloriunderskudd er som følgende:

 • S-4 (Andarine) fra SarmsX:
 • 14.06.2017
 • Vekt: 80,1 kg
 • Fettfri masse: 71,6 kg
 • Kroppsvann: 52,4 kg
 • Muskelmasse: 41,0 kg
 • Kroppsfett: 8,5 kg
 • Fettprosent: 10,7 %
 • Midje - hoftemål: 0,84
 • Abdominal fedme: 34,8

 

 • PES Alphamine fra Physique Enhancing Science (PEScience):
 • 23.10.2016
 • Vekt: 80,6 kg
 • Fettfri masse: 72,8 kg
 • Kroppsvann: 53,4 kg
 • Muskelmasse: 41,7 kg
 • Kroppsfett: 7,8 kg
 • Fettprosent: 9,6 %
 • Midje - hoftemål: 0,83
 • Abdominal fedme: 31,6

 

Jeg er overbevist om at fettprosenten er innenfor rammen av 9,6 % til 10,7 % på nåværende tidspunkt slik det er godkjent. Det er noe mer krevende å foreta vurdering av utviklingen i muskelmassen, men det må være tilstrekkelig med bevaring til at det er innenfor rammen av 41,0 - 41,7 kg for å være godkjent. "Godkjent" innebærer at det er sammenlignbare data med tidligere forskningsprosjekter slik at for identifisering av evt. positive virkninger (mereffekter, bedre resultater) bør derfor være nøkkeltall som er utenfor de tidligere rammene. Målsetningen var fettprosent på ca. 12 % slik at den ekstraordinære utviklingen for kroppsfettet har vært på bekostning av reduksjon i styrken og det var feilvurdering av meg som må rettes i det neste forskningsprosjektet (som mest sannsynlig blir med RAD-140). Jeg hadde forventninger om vektøkning (fra ca. 83 kg til ca. 85 - 87 kg) som følge av antatt økning i mengden av vevsvæske i bindevevet som omgir celler, blodårer og organer (dvs. mer vann i kroppen, vannretensjon), men det ble ikke slik med MK-677. Jeg er oppmerksom på at det burde vært iverksatt flere tiltak for kostholdet når kroppsvekten ble redusert i begynnelsen av forskningsprosjektet, men samtidig fremstod den reduserte fettprosenten som tiltalende for meg slik at fokuset på styrken ble sekundært på en ubevisst og feilaktig måte. Ved vurdering av virkningsmekanismer fra MK-677 på den kommende analysen av kroppens sammensetning i månedsskiftet februar/mars 2018 vil derfor utgangspunktet være den følgende rammen av nøkkeltall (basislinje):

 • Basislinje for vurdering av MK-677 fra Research Pharma UK:
 • Månedsskiftet februar/mars 2018
 • Vekt: 80,1 - 80,6 kg
 • Fettfri masse: 71,6 - 72,8 kg
 • Kroppsvann: 52,4 - 53,4 kg
 • Muskelmasse: 41,0 - 41,7 kg
 • Kroppsfett: 7,8 -  8,5 kg
 • Fettprosent: 9,6 - 10,7 %
 • Midje - hoftemål: 0,83 -  0,84
 • Abdominal fedme: 31,6 - 34,8

 

Kroppsvekten er på 81,5 kg på baderomsvekten på nåværende tidspunkt, men som følge av standard testforberedelser i 1-2 dager før bodyanalysen vil den offisielle kroppsvekten på treningssenteret være ca. 0,5 - 1,0 kg lavere. Det er derfor direkte sammenlignbart med de tidligere forskningsprosjektene som beskrevet overfor. Jeg merker at forventningene i avslutningsfasen på forskningsprosjektet er noe påtrengende. Jeg forsøker imidlertid å ha et nøytralt og uavhengig fokus på nøkkeltallene slik at det ikke blir subjektive reaksjoner. Det er ingen tvil om at de generelle forventningene til SARM er blitt vesentlig redusert sammenlignet med oppstartsfasen med forskningsprosjekter i midten av 2016. Det er blitt bedre vurderings- og sammenligningsgrunnlag for virkningsmekanismer basert på de tidligere erfaringene. SARM skal angivelig ha "lignende positive effekter" som anabole og androgene steroider, men uten de tilsvarende negative bivirkningene. "Lignende positive effekter" er åpenbart et unøyaktig og villedende uttrykk som har bidratt til urealistiske forventninger til SARM.

Jeg har i løpet av de siste ca. 2 årene foretatt oppbygging av en omfattende database på bloggen som gir et mer rettvisende bilde på SARM. Systematiske individuelle studier for å skaffe til veie eller etterprøve kunnskap om effekter og/eller påvirkninger av fysiologiske funksjoner i kroppen, metabolisme, bivirkninger mv. kan forhåpentligvis bidra til mer korrekt bruk av preparatene. Deling av individuelle brukererfaringer som grunnleggende kunnskaper om preparatene, effekter, bivirkninger, dosetilpasning, toleranse, evaluering mv. er mitt bidrag til kunnskapsformidling om SARM. Jeg håper at praktiske utprøvninger og åpenhet om erfaringene gir bedre forståelse for effekter på styrke og kroppssammensetning. Med dette kan det oppnås ny kunnskap om fagfeltet og preparatene som andre brukere kan benytte seg av. Det kan samtidig være preventivt eller et forebyggende tiltak ved at de faktiske effekter og/eller bivirkninger ikke var slik som forventet basert på de teoretiske beskrivelsene om produktene. Det er lett å bli villedet av produktbeskrivelsene til leverandørene som åpenbart er overdrevent sensasjonalistiske.

Som nevnt er det aktuelt med bruk av RAD-140 fra Research Pharma UK i det kommende forskningsprosjektet frem mot sommerferien. Research Pharma UK har følgende beskrivelse om RAD-140 på websiden:

"RAD-140 is regarded as the SARM with the closest chemical structure and properties to testosterone. It has an anabolic/androgenic ratio of 90:1. In test subjects it has produced significant effects on muscle tissue size and density. Within the physiology of test subjects the compound cannot aromatize to estrogen. This makes RAD-140 the ideal candidate compound if your research is based on muscle density and quality. It is a fast-acting compound that brings rapid results to your research, typically being faster acting than most SARMs. The anabolic/androgenic ratio of this compound also makes it anti-catabolic when the test subject is in a caloric deficit. RAD-140 is slightly suppressive so a light PCT is required following administration of a course of this compound. Recommended administration length is 8 - 12 weeks. Administer 10 mg (1 ml) per day. Do NOT administer more than 10 mg in any 24 hour period."

Den siste formuleringen betraktes for å være en streng advarsel siden det var bruk av store bokstaver. Den anbefalte protokollen på 10 mg (1 ml) hver dag fremstår imidlertid som lavt sammenlignet med øvrige leverandører av SARM som har 20 - 30 mg (2 - 3 ml) i produktbeskrivelsene. Det som er mest hensiktsmessig i et forskningsperspektiv er å vurdere effekter og bivirkninger av preparatet basert på veiledningen fra leverandøren. Den lave doseringen gir grunnlag for et langvarig forskningsprosjekt på 12 uker. Tidsrammen blir trolig fra april til juni 2018. Det blir kontinuitet med treningssystemene til Boris Sheiko og fokus på utvikling av styrke.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

19 av 24 (MK-677)

Dette blir en spesielt krevende treningsuke med høyere volum og mer intensitet enn tidligere. Det var en oppløftende begynnelse på uken og ingen problemer med gjennomføring av treningsøkten. Jeg synes at bevegelsene og utførelsen for benkpress på 80 % av 1RM er blitt bedre siden oppstarten i begynnelsen av januar 2018, men bruk av MK-677 har ikke bidratt til identifiserbare mereffekter på styrkenivået. MK-677 har åpenbart ingen positive egenskaper for maksimal styrke og jeg forventer at det blir reduksjon i vektbelastningen for baseøvelsene (benkpress, knebøy og markløft) på test av 1RM etter avslutning på forskningsprosjektet. Kroppsvekten var på 89,2 kg ved forrige test av 1RM pr. 30.10.2017 slik at økning av styrke eller opprettholdelse av styrke fremstår som utenkelig når det har vært vektreduksjon på ca. 7 - 8 kg siden sist. Det er ingen styrkegevinster som kan tilordnes bruk av MK-677. Det er ingen indikasjoner på evt. bedre bevaring av styrken ved vektreduksjon. Den nåværende styrken antas å være på samme nivå (+/- 5 kg) som ved tilsvarende kroppsvekt fra tidligere perioder. Det var kroppsvekt på 80,1 kg ved test av 1RM pr. 12.06.2017 etter bruk av S-4 (Andarine) slik at det kan være et fornuftig grunnlag for sammenligning. Siden det er reduksjon av styrke er den reelle vektbelastningen ca. 4 - 5 %-poeng høyere enn det som fremkommer i skjemaet overfor, men arbeidskapasiteten er tilfredsstillende slik at det har ikke vært behov for nedjustering av vektbelastningen på treningsøktene.

Kroppsvekten før frokost var på 82,0 kg (-1 kg). Det er ca. 4 uker siden forrige notering på +82 kg (12.01.2017). Det er daglige bevegelser i kroppsvekten som kan være vanskelig å vurdere slik at det er fokus på det ukentlige gjennomsnittet (dvs. etter veiing på mandag, onsdag og fredag). Det gir mindre feilkilder og bedre pålitelighet for dataregistreringen. Det er ikke aktuelt med justeringer i kostholdet i avslutningsfasen på forskningsprosjektet. Det har vært litt vektøkning i de siste ukene og det forventes at trenden vil fortsette i den resterende perioden i samsvar med antakelsen om at de positive effektene på basalforbrenningen (Basal Metabolic Rate, BMR) var forbigående. Den tekniske beregningen av BMR for meg er på 1 850 kcal (dvs. opprettholdelse av livsfunksjoner) slik at vektreduksjon på ca. -1,5 kg for perioden på 3 uker gir indikasjoner på at økningen i basalforbrenningen var på ca. 200 - 300 kcal (ca. 11 - 16 %). Når det er et stramt kosthold som var basert på energi-/kaloribalanse gir det effekter. Kroppsvekten har vært innenfor rammen av 83,4 kg pr. 10.01.2018 (høyeste etter 8 dager) til 80,9 kg pr. 26.01.2018 (laveste etter 24 dager) hittil i forskningsprosjektet. Det er indikasjoner på at kroppsvekten vil være i midten av intervallet (dvs. fra 81,50 til 82,50 kg) ved avslutning på forskningsprosjektet.

Jeg nevnte før oppstart på forskningsprosjektet med MK-677 at det var usikkerhet om behandlingsopplegg (PCT) ​var nødvendig etter avsluttet bruk. SERM som Clomid (Klomifen), Raloxifene (Raloxifen) og Nolvadex (Tamoksifen) er tilgjengelig ved evt. behov for raskere normalisering av hormonverdiene. Dette skulle vurderes i løpet av prosjektet. På nåværende tidspunkt er det i begynnelsen av uke 7 slik at 80 % av forskningsprosjektet er gjennomført og det er ikke ventet vesentlige endringer i den resterende perioden. Det er foreløpig ingen indikasjoner på at det har vært påvirkninger på nivået av testosteron, østrogen og/eller dihydrotestosteron (DHT). MK-677 synes ikke å være undertrykkende for HPTA (Hypothalamic-Pituitary-Testicular Axis) og det er ingen indikasjoner på testikkelatrofi. Redusert testikkelstørrelse er bivirkning ved evt. redusert testosteron- og sædcelleproduksjon siden det utgjør det meste av testiklenes volum. Det er lave nivåer for follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) som evt. fører til svikt i testiklenes funksjoner. Libido (dvs. sexlyst, seksuelle lyster) fremstår også som upåvirket og det er nattlige ereksjoner som tidligere. Siden MK-677 er et veksthormonsekretagog (GHS) var det ikke ventet påvirkning på den naturlige produksjon av testosteron. Det skal heller ikke være effekter på den naturlige produksjon av veksthormoner ved bruk av MK-677. Det er ingen derfor identifiserbare bivirkninger som skulle tilsi at behandlingsopplegg er nødvendig for normalisering av hormonverdiene. Doseringen for MK-677 (dvs. 2 x 12,5 mg ed) har vært fornuftig og forsvarlig i samsvar med protokollen til Research Pharma UK. MK-677 skal være et mildt preparat som kan brukes sammenhengende over lengre tid. Research Pharma har protokoll om bruk av MK-677 i periode på 4 til 52 uker slik at 8 uker (dvs. 15 % av rammen) fremstår som uproblematisk.

Ved valg av SERM er det viktig å være oppmerksom på evt. kontraproduktive virkningsmekanismer. Bruk av Nolvadex kan være totalt ødeleggende for de forhøyede verdiene for veksthormoner (GH) som antas å være oppnådd i forskningsprosjekt. MK-677 bidrar til økt GH-sekresjon, dvs. økt utskillelse eller frigjøring av veksthormoner. Dosering på 25 mg ed for MK-677 skal være tilstrekkelig til økning av IGF-1 (insulinlignende vekstfaktor 1) med ca. 40 - 90 %. IGF-1 er et naturlig veksthormon som kroppen produserer og det har insulinlignende virkning, dvs. det stimulerer glukoseoksidasjonen i fettvev (dvs. økt frigjøring av fettsyrer fra fettvevet) og stimulerer glukose- og aminosyretransport inn i muskelceller (dvs. økt lagring av proteiner til muskelceller). Problemstillingen med bruk av Nolvadex er at det kan redusere nivået av IGF-1 med ca. 25 - 50 % slik at det er kontraproduktivt. Nolvadex bidrar til østrogenlignende effekter i leveren ved økning av nivåene for SHBG (seksualhormonbindende globulin, transportprotein for testosteron og dihydrotestosteron) og reduksjon av nivåene for IGF-1. Nolvadex er undertrykkende for konsentrasjon av IGF-1 nivået som følge av påvirkninger på utskillelsen av veksthormoner fra hypofysen. Det blir blokkering av den østrogenavhengige stimuleringen som bidrar til utskillelsen av veksthormoner. Nolvadex og veksthormoner fremstår derfor som en uheldig kombinasjon som bør unngås. Andre SERM som Clomid og Raloxifene har ikke tilsvarende påvirkning på IGF-1 som Nolvadex slik at de preparatene synes å være mer hensiktsmessig å bruke ved evt. behandlingsopplegg etter bruk av veksthormoner eller dets frigjørende faktorer (GHRH, GHS, peptider).

Siden egenproduksjon av testosteron og nivået av østrogen fremstår som upåvirket i forskningsprosjektet er det ikke aktuelt for meg å gjennomføre et behandlingsopplegg. Jeg kommer derfor ikke til å bruke SERM etter avsluttet bruk av MK-677. Det blir imidlertid et opphold med bruk av prestasjonsfremmende midler på minimum 4 uker for avgiftning eller utrensning (detox) før det neste forskningsprosjektet som har forventet oppstart i april 2018.

Det er fokus på rekomposisjon i 2018 og kontinuitet for treningssystemet til Boris Sheiko. Det er målsetning om en sterk og veltrent helårskropp. Det er indikasjoner på at MK-677 har bidratt til forbedringer i kroppssammensetning, men det er ingen effekter på styrke. I det neste forskningsprosjektet blir det bruk av RAD-140 som antas å ha bedre egenskaper for styrke. Økning av styrke og økning av muskelmasse fremstår som urealistisk uten akkumulering av kroppsfett, men den nåværende fettprosenten synes å være på et lavt nivå (ca. 10 - 11 %) slik at det er gjennomførbart. Det kan gi grunnlag for noe økning av kaloriinntaket i det neste forskningsprosjektet for å få bedre respons på maksimal styrke. Ved å ha regelmessig veiing og prinsipper for kostholdet er det tilstrekkelig med fleksibilitet til en kontrollerbar vektøkning på ca. 2 - 3 kg. Jeg tenker at fettprosenten burde være på under 12 % ved kroppsvekt på inntil ca. 85 kg. Det forventes å være tilstrekkelig kapasitet til å gjenvinne den tapte styrken med kroppsvekt på midten av 80-tallet. Jeg var veldig misfornøyd med kroppsfett på 14,8 % etter det forrige forskningsprosjektet, men det ble noe overdrivelse forut for det nåværende forskningsprosjektet med vektreduksjon på ca. -6 kg i jule- og nyttårsferien.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

18 av 24 (MK-677)

Det var en lett treningsøkt med fokus på den tekniske utførelsen på øvelsene og reduserte pauser mellom settene. Sammenlignet med de foregående treningsøktene med Sheiko #30 var dette et kortvarig treningsopplegg. Jeg har ikke maskin for "leg press". Det var i stedet bruk av øvelsen med liggende lårcurl som gir sammenlignbar belastning for muskulaturen på baksiden av låret (hamstrings).

Jeg har tidligere foretatt gjennomgang av resultatene for søvnregistreringen for januar 2018 (dvs. 15 av 24). Det ble nevnt at den forholdsmessige andelen av REM-søvn økte fra 21,5 % til 23 - 24 % i de første ukene, men falt til 19 - 20 % i de siste ukene av måneden. Gjennomsnittet for januar 2018 ble på 22 % som var +2,32 % over basislinjen og det ble betraktet for å være uvesentlig. Den første uken i februar 2018 har vært tilsvarende som avslutningen på januar 2018. Den forholdsmessige andelen for REM-søvn var på 20 % slik at det er lavere enn basislinjen på 21,5 %, men innenfor referanserammen på 20 - 25 %. Effektene på REM-søvn for MK-677 var derfor forbigående og begrenset til ca. 1 - 2 uker. Det er ingen indikasjoner på at det blir positive bevegelser i avslutningsfasen på forskningsprosjektet slik at andelen for REM-søvn for februar 2018 blir trolig lavere enn januar 2018 og under basislinjen. Langvarig bruk av MK-677 bidrar ikke til stimulering på REM-søvn. Dyp søvn hadde en forholdsmessig andel på 27 % i begynnelsen av februar 2018 (sammenlignet med 26 % i januar 2018) og det er bedre kontinuitet med 64 poeng (sammenlignet med 61 poeng i januar 2018). Referansen for dyp søvn er på 20 - 25 % slik at vedvarende noteringer utenfor de normale nivåene fremstår som positivt for restitusjon etter treningsøkter og utskillelsen av veksthormoner (GH). Dyp søvn har vært over referanserammen i samtlige av de 6 ukene hittil i forskningsprosjektet og det er oppløftende detaljer fra søvnregistreringen. MK-677 har vesentlige og varige effekter på dyp søvn. Basislinjen er på 23,5 % slik at det er økning på +14,89 % i perioden med bruk av MK-677. Dette innebærer samtidig at den forholdsmessige andelen for lett søvn var på 53 % i den første uken av februar 2018 og det er fortsatt bedre enn basislinjen på 55 %. Den samlede søvnkvalitetsevalueringen var på 80 poeng (sammenlignet med 79 poeng som var gjennomsnittet for januar 2018).

I slutten av uke 4 var det forsinket muskelømhet (doms) samt følelse av redusert energinivå, trøtthet og slapphet (dvs. 12 av 24). Dette var et uønsket, men også forbigående avvik i forskningsperioden. Det synes å være i samsvar med statistikken for søvnregistreringen på det tidspunktet. I perioden fra 23.01.2017 til 26.01.2017 var den forholdsmessige andelen av total søvn (100%) fordelt på bare 13 % for REM-søvn, 24 % for dyp søvn og hele 63 % for lett søvn. Det foreligger ingen forklaringsfaktorer for de negative hendelsene på søvn, men det var trolig begivenheter som påvirket meg. Det kan være indikasjoner på at den reduserte søvnkvaliteten fikk innvirkning på den generelle helseprofilen og restitusjon etter treningsøktene. Dårlig søvn er assosiert med en rekke negative helseeffekter, men det er hovedsakelig dyp søvn som har innvirkning på restitusjon og den søvnfasen ble mindre påvirket. REM-søvn var faktisk på under 5 % på det laveste og det var overraskende lavt. Omfanget av forsinket muskelømhet var også begrenset og det fikk ingen innvirkning på treningsøktene. Det har vært betydelig økning i volumet på treningsøktene i den siste perioden, men utviklingen har åpenbart vært bedre. Det blir bekreftet av data for søvnregistreringen i den første uken i februar 2018 som var forbedret. Jeg synes at det er bedre selvfølelse og jeg er mer energisk med normalt nivå på REM-søvn (minst 20 %) og forhøyet nivå for dyp søvn (mer enn 25 %) slik at det økte treningsvolumet har ikke vært problemstilling. 

Kroppsvekten før frokost var på 81,6 kg (-1,4 kg). Gjennomsnittet for uke 6 ble derfor på 81,4 kg og i det er tilsvarende som i forrige uke. Det er derfor indikasjoner på at bunnivået for kroppsvekten ble nådd i uke 4 og det har vært svak økning (+0,1 kg) i de siste 2 ukene. Det er i samsvar med vurderingen om at det var forhøyelse av basalforbrenningen i de første 2 - 3 ukene, men at effektene på det forhøyede energiforbruket var forbigående. Bevegelsene i det ukentlige gjennomsnittet for kroppsvekten har vært på +/- 0,2 kg fra uke 3 til uke 6 slik at det er stabilisering av kroppsvekten etter den overraskende vektreduksjon på -1,5 kg i de første ukene.

Uke 2 med Sheiko #30 er gjennomført. Volumberegningene er som følgende:

#30 Squat Bench Dead  
1 119 180 63 362
2 89 133 59 281
#30 Squat Bench Dead  
1 14724 16513 8924 40161
2 10720 12350 7876 30946
#30 Squat Bench Dead
1 68,0% 66,0% 73,0%
2 66,2% 66,8% 68,8%

Det var reduksjon av både volum og intensitet i uke 2 slik at det var et avbalansert treningsopplegg. Den kommende uken blir imidlertid spesielt krevende med et betydelig volum på ca. 42 000 kg og det blir økning i intensitet til ca. 68 - 75 % av 1RM. Som det fremkommer av tabellen overfor er det lagt til grunn noe progresjon fra den første uken. Strukturen er tung, lett, tung og lett i 4-ukers programmet, men med progresjon og fokus på økt arbeidskapasitet.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

17 av 24 (MK-677)

Det var høyt volum på treningsøkten med 18 sett for markløft og 14 sett for benkpress, men vektbelastningen var ikke spesielt krevende (dvs. inntil 80 % av 1RM) på angitte repetisjonene. Dette var overkommelig innenfor en fornuftig tidsramme. "Deadlift to knees" gir variasjonen i bevegelsene for markløft samt grunnlag for forbedringer i startposisjonen og oppsett. Det er økt belastning for korsryggen. Det som Boris Sheiko ønsker med øvelsen er løft fra gulv til kneet, pause i ca. 1 - 2 sekunder og deretter fullføring av bevegelsen. Det er derfor markløft med pause i midten av bevegelsen. For benkpress ble det en ren pyramide med samme struktur for sett og vektbelastning på begge sider, men med litt flere repetisjoner på de siste settene med intensitet på 50 - 70 %. De ekstra repetisjonene og rolige bevegelser bidrar til pump i muskulaturen (dvs. næringsrikt blod og økning av aminosyreopptaket). I tillegg kommer støtte- og isolasjonsøvelsen for sidehev med hantler hvor det er lett vektbelastning, rolige bevegelser og korte pauser mellom settene. 

Kroppsvekten før frokost var på 81,6 kg (-1,4 kg). Det ukentlige gjennomsnittet for kroppsvekten har vært som følgende hittil i forskningsprosjektet:

 • Uke 1: 83,0 kg
 • Uke 2: 83,3 kg (+0,3 kg)
 • Uke 3: 81,5 kg (-1,8 kg)
 • Uke 4: 81,3 kg (-0,2 kg)
 • Uke 5: 81,4 kg (+0,1 kg)
 • Hittil i uke 6: 81,4 kg (uendret)

 

Bevegelsene i kroppsvekten gir et interessant bilde på det som kan være endringer i energiforbruket (metabolismen). Det har vært stabilisering av kroppsvekten på midten av 81-tallet i de siste ca. 3 ukene. Det er ingen sultfølelse, svekket energinivå eller tilsvarende symptomer. Det er bedre følelse enn de tidligere forskningsprosjekter med protokoller for vektreduksjon slik at det synes ikke å være energi-/kaloriunderskudd. Det antas derfor å være energi-/kaloribalanse i samsvar med de tekniske beregningene for kostholdet. Det er derfor indikasjoner på at det var forbedringer i energiforbruket i den innledende fasen på forskningsprosjektet. Det antas at økning i basalforbrenningen (Basal Metabolic Rate, BMR) var medvirkende årsak til vektreduksjon i de første ca. 3 ukene, dvs. økning i grunnforbrenningen som er energibehovet for opprettholdelse av funksjonene for celler og de indre organene (leveren, hjertet, lungene, nyrene, hjernen, tarmene). Det kan være økning i toleranseevnen for MK-677 som har bidratt til stabilisering av kroppsvekten i de siste ukene og at det derfor var kortvarige effekter på basalforbrenningen. Det var vesentlig reduksjon i kroppsvekten i de første ukene, men det har vært stabilisering og svak økning i de siste ukene. Jeg forventer derfor ikke at det er forbedringer i basalforbrenningen i avslutningsfasen slik at det blir trolig en mindre økning i kroppsvekten i de kommende ukene. Det skal ikke være endringer i nivået for glukose (kroppens viktigste kilde til energi) eller insulin (anabolt hormon som foretar regulering av glukose), men glukosetoleransen (dvs. insulinresistens eller nedsatt insulinfølsomhet) antas å være vesentlig redusert gjennom hele perioden med bruk av MK-677. Reduksjon av glukosetoleransen innebærer at kroppen bruker og forbrenner mindre karbohydrater enn tidligere. Sukker blir derfor brukt raskere og bedre i kroppen. Nedsatt glukosetoleranse er imidlertid mellomstadiet for diabetes type 2 og normal sukkeromsetning slik at MK-677 bør derfor ikke brukes av personer som har diabetes type 2 eller er genetisk utsatt for utvikling av dette. Ved type 2-diabetes er det for lite insulin eller det er nødvendig med større mengder insulin enn det kroppen klarer å lage fordi insulinet virker dårligere. Sykdommen er karakterisert ved et vedvarende forhøyet blodsukker og forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner (dvs. sammenheng med en lite hensiktsmessig livsstil). Jeg er forsiktig med inntaket av karbohydrater (ca. 100 til 150 gram om dagen), men foretar ikke regelmessig kontroll av blodsukkeret og insulinnivået siden jeg er ikke genetisk utsatt for utvikling av diabetes type. Nedsatt glukosetoleranse kan også være medvirkende årsak til økt risiko for hjerte- og karsykdommer slik at det er fornuftig med et minimumsnivå med kardiotrening ved bruk av MK-677. Jeg har aktiviteter med hoppetau i ca. 30 minutter hver uke med et moderat pulsnivå (sonen for fettforbrenning, ca. 90 - 130).

MK-677 er en veksthormonsekretagog (GHS) som bidrar til økt GH-sekresjon, dvs. økt utskillelse eller frigjøring av veksthormoner. Dette er forhold som kan påvirke kroppssammensetningen (dvs. økning av fettfri masse og/eller reduksjon av kroppsfettet). Dosering på 25 mg ed skal være tilstrekkelig til økning av IGF-1 (insulinlignende vekstfaktor 1) med ca. 40 %. IGF-1 er et naturlig veksthormon som kroppen produserer og det har insulinlignende virkning, dvs. det stimulerer glukoseoksidasjonen i fettvev (dvs. økt frigjøring av fettsyrer fra fettvevet) og stimulerer glukose- og aminosyretransport inn i muskelceller (dvs. økt lagring av proteiner til muskelceller). Det kan også bli vesentlig økning i IGFBP-3 (insulin-liknende vekstfaktor bindende protein-3) ved bruk av MK-677 og dette er det viktigste bindingsproteinet for IGF-1. 95 % av IGF-1 er bundet til IGFBP-3 og IGFBP-3 bidrar derfor til forlengelse av halveringstiden for IGF-1 samt at det også påvirker bindingen mot reseptorer. Økningen i nivået for veksthormoner vil imidlertid være større etter den første doseringen (initialdosen) på 25 mg enn økningen etter gjentatte doseringer på 25 mg over lenge tid som følge av endringer i toleranseevnen. Det er usikkert om fortløpende økte doseringer for MK-677 kan bidra til å motvirke dette, men det er ventet at effektene i begynnelsen på forskingsprosjektet vil være mindre enn effektene i avslutningen på forskningsprosjektet. Kortsiktige bevegelser i veksthormoner har imidlertid begrenset betydning siden det er effektene for den varige forhøyelsen over lengre tid som er interessant ved vurdering av påvirkning på kroppssammensetningen. Det blir imidlertid ikke stabile eller stabilt høye verdier for veksthormoner gjennom hele forskningsprosjektet når effektene blir utvannet.

Det skal ikke bli økning i nivået for konsentrasjon av kortisol (ved evt. urin- eller serummålinger) ved bruk av MK-677. Det blir derfor ikke forhøyet stressnivå for kroppen. Det er i samsvar med mine erfaringer hittil i forskningsprosjektet hvor det har vært reduksjon i hvilepuls fra ca. 44 - 47 (basislinje) til ca. 39 - 42 etter oppstart med MK-677. Det gjenstår å vurdere om de antatte effektene på kortisolsekresjon er vedvarende, men basert på målinger for hvilepulsen kan det være varige forbedringer i de kognitive funksjonene (reduksjon av stress, sliten, angst, deprimert, aggresjon) for kroppen. For meg tok det ca. 7 - 8 dager før hvilepulsen ble redusert fra 44 til 43 - 42 og ca. 12 dager bør bunnivået på 41 ble nådd. Hvilepulsen har vært stabil på 39 - 42 i de siste ca. 4 ukene. Det synes derfor å være indikasjoner på anti-katabole effekter fra preparatet. Dette er interessant siden bruk av veksthormonfrigjørende peptider (GHRP 1 - 6) kan foreta stimulering og økning av nivået for kortisol, men MK-677 har ikke tilsvarende negative bivirkninger.

Påvirkningen på kroppssammensetningen som er ventet fra forhøyende nivåer av veksthormoner ved bruk av MK-677 er økning i fettfri masse og/eller reduksjon av totalt og visceralt fett (dvs. fett lagret rundt magen, organene). For meg synes det å være bedre effekter på kroppsfettet enn den fettfrie massen. Det har åpenbart vært reduksjon av kroppsfettet og reduksjon av det viscerale fettet er av slik karakter at det er synlige ruter for magemusklene ved fleksing av muskler eller posering foran speilet. Fettprosenten antas derfor for å være på ca. 10 - 11 %. Det er vanskelig med identifisering av endringer i muskelmassen og det har trolig ikke være vesentlige effekter på dette området. Det synes heller ikke å være økning i vannretensjon (som også påvirker fettfri masse), men forhåpentligvis har det vært noe bevaring av muskelmassen i perioden med vektreduksjon. Det er ingen indikasjoner på økning i mengden av vevsvæske i bindevevet som omgir celler, blodårer og organer. MK-677 har ikke bidratt til forstyrrelser i reguleringen væskenivået i bindevevet og det synes ikke å være økt saltretensjon. Det kan også være at inntak av 1/2 banan hver dag gir tilstrekkelig med kalium (ca. 150 - 175 mg) slik at det er motvirkende effekter.

Ved bruk av MK-677 er det derfor vedvarende økninger i serumnivåene for veksthormoner (GH), IGF-1 og IGFBP-3, men det som antas å ha vært økning i basalforbrenningen hadde forbigående effekter i innledningsfasen (ca. 3 uker). Det synes å ha gitt langvarige forbedringer i kroppssammensetningen ved reduksjon av kroppsfettet og kortvarige forbedringer i energiforbruket (metabolismen) som reduserte kroppsvekten. Det er foreløpig ingen identifiserbare effekter på den fettfrie massen, men det er forhåpninger om bedre bevaring av muskelmassen enn de tidligere perioder med vektreduksjon. Hvilepulsen er noe overraskende blitt betydelig redusert slik at det kan være reduksjon av kortisol og/eller anti-katabole effekter ved mindre stressnivå for kroppen. Siden søvnkvaliteten totalt sett er undret (desember 2017 og januar 2018) og det ikke er høyintensive treningsøkter for kardio har jeg ingen andre aktuelle forklaringsfaktorer for bevegelsene i hvilepulsen.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

16 av 24 (MK-677)

Den første treningsøkten i uken betraktes for å være moderat med vektbelastning 80 - 90 % av 1RM. Den lette treningsøkten i slutten av uken har vektbelastning på 70 - 80 %, mens for den tunge treningsøkten i midten av uken er det intensitet på 70 - 90 %. Det er imidlertid et betydelig volum på den tunge treningsøkten slik at det er mer krevende og høyere arbeidsbelastning.

Utviklingen i hvilepulsen (resting heart rate) er blitt et interessant moment i forskningsprosjektet (jfr. 15 av 24). Som tidligere nevnt var den gjennomsnittlige hvilepulsen var på 46 i desember 2017 og den ble redusert til 42 i januar 2018 etter oppstart med bruk av MK-677, dvs. en reduksjon på -8,7 % som er oppsiktsvekkende. Jeg har foretatt gjennomgang av de ukentlige bevegelsene for identifisering av flere detaljer for bevegelsene som kan være av interesse. I desember 2017 var hvilepulsen på mellom 47 (høy) og 44 (lav) med et gjennomsnitt på 46 (midt) for måneden som helhet, men noteringen var på 44 i den siste uken av desember 2017 slik at det kan være et bedre grunnlag for sammenligning med basislinje. Etter oppstart med MK-677 har det ukentlige gjennomsnittet for hvilepulsen vært som følgende:

 • Uke 0: 44
 • Uke 1: 44 (uendret)
 • Uke 2: 41 (-6,82 %)
 • Uke 3: 41 (uendret)
 • Uke 4: 42 (+2,44 %)
 • Uke 5: 41 (-2,39 %)
 • Hittil i uke 6: 41 (endret)

 

Som det fremkommer av noteringene overfor var det derfor stabil utvikling for hvilepulsen på 44 i den første uken for MK-677, men i det andre uken ble det reduksjon med ca. -6,8 % fra 44 til 41. Etter dette har hvilepulsen vært stabilt lav på 41 - 42 i periode på ca. 4 - 5 uker. Dette er også et bunnivå i et historisk perspektiv for meg. Det er samtidig mulig med vurdering av de daglige noteringene for identifisering av når de faktiske endringene skjedde. Oppstarten med MK-677 var 02.01.2018 og hvilepulsen var stabil på 44 fra 02.01.2018 til 08.01.2018. Pr. 09.02.2018 ble det ble reduksjon til 43 (-1), pr. 10.01.2018 ble det reduksjon til 42 (-2) og pr. 14.01.2018 ble det reduksjon til 41 (-3). Det tok derfor ca. 7 - 8 dager før hvilepulsen ble redusert fra 44 til 43 - 42 og ca. 12 dager bør bunnivået på 41 ble nådd. Jeg er usikker på om dette kan vurderes i sammenheng med konsentrasjon av IGF-1 og veksthormoner, men det er teoretiske beskrivelser om at etter ca. 7 dagers bruk med dosering på 25 mg ed for MK-677 skal det være vedvarende økning i konsentrasjon av IGF-1 og veksthormon i kroppen. Det er åpenbart ingen intensiv kardiotrening som har bidratt til reduksjon av hvilepulsen, men det kan være forbedringer i psykiske forhold som reduksjon av stress, nervøsitet, sinne og/eller aggresjon. Det kan også være mer jerninnhold i blodet og økning av blodvolumet som bidrar til reduksjon av hvilepulsen. Den siste blodprøven før oppstart på forskningsprosjektet viste verdier på 16,2 (13,4 - 17,0) for B-Hemoglobin og 93 (82 - 98) for Ery-MCV slik at det er ikke ventet vesentlig økning når verdiene allerede var i den øvre delen av referansen. Basert på verdiene for B-Hemoglobin og Ery-MCV antas det at EVF (B-EVF) Hematokrit var på 0,48 - 0,49, dvs. i øvre del av referansen fra 0,40 til 0,50. Hemoglobin er den oksygenbærende delen i de røde blodcellene, mens hematokrit viser den prosentvise volumandelen av røde blodceller. Motsetningsvis kan andre forhold som frigivelse av hormoner, dehydrering, feber, indre blødninger, blodtap, tobakk, snus, kaffe, nervesignaler og overtrening bidra til økning av hvilepulsen, men jeg er ikke og har ikke vært eksponert for slike variabler.

Kroppsvekten før frokost var på 81,1 kg (-1,9 kg). Det positive er at styrken er bedre enn på tidspunktet for oppstart på forskningsprosjektet. Repetisjoner på 80 - 90 % av 1RM er mindre krevende. Oppstarten var imidlertid etter ca. 3 uker med treningsopphold samt en betydelig vektreduksjon på ca. -6 kg som følge av lavkarbo og ca. 18 timer med fasting. Måltidene i perioden var begrenset til lunsj (ca. kl. 12) og middag (ca. kl. 18). Det er usannsynlig med økning av styrken siden forrige test av 1RM var med kroppsvekt på 89,2 kg (pr. 30.10.2017). Det er ikke aktuelt å foreta flere endringer i kostholdet i avslutningsfasen (dvs. de siste 3 ukene) på forskningsprosjektet slik at kroppsvekten er ventet å bli på ca. 80 - 82 kg. Jeg foretar tilpasninger før analysen av kroppens sammensetning slik at den offisielle veiingen på treningssenteret viser ofte litt lavere kroppsvekt enn baderomsvekten. Stabilisering av kroppsvekten i de siste ukene viser at det er etablering av et grunnlag med energi-/kaloribalanse og det er i samsvar med forutsetningene for forskningsprosjektet. Det er ventet at fettprosenten blir på ca. 10 - 11 % som er veldig lavt om vinteren for meg. Målsetningen om en sterk og veltrent helårskropp på ca. 85 kg med fettprosent på ca. 12 % blir derfor ikke innfridd i dette forskningsprosjektet. MK-677 har tilsynelatende ingen spesielle egenskaper for styrke som gir identifiserbare mereffekter, men det blir veldig interessant med vurdering av nøkkeltallene fra analysen av kroppens sammensetning. Kroppsvekten er på nivå med sommerkroppen fra tidligere prosjekter slik at det er sammenlignbare data for muskelmasse, fettfri masse og fettprosent. Et annet forhold som er positivt er at de tidligere forskningsprosjektene med vektreduksjon (dvs. energi-/kaloriunderskudd) har vært nedbrytende (katabolt) for kroppen med sultfølelse og redusert energinivå. I dette forskningsprosjektet er det protokoll med energi-/kaloribalanse og det har ikke vært tilsvarende problemstillinger. Det er derfor noe overraskende at kroppsvekten er blitt redusert i løpet av de første 5 ukene, men det burde være et bedre utgangspunkt for bevaring av muskelmassen slik kostholdet har vært. Jeg har forhåpninger om etablering av et fornuftig grunnlag for kroppssammensetning (dvs. lav fettprosent, bedre bevaring av muskelmasse) og at det kan bli mer fokus på økning av styrke i det neste forskningsprosjektet frem mot sommerferien. Det er mulig at jeg kan tillatte meg et mindre energi-/kalorioverskudd (ca. +100  til +150 kcal) hvis fettprosenten blir vesentlig lavere enn målsetningen. Jeg antar at det blir bruk av RAD-140 fra Research Pharma UK i det kommende forskningsprosjektet (våren/sommeren 2018) og det preparatet skal være bedre egnet for ren styrke enn MK-677.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

Anabole steroider og aggresjon

Astrid Bjørnebekk (ph.D) er forsker i kognitiv nevrovitenskap ved Oslo Universitetssykehus. Kognitiv nevrovitenskap er en tverrvitenskapelig disiplin om hvordan hjernens struktur og funksjon påvirker atferd samt hvordan hjernebaserte mekanismer gir grunnlag for mentale prosesser. Astrid Bjørnebekk har tidligere bidratt til følgende uttalelser om sammenhengen mellom anabole steroider og aggresjon i media:

"Ulovlig siden 2013. Forskning ved Oslo Universitetssykehus viser at aggresjon er en bivirkning hos 40 prosent av brukerne av anabole steroider. Forsker i kognitiv nevrovitenskap, Astrid Bjørnebekk, står bak studien som fortsatt pågår. -De scorer høyere på aggresjonstester. Vi ser at de som har brukt dopingmidler over lang tid, scorer høyere enn de som har brukt kort tid. Vi sammenligner dem som har brukt under fem år med dem som har brukt over ti år, forklarer hun. Slike dopingmidler ble forbudt å bruke i Norge i 2013.", jfr. artikkelen om at "Bildene i sosiale medier avslørte ham. Her pågripes dørvakten, mistenkt for å bruke anabole" (Aftenposten, 19. mai 2017, kl. 10:53).

"Sammenheng med vold? Forskerne forsøker å finne ut av dette: Begynte brukerne på steroider fordi de var aggressive eller ble de aggressive fordi de gikk på steroider? Det er etisk vanskelig å forsvare forskning hvor en gruppe får steroider og den andre placebo. Man vet for mye om de negative helsekonsekvensene til at det vil være en forsvarlig forskningsstudie. De fleste forskerne enes likevel om at steroider påvirker deg emosjonelt - i en eller annen retning. I Astrid Bjørnebekks prosjekt ved Oslo Universitetssykehus om bruken av anabole steroider rapporterer hele 40 prosent av brukerne om aggresjon som bivirkning. Bjørnebekk er ikke i tvil om at noen også opplever alvorlig psykiske bivirkninger etter bruk av anabole steroider. -Risikoen ser ut til å øke ved bruk av høye doser, ved bruk av enkelte preparater og etter lang tids bruk, sier Bjørnebekk.", jfr. artikkelen om at "Tusenvis av nordmenn risikerer helsen i jakten på drømmekroppen" (Aftenposten, 19. mai 2017, kl. 21:30).

Jeg gjør oppmerksom på at ordlyden var "40 prosent av brukerne" i den første artikkelen og det ble forsterket til "hele 40 prosent av brukerne" i den andre artikkelen. Det var senere samme dag, i samme avis og med samme journalister, men det var åpenbart et behov for å overdramatisere betydningen av forholdstallet i den andre artikkelen slik at det ble mer samsvar med tittelen "risikerer helsen i jakten på drømmkroppen". En av journalistene er tilsynelatende blitt oppmerksom på dette selv og erkjenner at "det har blitt voldsomt negativt fremstilt i mediene". Journalisten synes samtidig at "det er flere store problemer også i hvordan politiet, helsevesenet og media håndterer slike saker" om anabole steroider og legger til at "mitt inntrykk er at det er skremmende lite kunnskap hos politiet og helsevesenet". Ordet "media" ble ikke nevnt i den andre uttalelsen, men det antas å være overflødig. Det er en åpenbar overvurdering av eget kompetansenivå. 

Forskningen som uttalelsen til Astrid Bjørnebekk om den forholdsmessige andelen på 40 % av dopingbrukerne er basert på er "Brain connectivity aberrations in anabolic-androgenic steroid users" (2016). Dette er et pågående forskningsprosjekt om anabole steroider, kognisjon (hukommelse, oppmerksomhet, prosesseringshastighet) og hjernen som foregår på Ullevål Universitetssykehus (nevropsykologisk undersøkelse) og Rikshospitalet (MR skanning av hodet). Grunnlaget for forskning innenfor kognitiv nevrovitenskap er ofte studier på konsekvenser av hjernen for kognitive og atferdsmessige funksjoner, men bruk av hjerneavbildningsteknikker gir muligheter for å studere relasjonen mellom kognisjon og hjernen. Ifølge Astrid Bjørnebekk er dette er "en studie der vi undersøker evt. langtidseffekter på hjernen, men vi kartlegger også en del andre ting". Hun forklarer at "vi administrerer ikke anabole steroider, men undersøker personer som har brukt i minst ett år" og gjennomsnittlig brukertid for de ca. 90 deltakerne i studien er på ca. 9 år. Det er derfor betydelige variasjoner i brukertid, doseringer og preparater for deltakerne. Astrid Bjørnebekk forteller at de "gjennomsnittlige doser i vår studie var på ca. 1 300 mg i uken" og hun presiserer at "det er ganske høyt, men med stort spenn". Midlene til forskningen kommer fra Helse Sør Øst.

"Aggresjon" er et begrep som beskriver en negativ adferd (fysisk, mentalt eller verbalt) som har til hensikt å forårsake ydmykelse, skade eller smerte på andre (dvs. tredjepersoner eller samfunnet). Aggresjon er ikke det samme som vold, men det kan lede til vold. Det er viktig å skille mellom begrepene. Det er at økt aggresjon som evt. leder til voldelig atferd som er problemet. Astrid Bjørnebekk har en tydelig, overbevisende og klar uttalelse om resultatene fra forskningen. Aggresjon er en bivirkning hos 40 % av brukerne av dopingmidler. Astrid Bjørnebekk forklarer at "de 40 % jeg refererte til er helt enkelt hvor mange av deltagerne i vår studie har rapportert aggresjon som en bivirkning og har ingenting med vold å gjøre". Det er derfor en erkjennelse av økt aggresjon, men omfanget av vold er ikke kartlagt slik at evt. relasjoner mellom økt aggresjon og vold for dopingbrukere er en ukjent variabel. Det er en selv-rapportert brukererfaring om aggresjon som er identifisert i studien basert på tilbakemeldinger fra deltakerne. Videre kommer det frem at "mange sa at det kunne være knyttet til visse steroider, der trenbolone spesielt var et preparat som ofte ble nevnt". Preparatet som brukes har derfor vesentlig betydning for resultatene og det er ingen gruppering for dette i forskningen. Anabole steroider er anabole steroider både i media, forskningen og samfunnet. De fleste i samfunnet har tilstrekkelig kjennskap til at det er forskjeller mellom lettere og tyngre narkotiske stoffer, men kunnskapsnivået om dopingmidler er for begrenset til å gjøre slike vurderinger. Ved en evt. sammenlignbar forskning på narkotika og aggresjon ville aldri deltakere som bruker marihuana og heroin vært i samme gruppe.

Det som indirekte kommer frem av forskningen er at 60 % (evt. hele 60 % for å forsterke betydningen) av brukerne av anabole steroider har ikke økt aggresjon som bivirkning. Det innebærer at det er flere brukere som ikke opplever økt aggresjon enn brukere som erkjenner at det økt aggresjon. Det fremstår som positivt at en mindre forholdsmessig andel av dopingbrukerne er disponert for bivirkninger som økt aggresjon. Det kan også tenkes at dette er brukergruppen med de høyeste doseringer eller hvor det er misbruk av anabole steroider. Astrid Bjørnebekk bekrefter også at de gjennomsnittlige doseringene i forskningsprosjektet var "ganske høye" og det kan ha hatt avgjørende betydning for resultatene. Det kan også være brukergruppen med trenbolone som Astrid Bjørnebekk antydet i uttalelsen overfor. Forskningsresultatene kan derfor fremstilles på forskjellige måter. Media valgte å ha et overdrevent fokus på mindretallet i studien og det var beskrivelser om at "hele 40 prosent av brukerne rapporterer om aggresjon som bivirkning". Astrid Bjørnebekk har forståelse for at forskningsdata kan vurderes på flere måter og bekrefter "at 40 % oppgir dette betyr også at 60 % da ikke opplevd dette". Sammenhengen mellom dopingmidler og aggresjon handler derfor om hva vi liker å tro.

Astrid Bjørnebekk nevner også "andre mål vi har på aggresjon" i studien og viser til "trekk-aggresjon" som er ikke selv-rapportert bivirkning slik at det er flere variabler. Hun påpeker at "det målet viser nettopp trekk-aggresjon", men gjør samtidig oppmerksom på at det "ikke i seg selv kan knyttes direkte til bruk av anabole steroider". Det er derfor fortsatt ingen årsakssammenheng som er identifisert. Det var beskrivelser av kjennetegn for utvalget av dopingbrukere og der "skårer de signifikant høyere på ulike typer aggresjonsmål enn kontrollgruppen". Innenfor forskningen er det normalt tre kjennetegn for aggresjon som brukes. Det antas derfor å være følgende vurderingsgrunnlag av dopingbrukere for Astrid Bjørnebekk i studien: 1) Personen har som intensjon å skade et annet menneske eller ting. 2) Det er intensjonen og ikke utfallet av hendelsen som er det viktige. 3) Aggresjon trenger ikke nødvendigvis å være fysisk slik at det kan også være verbalt. Hvorvidt det er mulig å gjøre objektive og uavhengige vurderinger av dette er usikkert. Det er videre slik at "de som har brukt lengre tid skårer høyere enn de som har brukt kort tid". I tillegg legges det til at "det er ikke noen akutt effekt av steroider vi måler her, mange er av kur ved tidspunktet de svarte på dette og tidligere brukere skårer også høyt". Astrid Bjørnebekk har intervjuet ca. 90 dopingbrukere i studien og "vet at mange beskriver at de har opplevd økt aggresjon ved bruk, noen til og med med ganske kjipe følger, men de fleste har altså ikke det". Det er derfor forskjellig respons ved bruk av anabole steroider og majoriteten av dopingbrukerne får ikke bivirkninger med økt aggresjon. Ifølge Astrid Bjørnebekk er det slik at "noen opplever mange bivirkninger mens andre slipper unna" og legger til at "det er slike ting vi er interessert i". Hun forklarer at "mange føler at alle bør reagere slik de selv gjør og bruker seg selv som en fasit og kanskje mener at de andre bruker det på feil måte". Astrid Bjørnebekk har et balansert synspunkt på saksforholdet og forteller at det er "viktig å anerkjenne at det er med AAS som med andre legemiddel og rusmidler, det er ikke alltid man vet hvorfor noen får bivirkninger".

Studien til Astrid Bjørnebekk har imidlertid flere begrensninger som ikke nevnes i media. For det første er ikke studien tilstrekkelig til konklusjon om årsakssammenheng ("the study design does not allow for claims regarding causality"), dvs. det er ikke grunnlag for påstand om årsakssammenheng mellom anabole steroider og økt aggressivitet. Det kan derfor være andre og ikke identifiserbare variabler (f. eks. sidemisbruk av andre stoffer, personlighet, egenskaper, livssituasjon) som har vært medvirkende årsak til at 40 % av deltakerne har høyere score på aggresjonstester. For observasjons- og korrelasjonsstudier vil det være variabler som er forstyrrende på resultatene slik at det er iboende begrensinger som ikke må undervurderes. For det andre er nevrologisk spesifisitet av de funksjonelle MR-baserte data begrenset ("the neurobiological specificity of fMRI-based data is limited"). Data for den funksjonelle hjerneavbildningsteknikken som kan fremstille endringer i aktivitet i områder i hjernen er utilstrekkelige og det kompliserer en direkte statistisk og mekanistisk analyse ("which complicates a direct mechanistic interpretation"). Det er særlig fMRI som skal gi den detaljerte informasjon om hjerneaktivitet som er relatert til ulike kognitive funksjoner. Det er derfor ikke et overbevisende vitenskapelig grunnlag for konklusjonene til Astrid Bjørnebekk. Det kan være unøyaktigheter ved utvalget av undersøkelsesobjekter, valg av undersøkelsesmetode og/eller ved vurdering av resultater.

Forskning på anabole steroider er nyttig for samfunnet slik at arbeidsinnsatsen til Astrid Bjørnebekk er respektert, unik og enestående i et slikt perspektiv. Problemet med slike studier er imidlertid at det er utelukkende fokus på identifisering av negative korrelasjoner som gir grunnlag for overskrifter til nyhetssaker i media samt presentasjonsmateriale til Antidoping Norge og tilsvarende organisasjoner som er imot dopingmidler. Det at korrelasjonene kan være tilfeldige, at datagrunnlaget er begrenset, at det ikke er mulighet for statistisk og mekanistisk analyse eller at det ikke er mulig å påvise årsakssammenhenger blir borte i den eksterne og subjektive fremstillingen. Det lages store overskrifter og holdningene i samfunnet blir åpenbart påvirket av dette. Det er korrelasjon (samvariasjon) som viser et avvik for 40 % av brukerne av anabole steroider. Dopingbrukere og aggresjon blir derfor målbare størrelser som angivelig henger sammen med hverandre og konklusjonene blir basert på dette. Astrid Bjørnebekk har ikke dokumentasjon på at det er anabole steroider som forårsaker økt aggresjon. Det er ikke påvist årsakssammenheng. Det blir derfor en kausal forklaring. Deltakerne i studien er tidligere og nåværende brukere av anabole steroider (minst ett år samlet bruk) samt at det var en kontrollgruppe. Det er ingen tvil om at det er sidemisbruk av andre stoffer (legemidler, narkotiske stoffer, alkohol) for deler av brukergruppen. Er det anabole steroider som er en medvirkende årsak til at personer blir aggressive eller er det personer som underliggende er disponert for aggressivitet som bruker anabole steroider? Siden anabole steroider er forbudt vil det betraktes for å være skremmende og farlige preparater slik at det blir stigmatisering i samfunnet. Dette fokuset innebærer at preparatene blir tiltrekkende og attraktive for utvalgte og bestemte personligheter som medfører at det blir en ubalansert brukergruppe.

Det som ofte er svakheten med observasjons- og korrelasjonsstudier er påvirkning av forventninger til resultatet slik at forskerne får problemer med uavhengighet og inhabilitet. Astrid Bjørnebekk har konklusjonen om at 40 % av brukerne av anabole steroider får bivirkning med økt aggressivitet, men konklusjonen kunne også vært at det er 40 % høyere sannsynlighet for at aggressive personer bruker anabole steroider. Holdningen til dopingmidler i media er gjennomgående negativ. Hvis det hadde vært en mer uavhengig og nøytral fremstilling i media samt at det hadde vært en balansert brukergruppe for anabole steroider ville trolig avvikene for aggresjon vært uvesentlige. Det er samtidig et mindretall av dopingbrukerne som rapporterer om økt aggresjon, men det bidrar til unødvendig støy og negativ oppmerksomhet om dopingmidler når det er utvalgsbaserte overskrifter og fremstillinger fra datamateriale i media.

Ifølge studien til Astrid Bjørnebekk viste de nåværende brukerne av anabole steroider redusert funksjonell tilkobling for emosjonell og kognitiv regulering ("reduced functional connectivity between key nodes involved in emotional and cognitive regulation"). Videre kommer det frem at ytterligere reduksjoner er en funksjon av avhengighet, levetids eksponering og på/av syklus ("with further reductions as a function of dependency, lifetime exposure, and cycle state on/off). Dette innebærer at det har vesentlig betydning for resultatene i studien om det er nåværende bruk av dopingmidler (på syklus) eller tidligere bruk av dopingmidler (av syklus) slik at et endringene i aggressivitet kan være midlertidige og/eller reversible (dvs. noe som kan snues eller omvendes). Andre variabler som også påvirker dette bildet er gruppering av brukere, hvilke anabole steroider som er benyttet, dosering for anabole steroider, behandlingsopplegg (PCT), kardiotrening, styrketrening, diett, gener og sidemisbruk av andre stoffer (narkotiske stoffer, legemidler, alkohol), men slike nyanser blir ikke tillagt vekt i studien siden at det utelukkende er fokus på identifisering av korrelasjoner for anabole steroider. Det er heller ingen skille mellom "bruk" og "misbruk" av anabole steroider slik at det er ikke datagrunnlag for lave, moderate eller høye doseringer. Det kan være at 40 % av deltakerne i studien har høye doseringer (misbruk) og 60 % av deltakerne har lave eller moderate doseringer (bruk). Siden de gjennomsnittlige doseringene i studien var "ganske høye" er det indikasjoner på misbruk. Det er potensielle bivirkninger for steroider på samme måte som det er potensielle bivirkninger for alle andre medikamenter slik at bruk i samsvar med veiledningen har avgjørende betydning. Astrid Bjørnebekk valgte imidlertid å foreta gruppering basert på øvrig alminnelig informasjon som alder, utdannelse, intelligenskvotient (IQ), høyde, vekt, BMI mv. Det kommer imidlertid frem fra tabellen at det var deltakere i gruppen som valgte å gi opplysninger om bruk av smertestillende medikamenter, angstdempende medikamenter, antidepressiva og alkohol slik at det er ingen tvil om at det var noe sidemisbruk som kan ha påvirket resultatene.

Det som er noe påfallende med studien til Astrid Bjørnebekk er resultatene for analysen av nettverket i hjerneregionene som aktiveres i fravær av ekstern stimuli (DMN-Amygdala). Det kommer faktisk frem at tidligere dopingbrukere har litt høyere score enn kontrollgruppen (ikke-brukere) og det var overraskende, mens nåværende dopingbrukere som ventet hadde langt lavere score enn de øvrige gruppene (jfr. figur 1).

 

Det er derfor foretatt identifisering av interessante forskjeller som er positivt for de tidligere dopingbrukere (av syklus). DMN-Amygdala er bestemte områder i hjernen som innebærer at handlinger og aktiviteter er basert på tidligere erfaringer (autopilot). Aktiviteten i hjerneregionene øker når det ikke er ekstern stimuli. Det kan være dagdrømming og selvbevissthet, men også at det er automatisk behandling av informasjon. Denne delen av hjernen arbeider kontinuerlig med å analysere det som skjer og det er tilsvarende når det ikke skjer noe spesielt slik at det er et aktivt nettverk i hjernen. Hjerneregionen er viktig for opplevelse av og fremkalling av emosjoner samt at området er involvert i motivasjon, aggresjon, spising og hukommelsesprosesser. Nåværende dopingbrukere har lavere aktivitet enn de øvrige gruppene og det er antydning om økt aggresjon, men det er en interessant forandring i hjerneaktiviteten når tidligere dopingbrukere har høyere aktivitet i regionen enn kontrollgruppen. Dette kan derfor være indikasjoner på at aggressivitet er en midlertidig og/eller reversibel (dvs. noe som kan snues eller omvendes) bivirkning for de nåværende dopingbrukere. Det synes ikke å være vedvarende psykiske endringer med økt aggresjon etter bruk av anabole steroider. Ifølge figuren er det ingen tegn til økt aggressivitet hos tidligere dopingbrukere. Astrid Bjørnebekk mener imidlertid at dette "ikke er noen test på aggresjon", men at det gir informasjon om at "bruk og trolig aktivt bruk" av anabole steroider påvirker hvordan "hvordan hjernens ulike områder kommuniserer i hviletilstand, spesielt gjelder dette et par koblinger". Amygdala er imidlertid et område som er involvert i aggresjon slik at det positive avviket i figuren overfor må ikke undervurderes og det er kjent at testosteron påvirker dette området, men Astrid Bjørnebekk mener at det "behøver ikke være relatert til dette". Tilsvarende kan egentlig sies om hele studien hennes. Som tidligere nevnt handler vurderingen av forskningsdata om hva vi liker å tro på.

"Structural Brain Imaging of Long-Term Anabolic-Androgenic Steroid Users and Nonusing Weightlifters" (2016) er en annen studie med Astrid Bjørnebekk og den viser delvis motstridende resultater. Det kommer frem at effektene kan ikke forklares av forskjeller i verbalt IQ, intrakranielt volum, angst, depresjon, oppmerksomhet eller atferdsproblemer ("The effects could not be explained by differences in verbal IQ, intracranial volume, anxiety/depression, or attention or behavioral problems"). Det er også øvrig forskning som viser at det er ingen årsakssammenheng mellom anabole steroider og aggresjon. Astrid Bjørnebekk mener at det er "placebo kontrollerte studier" med administrasjon av anabole steroider i en varierende lengde "i de dosene de har fått etisk tillatelse til". Astrid Bjørnebekk har "ikke fått tillatelse til dette her i Norge". Hun synes at "det er veldig spennende med placebo kontrollerte studier", men legger til at "de sier ingenting om langtidseffekter etter år med bruk, som kanskje er det som er mest interessant". En arbeidsgruppe som ble nedsatt hos Justisdepartementet foretok gjennomgang av eksisterende forskningsmateriale i forbindelse med forslaget til lovendringen om dopingmidler. Det var vurdering av relasjon mellom anabole steroider og aggressivitet. Arbeidsgruppen hadde følgende oppsummering etter gjennomgang av de placebo kontrollerte studiene:

"Arbeidsgruppen er enig om at det kan ansees som vel dokumentert at kontrollerte kliniske forsøk viser at bruk av AAS i doser opp til lave dopingdoser (tilsvarende til 2 - 3 ganger kroppens normale behov) gitt til friske personer innebærer liten eller ingen påvirkning av personens aggressjonsnivå. Det er heller ikke dokumentert at det er årsaksmessig sammenheng mellom noe større doser AAS (opp til 5 - 6 ganger kroppens normale behov, dvs. moderate dopingdoser) og aggressivitet. Det skal imidlertid poengteres at det ikke er gjort forsøk med bruk av flere AAS-preparater samtidig, og heller ikke med gjentatte, lange kurer, slik man ofte ser blant de som bruker AAS i dopingsammenheng. Vi finner at den samlede informasjon fra de forsøkene der det er benyttet de høyeste dosene gir klar indikasjon på at slik AAS-bruk hos noen - kanskje spesielt disponerte - individer kan utløse psykiske tilstander som er betegnet som mani/hypomani - tilstander som også kan innebære aggressivitet. I de beskrevne kontrollerte forsøk er det anvendt doser som nok gir den effekt man ønsker ved bruk av AAS som dopingmiddel, og som antakelig dekker de vanligst brukte doseringer ved doping. Men i disse forsøkene er dosene likevel ikke engang i nærheten av de høyeste som rapporteres benyttet i dopingsammenheng, hvor det er eksempler på bruk av doser som er opptil 1 000 ganger høyere enn normale behandlingsdoser. Man har altså ikke noen eksperimentelt basert kunnskap om hvilken effekt slike doser ville hatt. Vi vil forøvrig - med utgangspunkt i at andre studier viser en betydelig assosiasjon mellom bruk av AAS og ulike rusmidler - nevne at ingen av de beskrevne studiene kontrollerer godt for eventuell sidemisbruk av andre stoff som kan ha bidratt til resultatene".

Det er derfor ingen årsakssammenheng eller relasjoner mellom forsvarlig og fornuftig bruk av anabole steroider og aggresjon (dvs. lave og moderate doseringer). I den forbindelse kan det være hensiktsmessig med gjennomgang av studie som viser hvem den gjennomsnittlige brukeren av dopingmidler er. Studien "demographics, motivations and patterns of use of 1,955 male adult non-medical anabolic steroid users" (2007) viser at den gjennomsnittlige dopingbrukeren er en voksen mannlig person på ca. 30 år som er hvit, høyt utdannet, har over gjennomsnittlig inntekt og som ikke deltar i organisert idrett. Motivasjonen for bruken er oftest økning av muskelmasse, økning av styrke og bedre kroppssammensetning. Konklusjonen i studien om dopingbrukere var som følgende: "The focus on "cheating" athletes and at risk youth has led to ineffective policy as it relates to the predominant group of non-medical anabolic-androgenic steroid users. Effective policy, prevention or intervention should address the target population(s) and their reasons for use while utilizing their desire for responsible use and education". Det er ingen tvil om at det er fokus på forsvarlig og fornuftig bruk av anabole steroider samt opparbeidelse av kunnskap om preparatene hos den gjennomsnittlige brukeren av dopingmidler.

Det er derfor de tilfeller med uforsvarlig og ufornuftig bruk av anabole steroider hvor det kan være sammenheng med økt aggresjon (dvs. høye doseringer eller misbruk). Det er i samsvar med studien til Astrid Bjørnebekk hvor det var "ganske høye" doseringer for deltakerne. Det er vanskelig å påvise årsakssammenheng siden det for slike brukergrupper er sidemisbruk av andre stoffer (narkotiske stoffer, legemidler, alkohol). Brukergruppen betraktes for å være "spesielt disponerte individer" i oppsummeringen til arbeidsgruppen og det legges til at "ingen av de beskrevne studiene kontrollerer godt for evt. sidemisbruk av andre stoff som kan ha bidratt til resultatene". Ved de høyeste doseringene av anabole steroider er det ofte uheldige og farlige kombinasjoner med narkotiske stoffer som kokain og amfetamin samt store mengder med alkohol. Dette er i samsvar med flere av nyhetssakene om dopingmidler i Norge i de siste årene hvor anabole steroider er blitt tilordnet de negative bivirkningene selv om det er langt farligere stoffer som brukes samtidig. I slike tilfeller kan ikke økt aggressivitet tilordnes anabole steroider siden det er flere variabler.

15 av 24 (MK-677)

Det var en rolig avslutning på den første uken med Sheiko #30. "French press" var en ny øvelse i forskningsprosjektet. Dette er en anerkjent og respektert øvelse for baksiden av overarmene. Jeg bruker EZ-stang slik at det ikke blir press på håndleddene og albuene. Bevegelsene og grepet blir derfor tilsvarende som for nedpress. Det er en isolert øvelse for triceps. Det er lett vektbelastning og rolige bevegelser for støtte- og isolasjonsøvelsene. Hensikten er å få pump i muskulaturen (næringsrikt blod, økte aminosyreopptaket) etter de tyngre øvelsene for ren styrke. Det gir fornuftig sammensetning på treningsøkten. Det virker som de 3 ukentlige treningsøktene er fordelt på middels (mandag), tung (onsdag) og lett (fredag) slik at det er variasjon og restitusjon i treningsopplegget. I tidligere forskningsprosjekter har det vært et fastsatt program som (med unntak for mindre justeringer i vektbelastningen og antall repetisjoner underveis) er benyttet gjennom hele perioden. Jeg tenker at det nåværende programmet er mer hensiktsmessig siden det gir bedre grunnlag for progresjon, variasjon og restitusjon. I tillegg kan den sedvanlige prosjektslitasjen (redusert motivasjon, mindre fokus) kan unngås.

Den forrige treningsøkten var tidkrevende og omfattende (dvs. 14 av 24). Det var forsinket muskelømhet (doms) for øvre og bakre delen av begge armene (triceps/skulder) etter 19 sett med benkpress og for baksiden av låret (hamstrings) etter 20 sett med markløft. Det var betydelig økning i volumet sammenlignet med tidligere treningsøkter slik at dette var ikke uventet.

Kroppsvekten før frokost var på 80,8 kg (-2,2 kg). Det er daglige bevegelser som er krevende å vurdere og det blir høyt tenkning i forhold til dette. Jeg har protokoll for rutinemessig veiing (3 ganger i uken) for å ha kontroll på utviklingen og for å evt. iverksette tiltak for regulering av kostholdet, men det er ikke altoppslukende, frustrerende eller besettende for meg. Det er ikke et forstyrret forhold til mat, kropp og vekt. Det er faglig interesse for vurdering av effekter fra MK-677 og kroppsvekt er en interessant variabel i slik sammenheng. Jeg registrerer at gjennomsnittet for kroppsvekten i uke 5 ble på 81,4 kg og det er +0,1 kg fra forrige uke slik at det er stabilisering av kroppsvekten etter flere uker med noe vektreduksjon.

Jeg har foretatt søvnregistrering i januar 2018 for vurdering av søvnmønster ("sleep patterns") og søvnkvalitet ("sleep quality") ved bruk av MK-677. Det foreligger sammenlignbare data for perioden fra september 2017 til desember 2017 (dvs. 4 måneder) slik at det er tilstrekkelig grunnlag for vurdering av effekter (kortsiktige og langsiktige). Det er ingen identifiserbare årstidsvariasjoner som det må tas hensyn til i dette tilfellet. Det har vært kaldt, mørkt og stille på soverommet ved tid i seng (kveld) og våken tid (morgen) i hele perioden med registrering av data.

Søvn har vesentlig betydning for forbrenning, utskillelse av veksthormoner, restitusjon og kroppsvekt. Redusert søvn kan påvirke kroppens biologiske aktiviteter (biorytme) og de naturlige svingninger i hormoner ved at det blir økt sultfølelse. Det er studier som viser at kroppssammensetningen blir påvirket av søvnmengden. Fordelene med "mye søvn" (8,5 timer) er bedre forbrenning og bevaring av muskelmassen, mens ulempene med "lite søvn" (5,5 timer) er redusert muskelmasse, økt kroppsfett og økt nivå av kortisol. Mye søvn er viktig for både totalt- og fritt testosteron. Søvn har også betydning for de kognitive funksjonene (stress, sliten, angst, deprimert, aggresjon).

Søvnovervåkingen gir grunnlag for analyse av dyp søvn, lett søvn og REM-søvn samt en søvnkvalitetsevaluering. Det kan være fornuftig med redegjørelse for hva begrepene betyr for å få bedre forståelse for den påfølgende gjennomgangen av datagrunnlaget:

"Lett søvn" er det vanligste søvnstadiet og skal normalt utgjøre ca. 50 % av den totale søvntiden. Hjernebølgene er langsomme i frekvens og høyere i amplitude (dvs. avstanden i bølgens største utslag til likevektstilstanden) enn under våkenhet. Sanseinntrykk kommer ikke videre til hjernen slik at det er tilstand med søvn. Muskelspenningen varierer, men den er redusert i forhold til våken tilstand. Øyebevegelsene forsvinner og vekkelsesterskelen er middels.

Ved "dyp søvn" er hjernebølgene langsomme og det er høy amplitude. Muskelspenningen er redusert og øyebevegelsene er borte. Det er vanskelig å bli vekket og ved evt. oppvåking tar det noe tid før kroppen fungerer som normalt. Veksthormoner (hGH) skilles ut ved dyp søvn og det antas at ca. 2/3 av den daglige utskillelsen av veksthormoner skjer i dette søvnstadiet. Veksthormoner påvirker vekst og reparasjoner av muskel- og beinvev. Det blir økt blodtilførsel til musklene. Forbrenningen er lav i dette stadiet slik at mer energi brukes på reparasjon og vekst av muskelceller. Dyp søvn betraktes for å være den viktigste søvnen for å bli uthvilt og for restitusjon etter treningsøkter. Dyp søvn skal normalt utgjøre ca. 20 - 25 % av den totale søvntiden.

Ved "REM-søvn" er det hurtige øyebevegelser (derav betegnelsen REM som er forkortelse for Rapid Eye Movement). Hjernebølgene er raske og har lav amplitude. Hjernebølgene er sammenlignbare med våken tilstand. Muskelspenningen er lavere enn ved de øvrige stadiene og det er tilnærmet total muskelavslapping. Vekkelsesterskelen er tilsvarende som ved dyp søvn. Det er i dette stadiet at drømmene forekommer og årsaken kan være at bilder blir etablert som følge av at hjernen er våken (dvs. hjernebølgene er raske og det er lav amplitude). Drømmene påvirker imidlertid ikke musklene som er totalt avslappet. Det kan være flere perioder med REM-søvn hver natt, dvs. ofte i begynnelsen og slutten av natten. Det er derfor ikke uvanlig å våkne opp fra REM-søvn og samtidig huske drømmen. Blodtrykket og pulsen kan variere. Det er imidlertid endringer i blodgjennomstrømmingen og det er grunnlaget for de nattlige ereksjonene. REM-søvn skal normalt utgjøre ca. 20 - 25 % av den totale søvntiden.

I januar 2018 var gjennomsnittlig søvn for meg på 7 timer og 48 minutt. Det er en identifiserbar forbedring fra tidligere perioder hvor intervallet har vært fra 7 timer 2 minutter (laveste nivå, september 2017) til 7 timer 31 minutter (høyeste nivå, oktober 2017). Den totale søvnen har derfor økt med ca. 17 - 46 minutter etter oppstart med MK-677. Forskjellen synes å være at jeg i tidligere perioder våknet ca. 15 - 30 minutter før vekkerklokken, mens i januar 2018 har våken tid vært i samsvar med vekkerklokken. Tid i seng synes å være uendret. Total søvn blir betraktet for å være normalt siden referansen er fra 6 til 10 timer, men jeg er i det nedre intervallet for hva som er fornuftig ved fokus på økning av styrke og forbedring av kroppssammensetningen.

Jeg blir gjennomsnittlig våken 1 gang hver natt som følge av toalettbesøk og andre begivenheter (lys, lyd, bevegelser, drømmer, mareritt). Det som blir betraktet for å være normalt er 0 - 2 ganger. Jeg har vært på ca. 1 - 2 ganger i de tidligere periodene også slik at det har ikke blitt sammenhengende søvn gjennom hele natten ved bruk av MK-677 slik som jeg hadde forventninger om. Søvnforstyrrelsen bidrar til at den kontinuerlige dype søvnen blir negativt påvirket. I tidligere perioder har jeg sovnet raskt etter forstyrrelsene, men jeg er blitt oppmerksom på at det er blitt vanskeligere å sovne igjen etter bruk av MK-677. Det er følelse av å være helt uthvilt når jeg våkner midt på natten (ofte en gang mellom kl. 02:00 til 04:00) og jeg fremstår som lys våken. Det er derfor blitt mer tidkrevende å sovne igjen, men det er ikke et vesentlig problem. Tidligere sovnet jeg umiddelbart og forskjellen er at jeg er våken lenge nok til å irritere meg over at jeg ikke får sovne. Jeg sjekker ikke klokken og har ingen formening om tidsomfanget for våken tid, men jeg merker at det er forskjell.

Den totale søvntiden (100 %) var fordelt på 52 % for lett søvn, 26 % for dyp søvn og 22 % for REM-søvn. Lett søvn er litt høyere enn ca. 50 % som er normalt, mens REM-søvn er innenfor rammen av ca. 20 - 25 % som er normalt. Dyp søvn er over referansen på ca. 20 - 25 %. Dyp søvn kontinuitet fikk 61 poeng og det er noe lavt siden referansen er fra 70 til 100. Som følge av at dyp søvn er det viktigste søvnstadiet er dette negativt og det antas å ha sammenheng med at det er oppvåkning hver natt slik at kontinuiteten blir redusert. Det fremstår imidlertid som positivt at den forholdsmessige andelen av dyp søvn samlet sett er høyere enn referansen. Gjennomsnittet i de siste månedene har vært som følgende:

 • September 2017 - 22 % REM-søvn, 21 % dyp søvn og 57 % lett søvn.
 • Oktober 2017 - 21 % REM-søvn, 23 % dyp søvn og 56 % lett søvn.
 • November 2017 - 21 % REM-søvn, 24 % dyp søvn og 55 % lett søvn.
 • Desember 2017 - 22 % REM-søvn, 26 % dyp søvn og 52 % lett søvn.
 • Gjsn. siste 4 måneder (basislinjen) - 21,5 % REM-søvn, 23,5 % dyp søvn og 55 % lett søvn.
 • Januar 2018 - 22 % for REM-søvn, 26 % for dyp søvn og 52 % for lett søvn.

 

Jeg gjør oppmerksom på at det er i september 2017 og oktober 2017 var forskningsprosjekt med bruk av LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX. Endringene i forholdstallene i perioden etter avsluttet bruk gir indikasjoner på at preparatene (enkeltvis eller samlet) kan ha hatt en svakt stimulerende effekt som var negativt på søvnkvaliteten (dvs. hovedsakelig på den dype søvnen som økte betydelig etter avslutning). Jeg har imidlertid ikke datagrunnlag fra tidligere perioder slik at det ver ingen basislinje ved oppstart på forskningsprosjektet.

For REM-søvn var det økning med +2,3 % (fra 21,5 % til 22 %) for meg sammenlignet med gjennomsnittet for de siste 4 månedene og det fremstår som uvesentlig i slik sammenheng. Det som er noe påfallende er at REM-søvn var på 23 - 24 % i de første 2 ukene, men falt til under 20 % i de siste 2 ukene. Det var derfor en betydelig økning på +11,6 % i den første uken  med MK-677 (fra 21,5 % til 24 %), men allerede i den andre uken var det indikasjoner på reduserte effekter (fra 24 % til 23 %) og i de siste 2 ukene har forholdstallet vært under basislinjen (hhv. 19 % og 20 %). Effektene på REM-søvn for MK-677 var derfor av noe kortvarig karakter og vesentlig svakere enn studien "Prolonged oral treatment with MK-677, a novel growth hormone secretagogue, improves sleep quality" (NCBI, oktober 1997). Studien hadde forøvrig varighet på 2 uker. For meg var det økning i den forholdsmessige andelen av REM-søvn med +11,6 % i de første 2 ukene sammenlignet med mer enn 20 % økning ("more than 20% increase in REM sleep") for de yngre deltakerne i studien (dvs. aldersgruppen 18 - 30 år).

For dyp søvn var det økning med +10,6 % (fra 23,5 % til 26 %) og det fremstår som vesentlig økning sammenlignet med basislinjen (4 måneder), men forholdstallet er på samme nivå som i desember 2017. Dyp søvn har hatt en økende trend fra september 2017 til desember 2017 og det er opprettholdelse av nivået i januar 2018. Jeg tenker at nivået i desember 2017 var forhøyet som følge av jule- og nyttårsferien på 3 uker. Det fremstår derfor som noe oppløftende at nivået opprettholdes i januar 2018 når det er normalisering av de daglige og ukentlige rutiner.

For den lette søvnen var det reduksjon med -5,5 % (fra 55 % til 52 %). Det gir indikasjoner på forbedringer for søvnmønsteret når den lette søvnen blir redusert. Den forholdsmessige andelen var på under 50 % i begynnelsen, men gjennomsnittet for hele perioden ble på over 50 % og det er svakere enn forventet.

Pustekvalitet var på 90 poeng og det i den høye enden av referansen fra 70 til 100 poeng. Ved sykdom (forkjølelse, sår hals), overvekt/fedme (søvnapne), utmattelse og utslitthet blir pustekvaliteten redusert. Jeg fremstår som en sunn og frisk person siden pustekvaliteten er høy. Pustekvaliteten etter oppstart med MK-677 er svakt under intervallet fra 91 - 95 for tidligere perioder, men det er ingen vesentlige bevegelser og det er ingen forklaringsfaktorer på dette.

Gjennomsnittlig hvilepuls (resting heart rate) var på 42 og den laveste noteringen var på 41 slik at det var stabile noteringer i perioden. Det har vært en vesentlig reduksjon i hvilepulsen etter oppstart med MK-677 og det fremstår som veldig overraskende for meg. Gjennomsnittet i de siste månedene har vært som følgende:

 • September 2017 - 49
 • Oktober 2017 - 47
 • November 2017 - 45
 • Desember 2017 - 46
 • Gjsn. siste 4 måneder (basislinjen) - 47
 • Januar 2018 - 42

 

I utgangspunktet kan MK-677 bidra til økning i vannretensjon, økning i blodtrykket og økning i pulsen, men for meg har hvilepulsen blitt redusert med -8,7% og det fremstår som uvanlige bevegelser. For å redusere hvilepulsen er det ofte anbefalinger om å trene intensivt, stresse ned og sove godt om natten. Jeg har ikke trent intensivt. I dette forskningsprosjektet har det vært fokus på et minimumsnivå med kardiotrening og det har vært begrenset til bruk av hoppetau (0,5 time i uken). Pulsen har vært innenfor rammen fra ca. 90 - 130 på aktiviteten (dvs. øvre delen av sonen for oppvarming og sonen for fettforbrenning). Jeg betrakter dette som "aktivitet" og ikke "trening". Sonen for intensiv trening er på +140 for pulsen. I tidligere perioder har det vært løpstreninger med puls på ca. 140 - 150 (0,5 time i uken) og deltakelse på kampsport med puls på ca. 120 - 180 (3 timer i uken). Stressnivået fremstår i utgangspunktet som uendret for meg og det er ikke iverksatt tiltak på dette området. Det kan imidlertid være at MK-677 har bidratt til forbedringer i de kognitive funksjonene slik at det faktisk er reduksjon av stress, sliten, angst, deprimert og aggresjon for kroppen, men det er ingen følt endring for meg eller fornemmelse av bedre generell velvære. Jeg har egentlig ikke tenkt på dette i det hele tatt i den siste perioden og det kan faktisk være positivt. Det er lettere å bli oppmerksom på negative endringer enn positive endringer for den generelle velvære. Søvnkvaliteten er noe forbedret sammenlignet med basislinjen (4 måneder), men uendret sammenlignet med desember 2017 hvor det var jule- og nyttårsferie i ca. 3 uker. Det foreligger derfor ingen åpenbare forklaringer på den betydelige reduksjon av hvilepulsen, men det antas å være en kombinasjon av forlenget periode med forbedringer av søvnkvalitet (desember 2017 og januar 2018) og forbedringer i de kognitive funksjonene for kroppen slik at det er et redusert stressnivå. Det er ingen intensive økter med kardiotrening som har bidratt til lavere hvilepuls.

For den samlede søvnkvalitetsevalueringen fikk sovekvaliteten gjennomsnittlig score på 79 poeng og det er i nedre del av referansen fra 70 til 100. Det som reduserer poengsummen var at lett søvn utgjorde for høy andel av den totale søvnen (52 % vs. 50 %) og at den kontinuerlige dype søvnen var kortvarig som følge av søvnforstyrrelser (61 av 100 poeng). Gjennomsnittet i de siste månedene har vært som følgende:

 • September 2017 - 78
 • Oktober 2017 - 77
 • November 2017 - 77
 • Desember 2017 - 79
 • Gjsn. siste 4 måneder (basislinjen) - 78
 • Januar 2018 - 79

 

Som nevnt innledningsvis på forskningsprosjektet er det ingen indikasjoner på at MK-677 har stimulerende effekter som har negativ påvirkning på søvnkvaliteten slik at dosering (12,5 mg) om kvelden fremstår som uproblematisk. Poengsummen har vært på hhv. 79, 80, 78 og 80 i de 4 ukene med MK-677 i januar 2018. Den samlede søvnkvalitetsevalueringen for perioden er svakt over basislinjen, men innenfor rammen av intervallet fra 77 til 79 poeng for tidligere perioder. Hovedtallet for søvnkvalitetsevalueringen betraktes derfor som uendret etter oppstart med MK-677, men det er (som nevnt overfor) underliggende detaljer som er positive.

En kortfattet oppsummering er at det synes å være enkelte positive effekter på søvnmønster og søvnkvalitet fra MK-677, men at det er betydelig svakere effekter enn forventet basert på de teoretiske beskrivelsene og det vitenskapelige grunnlaget. MK-677 er det eneste preparatet innenfor klassifiseringen av SARM som har vitenskapelig dokumenterte effekter på søvn og leverandørene bruker dette aktivt i markedsføringen. Det positive var noe forlengelse av den totale søvntiden og økning i den forholdsmessige andelen av dyp søvn, mens det negative var de kortvarige effektene på REM-søvn og at lett søvn fortsatt er på over 50 % av søvntiden. Det mest oppsiktsvekkende var den betydelige reduksjon av hvilepuls som kan gi indikasjoner på forbedringer i de kognitive funksjonene (stress, sliten, angst, deprimert, aggresjon) for kroppen. Det er imidlertid ingen følt endring eller fornemmelse av forbedringer i den generelle velvære.

Uke 1 med Sheiko #30 er gjennomført. Volumberegningene er som følgende:

  Reps      
#30 Squat Bench Dead  
1 119 180 63 362
  Poundage      
#30 Squat Bench Dead  
1 14724 16513 8924 40161
  Intensity/Average %  
#30 Squat Bench Dead
1 68,0% 66,0% 73,0%

Vektbelastningen på 68 - 73 % av 1RM fremstår som moderat, men det er høyt volum med ca. 40 000 kg. I det forrige treningssystemet med Sheiko #29 var det gjennomsnittlige volumet på ca. 27 000 kg i uken. Det synes å være tilretteleggelse for restitusjon i neste uke med redusert volum (ca. 31 000 kg) og lavere intensitet (ca. 66 - 69 %).

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

14 av 24 (MK-677)

Dette var et omfattende og tidkrevende treningsopplegg. 20 sett for markløft og 19 sett for benkpress samt 14 sett med støtte- og isolasjonsøvelser er et betydelig volum som ikke må undervurderes. Det er ikke mulig å gjennomføre dette på mindre enn 2 timer. Jeg spiste lunsj før treningsøkten, men energinivået var vesentlig svekket mot slutten og avslutning med 4 x 2 på 90 % for markløft fra bokser var brutalt. På de siste 2 settene måtte jeg bruke ca. 4 - 5 sekunder med å stramme kroppen og grepet før neste repetisjon. Det var sultfølelse, men ingen utmattelse. Jeg var i godt humør selv om det var et lett trykk i hodet og litt svimmelhet etter settene. Supplering med en håndfull med mandler i midten av treningsøkten fremstår som utilstrekkelig i slik sammenheng.

Kroppsvekten før frokost var på 81,7 kg (-1,3 kg). Det er indikasjoner på at kroppsvekten har stabilisert seg på et litt høyere nivå enn bunnen fra forrige uke (evt. de siste 2 ukene). Det ukentlige gjennomsnittet for kroppsvekten har vært som følgende hittil i forskningsprosjektet:

 • Uke 1: 83,0 kg
 • Uke 2: 83,3 kg (+0,3 kg)
 • Uke 3: 81,5 kg (-1,8 kg)
 • Uke 4: 81,3 kg (-0,2 kg)
 • Hittil i uke 5: 81,7 kg (+0,4 kg)

 

Kroppsvekten er på det høyeste nivået etter at kaloriinntaket ble økt med ca. +115 kcal pr. dag i gjennomsnitt (dvs. økning i forhold til den opprinnelige kostholdsplanen) i midten av uke 3. Kroppsvekten stupte etter en helg med reise og deltakelse på sosiale aktiviteter hvor jeg mistet flere måltider. Det har etter dette vært tilsetninger med ca. 10 gram chiafrø, ca. 10 gram gresskarkjerner og en håndfull med blåbær i havregrøten til frokost hver dag og supplering med en håndfull med mandler på treningsøkter (3 ganger i uken). Frø/bær tilsvarer ca. +50 kcal (x 7) og nøtter tilsvarer ca. +150 kcal (x 3) slik at det er kaloririke matvarer som omsider har gitt identifiserbare effekter på kroppsvekten. Det er fortsatt ingen matvarer fra "skal unngå"- eller "skal begrense"-listene (les: prinsippene for kostholdet) slik at disiplin i kostholdet er på et overraskende høyt nivå. Det har ikke vært forhøyet sultfølelse eller mer appetitt med MK-677 slik at protokoll med energi-/kaloribalanse i forskningsprosjektet er ingen problem. Det kan være økning i basalforbrenningen og/eller økt frigjøring av fettsyrer fra fettvevet som er årsaken til vektreduksjon slik at det ble et reelt energi-/kaloriunderskudd for kroppen. Det at kaloriinntaket måte økes for å få stabilisering på kroppsvekten kan underbygge dette.

Det har ikke vært prikking eller nummenhet i hender ved bruk av MK-677. Det kan ifølge de teoretiske beskrivelsene bli slike bivirkninger som følge av trykk på en nerve i håndleddet, men det har ikke skjedd hos meg.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

13 av 24 (MK-677)

Jeg har begynt på uke 5 i forskningsprosjektet med MK-677 og det er oppstart på treningssystemet for Sheiko #30. Det blir økning i antall repetisjoner med ca. +28 %, økning i volumet med ca. +27 % og økning i intensiteten med ca. +3 % sammenlignet med Sheiko #29. De første 3 ukene av programmet synes å være mest krevende, mens den siste uken er mer i samsvar med Sheiko #29. Det er fornuftig siden det blir test av 1RM i begynnelsen av mars. Hensikten med strukturert vektbelastning ("concentrated loading") er at økning i styrken kommer etter gjennomføring av treningsopplegget når det er redusert volum og mer hvile for kroppen. Treningssystemet er derfor basert på periodisering og oppbygging av arbeidskapasitet. Grunnlaget for økning av styrken er fysiologisk reaksjon på høy arbeidsbelastning over lengre tid. I mars blir det Sheiko #32 som har reduksjon i volumet på ca. -56 % sammenlignet med Sheiko 30 og det er grunnlaget for forberedelsene til test av 1RM.

Kroppsvekten før frokost var på 81,8 kg (-1,2 kg). Det har vært vektøkning på +0,8 kg i helgen og det var et overraskende stort tilbakefall på kort tid. Det var ingen treningsøkter i helgen og det har heller ikke vært deltakelse på sosiale aktiviteter slik at måltidene har vært upåvirket med balansert kaloriinntak. Bevegelsene for kroppsvekten kan være tilfeldigheter, men det kan heller ikke utelukkes at bunnivået ble satt i slutten av forrige uke. Basislinjen er på 83,0 kg og målsetningen er kroppsvekt på under 85,0 kg slik at det er åpning for vektøkning. Det synes også å være nødvendig for å få bedre respons på styrketreningen. Det ble en noe negativ avslutning på forrige uke med frustrasjon over vektreduksjon til tross for økning i kaloriinntaket, dårligere søvnkvalitet, forsinket muskelømhet (doms) og en generell følelse av svekket velvære (dvs. 12 av 24). Jeg har ikke mistet motivasjon og det er fokus på gjennomføring av den fastsatte planen for forskningsprosjektet. Jeg forventer ikke umiddelbare effekter fra MK-677 og det er langsiktige perspektiver på målsetningene. Det positive er sommerkropp på nåværende tidspunkt. Ved fleksing av muskler eller posering foran speilet er det magemuskler. Det er skimt av bilring (lovehandle) for den nedre delen av magen, men det er synlige ruter for den øvre delen av magen ved fleksing av muskler. Jeg tenker at fettprosenten er på ca. 10,5 til 11,0 %. Jeg er litt bekymret for utviklingen i styrke og muskelmasse, men inntil videre er det oppløftende med den reduserte fettprosenten selv om jeg fremstår som en ribbet kylling som mest er bein. Vektøkningen mot 85,0 kg kan derfor være maksimum ca. 1,2 kg i fett (ca. 40 %) og minimum ca. 1,8 kg i muskelmasse (ca. 60 %) for å oppnå målsetningen om en sterk og veltrent helårskropp med fettprosent på mindre enn 12 %. Jeg har i tidligere perioder hatt for høy fettprosent om vinteren (ca. 15 %) og for lav fettprosent om sommeren (ca. 10 %) slik at det er ønskelig med en mer balansert helårskropp for fokus på utvikling av styrke.

Jeg har begynt på den andre flasken med MK-677 (batch no. 100116) fra Research Pharma UK. Det var ca. 3 - 4  dager tidligere enn ventet. En flaske skal være tilstrekkelig til 30 dager med dosering på 25 mg ed, men jeg måtte begynne på flaske nr. 2 etter 26 dager. Det kan være at opptrekket i den orale sprøyten har vært svakt over 0,5 ml ved administrasjon, men jeg må kompensere dette ved å være svakt under 0,5 ml i den resterende delen av forskningsprosjektet slik at det blir i samsvar med protokollen om disponering i 8 uker. Den blå flasken fra Research Pharma UK skal være på 25 mg x 30 ml, dvs. dosering på 1 ml er 25 mg. Doseringen blir fordelt på 0,5 ml (12,5 mg) om morgen og 0,5 ml (12,5 mg) om kvelden i samsvar med den anbefalte protokollen til leverandøren. Konsistensenæn eller innholdet i den andre flasken var tilsvarende som i den første flasken. Væsken er blank og fargeløs med en tykkere konsistens som er sammenlignbar med tynn olje. Den er gjennomsiktig slik at det er ingen antydning til grums eller krystallisering. Væsken er tilnærmet luktfri, men det er en svakere kjemisk smak. Det er ingen brennende følelse i munnen eller halsen. Det er imidlertid en noe skarpere ettersmak som ligner litt på hvitløk. Det antas å være som følge av tilsetning med DMSO (Dimetylsulfoksid) i flasken.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

Doping- og narkotikapolitikk

I midten av desember 2017 ble det flertall på Stortinget for avkriminalisering av narkotika. Bruk og besittelse av narkotika skal ikke straffes med bot eller fengsel, men behandles ved at ansvaret overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Det antas at det må foretas endringer i beskrivelsene i straffeloven § 231 om narkotikaforbrytelser (jfr. "bot eller fengsel" for den som "utfører" og "oppbevarer" narkotika), men detaljer for prosessen, tidsperspektivet og juridiske begreper for saksforholdet er ikke kjent. Straffeloven § 232 er om grove narkotikaovertredelser og det antas å ikke være innenfor rammen av brukerdoser som de politiske partiene har fokus på. En potensiell problemstilling er at det er ikke mulig med bruk eller besittelse av narkotika uten å foreta kjøp av narkotika. Slik saksforholdet er fremstilt skal det fortsatt være forbudt med kjøp av narkotiske stoffer. Begrepet "erverver" i straffeloven omfatter enhver form for overdragelse (kjøp, gave, motta, bestille, betale, handle, anskaffe mv.) av narkotika.

Det var Ap, Høyre, SV og Venstre som utgjorde flertallet for innstillingen (Innst. 80 S for 2017-2018) om avkriminalisering av narkotika i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Ap mener at narkotika fortsatt skal være ulovlig, men at rusavhengige skal få hjelp i stedet for straff. Det skal derfor være ulovlig med bruk og besittelse, men ingen straff slik at det er juridiske begreper som må avklares. Høyre har også et forbehold om opprettholdelse av forbudet mot narkotika og bruker beskrivelser som reaksjon i stedet for straff slik at det må også avklares. Mdg, Sp, Frp og KrF var tilsynelatende imot avkriminalisering av narkotika siden partiene ikke var med i flertallsgruppen. Rødt er ikke med i komiteen som innstilte til behandlingen siden den ene representanten fra partiet på Stortinget er i Finanskomiteen, men når saksforholdet på et fremtidig tidspunkt legges frem for Stortinget for behandling kommer partiet til å stemme for.

Det kan i den forbindelse være fornuftig å foreta vurdering om det er hensiktsmessig med opprettelse av forbudet for dopingmidler. Er det grunnlag for at befatning med dopingmidler skal være mer straffbart enn befatning med narkotika? Det må være plass til en slik debatt i samfunnet samt at det må være uavhengige og objektive fremstillinger i media. Det er avgjørende å være tydelig på hva forskningen viser om skadevirkninger for dopingmidler samt at budskapet blir formidlet på en ryddig og oversiktlig måte. Kriminaliseringen av dopingmidler er basert på den potensielle økte aggresjonen som kan føre til vold. Det antas at anabole steroider gir økt aggresjon som kan gi grunnlag for vold, men det foreligger ingen vitenskapelig dokumentasjon på årsakssammenhengen. Det er kausale forklaringer og påpekninger av sammenhenger som kan være tilfeldige. Argumentet for avkriminalisering vil derfor være forskning på dopingmidler, aggresjon og vold. Hvis det er vitenskapelig dokumentasjon på at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for antakelsen om økt voldelig aggresjon er det mulighet for avkriminalisering. Alternativet er at det foretas identifisering av behov for hjelp- og behandlingsopplegg, men det er vanskelig siden det ikke er avhengighet ved bruk av dopingmidler. Dopingbrukere har uansett behov for helsemessig oppfølging og behandling selv om det ikke er avhengighet. Det antas at de fleste dopingbrukerne unngår å ta kontakt med fastlegen for helsekontroll siden det er ulovlige preparater som benyttes. Utfallet med besøk hos fastlegen kan få uheldige konsekvenser som inndragelse av førerkortet, strafferettslig kontakt med Politiet og mistenksom oppfølging fra barnevernet. Det er unntak for taushetsplikten til fastlegen ved vurdering av helsekrav for førerkort (Helsepersonelloven § 34), melding til barnevernet (Helsepersonellovens § 33) og avvergingsplikten (Straffelovens § 139). Fastlegen har både taushetsplikt og opplysningsplikt (helsedirektoratets rundskriv om helsepersonells taushetsplikt IS 6/2010), dvs. taushetsplikten i Helsepersonelloven § 21 er ikke absolutt og det fremstår som feilaktig å bruke begrepet i slike sammenhenger. Det som er aktuelt for fastlegen i situasjoner med dopingbruk er vurdering av helsekrav for førerkort, begrunnet mistanke om omsorgssvikt for barn og mulighet for å avverge vold i nære relasjoner. Det gir økt risiko for bivirkninger og helseproblemer når det ikke er helsekontroll eller alternativer for behandling for dopingbrukere.

Prosessen for handel med dopingmidler er en forbrytelse uten offer. Person som foretar kjøp, besittelse og bruk av dopingmidler er like fornøyd som person som foretar innførsel, produksjon, distribusjon og salg av dopingmidler. Innførsel, produksjon, distribusjon, salg, kjøp, besittelse og bruk av dopingmidler fører ikke andre forbrytelser. Det er dopingmidler som er forbrytelsen (dvs. "dopingovertredelse" etter straffeloven § 234 og § 235), men det er ingen offer i saksforholdet. Ved avkriminalisering av dopingmidler vil ikke bruk og besittelse være forbudt slik at kriminaliteten i landet blir redusert og ressurser hos Politiet kan brukes på det som fremstår som ekte kriminalitet hvor det er et identifiserbart offer. Sammenlignet med tobakk og alkohol kan bruk av dopingmidler hos voksne gi et sunnere og bedre helsemessig utfall samt betydelig reduksjon av de helse- og samfunnsmessige skadevirkninger. Bruk av dopingmidler for voksne må betraktes for å være mer gunstig enn alkohol og tobakk som er tillatt.

Holdningen til dopingmidler i media er gjennomgående negativ. Det er mange artikler i media som er merket som "dopingsak" i overskriften, men gjennomlesing av artikkelen viser ofte at "det ble også funnet narkotiske stoffer" som f. eks. kokain og amfetamin som er langt farligere enn anabole steroider. Det er heller ikke uvanlig med store mengder alkohol i slike sammensetninger. Det er derfor interessant at media velger å bruke nyheten som "dopingsak" og ikke som "narkotikasak". I de siste årene er det blitt en justering av nyhetsbildet ved at det gir mer oppmerksomhet å bruke doping i nyhetene enn narkotika. Veltrente dopingbrukere på treningssenteret er trolig mer spennende enn slitne narkotikabrukere på gaten, men det negative bildet om dopingmidler som fremstilles i media er upassende og subjektivt. Det er også interessant at narkotikabrukere blir fremstilt som hyggelige, hjelpsomme og snille i media, mens sinne, aggresjon og vold er de gjentakende beskrivelsene om dopingbrukere. Det fremstår som en forvrengt virkelighetsoppfatning i forhold til den vitenskapelige dokumentasjon på skadevirkningene. Det er ingen tvil om at narkotika har større samfunns- og helsemessige skadevirkninger enn dopingmidler. Bruk av dopingmidler gir ingen skade på samfunnet. Det svarte markedet som er etablert som følge av forbudet mot dopingmidler er skadelig (høy pris, dårlig kvalitet, farlig for helsen, ingen behandlingsalternativer, skatt- og avgiftsunndragelser, strafferettslig risiko for kjøper og selger, stigmatisering og utstøtelse av dopingbrukerne), men den underliggende substansen har ingen samfunnsmessige skadefølger.

Som følge av at regjeringen må foreta revurdering av lovreguleringen for narkotika etter flertallsinnstillingen i Stortinget bør det også være åpning til å foreta revurdering av lovreguleringen for dopingmidler. Dopingmidler har i dag tilsvarende streng lovregulering som narkotika, men har ingenting til felles med de tyngre narkotiske stoffene. Dopingmidler burde vært klassifisert sammen med de lettere narkotiske stoffer i forhold til prosessen med avkriminalisering, legalisering mv. Ved avkriminalisering av narkotika burde det også foretas avkriminalisering av dopingmidler slik at det blir bedre ressursbruk hos Politiet og alternativer for helsekontroll eller behandling for dopingbrukere. Det synes ikke å være fornuftige grunner til at dopingmidler skal få en strengere juridisk klassifisering enn narkotika.

Det er foreløpig ingen indikasjoner på holdningsendringer for dopingmidler og tilbakemeldinger, kommentarer mv. fra de største politiske partiene bekrefter dette. Inntil videre er omfanget av negativ oppmerksomhet for dopingmidler i media av en slik karakter at avkriminalisering er uaktuelt og utenkelig. Det er imidlertid interessant å vurdere ordlyden i tilbakemeldingene og den underliggende holdningen til de politiske partiene. Det er nyanser som kan videreutvikles med kunnskapsformidling og bedre forståelse. De 18 største moder- og ungdomspartiene i landet fikk forespørsel om det er aktuelt med revurdering av lovreguleringen for dopingmidler etter avkriminalisering av narkotika. Det var 16 organisasjoner som gav tilbakemelding (dvs. ca. 89 %). Tilbakemeldingene om lovreguleringen av dopingmidler var som følgende:

 

Sosialistisk Venstreparti (SV) er enig i at narkotika har større helse- og samfunnsmessige skadevirkninger enn dopingmidler, men synes noe påfallende at det er ikke "alvorlighetsgraden av et middel som skal avgjøre kriminalisering". Det innebærer at selv om det blir avkriminalisering av et tungt stoff som heroin "må ikke alle stoffer som er mindre farlige avkriminaliseres". Dopingmidler er mindre farlige enn de narkotiske stoffene og det er positivt at partiet erkjenner dette. SV synes likevel at det er "vanskelig å måle farlighetsgrad" og noe overraskende at "kriminalisering handler ikke om farligheten ved et stoff eller alvorligheten av bruket". Det antas å være derfor alkohol og tobakk er tillatt. SV har derfor ikke fokus på skade på brukeren selv, men på å unngå skadefølger på samfunnet og tredjepersoner. Det er fokus på "hvordan vi kan sikre et best mulig samfunn" og i det bildet er det merkelig nok ikke plass til dopingmidler på samme måte som narkotika. Det er trolig som følge av antakelsen om økt aggresjon og vold ved bruk av dopingmidler. SV vil avkriminalisere "tung avhengighet" av narkotika siden brukerne "trenger hjelp og behandling for alvorlig avhengighet". Det skal angivelig være bedre for samfunnet og tredjepersoner enn bot og fengsel. Det er trolig vanskelig å regulere eller definere en lovendring som er begrenset til "tung avhengighet" slik at når bruk og besittelse blir avkriminalisert omfatter det alle brukergrupper (dvs. alt innenfor rammen fra førstegangsbrukere til tunge brukere). SV mener at "anabole steroider og annet dop fortsatt skal være kriminalisert". Det er derfor et politisk skille mellom narkotika og dopingmidler som følge av avhengighetsforholdet for narkotikabrukere gir grunnlag for sympati, støtte og forståelse. Det er kommentar om at "å slutte med heroin kan ta livet av deg". Forslaget til de som bruker dopingmidler "vil være å slutte" siden det ikke er avhengighet. Det synes ikke å være identifisert et hjelp- eller behandlingsbehov for dopingbrukere hos SV. Ungdomsorganisasjonen Sosialistisk Ungdom (SU) har "dessverre ingen vedtatt politikk" om dopingmidler, men gir tilbakemelding om at det er ønskelig med en "sosial ruspolitikk som ikke straffer, men hjelper folk som er syke". Ungdomspartiet ønsker "å avkriminalisere brukerdoser, øke innsatsen for å ta bakmenn og hjelpe folk ut av rusen". SU synes imidlertid at dopingmidler er et "spennende område" og uttaler ambisiøst at "det er noe vi nok må ta tak i". Det er positivt at det er ønskelig med utarbeidelse av dopingpolitikk. 

 

 

Høyre (H) har "ingen intensjon om å endre regelverket for dopingmidler" og partiet er heller ikke interessert i diskusjon om dopingmidler. Det var kommentar om å "sende begrunnelse for å endre regelverket for dopingmidler", men det notatet ble ubesvart. I stedet ble det mottatt en lengre redegjørelse om ruspolitikken til partiet med det tilhørende fokuset på helsen til brukerne. For å få bedre forståelse for den antatte dopingpolitikken til partiet må ordlyden vurderes. Høyre vil ha en "kunnskapsbasert ruspolitikk med begrensning av skadevirkninger og skadereduksjon som avgjørende mål". Det synes å være fokus på skade på brukeren selv (dvs. helsen til brukerne) og ikke på skadefølger på samfunnet eller tredjepersoner. Den følgende beskrivelsen var imidlertid interessant som følge av det ordet som manglet i setningen: "Alkohol, narkotika og tobakk har helsemessige skadevirkninger for den enkelte og vi må søke å redusere skadevirkningene". Hva med dopingmidler? Det virker som Høyre mener at det er ikke helsemessige skadevirkninger for den enkelte ved bruk av dopingmidler. Det innebærer evt. at uttalelsen om at det er uaktuelt med endringer i regelverket om dopingmidler er basert på antakelsen om skadefølger på samfunnet og tredjepersoner (dvs. vold og aggressivitet). Høyre er med i flertallsgruppen på Stortinget som er for avkriminalisering av narkotika, men har forbehold om at narkotika skal fortsatt være forbudt slik at det er juridiske utfordringer. Høyre mener at "et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig normdannende tiltak som ikke er til hinder for en tilnærming med mer vekt på skadereduksjon". Det som er ønskelig er å "endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til behandling". Høyre legger til at paritet er "inspirert av portugisiske erfaringer". Hvordan dette kan reguleres av straffeloven er usikkert, men "reaksjonen" (dvs. straffen) blir endret fra bot og fengsel til behandling og oppfølging siden bruk og besittelse av narkotika fortsatt skal være forbudt. Ungdomsorganisasjonen Unge Høyres Landsforbund har ikke anledning til å svare på spørsmålet om dopingmidler siden det avventes en "grundig vurdering av rusreformen" for narkotika. Regjeringen vil "snarlig nedsette et offentlig utvalg som forbereder gjennomføring av denne reformen". Utgangspunktet for reformen er at "politiet skal kunne pålegge at den rusavhengige skal møtes med helserettede tiltak og manglende oppfølging vil medføre sanksjoner". Ungdomspartiet er oppmerksom på at det er forskjell mellom narkotika og dopingmidler, men forklarer at "det er naturlig å se straffelovens bestemmelser om doping i sammenheng med endringene om narkotika". Det som var noe oppsiktsvekkende var uttalelsen om at "utvalget vil sannsynligvis også se på dette", dvs. dopingmidler. Hvis det stemmer blir prosessen med avkriminalisering av narkotika noe mer interessant enn ventet. Det er imidlertid ingen andre partier som har gitt uttrykk for noe tilsvarende, men det hadde vært veldig positivt hvis også straffelovens bestemmelser om dopingforbrytelser blir innenfor rammen til utvalget som skal arbeide med avkriminaliseringen av narkotika. Unge Høyre svarte ikke på henvendelsen om redegjørelse for hvorfor det er "sannsynlig" at utvalget også foreta vurdering av dopingmidler.

 

Fremskrittspartiet (Frp) hadde ingen interesse for diskusjon om saksforholdet og forespørselen ble avfeid med følgende svulstige tilbakemelding: "Partiprogrammet ble vedtatt i fjor og ligger fast til 2021. Programmet og politikken må allikevel ta inn over seg endringer i verden og samfunnet. Det skjer enten i form av resolusjoner på landsmøtet, landsstyret eller når nytt program utarbeides". Frp er også imot avkriminalisering av narkotika slik at dette var som forventet. Jeg hadde imidlertid forhåpninger om at partiet ville være med på en diskusjon om saksforholdet og ikke bare vise til det gamle partiprogrammet fra begynnelsen av 2017. Frp er med i regjeringen som har forpliktet seg til å arbeide med lovendringen for narkotika i 2018 og burde derfor hatt et mer fremoverlent fokus på konsekvenser av dette. Ungdomsorganisasjonen Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) synes imidlertid at dette var en "interessant problemstilling", men ungdomspartiet har "ikke tatt konkret stilling" til saksforholdet på nåværende tidspunkt. FpU synes også at "merknadene til komiteen kan sies å være til dels motstridende" (dvs. forbeholdene til Ap og Høyre) og at det inntil videre er noe usikkert hva som kommer fra regjeringen til Stortinget om evt. lovendringer for narkotika. Det er heller ikke avklart "når dette kommer" slik at tidsperspektivet for saksbehandlingen er usikker. FpU er følger "resonnementet" om at lovreguleringen om dopingmidler bør revurderes hvis narkotika blir avkriminalisert og mener at "det er åpenbart at det også på dette området må skje en fornuftig tilpasning". Ordlyden "fornuftig tilpasning" var interessant siden det kan gi indikasjoner å at den nåværende lovreguleringen for dopingmidler er "ufornuftig". Videre kommer det frem at "det er lite logikk i å opprettholde en straffebestemmelse om bruk av dopingmidler hvis man avkriminaliserer bruk av lettere narkotiske stoffer". Det fremkommer av partiprogrammet at FpU ønsker "å legalisere lettere narkotiske stoffer og avkriminalisere bruk av tyngre stoffer". Det er veldig oppløftende at FpU mener at det er en "naturlig tolkning at dopingmidler også er omfattet av legaliseringslinjen" hos ungdomspartiet, dvs. klassifisering sammen med lettere narkotiske stoffer. Dette skal være en "prinsipiell forankring" hos FpU som følge av at bruken av dopingmidler er "kun noe som går utover en selv". Også ordlyden "kun" er interessant. Grunnleggende formål med straff er å hindre uønskede handlinger (det angloamerikanske "skadefølgeprinsippet") og det skal være prinsipielt være varsomhet med kriminalisering av handlinger som bare påfører skader på gjerningspersonen selv. FpU mener at det ikke er skadefølger på samfunnet eller tredjepersoner som følge av bruk av dopingmidler. FpU ønsker derfor ikke bare å foreta avkriminalisering av dopingmidler, men også legalisering av dopingmidler. Avkriminalisering er å avskaffe straff for handlinger som tidligere var straffbare, men legalisering innebærer å gjøre lovlig noe som tidligere var ulovlig. FpU mener at dopingmidler kan sammenlignes med "lettere narkotiske stoffer" (hasj, marihuana, cannabis) og ønsker at det skal være lovlig. Det var interessante vurderinger og synspunkter fra ungdomspartiet, men det er inntil videre manglende støtte hos moderpartiet som er imot alt dette.

 

Venstre (V) mener at dopingmidler kan ikke vurderes "i sammenheng med det som nå er satt i gang knyttet til narkotika". Det er en litt overraskende holdning siden lovendringen for dopingmidler i 2013 var basert på hensikten om tilsvarende gjerningsbeskrivelse for dopingforbrytelser som for narkotikaforbrytelser. Det virker ikke som dette synspunktet er like relevant når det er motsatt. Venstre er med flertallsgruppen på Stortinget som er for avkriminalisering av narkotika og årsaken er ønsket om "å sikre verdighet for rusmisbrukere", men samtidig bekrefter partiet at "det gjenstår ennå mye før dette er på plass". Det er fortsatt uklart hva regjeringen gjør med flertallsmerknaden i budsjettinnstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Venstre er imidlertid noe imøtekommende for diskusjon om lovreguleringen av dopingmidler og gir tilbakemelding om at "innspillet ditt er registrert og tatt videre til de som jobber med dette i vår stortingsgruppe". Det er en vanlig høflighetsfrase innenfor politikk, men forhåpentligvis er det åpning for at partiet ser behovet for tilpasninger for dopingmidler når narkotika blir avkriminalisert. Ungdomsorganisasjonen Unge Venstre har derimot "ikke noen vedtatt politikk når det kommer til doping", men er imidlertid noe mer tydelig i tilbakemeldingen om reguleringen av dopingmidler enn moderpartiet. Det er åpenbart positivt at ungdomsorganisasjonen synes at det "virker helt logisk at dersom narkotika skal avkriminaliseres eller legaliseres må det samme skje med dopingmidler". Unge Venstre ønsker dermed sammenfallende juridisk klassifisering mellom narkotika og dopingmidler, men presiserer samtidig at det er ønskelig at "alle rusmidler skal reguleres etter skadepotensiale". Enkelte partier mener noe passivt at farlighets- og/eller alvorlighetsgrad er vanskelig å vurdere, men Unge Venstre er tydelig på at det er mulig med slik klassifisering. Det virker derfor som et skille mellom "lettere" og "tyngre" narkotiske stoffer er aktuelt for ungdomspartiet. Det antas at dopingmidler kan klassifiseres sammen med de lettere narkotiske stoffene siden det ikke er noe til felles med de tyngre narkotiske stoffene. Unge Venstre ønsket ikke å være med på høyt tenkning om hvordan dopingmidler skal klassifiseres siden det foreløpig ikke er "vedtatt politikk når det kommer til doping".

 

Miljøpartiet De Grønne (Mdg) har "foreløpig ikke tatt stilling til hvordan dette skal reguleres på detaljnivå" og det var derfor ikke muligheter til å få "noe tydelig svar på dette enda". Jeg tviler på at reguleringen av dopingmidler er et prioritert saksforhold for Mdg, men uttalelsen om at partiet "ser absolutt at dette er en problemstilling politikerne må ta på alvor og finne gode svar på" var interessant. Dette kan betraktes for å være en positiv tilbakemelding siden "problemstillingen" i dette tilfellet var om det er aktuelt med revurdering av lovreguleringen for dopingmidler etter avkriminalisering av narkotika. Det fremstår som positivt at partiet mener at dette må tas "absolutt på alvor og finne gode svar på". Ungdomsorganisasjonen Grønn Ungdom tar utgangspunkt i at "hensikten med lovreguleringen mot illegale rusmidler har vært at et forbud skulle begrense skadevirkningene i samfunnet". Grønn Ungdom er imidlertid tydelig på at ungdomspartiet har "ikke noe kjennskap til dopingmidler" og at det er "ingen politikk om arbeidet med reguleringen av dopingmidler", men det er tilstrekkelig takhøyde for høyt tenkning og diskusjon om dopingmidler med organisasjonen. Grønn Ungdom tenker at ved å "avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika er det ikke nødvendigvis en automatikk at en samtidig ønsker å endre lovverk om dopingmidler". Det er flere politikkere som deler denne oppfatningen, men det gir grunnlag for at befatning med dopingmidler blir mer straffbart enn narkotika. Grønn Ungdom synes dette er en "interessant problemstilling" og retter deretter fokuset mot lovendringen for dopingmidler i 2013 i et forsøk på å finne svar. I den forbindelse er ungdomspartiet usikker på om hensikten med lovendringen var for å "skjerme befolkningen for skadelig bruk i det private" eller om det var "knyttet opp til idrettens ønske om en ren konkurranse". Som for flere andre politikere er det noe misforståelser og sammenblandinger for idrett og samfunnet. Arbeidet til Antidoping Norge med kombinasjon av "ren idrett" og "dopingfritt samfunn" fremstår som en medvirkende årsak til dette. Grønn Ungdom fikk tilsendt beskrivelse om de forskjellige lovreguleringene for idrett og samfunnet samt redegjørelse for hva som ble angitt som årsaken for lovendringen i 2013 (dvs. tilsvarende gjerningsbeskrivelse for dopingforbrytelser som for narkotikaforbrytelser og at årsakssammenhengen mellom dopingmidler og økt aggresjon ikke kan utelukkes). Grønn Ungdom fikk derfor bedre forståelse for saksforholdet og gav tilbakemelding om at "dette var veldig interessant". Ungdomsorganisasjonen innrømmer at de er "veldig opptatt av ruspolitikk, men vi har ikke jobbet med dopingpolitikk" og mener at dette er politikk som "henger veldig tett sammen". Grønn Ungdom tok kontakt med dopingkontakten/dopingtelefonen (informasjonstjeneste hos Antidoping Norge) for å lære mer om dopingmidler og vurderer etter dette å gjøre politiske endringer. Formuleringen i ruspolitikken er basert på "narkotika-delen av illegale stoffer" og ungdomspartiet forstår at dette er lite egnet for regulering av dopingmidler. Det er forskjell mellom narkotika og dopingmidler. Grønn Ungdom tenker derfor at narkotiske stoffer og dopingmidler må behandles "ulikt når vi tar stilling til endringen i regelverket". Prinsippet for avkriminalisering av narkotika er å begrense skadeomfanget og "om dette også er hensiktsmessig når det kommer til dopingmidler så vil nok vi også gå inn for dette for dopingstoffer". Det kommer samtidig frem at det som uansett er ønskelig "å endre med doping-lovverket er straffenivået". Grønn Ungdom synes det er overraskende at straffenivået for dopingmidler er tilsvarende som for narkotika og mener at "det er et eksempel på at straffenivået er ekstremt høyt og ikke står i rimelig forhold til skadepotensialet". Det vises til at "skadepotensialet til hasj, amfetamin og alkohol er meget forskjellig og det gjenspeiles ikke i straffelovverket". Det er vitenskapelig dokumentasjon på at hasj, amfetamin og alkohol har vesentlig større skadevirkninger enn dopingmidler. Det ble en interessant og oppløftende diskusjon med Grønn Ungdom. Ungdomspartiet mener etter diskusjon at straffenivået for dopingforbrytelser burde vært lavere enn for narkotikaforbrytelser siden skadeomfanget er mindre og at det er grunnlag for avkriminalisering av dopingmidler hvis det kan sannsynliggjøres at det er hensiktsmessig å redusere skadeomfanget.

 

Arbeiderpartiet (Ap) er tydelig på at partiet "vil ikke avkriminalisere dopingmidler" og "legger ikke opp til å tillate dopingmidler igjen". Ap ønsker imidlertid at "rusavhengige skal møtes med god helsehjelp, ikke straff". Det synes å derfor å være fokuset på helsen på brukerne som har avgjørende betydning i dette tilfellet. Ap er innforstått med at prosessen med narkotika er krevende og uttaler at "hele saken har mange komplekse sider ved seg og det er mye som taler for at man trenger en utredning før man kan konkludere i mange av de problemstillingene en rusreform reiser". Det Ap ønsker er en "utredning (NOU) som skal legge fram endringer i ruspolitikken hvor straff erstattes med helsehjelp for de med dårlig helse som følge av rusmisbruk". Det gir indikasjoner på at det blir ikke "dårlig helse" som følge av dopingbruk (evt. dopingmisbruk) og det er derfor ikke tilsvarende behov for helsehjelp eller behandling som ved bruk av narkotika. Det gir også indikasjoner på at Ap betrakter dopingmidler for å være mindre farlige enn narkotika. Som nevnt innledningsvis mener Ap at narkotika fortsatt skal være ulovlig, men at rusavhengige skal få hjelp i stedet for straff. Det er samtidig ønskelig at dette blir nærmere definert til "de med dårlig helse som følge av rusmisbruk" slik at narkotikabrukere blir evt. klassifisert etter status på helsen. Det kan åpenbart gi grunnlag for forskjellsbehandling, dvs. narkotikabrukere med "god helse" må i fengsel og narkotikabrukere med "dårlig helse" får behandling. Hvordan "helse" kan defineres i et slik perspektiv fremstår som uklart, men det er tydelig at det vil stilles strenge krav for å få "dårlig helse". Kan det foretas definisjon av en medisinsk eller juridisk forskjell mellom "god helse" og "dårlig helse"? Om avkriminalisering av narkotika kan begrenses til bestemte brukergrupper basert på klassifisering av "helse" er en interessant problemstilling, men dette er noe tilsvarende for SV som har fokus på "tung avhengighet". En generell avkriminalisering av narkotika omfatter alle brukergrupper (dvs. alt innenfor rammen fra førstegangsbrukere til tunge brukere) slik at det må derfor bli en spesifikk avkriminalisering hvis bare bestemte brukergrupper skal få behandling i stedet for straff. Noe tilsvarende for dopingmidler fremstår som noe mer krevende, men også på dette området er det forskjeller mellom kortvarig- og langvarig bruk, lave- og høye doseringer, mildere- og hardere preparater mv. Det virker ikke som verken Ap eller SV ser behov for behandling av dopingbrukere. Det er ikke "dårlig helse" eller "tung avhengighet" for dopingmidler. Ungdomsorganisasjonen Arbeiderpartiets Ungdomsfylking (AUF) gav tilbakemelding om at "det er en tydelig politikk på at vi ønsker en avkriminalisering av brukerdoser" og det er bredere ramme for avkriminalisering enn moderpartiet. Svaret var egentlig veldig utydelig siden det var spørsmål om dopingmidler. "Brukerdoser" er for narkotiske stoffer og det AUF forsøker å gi uttrykk for er at ungdomspartiet er positiv til avkriminalisering av narkotika. Hva med dopingmidler? Oppfølgingsspørsmål med presisering om at temaet er dopingmidler og ikke narkotika ble besvart med en lengre redegjørelse om ruspolitikken til ungdomspartiet samt kommentar om "håper svaret var godt". Det var ingen beskrivelser om dopingmidler. Det virket ikke som AUF forstår at det er forskjell mellom narkotika og dopingmidler. Problemstillingen var imidlertid at det er ingen klassifisering av dopingmidler eller dopingpolitikk hos AUF og det innebærer at det er ikke politisk grunnlag for uttalelse. Etter flere oppfølgingsspørsmål kom omsider den bekreftede tilbakemeldingen om at "vi har ikke diskutert klassifiseringen av dopingmidler". I tillegg kommer det noe overraskende frem at "det er noe som vi skal ha oppe til debatt på vårt landsmøte som er i oktober". Det blir derfor interessant å følge debatten og saksbehandlingen på det kommende landsmøtet til AUF som er i slutten av 2018. AUF fikk innspill om at en juridisk klassifisering av dopingmidler sammen med de lettere narkotiske stoffene (marihuana) fremstår som det mest hensiktsmessige. Dopingmidler har ingenting til felles med de tyngre narkotiske stoffene (heroin). Tilbakemeldingen var "takk for oppklaring og nyttig innspill. Vi vil ta det med oss i den videre debatten internt i AUF". Jeg er oppmerksom på at dette er den sedvanlige høflighetsfrasen fra politikere, men det synes å være åpning diskusjon om saksforholdet.

 

Senterpartiet (Sp) hadde ingen kommentar om saksforholdet. Ifølge opplysninger på websiden synes imidlertid Sp å være for endringer i narkotikapolitikken og det er beskrivelser om at det er ønskelig med "økt bruk av reaksjoner som har til hensikt å hjelpe mennesker ut av begynnende narkotikaproblemer og reaksjoner som sikrer alle tyngre brukere oppfølging og helsehjelp". Dette innebærer at oppfølging av narkotikabrukere flyttes "fra straffesystemet inn i helsevesenet", dvs. en tilnærming til avkriminalisering. Det er fokus på den "portugisiske modellen" som også Høyre er "inspirert av". Høyre bruker ikke beskrivelser som "avkriminalisering" om narkotika, men endrer ordlyden fra "straff" til "reaksjon" eller "behandling". Det er noe tilsvarende med Sp som bruker ordet "tiltak" og det kommer frem på websiden at partiet ønsker "tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk". Sp var imidlertid ikke med i den omtalte flertallsgruppen på Stortinget i desember 2017 og er tydelig på at partiet "vil ikke liberalisere narkotikalovgivningen". Sp er interessert i opprettelse av tverrfaglige nemder som skal vurdere tiltak for personer som pågripes i stedet for å gjøre lovendringer. Både Ap og Høyre hadde forbehold for vedtaket på Stortinget, men Sp var tilsynelatende imot instillingen siden det ikke er ønskelig med "liberalisering". Det er derfor lite sannsynlig at Sp er åpen for revurdering av lovbestemmelsen om dopingmidler. Ungdomsorganisasjonen Senterungdommens Landsforbund (SUL) hadde heller ingen kommentar om saksforholdet. Ifølge opplysninger på websiden synes imidlertid Senterungdommen å ha en tilsvarende narkotikapolitikk som moderpartiet. Det er beskrivelser om at det er ønskelig med "forsøk med nemdordning som følger opp de som pågripes av politiet for besittelse av narkotika til eget bruk" og det vises til grunnmodellen fra Portugal slik som hos Sp. Siden det er bruk av ordet "forsøk" synes det ikke å være aktuelt med lovendringer, men fremstår som ønskelig med etablering av en prøveordning for evt. senere revurdering av effektene. Siden det ikke er aktuelt med liberalisering av narkotikalovgivningen er det åpenbart at også ungdomspartiet ønsker opprettholdelse av forbudet mot dopingmidler.  

 

Rødt er tydelig på at partiet "ønsker ingen endring i lovregulering av dopingmidler" og det var heller ingen interesse for diskusjon om dette. Det er imidlertid ønskelig å "avkriminalisere besittelse av brukerdoser av narkotiske stoffer etter modell fra Portugal". Det er noe tilsvarende som Høyre og Sp, men ordlyden er forskjellig. Rødt vil "avkriminalisere" etter den portugisiske modellen, mens Høyre er "inspirert av" den portugisiske modellen og Sp ønsker "tverrfaglige nemnder" etter den portugisiske modellen. Rødt har representant på Stortinget, men er ikke blitt omtalt i den nevnte flertallsgruppen. Årsaken er at "omtalen av vedtaket fra desember er fra komiteen som innstiller til behandling i Stortinget. Der sitter ikke vi, da vi bare er representert i finanskomiteen. Når saken legges frem for Stortinget kommer vi til å stemme for". Ungdomsorganisasjonen Rød Ungdom mener at "rusavhengighet skal behandles som et helse- og sosialproblem" og "ikke som et kriminalitetsproblem". Fokuset er på å "bekjempe rusavhengighet, ikke rusavhengige". Derfor er ungdomsorganisasjonen positiv til å "avkriminalisere rusmidler". Rød Ungdom ser imidlertid ingen problemstillinger med å videreføre forbudet mot dopingmidler, men det synes å være en vesentlig misforståelse i den følgende uttalelsen om doping og idrett: "Det er helt naturlig at man enda har et forbud mot rus/doping i idrett på samme måte som man har et forbud mot rus i skoleverk og andre institusjoner". En evt. avkriminalisering for dopingmidler får ingen konsekvenser for idrett siden det blir regulert av Antidoping Norge. På oppfølgingsspørsmålet om dette kommer Rød Ungdom med en noe uklar presisering om at ungdomspartiet er oppmerksom på at det er "skille mellom regler for dopingregler innenfor idrett og generelt i samfunnet". Konklusjonen blir dermed at ungdomsorganisasjonen ønsker opprettholdelse av forbudet mot dopingmidler for samfunnet som følge av hensynet til idretten. Det er derfor politikere som tror at forbudet mot dopingmidler som ble innført i 2013 var basert på beskyttelse for idretten.

 

Kristelig Folkeparti (Krf) gjør innledningsvis oppmerksom på faktaopplysninger om at "både bruk, besittelse, tilvirking, innførsel og utførsel av stoffer som anses som dopingmidler er i dag ulovlig i henhold til straffeloven §§ 234 og 235 og legemiddelloven § 24 a". KrF ønsker videreføring av "arbeidet for en dopingfri idrett både i den organiserte og den uorganiserte idretten og forbud mot doping i all idrett" slik at det er brede perspektiver på dopingpolitikken. Det synes å være uforbeholden støtte for arbeidet til Antidoping Norge som har foretatt utvidelse av porteføljen i de siste årene. Det er også slik at KrF ønsker "ikke å avkriminalisere narkotika". Det innebærer at partiet ønsker opprettholdelse av de nåværende lovbestemmelser om narkotika- og dopingforbrytelser ved at "både narkotika og dopingmidler skal være ulovlig å besitte og bruke". "Et mer liberalt syn" på narkotika hos Ap, Høyre, SV og Venstre i Stortinget (og FrP i regjeringen) om narkotika fremstår som overraskende for KrF og partiet "kommer verken til å støtte en avkriminalisering av narkotika eller av dopingmidler". Den videre saksbehandlingen for rusmidler fremstår imidlertid som noe usikker og KrF gjør oppmerksom på at Ap og Høyre kommer med presisering i budsjettinnstillingen fra Helsekomiteen på Stortinget. Partiene er "enig i at et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig normdannende tiltak og anser ikke dette som til hinder for en tilnærming med mer vekt på skadereduksjon". Det de største partiene har tatt til orde for i presiseringen er "å overføre ansvaret av samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk fra justissektoren til helsetjenesten". KrF mener derfor at det "med andre ord er det litt uklart hva som nøyaktig ligger i disse formuleringene, all den tid Stortinget ikke har fått en utredet sak om dette til behandling". Det er derfor "ikke avgjort at det er en avkriminalisering som blir utfallet i denne saken". En kort oppsummeringen er derfor at KrF "vil verken støtte en avkriminalisering sv narkotika eller av dopingmidler". Det partiet vil gjøre er derimot å "styrke arbeidet mot doping og vi mener at implementering av norske bestemmelser om doping skal være en forutsetning for statlig støtte til idrettsarrangementer arrangert av kommersielle aktører". Den siste formuleringen var noe merkelig. Det er slik at regelverket for doping innenfor idrett er vesentlig strengere enn lovverket for doping for samfunnet slik at implementering av "norske bestemmelser" på idrettsarrangement hos "kommersielle aktører" synes å være en nedtoning av arbeidet til Antidoping Norge. Det antas at dette er idrettsarrangement av aktører som ikke er medlem av Norsk Idrettsforbund og at dette omfatter den uorganiserte idretten. For alle som er medlemmer av Norsk Idrettsforbund er det regelverket til Antidoping Norge som er gjeldende. For den uorganiserte idretten er det uansett de "norsk bestemmelser" som er gjeldende slik at det er ikke nødvendig med ytterligere implementering av lovbestemmelser. Jeg er derfor litt usikker på hva KrF egentlig mener med uttalelsene, men jeg tenker at det partiet ønsker er at det skal være et felles dopingregelverk for hele norsk idrett (dvs. både den organiserte og den uorganiserte idretten). Norges Idrettsforbundet har tidligere gitt uttrykk for at det er "utfordringer" med den uorganiserte idretten siden det ikke er samtykke til et felles dopingregelverk og at det derfor ikke er rettigheter til prøvetaking av deltakerne. Det må være dette KrF ønsker å endre på, dvs. innføring av idrettens bestemmelser om doping også for den uorganiserte idretten og dermed på arrangement hos "kommersielle aktører" som ikke er medlem av Norges Idrettsforbund. Ved statlig støtte til idrettsarrangement er det derfor ønskelig å ha en forutsetning om at regelverket til Antidoping Norge er gjeldende (og ikke de underliggende lovbestemmelser for samfunnet). Ungdomsorganisasjonen Kristelig Folkepartis Ungdom (KrfU) har "per i dag ingen politikk på dette området" og har "derfor ikke noe svar" på forespørselen. Det som imidlertid fremstår som positivt er at ungdomspartiet er i gang med prosessen med utforming av et nytt partiprogram som skal vedtas på landsmøtet til høsten. Programkomiteen fikk innspill om dopingpolitikk og det er tilbakemelding om at de "kan ta det med i det videre arbeidet". Det antas at dopingpolitikken til KrfU vil være en tilnærming til moderpartiet Krf, dvs. opprettholdelse av det nåværende forbudet mot dopingmidler og innstramming for uorganiserte idretten som ikke er medlem av Norges Idrettsforbund med implementering av regelverket til Antidoping Norge.

Dopingbrukere er en mangfoldig gruppe som basert på undersøkelser utgjør ca. 2 - 3 % av befolkningen i landet. Brukeromfanget betraktes for å være sammenlignbart med øvrige land slik at forbudet mot dopingmidler som ble innført i 2013 har ikke bidratt til identifiserbare endringer i bruksmønsteret. En mannlig person med betegnelsen "AC" er en engasjert og respektert dopingbruker som bidrar med informasjon og kunnskapsformidling om dopingmidler på forum. AC har tidligere uttalt at flertallsmerknaden i budsjettinnstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om avkriminalisering av narkotika var "fantastiske nyheter og er noe som har vært nødvendig lenge". I forhold til evt. betydning for lovreguleringen av dopingmidler er AC usikker på hva som menes med "behandling" i vedtaket. AC vurderer det slik at dette kan være "registrering av rusmisbruk, pålagt rehabilitering og fratakelse av førerkort" og det fremstår som lite hensiktsmessig for dopingbrukere. Det kan ifølge AC være et bedre alternativ "å bare betale boten enn å måtte gå gjennom noe slikt". I forhold til evt. avkriminalisering av dopingmidler er det ønskelig for AC med fokus på "at handlinger som medfører skade på andre enn en selv kan kriminaliseres, men i utgangspunktet ikke handlinger som kun går utover en selv". AC mener derfor at "kriminaliseringen av anabole steroider er helhetlig basert på den potensielle økte aggresjonen som kan føre til vold", dvs. det antas å være skadefølger på samfunnet og tredjepersoner ved bruk av dopingmidler. For AC fremstår det som fornuftig at "argument i denne saken vil derfor være forskning på nettopp dette temaet - anabole steroider, aggresjon og vold". AC mener at det er "en sjanse" for avkriminalisering hvis det vitenskapelig kan legges til grunn at det ikke er tilstrekkelige bevis for økt voldelig aggresjon ved bruk av dopingmidler. Diskusjon med politikere om dette har foreløpig vært nytteløst for AC siden de "synes at kriminalisering av anabole steroider var ok" og kildehenvisninger til forskning på aggresjon og dopingmidler blir "ignorert" uten nærmere redegjørelse. Det fremstår som hensiktsmessig å ta kontakt med journalister for å få "publisitet" om temaet og det antas å være interesse for dette siden AC har inntrykk av at artikler om anabole steroider "øker lesertallene". Det er en underliggende forhåpning om et mer nøytralt fokus på dopingmidler i media. AC er tydelig på at brukerne av dopingmidler må forholde seg "så nøytrale som mulig i forhold til effekt og bivirkninger for å bli tatt seriøst". Det nåværende nyhetsbildet om dopingmidler er gjennomgående negativt slik at det blir en krevende prosess å endre på dette. Det var imidlertid flere instanser som var mot lovendringen for dopingmidler i 2013 og AC viser til "Advokatforeningen, Kripos, Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus" slik at det synes å være et mindretall som kan være positiv til evt. avkriminalisering av dopingmidler.

Det synes å være 100 % oppslutning for opprettholdelse av forbudet mot dopingmidler hos de største politiske partiene. Diskusjon med politikerne var en interessant og lærerik opplevelse. Det var ingen som hadde en vitenskapelig begrunnelse for opprettholdelse av forbudet. Det generelle kunnskapsnivået om dopingmidler betraktes for å være utilstrekkelig og/eller manglende slik at kunnskapsformidling er viktig. Det var påfallende mange som begynte tilbakemeldingen med at "har ingen politikk på dette området", "har ingen politikk", "har ikke vedtatt politikk", "har ikke foretatt klassifisering" og "har ikke tatt stilling" om dopingmidler samt at 2 av 18 organisasjoner valgte å ikke svare på forespørselen (dvs. svarfrist på ca. 6 uker og flere løpende påminnelser). Det er noe påfallende at dette var begrenset til Sp og det tilhørende ungdomspartiet Senterungdommen. Samtidig er det slik at alle partiene har en etablert ruspolitikk og tydelige synspunkter på narkotika, narkotikabrukere mv. Det var et underliggende fokus på skadefølger for narkotikabrukeren selv (dvs. helse, hjelp, oppfølging, behandling, verdighet) og ikke på skadefølger på samfunnet eller tredjepersoner. Problemstillingen er hvordan dopingmidler kan klassifiseres eller vurderes i forhold til dette. Det virker som politikerne mener at dopingmidler har ingen helsemessige skadefølger på dopingbrukeren selv og at opprettholdelse av forbudet er basert på antakelsen om skadefølger på samfunnet og tredjepersoner (dvs. vold og aggressivitet). Media har imidlertid hatt et betydelig fokus på bivirkninger ved bruk av dopingmidler i de siste årene, men ingen av de politiske partiene ser behov for hjelp, helsemessig oppfølging eller behandling av dopingbrukere. Det er ingen støtte, sympati eller forståelse siden det ikke er avhengighetsforhold for dopingmidler. Det er heller ingen partier som har dopingpolitikk slik at alle tilbakemeldinger om dopingmidler var basert på en negativ og strengere tilnærming til ruspolitikken og narkotika. En dekomponering av narkotika for klassifisering mellom lettere og tyngre stoffer (slik enkelte politikere har gitt uttrykk for) kan trolig gjøre saksforholdet med dopingmidler mer oversiktlig. Dopingmidler har åpenbart ingenting til felles med de tyngre stoffene slik at sammenfallende behandling som de lettere stoffene fremstår som det mest hensiktsmessige. Antidoping Norge bidrar også til misforståelser om dopingmidler ved sammenblanding mellom idretten og samfunnet. Tidligere ble dopingmidler betraktet for å være idrettens problem, men dette bildet er endret til at doping er blitt samfunnets problem som følge av ønsket om beskyttelse av idretten. Skillet mellom organisert og uorganisert idrett synes å være fraværende i samfunnet. Det var også flere politikere som trodde at forbudet mot dopingmidler var av hensyn til idretten.

Det synes å være krevende å få et tilsvarende engasjement for dopingmidler som det har vært for narkotika og rusmidler i de siste årene. Det var imidlertid et mindretall av interessante tilbakemeldinger, synspunkter og initiativ om dopingmidler fra politikerne. Spesielt fra ungdomspartiene som åpenbart var mer fleksible, fremoverlente og høyt tenkende enn moderpartiene. Det er ikke helt bekmørkt for evt. fremtidig avkriminalisering og/eller legalisering av dopingmidler. Det blir interessant å følge den videre prosessen med avkriminalisering av narkotika som den utvidede regjeringen som fra 2018 består av Høyre, Frp og Venstre skal arbeide med. Flertallsmerknaden i budsjettinnstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget innebærer at regjeringen må ha fokus på dette i 2018. Det antas at regjeringen innen rimelig tid fastsetter et utvalg eller arbeidsgruppe som skal publisere en offentlig utredning (NOU) om avkriminalisering av narkotika. En NOU er et lovforarbeid som regjeringen sender til Stortinget og som er grunnlaget for vedtak om lovendringer. Den første uttalelsen om regjeringsplattformen ("Jeløya-plattformen") var at "regjeringen ønsker å innføre rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justisseksjonen til helsetjenesten" (VG, 14.01.2018). Frp som i desember 2017 var imot flertallsmerknaden i Stortinget har derfor i januar 2018 pliktet seg til en regjeringsplattform som er for avkriminalisering av narkotika. Ordet "straff" er endret til "reaksjon" i uttalelsen og det er tilsvarende som Høyre brukte i beskrivelsene i tilbakemeldingene som nevnt overfor slik at det er ingen tvil om hvem som har mest innflytelse på politikken på dette området. Høyre ønsker opprettholdelse av forbudet mot narkotika, men at "straff" som bot og fengsel endres til "reaksjon" som behandling og oppfølging. Den utvidede regjeringen har ikke flertall på Stortinget og vil være avhengig av støtte fra andre partier for å få gjennomført regjeringsplattformen. Den naturlige samarbeidspartneren for et evt. borgerlig flertall er KrF, men partiet er imot avkriminalisering av narkotika. Det er imidlertid støtte fra Rødt, Ap og SV slik at NOU (som på et fremtidig tidspunkt kommer fra regjeringen) vil bli vedtatt av Stortinget. Sp har en tilnærming til avkriminalisering av narkotika og ønsker å foreta opprettelse av nemnder som skal vurdere behandlingsalternativer, men vil ikke ha liberalisering av narkotikapolitikken slik at ordlyden i NOU må trolig vurderes før partiet tar beslutning om saksforholdet. Det må i forbindelse med prosessen for avkriminalisering av narkotika vurderes om det er forhold som kan være relevant for dopingmidler og dopingpolitikken. Det vil fremstå som noe ubegripelig hvis befatning med dopingmidler blir stående som den mest alvorlige kriminaliteten i landet når prosessen med narkotika er avsluttet.

12 av 24 (MK-677)

Dette var den siste treningsøkten for Sheiko #29. Med vektbelastning fra 50 % til 85 % til 50 % for benkpress ble det en krevende pyramide, men jeg er komfortabel med et slikt treningsopplegg. Treningssystemet til Boris Sheiko har vært en positiv opplevelse for meg og planen er å gå videre med de øvrige treningssystemene i kategorien for nybegynner i de kommende forskningsprosjektene frem mot sommeren 2018. Med kroppsvekt på 89,2 kg og 1RM på 515 kg for benkpress, knebøy og markløft (jfr. forrige test av 1RM) er jeg på nivå 3 som innebærer klassifisering som nybegynner. Jeg må ha 1RM på 630 kg for kvalifisering til de avanserte nivåene (CMS, MS og MSIC) til Sheiko slik at det fremstår som uoppnåelig for meg.

Kroppsvekten før frokost var på 80,9 kg (-2,1 kg). Vektreduksjon i de siste ukene har vært overraskende siden det er en svak økning i kaloriinntaket på nåværende tidspunkt. Jeg har tidligere nevnt at vinduet fra uke 3 til 6 skulle brukes til en forsiktig økning i kaloriinntaket. Det har vært tilsetninger med ca. 10 gram chiafrø, ca. 10 gram gresskarkjerner og en håndfull med blåbær i havregrøten til frokost hver dag og supplering med en håndfull med mandler på treningsøkter (3 ganger i uken) i de siste 2 ukene. Frø/bær tilsvarer ca. +50 kcal (x 7) og nøtter tilsvarer ca. +150 kcal (x 3) slik at det er kaloririke matvarer som burde gitt effekter. For uken tilsvarer dette ca. +115 kcal pr. dag i gjennomsnitt, dvs. økning i forhold til den opprinnelige kostholdsplanen. Siden det opprinnelige oppsettet for kostholdet var basert på energi-/kaloribalanse skal det (ifølge de tekniske beregningene) være et svakt energi-/kalorioverskudd nå. I perioden har imidlertid kroppsvekten blitt redusert med -0,4 kg fra 81,3 kg til 80,9 kg. Den mettende følelsen etter måltidet og den manglende sultfølelsen før det neste måltidet er ikke i samsvar med bevegelsene for kroppsvekten. Kroppsvekten er ikke langt unna nivået på 80,1 kg fra begynnelsen av juni 2017 hvor det var et betydelig energi-/kaloriunderskudd på ca. -250 til -500 kcal slik at det er forbausende. På det tidspunktet var det påtrengende sultfølelse og sterke lyster/behov (cravings), men slik er det ikke nå. Målsetningen var en sterk og veltrent helårskropp på ca. 85 kg til sommeren, men foreløpig er det en tynn og svak sommerkropp på ca. 80 kg. Er det feil eller mangler for kostholds- og treningsprogrammet? Er det økning i basalforbrenningen? Er det økt frigjøring av fettsyrer fra fettvevet? Er det økt lagring av proteiner til muskelceller? Er det forbedringer i metabolismen? Hvor er det blitt av den forventende økningen i vannretensjon? Er det forhøyede nivåer av veksthormoner som gir dempede effekter på sultfølelsen? Er det respons på styrketreningen? Er det forbedringer i kroppssammensetningen? Det er interessante problemstillinger som må vurderes i perioden fremover. Jeg er i midten av forskningsprosjektet med MK-677 og på nåværende tidspunkt er det flere spørsmål enn svar.

Det var forsinket muskelømhet (doms) etter den forrige den forrige treningsøkten (dvs. 11 av 24) og det var første gang siden begynnelsen av forskningsprosjektet (dvs. 3 av 24). Det er muskelømhet for øvre og bakre delen av begge armene (triceps/skulder). Det er overraskende at muskelømhet kommer tilbake siden det ikke er vesentlige endringer i treningsopplegget og at restitusjon er blitt svekket. Arbeidskapasiteten burde være tilstrekkelig til treningsopplegget. Det har også vært følelse av redusert energinivå, trøtthet og slapphet i de siste dagene samt antydning til en svak hodepine. Det er ingen problemer med fokus, konsentrasjon og innsatsvilje på treningsøkten, men ut over dette synes den generelle velvære å være noe svekket. 

Jeg har tidligere nevnt at effektene på REM-søvn er blitt noe dempet etter den oppløftende begynnelsen på forskningsprosjektet. Den forholdsmessige andelen av REM-søvn økte med +11,6 % fra 21,5 % (basislinje) til 24 % i den første uken, men falt til 23 % i den andre uken. Søvnovervåkingen viser at den negative trenden er blitt ytterligere forsterket i den tredje uken og den forholdsmessige andelen av REM-søvn var på bare 19 % (dvs. -11,6 % under basislinjen). Dette er lavere enn det normale intervallet fra 20 - 25 % for REM-søvn. Jeg synes at dette er en overraskende utvikling. Gjennomgang av det daglige datagrunnlaget i den siste uken viser at det var flere dager med forholdsmessig andel av REM-søvn på under 10 % og den laveste noteringen var på bare 5 % (som tilsvarer ca. 20 minutter). Det var faktisk den laveste noteringen siden jeg begynte med søvnovervåking i slutten av september 2017 og det er oppsiktsvekkende. Gjennomsnittet hittil i forskningsprosjektet er på 22 %. Det er en foreløpig økning i den forholdsmessige andelen av REM-søvn med ca. +2 %, men det fremstår ikke som signifikant i slik sammenheng. MK-677 synes å ha positive effekter på REM-søvn i den innledende fasen (ca. 1 - 2 uker) etter oppstart, men effektene blir noe dempet etter bruk slik at det er kortvarige effekter. Det er usikkert hvorfor effektene er blitt dempet, men det kan være økning i toleranseevne eller andre tilpasninger for kroppen. Det er ingen endringer i søvnlengde eller døgnrytme som kan gi grunnlag for forstyrrelser for REM-søvn. Jeg er heller ikke blitt oppmerksom på stemningsforandringer i form av depresjon og/eller oppstemthet, men det synes å være uidentifiserte begivenheter som påvirker meg negativt. Jeg tenker at det må være en sammenheng mellom reduksjon av den generelle velvære (som nevnt overfor) og dårligere søvnkvalitet. Det positive er at effektene på dyp søvn er uendret. Den forholdsmessige andelen av dyp søvn økte med +14,9 % fra 23,5 % til 27 % i den første uken og var stabil på 27 % i den andre uken. I den tredje uken var dyp søvn fortsatt på 27 %. Den forholdsmessige andelen av lett søvn har vært på hhv. 49 %, 50 % og 54 % i de 3 første ukene (sammenlignet med basislinjen på 55 %) slik at det er fortsatt identifiserbare forbedringer i den totale søvnkvaliteten. Det er stabilitet for dyp søvn, men endringene er reduksjon i REM-søvn og økning i lett søvn som er negativt. Jeg betrakter imidlertid dyp søvn som viktigere enn REM-søvn slik at samlet sett er det forbedringer i forholdstallene og dette er viktig for utskillelsen av veksthormoner. Det er indikasjoner på at MK-677 har vesentlige og varige positive effekter på dyp søvn. I tid var dyp søvn på 1 t 39 min (23,5 %) i tidligere perioder, mens den var på 2 t 12 min (27 %) i den siste uken). Økningen i dyp søvn er derfor på +33 minutter.

Uke 4 med Sheiko #29 er gjennomført og treningssystemet er avsluttet. Volumberegningene i forskningsprosjektet ble som følgende:

  Reps      
#29 Squat Bench Dead  
1 74 108 55 237
2 101 106 52 259
3 77 100 48 225
4 90 140 30 260
Total 342 454 185 981
  Poundage      
#29 Squat Bench Dead  
1 8873 9779 7624 26275
2 11775 9528 7197 28501
3 10037 9939 6324 26300
4 10556 13136 4307 27998
Total 41241 42381 25453 109075
  Intensity/Average %  
#29 Squat Bench Dead
1 65,9% 65,1% 71,5%
2 64,1% 64,7% 71,3%
3 71,6% 71,5% 67,9%
4 64,4% 67,5% 74,0%
Total 66,3% 67,2% 70,9%

4 ukers treningsprogrammet for Sheiko #29 er gjennomført. Det samlede volumet ble på 109 075 kg og gjennomsnittlig intensitet var på ca. 66 % til 71 % for basisøvelsene. Det ble til sammen 981 repetisjoner for benkpress, knebøy og markløft. Det blir oppstart for Sheiko #30 i neste uke. Det blir økning i antall repetisjoner med ca. 28 %, økning i volumet med ca. 27 % og økning i intensiteten med ca. 3 %. Det er derfor fokus på oppbygging av arbeidskapasitet og progresjon i perioden frem til test av 1RM i begynnelsen av mars 2018.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

11 av 24 (MK-677)

Vektbelastningen var på 80 - 85 % av 1RM på toppsettene. Det var 15 sett for benkpress og 12 sett for markløft. Etter flere uker med variasjoner som markløft til knærne, markløft fra bokser og markløft på bokser var omsider den ordinære øvelsen for markløft på treningsprogrammet. Jeg synes dette var en god treningsøkt, men jeg måtte over 2 timer og det var første gang hittil i treningssystemet med Sheiko #29. Jeg tenker at dagens treningsøkt er noe tilsvarende det som venter meg i det påfølgende treningssystemet med Sheiko #30 fra neste uke.

MK-677 kan bidra til økning i blodtrykket. Kardiotrening med lav intensitet er fornuftig for å redusere blodtrykket. Ca. 20 - 30 minutter med puls på ca. 110 - 115 skal være tilstrekkelig for aktivitetsnivået. I tidligere forskningsprosjekter har det vært deltakelse på treningsøkter for kampsport og løpstester (ca. 5 km) for meg, men i det nåværende forskningsprosjektet er omfanget av kardiotrening blitt begrenset til et minimumsnivå. Hensikten med kardiotreningen er utelukkende å ha kontroll på blodtrykket og jeg bruker hoppetau for dette formålet. Den tidligere sekundære målsetningen om utholdenhet er utgått fra forskningsprosjektet. Hoppetau gir grunnlag for et begrenset omfang av aerob (utholdenhet) og anerob (sprint, styrke) aktivitetsnivå samt forbedringer for sener, muskler, bein og kaloriforbrenning. Aktiviteten er heller ikke spesielt plasskrevende og kan utføres innendørs som er fordel om vinteren. Jeg har hittil i forskningsprosjektet et gjennomsnitt på ca. 25 minutter med hoppetau i uken. Pulsen er innenfor rammen fra ca. 90 til ca. 130 på aktiviteten (dvs. øvre delen av sonen for oppvarming og sonen for fettforbrenning). Jeg betrakter dette som "aktivitet" og ikke "trening". Det er ingen løping eller deltakelse på kampsport slik at fokusert er på utvikling av styrke og forbedringer i kroppssammensetningen.

Kroppsvekten før frokost var på 81,2 kg (-1,8 kg). Kroppsvekten har falt tilbake etter ca. 1 uke med mindre økninger og dette er den laveste noteringen hittil i forskningsprosjektet. Gjennomsnittet for kroppsvekten var på 83,0 kg i uke 1, 83,3 kg i uke 2 og 81,5 kg i uke 3. Jeg er hele -1,8 kg under basislinjen nå og det er overraskende i midten av forskningsprosjektet (gjennomføringsgrad på ca. 46 %). Jeg hadde forventninger om at det ville bli en rask økning i kroppsvekten til ca. 86 - 87 kg etter oppstart og at det deretter skulle være fokus på rekomposisjon for kroppsvekt under 85 kg innen sommerferien, men det har ikke skjedd. Jeg har fortsatt forhåpninger om positive bevegelser for fettfri kroppsmasse (muskelmasse og/eller kroppsvann). Det skal ikke være grunnlag for lagring av kroppsfett slik kostholdet og treningsomfanget er nå, men om opprettholdelse av muskelmasse og økning av styrke er mulig ved reduksjon av kroppsvekten er tvilsomt. Jeg er oppmerksom på teoretiske beskrivelser om at MK-677 kan være lite egnet for protokoller med energi-/kaloribalanse og/eller energi-/kaloriunderskudd, men mine erfaringer hittil i forskningsprosjektet gir indikasjoner på at det er ingen spesielle utfordringer med dette. Kostholdet er basert på en stram energi-/kaloribalanse og det er ingen sultfølelse, men kroppsvekten er blitt redusert med ca. -2,2 % på ca. 4 uker. Jeg håper at dette er som følge av at forhøyede nivåer av veksthormoner gir dempede effekter på sultfølelsen samt at det er økt lagring av proteiner for muskelceller og økt frigjøring av fettsyrer fra fettvevet slik at det blir positive endringer i metabolismen og kroppssammensetningen. Disiplin for kostholdet har vært på et uvanlig høyt nivå hittil i forskningsprosjektet og det er ingen matvarer fra "skal unngå"- eller "skal begrense"-listene (les: prinsippene for kostholdet). "Skal unngå" er normalt ingen problem for meg, men hvis alternativet for måltidet har vært matvarer fra "skal begrense"-listen har jeg i stedet valgt å stå over måltidet. Dette har skjedd i enkelte tilfeller om helgene når det er reise og/eller deltakelse på sosiale aktiviteter. Jeg hadde ikke klart dette hvis det var en påtrengende sultfølelse eller sterke lyster/behov (cravings). Det er ingen bruk av kosttilskudd eller andre supplement enn MK-677 i forskningsprosjektet (dvs. for å begrense antall faktorer som påvirker kroppssammensetningen og styrken) slik at det er ikke anledning til forenklinger som proteinbar, proteinshake eller tilsvarende måltidserstattere.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

10 av 24 (MK-677)

Vektbelastningen var begrenset på treningsøkten og dette var ikke spesielt krevende for meg. Med vektbelastning på 75 - 80 % av 1RM og få repetisjoner var det anledning til fokus på den tekniske utførelsen på øvelsene og kortere pauser mellom settene. 

Kroppsvekten før frokost var på 81,7 kg (-1,3 kg). Det var normalt inntak av kalorier i helgen og kroppsvekten er svakt høyere (+0,1 kg) enn avslutningen på forrige uke. Det kan bli økning i blodsukker ved bruk av MK-677 og jeg er derfor forsiktig med inntaket av karbohydrater i forskningsprosjektet, men jeg synes ikke at det er nødvendig å regelmessig foreta kontroll av blodsukkeret og insulinnivået. Jeg er ikke genetisk utsatt for utvikling av diabetes type 2. Det daglige inntaket av karbohydrater er imidlertid på ca. 100 - 150 gram og jeg vurderer det til å være innenfor rammen av "moderat lavkarbo". Det som antas å være det normale inntaket av karbohydrater er på ca. 275 - 300 gram om dagen, dvs. at mitt inntak av karbohydrater er på ca. 30 - 50 % av dette. Over halvparten av det daglige inntaket av karbohydrater for meg er fra havregrøt med frø, bær og 1/2 banan til frokost. Det resterende er fra grønnsaker, quinoa, linser og annet tilbehør for de øvrige måltidene i løpet av dagen. Det er utelukkende inntak av langsomme karbohydrater som fordøyes sakte og gir langsommere økning i blodsukkeret. Langsomme karbohydrater består av lange kjeder av sukkermolekyler. Det er fiber, vitaminer og mineralstoffer som er mer tidkrevende for kroppen å bryte ned og opptak av sukkeret. Utslippet av insulin bli derfor mer kontrollert og raske svingninger i energinivået kan unngås.

MK-677 er en veksthormonsekretagoge (GHS) som påvirker kroppens produksjon av veksthormoner (hGH) ved frigjøring av veksthormoner. Det blir økning i konsentrasjon av ghrelin (sulthormonet) i blodet ved bruk av MK-677 og ghrelin har positiv innvirkning på utskillelsen av veksthormoner. Ordet "ghrelin" består av "ghre" som betyr vekst og "relin" som betyr frigivelse. Sammen med den økte forholdsmessige andeler av dyp søvn (dvs. +14,9 % fra 23,5 % til 27 %) hittil i forskningsprosjektet burde det være forhøyede nivåer av veksthormoner for meg på nåværende tidspunkt. Økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet har imidlertid ikke fått effekter på sultfølelsen (evt. med unntak av de første ca. 1 - 3 dagene etter oppstart) slik at det er et usikkerhetsmoment. Sult og metthet blir påvirket av fysiologiske mekanismer som bidrar til stabilitet i kroppens indre miljø. Det er opprettholdelse av stabiliteten i interne funksjoner for meg. Det er normalt inntak av kalorier ved et måltid og det neste måltidet kommer på det forventede tidspunktet med normale mengder av kalorier. Det er en mindre sultfølelse mellom måltidene i samsvar med protokollen om en stram energi-/kaloribalanse og det har ikke vært behov for mellommåltider. Der er heller ingen overspising ved måltider. Reduksjon av kroppsvekten på -1,3 kg (dvs. -1,6 % fra 83,0 kg til 81,7 kg) i de første ca. 3 ukene gir bekreftelse på dette. Økning i veksthormoner kan imidlertid ha dempede effekter på sultfølelsen og jeg håper at det er slik for meg. Forhøyede nivåer av veksthormoner kan gi økt lagring av proteiner for muskelceller og økt frigjøring av fettsyrer fra fettvevet slik at det blir positive endringer i kroppssammensetningen. Det blir økt forbruk av fett som energi og redusert forbruk av karbohydrater som energi (dvs. lignende effekter som for "ekstrem lavkarbo" eller ketose). Det gir grunnlag for endringer i metabolismen som kan gi beskyttelse mot sult og sultfølelse. Det antas derfor å være positive endringer i metabolismen for meg og at det er forhøyede nivåer av veksthormoner i kroppen som demper sultfølelsen slik at det blir vektreduksjon. De positive effektene som evt. kan oppstå i en slik situasjon er økning av muskelmasse, redusert muskelsvinn eller muskeltap ved vektreduksjon, forbedringer av beintettheten eller beinbygning, reduksjon av kroppsfett, reduksjon av det dårlige kolesterolet (LDL) og forbedringer i nitrogenbalansen (dvs. mer protein, nytt kroppsvev mv.). Det kan også være økning i basalforbrenning (Basal Metabolic Rate, BMR) eller grunnforbrenningen for kroppen slik at det faktisk er et energi-/kaloriunderskudd. Jeg er ferdig med ca. 40 % av forskningsprosjektet og i den resterende delen av forskningsprosjektet er det forventninger om identifisering av positive endringer for kroppssammensetningen og styrken.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

Dopingbruker om anabole steroider

 
I desember 2017 ble det flertall på Stortinget for avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. De politiske endringene for narkotika har gitt grunnlag for forsiktig optimisme hos dopingbrukere som ønsker avkriminalisering av bruk og besittelse av dopingmidler. På nåværende tidspunkt er det sammenfallende beskrivelser for doping- og narkotikaforbrytelser i straffeloven. Det har vært slik siden lovendringen for dopingmidler i 2013.
 
En mannlig person med betegnelsen "AC" er en engasjert og respektert dopingbruker som bidrar med informasjon og kunnskapsformidling om dopingmidler på forum. AC uttaler at nyhetssaken om narkotika er "fantastiske nyheter og er noe som har vært nødvendig lenge". Det vises til at skadefølgeprinsippet er grunnlaget for norsk lovgivning, men AC synes at "her ser vi jo at det først nå gjøres tiltak for å håndheve dette prinsippet". Grunnleggende formål med straff er å hindre uønskede handlinger og prinsippet innebærer at det skal være varsomhet med kriminalisering av handlinger som bare påfører skader på gjerningspersonen selv. Det er flere som har synspunkter på at kriminalisering av narkotika og dopingmidler kan være eksempler på utvidelse av skadeprinsippet. Det bør være et underliggende krav om en solid faglig begrunnelse for straff. Det er fornuftig at den tradisjonelle og milde strafferettstradisjon i Norge er basert på et faglig og liberalt grunnlag i stedet for en moralsk og ensidig fordømmende holdning.
 
AC har erfaringer som viser at kunnskapsnivået om dopingmidler er "meget lavt" i Norge og fastleger er ikke noe unntak. Bent Høie (helseminister, Høyre) har også bekreftet den manglende kompetansen til fastlegene og har kommet med uttalelse om at "helsepersonellet vet ikke nok om doping og konsekvensene av det" (Aftenposten, 28.06.2017). Petter Brelin (leder, Norsk forening for allmennmedisin) avviser at "kunnskapen er lav" hos fastlegene, men mener imidlertid at det er "lite spesialistkompetanse" hos spesialisthelsetjenesten. Spesialhelsetjenesten er endokrinologisk poliklinikk og/eller Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har det overordnede ansvaret for behandling av dopingbruk. Petter Brelin betrakter kunnskapen hos fastlegene for å være "relativt god" og mener at fastlegene får ikke tilstrekkelig bistand fra spesialisthelsetjenesten. Petter Brelin sier at det "mangler tilbud å henvise til" og ønsker derfor mindre fokus på fastlegene og mer fokus på spesialisthelsetjenesten i diskusjon om behandling av dopingbrukere. Det er også kommentar fra Petter Brelin om at pasienter som er henvist videre til spesialisthelsetjenesten kommer ofte "i retur" til fastlegen. Det kan være som følge av at spesialisthelsetjenesten har foretatt vurdering om at det ikke er aktuelt med selektive østrogen reseptormodulatorer (SERM) og testosteronerstatningsterapi (TRT) som behandlingsopplegg.
 
AC er overbevist om at de utilstrekkelige kunnskaper om dopingmidler hos fastlegen får "dramatiske konsekvenser for brukerne fordi de blir distanserte fra samfunnet med en gang de innrømmer bruk" av ulovlige preparater. Problemstillingen med diskusjon om dopingmidler med fastlegen er ifølge AC at det er risiko for å bli "fratatt lappen og til og med foreldreretten". Det er unntak for taushetsplikten til fastlegen ved vurdering av helsekrav for førerkort, melding til barnevern og avvergingsplikt. I tillegg har AC erfaring med at det blir "ingen behandling heller" hvis dopingbrukeren fortsetter med dopingmidler. Fastleger har en fastsatt behandlingsstruktur som består av avgiftning (dvs. pasienten må slutte med dopingmidler) og deretter rehabilitering. Det er krav om bråstopp med steroider uten substitusjonsbehandling (dvs. ingen testosteronerstatningsterapi, nedtrapping mv.). Fastlegen har oppfatning om at det er den raskeste måten for normalisering av kroppens hormonproduksjon. AC sier at dopingbrukere som vil fortsette med dopingmidler får derfor "ingen innsyn i blodfettprofil, leverenzymverdier, østradiol, tyroidhormoner og nyreverdier". Det kan gi langsiktige skadefølger ved å "ende opp med en pasient med helseproblemer som kan koste staten millioner". AC mener at ved "forsvarlig bruk" av dopingmidler vil en blodprøve gi opplysninger om "de fleste potensielle problemene". Ved jevnlig kontroll av blodverdier kan brukeren av steroider få indikasjoner på ulike medisinske sykdommer eller tilstander på et tidligere tidspunkt. Dopingbrukeren kan dermed unngå problemer med nyre, lever og hjerte ved å redusere eller avslutte bruken på riktig tidspunkt, andre behandlingstiltak eller opplegg mv. For dopingbrukere som evt. har underliggende hjertesykdommer kan det forekomme "hjertearytmi og/eller vekst av venstre hjerteventrikkel" opplyser AC, men legger til at dette kan avdekkes "på en 5-minutters EKG-undersøkelse". I slike tilfeller må det skilles mellom ekkokardiografi og elektrokardiogram. Ekkokardiografi gir hovedsakelig et visuelt bilde av hjertets struktur og dets funksjon (f. eks. blodgjennomstrømning), mens elektrokardiogrammet (som AC tenker på) er det som avdekker hjertearytmier.
 
AC opplever at det "generelt i samfunnet" er utstøtelse dersom bruken av anabole-androgene steroider blir allment kjent. Det kan ifølge AC også få konsekvenser for nære relasjoner ved at "arbeidsgiveren kan finne på å sparke deg samt at venner og familie distanserer seg". Bakgrunnen for dette er at kunnskapsnivået om dopingmidler er begrenset til det som "kommer fra store media som utelukkende poster om steroider sin sammenheng med storkriminalitet, vold, drap eller historier av folk som kommer frem etter bruk". AC mener at dette "i beste fall utgjør en promille av brukerbasen, men de 999 andre er for redde for å bli stemplet med stigmaet steroider bærer med seg til å tørre å stå frem offentlig". I tillegg vurderer AC det slik at den ene promillen "gjerne bare er historier hvor steroider er involvert og ikke nødvendigvis årsaken til utfallet". Det vises til flere eksempler på den negative og uriktige fremstillingen av dopingmidler i media:
 
"Med kroppen full av steroider banken Morten (32) opp fremmende" (TV2, 02.07.2015). Morten Heierdal har en åpningsreplikk hvor det uttales "jeg var en uskyldig på feil sted til feil tid i en periode jeg brukte veldig mye steroider og drakk store mengder alkohol". Dette er ikke i samsvar med tittelen på artikkelen som valgte å ikke ta med at vedkommende "drakk store mengder alkohol", men i stedet fokuses det utelukkende på steroider som årsak til problemene. Saksforholdet er derfor om et kombinert og lite hensiktsmessig bruk av flere stoffer. Det er alltid farlig å kombinere flere stoffer siden det er ulike virkningsmekanismer. Problemet med vold og aggresjon for Morten Heierdal var trolig "store menger alkohol" og ikke dopingmidler. Det er vitenskapelig dokumentert at aggresjon kan oppstå med bruk av alkohol som følge av balansen i hjernen av kjemikalier som serotonin blir forstyrret og kan forårsake impulsiv og aggressiv atferd. Lavere mengder av serotonin kan være årsaken til depresjon, aggresjon, bipolar lidelse, tvangslidelser og angstlidelser. Alkohol kan derfor utløse vold i personer som underliggende er disponert for vold slik som Morten Heierdal synes å være. Det er identifisert en tydelig og klar årsakssammenheng mellom mengden av alkohol som blir konsumert (jfr. "drakk store menger alkohol") og aggresjon (jfr. "mistet fullstendig kontrollen"). Sammenhengen mellom bruk av dopingmidler og økt aggresjon er imidlertid ikke entydig og kan ikke dokumenteres vitenskapelig. TV2 velger til tross for dette å fremstille nyhetssaken om at steroider var årsaken når Morten Heierdal "mistet fullstendig kontrollen" og "gikk til angrep og banket opp en annen mann". Det foreligger ikke et vitenskapelig grunnlag for fremstillingen.
 
"Anabole steroider - en tidligere brukers erfaring". (Youtube, 24.12.2016). Dette er samtale mellom Christian Bærøe Mathisen og Christine Wisløff (prosjektleder for Steroideprosjektet) om anabole-androgene steroider. Christian Bærøe Mathisen har hatt en rekke hjerteinfarkt og det fremkommer i videoen at dette er som følge av bruk av dopingmidler. Etter ca. 6:25 minutter i videoen på Youtube kommer det imidlertid frem interessante opplysninger om at Christian Bærøe Mathisen "brukte en del kokain og sånne ting". Det antas at amfetamin og alkohol er innenfor rammen av "sånne ting". Det var derfor bruk av tyngre narkotiske stoffer som åpenbart er farlige. Det er vitenskapelig dokumentasjon på at kokain kan gi hjerteinfarkt som følge av stivere blodårer, tykkere hjertevegger og høyere blodtrykk. Det er påvist at blodårene blir opptil 35 % stivere ved bruk av kokain. I en topp 13-rangering i det medisinske tidsskriftet The Lancet (Dagbladet, 24.02.2011) om faktorer som utløser et hjerteinfarkt var det ikke engang plass til dopingmidler. Kokain var på toppen av listen og det ble gitt opplysninger om at det gir 23 ganger økt risiko for hjerteinfarkt ved bruk av kokain. De øvrige faktorene som fikk plass på listen var f. eks. kaffe, marihuana, tobakk, luftveisinfeksjoner, luftforurensning, alkohol mv., men ingen steroider. Sammenhengen mellom hjerteinfarkt og sterioder er derfor ikke vitenskapelig dokumentert. Amfetamin kan også gi hjerteinfarkt som følge av den stimulerende effekten på hjerte- og karsystemet. Både puls og hjerterytme øker ved bruk av amfetamin. Når Christine Wisløff lager film er det imidlertid bruken av steroider og ikke kokain eller amfetamin som har bidratt til hjerteinfarkt for Christian Bærøe Mathisen. Christine Wisløff er utdannet sykepleier med spesialisering innen psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet (i tillegg til at hun er prosjektleder for Steroideprosjektet på Oslo Universitetssykehus) slik at det er noe overraskende at bruk av kokain og amfetamin blir avvist på en slik overfladisk måte i diagnosen om de 7 hjerteinfarktene til Christian Bærøe Mathisen.
 
AC understreker at "poenget mitt her er å få frem hvor urettferdig anabole-androgene steroider fremstilles i media". AC synes også at "kriminaliseringen av bruk og besittelse i 2013 utrettet absolutt ingenting positivt for brukere av sterioder, reduserte heller ikke antallet brukere, heller tvert imot". Han sier videre at det er indikasjoner på at bruken av dopingmidler har "økt noe vanvittig, nærmest doblet i antall" i de siste ca. 5 årene etter lovendringen. AC spør derfor "hva var da hensikten med illegalisering, om ikke å redusere brukerantallet?". Det er ifølge AC ingen tvil om at "Politiet bruker enorme ressurser på å fange disse farlige kriminelle som sitter på gutterommet og injiserer testosteron for å få større biceps". Er fengsel bedre enn treningssenter for slike personer? AC er noe oppgitt og legger til "gudskjelov at vi får fatt i disse trøbbelmakerne, bøtelegger dem og kaster dem i fengsel. Det kunne jo ha gått riktig galt om de fikk kommet seg på treningssenteret, løftet vekter, dratt hjem og tatt en proteinshake og lagt seg".
 
AC forstår at argumentasjonen blir noe sarkastisk ved slike fremstillinger og meningsytringer, men synes at "det er vanskelig å forholde seg seriøs til en så useriøs lovgivning med grunnlag i svada". Gjennomgang av høringssvarene fra 2012 til forslaget om forbudet for anabole-androgene steroider var "nesten bortkastet tid" for AC. Det nevnes at det var "kun tre litteraturreferanser i bunnen for hele lovgivningen og de er ikke engang gode referanser". Det var derfor et syltynt vitenskapelig grunnlag for lovendringen i 2013 som medførte at ca. 2 - 3 % av befolkningen i landet (ca. 125 000 personer) ble kriminelle. AC viser samtidig til rapport fra Norsk Folkehelseinstituttet (FHI) i 2004 som "forklarer at forskningen er inkonklusiv", dvs. tilgjengelig forskningsdata på dopingmidler er ikke tilstrekkelig til å gi et konkret svar om sammenhengen med aggresjon. Det kommer tydelig frem i rapporten ifølge AC at "aggresjon som følge av bruk av anabole-androgene steroider ikke kan påvises". Samtidig er det imidlertid slik at årsakssammenhengen kan heller ikke utelukkes og det blir misvisende brukt som argumentasjon mot dopingmidler i de fleste tilfeller. Dopingmidler er derfor skyldig inntil det motsatte er bevist. Dette ikke i samsvar med uskyldspresumsjonen som innebærer at det burde vært vitenskapelig dokumentasjon på årsakssammenhengen før lovendringen. For dopingmidler var det et tilstrekkelig grunnlag for lovendring at sammenhengen kunne ikke utelukkes.
 
AC synes at "hele argumentet rundt aggresjon faller på seg selv" og viser til at søvnmangel kan også gi økning i irritasjon og aggresjon. Det er også slik at "vi vet at alkoholen både direkte og indirekte dreper hundrevis av nordmenn årlig, forårsaker overgrep, starter slosskamper, får folk til å ta dårlige beslutninger, og likevel er det ikke bare lovlig, men nærmest en menneskerett å få drikke alkohol i Norge". AC synes derfor at stigmatiseringen av dopingmidler er frustrerende og spør noe sarkastisk "tror du det var steroidene som fikk Petter Northug til å kræsje?". Petter Northug innrømmet promillekjøring etter at han kjørte over en rundkjøring, meide ned skilt og endte i autovernet på Byåsen i Trondheim etter en nattlig kjøretur med Audi A7 S-line i mai 2014. AC viser til David Nutt som er en nevropsykofarmakolog for mer relevant, utfyllende og dyptgående forskning om temaet. Dette er en av verdens fremste eksperter på stoffer og deres effekt på kroppen og hjernen. David Nutt "utførte en av de største studiene" (The Lancet, 24.03.2007) på samfunnsmessige skadefølger og konklusjon var at "alkohol er det mest farlige stoffet for samfunnet". AC gjør oppmerksom på følgende tabell som dokumenterer at "alkohol scorer høyere på alle parameterne i studien":
 
 
Anabole-androgene steroider kom på 16. plass av de 20 stoffene som ble vurdert i forskningsmaterialet. Av de øvrige 15 stoffene som var mer farlige enn steroider kan f. eks. heroin, kokain, amfetamin, metadon, tobakk, butan, khat og benzodiazepiner (dvs. angstdempende midler og sovemidler) nevnes. Det er tankevekkende og noe oppsiktsvekkende at slike antatt mindre farlige preparater som angstdempende midler og sovetabletter kommer foran dopingmidler på listen. 
 
Det er ikke slik at AC forsøker "å fornekte bivirkningene som kan komme med steroidebruk", men poenget til AC er at ved "samarbeid med fastlege kan samtlige bivirkninger motvirkes". AC har tilstrekkelige kunnskaper til "gå i dybden for hver enkel bivirkning" og viser til "ikke bare gynaecomastia og akne, men også de mer usette bivirkningene som redusert kollagenproduksjon, gallesyreblokade, sure oppstøt, LVH og godartet prostataforstørrelse". Det er potensielle bivirkninger for steroider på samme måte som det er potensielle bivirkninger for alle andre medikamenter. AC forteller at et enkelt forhold som "å ta over anbefalt daglig dose av vitaminer og mineraler over en periode" kan gi problemer med helsen. Ibux og tilsvarende preparater med antiinflammatoriske, febernedsettende og smertelindrende egenskaper (NSAIDs) kan gi skade på mageslimhinnen og ifølge AC "hemme den gastriske prostaglandinproduksjonen" slik at det blir magesår. AC legger til at "overdose av paracet er den mest vanlige måten å forsøke selvmord på i verden" og faregrensen er på 10 gram (dvs. 20 tabletter a 500 mg) for pakken som kan kjøpes i dagligvarebutikken. Tilgjengeligheten på reseptfrie smertestillende medikamenter synes ikke å være begrenset og feil bruk av slike lett tilgjengelige medikamenter kan gi langt mer alvorligere bivirkninger enn sterioder hvis ikke bruksanvisningen følges. 
 
Avslutningsvis ønsker AC å gjøre oppmerksom på en studie om hvordan en gjennomsnittsbruker av dopingmidler er i virkeligheten. Det er åpenbart mange ulike oppfatninger om dette i samfunnet og spesielt fremstillingen i media gir grunnlag for stigmatisering, men studien gir et interessant og konkret svar på spørsmålet. Studien (NCBI, 11.10.2007) viser at den gjennomsnittlige dopingbrukeren er en voksen mannlig person på ca. 30 år som er hvit, høyt utdannet, har over gjennomsnittlig inntekt og som ikke deltar i organisert idrett. Motivasjonen for bruken er oftest økning av muskelmasse, økning av styrke og bedre kroppssammensetning. Det er derfor ingen fokus på idrettsrelaterte prestasjoner. De fleste begynte heller ikke med dopingmidler i ungdomsårene og treningen er basert på uorganisert idrett. AC erkjenner at dette er "kanskje ikke akkurat det man ser for seg når man tenker på en gjennomsnittlig dopingbruker". Antidoping Norge aksepterer imidlertid ikke dopingmidler i den uorganiserte idretten (samfunnet) og praktiserer tilsvarende regelverk som for den organiserte idretten. 
 
Konklusjonen i studien om dopingbrukere var som følgende: "The focus on "cheating" athletes and at risk youth has led to ineffective policy as it relates to the predominant group of non-medical anabolic-androgenic steroid users. Effective policy, prevention or intervention should address the target population(s) and their reasons for use while utilizing their desire for responsible use and education". Det siste er interessant. Det er fokus på forsvarlig og fornuftig bruk av steroider samt opparbeidelse av kunnskap om preparatene hos 999 av 1 000 brukere. 1 av 1 000 brukere som omtales i media (jfr. Christian Bærøe Mathisen og Morten Heierdal som media har brukt i flere sammenhenger) fremstår som uvesentlig i slik sammenheng, men det bidrar til unødvendig støy og negativ oppmerksomhet om dopingmidler.

9 av 24 (MK-677)

Vektbelastningen på toppsettene var begrenset til 80 % av 1RM og det er noe lavere enn 85 - 90 % på treningsøktene fra tidligere i uken. Det var imidlertid en betydelig økning i antall sett og med 6 - 7 sett på 80 % var det samlede volumet på treningsøkten høyt. Øvelsen for "press" er sittende skulderpress med hantler.

Det har ikke vært forsinket muskelømhet (doms) siden den andre treningsøkten (dvs. 2 av 24) og det innebærer at restitusjon er tilfredsstillende. Det er usikkert om det er positive effekter fra MK-677 på dette området, men det antas at den forhøyede andelen av dyp søvn har betydning i slik sammenheng. Ved endringer i treningsopplegg er det historisk sett ikke muskelømhet ut over de første treningsøktene slik at dette fremstår egentlig som normalt for meg. Jeg hadde riktignok et treningsopphold på ca. 3 uker før oppstart på systemet med Sheiko #29, men det har ikke vært spesielt krevende med tilpasning eller gjennomføring av treningsopplegget. Det er positiv utvikling for arbeidskapasiteten, men det fremstår som noe usikkerhet om det er effekter på styrken. Prinsippet om strukturert vektbelastning er basert på at effektene på styrken kommer på et senere tidspunkt når det er redusert volum og mer hvile for kroppen. Jeg synes at styrken i benkpress er redusert (som følge av den betydelige vektreduksjonen siden forrige test av 1RM) på repetisjonene på 80 - 85 %, men arten og omfanget av dette er vanskelig å vurdere. Det skal være forskjell i styrkenivået når kroppsvekten blir redusert fra ca. 89 - 90 kg til ca. 82 - 83 kg. Jeg forsetter med fokuset på periodisering og oppbygging av arbeidskapasitet med systemet til Boris Sheiko. Det er forhåpninger om at det blir en fysiologisk reaksjon på den forhøyede arbeidsbelastningen etter avslutning på fastsatte treningsopplegget i slutten av februar 2018. I mars 2018 blir det test av 1RM og i den forbindelse blir det systemet for Sheiko #32 som har ca. -50 % reduksjon i volumet sammenlignet med Sheiko #29 og #30.

Jeg nevnte tidligere at det var indikasjoner på forbedringer av søvnkvaliteten etter oppstart med MK-677 (dvs. 6 av 24). I den første uken var total søvn (100 %) fordelt på 24 % for REM-søvn, 27 % for dyp søvn og 49 % for lett søvn. Det var vesentlig bedre enn basislinjen (dvs. gjennomsnittet for de 4 siste månedene i 2017). Det har ikke vært vesentlige bevegelser i forholdstallene etter dette, men jeg registrerer imidlertid at REM-søvn er svakt redusert fra 24 % til 23 % i den siste uken. Dyp søvn er fortsatt stabil på 27 % slik at lett søvn er på 50 % nå. Jeg er positivt overrasket over forholdstallene. Det kan være at de umiddelbare effektene på REM-søvn fra MK-677 blir noe utvannet etter bruk i en periode som følge av økt tolereranseevne. Jeg mener uansett at det må være grunnlagsdata for minst 4 uker før endelig konklusjon på effektene, men løpende vurderinger gir bedre forståelse for utviklingen. Jeg har egentlig ikke et sterkt fokus på REM-søvn siden for høy forholdsmessig andel av dette kan bidra til noe slapphet og sløvhet i den påfølgende dagen. REM-søvn skal være innenfor rammen av ca. 20 - 25 % slik at 23 - 24 % er godkjent for meg siden det er i den øvre delen av intervallet. Det som er viktig for restitusjon, styrke og kroppssammensetning er den dype søvnen. Dyp søvn skal normalt utgjøre ca. 20 - 25 % av den totale søvntiden slik at gjennomsnitt på 27 % i de første ukene er veldig oppløftende. Ved dyp søvn er hjernebølgene langsomme og det er høy amplitude. Muskelspenningen er redusert og øyebevegelsene er borte. Det er vanskelig å bli vekket og ved evt. oppvåking tar det noe tid før kroppen fungerer som normalt. Veksthormoner (hGH) skilles ut ved dyp søvn og det antas at ca. 2/3 av den daglige utskillelsen av veksthormoner skjer i dette søvnstadiet. En forholdsmessig forhøyet andel med dyp søvn påvirker derfor veksthormonene positivt. Veksthormoner påvirker vekst og reparasjoner av muskel- og beinvev. Det blir økt blodtilførsel til musklene. Forbrenningen er lav i dette stadiet slik at mer energi brukes på reparasjon og vekst av muskelceller. Dyp søvn betraktes som følge av dette for å være den viktigste søvnen for å bli uthvilt og for restitusjon etter treningsøkter. Før oppstart på forskningsprosjektet var den forholdsmessige andelen for dyp søvn for meg på 23,5 % (basislinjen) slik at det er økning med +14,9 % til 27 % etter bruk av MK-677. Det er positivt at den forholdsmessig andelen opprettholdes på 27 % selv om REM-søvn har falt noe tilbake i den siste tiden. Jeg har dyp søvn som er over det normale intervallet fra ca. 20 - 25 %.

De positive effektene på søvnkvaliteten for MK-677 er i samsvar med studien "Prolonged oral treatment with MK-677, a novel growth hormone secretagogue, improves sleep quality" (NCBI, oktober 1997). Jeg betrakter dette som bekreftelse på at MK-677 fra leverandøren Research Pharma UK har de nødvendige virkestoffene og tilstrekkelig med kvalitet på varen. Effektene for meg på søvnkvaliteten er inntil videre noe mindre enn i studien (som også hadde varighet på 2 uker) ved dosering på 25 mg ed. For meg har det vært økning i den forholdsmessige andelen av REM-søvn med ca. +12 % sammenlignet med mer enn 20 % økning ("more than 20% increase in REM sleep") for de yngre deltakerne i studien (dvs. aldersgruppen 18 - 30 år). Jeg er usikker på om de reduserte effektene på REM-søvn for meg kan gi indikasjoner på evt. underdosering av preparatet, men det er betryggende med dokumentasjon på at det er virkestoffer på flasken.

Kroppsvekten før frokost var på 81,6 kg (-1,4 kg). Det er mindre bevegelser for kroppsvekten i samsvar med protokollen om svak økning i kaloriinntaket i perioden fra uke 3 til uke 6. Det er økning i kroppsvekten på +0,3 kg i løpet av uken etter den forrige helgen med betydelig energi-/kaloriunderskudd og fasting. Jeg er usikker på hva som kommer til å skje i den kommende helgen, men inntil videre er det fokus på prinsippene slik at det er mer aktuelt å stå over måltider enn å velge matvarer fra "skal unngå"- og "skal begrense"-listene. Reising og deltakelse på sosiale aktiviteter er det krevende for kostholdet. Energinivået var noe svekket i begynnelsen av uken, men det er åpenbart blitt bedre og styrken er upåvirket den siste reduksjon i kroppsvekten (dvs. fra 83,3 til 81,6 kg). Det fremstår som positivt med forbedringer for kroppssammensetningen og opprettholdelse av styrken, men målsetningen er økning av styrken. Jeg håper det blir noe respons på styrketreningen slik kaloriinntaket er nå og at det ikke blir nødvendig med ytterligere justeringer. Det er ingen sultfølelse og de varme måltidene har mettende egenskaper som er tilstrekkelig i perioden frem til det neste måltidet. Målsetningen er kroppsvekt på -85 kg til sommeren slik at det er +3,4 kg til disposisjon på nåværende tidspunkt, men å utnytte dette i en kortvarig periode vil gi ødeleggende effekter på kroppssammensetningen. Fettprosenten fremstår som unormalt lav til å være i midten av januar og jeg betrakter det som en positiv overraskelse. Det er derfor fokus på svak og forsiktig økning i fettfri kroppsmasse i perioden fremover med en stram energi-/kaloribalanse slik at det ikke blir uheldige effekter på kroppsfettet. Det var bekmørk for meg når det forrige forskningsprosjektet ble avsluttet med fettprosent på 14,9 %, men situasjonen for kroppsfettet er under kontroll nå. Det blir 100 % fokus på rekomposisjon og styrke i 2018.

Uke 3 med Sheiko #29 er gjennomført. Volumberegningene hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

  Reps      
#29 Squat Bench Dead  
1 74 108 55 237
2 101 106 52 259
3 77 100 48 225
  Poundage      
#29 Squat Bench Dead  
1 8873 9779 7624 26275
2 11775 9528 7197 28501
3 10037 9939 6324 26300
  Intensity/Average %  
#29 Squat Bench Dead
1 65,9% 65,1% 71,5%
2 64,1% 64,7% 71,3%
3 71,6% 71,5% 67,9%

Det var ingen problem med den økte intensiteten for benkpress og knebøy (dvs. fra ca. 65 % til ca. 72 %). Den samlede intensiteten var noe redusert for markløft (dvs. fra ca. 71 % til ca. 68 %), men det var imidlertid sett på 90 % av 1RM slik at det var tunge løft for samtlige basisøvelser. I neste uke er det siste uke med Sheiko #29. I samsvar med de fortløpende justeringer hos Sheiko vil det bli økning i intensitet for markløft og en tilhørende reduksjonen i intensitet for benkpress og knebøy. Deretter blir det fortsettelse med Sheiko #30 i de resterende 4 ukene av forskningsprosjektet i februar. Det er et noe mer krevende system siden det er økning i volumet på ca. 27 %. Intensiteten er også svakt høyere for #30 enn #29. Hvert program for treningssystemet til Boris Sheiko er på 4 uker. 

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

8 av 24 (MK-677)

"Deficit deadlift" var ukjent øvelse for meg og jeg måtte se på video på Youtube før utførelsen. Dette er markløft på bokser, dvs. stående på en forhøyning slik at det blir mer belastning på startposisjon. Jeg bruker ca. 1 - 2 vektskiver som forhøyning og det er tilstrekkelig til å få økt belastning på korsryggen. Det er åpenbart fokus på forbedring av styrke i startposisjon. Det er noe lettere vektbelastning for øvelsen enn de øvrige variantene for markløft siden løftebevegelsen blir forlenget. Samtidig var det vektbelastning på 90 % for toppsettet med markløft fra bokser. Grepsstyrken fremstår som bedre og det var ingen problemer slik som i forrige uke hvor to træler på venstre hånden revnet (dvs. 5 av 24). For benkpress var toppsettet på 85 % av 1RM slik at det var tunge løft på treningsøkten og det merkes at styrken er noe redusert etter perioden med vektreduksjon. Vektbelastningen er basert på forrige test av 1RM (30.10.2017) og styrken er lavere nå slik at forholdstallene antas å være noe høyere enn det som fremkommer av skjema overfor, men det har ikke vært problemer med gjennomføring av øvelsene. Det er ingen muskulær utmattelse (failure). Det er i samsvar med prinsippene til Boris Sheiko at det ikke skal være utmattelse på settene og det er fokus på oppbygging av arbeidskapasitet (volum).

Kroppsvekten før frokost var på 81,5 kg (-1,5 kg). Det innebærer at kroppsvekten er fortsatt ikke tilbake på det normale nivået (+83 kg) etter helgen med fasting og et betydelig energi/kaloriunderskudd. Det var ikke planlagt, men det er ingen tvil om at periodisk faste har vesentlige og (inntil videre) varige effekter på kroppsvekten. Jeg tenkte egentlig at effektene ved periodisk faste var begrenset til reduksjon av kroppsvannet, men vektreduksjon synes å være noe mer dyptgående enn dette. Jeg har hatt en forsiktig økning i matinntaket i de siste 3 dagene i samsvar med protokollen for uke 3 - 6 og det er en mindre reaksjon på kroppsvekten (+0,2 kg) slik at dette er positivt. På nåværende tidspunkt er det sommerkropp med antydning til magemuskler ved fleksing eller posering foran speilet og det er noe oppsiktsvekkende siden det er i midten av januar. Jeg er normalt på ca. 89 - 91 kg i begynnelsen av året. Målsetningen er utvikling av en helårskropp (kroppsvekt på -85 kg og fettprosent på -12 %) slik at det er fokus på en svak og gradvis vektøkning i de kommende ukene for å få bedre respons på styrketreningen. Prinsippene som følges for kostholdet burde ikke gi grunnlag for lagring av fett og det er foreløpig ingen matvarer fra "skal unngå"- eller "skal begrense"-listene som kan bidra til unødvendige forstyrrelser for kroppen. Det er et positivt grunnlag til forbedring av fettfri kroppsmasse og MK-677 vil forhåpentligvis bidra til økning i kalorilagring for muskler. Det er foreløpig ingen indikasjoner på økning i mengden av vevsvæske i bindevevet som omgir celler, blodårer og organer (dvs. mer vann i kroppen, vannretensjon). Det synes ikke å være økt væskemengde i bindevevet (ødem) hittil i forskningsprosjektet. Jeg spiser 1/2 banan hver dag, men inntil videre fremstår dette som tilstrekkelig for inntaket av kalium. Jeg begynte egentlig med 1/2 banan for å vurdere de innledende effektene for vannretensjon og planen var evt. å øke til 1/1 banan ved bevegelser i kroppsvekten, men det har ikke vært nødvendig. Kroppsvekten er under basislinjen etter ca. 2,5 uker.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

7 av 24 (MK-677)

Det er økning i intensitet for benkpress og knebøy ved flere sett og repetisjoner på 80 - 85 % av 1RM. Jeg har tilstrekkelig med arbeidskapasitet til arten og omfanget av dette. Energinivået er imidlertid noe svekket etter redusert matinntak i helgen, men det antas å være forbigående etter normalisering av matinntaket i den inneværende uken. Styrken i benkpress betraktes fortsatt for å være lavere enn før perioden ved vektreduksjon, men repetisjoner på 85 % av 1RM senere i uken burde være overkommelig.

Kroppsvekten før frokost var på 81,3 kg (-1,7 kg). Det var et betydelig omfang av kalori-/energiunderskudd i helgen (lørdag og søndag). Som følge av reise og deltakelse på ulike sosiale aktiviteter var det ikke muligheter til å følge prinsippene for kostholdet. I stedet for å velge matvarer fra "skal unngå"- og "skal begrense"-listene valgte jeg å stå over flere måltider. Disiplin for kostholdet er på et uvanlig høyt nivå og sultfølelsen fra MK-677 er ikke spesielt krevende. Jeg spiste bare frokost og lunsj i helgen slik at det ble ca. 18 - 20 timer med fasting. Når det ikke er treningsøkter går dette fint. Tilsvarende som i jule- og nyttårsferien fikk det vesentlige konsekvenser for kroppsvekten som ble redusert med -2,0 kg på 2 dager. Målsetningen frem mot sommeren er kroppsvekt på under 85 kg og fettprosent på under 12 %. Den nåværende kroppsvekten er under rammen av dette, men fettprosenten er mer krevende å vurdere. Det er vanskelig å beregne hvor mye av vektreduksjon på -7,9 kg siden forrige analyse av kroppens sammensetning (03.11.2017) som er fordelt på fettfri masse og kroppsfett, men basert på tidligere erfaringer er fettprosenten på under 12 % ved kroppsvekt på under 85 kg. Som følge av at innledningsfasen på forskningsprosjektet er avsluttet og effektene på sultfølelsen er dempet er det vurdering om en svak økning av kaloriinntaket. Jeg tenkte å begynne med mer tilsetning av nøtter, frø, bær, frukt mv. i havregrøten til frokost og supplere med nøtter, bananer, rosiner mv. i forbindelse med treningsøkter. Det er indikasjoner på at styrken er noe svekket etter perioden med vektreduksjon slik at økning i kaloriinntaket er trolig nødvendig i den nåværende fasen på forskningsprosjektet. Jeg har en ramme på +3,7 kg i kroppsvekt til disposisjon (dvs. inntil 85 kg) og det kan være fornuftig å bruke dette i de kommende ukene (uke 3 til 6) for å få bedre respons på styrken. Målsetningen om økning av styrke blir krevende når det er vektreduksjon av slikt omfang. Det skal være mulig å øke styrken ved en forsiktig vektreduksjon over lengre periode, men med betydelig vektreduksjon på -7,9 kg siden forrige test av 1RM (30.10.2017) er det urealistisk med økning av styrken. Det må imidlertid være en noe strammere energi-/kaloribalanse i avslutningsfasen (uke 7 og 8) som følge av analyse av kroppens sammensetning. Jeg har derfor et vindu fra midten av januar til midten av februar til å forsøke med en forsiktig økning i kaloriinntaket.

Energi-/kaloriunderskudd gir katabolske tilstander for kroppen. MK-677 skal imidlertid ha egenskaper som bidrar til vedvarende økning i serumkonsentrasjon av IGF-1, IGFBP-3 og veksthormon (GH) slik at det blir reversering av den nedbrytende prosessen for kroppen. Det blir forbedringer i nitrogenbalansen (dvs. tilstrekkelig med proteiner) og mer kalorilagring for muskler. Preparatet skal derfor være egnet for behandling av tilstander som involverer muskelsvinn. Samtidig bidrar MK-677 til økning i fettforbrenning som følge av økning i basalforbrenning BMR (energiforbruk i hvile, grunnforbrenningen). Det er derfor forventninger om forbedringer i fettfri kroppsmasse som følge av økning i kalorilagring for muskler og økning i fettforbrenningen samt at det er ventet noe vannretensjon. Kroppsvekten var stabil på 83,0 kg i hele uke 1, men det var noteringer på 83,3 - 83,4 kg i uke 2. Helgen med et betydelig omfang av energi-/kaloriunderskudd medførte imidlertid reduksjon av kroppsvekten med -2 kg til 81,3 kg i de siste 2 dagene. Jeg tenker at kroppsvekten er tilbake på 83-tallet i løpet av uke 3.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

Ren idrett vs. dopingfritt samfunn

Er det teoretiske og/eller praktiske forskjeller mellom en "ren idrett" og et "dopingfritt samfunn"?

De opprinnelige aktivitetene med kontroll og påtale hos Antidoping Norge var dopingsaker innenfor den organiserte idretten. I de siste årene har stiftelsen foretatt utvidelse av porteføljen ved å ha fokus på den uorganiserte idretten og samfunnet. Arbeidsbeskrivelsen til stiftelsen er "arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn". Til det som beskrives som det "viktige og utfordrende" arbeidet med den uorganiserte idretten og samfunnet får Antidoping Norge tilskudd fra helsemyndighetene. Det antas å være "utfordrende", men om det er "viktig" i et samfunnsmessig perspektiv er usikkert. Innholdet i materiale som produseres (f.eks. "Ren Trening", "Ren Utøver", "Ren Elev", "Doping og folkehelse", "Felles løft mot doping", "Tren Rent", "Rent Senter", "Rent Idrettslag", "Rent Særforbund" mfl.) synes ikke å ha et tydelig skille mellom den organiserte idretten og den uorganiserte idretten. Det er gjentakende beskrivelser og det meste synes å være tilpasset den organiserte idretten. Det er imidlertid forskjellige dopinglister slik at det kan tenkes reguleringen fra idretten er urettmessig og lite treffende for det øvrige samfunnet. Samfunnet har lover og idretten har regler.

Dopinglisten for samfunnet eller den uorganiserte idretten er dopinglisten på lovdata. Forskrift om hva som skal anses som dopingmidler har en detaljert liste med preparater og synes å være på ca. 3 sider. Lovbrudd reguleres av bestemmelsene i Straffeloven om dopingovertredelse. Det er forbud mot "tilvirkning, innføring, utføring, oppbevaring, sending eller overdragelse" av "substanser som står oppført ved navns nevnelse på listen samt salter av disse stoffer og mulige stereoisomere, estere og etere av stoffene og deres salter". Den reelle listen antas derfor å være noe mer omfattende enn 3 sider, men det gir et rimelig bilde på omfanget.

Dopinglisten for idretten eller den organiserte idretten er dopinglisten til Antidoping Norge. Dopinglisten omfatter "stoffer og metoder" på listen og synes å være på ca. 23 sider. Listen er fullstendig, men det er også en "overvåkingsliste" for stoffer og metoder som er under vurdering om det er misbruk (som f.eks. kaffe og tobakk). Reglene gjelder for medlemmer i Norges Idrettsforbund, utøvere som deltar på idrettsarrangement, utøvere som representerer idrettslaget i konkurranser eller på trening samt det tilhørende støttepersonell. Regelbrudd (dvs. ikke lovbrudd) reguleres av Antidoping Norge. Det er regelbrudd ved "tilstedeværelse eller spor av forbudt stoff i utøverens dopingprøve" samt "bruk, innføre, erverve, besitte, tilvirke, utføre, oppbevare, distribuere, foreskrive, sende eller overdra" et forbudt stoff eller metode. Det er bruk av ord med utvidede betydninger. "Foreskriver" er for eksempel et krevende og omfattende ord med mange synonym som for eksempel "avhende, skaffe, ta hjem, gi, forlange, bestille, rekvirere, treffe avtale om, testamentere, booke, tinge" mv. Om ikke dette er tilstrekkelig er det også understreket at "forsøk på regelbrudd" likestilles med regelbrudd. Regelbrudd er derfor ikke begrenset til "bruk". Enhver befatning (direkte, indirekte, bevisst, ubevisst, aktsomt, uaktsomt) med dopingmidler synes å omfattet av regelverket til Antidoping Norge og det er strengere enn staffeloven. Ved avleggelse av positiv prøve vil utøveren miste premier, mesterskap og resultater. Ved utelukkelse er det ikke tillatt å delta i konkurranser, organisert trening eller å ha tillitsverv. Utelukkelse er fra 4 år og nedover ved første gangs brudd på regelverket.

Det synes derfor å være teoretiske forskjeller mellom "ren idrett" og "dopingfritt samfunn". Antidoping Norge erkjenner også at "regelverket til idretten er mer utfyllende enn straffelovens bestemmelser" som følge av at det også omfatter "dopingmidler som gir prestasjonsfremmende effekt, brudd på idrettens anseelse og helserisiko for utøveren". Derfor er det forskjeller mellom dopinglisten som gjelder utøvere og dopinglisten på lovdata, men "noen av stoffene som blir betraktet som doping for utøvere går inn under narkotikaforskriften" for samfunnet. Antidoping Norge mener derfor at forskjellene er mindre omfattende enn det sideantallet (23 sider vs. 3 sider) gir uttrykk for.

Er det fornuftig med anvendelse av prinsipper for prestasjonsfremmende effekter, brudd på anseelse og helserisiko som kontrollgrunnlag og regulering av den uorganiserte idretten og samfunnet? Antidoping Norge mener det. Antidoping Norge er derfor uenig i at bruk av preparater som ikke står på dopinglisten på lovdata (men som står på dopinglisten til idretten) er innenfor rammen av "dopingfritt samfunn" for den uorganiserte idretten. Det innebærer f.eks. at bruk av SARM betraktes for å være doping også for den uorganiserte idretten. Befatning med SARM er derfor ikke innenfor rammen av "dopingfritt samfunn" selv om preparatene ikke står på dopinglisten til samfunnet. Antidoping Norge forstår at de må forholde seg til straffeloven utenfor idretten, men "når det er sagt så er ikke arbeidet for et dopingfritt samfunn utelukkende basert på et lovverk, men et ønske om å legge til rette for sunne og trygge treningsmiljøer uten doping". Problemstillingen er imidlertid at idretten og samfunnet et uenige i hva som er "doping". I tillegg kommer det frem at "helseaspektet er derfor viktig" og det sammenlignes med "på samme måte som det ikke er ulovlig med stillesitting, men Helsedirektoratet jobber allikevel for å få folk i mer aktivitet". Forskjellen mellom idrett og det øvrige samfunnet kan derfor sammenlignes med "stillesitting" og visjon til Helsedirektoratet om "fysisk aktivitet". Arbeidet med forebygging, kunnskapsformidling og holdninger mot samfunnet om effekter og konsekvenser av doping er derfor basert på dopinglisten til idretten. For visjonen til Antidoping er det ingen praktiske forskjeller mellom "ren idrett" og "dopingfritt samfunn". Antidoping Norge ønsker "å fremme sunn og riktig trening, gi alle mulighet til å trene rent og jobber for å fremme god kunnskap og gode holdninger". Det er derfor fokus på "ren trening, like muligheter" for både den uorganiserte og organiserte idretten.

Doping synes å være idrettens problem. Det å bruke ressurser på regulering av den uorganiserte idretten fremstår som lite formålstjenlig. Innenfor den organiserte idretten er det fornuftig med "like muligheter" siden det er konkurranser, plasseringer, rekorder, premier mv. på nasjonalt- eller internasjonalt nivå, men for den uorganiserte idretten gir argumentet ingen mening. Den drastiske satsingen på forebygging av dopingbruk for den uorganiserte idretten kan være et feilgrep i forhold til det grunnleggende formålet. Aktivitetene for regulering og kontrolll for samfunnet bør være basert på et faglig og liberalt grunnlag i stedet for den moralsk og ensidig fordømmende holdningen fra idretten. Dopingbruk innenfor den uorganiserte idretten burde ikke vært et kontrollproblem.

Doping synes ikke å være samfunnets problem. Skadefølger på samfunnet, tredjepersoner og skade på brukeren selv som følge av bruk av dopingmidler er ikke av slik karakter at det må reguleres og kontrolleres. Dopingmidler kommer langt ned på rangeringslisten for skadevirkninger på samfunnet slik at ressursbruken fremstår som lite hensiktsmessig i et slik perspektiv. Både alkohol, tobakk og narkotika har større samfunnsmessige skadevirkninger enn dopingmidler. Det er helserisiko for alkohol og tobakk, men det er ingen prestasjonsfremmende effekter eller brudd på idrettens anseelse slik dette står ikke på dopinglisten. Narkotika synes å være tillatt utenfor konkurranse, men forbudt i konkurranse som følge av brudd på idrettens anseelse og helserisiko. Helseaspektet fremstår derfor som noe nedtonet for alkohol, tobakk og narkotika innenfor idretten. For dopingmidler er det imidlertid et sterkt fokus på helserisiko for både for idretten og samfunnet hos Antidoping Norge. Helseaspektet betraktes som "viktig" i slike sammenhenger. Hvis helseaspektet var "viktig" for idretten burde alkohol, tobakk og narkotika vært forbudt både i og utenfor konkurranse (og for det øvrige samfunnet). Det er ikke slik. Helseaspektet har derfor ikke avgjørende betydning i alle sammenhenger. Antidoping Norge mener at det er "interessante spørsmål" og problemstillinger, men oppfatter merkelig nok ikke seg selv som rette instans til å svare på dette. Antidoping Norge er derfor ikke en organisasjon med egne meninger og synspunkter, men en organisasjon som arbeider basert på fastsatte og bestemte retningslinjer. Det er WADA som fastsetter dopinglisten og som legger grunnlaget for prioriteringen av helseaspektet. Antidoping Norge viser til Norges Idrettsforbund som "rette instans til å svare på hvordan de forholder seg til bruk av tobakk, alkohol og narkotika innenfor idretten", men en slik øvelse fremstår som noe nytteløst. Norges Idrettsforbund kommer ikke til å bidra i en prinsipiell diskusjon om vurdering av helseaspektet mellom dopingmidler, tobakk, alkohol og narkotika for idretten (eller det øvrige samfunnet). I tillegg er det mindre interessant hvilke vurderinger som gjøres innenfor idretten siden grunnlaget for diskusjon med Antidoping Norge var de aktivitetene som stiftelsen utøver overfor samfunnet og den uorganiserte idretten (jfr. "dopingfritt samfunn"). Antidoping Norge gir tilbakemelding om at de kan "ikke kan svare på eller ta ansvar for helseutfordringer ved bruk av alkohol, tobakk og narkotika i befolkningen for øvrig", men organisasjonen er veldig pliktoppfyllende og ansvarsbevisste i forhold til helseaspektet for dopingmidler i samfunnet. Fokus på "folkehelse" med kausale forklaringer og påpekninger om antatte sammenhenger mellom bivirkninger og bruk av dopingmidler kommer derfor til å være satsingsområde for Antidoping Norge på ubestemt tid.

Antidoping Norge burde begrense porteføljen til å fokusere på den organiserte idretten på nasjonalt- og internasjonalt nivå slik som i tidligere år. Det blir uheldige sammenblandinger og misforståelser ved fokusert på den uorganiserte idretten og samfunnet. Det er f.eks. politiker med uttalelse om at det er fornuftig med opprettholdelse av forbudet mot doping innenfor idrett og at det derfor er uaktuelt med avkriminalisering av dopingmidler. I tillegg var det politiker som trodde at lovendringen for dopingmidler i 2013 var som følge av idrettens ønske om ren konkurranse. Det er derfor politiske partier i landet som tilsynelatende ikke er oppmerksom på at det er forskjellig regulering av dopingmidler for idrett og for samfunnet. Arbeidet hos Antidoping Norge som har kombinasjon av "ren idrett" og "dopingfritt samfunn" fremstår som en medvirkende årsak til dette. En evt. avkriminalisering av dopingmidler påvirker ikke idretten. Argumentet med "helseaspektet er viktig" blir også noe påfallende når alkohol, tobakk og narkotika er tillatt innenfor idretten. Ressursbruken overfor samfunnet fremstår som lite hensiktsmessig når det er andre stoffer som har større helse- og samfunnsmessige konsekvenser som er tillatt. Farlighets- og/eller alvorlighetsgrad burde hatt større innvirkning på prioritering av ressursbruken overfor samfunnet.

6 av 24 (MK-677)

Jeg er komfortabel med oppsettet for pyramider med benkpress og synes at det fungerer tilfredsstillende. Dette er motiverende treningsøkter. Det synes å være noe respons på styrken og arbeidskapasiteten var bedre på 80 % av 1RM enn i forrige uke. Det er progresjon og det må det være siden toppen av pyramiden blir på 85 % av 1RM i neste uke. Det er mindre justeringer i programmet fra forrige uke (dvs. 3 av 24) som følge av forskjeller for vektbelastningen mellom begynnelsen (venstre siden av pyramiden) og slutten (høyre siden av pyramiden). Det er 12 treningsøkter i de månedlige programmene til Boris Sheiko og det er forskjeller for hver treningsøkt. Det gir grunnlag for tilstrekkelig med variasjon og progresjon for arbeidskapasiteten.

Kroppsvekten før frokost var på 83,2 kg (+0,2 kg). Første dosering på 12,5 mg med MK-677 er før frokost, mens den andre doseringen på 12,5 mg med MK-677 er før kvelds. Jeg synes ikke at det er mereffekter på sultfølelsen nå. Det fremstår som et ordinært omfang av sultfølelse mellom måltidene i samsvar med protokollen om energi-/kaloribalanse. Det skal være sultfølelse før det neste måltidet. I utgangspunktet er det ikke slik at ghrelin initierer til et måltid, men det øker i konsentrasjon ved forventet måltid. Måltidet har imidlertid mettende egenskaper. For meg har det vært et normalt inntak av mengde kalorier ved et måltid og det neste måltidet har også vært på det forventede tidspunktet med normal mengde av kalorier. Det er ingen avvik eller behov for mellommåltider. Dosering av MK-677 rett før et måltid har derfor noe dempede effekter på sultfølelsen som kommer som følge av økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet. Mereffekter på sultfølelsen fra MK-677 er også begrenset til de første ca. 1 - 3 dagene etter oppstart. Det er imidlertid ikke mer krevende enn at et begrenset omfang med disiplin og fokus er tilstrekkelig til å komme gjennom dette. Økningen i kroppsvekten har vært på +0,2 kg i de første ca. 2 ukene slik at situasjonen er åpenbart under kontroll. Det har vært en noe stram energi-/kaloribalanse hittil som følge av overvåking av effektene på sultfølelsen. Jeg hadde egentlig forventet enn noe raskere vektøkning enn dette. Kroppsvekten ble redusert med hele -6,2 kg i ukene før oppstart på forskningsprosjektet, men tilbakefallet har hittil vært begrenset til +0,2 kg. Jeg synes at det er noe overraskende siden det er vesentlig økning i kaloriinntaket og normalisering av inntaket av karbohydrater sammenlignet med jule- og nyttårsferien med lavkarbo og fasting.

Som tidligere nevnt er det ingen indikasjoner på at MK-677 har stimulerende effekter som har negativ påvirkning på søvnkvaliteten slik at dosering om kvelden fremstår som uproblematisk. Fremover blir det fokus på øvrige detaljer fra søvnregistreringen for vurdering av søvnmønster ("sleep patterns") og søvnkvalitet ("sleep quality"), dvs. effektene på sammensetningen av REM-søvn, dyp søvn og lett søvn om natten. Det er spesielt REM-søvn som er interessant siden det er teoretiske beskrivelsene som gir indikasjoner på vesentlige forbedringer. Det er beskrivelser om at MK-677 kan bidra til forlengelse i varigheten for REM-søvn med 20 - 50 % og bedre søvnkvalitet som følge av reduksjon av den lette søvnen. Ved REM-søvn er det lavere muskelspenning og det er tilnærmet total muskelavslapping. REM-søvn utgjør normalt ca. 20 - 25 % av den totale søvntiden. I den første uken med MK-677 var total søvn (100 %) fordelt på 24 % for REM-søvn, 27 % for dyp søvn og 49 % for lett søvn. Dette fremstår som en forbedring av søvnkvaliteten sammenlignet med de siste 4 månedene før oppstart på forskningsprosjektet (basislinjen). Gjennomsnittet i de siste månedene har vært som følgende:

 • September 2017 - 22 % REM-søvn, 21 % dyp søvn og 57 % lett søvn.
 • Oktober 2017 - 21 % REM-søvn, 23 % dyp søvn og 56 % lett søvn.
 • November 2017 - 21 % REM-søvn, 24 % dyp søvn og 55 % lett søvn.
 • Desember 2017 - 22 % REM-søvn, 26 % dyp søvn og 52 % lett søvn.
 • Gjsn. siste 4 måneder (basislinjen) - 21,5 % REM-søvn, 23,5 % dyp søvn og 55 % lett søvn.
 • Januar 2018 - 24 % for REM-søvn, 27 % for dyp søvn og 49 % for lett søvn (dvs. etter 7 dager med MK-677).

 

Det har derfor vært en økning i REM-søvn med +11,6 % (fra 21,5 % til 24 %) for meg i den første uken med MK-677 sammenlignet med gjennomsnittet for de siste 4 månedene. For dyp søvn har det vært økning med +14,9 % (fra 23,5 % til 27 %), mens den lette søvnen er redusert med -10,9 % (fra 55 % til 49 %). Lett søvn utgjør mindre enn 50 % av den totale søvnen nå og det har ikke vært slik for meg i tidligere perioder. 1 uke er en begrenset tidsperiode for vurdering og konklusjon, men det gir indikasjoner på vesentlige forbedringer for søvnmønsteret og søvnkvaliteten etter oppstart med MK-677. Jeg vil foreta en nærmere vurdering og analyse etter 4 og 8 ukers bruk når det er et bredere datagrunnlag. Datagrunnlaget hittil i forskningsprosjektet fremstår som oppløftende. Det kan imidlertid være statistiske og tilfeldige avvik i en kortvarig periode som 7 dager.

Uke 2 med Sheiko #29 er gjennomført. Volumberegningene hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

  Reps      
#29 Squat Bench Dead  
1 74 108 55 237
2 101 106 52 259
  Poundage      
#29 Squat Bench Dead  
1 8873 9779 7624 26275
2 11775 9528 7197 28501
  Intensity/Average %  
#29 Squat Bench Dead
1 65,9% 65,1% 71,5%
2 64,1% 64,7% 71,3%

 

Det er sammenheng mellom repetisjoner, volum og intensitet. Det har vært betydelig økning i volumet og repetisjoner for knebøy i uke 2, men intensiteten er svakt redusert. Det er noe mer stabilitet for benkpress og markløft med mindre bevegelser for nøkkeltallene. Systemet til Boris Sheiko innebærer at det er noe ukentlige prioriteringer av bestemte øvelser. I neste uke blir det redusert volum for benkpress og knebøy, men samtidig vesentlig økning i intensitet. Med gjennomsnittlig intensitet på ca. 72 % i uke 3 vil det bli test av styrkenivået. Det blir flere øvelser med repetisjoner på 80 - 85 % av 1RM slik at gjennomsnittlig intensitet øker. Intensiteten har vært noe lav for benkpress og knebøy innledningsvis på treningssystemet til Boris Sheiko. Siden to træler på venstre hånden revnet og det ble en mindre bløding i hånden på den forrige treningsøkten (dvs. 5 av 24) er det samtidig positivt at intensiteten for markløft blir redusert til ca. 68 % i neste uke.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

5 av 24 (MK-677)

Øvelsen med 3 x 4 på 85 % av 1RM i markløft fra bokser i forrige uke var krevende (dvs. 2 av 24). Det var imidlertid en positiv opplevelse med 4 x 4 på 80 % av 1RM i dag. Det var ikke nødvendig å stramme kroppen og grepet før hver repetisjon slik at det ble bedre kontinuitet for bevegelsesmønsteret. Det var litt krevende på det siste settet hvor to træler på venstre hånden revnet og det ble en mindre blødning. Dagens treningsøkt hadde mer volum siden benkpress var lagt til (sammenlignet med litt skråbenk i forrige uke), men vektbelastningen var begrenset (ca. 50 - 65 % av 1RM) for øvelsen og det var anledning til å fokusere mer på den tekniske utførelsen. Det var åpenbart bedre arbeidskapasitet enn i den første uken slik at det er progresjon. "De fleste treningsøktene" til Boris Sheiko skal være på over 2 timer, men foreløpig har jeg ikke vært over dette. Totalvolumet for Sheiko #29 i januar 2017 blir på 109 075 kg, mens Sheiko #30 i februar 2018 blir på 138 917 kg slik at det blir volumøkning på hele 27 % i neste måned. Det er derfor ventet at treningsøktene for det påfølgende systemet blir på over 2 timer. Av de forskjellige nybegynner programmene (dvs. fra #29 til #40) synes #30 å være det mest krevende for volum.

Kroppsvekten før frokost var på 83,4 kg (+0,4 kg). Den langsiktige målsetningen for 2018 er utvikling av en sterk og veltrent helårsoppkropp (sammenlignet med det som ble en tynn og svak sommerkropp i fjor). Kroppsvekt på under 85 kg og fettprosent på under 12 % burde ikke være vesentlig problemstilling. Jeg har ikke brukt fortløpende noteringer for kroppsvekt i tidligere forskningsprosjekter, men jeg valgte å ta med dette elementet i det nåværende forskningsprosjektet med MK-677. Årsaken er ønsket om bedre fokus på kroppssammensetningen (rekomposisjon) og vurdering av evt. bivirkninger for vannretensjon. Jeg har samtidig ingen fast kostholdsplan slik som tidligere, men det er i stedet bruk av prinsipper og retningslinjer som gir mer fleksibilitet til å foreta justeringer ved behov. Jeg har vært noe forsiktig med kaloriinntaket i begynnelsen for å unngå overspising siden MK-677 kan gi mereffekter på sultfølelsen på grunn av økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet. Rutinemessig veiing for kroppsvekten er ikke altoppslukende, frustrerende eller besettende for meg. Jeg har tilstrekkelig erfaring med dette til å unngå forstyrret forhold til mat, kropp og vekt slik at det blir ingen uheldige konsekvenser ved veiing 3 ganger i uken. Helsefaglig fokus på bevegelsene og reguleringen av kroppsvekt har hittil vært et interessant tiltak for meg. Det vil bli noe høyttenkning når bevegelsene for kroppsvekten skal vurderes. Det blir grovkornet og unøyaktige kommentarer frem til analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse) ved avslutningen av forskningsprosjektet. Jeg tenker fortsatt at bevegelsene i kroppsvekten i uke 2 må være for fettfri kroppsvekt (kroppsvann, muskelmasse mv.). Det er sultfølelse mellom de 4 daglige måltidene og fokus på energi-/kaloribalanse slik at det burde ikke være grunnlag for økning av kroppsfettet. Som følge av de stramme prinsipielle rammene for kostholdet antas det å være positivt for kroppssammensetningen når det er vektøkning. Det er foreløpig ingen matvarer fra skal unngå- og skal begrense"-listene (jfr. prinsippene for kostholdet).

Det har vært bruk av MK-677 i over 7 dager og det var ingen negative avvik fra søvnovervåkingen i den første uken. Det gir grunnlag for konklusjon om at dosering på 12,5 mg om kvelden har ingen stimulerende effekter som har negativ påvirkning på søvn. Den samlede søvnkvalitetsevalueringen har vært uendret hittil i forskningsprosjektet, dvs. innenfor rammen av tidligere perioder. Det er 79 av 100 poeng i den første uken og det er sammenlignbart med de siste 4 månedene før oppstart med MK-677. Gjennomsnittet i de siste månedene har vært som følgende:

 • September 2017 - 78
 • Oktober 2017 - 77
 • November 2017 - 77
 • Desember 2017 - 79
 • Januar 2018 - 79 (dvs. etter 7 dager med MK-677)

 

Desember 2017 var på 79 og det var høyere enn de forutgående månedene. Det antas å ha sammenheng med jule- og nyttårsferien hvor det er mer fleksibilitet for tid i seng og våken tid. Det er derfor positivt at søvnkvalitetsevalueringen også er på 79 poeng hittil i januar 2018 som er en normal måned for de daglige og ukentlige rutinene. Det kan gi indikasjoner på at MK-677 har hatt positiv innvirkning på søvnkvaliteten. Fremover blir det fokus på øvrige detaljer fra søvnregistreringen for vurdering av effekter på søvnmønster ("sleep patterns") og søvnkvalitet ("sleep quality").

Etter ca. 7 dagers bruk med dosering på 25 mg ed for MK-677 skal det ifølge de teoretiske beskrivelsene være vedvarende økning i konsentrasjon av IGF-1 og veksthormon i kroppen. IGF-1 nivåene kan økes med ca. 40 - 90 % ved bruk av MK-677. Det meste av den anabole virkningen av preparatet utøves fra IGF-1 og siden den første uken er gjennomført er det forventninger om identifisering av positive effekter i de kommende ukene. Totalrammen for forskningsprosjektet er på 8 uker og det er målsetning om økning av styrke og forbedring av kroppssammensetningen (reduksjon av kroppsfett og/eller økning av muskelmasse).

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

4 av 24 (MK-677)

Det var økning i vektbelastningen for knebøy og benkpress sammenlignet med forrige uke. 2 - 3 repetisjoner og 5 sett på 80 % av 1RM var tungt. Jeg merker at styrken er redusert etter perioden på 3 uker med total treningsfri og betydelig energi-/kaloriunderskudd, men målsetningen er økning av styrke og det forventes at det blir respons fra treningsøktene med Sheiko-systemet. "Front squat" er en ubehagelig øvelse og den tekniske utførelsen er noe krevende. Øvelsen ble gjennomført, men det var ikke dype og korrekte bevegelser. Jeg har ikke brukt øvelsen tidligere og trenger mer tid for arbeid med utførelsen. Det er hovedsakelig fokus på knebøy hos Boris Sheiko, men innledningsvis på treningssystemet er det noe variasjon i øvelsesutvalget. Tilsvarende for benkpress var det skråbenk i forrige uke, men den øvelsen inngår ikke i programmet for denne uken. Det synes å være som følge av fokus på progresjon og økning av arbeidskapasiteten. Vektbelastningen, intensitet mv. er noe lavere på de alternative øvelsene som er innledningsvis i treningssystemet.

Det var ingen forsinket muskelømhet (doms) etter den forrige treningsøkten (dvs. 3 av 24) slik at restitusjon og arbeidskapasitet er tilfredsstillende nå. Dette er i samsvar med forventningene. Forsinket muskelømhet er normalt begrenset til de første treningsøktene etter oppstart på nytt treningsprogram og/eller etter periode med treningsfri.

Kroppsvekten før frokost var på 83,3 kg (+0,3 kg). Det var veldig overraskende med vektreduksjon på -6,2 kg i jule- og nyttårsferien (dvs. fra 89,2 kg til 83,0 kg). Det var negativt og bekmørkt for meg når det forrige forskningsprosjektet på 12 uker ble avsluttet med kroppsvekt på 89,2 kg og fettprosent på 14,8 %, men dette ble regulert i løpet av kortvarig periode. Jeg tenkte at det meste av vektreduksjon var effekter fra redusert kroppsvann som følge av lavkarbo-dietten. Det har imidlertid vært 1 uke med energi-/kaloribalanse og mer balansert fordeling av makronæringsstoffer (protein, fett og karbohydrater), men foreløpig er bevegelsen for kroppsvekten begrenset til +0,3 kg. Det har ikke vært matvarer fra "skal unngå"- eller "skal begrense"-listene (jfr. prinsippene for kostholdet) hittil i forskningsprosjektet og det er ikke energi-/kalorioverskudd. Det antas derfor å være bevegelser i fettfri kroppsvekt (kroppsvann, muskelmasse mv.). Det er ventet noe økning i mengden av vevsvæske i bindevevet som omgir celler, blodårer og organer (dvs. mer vann i kroppen, vannretensjon) ved bruk av MK-677. Under normale omstendigheter blir væskenivået regulert, men MK-677 kan bidra til forstyrrelser i reguleringen (pga. økt saltretensjon) slik at det blir økt væskemengde i bindevevet (ødem). Jeg forsøker å begrense effektene ved å øke inntaket av kalium (potassium) og jeg spiser 1/2 banan hver dag. Banan har 358 mg kalium pr. 100 gram. Siden 1/2 banan er på ca. 50 gram blir det daglige inntaket av kalium på ca. 179 mg fra frukten. Jeg forsøker også å redusere inntaket av natrium (salt) og bruker ikke salt aktivt ved matlaging, men de fleste krydderblandinger har noe saltinnhold slik at det er vanskelig å unngå. Meieriprodukter står på "skal-begrense"-listen og dette er også noe som bidrar til å kontrollere omfanget av kroppsvannet. Det er inntil videre noe usikkert om bevegelsen på +0,3 kg er indikasjoner på økning i kroppsvannet, men etter 3 veiinger på rad med 83,0 kg var det uansett interessant med det første avviket og notering på 83,3 kg på den 7. dagen i forskningsprosjektet.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

3 av 24 (MK-677)

Øvelsene for benkpress var basert på prinsippet for pyramide med mange sett og få repetisjoner. Pyramidene innebærer at vektbelastningen og repetisjonene justeres omvendt. Det gir grunnlag for oppbygging av styrke og kapasitet. Jeg forsøker å begrense pausene mellom settene til under 2 minutter. Det er få sett på hver vektbelastning slik at mesteparten av pausene blir brukt til den fortløpende justeringen med vektskiver. Programmet tar veldig lang tid hvis pausene blir forlenget. Jeg har ikke vært over 2 timer på treningsøktene hittil i Sheiko-systemet.

"Good morning (sitting)" var ukjent øvelse for meg og jeg måtte se på video på Youtube før utførelsen. Dette var noe tilsvarende som "Good morning (standing)" fra tidligere i uken (dvs. 1 av 24), men forskjellen er at øvelsen utføres fra en sittende posisjon på treningsbenken. Det er fortsatt fokus på de nedre ryggmusklene, men ved den sittende posisjonen er det mer konsentrert belastning på ryggen (dvs. ingen aktivering av støttemuskulaturen for bakside av låret og rumpe som for den stående utførelsen). Det har avgjørende betydning å ha lett vektbelastning (ca. 10 - 15 % av 1RM for knebøy fremstår som tilstrekkelig) og rolige bevegelser for utførelsen. Jeg bruker foreløpig bare vektstangen (dvs. uten vektskiver) på øvelsene med bøying av ryggen.

Det var forsinket muskelømhet (doms) også etter den andre treningsøkten (dvs. 2 av 24), men restitusjon og kapasiteten synes å være noe bedre. Muskelømhet for øvre delen av armer (triceps/skulder), nedre del av mage samt midtre- og øvre del av ryggen er som forventet etter lengre periode med total treningsfri. Jeg tenker at kroppen vil foreta rask tilpasning til treningsprogrammet og at det ikke blir muskelømhet i den andre uken. 

Kroppsvekten før frokost var på 83,0 kg (uendret). Jeg har matvarer som hvete, meieriprodukter og fruktjuice på "skal begrense"-listen (jfr. prinsippene for kostholdet). Utvalget av matvarer for lunsj og kvelds blir derfor betydelig redusert. Vanlige matvarer som brødskiver, knekkebrød, rundstykker, boller, kornblandinger, pasta, nudler, spagetti, lasagne, yoghurt, melk, cottage cheese, kesam, creme fraiche, tortilla, taco, pizza, hotdog, hamburger, kebab, lomper, juice mfl. er utenfor rammen av dette. Frokost blir ikke påvirket siden det består av havregrøt og middag er et mer ordinært måltid med pølser, kjøtt eller fisk hvor tilbehør som quinoa, linser, kikerter, ris eller poteter kan benyttes. Jeg forsøker med tilretteleggelse av variasjon for lunsj og kvelds, men inntil videre er det hovedsakelig matvarer som fisk, egg, kjøtt, quinoa, linser og grønnsaker slik at det blir 4 varme måltider om dagen. Jeg bruker saktekoker for tilberedelse av frokost, lunsj og kvelds slik at det er ikke spesielt tidkrevende. Saktekokeren har stått på svak varme i 24t i døgnet helt siden oppstarten på forskningsprosjektet. Havregrøten til frokost lages også med saktekokeren og settes på kvelden før. Etter frokost blir lunsj satt på og tilsvarende etter lunsj blir kvelds satt på. Som følge av dette er det alltid et sunt, næringsrikt og varmt måltid som er lett tilgjengelig for meg. Variasjonen for lunsj og kvelds blir derfor forskjellige typer kjøtt, fisk, grønnsaker og krydder med tilbehør som poteter, quinoa og linser i saktekokeren. Det blir betydelig reduksjon av fettinntaket siden det ikke er nødvendig med olje eller margarin til steking av matvarene. De varme måltidene gir også bedre metthetsfølelse for meg. Jeg tenker at det har vært noe økende omfang av sultfølelse i de siste dagene. Kroppsvekten er uendret. Det var ventet noe økning etter perioden på 3 uker med vektreduksjon ble avsluttet. Det skal være et kosthold som er basert på energi-/kaloribalanse, men det synes å være indikasjoner på at det er et mindre energi-/kaloriunderskudd i begynnelsen på forskningsprosjektet. Økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet skal imidlertid gi mer sultfølelse, men det er ventet at dette blir mindre fremtredende etter ca. 1 - 2 ukers bruk. Jeg venter derfor med justeringer av kostholdet for nærmere vurdering om det er ghrelin eller om det er et reelt energi-/kaloriunderskudd som er årsaken til sultfølelsen. Helgen er også viktig siden det utelukkende er de dagene det historisk sett blir avvik i kostholdet.

Uke 1 med Sheiko #29 er gjennomført. Volumberegningene hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

  Reps      
#29 Squat Bench Dead  
1 74 108 55 237
  Poundage      
#29 Squat Bench Dead  
1 8873 9779 7624 26275
  Intensity/Average %  
#29 Squat Bench Dead
1 65,9% 65,1% 71,5%

 

Det er sammenheng mellom repetisjoner, volum og intensitet. Den øvelsen som hadde høyest intensitet i den første uken var markløft og der var det også lavest volum og repetisjoner. Det er også som følge av at markløft er en gang i uken, mens de øvrige baseøvelsene er to ganger i uken. Jeg synes at den første uken med treningssystemet til Boris Sheiko har vært en positiv opplevelse. Vektbelastningen er moderat (ca. 66 - 72 % av 1RM) og jeg er komfortabel med kombinasjon av mange sett og få repetisjoner. Dette er treningsøkter som passer fint for meg. Det er imidlertid noe tidkrevende med de fortløpende justeringer av vektbelastningen. Det var spesielt fremtredende i dag med 12 sett for benkpress med 9 forskjellige vektbelastninger. I tillegg kommer det støtte- og isolasjonsøvelser som er ukjente for meg slik at jeg må se på videoer på Youtube før utførelsen, men det antas å være begrenset til den første uken. Det er variasjoner i treningsoppsettet for hver uke i 4-ukers programmet, men det synes ikke å være flere nye og ukjente øvelser for meg i de resterende 3 ukene av #29. Det blir gradvis økning i volumet i de kommende ukene slik at det er tilrettelagt for progresjon.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

2 av 24 (MK-677)

Det er ca. 3 - 4 uker siden forrige treningsøkt med markløft og jeg merker at grepsstyrken er blitt noe svekket i perioden med total treningsfri. Det var spesielt krevende på den siste øvelsen med markløft fra bokser (litt under knehøyde, øvre del av leggen) på 85 % av 1RM. Jeg bruker ikke momentum effekter for repetisjoner. Det er en kontrollert eksentrisk fase ved at vektstangen legges på gulvet mellom hvert sett. Det gir bedre treningseffekt, men er samtidig noe tyngre enn "sprett" i gulvet eller uten å berøre gulvet. På de siste settene måtte jeg imidlertid bruke ca. 3 - 4 sekunder med å stramme kroppen og grepet før neste repetisjon. Samtlige av de 12 repetisjonene på 165 kg føltes som 1RM. Etter treningsøkten var det noe smerter i midtre og øvre del av ryggen (dvs. mellom kappemuskelen og den bedre ryggmuskelen). Det antas å være tung belastning for ryggen etter lengre tid med treningsfri. Det er ingen antydning til skader.

"Deadlift to knees" og "deadlift from boxes" var ukjente øvelser for meg og jeg måtte se på video på Youtube før utførelsen. Dette var interessante variasjoner i bevegelsesmønsteret som gir grunnlag for forbedringer i start- og midtposisjonen, oppsett og styrke for markløft. Det er flere variasjoner av "deadlift to knees". En versjonen er gulv - kneet - gulv, dvs. basert på ordlyden "opp til kneet" i navnet på øvelsen. Det som Boris Sheiko tilsynelatende mener med øvelsen er løft fra gulv til kneet, pause i ca. 1 - 2 sekunder og deretter fullføring av løftet slik at den samlede bevegelsen blir som ordinær markløft (dvs. med innlagt pause i midten av bevegelsen). Det blir vesentlig økning i belastningen for bevegelsen når det er pause i knehøyde.  Jeg bruker hantler til "lunge" (utfall) siden det gir bedre stabilitet enn vektstangen på skulder/rygg og det er lett vektbelastning for øvelsen. Dette er en noe ubehagelig øvelse for meg siden det ofte blir smerter i knærne, men jeg forsøker å unngå at ikke kneet kommer foran tærne på det fremste beinet ved å ta et lengre steg med det fremste beinet. Det blir mer belastning for kneet med kortere steg. Øvelsen er ikke egnet for personer med kneproblemer. For "abs" (mage) bruker jeg øvelsen med hengende beinløftninger med rette bein. Boris Sheiko har tilsynelatende ikke foretatt nærmere angivelser for magetreningen slik at det synes å være noe valgfrihet på dette området. 10 repetisjoner med ordinær situps blir imidlertid for lite slik at det må noe mer kreativitet og belastning for å få treningseffekt.

Det ble som ventet noe forsinket muskelømhet (doms) etter den første treningsøkten (dvs. 1 av 24). Det var muskelømhet for bryst, rumpe, fremsiden av lårene og innsiden var lårene. Jeg er ennå ikke 100 % restituert, men Sheiko-systemet er basert på at oppbyggingen av styrke blir bedre på den måten. Hensikten med prinsippet om strukturert vektbelastning ("concentrated loading") er at økning i styrken kommer etter gjennomføring av treningsopplegget når det er redusert volum og mer hvile for kroppen. Treningssystemet er derfor basert på periodisering og oppbygging av arbeidskapasitet. Grunnlaget for økning av styrken er fysiologisk reaksjon på høy arbeidsbelastning over lengre tid. Det blir ikke overtrening i en kortvarig periode som 4 til 8 uker.

Kroppsvekten før frokost var på 83,0 kg (uendret). Det er interessant at kroppsvekten er uendret etter forhøyet matinntak i de siste dagene. Det er kosthold basert på energi-/kaloribalanse sammenlignet med betydelig energi-/kaloriunderskudd i de siste 3 ukene før oppstart på forskningsprosjektet. Det er økning i matinntaket i samsvar med protokollen om energi-/kaloribalanse, men det er fortsatt noe sultfølelse mellom måltidene slik at det kan være effekter fra økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet. Det er imidlertid ingen økning i appetitten og det er metthetsfølelse etter måltidet. Det er tilstrekkelig med selvkontroll, disiplin og toleranseevne til å unngå overspising og mellommåltider. Det er foreløpig ingen matvarer fra "skal unngå"- og "skal begrense"-listene (jfr. prinsippene for kostholdet).

Jeg foretar søvnovervåking for vurdering av søvnmønster ("sleep patterns") og søvnkvalitet ("sleep quality") ved bruk av MK-677. Søvnovervåkingen gir grunnlag for analyse av dyp søvn, lett søvn og REM-søvn samt en samlet søvnkvalitetsevaluering. Det er mye interessant statistikk fra søvnregistreringen, men det må være et lengre perspektiv enn 2 dager for gjennomgang av dette. Jeg tenkte å foreta detaljerte analyser fra søvnregistreringen etter 4 og 8 ukers bruk når det er et bredere datagrunnlag. I de første dagene er det mest interessant med vurdering om preparatet har stimulerende effekter som kan bidra til negativ påvirkning på søvnkvaliteten. Den første doseringen (12,5 mg) for MK-677 er om morgen (dvs. 17 - 18 timer før tid i seng), mens den andre doseringen (12,5 mg) er om kvelden (ca. 1 - 2 timer før tid i seng). Det er teoretiske beskrivelser om at preparatet kan være svakt stimulerende slik at dosering om kvelden bør unngås, men det har foreløpig ikke påvirket evnen til å sovne med dosering på 12,5 mg før tid i seng. I de første 2 dagene etter oppstart på forskningsprosjektet har den samlede søvnkvalitetsevalueringen fått gjennomsnittlig score på 77 poeng (dvs. 78 for dag 1 og 76 for dag 2). Det er i nedre del av referansen fra 70 til 100, men sammenlignbart med tidligere perioder. Gjennomsnittet i de siste månedene har vært som følgende:

 • September 2017 - 78
 • Oktober 2017 - 77
 • November 2017 - 77
 • Desember 2017 - 79
 • Januar 2018 - 77 (dvs. etter 2 dager med MK-677)

 

Det er stabile søvnverdier over lengre tid siden avviket for høy/lav er begrenset til 2 poeng for perioden på 4 måneder. Med gjennomsnitt på 77 av 100 i de første dagene etter oppstart med MK-677 er det ingen negativ påvirkning på søvnkvaliteten. Det virker derfor ikke som preparatet har stimulerende effekter på meg ved dosering på 12,5 mg når søvnkvaliteten er uendret.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

1 av 24 (MK-677)

Jeg hadde total treningsfri i de siste 3 ukene av desember 2017 og det merkes på den første treningsøkten i 2018. Selv om vektbelastningen for Sheiko #29 betraktes for å være moderat (70 - 75 % av 1RM på de siste settene) og antall repetisjoner var begrenset (3 - 5 repetisjoner) var det krevende for benkpress og knebøy. Det antas å være tap av muskelmasse og styrke i perioden med treningsopphold. Det gir grunnlag for raskere fremgang som følge av muskelhukommelse. Jeg forventer at det blir forsinket muskelømhet (doms) i den første uken, men det bør innen rimelig tid bli tilstrekkelig med kapasitet til treningsopplegget. Vektbelastningen for støtte- og isolasjonsøvelsene var lett med kort pause mellom settene for å gi grunnlag for pump i muskulaturen. "Good morning (standing)" var en ukjent øvelse for meg og jeg måtte se på video på Youtube før utførelsen av dette. Øvelsen fremstår som et mareritt for kiropraktor, men det virker som dette kan gi bedre styrke og bevegelighet for de nedre ryggmusklene. Det har avgjørende betydning å ha lett vektbelastning (ca. 10 - 15 % av 1RM for knebøy fremstår som tilstrekkelig) og rolige bevegelser for utførelsen.

Kroppsvekten før frokost var på 83,0 kg og det var veldig overraskende. Jeg foretok imidlertid betydelig reduksjon av kaloriinntaket i perioden med treningsfri og det var energi-/kaloriunderskudd av vesentlig omfang i de 3 ukene. Jeg reduserte også inntaket av karbohydrater som forberedelse på oppstart på forskningsprosjektet med MK-677 siden blodsukkeret kan bli forhøyet. Det var innenfor rammen av lavkarbo og ketose i ca. 6 dager i uken, men det var ca. 1 dag i uken med et begrenset omfang av oppkarbing (dvs. ris i uke 1, pizza i uke 2, hamburger i uke 3). Jeg har derfor foretatt reduksjon av væskenivået i kroppen og den største andelen av vektreduksjon antas å være som følge av mindre vannretensjon, men det synes også å være noe reduksjon av kroppsfettet. Jeg valgte å gjøre dette som følge av at det er ventet økning i vannretensjon ved bruk av MK-677. Det  synes derfor å være et godt grunnlag for gjennomføring av forskningsprosjektet og fokuset på rekomposisjon gjennom hele 2018. Grunnlaget er vesentlig bedre enn på samme tidspunkt i fjor når jule- og nyttårsferien er gjennomført med betydelig vektreduksjon (dvs. sammenlignet med kroppsvekt på 89,2 kg og fettprosent på 14,8 % pr. 1. november 2017). Jeg tenker at det blir vektøkning i de første ukene (trolig til ca. 86 - 87 kg) som følge av normalisering av kostholdet med energi-/kaloribalanse og økning av væskenivået i kroppen.

Jeg har begynt på forskningsprosjektet med MK-677. Den blå flasken (batch no. 100116) fra Research Pharma UK er på 25 mg x 30 ml, dvs. dosering på 1 ml er 25 mg. Doseringen blir fordelt på 12,5 mg om morgen og 12,5 mg om kvelden i samsvar med protokollen til leverandøren. To flasker er tilstrekkelig til prosjektet på 8 uker. Væsken i flasken er blank og fargeløs slik som vann, men med en noe tykkere konsistens som er sammenlignbar med tynn olje. Væsken er helt gjennomsiktig slik at det er ingen indikasjoner på grums eller krystallisering i flasken. Væsken er tilnærmet luktfri. Det er enhet (dropper) i korken for opptrekk av væske, men det var noe overraskende ingen angivelse av ml på enheten. Det antas at 1 full enhet er 1 ml, men ved dosering på 0,5 ml fremstår dette som tilfeldig. Jeg kan derfor ikke bruke enheten for måling siden det er ønskelig med korrekt dosering. Jeg bruker i stedet egen sprøyte (for oralt bruk, uten kanyle) for opptrekk av 0,5 ml ved hver dosering. Det er en svak kjemisk smak på væsken, men den føles som fyldigere og tykkere enn de tidligere preparatene som er benyttet. Det kan være som følge av den oljeaktige konsistensen. Det er ingen brennende følelse i munnen eller halsen, men det er en ettersmak som ligner litt på hvitløk. Smaken var ikke ubehagelig og faktisk bedre enn tidligere erfaringer. Administrasjon av væsken var ingen problem. Det er ikke nødvendig med utblanding i fruktjuice eller skylle ned med vann. Ifølge innholdsfortegnelsen på flasken er det tilsatt DMSO (Dimetylsulfoksid) og det antas å være grunnlaget for den fargeløse væsken med ettersmak som minner om hvitløk. Forsendelsen, innpakningen, formen på flasken/korken og etiketten med utfyllende beskrivelser fremstår som veldig profesjonell fra Research Pharma UK. Det var en positiv opplevelse å begynne på forskningsprosjektet.

Det ble antydning til sultfølelse ca. 0,5 time etter administrasjon av første dosering, men det var ikke dramatiske effekter. Det var ingen problemer med å vente med matinntaket til de ordinære måltidene for lunsj og middag. Det var ingen overspising ved måltidene og mengden var i samsvar med forberedelsen. Inntil videre har det ikke vært behov for mellommåltider. Som følge av energi-/kaloriunderskuddet i de siste 3 ukene er det inntil videre tilstrekkelig med toleranseevne og disiplin for sultfølelsen. Jeg vil bli overrasket hvis det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet med kosthold som er basert på energi-/kaloribalanse.

Currently on: 25 mg ed MK-677 from Research Pharma UK. Research project for 8 weeks from January 2nd 2018 until end of February 2018. Read: Purpose for research on MK-677. Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February). Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp. Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass). Read: Facts about MK-677.

Forskning på MK-677

Pr. 2. januar 2018 begynner jeg på et forskningsprosjekt med MK-677 (Ibutamoren, Nutrobal) fra Research Pharma UK (England). Prosjektet har varighet på 8 uker. Etter avslutning i slutten av februar 2018 blir det test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning for vurdering av resultater (styrke, kroppsfett, muskelmasse) som er oppnådd. Les her for utfyllende informasjon om MK-677.

Research Pharma UK har følgende produktbeskrivelse om MK-677 på websiden:

 • "MK-677 is not a SARM. It is a Research Chemical of the secretagogue class. More specifically it is a Growth Hormone Secretagogue (GHS). This GHS is an orally active compound that signals for the pituitary gland of test subjects to secrete growth hormone. It was developed with the aim of combating such conditions as muscle wasting, obesity and osteoporosis. This makes it an ideal candidate compound for researchers working on the effects of Grown Hormone levels and associated changes in physiology, muscle mass and changes to body mass index. The administration of MK-677 within test subjects can stimulate significant changes in Muscle Mass and density. MK-677 will also greatly increase the appetite of any test subject. As MK-677 acts as a GHS it is non-suppressive. This means that suitable research projects can extend from a period of 30 days to 1 year.
 • Contents per ml: MK-677 - 25mg, DMSO - 0,1ml, Polyethylyne Glycol 300 - 0,9 ml and Vegetable Glycerine - 0,3 ml. The Liquid version of MK-677 contains a small amount of DMSO to improve bioavailability of the compound.
 • MK-677 is very strong. Administer 25 mg per day split into 12,5 mg am and 12,5 mg pm. Begin administering just 12,5 mg per day and build up during the first week of research. If negative conditions occur stop research immediately."

 

Basert på de teoretiske beskrivelsene skal det ikke være påvirkning på nivået av testosteron, østrogen eller dihydrotestosteron (DHT) ved bruk av MK-677. Siden det ikke er androgene bivirkninger er det usikkert om det er nødvendig med behandlingsopplegg (PCT) etter bruk. De selektive virkningsmekanismene til MK-677 kan imidlertid være varierende og individuelle. SERM som Clomid (Klomifen), Raloxifene (Raloxifen) og Nolvadex (Tamoksifen) er derfor tilgjengelig for evt. raskere normalisering og stabilisering av hormonverdier hvis det blir aktuelt. Normal bruk av SERM blir evt. for periode på 4 uker. Det tas beslutning om dette innen utgangen av februar 2018 basert på effekter og bivirkninger i perioden.

Det blir dosering på 25 mg ed for MK-677 som er det anbefalte nivået for preparatet. Jeg begynner direkte på 25 mg ed fra dag 1 og det blir ikke aktuelt med protokoll med lavere dosering for oppbygging av toleranse slik leverandøren anbefaler. Som følge av lengre halveringstid på ca. 24 timer er det egentlig tilstrekkelig med en dosering om dagen, men leverandøren anbefaler en protokoll med 12,5 mg om morgen og 12,5 mg om kvelden. De teoretiske beskrivelsene om preparatet er delvis motstridende ved at det er fornuftig med dosering om morgen som følge av at preparatet kan ha en svak stimulerende effekt som kan påvirke søvn og at det er fornuftig med dosering om kvelden siden det blir rask økning i nivået av veksthormoner som kan gi noe sløvhet og slapphet. Protokollen til leverandøren om 50/50 for morgen og kveld følges i forskningsprosjektet for vurdering om tidspunktet for inntaket har påvirkning på søvnmønster/søvnkvalitet, generell velvære, sultfølelse og treningsøktene. Ved evt. bruk av Nolvadex blir det standardprotokoll med dosering på 40 - 40 - 20 - 20 mg ed for behandlingsopplegget. 

Målsetningen med forskningsprosjektet er økning av styrke og forbedring av kroppssammensetningen (reduksjon av kroppsfett og/eller økning av muskelmasse). Det er en mer fokusert og tydelig målsetning enn tidligere. Det innebærer også at den tidligere sekundære målsetningen om utholdenhet utgår. Det blir derfor ingen løpstreninger eller løpstester i forskningsperioden slik som tidligere. Målsetningen er basert på ønsket om en sterk og veltrent helårskropp slik at jeg skal unngå prosjekter med vektøkning og vektreduksjon i 2018. Det blir utelukkende fokus på rekomposisjon med tilretteleggelse for kroppsvekt på mindre enn 85 kg og fettprosent på mindre enn 12 %. Det er etablert en langsiktig og helhetlig målsetning for styrke og kroppssammensetning i motsetning til de tidligere kortsiktige og prosjektorienterte målsetningene. Jeg kommer til å ha tilsvarende målsetning i samtlige forskningsprosjekter i 2018.

Treningsopplegget blir tilrettelagt med fokus på utvikling av ren styrke i samsvar med målsetningen og det blir benyttet prinsipper fra styrkeløft. Jeg kommer til å bruke styrkeløftsystemet som er utviklet av Boris Sheiko i forskningsprosjektet. Dette er et treningssystem som er basert på ulike nivåer (nybegynner, avansert), periodiseringer og konkurranseforberedelser. En forenklet fremstilling av treningssystemet er at det er 3 treningsøkter i uken (helkroppsprogram) og at de fleste tar mer enn 2 timer som følge av betydelig omfang av sett. Det er fokus på øvelsene med benkpress, knebøy og markløft, men det er også et noe begrenset omfang av støtte- og isolasjonsøvelser. Det er benkpress på hver treningsøkt og det blir kombinert med enten knebøy eller markløft slik at det er alltid flere baseøvelser. Basert på oppsettet i Excel-arket er det vektbelastning på ca. 50 til 80 % av 1RM på settene, men gjennomsnittlig intensitet er på ca. 66 - 72 % som fremstår som middels belastning. Det som er interessant er at det er få repetisjoner på settene (ca. 1 til 5 repetisjoner) og ingen av settene synes å være nærheten av muskulær utmattelse (failure) slik at det fremstår ikke som et spesielt krevende program. Det er imidlertid fokus på oppbygging av arbeidskapasitet og styrke for kvalifisering til et bestemt nivå slik at arbeidsomfanget i oppsettet må ikke undervurderes. Med kroppsvekt på ca. 89 kg og 1RM på til sammen 515 kg for benkpress, knebøy og markløft er jeg på nivå 3 som innebærer klassifisering som nybegynner. Jeg må ha 1RM på 630 kg for kvalifisering til de avanserte nivåene (CMS, MS og MSIC). Siden hvert treningsprogram er på 4 uker har jeg valgt #29 og #30 til forskningsprosjektet på 8 uker og det fremstår som en fornuftig begynnelse. Jeg kommer til å gå videre med Sheiko-systemene i de påfølgende forskningsprosjektene siden dette er en flerårig treningsplan. Det blir loggføring av hver treningsøkt for styrke på bloggen (dvs. fra 1 til 24) slik som tidligere.

MK-677 kan gi økt blodtrykk. Kardiotrening med lav intensitet er derfor fornuftig for å redusere blodtrykket. 20 - 30 minutter med puls på 110 - 115 antas å være tilstrekkelig hvis det gjennomføres flere ganger i uken. Det blir derfor et minimumsnivå med kardiotrening for å ha kontroll på blodtrykket og jeg velger å bruke hoppetau for dette formålet. Hoppetau gir grunnlag for aerob (utholdenhet) og anerob (sprint, styrke) trening samt forbedringer for sener, muskler, bein og kaloriforbrenning. 

For kostholdet blir det en forenkling. Det blir ingen detaljert kostholdsplan med bestemte matvarer til de ulike måltidene. Utgangspunktet er at kostholdet skal være basert på energi-/kaloribalanse, men for stimulering av fettforbrenning må det trolig være et svakt energi-/kaloriunderskudd i deler av forskningsprosjektet. Tidligere erfaringer viser at det blir betydelig reduksjon av kroppsvekten og noe reduksjon av styrken ved energi-/kaloriunderskudd på ca. -250 til -500 kcal. Det må unngås siden det er fokus på økning av styrke. Jeg tenker at det skal være muligheter for økning av styrke ved energi-/kaloribalanse, men hvis det ikke blir respons på fettforbrenningen kan et svakt energi-/kaloriunderskudd på -100 til -250 kcal være aktuelt. For å oppnå dette er det tilstrekkelig å stå over et eller flere måltider (frokost eller kvelds) i løpet av uken.

MK-677 gir økning i konsentrasjon av ghrelin i blodet som kan bidra til økning i appetitten og matinntaket. Det er ikke vedvarende effekter slik at det blir normalisering etter noen uker, men i begynnelsen er det ventet økning i appetitten. Det fremstår derfor som mest hensiktsmessig med energi-/kaloribalanse i de første ukene av forskningsprosjektet.

Forenklingen av kostholdet innebærer at det foreligger ingen forhåndsbestemt  eller detaljert kostholdsplan, men i stedet er det lagt til grunn retningslinjer eller prinsipper som skal følges. Det første prinsippet er matvarer som skal unngås. Det blir ingen snop, godterier, chips, kjeks, kaker, iskrem, brus, søppelmat (junk food, fast food) eller alkohol. Dette er ødeleggende for kroppen og gir unødvendige begrensninger for progresjon. Det andre prinsippet er matvarer som skal begrenses. Dette er matvarer som fremstilles som sunne og næringsrike, men som ikke er det siden det er bedre alternativer som bør velges. Det innebærer at omfanget av hvete, meieriprodukter og fruktjuice skal begrenses. Matvarer som f.eks. melk, fruktjuice, brødvarer, kornblandinger og pasta kan erstattes med vann, havregryn, quinoa, ris, poteter og grønnsaker i den grad det er mulig. I tillegg er det ikke tillatt med bruk av kosttilskudd eller andre supplement enn MK-677 som følge av at  det er ønskelig med begrensning av antall faktorer som påvirker styrke, kroppsfett og muskelmasse i forskningsprosjektet. Bruk av prinsipper og retningslinjer gir noe forenkling og mer variasjon enn de tidligere forhåndsbestemte kostholdsplanene med avvik innenfor rammen av 10 %. Jeg tenker at det blir mindre avvik med et variabelt og fleksibelt kosthold som er basert på retningslinjer og prinsipper.

MK-677 kan gi økt blodsukker og HbA1c (dvs. gjennomsnittlig blodsukker i de siste 6 - 8 uker før prøvetakingen). Det er derfor fornuftig å være forsiktig med inntaket av karbohydrater i forskningsprosjektet. Det blir prioritering av matvarer med høyt innhold av protein, middels innhold av fett og lavt innhold av karbohydrater, men ikke innenfor rammen av lavkarbo eller ketose. Jeg er ikke genetisk utsatt for utvikling av diabetes type 2 og det er ikke aktuelt med kontrolltiltak for måling av blodsukkeret og insulinnivået.

I motsetning til tidligere prosjekter kommer jeg til å bruke baderomsvekten til fortløpende målinger av kroppsvekten og oppfølging av bevegelser. Dette har også sammenheng med at det kan bli økning i mengden av vevsvæske i bindevevet som omgir celler, blodårer og organer (dvs. mer vann i kroppen, vannretensjon). Under normale omstendigheter blir væskenivået regulert, men MK-677 kan bidra til forstyrrelser i reguleringen (pga. økt saltretensjon) slik at det blir økt væskemengde i bindevevet (ødem). Utgangspunktet er at kroppsvekten må reduseres for å redusere fettprosenten, men det blir en krevende avregning i prosjektperioden hvis det blir økning i vannretensjon. Effektene av økning i væskenivået kan begrenses ved å gjøre justeringer i dietten, dvs. øke inntaket av kalium (potassium) og redusere inntaket av natrium (salt). Naturlige kilder for kalium er frukt som bananer, melon og avokado.

Beginning - Research project with MK-677 from Research Pharma UK:

 • Dosage at 25 mg per day. Split into 12,5 mg am and 12,5 mg pm. Athletic dose for physique and performance improvement.
 • Project length at 8 weeks (from January 2nd 2018 until end of February 2018). Nolvadex (Tamoxifen) is available as Post Cycle Therapy (PCT) if needed.
 • Update on blog after each workout (from 1 to 24). Workouts based on Sheiko Powerlifting Training (program #29 in January and #30 in February).
 • Calorie is expected to be at maintenance level. Recomp.
 • Primary focus on strength and positive development for body composition (decrease bodyfat and/or increase muscle mass).

Lovendringen for dopingmidler

 

Pr. 1. juli 2013 ble det forbudt med erverv, besittelse og bruk av dopingmidler i Norge. Ca. 2 - 3 % av befolkningen i landet ble kriminelle som følge av dette. Før endringen var det regulering av tilvirkning, omsetning og innførsel av dopingmidler. I høringsnotatet var det to forhold som ble nevnt som bakgrunn for den ønskede lovendringen.

For det første var det fokus å ha tilsvarende gjerningsbeskrivelse for dopingforbrytelser som for narkotikaforbrytelser. Det at dopingmidler ble likestilt med narkotika er forhold som Politiet har brukt i uttalelser ved pågripelser og aksjoner. I den siste nyhetssaken om "ti siktet etter doping-aksjon" (Dagbladet, 19.12.2017) kommer Politiet med uttalelse om at "befatning med dopingmidler er straffbart på lik linje med befatning med narkotika". Når narkotika blir avkriminalisert blir det en situasjonsendring som fremstår som lite hensiktsmessig. Politiet kan øke omfanget av ressursbruken på dopingmidler som følge av at "befatning med dopingmidler er mer straffbart enn befatning med narkotika". Basert på de helse- og samfunnsmessige skadevirkninger fremstår dette som et forvrengt bilde på virkeligheten som kan være vanskelig å forstå.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsket med lovendringen i 2013 at dopingmidler ble likestilt med narkotika. Det burde derfor gi åpning for revurdering av gjerningsbeskrivelsene for dopingforbrytelser når narkotika blir avkriminalisert.

For det andre var det fokus på aggressivitet og vold. Helse- og omsorgsdepartementet presiserte imidlertid i høringsnotatet at det var "uenighet om sammenhengen mellom bruk av anabole androgene steroider og økt aggresjon". Det er ingen vitenskapelig dokumentasjon på sammenheng, men samtidig kommer den mye brukte kommentaren om at "årsakssammenhengen kan heller ikke utelukkes". Noe av problemet med forskningen er at doseringene har vært små til middels i studiene. Det antas derfor å være aggresjonsvirkning av høye doser over lengre tid, men det er ingen forskning på dette. Det omfatter samtidig en noe avgrenset brukergruppe som trolig kan sammenlignes inntak av alkohol og den forholdsmessige andelen som blir alkoholikere. 

En lovendring som følge av at "årsakssammenhengen ikke kan utelukkes" virker som et noe svakt grunnlag. Grunnlaget blir ytterligere svekket når både narkotika og alkohol har vitenskapelig dokumentasjon på årsakssammenhengen med vold og aggressjon. En potensiell årsakssammenheng for en avgrensert gruppe brukere synes ikke å være tilstrekkelig for lovregulering når farligere stoffer blir avkriminalisert.

Det kan derfor være fornuftig at Helse- og omsorgsdepartementet foretar revurdering av gjerningsbeskrivelsen for dopingforbrytelser når narkotika blir avkriminalisert. Det tidligere ønsket om parallelle beskrivelser i loven bør også være gjeldende i fremtiden. Det er ikke grunnlag for at dopingmidler skal bli den "mest alvorlige kriminaliteten" i Norge. Det er andre stoffer som har vitenskapelig dokumentasjon på årsakssammenheng med vold og aggresjon som både er tillatt og avkriminalisert. I forhold til formålet med loven om å "unngå skadefølger på samfunnet og tredjepersoner, dernest å unngå skade på brukeren selv" synes ikke dopingmidler å være de stoffene som har mest omfattende skadevirkninger for samfunnet. Dopingmidler burde derfor heller ikke ha den strengeste lovreguleringen. 

Avkriminalisere bruk av dopingmidler?

Nicholas Wilkinson (SVs helsepolitiske talsperson i Stortinget) vil avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Hva med dopingmidler?

13. desember 2017 kom det en flertallsmerknad i budsjettinnstillingen fra helse- og omsorgskomiteen på Stortinget som innebærer at bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men at det i stedet skal behandles. Flertallet i Stortinget ønsker en omlegging av narkotikapolitikken hvor ansvaret overføres fra justissektoren til helsesektoren. Som følge av dette må regjeringen begynne på arbeidet med å flytte reaksjonen mot brukere av narkotiske stoff fra rettssalen til helsevesenet. Hva overføring til helsesektoren innebærer er uklart, men det antas å bli en form for registrering av brukeren og pålagt behandlingopplegg. Inndragelse av førerkort og bekymringsmelding til barnevernet vil trolig fortsatt være aktuelt, men bot og fengselsstraff unngås.

Dette er ikke legalisering av narkotika, men avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. "Avkriminalisering" betyr opphevelse av straffebud i tilfeller hvor straff ansees urimelig eller uhensiktsmessig. Produksjon/tilvirkning, salg/omsetning og innførsel/import av narkotika vil fortsatt rammes av straffeloven.

De fleste har tilsynelatende vært positive til holdningsendringen i Stortinget. Det har ikke vært negativ oppmerksomhet i media. Holdningen som media har til narkotika er mer fordelaktig enn for dopingmidler. Brukere av narkotiske stoffer betraktes for å være resurssvake og det er sympati. Brukere av dopingmidler fremstår som resurssterke og det er ingen medfølelse. Det er en forskjell mellom slitne narkotikabrukere som er lett observerbare på gatenivå og de veltrente dopingbrukere som er tilstede på treningssenteret (og i sosiale media). Det er en interessant moralsk utvikling som omsider har påvirket flertallet på Stortinget. Mindretallet på Stortinget misforstår og kommer med lite treffende uttalelse om at "å avkriminalisere narkotiske stoffer er å avdramatisere bruk av narkotika og å sende ut signal som ufarliggjør både bruk, miljøpåvirkning og utprøving". De fleste forstår imidlertid at det er vesentlige forskjeller mellom å være "positiv til å avkriminalisere bruk av narkotika" og å være "positiv til bruk av narkotika". Det er oppløftende beskrivelser og kommentarer om avkriminaliseringen som "slutte å straffe folk som sliter", "frigjøre ressurser hos politiet", "gjøre ruspolitikken mer human", "kunnskap og medmenneskelighet", "skadebegrensning", "progressiv vending", "norsk ruspolitikk er utdatert og destruktiv", "straff og fengsel er feil virkemiddel" og at "helsepolitikere har i for stor grad latt seg styre av moralske innvendinger". Det synes å være enighet om at politikken skal være "faglig fundert og liberal", dvs. ikke basert på entydige moralske og konservative følelser.

Det er foreløpig ingen indikasjoner på at det er holdningsendringer for doping, men det som skjer med narkotika burde også gi grunnlag for avkriminalisering av bruk og besittelse av dopingmidler. Den samme argumentasjon som benyttes om rusbrukere kan også benyttes om dopingbrukere. Dopingmoralismen burde endres sammen med narkotikamoralismen. 

Pr. 1. juli 2013 ble det forbudt å bruke dopingmidler i Norge. Straffeloven § 234 og 235 foretar regulering av dette. Bakgrunn for endringen var ønsket om tilsvarende gjerningsbeskrivelse for dopingforbrytelser som for narkotikaforbrytelser. Opprinnelig var det forskjell ved at erverv av dopingmiddel ikke var lovregulert, mens erverv av narkotika ble rammet av loven. I tillegg var besittelse og bruk av narkotika straffbart. Dopingmidler hadde ikke tilsvarende parallellbeskrivelse i loven. Det ble derfor foretatt endring ved kriminalisering av erverv, besittelse og bruk av dopingmidler slik at det ble samsvar med lovbestemmelsene for narkotika.

Når regjeringen skal begynne på arbeidet med å flytte reaksjonen mot brukere av narkotiske stoff fra rettssalen til helsevesenet må lovbestemmelsen om narkotika endres. Det fremstår som fornuftig at det i den forbindelse også foretas revurdering av lovbestemmelsene om dopingmidler. Det tidligere ønsket om sammenfallende gjerningsbeskrivelser for narkotika og dopingmidler antas også å være relevant i fremtiden. Den "urettmessige" forskjellen mellom narkotika og dopingmidler som ble korrigert ved lovendringen pr. 1. juli 2013 vil være tilsvarende "urettmessig" hvis ikke dopingmidler avkriminaliseres samtidig med narkotika.

Sammenhengen mellom bruk av anabole androgene steroider og økt aggresjon er ikke entydig og kan ikke dokumenteres vitenskapelig. Samtidig er det slik at årsakssammenhengen kan heller ikke utelukkes og det blir misvisende brukt som argumentasjon mot dopingmidler i de fleste tilfeller. Forholdet mellom alkohol og aggressivitet har imidlertid vært allment kjent lenge. Bruk av alkohol kan føre til aggressiv og voldelig atferd. Det er vitenskapelig dokumentert at aggresjon kan oppstå med bruk av alkohol som følge av at balansen i hjernen av kjemikalier som serotonin blir forstyrret slik at det blir impulsiv og aggressiv atferd. Lavere mengder av serotonin kan være årsaken til depresjon, aggresjon, bipolar lidelse, tvangslidelser og angstlidelser. Alkohol kan utløse vold i personer som underliggende er disponert for vold. Det er identifisert en tydelig og klar årsakssammenheng mellom mengden av alkohol som blir konsumert og aggresjon. Det antas å være tilsvarende med dopingmidler, dvs. aggresjonsvirkning av høye doser over lengre tid. Dette er imidlertid ofte kombinert med annen risikoatferd og av andre terskler for voldelig atferd slik at sammenhengen er utydelig. Det er ingen påviselig sammenheng mellom lave eller moderate doser av anabole steroider og aggressiv vold. De fleste nyhetssaker om skadevirkninger ved bruk av dopingmidler synes å være basert på historier om personer som har tatt høye doser over lengre tid (dvs. feilaktig bruk eller misbruk) og det er ofte uheldige kombinasjoner med andre stoffer. Alkohol er tillatt selv om det er vitenskapelig dokumentasjon på årsakssammenheng med vold og aggressjon. Selv om årsakssammenhengen mellom inntak av alkohol og vold fremstår som åpenbar har det ikke vært aktuelt å kriminalisere bruk av alkohol.

Doping må betraktes som idrettens problem og ikke samfunnets problem. Det er vesentlige forskjeller mellom "dopingfritt samfunn" og "ren idrett". Antidoping Norge burde begrense porteføljen til å fokusere på den organiserte idretten slik som i tidligere år. Regulering av den uorganiserte idretten som har vært fokuset i de siste årene fremstår som lite formålstjenelig. Innenfor den organiserte idretten er det fornuftig med "like muligheter", men for den uorganiserte idretten har argumentet ingen mening. Skadefølger på samfunnet, tredjepersoner og skade på brukeren selv som følge av bruk av dopingmidler er ikke av slik karakter at det må være kriminalisert. Både alkohol, tobakk og narkotika har større samfunnsmessige skadevirkninger enn doping. Dopingmidler kommer langt ned på rangeringslisten for skadevirkninger på samfunnet. Dopingmidler bør derfor avkriminaliseres sammen med narkotika. Grunnleggende formål med straff er å hindre uønskede handlinger (det angloamerikanske "skadefølgeprinsippet") og det bør prinsipielt være varsomhet med kriminalisering av handlinger som bare påfører skader på gjerningspersonen selv. At bruk og besittelse av dopingmidler er kriminalisert er et utvidet skadeprinsipp og den manglende faglige vurderingen som ligger bak en slik ordning gir grunnlag for dårlig ressursbruk for politiet og fengsel. Det må kunne kreves en solid faglig begrunnelse for straff. Den drastiske satsingen på straff av dopingbruk har vært et feilgrep i forhold til det grunnleggende formålet. Den tradisjonelle og milde strafferettstradisjon i Norge bør være basert på et faglig og liberalt grunnlag i stedet for en moralsk og ensidig fordømmende holdning. Besittelse og bruk av dopingmidler bør ikke være et kontrollproblem som må overlates til politiet og fengsel.

Les mer i arkivet » Februar 2018 » Januar 2018 » Desember 2017
Anahera

Anahera

42, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker