Forskning på SARM: Ett år senere

Jeg begynte med forskning på SARM for ca. 1 år siden. Årsaken var faglig interesse for vurdering av hvilke effekter som kan oppnås for styrke, muskelmasse og kroppsfett ved bruk av prestasjonsfremmende midler. Ikke-steroide SARM er preparater som er under medisinsk utprøvning for behandling av ulike sykdommer, men de er tilgjengelig som presentasjonsfremmede midler siden slike leverandører har andre kriterier enn farmasi- og legemiddelselskapene. SARM skal angivelig ha lignende positive effekter ("similar positive effects") som anabole og androgene steroider, men uten de tilsvarende negative bivirkningene. "Lignende positive effekter" fremstår som et uklart begrep og det kan gi urealistiske eller feilaktige forventninger. Et preparat som kan ha positive effekter og uten negative bivirkninger ble imidlertid et interessant grunnlag for forskning. Siden det er ett år siden oppstart fremstår det som fornuftig med oppsummering av utviklingen for de utvalgte måleparametre (styrke, muskelmasse, kroppsfett) samt hvilke øvrige erfaringer det har vært med preparatene som er benyttet hittil i forskningsperioden.

SARM har vært på dopinglisten til World Anti-Doping Agency (WADA) og Anti-Doping Norge (som forvalter regelverket i Norge) som "øvrige anabole stoffer"  siden 2008 (dvs. innenfor idretten). Idrettens dopingliste er for utøvere og "støttepersonell" (dvs. trenere, ledere, funksjonærer, helsepersonell mv.) som er medlemmer av idrettslag (inkl. treningssenter) som er tilknyttet Norges Idrettsforbund. Det omfatter også utøvere som deltar på arrangement (konkurranser, trening) hos idrettslaget selv om utøveren ikke er medlem. Det er hele 2 240 000 medlemmer i idrettslag fordelt på 11 532 organisasjoner, dvs. at ca. 43 % av befolkningen i Norge synes å være medlem av idrettslag. Ved utmeldelse fra idrettslag er det også ordning som begrenser muligheten for bruk av prestasjonsfremmende midler, dvs. en slags karantenetid på 1 år. Det er bestemmelse om at den person som melder seg ut av idrettslaget er "pliktig til å underkaste seg dopingkontroll i ett år etter utmelding". Regelverket innebærer at person som "benytter, forskriver, innfører eller tilvirker" et stoff som er oppført på dopinglisten kan sanksjoneres. "Forskriver" er et krevende og omfattende ord med mange synonym som for eksempel avhende, skaffe, ta hjem, gi, forlange, bestille, rekvirere, treffe avtale om, testamentere, booke, tinge mv. Sanksjonene er derfor ikke begrenset til bruk og enhver befatning med dopingmidler synes å omfattet av regelverket. Konsekvensene ved sanksjonering er utestengelse fra idretten (inkl. treningssenteret), tap av plasseringer og premier, dvs. det kan ikke straffeforfølges etter Straffeloven som har egen dopingliste.

SARM er ikke registrert på dopinglisten på lovdata som reguleres av bestemmelsene i Straffeloven om dopingovertredelser (dvs. utenfor idretten). Forbudet omfatter "substanser som står oppført ved navns nevnelse på listen samt salter av disse stoffer og mulige stereoisomere, estere og etere av stoffene og deres salter". Den kjemiske strukturen til SARM er helt ulik fra anabole og androgene steroider slik at de er heller ikke "beslektede stoffer eller midler". Som følge av de farmakologiske, immunologiske og/eller metabolske egenskapene og virkningsmekanismer er det legemiddelsubstans etter definisjonene i legemiddelforskriften (dvs. "konkrete helhetsvurderinger" av Legemiddelverket). Siden det ikke foreligger markedsføringstillatelse og norsk innpakning har Legemiddelverket foretatt klassifisering av SARM som ikke-godkjente legemidler. Det innebærer at import eller innførsel til Norge er ulovlig. Tolletaten vil foreta beslagleggelse og destruksjon av pakken ved kontroll av forsendelsen fra utlandet. Basert på mine vurderinger fremstår ikke kjøp, besittelse, oppbevaring og bruk av SARM som ulovlig. Jeg er usikker på hvilke lovbestemmelser som evt. kan anvendes på ikke-godkjent legemiddel. Det antas at konklusjon blir at besittelse og bruk er ikke forbudt (dvs. at det er tillatt), men at import og videresalg kan straffeforfølges (dvs. at det er ulovlig).

Det er ingen tvil om at idrettens dopingliste er mye mer oppfattende enn straffelovens dopingliste. Årsaken til dette er at kriteriene for oppføring på listene er forskjellige mellom World Anti-Doping Agency (WADA) og Legemiddelverket. Kriteriet for registrering på dopinglisten hos World Anti-Doping Agency (WADA) er begrenset til at stoffet kan ha "potensiale til prestasjonsbedring", dvs. det må ikke være dokumentasjon på at det faktisk gir prestasjonsfremmende effekter eller virkninger. Det er tilstrekkelig med "potensiale" til prestasjonsforbedring slik at terskelen er veldig lav. WADA foretar årlige justeringer i dopinglisten. Det er også en overvåkingsliste for vurdering av preparater hvor det kan "utkrystallisere seg et mønster for misbruk". Koffein står for eksempel på overvåkingslisten. Legemiddelverket har andre vurderingsfaktorer og kriterier for registrering på dopinglisten enn idretten. Legemiddelverket mottar innspill fra ulike instanser (som for eksempel Politi, Kripos, tollmyndighetene og andre instanser som er involvert i arbeidet med doping, for eksempel Anti-Doping Norge), men den endelige avgjørelse om registrering av nye stoffer på dopinglisten skjer etter ordinær høring og en prosess om forskriftsendring. Det er derfor strengere kriterier og vurderinger enn hos idretten samt noe mer tidkrevende prosesser med endringer. Definisjon av dopingmidler etter Straffeloven er "ikke medisinsk bruk av stoffene på dopinglisten" slik at det er ikke fokus på om det er potensiale som prestasjonsfremmende middel. Med "bruk" menes at forbudet omfatter ikke selve forekomsten av dopingmidler i kroppen (jfr.testosteron som finnes naturlig i kroppen). Det er derfor betydelige forskjeller mellom idrettens dopingliste og straffelovens dopingliste.

Jeg har fokus på ca. tre forskningsprosjekter i året, dvs. fordelt på "vektøkning" om høsten, "rekomposisjon" om vinteren og "vektreduksjon" om våren for vurdering av egenskaper og virkningsmekanismer ved forskjellige kostholdsplaner og tilstander for kroppen. Målsetningene er opprettholdelse av styrken, bevaring av muskelmasse og reduksjon av kroppsfettet ved vektreduksjon, mens målsetningene er opprettholdelse av styrke, økning av muskelmasse og begrense økningen av kroppsfettet ved vektøkning. Ved rekomposisjon er det målsetning om økning av styrke, økning av muskelmasse og reduksjon av kroppsfettet. Ved fokus på vektøkning er det energi-/kalorioverskudd på ca. +250 til + 500 kcal, mens det er energi-/kaloriunderskudd på ca. -250 til -500 kcal ved fokus på vektreduksjon. Det er energi-/kaloribalanse ved fokus på rekomposisjon. Det blir betydelige endringer i kroppsvekten i prosjektene slik at bevegelsene for muskelmasse og kroppsfett er nyttige for vurderingen av effektene, egenskapene og virkningsmekanismer for SARM. Ved rekomposisjon er jeg innenfor rammen av +/- ca. 1 kg, mens det er inntil ca. +10 kg ved fokus på vektøkning og inntil ca. -10 kg ved fokus på vektreduksjon.

I løpet av det første året med forskning på SARM er det gjennomført følgende prosjekter:

 

På bloggen er kategori for Opinion (meninger) som er mine uavhengige og objektive vurderinger av SARM som er benyttet. Under Transformations (forandringer) er detaljer om test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning fra hvert prosjekt i perioden. Jeg har ikke urealistiske forventninger til SARM, men de resultatene som er oppnådd hittil synes å være noe manglende eller utilstrekkelige i forhold til bruk i dopingøyemed. Det er ikke-steroide SARM som brukes, men det skal være anabole effekter fra preparatene. Det er derfor grunnlag for å ha høyere forventninger enn ved bruk av ordinære og konvensjonelle kosttilskudd. Det er positiv utvikling for styrke (dvs. med unntak for benkpress som er uendret), men negativ utvikling for kroppssammensetningen (dvs. mistet mer muskelmasse enn fett). Utviklingen i løpet av det første året (dvs. fra 09.07.2016 til 14.06.2017) med forskning på SARM har vært som følgende:

Test av 1RM:

 • Benkpress - 132 kg (uendret)
 • Knebøy - 177 kg (+25 kg og +16,45 %)
 • Markløft - 187 kg (+15 kg og +8,72 %)

 

Det er gjennomsnittlig økning i 1RM med +8,77 % (dvs. +40 kg fra 456 kg til 496 kg) for måleparametre (benkpress, knebøy og markløft). Det er noe skuffende med uendret vektbelastning på årsbasis for benkpress. Siden kroppsvekten er redusert er det imidlertid positiv utvikling for den relative muskelstyrken (dvs. antall kg / kroppsvekt) i perioden, men det har jeg ikke fokus på. Det virker som styrken i armer og overkropp er mer sårbare i forhold til kostholdsplanen (dvs. om det er energi-/kaloriunderskudd, -balanse eller -overskudd). På det laveste var jeg på 122 kg i benkpress (oktober 2016), mens på det høyeste var jeg på 137 kg (februar 2017). Kjernemuskulaturen (dvs. de musklene som aktiviserer og stabiliserer ryggen) er blitt betydelig sterkere. For knebøy og markløft har det vært stabil og positiv utvikling i perioden. Det har ikke vært prosjekter med reduksjon i vektbelastningen for knebøy, men markløft er blitt negativt påvirket (ca. -5 kg) i prosjekter med fokus på vektreduksjon. Bestenoteringen for markløft er på 192 kg (februar 2017), mens bestenoteringen i knebøy er på 177 kg (februar 2017 og juni 2017).

Analyse av kroppens sammensetning (body composition):

 • Vekt: 80,1 kg (-4,4 kg og -5,21 %)
 • Muskelmasse: 41,0 kg (-1,8 kg og -4,21%)
 • Kroppsfett: 8,5 kg (-1,7 kg og -16,67 %)
 • BMI: 22,9 (-1,3)
 • Kroppsfett: 10,7 % (-1,3)
 • Midje - hoftemål: 0,84 (-0,03)

 

Det har vært reduksjon i kroppsvekten på -4,4 kg som er fordelt på ca. 39 % for kroppsfett, ca. 41 % for muskelmasse og ca. 20 % for annet. De anabole og androgene effekter for muskelvevet og bein fra SARM fremstår som fraværende. Det er åpenbart en svakhet for preparatene at kroppen bruker like mye av muskellagrene (-1,8 kg) som fettlagrene (-1,7 kg) når det er vektreduksjon. Det er ingen indikasjoner på at det er beskyttelse av muskelmassen ved fokus på vektreduksjon eller betydelig økning i muskelmassen når det er fokus på vektøkning. Kroppens sammensetning har vært tilnærmet uendret ved fokus på rekomposisjon. Problemstillingen er at kroppen ivaretar fettlageret og væske i større grad enn muskelmasse. SARM har tilsynelatende ikke egenskaper eller virkningsmekanismer som kan påvirke dette. Det har vært slik at jeg mister like mye muskelmasse som kroppsfett når det er vektreduksjon, mens økningen i kroppsfettet er høyere enn økning i muskelmasse når det er vektøkning. Bevegelsene i forholdstallene, nøkkeltallene mv. for kroppens sammensetning i det første året med forskning på SARM har vært svake og skuffende. Basert på nøkkeltallene er det ingen potensiale for bruk av preparatene til forebygging og behandling av muskelsvinn/muskelatrofi (for eksempel aldersrelatert, amyotrofisk lateralsklerose/ALS, kronisk obstruktiv lungesykdom/KOLS, kreft, aids, sykdom, skade, store brannskader, beinskjørhet/osteoporose) eller bruk som testosteron erstatningsterapi (TRT). Jeg har et høyt aktivitetsnivå med kostholds- og treningsplaner, men for medisinsk bruk må det være preparater som gir effekter i situasjon hvor pasientens aktivitetsnivå er utilstrekkelig til å vedlikeholde eller opprettholde den opprinnelige muskelmassen. Det er ikke uvanlig ved en viss atrofiering som følge av prosesser med vektreduksjon, men det burde vært indikasjoner på at virkningen er dempet når det er et tilstrekkelig aktivitetsnivå og bruk av preparater som angivelig har anabole effekter. Nøkkeltallene for muskelmasse (-1,8 kg) og kroppsfett (-1,7 kg) viser at det er ikke tilfelle. Jeg synes ikke at SARM har innfridd forventningene og kravene på dette området, dvs. verken for medisinsk bruk eller som bruk i dopingøyemed. Resultatene fremstår ikke som lignende eller sammenlignbare med anabole steroider.

Det har vært begrenset med bivirkninger i forskningsperioden. I det første prosjektet med RAD-140 og YK-11 var det indikasjoner på fett hår og fet hud, mens det var tørre ledd i skulder og problemer med gjennomføring av øvelser som skulderpress i det andre prosjektet med GW-501516 og LGD-4033. Det var smerter i muskler og ledd i skulderområdet. I tredje prosjektet med Ostarine (MK-2866) ble det indikasjoner på forhøyet nivå for østradiol, mens det ble indikasjoner på redusert egenproduksjon av testosteron og nedsatt libido i det fjerde prosjektet med S-4 (Andarine). I det siste prosjektet ble det også nattblindhet og endringer for fargeoppfattelsen, men dette var kjente og sedvanlige bivirkninger for preparatet som var ventet. Det har ikke vært endringer i den mentale helsen eller den generelle velvære i perioden med bruk av SARM. Sammenlignet med de 84 bivirkningene (dvs. 31 av 48) som Astrid Bjørnebekk (forsker i kognitiv nevrovitenskap og arbeider med forskning ved Oslo Universitetssykehus) har identifisert for anabole og androgene steroider er det derfor veldig avgrenset med negative effekter for SARM.

Det er ulike oppfatninger og vurderinger om det er nødvendig med behandlingsopplegg (Post Cycle Therapy, PCT) etter avslutning av prosjekter. Bivirkningene i de første to prosjektene var ikke av slik karakter at det var aktuelt med behandlingsopplegg for meg. Fett hår og fet hud var ingen spesiell problemstilling for meg, men det var frisør som kom med slike kommentarer. Når jeg var til frisør den påfølgende gangen etter avslutning av forskningsprosjektet var det ingen bemerkninger og håret var i orden. De tørre leddene var imidlertid av slik karakter at det var muskelsmerter og det påvirket treningsøktene. Det var helbredelse av skadene ca. 2 uker etter avslutning med bruk av preparatet og det har ikke vært noen problemer i det siste halve året. Jeg klarte knapt å gjennomføre øvelsen med skulderpress ved bruk av manualer 20 kg i det prosjektet som ble avsluttet i desember 2016, mens i det siste prosjektet som ble avsluttet i juni 2017 var det repetisjoner med manualer på 32 kg. Det var derfor ingen varige negative effekter for de tørre leddene. I de to siste prosjektene med endringer for hormoner var det iverksettelse av tiltak. Ved bruk av Ostarine (MK-2866) ble det fornemmelse av varme og litt verkende i følelse i brystvortene etter ca. 4 uker. Det var ingen visuelle eller synlige endringer. Det var derfor ingen tegn på gynekomasti (forstørret bryst, økning av brystkjertelvevet), men det var en uønsket endring eller følelse som måtte forebygges. Jeg valgte å bruke Arimidex med 0,5 mg eod i de siste 3 ukene av forskningsprosjektet og fornemmelsen ble borte. Arimidex er en aromatasehemmer (aromatase inhibitor, AI) som foretar blokkering av stoffet aromatase, dvs. det reduserer konsentrasjon av hormonet østrogen i kroppen. I tillegg ble det bruk av Nolvadex som behandlingsopplegg i 4 uker etter forskningsprosjektet med standard protokoll på 40 - 40 - 20 - 20 mg ed. Nolvadex er et SERM (selektiv østrogen reseptor modulator) som binder seg til østrogen reseptorene i stedet for østrogen, dvs. det hindrer eller blokkerer for østrogenet. Det blir også økt utskillelse av follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) som kan gi økning i egenproduksjon av testosteron. Det er ikke uvanlig med undertrykkelse av egenproduksjon ved bruk av SARM, men gjenopprettingsperioden skal være kortvarig etter avslutning (dvs. ca. 2 - 3 uker). Jeg valgte derfor å gjennomførte et kortvarig behandlingsopplegg med Nolvadex også etter det siste forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) med standard protokoll på doseringen.

I løpet av det neste året med forskningsprosjekter er det nye variabler, faktorer og preparater som skal vurderes. Det kan være usikkerhet om det er forskjeller mellom pulver (kapsler) og flytende (kjemikalier) for SARM samt om det er forskjeller i kvalitet mellom leverandører av SARM. En annen interessant vurderingsfaktor er tidsperspektivet på bruken av SARM, dvs. kortvarig- eller langvarig bruk. Det er ofte beskrivelser om at det må være bruk i 6 til 8 uker (dvs. kortvarig) for å oppnå "effekter", mens det kan være hensiktsmessig med bruk i 8 til 12 uker (dvs. langvarig) for å oppnå "fulle effekter". I det kommende prosjektet med SARM vil det foretas vurdering av dette. Et tidligere prosjekt med kapsler vil bli gjentatt med flytende SARM slik at det blir grunnlag for sammenligninger av preparater og leverandører. Det tidligere prosjektet var på 6 uker, mens det kommende prosjektet blir på 12 uker. Det vil derfor foretas sammenligninger av datagrunnlag etter 6 uker og etter 12 uker for vurderinger av evt. mereffekter ved langvarig bruk sammenlignet med kortvarig bruk. Videre er det flere SARM som foreløpig ikke er blitt brukt i forskningsprosjekter slik at det vil også foretas tilretteleggelse for vurdering av nye preparater i løpet av det neste året.

First year of research projects with SARMs:

 • Do not prevent muscle wasting during cutting or weight loss period. No lean muscle development during bulking or recomp.
 • No indications for anabolic effects in muscle tissue and bone.
 • No increased lean muscle growth. No increased fat loss. Results are not similar or comparable to anabolic steroids.
 • Disappointing development for body composition (body fat -1,7 kilo/-16,67 % and muscle mass -1,8 kilo/-4,21 %), but improved strength (+40 kilo/+8,77 % for 1RM). Not recommended to use for physique enhancing, but recommended to use for performance enhancing.
 • Minimal side-effects. Post cycle therapy (PCT) with Nolvadex when indications about distruption for hormonal levels (estrogen, testosterone) in the body. Also use of Arimidex when indications for estrogen related concerns during research projects.
 • Blog updates is in Norwegian. Abstract in English. Advice Google translate. Contact anahera@protonmail.com for questions, feedback, comments etc.

Dopingbruk og fastlege

Fastlegen.

 

Antidoping Norge (ADNO) og Den norske Legeforening har et samarbeidsprosjekt om det nettbaserte 3-timers kurset "doping blant ungdom" som ble lansert pr. 15.11.2016. Kurset er tilgjengelig på websiden til legeforeningen og er vederlagsfritt. Formålet med kurset å "styrke dopingskunnskapen" hos legestanden, "oppdage dopingbruk" og "utrede og behandle" personer som bruker eller har brukt dopingmidler. Anti-Doping Norge mener at "tidligere var doping mest brukt blant toppidrettsutøvere, men i dag er det vanlig at ungdom introduseres for doping". Siden brukerne av anabole steroider henvender seg til fastlegen om bivirkninger er det viktig med forståelse og vurderingsevne for indikasjoner og symptomer på dopingbruk. Anti-Doping Norge mener også at kunnskapen og interessen for fagområdet hos legestanden er "varierende" (dvs. svak, utilstrekkelig og dårlig), men håper at kurset kan gi "kompetanseøkning".

Den norske Legeforening har 33 877 medlemmer pr. 12.06.2017 fordelt på 29 351 leger og 4 526 medisinstudenter. I løpet av de første 7 månedene har kun 65 leger vært innom kurssiden på internett og bare 21 leger har gjennomført kurset i sin helhet, dvs. 0,06 % av legene i Norge. Det gir indikasjoner på at interessen for dopingbruk på legekontorene i Norge er veldig begrenset og noe fraværende. Kompetansen fremstår også som utilstrekkelig når bare 21 av de 65 legene (dvs. ca. 32 %) som begynte på kurset klarte å gjennomføre dette i sin helhet. Problemstillingen kan være at det er modulprøver som må være bestått for å komme videre i kurset, dvs. 10 spørsmål på hver av de 6 modulprøvene må være bestått (80 %) for å fullføre kurset.

Jeg har gjennomført kurset "doping blant ungdom" i sin helhet. Jeg ønsker å bidra med kommentarer og beskrivelser av innholdet i kurset siden dopingbruk er et viktig og aktuelt tema som får mye fokus. Det er også slik at fokuset er noe ensidig og avgrenset (dvs. hovedsakelig på økende bruk som følge av kroppspress, aksjoner til Politiet, sammenhengen med vold og aggressivitet mv.) slik at det er ikke bare på legekontoret at det er behov for "kompetanseøkning". Jeg håper at beskrivelsene i blogginnlegget kan være interessante og nyttige både for brukere og ikke-brukere. Blogginnlegget inneholder oppsummering fra kursmateriale, råd, tips, referanser til fagartikler og linker til fordypningsmateriell. Det som er noe påfallende er at tittelen på kurset er "doping blant ungdom". Definisjon av "ungdom" er tiden mellom når en person slutter med å være "barn" til vedkommende er blitt "voksen" og dette blir vanligvis tidfestet til ten-årene (dvs. fra 13 år til 19 år). Ved ungdomsundersøkelser (som ofte er rettet mot studenter) er det ikke uvanlig at aldersgrensen er på inntil 25 år. Hva Den norske Legeforening mener med begrepet "ungdom" kommer ikke frem i kursmaterialet og det er ingen opplysninger om klassifisering av alder for "ungdom". Det kan imidlertid være indikasjoner på at Legeforeningen betrakter "doping blant voksne" som mindre aktuell problemstilling enn "doping blant ungdom". I kursmaterialet er det tatt med eksempler om to gutter på hhv. 17 år (dvs. uerfaren bruker i modul 1, 2, 3 og 4) og 21 år (dvs. erfaren bruker i modul 5 og 6) slik at det kan gi indikasjoner på hva som betraktes som "ungdom" i denne sammenheng. Jeg mener at tittelen på kurset burde vært "dopingbruk" siden det er ikke forskjeller mellom ungdom og voksne i slike sammenhenger. Kursmaterialet synes heller ikke å være spesielt rettet mot "ungdom" selv om begrepet blir benyttet i tittelen på kurset og at det er gitt eksempler på doping blant ungdom. Det er ordinære beskrivelser om dopingmidler, anamnese, klinisk undersøkelse, blodprøverekvirering, behandling og lovverk i kursmaterialet som er eget for både "ungdom" og "voksne".

Kurset består av 6-moduler og er som følgende:

 • 1) Introduksjon til doping
 • 2) Anamnese
 • 3) Klinisk undersøkelse
 • 4) Blodprøverekvirering
 • 5) Andre dopingmidler
 • 6) Behandling og lovverk

 

Etter hver modul er det modulprøve som består av 10 spørsmål. Det må oppnås 80 % (dvs. minst 8 av 10 rette) for å få bestått og det er ikke mulighet til å gå videre til neste modul uten å ha bestått den foregående modulprøven. Jeg fikk bestått på samtlige moduler og gjennomsnittet var på ca. 92 %. Jeg fikk 80 % på modul 1, 80 % på modul 4, 90 % på modul 5 og 100 % på de øvrige modulene (dvs. 2, 3 og 6). Jeg synes at det faglige innholdet var av høy kvalitet og kurset er også rettet mot leger som fagpersoner, men det var ikke umulig å forstå for meg som er ikke-fagperson. Kurset er utarbeidet av det som fremstår som ressurspersoner innen antidopingarbeidet og flere navn er kjente fra nyhetssaker om dopingbruk i media. Det er tydelig at det er forskjellige personer på modulene siden det er ulike begreper og uttrykk som brukes om det samme forholdet i kursmaterialet. Jeg har i mine beskrivelser forsøkt å gi forklaringer på de medisinske begrepene og uttrykkene slik at det kan bli mer forståelig for ikke-fagpersoner. Kurset var faglig interessant, nyttig og lærerikt for meg, men også krevende siden det var fortløpende modulprøver som måtte være bestått for å komme videre. Jeg brukte mer enn 3 timer på kurset, dvs. ca. 4 til 5 timer. Det er viktig med våkenhet, konsentrasjon og fokus samt at det er nødvendig ha mer enn gjennomsnittlig faglig interesse for prestasjonsfremmende midler og de fysiologiske prosesser.

Gutt på 17 år hos fastlegen, uerfaren bruker av dopingmidler.

 

Modul 1: "Introduksjon til doping" begynner med en bekymringsmelding om en gutt på 17 år i telefonsamtale mellom hans mor og fastlegen. Det er samtale med beskrivelser om personlighetsforandringer som irritasjon, konflikter, kviser, trening, kosthold, humørsvinger, nye venner, nytt treningssenter, selvopptatthet mv. Dette betraktes for å være de sedvanlige "symptomer" på bruk av anabole steroider og det får mye plass i kursmaterialet. Mor og fastlege ble enige om at gutten på 17 år trenger en "helsesjekk". Siden gutten har veldig stor interesse for "helse" ble det benyttet som begrunnelse for avtale om konsultasjon hos fastlegen.

Under kunnskapsområdet for "behandle" er det beskrivelser om at legen skal vurdere om "helsekrav for førerkort er oppfylt", om "melding til barnevern er aktuelt" og om "det foreligger avvergingsplikt". Det er nettopp slike "behandlingspunkter" som gjør at de fleste brukerne av anabole steroider vegrer seg mot å ta kontakt med fastlegen. Brukerne av anabole steroider har selvsagt fokus på bivirkninger og behandling av bivirkninger, men problemstillingen synes å være manglende tillit til fastlegen og de uheldige konsekvenser som kan oppstå når Fylkesmannen, Barnevernet og Politiet blir varslet. Taushetsplikten til fastlegen har flere unntak slik at det er ingen reell taushetsplikt. Jeg antar at behandlingspunktene med unntak fra taushetsplikten er tenkt som forebyggende tiltak (dvs. økte konsekvenser ved bruk), men det innebærer at mange unnlater å ta kontakt med fastlegen for behandling.

Det er en omfattende liste med "tegn på doping" som inkluderer både "sosiale", "fysiske" og "psykiske tegn". Det å være opptatt av kosthold og kosttilskudd, økt omfang av trening, bruker mye tid på å lese om trening, kosthold og doping på internett samt slutter med andre aktiviteter og økt omfang av konflikter synes å være det mest fremtredende sosiale tegnene. De fysiske tegnene er endringer for kroppen (muskler, vektøkning, kviser, strekkmerker) mens de psykiske tegnene er ofte relatert til aggressivitet, humørsvingninger, irritasjon, svekket impulskontroll mv. Det virker som de viktigste og lettest identifiserbare punktene ble nevnt i den innledende telefonsamtalen mellom mor og lege. Det kan være vanskelig for pårørende å vite hva en person leser om på internett, men det er uansett positivt at brukere og potensielle brukere leser om dopingmidler slik at det blir bedre forståelse for preparatene. Det å ha en strategi eller planmessig bruk er bedre enn bruk på impuls eller ved tilfeldighet.

Det er egen liste med "tegn på omfattende dopingbruk". Det er når personen slutter på skole eller arbeid samt kommer i kontakt med kriminelle miljøer og bruk av rusmidler. Politiet trekker ofte slike sammenligninger mellom doping og kriminalitet i nyhetssaker i media, men det er altså ved "omfattende dopingbruk" og ikke for den "vanlige bruker". Den vanlige bruker er ikke involvert i omfattende dopingbruk.

Under "historisk bakgrunn" er det beskrivelser av utviklingen for dopingmidler frem til i dag. Stimulerende stoffer som fleinsopp, efedrin, koffein og kokain ble bruk "for flere tusen år siden" i forbindelse med krig, idrett og religion. På 1800-tallet ble stryknin (dvs. plantegift som påvirker nervene og aktiverer musklene), alkohol og kokain brukt både innenfor sykling og boksing. På 1930-tallet ble amfetamin tatt i bruk og det ble også syntetisk fremstilling av testosteron og andre anabole steroider. På 1950-tallet ble det vesentlig økning i prestasjonene innenfor vektløfting (først i Sovjetunionen og senere i USA) og det hadde sammenheng med fremstilling av Dianabol. På 1960-tallet kom Turinabol og det ble raskt populært innenfor friidrett og andre styrkekrevende idretter. Turinabol gir økninger i prestasjonsnivået med ca. 10 - 15 % ifølge dokumentasjon fra det tidligere Øst-Tyskland. Beskrivelsene om den historiske utviklingen blir avsluttet med 1960-tallet slik at de siste ca. 60 årene fremstår tilsynelatende som lite relevant i denne sammenheng.

Det er statistikk for bruken av steroider av ungdom i Norge. I 2008 var det 2,9 % av guttene og 1 % av jentene som møtte til sesjon som gav opplysninger om at de hadde brukt steroider. Dette fremstår som lite i forhold til øvrige undersøkelser som blir presentert i nyhetssaker, men det presiseres i kursmaterialet at "mørketallene er store". Det er faktisk beskrivelser om at "ungdom/voksne introduseres for doping på ulike arenaer" og som alltid er det henvisning til internett. Det virker derfor ikke som Antidoping Norge (ADNO) og Den norske Legeforening har helt glemt den eldre delen av befolkningen i landet siden "voksne" blir tatt med å beskrivelsene, men dette var faktisk det eneste stedet i hele kursmaterialet. "Motivasjon" for ungdom er kroppsideal, forventninger, høyt prestasjonsnivå, økt selvtillit, bli sterk og markerte muskler, men jeg jeg antar at voksne kan ha tilsvarende motivasjon. For kriminelle er det ønsket om å være "tøff og aggressiv" som er grunnlaget for bruken av anabole steroider. Det skal også være rusbrukere som benytter steroider for å "føle seg bedre", dvs. begrense abstinensfasen. Politiet har avdekket flere store saker som viser organisert kriminalitet med import, produksjon, distribusjon og salg av dopingmidler. Produksjonsforholdene kan være "skremmende urenslige og uprofesjonelle" selv om innpakningen er fin å se på. Innholdet er ikke alltid i samsvar med etiketten. Dette er de fleste brukerne oppmerksom på slik at det er mye fokus og dialog om merker på preparatene. Laboratorie tester (labtest) er normalt ikke tilgjengelig.

Det er klassifisering av 3 kategorier for dopingmidler i kursmaterialet: 1) "Anabole og androgene steroider", 2) "Andre anabole midler" og 3) "Sentralstimulerende midler". De anabole og androgene steroidene er syntetisk fremstilte stoffer som ligner på mannlige kjønnshormoner (som f. eks. testosteron). De er fettløselige, diffunderer gjennom cellemembranen og binder seg til androgenreseptorene inne i cellene. Andre anabole midler er anabole hormoner (veksthormon, IGF-1, insulin, Clenbuterol mv.) og det benyttes for å oppnå muskelbyggende effekt, forbrenne underhudsfett mv. Sentralstimulerende midler er efedrin, amfetamin, kokain mv. som gir økt konsentrasjon av dopamin. noradrealin og serotin i hjernen, dvs. mer våkenhet, økt utholdenhet, redusert matlyst mv. Alle preparatene blir beskrevet og kommentert i senere moduler. Det er noe påfallende at ikke SARM ble nevnt eller klassifisert i gruppene. Jeg antar imidlertid at klassifisering under "andre anabole midler" kan være treffende og det er i samsvar med dopinglisten til Antidoping Norge (ADNO).

Modul 2: "Anamnese" betyr opplysninger som pasienten eller pårørende gir i samtale med legen (dvs. egenredegjørelse om sykehistorien) og modulen har fokus på virkninger av anabole steroider. Modul 2 bygger videre på den innledende samtalen i modul 1 mellom mor og lege ved at gutten på 17 år møter til konsultasjon hos fastlegen. Gutten forteller at han ønsker kontroll av "lever og nyre og sånn" og vil ha noe som "fjerner kvisene". Det er beskrivelse om at legen må spørre om trening, kosthold og sosiale forhold for "å oppnå tillit og bygge allianse" og samtidig vise forståelse for at det er vanskelig med trenings- og kostholdsrutiner i sosiale sammenhenger og sammen med den øvrige familien. Gutten på 17 år erkjenner at "det er noe dritt" siden han ikke får bestemme innholdet i måltidene selv. Legen må deretter stille innledende og forsiktige spørsmål om forholdet til røyk og alkohol samt deretter å spørre direkte "har du prøvd doping?" når pasienten viser tegn på usikkerhet eller tilbakeholdenhet. Legen presiserer samtidig at det "kan være aktuelt" med blodprøver for kontroll av lever- og nyrefunksjon "hvis det er bruk av dopingmidler". Det virker derfor som fastlegen skal ha innrømmelse om dopingbruken før pasienten får anledning til å ta de ønskede blodprøvene. Gutten på 17 år erkjenner deretter å ha brukt dopingmidler "2 til 3 måneder" og Winstrol, Dianabol og Testosteron blir nevnt i samtalen. Når pasienten har innrømmet bruken av dopingmidler er det en lang liste med oppfølgingsspørsmål som f. eks. "typer av dopingmidler" (en eller flere, dosering, kurer eller konstant bruk), "varighet" (langvarig, kortvarig, alder ved oppstart), "administrasjonsform" (tabletter, injeksjon), "motvirkning av bivirkninger" (PCT, legemidler) og "rusmidler". Det presiseres at spørsmålene må diskuteres i detalj med pasienten og det må gis begrunnelse for bakgrunnen til hvert spørsmål. Det virker som bakgrunnen i de fleste tilfeller er at legen må ha mest mulig opplysninger for "å hjelpe" pasienten.

Det kommer frem at dopingbrukere tar kontakt med helsevesenet om ulike symptomer, men at de unnlater å fortelle om bruk av dopingmidler. De fleste gir opplysninger om at de er "opptatt av helse, kosthold og trening" samt at de ønsker en "generell helsesjekk", "sjekke blodprøver" eller som følge av depresjon for kontroll at "testosteronnivået er normalt". Testosteron produseres i testiklene og ovariene. I 10 til 14 års alderen blir hypofysen stimulert til å øke sekresjon av luteiniserende hormon (LH) og follikkelstimulerende hormon (FSH) slik at testiklene begynner med produksjon av testosteron og spermier. Store doser av anabole steroider gir kraftig reduksjon av FSH og LH siden det er negativ tilbakevirkning på hypofysen og det innebærer at egenproduksjon blir redusert eller stoppet. Både FSH og LH må være tilstede for å få normal spermatogenese. Bruk av anabole steroider vil gi lavere konsentrasjon av testosteron i blodet enn normalt slik at tilført dose må være større enn kroppens opprinnelige egenproduksjon for at det skal bli kroppsbyggende effekt. I blodet transporteres testosteron koblet til seksualhormonbindende globulin (SHBG). Produksjon blir påvirket av doseringer for anabole steroider. Lav SHBG medfører økt andel fritt testosteron fordi det er mindre SHBG tilgjengelig til å binde hormoner. Tilsvarende gjelder for østradiol som også bindes til SHBG. Dermed kan andelen aktivt østradiol øke uten at totalmengden er økt. Androgenreseptorer finnes i de fleste vev i kroppen og enkelte vev (mannlig genitalvev, hud og hårfolliker, sentralnervesystemet) er spesielt følsomme for testosteron fordi testosteron der omdannes til det mer aktive dihydrotestosteron (DHT).

Den "anabole effekten" for steroider gir vekst av muskulatur og skjelett. Den "androgene effekten" er stimulering av utviklingen av maskuline trekk som skjeggvekst, kroppshår og dyp stemme. Det blir aromatisering (dvs. omdanning) av testosteron til østradiol i beinvev, fettvev og sentralnervesystemet (CNS). Noen anabole steroider omdannes også til østrogener, men ikke til østradiol. Aromatiseringen kan gi utvikling av gynekomasti hos menn.

Doseringen for dopingmidler er ofte 2 - 10 ganger større enn ved "legeforordnet medisinsk bruk" av preparatet, men også opptil 100 ganger høyere dosering er ikke uvanlig. Jeg forstår det slik at de fleste preparater med anabole steroider kan være underdoserte slik at den faktiske og reelle doseringen er vanskelig å identifisere. Det er derfor noe usikkerhet om forholdstallene som oppgis i kursmaterialet er korrekte. Kurene er ofte på 6 til 12 uker med like lange pauser imellom. Det er ikke uvanlig at pausene blir kortere og kortere samt at det blir konstant bruk i lange periode (dvs. egen testosteronerstatningsterapi, TRT). De fleste har strategi og planlagte kurer, men det er også enkelte som bruker preparatene på impuls.

Strategiene kan være basert på "stacking" (dvs. kombinasjoner av preparater), "pyramidedosering" (dvs. gradvis opptrapping og nedtrapping av doseringene), "frontloading" (dvs. kombinasjon av preparater med lang og kort halveringstid), "blits-syklus" (dvs. variasjon for å unngå nedregulering av reseptorer og dårligere effekt) og "bridging" (dvs. bruk av preparater med lav androgen effekt mellom to kurer).

Varigheten på bruken er gruppert som "startfasen" (økt selvtillit, usårbar, sterk, oppstemt, økt energi, økt libido, redusert søvnbehov, irritabel), "når dosering er på topp" (dvs. redusert impulskontroll, sjalusi, mistenksomhet, aggresiv, svekket empati, humørsvingninger, magareksi), "etter avsluttet kur" (dvs. energiløshet, negative tanker, lav selvtillit, konsentrasjonsvansker, nedsatt libido, søvnforstyrrelse, lite empatisk, depresjon, selvmordstanker, alkohol, medisiner, narkotika) og "langvarig bruk" (dvs. depresjon, angst, psykose).

Administrasjonsformen skiller mellom tabletter og injeksjonspreparater, dvs. ingen opplysninger om væske i måleenhet (dropper) som er vanlig for flytende SARM. Tablettform er mer skadelig for leveren enn injeksjonspreparater. Det er også medikamenter som kan brukes for å redusere bivirkningene (f. eks. klomifen, hCG, østrogenreseptorblokkere, aromatasehemmere, diuretika). Det skal ikke være uvanlig med blandingsbruk av steroider og narkotiske stoffer. Det innebærer at dømmekraften blir lav og aggresjonsnivået blir høyt. En persons premorbide tilstand (dvs. helsetilstand før sykdom bryter ut), sårbarhet og voksenkontakt i oppveksten har betydning i den forbindelse. Det er ikke alle som tyr til vold.

Modul 3: "Klinisk undersøkelse og bivirkninger" er den kliniske undersøkelsen av gutten på 17 år fra de første modulene. "Full status presens" (dvs. aktuell tilstand, beskrivelse i pasientjournalen av pasientens tilstand slik den observeres av legen på et gitt tidspunkt) omfatter almenntilstand, blodtrykk, puls, organstatus, høyde og vekt. Ved bruk av anabole steroider er det viktig å være oppmerksom på psykisk status, kroppsbygging, tegn på bivirkninger og "tegn til rusbruk". Det fremstår som åpenbart i kursmaterialet at legen skal ha en mer kritisk og skeptisk holdning enn normalt når det er "tegn på dopingbruk".

For den psykiske statusen er det viktig å være oppmerksom på pasientens "våkenhet, orienteringsevne, kontaktevne, stemningsleie, aggresjon, ambivalens, impulskontroll, suicidalitet, tankeforstyrrelser, vrangsforestillinger og hallusinasjoner". Jeg kan tenke meg at når fastlegen skal ha fokus på bivirkninger i et slikt omfang er det lett å la seg lede og foreta identifisering av sammenhenger som ikke er reelle. Ved bruk av anabole steroider blir ofte et hvert avvik fra "normal tilstand" brukt som forklaringsfaktor. Det blir derfor en kausal forklaring i slike kliniske undersøkelser, dvs. at fastlegen bruker den forutgående begivenheten (dvs. bruk av anabole steroider) som medvirkende årsak til senere begivenheter (dvs. bivirkninger). I kursmateriale er det også slik at fastlegen skal bruke vurderingen av den psykiske statusen til identifisering av hvilken fase pasienten er i, dvs. "starten på kuren", "når doseringen er på topp" eller "etter avsluttet bruk". Det kan ha betydning for behandlingsformen.

"Ungdom" som bruker steroider i kombinasjon med trening bygger muskler raskt. Jeg antar derfor at voksne personer ikke har tilsvarende positive effekter siden det er presisering om "ungdom" i kursmaterialet. Legen skal se etter store markerte muskler på overkroppen, rask økning i styrke og raske vektøkninger. Den kliniske undersøkelsen omfatter selvsagt ikke test av 1RM slik at endringer i styrke kan være vanskelig å identifisere for fastlegen, men i samtalen med pasienten er det ikke uvanlig at vedkommende gir opplysninger om personlige bestenoteringer. I kursmaterialet er det for eksempel uttalelse fra gutten på 17 år om at han tar 100 kg i benkpress etter ca. 2 - 3 måneder med trening. Legen må derfor vurdere om progresjon og vektbelastningen er uvanlig.

Fastlegen må være oppmerksom på bivirkninger og det skilles mellom "vanlig", "middels vanlig" og "sjelden" som følgende: 

 • Det er "vanlig" er at det blir økt produksjon av talg som gir fet hud og kviser (akne) på overkroppen. Kvisene kan være større enn normalt og det kan være som følge av at bruk av steroider gir økt fettproduksjon og fettutskillelse i huden. Det kan bli rask muskelvekst på overkropp, nakke og skuldre. Antall cellekjerner i hvert muskelfiber øker og det blir mindre behov for restitusjon for musklene slik at treningsfrekvensen øker. Salt- og vannretensjon (ødemer) bidrar til rask vektøkning. Bruk av steroider kan gi "kort vekstspurt" og deretter stopper lengdeveksten. Årsaken er unormalt høy konsentrasjon av testosteron (eller tilsvarende) som innebærer lukking av epifyseskivene slik at lengdeveksten stopper tidligere enn normalt. Ungdom som bruker steroider kan derfor få lavere høydevekst enn det vedkommende ellers ville oppnådd. Gynekomasti er også registrert som vanlig. Det kan oppstå når androgener "aromatiseres" (dvs. omdannes) til østrogener. Østrogene stimulerer til vekst av mannens brystkjertelvev. Egenproduskjon av testosteron avtar eller stopper når LH blir redusert. Lavt testosteronnivå kan gi redusert libido og ereksjonsproblemer. Infertilitet blir også klassifisert som "vanlig". Redusert spermatogenese (dvs. utvikling og modning av sædceller) og infertilitet kan inntreffe når LH/FSH blir redusert. Både testosteron og LH er nødvendig for normal spermatogenese. Redusert utskillelse av LH og FSH, redusert eller stoppet egenproduksjon av testosteron og manglende spermieproduksjon kan vedvare i månedsvis etter avsluttet bruk av steroider. For de fleste blir det normalisering innen ett år, men ved svært høye doseringer og langvarig bruk er ikke sikkert at alt blir som før. Testikkelatrofi (dvs. reduksjon av ytre kjønnsorganene) kan skje når spermatogenesen avtar.
 • Det som er "middels vanlig" er strekkmerker (striae) eller hvite striper i huden (ofte på overarmene). Dette kan skje ved rask muskelvekst siden huden strekkes. Hormonforandringer kan også øke mengden av malanin i hud slik at det blir pigmentflekker i soleksponerte hudområder. Det kan også bli økt kroppsbehåring og maskulint hårtap på hodet (dvs. høye viker, måne mv.). Senereptur og muskelreptur (dvs. avrivninger, rifter) kan skje som følge av økt muskelmasse og styrke.
 • Det som er "sjelden" er rynkete hud og det er evt. etter langvarig bruk av steroider. Kroniske, fibromyalgilignende smerter (dvs. smertetilstand i muskler og senefester) kan forekomme. Vekst av prostata med godartet prostatahyperplasi (dvs. forstørrelse) kan gi vannlatingsproblemer. Evt. prostatakreft kan vokse raskere i slik situasjon. Varig testikkelatrofi og infertilitet betraktes for å være "sjelden".

 

Det er egne beskrivelser for bivirkninger hos for kvinner. Også i dette tilfellet skilles mellom det "vanlig", "middels vanlig" og "sjelden" som følgende: 

 • Det som er "vanlig" er kraftigere og maskulin muskulatur. Det kan også bli menstruasjonsforstyrrelser (amenore).
 • "Middels vanlig" er en omfattende kategori. Det kan blir maskulint håravfall (dvs. høye viker. måne), økt kroppsbehåring og skjeggvekst (hirsutisme), mørkere stemme ved at strupehode og stemmebånd vokser (jfr. gutter i puberteten) samt økt kjønnsdrift og klitorisforstørrelse.
 • Det som er "sjelden" er varig infertilitet og redusert bryststørrelse. Det siste er motsatt for menn som kan få gynekomasti. Dette har sammenheng med at kvinner har normalt høyest konsentrasjon av østrogen. Ved bruk av anabole steroider blir det uforholdsmessig høyt nivå av androgener. Dette til tross for at det blir noe aromatisering (dvs. omdannelse) til østrogen.

 

Under "andre endringer" er det opplysninger om skade på hjerte, lever, nyrer, lipidstatus og andre parameter i blodet.

Det er flere medikamenter eller legemidler som kan brukes for å redusere bivirkningene. Det presiseres i kursmaterialet at "alle preparatene er forbudt for idrettsutøvere ifølge WADAs dopingliste". Jeg er usikker på hvorfor det var nødvendig med slik presisering om "idrettsutøvere" i kursmaterialet, men det kan tolkes slik at det ikke er forbudt med bruk utenfor idretten. Jeg er ikke blitt oppmerksom på lovbestemmelser som innebærer at det er forbudt med bruk og besittelse av ikke-godkjente og/eller godkjente legemidler.

I midler mot bivirkninger er det klassifisering for "post cycle therapy" (dvs. uker eller måneder etter en kur), "klomifen" (dvs. østrogenreseptorblokker som tas for stimulering av hypofysens utskillelse av LH/FSH), "hCG" (dvs. stimulering av testikkelens produksjon av testosteron på samme måte som LH), "antiøstrogener" (dvs. blokkerer østrogenreseptorene slik at østrogenene ikke stimulerer vekst i brystvevet, Nolvadex), "aromatasehemmere" (dvs. hindrer omdannelsen av testosteron til østrogen, Femar, Arimidex) og "diuretika" (dvs. øker urinutskillelsen for å redusere vannretensjon, ødemer).

"Tegn til rusbruk" må også vurderes av fastlegen siden det er "risikoatferd". Dette omfatter sentralstimulerende (kokain, amfetamin) hvor sympomene er aktiv, rastløs, nedsatt behov for mat og søvn, dempende (alkohol,  benzodiazepiner, GHB, opioider) hvor symptomene er søvnig, ustødig og nedsatt reaksjonsevne og hallusinogene midler (fleinsopp, LSD, tryptaminer, nye cannabinoider) hvor symptomene er vrangforestillinger og hallusinasjoner. Det er en omfattende liste med tegn til rusbruk som omfatter f. eks. pupillstørrelse, høy puls, nålestikk, røde øyne, lukt, leverskade, rennende nese mv.

Modul 4: "Blodprøverekviering" har fokus på hvilke blodprøver som er aktuelle og vurdering av prøvene. For å få forståelse for hvilke blodprøver som er aktuelle er det avgjørende med kunnskap om hvordan steroider påvirker de ulike parameterne i blodet. Det er ikke bare konsentrasjon av hormoner som blir påvirket.

For hjerte og kar er det "middels vanlig" at det blir reduksjon i HDL-kolesterol (High-Density Lipoprotein, det gode kolesterolet) som skal transportere kolesterol til leveren og økt LDL-kolesterol (Low-Density Lipoprotein, det dårlige kolesterolet) som bidrar til aterosklerose (dvs. sykelig prosess i blodårene, åreforkalkning). Det kan også bli hypertensjon (pga. salt og vannretensjon). Det kan samtidig gi økt belastning for hjerte slik at hjertet kan vokse ("venstre ventrikkel hypertrofi"). Det som er "sjelden" er koronarsykdom som er en fellesnevner for sykdom i kransarteriene (dvs. blodårene som fører oksygenrikt blod til hjertet). Hjertesvikt, dårligere pumpefunksjon mv. er også sjeldent.

Blodpropp betraktet for å være "sjelden". Steroider kan gi økt "blodplateaggregering" (dvs. faktorer som øker risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag).

For nyrene er det "vanlig" at steroider stimulerer produksjon av erytropoietin (EPO) som stimulerer benmargens produksjon av erytrocytter (dvs. røde blodceller) og gir polycytemi med hemoglobin (dvs. protein som finnes i store mengder i blodet) og hematokrit (dvs. prosentvise volumandelen av røde blodceller). Polycytemi innebærer en tilstand hvor blodets innhold av erytrocytter (dvs. røde blodceller) er økt ut over det normale. Det som er sjeldent er ondartet nyresvulst.

For lever er det ingen beskrivelser under "vanlig" og kategorien er tom. Kursmaterialet gir derfor indikasjoner på at det er ingen "vanlige" problemstillinger med lever ved bruk av steroider og det er noe overraskende siden mye av dopingmidlene er tabletter. Det som er "middels vanlig" er forhøyet nivå i blodet av leverenzymene ALAT (Alaninaminotransferase), ASAT (Aspartataminotransferase) og ALP (Alkalisk fosfatase) fordi steroider er toksisk (dvs. giftig) for levercellene. Leververdier, leverstatus eller leverprøver henviser til en gruppe med klinisk kjemiske blodprøver som gir informasjon om en persons lever og galleganger. Det som er "sjelden" er blodcyster i leveren, ondartete leversvulster og leversvikt med ikterus (dvs. gulsott, gulfarging av huden), forhøyet gamma-GT (dvs. enzym som finnes i levercellene) og bilirubin (dvs. gult avfallsprodukt som dannes under nedbrytningen av hemoglobin i de røde blodlegemer). Det er størst risiko for leverskade ved bruk av 17alfa-alkylerte anabole steroider i tablettform, dvs. hvor molekylet har fått addert en gitt kjemisk forbindelse på en spesiell plass (ved karbonatom nr. 17) i de fire ringene av karbonatomer som utgjør grunnstrukturen i alle steroider. Det kan for eksempel være preparater som Winstrol, Dianabol, Anavar, Turinabol og Anadrol. Det skyldes at tablettpreparater gir høy konsentrasjon i leveren og at disse preparatene bare i liten grad nedbrytes der.

Det som betraktes for å være "aktuelle blodprøver" er følgende: hormoner (forstyrrelser i hormonbalansen), leverparametre (giftig for leverceller), nyrefunksjon og elektrolytter (vann og natriumretensjon), lipidstatus (lav HDL og økt LDL), hematologi (økt erytropoietin, økt blodprosent HB, økt hemotokritt HCT), glukose (økt glukose), hetapitt B/C og HIV (pga. urent injeksjonsutstyr) og s-kreatinin CK (muskelskade og rhabdomyolyse, dvs. skjelettmuskler brytes raskt ned).

Det er opplysninger om at urinprøve til Norges laboratorium for dopinganalyse ved OUS for spesifikk påvisning av anabole steroider "er som regel ikke nødvendig". Det er en kostbar prøve og krever en medisinsk begrunnelse. Urinprøver kan imidlertid påvise amfetamin og kokain "inntil noen dager etter inntak" mens GHB kan bare påvises i "noen timer etter inntak" som følge av den korte halveringstiden. Doping med veksthormon "er vanskelig å påvise". I kursmaterialet er det benyttet fet skrift for dette og det er tydelig at legene må være oppmerksom på forholdet, men jeg er usikker på hvorfor dette er viktig. Hvis det ikke påvirker blodprøvene eller er vanskeligere å påvise fremstår det egentlig som mindre helsefarlig. Det er eget oppsett på hva som er "vanskelig å påvise", dvs. vektfaktorer og fettforbrennere. IGF-1 og IGF-BP3 blir stimulert av veksthormoner. TSH (lav), FT4 (høy) og FT3 (lav) blir påvirket av fettforbrenner som tyroksin.

Legen må ha beskrivelse om "grunnlaget og bakgrunnen" for rekvisisjonen av blodprøve. Dette skal angivelig være for at "legen ved hormonlaboratoriet (OUS Aker) skal ha informasjon til å tolke prøvene og gi skriftlig tilbakemelding med prøvesvaret". Det virker derfor som fastlegen må ta med beskrivelser om bruk av dopingmidler ved rekvisisjon av blodprøver. Det er anbefalt at legen rekvirerer følgende for blodprøven:

 • Testosteron (metoden bestemmer total mengde)
 • SHBG (Seksualhormonbindende globulin)
 • Fri testosteron indeks (FTI)
 • FSH
 • LH
 • Østradiol

 

Guttten på 17 år i kursmaterialet fikk følgende resultater på blodprøven sin:

 • Fritt testosteron: Høy verdi
 • SHBG: Meget lavt
 • LH og FSH: Supprimert
 • Østradiol: Normal
 • HDL: Litt lav
 • LDL: Normal
 • Hb: Øvre normalområde
 • Hematokrit: Lett forhøyet
 • Ellers normale verdier.

 

Prøvesvaret fra legen ved hormonlaboratoriet ble som følgende:

 • Høy fri testosteron: Det er tilført testosteron, men i tillegg kan det være tilført anabole steroider.
 • Lav SHBG fordi leverens produksjon avtar ved bruk av anabole steroider. Lav SHBG øker fraksjonen av fritt østradiol og testosteron siden begge hormoner vanligvis bindes til SHBG. Meget lav SHBG og normal total konsentrasjon av østradiol betyr at den frie konsentrasjonen av østradiol er forhøyet.
 • Normal østradiol: Østradiol stiger ved bruk av testosteron, men det kan ta litt tid før testosteronet aromatiseres (dvs. omdannes) til østradiol.
 • Litt lav HDL: Verdien synker ved bruk av anabole steroider.
 • Normal LDL: Det kan ta litt tid før verdien stiger.
 • Hb: Stiger fordi anabole steroider stimulerer nyrenes erytropoietinproduksjon.
 • Hematokrit stiger av samme grunn, men disse verdiene kan også stige ved dehydrering.

 

Ved tolkning av prøvesvar er det viktig å være oppmerksom på at pasienten kan ha brukt ett eller flere preparater som gir ulike effekter på prøvesvarene. Ved konsultasjon med fastlegen nevnte gutten på 17 år at han har brukt Winstrol, Dianabol og Testosteron. Prøvesvarene blir også endret i løpet av kuren og etter kuren. Tidsrammen for når inntak av steroider gir endringer eller utslag er varierende. En kur kan inneholde både testosteron og andre anabole steroider. Det kan f. eks. ta lang tid før østrogennivået stiger. Etter avslutning på bruken vil det ta flere uker eller måneder før hypofysen gjenopptar normal FH- og FSH-sekresjon.

Bruk av "testosteron" i "suprafysiologiske" doser (dvs. større menger enn normalt i kroppen) gir forhøyet testosteronverdi, forhøyet verdi for østradiol (pga. testosteron aromatiseres eller omdannes til østradiol), supprimert LH og FSH samt meget lavt SHBG-nivå (pga. leverens produksjon av SHBG hemmes).

Bruk av "anabole steroider" gir supprimert LH og FSH, lavt SHBG-nivå (pga. leverens produksjon av SHBG hemmes), meget lave testosteronverdier (pga. egenproduksjonen undertrykkes) og lav verdi for østradiol (pga. anabole steroider som kan aromatiseres danner steroidmetabolitter med østrogen virkning, men de danner ikke østradiol).

Gutt på 21 år hos fastlegen, erfaren bruker av dopingmidler

 

Modul 5: I "Andre dopingmidler" er det en ny pasienthistorie om en gutt på 21 år. Det er ingen bekymringsmelding fra mor, men det er en person som på eget initiativ tar kontakt med fastlegen om "testoknotter" eller "bitch tits" (dvs. gynekomasti, kvinnelige bryst). Vedkommende har brukt anabole steroider "i noen år" og det nevnes "thai-russere" (dvs. Dianabol), "deca" (dvs. Deca-Durabolin), "testo" (Testosteron), "masteron" mellom kurene og "litt forskjellig" samt veksthormon og insulin. Fastlegen har selvsagt ikke kjennskap til preparatene, men i dialogen er fastlegen åpen for å lese om preparatene sammen med pasienten i boken fra Oslo Universitetssykehus (dvs. "håndbok om AAS" fra Nasjonal Kompetansetjeneste TSB). Gutten på 21 år har også brukt amfetamin (dvs. for mindre mat og mindre søvn) og ECA stack (dvs. efedrin, koffein og aspirin) for å redusere fettprosenten. Det er derfor en erfaren bruker som synes å ha mistet kontroll og han begynner å merke bivirkningene.

Det som er klassifisert som "andre dopingmidler" i kursmaterialet er veksthormoner, insulin, IGF-1, Clenbuterol, østrogenreseptorblokkere og aromatasehemmere,  dvs. det er ingen beskrivelser, gruppering eller klassifisering av SARM i kursmaterialet. Det er beskrivelser om at det er "ikke uvanlig å prøve ulike dopingmidler etter hvert".

Insulin er et peptidhormon som produseres i bukspyttkjertelen. Det stimulerer transport av glukose og aminosyrer fra blodet inn i muskel- og fettceller. Ved doping brukes insulin uten at brukerne har diabetes. Insulin "tas sammen med hurtig absorberte karbohydrater og protein like etter trening for å øke muskelcellenes opptak av glukose og aminosyrer slik at muskelcellene restitueres raskere". Steroider stimulerer proteinsyntesen, men påvirker ikke opptaket av aminosyrer. Insulin kan øke tilgjengeligheten av aminosyrer og bivirkningene kan være alvorlig hypoglykemi (dvs. lavt blodsukker), koma og død. Det som er mest brukt og vanlig er ferdigfylte penner med subcutan kanyle (dvs. under huden eller inn i underhuden) med hurtigvirkende insulin (Novorapid, Humalog). Gutten på 21 år i kursmaterialet har opplevd "hypoglykemi med bevissthetstap etter insulinbruk" og beskriver preparatet som "noe dritt" i samtalen med legen. Situasjon var av slik karakter at det kunne blitt dødsfall "hvis ikke kameraten var tilstede". Det er ingen opplysninger om hva kameraten gjorde i den aktuelle situasjonen eller hva andre bør gjøre i tilsvarende situasjoner hvis det oppstår hypoglykemi. Hvis jeg forstår dette riktig kan det være fornuftig at personen får sukkerholdig mat og drikke (sukker, honning, juice, brus, saft, melk, brødskive med smør og pålegg) ved "lett eller moderat hypoglykemi" (dvs. ved bevissthet). Hvis det blir "alvorlig hypoglykemi" (dvs. bevisstløshet) kan det være fornuftig å smøre honning eller melis løst i vann på tennene og kinnet til personen, men i slike tilfeller må ambulansepersonell kontaktes for hjelp.

Veksthormon er vannløselige peptidhormon som produseres i hypofysens forlapp og delvis virker ved å øke produksjonen av IGF-1. Veksthormon "stimulerer vekstsonene i skjelett og proteinsyntesen i muskulatur og indre organer" slik at det blir økt muskelmasse og styrke ved mangel på veksthormoner. Veksthormon har imidlertid begrenset med muskelbyggende effekt hos friske og veltrente personer som ikke har veksthormonmangel. Personer med overproduksjon av veksthormon kan utvikle akromegali (dvs. godartet svulst i hypofysen), men det tar flere år og betraktes som "svært sjelden". Veksthormon øker konsentrasjonen av glukose i blodet og kan derfor øke risikoen for utvikling av diabetes. Veksthormon injiseres subcutant, dvs. under huden eller ført inn i underhuden. Gutten på 21 år i kursmaterialet beskriver veksthormon som "for dyrt til å kjøpe".

IGF-1 er et peptidhormon som hovedsakelig produseres i leveren. Det "stimulerer cellevekst i muskulatur, brusk, benvev og flere andre vev" samt at det hemmer nedbryting av fett og stimulerer aminosyretransport inn i muskelceller. IGF-1 injiseres intramuskulært i den muskelen som skal trenes i den tro at hovedeffekten kommer der. Dette er "høyst usikkert", men det er dokumentert lokal effekt ved infusjon hos rotter (dvs. direkte i blodomløpet gjennom en kanyle som settes i en vene).

Clenbuterol er "astmamedisin for hest" og en potent beta-2-adrenerg agonist. Det er en "mild anabol effekt" og det stimulerer det sympatiske nervesystemet. Preparatet "utvider bronkiene og bidrar til økt blodtrykk, puls og kroppstemperatur". Preparatet betraktes for å være "god fettforbrenner" som fjerner overflødig underhudsfett, men kan også gi angst, uro, søvnvansker. Clenbuterol kan brukes i slutten av en kur med anabole sterioder, men gjerne gjennom hele kuren for å utnytte den anabole effektene og den økte fettforbrenningen.

For at det skal være en "grundig utredning" må fastlegen spørre om stimulerende midler. De vanlige er efedrin, amfetamin og kokain. Dette er preparater som brukes både i dopingøyemed og som rusmiddel.

Efedrin er "mildt sentralstimulerende" og gir økt sympatikusaktivitet (dvs. stimulerer aktiviteten i det ikke-viljestyrte nervesystemet) samt at det har agonisteffekt på alfa- og betaadrenerge reseptorer. Efedrin er slimhinneavsvellende, bronkodilaterende samt gir økt puls og blodtrykk. Efedrin er populært som slankemiddel siden det blant annet gir redusert matlyst. Den prestasjonsfremmende effekten er dårlig dokumentert, men det er dopingmiddel som følge av den sentralstimulerende virkningen. Høye doseringer kan gi hjertearytmi (dvs. forstyrrelser i hjerterytmen), hypertensjon (dvs. høyt blodtrykk), tremor (dvs. skjelving), hodepine, svimmelhet, kvalme og en følelse av indre uro, rastløshet og søvnvansker. Det kommer frem at bruken av efedrin er "utbredt blant jenter i noen fitness-miljøer og i rusmiljøer med mye festing". Jeg ser ikke sammenhengen mellom dette, men det antas å være slik at fitnessmiljøet bruker preparatet som slankemiddel, mens rusmiljøet bruker preparatet som følge av den sentralstimulerende effekten. Tabletter som inneholder Efedrin kombinert med Koffein og Aspirin (dvs. ECA Stack som ble nevnt innledningsvis) tas for å øke fettforbrenningen.

Amfetamin påvirker nevrotransmittere i hjerne, dvs. økt dopamin (nytelse, tilfredshet), serotonin (glede) og noradrenalin (energi og motivasjon). Det er en sterk sentralstiumlerende effekt og gir økt våkenhet og utholdenhet samt redusert matlyst. Det er samtidig sterkt avhengighetsskapende og det er et av de hyppigst brukte av rusmidlene. Amfetaminlignende stoffer brukes som medisin mot ADHD. Amfetamin gir store pupiller med treg lysreaksjon. Store doser kan gi svetting, feber, rask puls, rask respirasjon, høyt blodtrykk og hjertearytmi. Hjerteinfarkt og hjerneblødning kan forekomme. Det kan også trigge psykose med forvirring og paranoiditet samt at det kan bli depresjon, angst mv.

Kokain har sterk sentralstimulerende effekt som gir en kortvarig intens rus med følelse av økt energi og våkenhet. Det er sterkt avhengighetsskapende og brukes mest som "partydop". Kokain gir store pupiller med treg lysreaksjon, tørrhet i munnen, svetting, høy puls, temperaturstigning og redusert matlyst. Kokain ("cola, snø, eller pudder") er et pulver som sniffes ("snortes"). Finnes også i ren krystallisert form ("crack") som røykes.

"Andre midler" som omtales er tyroksin, GHB (Gammahydroksybutyrat), kosttilskudd, kreatin og melanotan (sistnevnte kanskje vanligst blant jenter).

Tyroksin øker basalstoffskiftet og brukes for å få ned fettprosent/slanking ("deffing"). Bivirkningene er hypertyreose (dvs. høyt stoffskifte) med normal scintigrafi, ikke struma og negative antistoffprøver TRAS og anti-TPO.

GHB er en blank væske som svelges. Det er dempende med liknende effekt som alkohol, men GHB er farligere og derfor klassifisert som narkotikum. Det brukes av enkelte kroppsbyggere for å få bedre søvn og i håp om å øke frigjøring av veksthormon under søvn. Det er liten forskjell mellom en dose som gir rus og en dose som gir bevisstløshet eller død.

Overdreven bruk av kosttilskudd er "vanlig tidlig i en doping karriere". Jeg tenker at dette er mer vanlig før en doping karriere. Jeg antar at de fleste lovlige og tillatte midler blir benyttet før grensen til dopingmidler blir oversteget. Kosttilskudd omfatter blant annet proteiner, karbohydrater, vitaminer, mineraler og midler som angivelig skal øke prestasjonsnivået, f. eks. koffein, ginseng og kreatin. Kosttilskudd er regulert av matvarelovgivningen, men det er ingen offentlig kvalitetskontroll og produktene kan inneholde små menger med dopingmidler uten at det står på varedeklarasjonen (også i Norge). Det er gjentatte dopingsaker hvor idrettsutøveren hevder å ikke ha brukt dopingmidler, men at innholdet i kosttilskudd (eller salve slik som Therese Johaug) er forklaringen på positive tester. Det er ingen vesentlighetsgrenser eller grenseverdier ved dopingtester. Therese Johaug hadde trolig ikke prestasjonsøkende effekter av Clostebol siden konsentrasjonen i blodet var på 13 nanogram pr. milliliter. Laboratorier kan i 2017 analysere ned til 5 ng/ml. Det tilsvarer 1/2 sukkerbit i et olympisk svømmebasseng som inneholder 2 500 000 liter med vann. For å sette dette i et enda mer uforståelig perspektiv 1 nanogram det samme som 0,0000000001 gram.

Kreatin dannes i kroppen og tilføres ved inntak av fisk og kjøtt. Tilskudd brukes for å få ekstra energi til muskelarbeid. Dette skal gi effekt ved repeterende korte styrkekrevende treningsøkter. Hvis kreatinlageret er fullt vil tilførsel ikke gi ekstra gevinst. Kreatinfosfat er osmotisk aktivt (dvs. tiltrekker seg vann) og kreatininntak kan gi noe opphopning av væske i kroppen (dvs. noe vannretensjon).

Melanotan ("barbie-dop") er en syntetisk variant av Melanocyttstimulerende hormon (MSH) og som produseres i huden. Det brukes for å få økt pigmentering av huden (dvs. fargeforandring, brunere). Det er klassifisert som et ikke-godkjent legemiddel og det er noe usikkert hva glassene med Melanotan egentlig inneholder. En tilleggseffekt skal være økt libido og redusert subkutant fet (dvs. underhudsfett). Melanotan settes daglig som subcutane injeksjoner (dvs. under huden eller ført inn i underhuden). Preparatet er ikke registrert som dopingmiddel, mens brukes ofte av de samme personene som bruker anabole steroider og i det samme miljøet. Det er det ingen anabole effekter (pga. fordi det ikke bygger kroppsmasse). På denne bakgrunn kan ikke Statens legemiddelverk forby stoffet eller gjøre det ulovlig. Politiet gjorde en vurdering av Melanotan pr. 19.08.2011 hvor konklusjon ble at "besittelse og bruk ikke er forbudt, men import og videresalg kan straffeforfølges".

Modul 6: I "Behandling og lovverk" får gutten på 21 år opplysninger om hvilke behandlingsalternativer som finnes og det aktuelle lovverket om dopingmidler. Ferdighetsmålene for modulen omfatter blant annet vurdering av "helsekrav for førerkort", "melding til barnevern" eller "avvegingsplikt". Legen spør gutten på 21 år om "hvordan har du det egentlig?" og kommer med oppfølgingsspørsmål om det er aggresjon og temperament som vedkommende selvsagt svarer bekreftende på. Det er samtidig presisering fra fastlegen om at hvis han "slutter med doping" vil det være tett oppfølging og behandlingsopplegg. Det innebærer trolig at personer som ikke slutter med doping vil ikke få tilbud om behandling. "Bråstopp" synes å være et ufravikelig krav hos fastlegen.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har overordnet ansvar for behandling av dopingbruk og det er faser for "vurdering, avgiftning og rehabilitering". Personer under 23 år (dvs. "ungdom" blir prioritert foran "voksne") skal starte behandling innen 4 uker fra mottatt henvisning fra fastlegen. Det kan også være aktuelt med "substitusjonsbehandling" samt at legen må vurdere "taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt".

Ansvarsfordelingen er fordelt mellom ARA TSB (dvs. overordnet ansvar for behandling av pasienter med tidligere eller pågående bruk av ulike typer prestasjonsfremmende midler), fastlegen (dvs. ansvar for diagnostisering og behandling, henviser ved behov til aktuelle spesialister som for eksempel endokrinolog, plastikkirurg, kardiolog, psykiater og TSB) og annet helsepersonell (dvs. helsesøster og ruskonsulent kan ha en rolle i oppfølging av noen pasienter).

Behandlingsfase 1 er "vurdering". Utredningen er gjennomgått i de tidligere modulene og fastlegen må ta beslutning om hvilken behandling som er aktuelt. Det er ikke uvanlig at pasienter er ambivalente (dvs. motstridende følelser) og kan være motvillig til å slutte med doping. Fastlegen må i slike tilfeller arbeide "langsiktig med å få tillit" og "utvikle allianse" med pasienten. I verktøykassen er det gitt eksempel på motiverende intervju, men det synes å være på grensen til manipulerende.

Behandlingen består av avgiftning (siden pasienten må slutte med dopingmidler) og deretter rehabilitering. Det skal være fornuftig å slutte helt (dvs. "bråstopp") med anabole steroider uten substitusjonsbehandling (dvs. ingen testosteronerstatningsterapi TRT, nedtrapping mv.). Årsaken er at dette er "den raskeste måten for normalisering av kroppens hormonproduksjon". Hvis lave hormonverdier (dvs. egenproduksjon av testosteron) vedvarer etter ca. 6 måneder og hvis det er "alvorlige psykiske reaksjoner" kan det være aktuelt med "substitusjonsbehandling" i spesialisthelsetjenesten og pasienten henvises til endokrinologisk poliklinikk og/eller TSB. Det innebærer at begge kriteriene (dvs. både lav egenproduksjon etter 6 måneder fra "bråstopp" og alvorlige psykiske problemer) må være tilstede, men selv om det er tilfelle er det fortsatt slik at det bare "kan" være aktuelt med substitusjonsbehandling. Det synes derfor å være svært vanskelig å få slik behandling.

Behandlingsfase 2 er "avgiftning". Fastlegen følger pasienten "over tid" (dvs. ingen tidsramme blir gitt, men det antas å være flere måneder) og det kan bli henvisning til en rus- og avhengighetspoliklinikk. Aktuelle tiltak er "fokus på mestring av abstinenser og ambivalens", håndtering av søvnvansker, depresjon og angst samt vurdering av risiko for selvmord. Hvis det er aktuelt med medisiner for "søvnproblemer og psykiske plager" må det unngås B-preparater og unngå psykofarmaka (dvs. virker på sentralnervesystemet). Medisinering må også vurderes i forhold til "organskader fra dopingbruk" som f. eks. leverskade. I forhold til bivirkninger for lever var det ingen beskrivelser under "vanlig" i kursmaterialet slik at leverskader skal være "middels vanlig" og "sjelden".

Behandlingsfase 3 er "rehabilitering" og perioden tar ofte mer enn 6 måneder. Gjennom hele perioden bør pasienten møte jevnlig på fastlegekontoret. Aktuelle tiltak er kartlegging av årsaken til bruk av anabole steroider, blodprøve hver måned, samtaler og terapi (støtte, motivasjon, familieterapi, kognitiv terapi, behandling for depresjon og angst, selvmordsrisikovurdering), nye planer (jobb, utdanning, kontakt med NAV, trening uten doping, kosthold) og henvisning (medisiner, psykiater).

Det blir selvsagt "utfordringer under rehabiliteringen" og selvmordsrisikovurdering er viktig for å "unngå å miste pasienten". Ordlyden er noe påfallende. Det brukes ikke beskrivelser som "dødsfall" eller "selvmord", men at legen kan "miste pasienten". Det synes ikke å være nære relasjoner mellom fastlege og pasient, dvs. mer som en vanlig kunde som kan mistes ved dårlig kundebehandling. Hvis pasienten har gjennomført rehabiliteringsfasen på 6 måneder og fortsatt er "svært deprimert" må fastlegen vurdere substitusjonsbehandling. Det er presisering om at substitusjonsbehandling er en "usikker behandling" i "en utprøvende fase", dvs. at det indirekte kommer frem at dette er ikke et foretrukket behandlingsalternativ. Aromatasehemmer (for eksempel Arimidex) er på nåværende tidspunkt "førstevalget" i ca. 4 - 6 uker dersom blodprøve viser vedvarende hypogonadisme (dvs. nedsatt produksjon av testosteron og spermier) i 6 - 12 måneder etter at pasienten sluttet med anabole steroider og pasienten "ikke har det bra". Hvis det blir henvisning til ARA TSB eller endokrinologisk poliklinikk må spesialisthelsetjenesten foreta vurdering om det er aktuelt med SERM (Tamoxifen, Nolvadex, i stabil dose i noen måneder før nedtrapping) og TRT (testosteronpreparat i avtrappende dose over noen uker). Som TRT brukes testogel siden det gir "jevnere testosteronkonsentrasjon i blodet" og som følge av at "injeksjonsbehandling lettere kan friste brukeren til overdosering". Det virker derfor ikke som fastlegen stoler på pasienten. Kursmaterialet har med beskrivelser om at fastlegen må bruke tid på "å oppnå tillit og bygge allianse" hos pasienten, men motsatt er det åpenbart ingen tillit. I Sverige er det for øvrig hCG-behandling, men dette er foreløpig ikke aktuelt i Norge.

Fastlegen må diskutere "aktuelt lovverk" med pasienten og gjøre vedkommende oppmerksom på at det er ulovlig med bruk av anabole steroider. Fastlegen har taushetsplikt, men må samtidig gjøre oppmerksom på unntakene. Å bruke begrepet "taushetsplikt" når det er unntak fremstår som litt meningsløst. Gutten på 21 år i kursmaterialet mistet førerkortet som følge av bruken av steroider, men har anledning til å søke på nytt etter 6 - 12 måneder med behandling. Fastlegen presiserer i kursmaterialet at gutten "må bruke dette som motivasjon til å fullføre behandlingen". Jeg er litt usikker på hvordan dette kan oppfattes hos brukere av anabole steroider, men i dialogen var det en mindre utblåsning fra pasienten ("dette er noe skikkelig dritt" og "jeg kom for å få hjelp og du tok førerkortet mitt") som ble raskt avfeid av legen om at "sånn er reglene" og at tap av førerkort må brukes som "motivasjon".

Det er 3 lover som er særlig relevante for dopingmidler.

 • Straffeloven § 234 og 235 om at det er "ulovlig å tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra" dopingmidler.
 • Legemiddelloven § 24 a om at det er "forbudt å bruke, besitte eller erverve" dopingmidler.
 • Forskriften § 3 om "hva som anses som dopingmidler", dvs. liste over dopingmidler og straffbar doping.

 

Fastlege har både "taushetsplikt" og "opplysningsplikt" (jfr. helsedirektoratets rundskriv om helsepersonells taushetsplikt IS 6/2010), dvs. taushetsplikten i Helsepersonelloven § 21 er "ikke absolutt" og det fremstår som feilaktig å bruke begrepet. Det som er aktuelt i situasjoner med dopingbruk er vurdering av "helsekrav for førerkort", "begrunnet mistanke om omsorgssvikt for barn" og "mulighet for å avverge vold i nære relasjoner".

For førerkort må fastlegen sende melding til fylkesmannen når pasienten ikke oppfyller helsekravene (jfr. Helsepersonelloven § 34). Hvis pasienten trapper ned bruken og seponerer helt innen 6 måneder var det tidligere tilstrekkelig med 6 måneders "muntlig kjøreforbud". De nye helsekravene (fra 01.10.2016) er noe strengere siden det nå antas å være "økt trafikksikkerhetsrisiko" slik at det blir sendt "skriftlig beskjed til pasienten om å levere inn førerkort og skriftlig melding til Fylkesmannen". Det er lagt til grunn at dopingmidler gir "aggresjon og nedsatt impulskontroll" slik at helsekravet for førerkort er ikke oppfylt.

For barnevernet har fastlegen en opplysningsplikt som er lovregulert i Helsepersonellovens § 33. Fastlegen har plikt til å gi opplysninger "hvis barnevernet ber om dette" samt plikt til å melde fra til barnevernet hvis det foreligger "begrunnet mistanke" om vold eller annen omsorgssvikt. Fastlegen må derfor spørre om pasienten har barn og hvem som har ansvaret for daglig omsorg for barnet. Hvis tenåringer bruker dopingmidler kan det også være grunnlag for bekymringsmelding til barnevernet. Basert på alle de identifiserte bivirkninger ved bruk av anabole steroider er det lite trolig at vedkommende er i stand til å ha omsorg for barn slik at terskelen for "begrunnet mistanke" antas å være lav.

For avvergingsplikten er lovregulert i Straffelovens § 139 og har fokus på "nære relasjoner". Dette innebærer varsling til Politiet, men det må være "grunn til å tro" at slike forhold foreligger og at den straffbare handlingen kan avverges. Det er ikke gitt eksempler eller utfyllende kommentarer til dette avvergingsplikten i kursmaterialet og det fremstår som noe uklart hva begrepet "grunn til å tro" innebærer, men det virker som terskelen er lav. Hvis det er "aggresjon og nedsatt impulskontroll" kan det åpenbart være grunnlag for bekymring for nære relasjoner.

"Doping blant ungdom": Ta kurset her! Kurset er under "valgfrie kurs" på websiden til legeforeningen og er tilgjengelig for alle som oppretter brukerkonto. Som hjelpemidler underveis kan deltakerne bruke håndboken på 27 sider om "Anabole-androgene steroider - kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling"  fra Nasjonal kompetansetjeneste (TSB).

Avslutning av prosjekt med S-4 (Andarine)

.

Jeg er ferdig med forskningsprosjektet på 8 uker med S-4 (Andarine) fra SarmsX (www.sarmsx.com). Det har vært følgende doseringer for preparatet i perioden:

 • Uke 1 og 2: 50 mg ed (dvs. 1 ml)
 • Uke 3 og 4: 60 mg ed (dvs. 1,2 ml)
 • Uke 5 og 6: 70 mg ed (dvs. 1,4 ml)
 • Uke 7 og 8: 80 mg ed (dvs. 1,6 ml)

 

S-4 (Andarine) har kort halveringstid på ca. 4 - 6 timer og det er derfor fornuftig med fordeling av doseringen. Jeg valgte å ta den første doseringen om morgenen og den andre doseringen ca. 4 - 6 timer senere. Den ene doseringen ble i de fleste anledninger tatt ca. 30 minutter før treningsøkten for styrke. Det ble benyttet en protokoll med kontinuerlige og progressive økninger i doseringene for vurdering av toleranseevnen og potensielt begrensning av bivirkninger for øyne. Det har ikke vært bivirkninger av slik karakter at det har vært nødvendig med bruk av 5 - 2 protokollen, dvs. 5 dager på og 2 dager av. Oppdateringene på bloggen for forskningsprosjektet i perioden har vært som følgende:

 

Det er følgende tekniske og teoretiske beskrivelser av SARM som ble benyttet:

 • S-4 (Andarine) er en oralt partiell agonist for androgene reseptorer. Virkestoffene binder seg til de androgene reseptorene og bidrar til anabole aktiviteter for bein og muskler slik at det blir økning i proteinsyntesen. Slike egenskaper innebærer at S-4 (Andarine) kan opprettholde og øke muskelmassen. Det er også evne til økning av skjelettmuskelstyrke, reduksjon av kroppsfettet og forhindre beintap. S-4 (Andarine) kan bidra til betydelig økning i styrke, bedre utholdenhet og raskere restitusjon. I motsetning til steroider er det ingen androgene bivirkninger. S-4 (Andarine) har imidlertid bivirkninger for øyne. En metabolitt av S-4 (Andarine) binder seg til reseptorene i øyet og det forårsaker en gul farge ved skifte fra mørke til lyse områder, dvs. det påvirker nattsynet. Arten og omfanget av bivirkningene er avhengig av toleranseevnen. Det er ingen aromatisering for S-4 (Andarine), ingen konvertering til østrogen og det skal heller ikke bli økning av nivået for østrogen. Siden det er begrenset med androgene aktiviteter kan S-4 (Andarine) bidra til mer hardhet og vaskularitet for muskulaturen. Det er ingen vannretensjon eller giftighet. Det kan bli en mindre undertrykkelse av egenproduksjon av testosteron ved bruk av S-4 (Andarine). Et behandlingsopplegg (PCT) etter bruk kan være aktuelt, men restitusjonstiden er bare på ca. 2 - 3 uker etter avslutning.
 • Jeg viser også til produktbeskrivelsen på websiden til SarmsX for nærmere informasjon.

 

Arbeidsbetingelsene for forskningsprosjektet var som følgende: Styrketreningen var et 3-splitt program (bryst/skulder/triceps, rygg/biceps og bein) som ble gjennomført 6 ganger i uken, dvs. 48 treningsøkter på 8 uker. Styrketreningen var fordelt på ren styrke (3 - 5 repetisjoner og 5 sett) og hypertrofi (8 - 10 repetisjoner og 4 sett). I de første 3 dagene var det fokus på ren styrke, mens i de siste 3 dagene var det fokus på hypertrofi. Hver treningsøkt bestod av 4 ulike øvelser og varigheten var på ca. 1 til 1,5 time. Vektbelastningen var på ca. 85 - 90 % av 1RM for ren styrke og ca. 75 - 80 % av 1RM for hypertrofi. Kardiotreningen var løping (rolig langkjøring) i et segment på ca. 5,3 km på Strava og det ble gjennomført ca. 2 - 3 ganger i uken. Det har  vært fokus på "moderat intensitet", dvs. begrensning for hjertefrekvensen på inntil 150. I tillegg har det vært treningsøkter for kampsport ca. 2 ganger i uken og det er noe krevende og sammensatte treningsøkter med øvelser for teknikk, fleksibilitet, balanse, fokus, konsentrasjon, styrke og utholdenhet. For kostholdsplanen har det vært energi-/kaloriunderskudd på ca. -250 til ca. -500 kcal med et sunt og næringsrik kosthold. Det har vært begrenset med avvik i kostholdsplanen (dvs. mindre enn de 10 % som er tillatt) og jeg har hovedsakelig vært i en øvre delen av intervallet for energi-/kaloriunderskuddet. Målsetningen for kroppsvekten var vektreduksjon på minimum -5 kg i perioden og fettprosent på 10-tallet. Det er ingen bruk av legemidler, kosttilskudd eller andre supplement i forskningsperioden for å begrense antall faktorer som kan påvirke muskelmasse, kroppsfett og styrke.

Før oppstart på prosjektet ble det satt målsetninger for styrke, muskelmasse og kroppsfett. Det var generelle målsetninger om bevaring av muskelmasse, opprettholdelse av styrken og vesentlig reduksjon av kroppsfettet, dvs. fokus på vektreduksjon (cutting) før sommeren ("sommerkroppen")

1RM for baseøvelsene (benkpress, knebøy og markløft) var på 506 kg før oppstart på prosjektet (jfr. test pr. 28.02.2017 etter avslutning på forrige forskningsprosjekt med Ostarine). Test av 1RM etter avslutning av prosjektet viste en samlet vektbelastning på 496 kg, dvs. reduksjon på -10 kg (-1,98 %). Det var opprettholdelse av styrken for knebøy, men -5 kg (-3,65 %) for benkpress og -5 kg (-2,61%) for markløft. Det virker som muskulaturen i bein er mindre sårbar og mer stabil enn den øvrige muskulaturen ved fokus på vektreduksjon. Det var ingen positive mereffekter på styrken fra S-4 (Andarine) og resultatene som er oppnådd er innenfor rammen av tidligere prosjekter med bruk av konvensjonelle og ikke-anabole kosttilskudd ved fokus på vektreduksjon. I et tilsvarende prosjekt med bruk av PES Alphamine i oktober 2016 ble det reduksjon av ren styrke med -2,15 % (dvs. -10 kg fra 466 kg til 456 kg). Det er sammenfallende med endringene i dette forskningsprosjektet. Jeg synes at utviklingen for ren styrke var svakere enn forventet og det var skuffende at "sommerkroppen" ikke klarte å opprettholde bestenoteringene fra det forrige forskningsprosjektet. Det var indikasjoner på svakhet i muskulære utholdenheten i begynnelsen av prosjektet med dosering på 50 - 60 mg ed, men i avslutningen var det positive opplevelser ved at de tapte repetisjonene ble gjenvunnet etter økning av doseringen til 70 - 80 mg ed. Med økende energi-/kaloriunderskudd på ca. -500 kcal og en mindre forkjølelse (ca. 5 - 6 dager med sykdom) ble det reduksjon av antall repetisjoner både på treningsøktene for ren styrke og hypertrofi i den siste uken. Jeg mener at det var tilstrekkelig med tid for gjenopprettelse av styrken etter sykdom (ca. 9 - 10 dager siden friskmeldelse), men med energi-/kaloriunderskudd blir det trolig ikke full restitusjon og helbredelse for kroppen. Ytelsen på løpstreningene ble imidlertid ikke påvirket i sykdomsperioden. Jeg var under 4:00 min/km på samtlige løpstreninger i de siste 2 ukene av forskningsprosjektet.

Jeg mener at bevegelsene i kroppsvekten har vært ustabil i perioden. Jeg bruker ikke baderomsvekten i forskningsprosjekter (dvs. for å unngå de psykologiske effektene av daglige eller ukentlige bevegelser). Basert på posering eller fleksing av muskler foran speilet var det indikasjoner på at kroppsvekten ble redusert med ca. 2 - 3 kg i første halvdel av forskningsprosjektet, men etter økning av doseringen og energi-/kaloriunderskudd i øvre delen av intervallet fra -250 til -500 ble det betydelig vektreduksjon i andre halvdel av forskningsprosjektet. Beltespennet på buksen ble strammet inn med 2 hakk i de siste ca. 3 - 4 ukene. For meg er det ca. 4 - 5 kg i kroppsvekt for hvert hakk på beltespennet. Den offisielle innveiingen på treningssenteret ved avslutning ble på 80,1 kg (dvs. -8,7 kg og -9,79 %). Vektreduksjon var betydelig større enn -5 kg som var målsetningen. Dette er mer enn forventet basert på kostholdsplanen. Det er indikasjoner på at de teoretiske beskrivelsene for S-4 (Andarine) om minimering av lipoprotein lipase (LPL), nedbrytning av fettvevet, bruk av fett som foretrukket energikilde for kroppen og rask reduksjon av overflødig fett kan være rettmessige og troverdige.

Det var rask og god restitusjon etter treningsøktene siden det ikke var forsinket muskelømhet (doms) av vesentlig omfang i løpet av perioden. Det var noe økende omfang av muskel- og leddsmerter i forbindelse med forkjølelsen, men ingen problemer med dette ut over sykdomsperioden. Det har ikke vært skader, muskelsmerter, tørre ledd eller andre helseproblemer.

Det har ikke vært identifiserbare bivirkninger for hud, hår, søvn, matlyst, kropp, mental helse eller den generelle velvære. Det er heller ingen indikasjoner på endringer i blodtrykk eller forhøyede nivåer for østradiol. Det var imidlertid indikasjoner på reduksjon av egenproduksjon av testosteron. Libido ble betydelig nedsatt og det var manglende nattlige ereksjoner. Jeg merket indikasjoner på dette etter ca. 3 uker (dvs. dosering på 60 mg ed). Det er ikke uvanlig med undertrykkelse av egenproduksjon ved bruk av SARM, men gjenopprettingsperioden skal være kortvarig etter avslutning (dvs. ca. 2 - 3 uker). Et kortvarig behandlingsopplegg med Nolvadex fremstår som fornuftig for meg. Nolvadex er et SERM (selektiv østrogen reseptor modulator) som binder seg til østrogen reseptorene i stedet for østrogen, dvs. det hindrer eller blokkerer for østrogenet. Det blir også økt utskillelse av follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) som kan gi økning i egenproduksjon av testosteron. Etter forskningsprosjektet blir det derfor et behandlingsopplegg (Post Cycle Therapy PCT) på 4 uker med bruk av Nolvadex (Generic Pharma, GP) med standard protokoll på 40 - 40 - 20 - 20 mg ed. Som ventet ble det også de sedvanlige og kjente bivirkningene for øyne. Jeg betraktet egentlig dette som positivt siden det ble bekreftelse på at det virkelig var virkestoffer for S-4 (Andarine) i preparatet fra SarmsX. Det var ingen bivirkninger på 50 mg ed, men umiddelbart etter økning av doseringen til 60 mg ed i uke 3 ble det nattblindhet. Ved toalettbesøk om natten var det følelse av å ikke finne frem i stummende mørke og det ble nødvendig å bruke dempet takbelysning for å finne frem. Når det var mørkt om natten var det helt mørkt for meg slik at tilpasningsevnen til nedsatt belysning ble totalt fraværende. Det antas derfor å være innenfor rammen av definisjon for nattblindhet. Jeg måtte famlende finne frem til lysbryteren på veggen om natten når jeg skulle på toalett, men med litt dempet takbelysning var det ingen spesielle problemer. Jeg ble ikke sårbar for svak belysning eller tilvenning mellom mørke/lyse områder. Fra uke 4 ble det også gulaktig fargetoning for synet slik at fargeoppfattelsen ble påvirket, dvs. først i kunstig belysning (spotter, lysrør, TV mv.) og deretter også i naturlig lys slik at det ble permanent. Det ble noe gulaktig fargetone for de lyse hvite og grønne fargene. I naturlig lys var det spesielt påfallende ved redusert belysning. Den gulaktige fargetoningen endret hvordan lyset ble oppfattet for meg og det gule lyset stoppet. Det som var interessant (og faktisk litt positivt) med dette var at det ble god eller bedre kontrast i bestemte omgivelser. I overskyet vær, skumring og grålysning (demring) hvor det er flatt lys var den gulaktige fargetoningen for synet en fordel. Jeg fikk fornemmelse av at alt ble klarere. Det er slik at den gule fargetoningen filtrerte bort deler av fargespekteret (som for eksempel den blå fargen som har de korteste bølgelengdene) og konturer ble tydeligere for meg på løpstreningene om kvelden. Det virket derfor som øyets kontrastfølsomhet ble bedre i slike omgivelser. Årsaken til bivirkninger for øyne er at M1 metabolitten binder seg til reseptoren i netthinnen. Som følge av bivirkningene ble de kliniske studiene for medisinsk bruk (osteoporose, BPH, muskelsvinn mv.) på preparatet avsluttet hos GTx Inc, men bruken som prestasjonsfremmende middel ble videreført av andre aktører som har mer fokus på fordelene enn bivirkningene. Siden M1 metabolitten binder seg til reseptoren i øyet antas det også at den binder seg til hjertet og andre indre organer i kroppen. Brukererfaringer tilsier at bivirkninger for øyne blir borte innen ca. 4 - 5  etter avslutning, men det er ikke utenkelig at dette kan ha langsiktige virkninger som endringer av DNA/RNA molekylene gjennom gentranskripsjonsprosessen ved at det blir uopprettelige forandringer for kroppen. Det kan gi økt risiko for skarpsynsvekkelse (AMD, makuladegenerasjon) på et fremtidig tidspunkt.

Analysen av kroppens sammensetning (bodyanalyse) viser at kroppsvekten er redusert med -8,7 kg (-9,79 %), kroppsfettet er redusert med -3,5 kg (-29,17 % og muskelmassen er redusert med -3,1 kg (-7,03 %). Fettprosenten er på 10,7 %, dvs. reduksjon på -20,74 % fra 13,5 % i begynnelsen av mars 2017. Det er mulig å se endringer for kroppsfett ved posering eller fleksing av muskler foran speilet. Magemusklene er mer synlige og sammenlignbare med situasjonen i oktober 2016 hvor det var fettprosent på 9,6 %. Det er samme hakk i beltespennet på buksen som brukes nå. Det er noe høyere fettprosent, men midje - hoftemålet er på samme nivå. Det ekstra fettet (ca. 0,7 kg) er derfor fordelt på øvrige deler av kroppen. Ved fokus på vektreduksjon eller slanking får kroppen begrenset næring slik at glykogenlagrene blir redusert og tømt. I situasjon med energi-/kaloriunderskudd må derfor kroppen bruke energi fra et annet sted. Bruk av fett som energikilde er selvsagt foretrukket i slik situasjon, men når også fettreservene blir redusert henter kroppen energi fra muskelcellene. Problemstillingen er gjerne at kroppen ivaretar fettlageret og væske i større grad enn muskelmasse i sparemodus. For meg virker det som kroppen har brukt ca. 53 % av fettlageret (-3,5 kg) og ca. 47 % av muskellageret (-3,1 kg) som energikilde i perioden med energi-/kaloriunderskudd. Det har vært fokus på karbohydrater før trening (dvs. havregryn til frokost) og etter trening (tilbehør som ris, pasta eller poteter til middag) samt at det har vært tilstrekkelig med proteiner (kjøtt, kylling, fisk, egg mv.) til måltidene. De 10 % i avvik som er tillatt er også matvarer med høyt innhold av karbohydrater. Det har vært fett i moderate mengder. Det synes ikke å være åpenbare feil, mangler eller tabber i kostholdsplanen som skulle tilsi tap av muskelmasse av slik størrelse.

Ut i fra mine vurderinger var det ingen positive effekter på styrke og muskelmasse fra S-4 (Andarine), men det synes å være positive effekter på kroppsfettet siden vektreduksjon er noe større enn hva som var forventet basert på kostholdsplanen med energi-/kaloriunderskudd på ca. -250 til -500. Problemstillingen er at det finnes andre preparater som er mer egnet for kroppsfett, fettforbrenning mv. og som ikke har bivirkninger slik som S-4 (Andarine). Bruken av SARM er hovedsakelig som følge av de anabole egenskapene på styrke og muskelmasse siden det er prestasjonsfremmende middel. Når slike egenskaper er fraværende samt som det blir bivirkninger (nattblindhet, fargeoppfattelse, undertrykkelse) fremstår det som lite hensiktsmessig å bruke preparatet. Jeg hadde mye større forventninger til S-4 (Andarine) siden preparatet er registrert på dopinglisten til idretten som "øvrige anabole stoffer" av Anti-Doping Norge (ADNO) og sammenlignet med testosteron og andre steroider (Anavar, Winstrol) i markedsføringen av leverandørene. Basert på de teoretiske beskrivelsene skal vektreduksjon være det optimale bruksområdet til S-4 (Andarine), dvs. fokus på reduksjon av kroppsfett, bevaring av muskelmasse og opprettholdelse av styrke ved energi-/kaloriunderskudd. Det er i slike situasjoner at fordelene med anabole og androgene effekter for muskelvevet kan benyttes, dvs. anabole aktiviteter for bein og muskler slik at det blir økning i proteinsyntesen. Ifølge de teoretiske beskrivelsene skal det være betydelig økning av styrke og steroid-lignende resultater på muskelmassen. Test av 1RM og kroppsanalysen viser at beskrivelsene fremstår som feilaktige og lite troverdige.

Reduksjon i vektreduksjon på -8,7 kg er fordelt med ca. 40 % for kroppsfett, ca. 36 % for muskelmasse og ca. 24 % for annet. I tillegg ble det reduksjon av styrken med -1,98 %. Egenskapene for styrke og muskelmasse fremstår som fraværende og vektreduksjon synes ikke å være det optimale bruksområdet for S-4 (Andarine). Det er ingen indikasjoner på bevaring av muskelmasse eller begrensning i tapet av muskelmasse samt at det er ikke opprettholdelse av styrken.

Det er positivt med fettprosent på 10,7 % og "sommerkropp" i midten av juni 2017, men det er skuffende med den betydelige reduksjon av muskelmasse og at det ikke ble opprettholdelse av bestenoteringene i styrkeøvelsene fra det forrige prosjektet. Det er ikke samsvar mellom de teoretiske beskrivelsene fra leverandøren (dvs. "the strongest SARM", "lean body mass builder", "increase lean body mass", "huge amounts of strength", "strength gains are obtained rapidly", "steroid like results", "maintain and add lean body mass", "increased performance in the gym") og de resultatene som ble oppnådd i forskningsperioden på 8 uker.

Complete - Final research review after 8 weeks with S-4 (S4 Andarine from SarmsX, www.sarmsx.com). Dosage at 50 mg/1ml ed for week 1 & 2, 60 mg/1,2ml ed for week 3 & 4, 70 mg/1,4 ml ed for week 5 & 6 and 80 mg/1,6 ml ed for week 7 & 8. Athletic dose for physique and performance improvement. Results on body composition changes and strength after 8 weeks with cutting:

 • Strength -1,98 % (-10 kilo, from 506 kilo to 496 kilo for bench press, squat and deadlift).
 • Muscle mass -7,03 % (-3,1 kilo, from 44,1 kilo to 41,0 kilo).
 • Body weight -9,79 % (-8,7 kilo, from 88,8 kilo to 80,1 kilo).
 • Body fat -29,17 % (-3,5 kilo, from 12,0 kg kilo to 8,5 kilo). Body fat at 10,7% vs. 13,5 %.
 • Main conclusion: Disappointing development for both body composition and strength. Not recommended to use for physique enhancing and/or performance enhancing. S-4 (Andarine) seems to be a weak SARM with limited capabilities and cutting is not the appropriate environment for this drug. Side-effects far out weight the benefits (if there is any). I'm put off from using this drug ever again.
 • Significantly decrease for body fat is on the positive side (vascularity enhancer, hard look, no water retention, fat burning), but no maintenence for muscle mass in a hypocaloric environment or a cutting protocol (calories at -250 to -500 below maintenance level). No indications for anabolic or androgenic effects in muscle tissue. The drop in metabolic rate and hormone levels (T3, IGF, testosterone) with the lack of calories is a "perfect" catabolic environment and S-4 (Andarine) did not have any properties or capabilities to stop, prevent, reduce or limit the loss of muscle mass. Both body fat (-3,5 kilo) and muscle mass (-3,1 kilo) was decreased significantly and almost equaly when cutting. Maintaining (or increasing) muscle mass with S-4 (Andarine) was mission impossible.
 • No ability to maintain (or increase) strength. There is no steroid like results. No increased performance in the gym when taken prior to workout. Strength went down -1,98 % and this is comparable with former research projects for cutting with ordinary and non-anabolic supplements. I expected much more from S-4 (Andarine) since it is classified as "other anabolic agents" by The World Anti-Doping Agency (WADA) and being compared to testosterone ("a third of the affinity of testosterone") and other forms of steroids (Anavar, Winstrol).
 • Positive effects for endurance at moderate intensity (heart rate at -150), long-duration (5k) running, but this was not the primary target for research project.
 • No side-effects at 50 mg ed in the first two weeks. Night vision problems (night blindness) at +60 mg in the third week. Yellow tint was noticed in both artificial light and natural light at +60 mg ed after four weeks. Similar side-effects at 70 mg ed and 80 mg ed. No changes or other side-effects at increasing dosage above 60 mg ed. The side-effects was not difficult to manage. No need to follow the 5 on 2 off protocol.
 • Indications for suppression at +60 mg ed (significantly reduced libido, lack of nocturnal erections, sex loss). No estrogen related concerns.
 • I decided to use Nolvadex (Generic Pharma, GP) at 40-40-20-20 mg ed as post cycle therapy (PCT) after reaserch project.
 • Blog updates is in Norwegian. Advice Google translate. Contact anahera@protonmail.com for questions, feedback, comments etc.

Analyse av kroppens sammensetning

Forskningsprosjektet på 8 uker med S-4 (Andarine) fra SarmsX (www.sarmsx.com) er gjennomført i sin helhet. Tidligere i uken var det test av 1RM og det ble reduksjon i ren styrke med -1,98 % (dvs. -10 kg fra 506 kg til 496 kg) for benkpress, knebøy og markløft. Jeg har nå foretatt analyse av kroppens sammensetning (body composition) på treningssenteret. Jeg foretok generelle vurderinger av kroppen før kroppsanalysen (dvs. 46 av 48) og endringene for muskelmasse, kroppsfett mv. var som forventet, men det var både overraskelser og skuffelser på størrelsen på bevegelsene i forholdstallene, nøkkeltallene mv. Jeg hadde forventninger om vektreduksjon på mer enn -5 kg siden det var kostholdsplan med energi-/kaloriunderskudd på -250 til -500 kcal og forhåndsvurderingen var på under 83 kg. Basert på posering eller fleksing av muskler foran speilet var det åpenbart for meg at kroppsfettet var betydelig redusert og beltespennet på buksen er blitt strammet inn med 2 hakk siden oppstart på forskningsprosjektet. Ut i fra tidligere erfaringer er det ca. 4 - 5 kg i kroppsvekt for hvert hakk på beltespennet for meg. Jeg var noe usikker på fettprosenten, men tenkte at det var mer sannsynlig med 11-tallet enn 10-tallet. Det var målsetning om bevaring av muskelmassen, men jeg hadde egentlig ikke forventninger om dette siden de anabole og androgene effektene for S-4 (Andarine) på muskelvevet synes å være beskjedene. Det som var mest interessant var om reduksjon av muskelmassen ble begrenset sammenlignet med øvrige preparater som er benyttet ved vektreduksjon.

Det var følgende nøkkeltall for kroppens sammensetning (endring fra 1. mars 2017 etter forskningsprosjektet med Ostarine (MK-2866) i parentes):

Muskel og fett analyse

 • Vekt: 80,1 kg (-8,7 kg og -9,79 %)
 • Muskelmasse: 41,0 kg (-3,1 kg og -7,03%)
 • Kroppsfett: 8,5 kg (-3,5 kg og -29,17 %)

 

Vekten var i midten av referanseområdet for "normalt" siden grenseverdiene er fra 65,4 kg til 88,4 kg.

Muskelmassen er "over" siden referanseområdet er fra 33,6 kg til 40,6 kg for meg, men det er var veldig skuffende med den betydelige reduksjon i muskelmassen siden S-4 (Andarine) skal bidra anabole aktiviteter for bein og muskler slik at det blir økning i proteinsyntesen. Slike egenskaper skal ifølge de teoretiske beskrivelsene være tilstrekkelig til at S-4 (Andarine) kan opprettholde og potensielt øke muskelmassen i et kalorifattig miljø. Basert på nøkkeltallene er det ingen potensiale for bruk av preparatet til behandling av muskelsvinn eller bruk som testosteron erstatningsterapi (TRT). Vektreduksjon skal være det bruksområdet som er mest optimalt for S-4 (Andarine). I en situasjon med energi-/kaloriunderskudd blir det reduksjon i metabolsk aktivitet og hormon nivåer (T3, IGF, testosteron mv.) slik at det blir et nedbrytende (katabolsk) miljø som gir grunnlag for tap av muskelmasse. S-4 (Andarine) skal angivelig ha både anabole og androgene effekter for muskelvevet slik at tap av muskelmasse kan unngås, men det er ingen indikasjoner på at dette er en realitet. Ved fokus på vektreduksjon eller slanking får kroppen begrenset næring slik at glykogenlagrene blir redusert og tømt. I situasjon med energi-/kaloriunderskudd må derfor kroppen bruke energi fra et annet sted. Bruk av fett som energikilde er selvsagt foretrukket, men når også fettreservene blir redusert henter kroppen energi fra muskelcellene. Problemstillingen er at kroppen ivaretar fettlageret og væske i større grad enn muskelmasse i sparemodus. For meg virker det som kroppen har brukt ca. 53 % av fettlageret (-3,5 kg) og ca. 47 % av muskellageret (-3,1 kg) som energikilde i perioden med energi-/kaloriunderskudd. Det har vært fokus på karbohydrater før trening (dvs. havregryn til frokost) og etter trening (tilbehør som ris, pasta eller poteter til middag) samt at det har vært tilstrekkelig med proteiner (kjøtt, kylling, fisk, egg mv.) til måltidene. De 10 % i avvik som er tillatt er også matvarer med høyt innhold av karbohydrater. Det har vært fett i moderate mengder. Det synes ikke å være åpenbare feil, mangler eller tabber i kostholdsplanen som skulle tilsi tap av muskelmasse av slik størrelse.

Kroppsfettet er redusert med -3,5 kg og -29,17 %. Jeg er klassifisert som "under" siden referanseområdet for "normal" er fra 9,2 kg for meg. Jeg har fettprosent på 10,7 % og det er i samsvar med målsetningen om 10-tallet. S-4 (Andarine) skal ifølge de teoretiske beskrivelsene ha sterke effekter på kroppens evne til nedbrytning av fettvev. Preparatet skal bidra til minimering av lipoprotein lipase (LPL), dvs. et enzym som foretar lagring av fettvev (lipid akkumulering). Det gir nedbrytning av fettvevet og bruk av fett som energikilde for kroppen. Det innebærer at kroppen raskt foretar reduksjon av overflødig fett. Jeg har redusert kroppsvekten med -8,7 kg på 8 uker og det er mer enn forventet basert på energi-/kaloriunderskudd på -250 til -500 kcal. Ut i fra mine vurderinger synes det å være mereffekter på kroppsfett og fettforbrenningen ved bruk av S-4 (Andarine). Sultfølelsen har vært bærekraftig og avvikene fra kostholdsplanen har vært begrenset. Det var imidlertid begrensede effekter på kroppsvekten i begynnelsen av forskningsprosjektet slik det meste av vektreduksjon var i avslutningsfasen. Jeg antar at det var vektreduksjon på ca. 2 - 3 kg i de første 4 ukene og ca. 6 - 7 kg i de siste 4 ukene. Det kan være som følge av de økte doseringene for S-4 (Andarine) fra 50 - 60 mg ed til 70 - 80 mg ed i avslutningsfasen.

Andre nøkkeltall som kan være av interesse er følgende:

 • Kroppsvann (BTW): 52,4 kg (-3,9 kg og -6,93 %)
 • Fettfri kroppsvekt UMIS: 67,5 kg (-5,0 kg og -6,90 %)
 • Fettfri masse: 71,6 kg (-5,2 kg og -6,77 %)
 • Intracellulær væske (ICW): 32,9 kg (-2,5 kg og -7,06 %)
 • Ekstracellulær veske (ECW): 19,4 kg (-1,5 kg og -7,62 %)
 • Proteiner: 14,2 kg (-1,1 kg og -7,19 %)
 • Mineraler: 4,92 kg (-0,29 kg og -5,57 %)
 • Vicereal Fat Area: 34,8 (-20,3 og -36,84 %)
 • Ødem (ECW/TBW): 0,371 (-0,001 og -0,27 %)

 

Det er betydelig reduksjon i vannretensjon og kroppsvannet er på et lavere nivå enn ved tidligere anledninger med sammenlignbar kroppsvekt. Pr. 23.10.2016 var kroppsvekten på 80,6 kg og kroppsvannet var på 53,4 kg, dvs. kroppsvekten er -0,5 kg lavere og kroppsvannet er -1,0 kg lavere på nåværende tidspunkt. Nøkkeltallene for ekstracellulær væske (ECW) er "normal" (dvs. innenfor referanseområdet), mens intracellulær væske (ICW) er "over". Ekstracellulær væske (ECW) er underhudsvannet som befinner seg utenfor cellene og i blodomløpet, mens intracellulær væske (ICW) er vannet som befinner seg innenfor cellemembranen. Det er avmerking for "normal" for kroppsvann i helsediagnosen. Jeg har alltid vært "over" for intracellulær væske (ICW) slik at dette er ikke uvanlig, men det å være "normal" for ekstracellulær væske (ECW) er mer sjeldent. Ekstracellulær veske (ECW) er faktisk på det laveste nivået som er målt for meg. Pr. 23.10.2016 var verdien på 20,0 mens verdien er på 19,4 nå. S-4 (Andarine) er trolig den svakeste av SARMs for anabole aktiviteter, men antas å være en av de mest androgene av SARMs siden preparatet skal være 1/3 av testosteron ved binding til androgenreseptoren. Det skal gi egenskaper som uttørring av muskler og hud. Det som er viktig for hardhet og vaskularitet er minst mulig underhudsvann. Dette er vannet som ligger mellom huden og som ligner litt på fett (pløsete og slapp). Det er mer slankere og strammere kroppssammensetning med mindre underhudsvann. Basert på verdiene for ECW synes det å være korrekt at S-4 (Andarine) har positive effekter på underhudsvannet slik at det blir mer hardhet og vaskularitet for muskulaturen. Den prosentvise reduksjon for ECW er høyere enn for ICW og på det laveste nivået som er målt for meg.

Standardnivået for ødem (vann i kroppen, vannretensjon) er på mellom 0,36 og 0,40 slik at jeg er i nedre del av intervallet. Visceralt fett er fett i mageområdet (buken) og bukfedme (stor mage) er definert som +100. Jeg er på 34,8.

Mineraler er fortsatt på et nivå som er "over" referanseområdet, mens verdien for proteiner er redusert og er "normal" nå. Begge verdiene er på samme nivå som tidligere med kroppsvekt på ca. 80 - 81 kg. Protein består av grunnstoffene karbon, hydrogen, oksygen og nitrogen, dvs. sammen med kroppsvannet er dette hovedkomponentene som utgjør fettfri kroppsmasse uten skjelett. Mineraler er hvor mye det totale mineralinnholdet utgjør i antall kg og som er lagret i skjelettet.  

Bevegelsene i nøkkeltallene for kroppsbalanse muskulatur var som følgende:

 • Muskulaturen i den høyre og venstre bein er redusert fra 11,5 kg til 11 kg (dvs. -0,5 kg og -4,35 %).
 • Muskulaturen i overkropp (uten armer) er redusert fra 34,3 kg til 31,6kg (dvs. -2,7 kg og -7,87 %). Det samtidig reduksjon i muskulaturen for høyre og venstre arm med -10,50 %.
 • Dette innebærer at muskulaturen i armer er mer sårbar enn overkroppen generelt ved energi-/kaloriunderskudd, mens muskulaturen i bein er den minst sårbare og mest stabile for kroppen. Resultatene synes å være sammenfallende med test av 1RM hvor det var uendret vektbelastning for knebøy. Den største reduksjon i baseøvelsene var for benkpress (-3,65 %), mens det også var mindre reduksjon for markløft (-2,61%). I begge øvelsene er det bruk av muskulatur for overkropp og armer.

 

Overkroppen er betraktet for å være "normal" (dvs. redusert fra "muskulær" i forrige analyse). Underkroppen er fortsatt klassifisert som "normal" slik at det blitt mer balansert kroppssammensetning. Det har vært bedre bevaring av muskelmassen for bein enn for overkropp. Muskulaturen for kroppen er redusert fra "muskulær" til "normal" som følge av tapet av muskelmassen.

Vekt diagnose

 • BMI: 22,9 (-2,5)
 • Kroppsfett: 10,7 % (-2,8)
 • Midje - hoftemål: 0,84 (-0,05)

 

Verdien for BMI er "normalt" siden referanseområdet er fra 18,5 til 25 for meg. Det er klassifisering som "overvekt" ved BMI på +25, mens "fedme" er ved BMI på +30. Midje - hoftemålet og kroppsfettet (fettprosenten) er innenfor referanseområdet for "normalt". Det er positivt med reduksjon i fettprosenten og målsetningen om 10-tallet ble innfridd. Pr. 23.10.2016 var det fettprosent på 9,6 % og midje - hoftemål på 0,83. Fettprosenten er høyere på nåværende tidspunkt, men midje - hoftemålet er sammenlignbart. Jeg har derfor klart å få frem synlige magemuskler for den øvre delen av magen ved posering eller fleksing av muskler foran speilet uten at fettprosenten ble på under 10 %. Beltespennet er redusert med 2 hakk i perioden. Jeg var på 0,87 i juli 2016, 0,85 i september 2016, 0,83 i oktober 2016, 0,88 i desember 2016, 0,89 i mars 2017 og 0,84 i juni 2017. Det er fortsatt noe antydning til bilring ("lovehandle") for den nedre delen av magen.

Oppsummering

For den samlede evalueringen av kroppens sammensetning var det avmerking for "sterk" under vekt og "normal" for overkropp, underkropp og muskulatur. For kroppsvekten og BMI er det avmerking for "normal", mens fett er "under". De øvrige punktene var "normalt" og "balansert". Den samlede poengsummen ble på 86 for helsen min, dvs. reduksjon på -5 fra 91 i mars 2017 som er litt overraskende, men som forventet siden dette er basert på standardiserte helseanbefalinger fra WHO (verdens helseorganisasjon). En normal og sunn kroppssammensetning er på mellom 70 og 90 poeng ifølge beskrivelsene på skjemaet. Jeg er derfor innenfor det referanseområdet. Basert på mine vurderinger er det positivt å være "under" for kroppsfett, men slik som tidligere blir jeg straffet for dette på helsescoren og de standardiserte anbefalingene som foretrekker at alt skal være "normalt". En reduksjon i muskelmassen er negativt, men de øvrige nøkkeltallene med reduksjon av kroppsvekt, kroppsfett, midje - hoftemålet mv. fremstår som positive.

Basert på analyse av kroppens sammensetning blir konklusjon at jeg er i "god form" og fettprosenten på 10-tallet gir grunnlag for klassifisering som "sommerkropp". Det som er normalt for meg er ca. 12 % ved fokus på "rekomposisjon" og ca. 13 - 14 % ved fokus på "vektøkning", men det er ikke uvanlig at jeg er under 10 % ved fokus på "vektreduksjon". Problemstillingen i dette forskningsprosjektet var de begrensende effektene som Ostarine (MK-2866) hadde på kroppsfettet og fettforbrenningen i det forrige prosjektet med rekomposisjon (som ble avsluttet pr. 28.02.2017). Ved oppstart var det fettprosent på 13,5 % og det var et krevende utgangspunkt siden perioden med rekomposisjon burde redusert dette forholdstallet til 12-tallet. Det er derfor positivt og litt overraskende at 10-tallet ble nådd. Den betydelige reduksjon for muskelmassen fremstår imidlertid som ødeleggende for nøkkeltallene i prosjektet og det er ingen indikasjoner på at energi-/kaloriunderskudd (evt. kalorifattig miljø) er det optimale bruksområdet for S-4 (Andarine). Preparatet fremstår som et svakt SARM uten anabole og androgene effekter for muskelvevet slik at tap av muskelmasse er uunngåelig ved slanking. Den samlede vektreduksjon på -8,7 kg for kroppen er fordelt på ca. 40 % for kroppsfett, ca. 36 % for muskelmasse og ca. 24 % for annet. Det er åpenbart en svakhet for preparatet at kroppen bruker like mye av muskellagrene (-3,1 kg) som fettlagrene (-3,5 kg) når det er energi-/kaloriunderskudd. Det var ingen beskyttelse for muskelmassen eller økende belastning for fettreservene. Det innebærer at reduksjon av kroppsfett var nesten tilsvarende som tap av muskelmasse. Det ble ikke bevaring av muskelmassen eller begrensning av tapet. Dette er betydelig svakere enn tidligere prosjekter hvor det har vært vektreduksjon. I det forrige prosjektet med vektreduksjon (oktober 2016) var det bruk av PES Alphamine (kosttilskudd, fett forbrenner) og vektreduksjon i perioden på 4 uker ble på -4,7 kg fordelt på ca. 60 % for fett, ca. 21 % for muskelmasse og ca. 19 % for annet. Vektreduksjon var veldig begrenset ved bruk av Ostarine (MK-2866), men uansett ble det vektreduksjon på -0,9 kg fordelt på ca. 33 % for kroppsfett, ca. 22 % for muskelmasse og ca. 45 % for annet. Det innebærer at tapet av muskelmasse var betydelig større ved bruk av S-4 (Andarine).

Body composition analysis after research project for 8 weeks with 50 to 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Significantly decrease for body fat is on the positive side (vascularity enhancer, hard look, no water retention, fat burning), but no maintenence for muscle mass in a hypocaloric environment or a cutting protocol (calories at -250 to -500 below maintenance level). No indications for anabolic or androgenic effects in muscle tissue. The drop in metabolic rate and hormone levels (T3, IGF, testosterone) with the lack of calories is a "perfect" catabolic environment and S-4 (Andarine) did not have any properties or capabilities to stop, prevent, reduce or limit the loss of muscle mass. Both body fat (-3,5 kilo) and muscle mass (-3,1 kilo) was decreased significantly and almost equaly when cutting. Maintaining (or increasing) muscle mass with S-4 (Andarine) was mission impossible.

Test av 1RM

Jeg har gjennomført forskningsprosjektet på 8 uker med S-4 (Andarine) fra SarmsX. Det er foretatt test av 1RM i baseøvelsene for benkpress, knebøy og markløft for vurdering av utviklingen i ren styrkeMålsetningen med forskningsprosjektet var "opprettholdelse av styrke" siden det var fokus på vektreduksjon med kostholdsplan for energi-/kaloriunderskudd på ca. -250 til -500 kcal. Basert på forhåndsvurderingen fra de siste treningsøktene var det imidlertid forventninger om reduksjon i styrken på mellom -1,58 % til -3,96 %, dvs. innenfor rammen av 132 til 134 kg for benkpress, 172 til 177 kg for knebøy og 182 til 187 for markløft (jfr. 46 av 48). Det har vært indikasjoner på svakhet som følge av reduksjon i antall repetisjoner på flere øvelser på treningsøktene for styrke. Jeg bruker ikke utstyr på øvelsene, dvs. det er ingen bruk av sko, belte, drareimer, skulderpute, magnesium eller hansker. Det er bruk av støttefunksjon (spotter) for benkpress siden muskulær utmattelse (failure) kan få uheldige konsekvenser, men det er ikke stativ med sikring for knebøy slik at det er noe forsiktighet i øvelsen. Det å gjennomføre markløft alene er ingen problem. 

Resultatet på test av 1RM ble som følgende (med endring fra 28. februar 2017 etter forskningsprosjektet med Ostarine (MK-2866) i parentes):

 • Benkpress - 132 kg (-5 kg og -3,65 %)
 • Knebøy - 177 kg (uendret)
 • Markløft - 187 kg (-5 kg og -2,61%)

 

For benkpress har det vært svakheter på treningsøktene med 5 x 4 på 122 kg og antall repetisjoner ble redusert til 5 x 3 i avslutningsfasen på forskningsprosjektet. Det har vært tilsvarende svakhet på treningsøktene for hypertrofi slik at også den muskulære utholdenheten er noe svekket. Jeg synes at det gikk greit på 132 kg, men det ble muskulær utmattelse (failure) på 134 kg og det var lite hensiktsmessig med forsøk på 137 kg. Det var ikke uventet med reduksjon av 1RM, men det er skuffende med 132 kg siden det var ønskelig med opprettholdelse av bestenoteringen med "sommerkropp" og lavere fettprosent enn i vinter.

Det har ikke vært noe usikkerhet for knebøy på øvelsen med 5 x 5 med 152 kg eller beinøvelser generelt, men den reduserte kroppsvekten innebærer noe mer ustabilitet for bevegelsene og potensielt svakere kjernemuskulatur. Jeg må også ta hensyn til at det ikke er knebøystativ med sikring. Bevegelsen og utførelsen av øvelsen var noe ustabil på 172 kg, men jeg var komfortabel med høyere vektbelastning. Det gikk greit på 177 kg slik at resultatet ble uendret fra forrige test av 1RM. Det virker som muskulaturen i bein er noe mindre sårbar og mer stabil enn den øvrige muskulaturen ved energi-/kaloriunderskudd.

For markløft har det vært enkelte svakheter for grepsstyrken i avslutningsfasen, men antall repetisjoner på øvelsen med 5 x 5 på 167 kg er ikke blitt påvirket i vesentlig grad. Jeg mistet imidlertid grepet etter 4 repetisjoner på det siste settet på forrige treningsøkt. Det er blitt mer krevende å opprettholde antall repetisjoner og tatt i betraktning at 192 kg på forrige test av 1RM ble godkjent under tvil var jeg overbevist om at det ville bli reduksjon i 1RM på dagens kraftøvelse. Det var fin bevegelse og teknisk utførelse på 187 kg, men det ble muskulær utmattelse (failure) på 192 kg. Det var ikke grepet som sviktet. Det var ingen bevegelse for vektstangen og jeg var egentlig sjanseløs på den vektbelastningen. Det var ingen kraft igjen.

Det ble reduksjon i 1RM med -1,98 % (dvs. -10 kg fra 506 kg til 496 kg) for benkpress, knebøy og markløft. Jeg er egentlig fornøyd med treningsopplegget i perioden på 8 uker, men det har ikke vært effekter på styrken for S-4 (Andarine). Jeg har brukt tilsvarende treningsopplegg som i det foregående forskningsprosjektet med Ostarine (MK-2866) hvor det på test pr. 28.02.2017 ble økning i styrken på +7,43 %. De teoretiske beskrivelsene som at S-4 (Andarine) skal bidra til betydelig økning i styrke og steroid-lignende resultater er feilaktig og upålitelig fremstilling fra SarmsX. Det var ingen positive mereffekter på styrken fra preparatet og resultatene som er oppnådd er innenfor rammen av tidligere prosjekter med bruk av konvensjonelle og ikke-anabole kosttilskudd ved fokus på vektreduksjon. I et tilsvarende prosjekt med bruk av PES Alphamine hvor det på test pr. 23.10.2016 ble det reduksjon av ren styrke med -2,15 % (dvs. -10 kg fra 466 kg til 456 kg). Det er sammenfallende med endringene i dette forskningsprosjektet. Jeg hadde mye større forventninger til S-4 (Andarine) siden preparatet er registrert på dopinglisten til idretten som "øvrige anabole stoffer" av Anti-Doping Norge (ADNO) og sammenlignet med testosteron og andre steroider (Anavar, Winstrol).  

Det var indikasjoner på negative effekter i løpet av de første ukene med energi-/kaloriunderskudd (ca. -300 til -400 kcal) ved at antall repetisjoner ble redusert på flere øvelser, men i midten av prosjektet med økende doseringer (70 og 80 mg ed) var det positiv utvikling ved at de tapte repetisjonen ble gjenvunnet. I slutten av forskningsprosjektet med økende energi-/kaloriunderskudd (inntil ca. -500 kcal) og forkjølelse (ca. 5 - 6 dager med sykdom) ble det reduksjon i antall repetisjoner både på treningsøktene for ren styrke og den muskulære utholdenheten. Jeg tviler på at tap av styrke på test av 1RM kan tilordnes sykdommen siden det har vært tilstrekkelig med tid til gjenoppretting (ca. 9 - 10 dager siden friskmeldelse) samt at ytelsen på løpstreningene ble ikke påvirket i perioden. Jeg var under 4:00 min/km på de fleste løpstreninger i de siste 2 ukene av forskningsprosjektet.

S-4 (Andarine) har en kort halveringstid på ca. 4 - 6 timer og det er derfor fornuftig med fordeling av doseringen. Det som betraktes for å være optimalt er å ta den første doseringen om morgenen og den andre doseringen ca. 4 - 6 timer senere. Det blir ofte anbefalt at den ene doseringen er ca. 30 minutter før trening siden det kan gi bedre ytelse på treningsøkten, men mine erfaringer viser at dette er en unødvendig øvelse. Jeg hadde ingen merkbare effekter ved bedre ytelse på treningsøktene slik at preparatet fremstår ikke som en kortsiktig prestasjonsøker slik som PWO-produktene. Det var ingen forskjeller på treningsøktene hvor det var dosering før trening sammenlignet med treningsøkter uten dosering. Jeg har i de fleste tilfeller treningsøkter for styrke etter den første eller andre doseringen, men det er gjort forsøkt med treningsøkter på andre tidspunkter på dagen uten at vektbelastning, antall repetisjoner eller ytelsen for øvrig fremstod som forskjellig.

One-Rep Max after research project for 8 weeks with 50 to 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Disappointing development for strength. No ability to maintain (or increase) strength in a hypocaloric environment (calories at -250 to -500 below maintenance level). There is no steroid like results. No increased performance in the gym when taken prior to workout. Strength went down -1,98 % (-10 kilo, from 506 kilo to 496 kilo for bench press, squat and deadlift) and this is comparable with former research projects for cutting with ordinary and non-anabolic supplements. I expected much more from S-4 (Andarine) since it is classified as "other anabolic agents" by The World Anti-Doping Agency (WADA) and being compared to testosterone ("a third of the affinity of testosterone") and other forms of steroids (Anavar, Winstrol).

48 av 48

48. trening (bein):

 • Knebøy - 4 x 8 på 137 kg (78 % av 1RM)
 • Stående tåhev - 4 x 10 på 137 kg
 • Beinspark - 4 x 10 på 75 kg
 • Lårcurl - 4 x 10 på 32 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 42 av 48).

Det har ikke vært flere løpstreninger siden sist, men det er et tilstrekkelig grunnlag for vurdering av progresjon og utvikling ved etablering av de ukentlige trendlinjene. Det ble bare 1 treningsøkt med løping i den siste uken. Årsaken er ønsket om reduksjon av belastningen for kroppen før kraftøvelsen med test av 1RM i baseøvelsene ved avslutning av forskningsprosjektet. Det ble ikke ny bestenotering for enkeltløp i den 8. uken. For de ukentlige trendlinjene er det tangering av det beste gjennomsnittet. Dette er sammenfallende med mine antakelser om at toppen egentlig ble nådd etter ca. 6 uker med motstandsnivået på 4:00 min/km, men at det var noe avgrenset fremgang også i de 2 siste ukene med dosering 80 mg ed. Som følge av fokus på "moderat intensitet" (puls på inntil 150) er det ikke forventninger om høyere tempo enn dette. Det er indikasjoner på at S-4 (Andarine) har bidratt til positive effekter for utholdenheten på løpstreningene. Trendutviklingen på ukebasis i forskningsprosjektet ble som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:35 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:37 min. og dårligste tid på 25:11 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:27 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 23:38 min. og dårligste tid på 23:53 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:23 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:03 min. og dårligste tid på 23:10 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 22:15 min. og dårligste tid på 22:43 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:03 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 21:25 min. og dårligste tid på 21:49 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:01 min/km (2 løpstreninger) - Beste tid på 21:07 min. og dårligste tid på 21:27 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 3,59 min/km (2 løpstreninger) - Beste tid på 21:06 min. og dårligste tid på 21:20 min.
 • Uke 8: Gjsn. på 3,59 min/km (1 løpstrening) - Beste tid på 21:13 min. og dårligste tid på 21:13 min.

 

Det kan også foretas oppstilling basert på doseringen for S-4 (Andarine) for å få frem effektene på de ulike nivåene:

 • Grunnlinje (baseline): 4:35 min/km
 • 50 mg ed: 4:27 min/km (uke 1 og 2)
 • 60 mg ed: 4:18 min/km (uke 3 og 4)
 • 70 mg ed: 4:02 min/km (uke 5 og 6)
 • 80 mg ed: 3:59 min/km (uke 7 og 8)

 

Det er ingen tvil om at prestasjon på treningsøktene for løping ble vesentlig bedre ved dosering på 60 mg ed og 70 mg ed. Fremgangen med 80 mg ed var noe avgrenset, men det har sammenheng med at motstandsnivået på 4:00 min/km for "moderat intensitet" ble nådd. Det kan være ulike vurderinger for hva som er optimal dosering ("sweet spot") for SARM. For de fleste preparater vil høyere dosering gi bedre effekter, men det er avgrensninger inntil et ubestemt og individuelt nivå. Basert på min vurdering er det mer hensiktsmessig med 70 og 80 mg ed enn 50 og 60 mg ed. Det var tilsvarende bivirkninger på 70 og 80 mg ed som på 60 mg ed, men de økte doseringene hadde bedre effekter på treningsøktene for løping. Det var ingen bivirkninger på 50 mg ed.

Løping og utholdenhet er egentlig sekundære elementer i forskningsprosjektet, men det har vært en interessant øvelse og det nyttige erfaringer. Jeg kommer trolig å bruke tilsvarende segment, protokoll mv. i flere forskningsprosjekter siden det statistiske grunnlaget er etablert. Det som er spennende i den forbindelse er at i det neste forskningsprosjektet blir det bruk av GW-501516 (Cardarine) som angivelig skal være det optimale preparatet for utholdenhet ("ultimate endurance enhancer"). GW-501516 (Cardarine) kan gi betydelige og kontinuerlige forbedringer av utholdenhet over lengre perioder siden det blir økning av det maksimale oksygenopptaket (VO2-max) og den aerobe kapasiteten. Basert på de 22 treningsøktene som er gjennomført i dette forskningsprosjektet og den progresjon som er identifisert er det et tilfredsstillende og interessant sammenligningsgrunnlag.

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

47 av 48

47. trening (rygg og biceps):

 • Markløft - 4 x 8 på 157 kg (82 % av 1RM)
 • Chin-up - 4 x 10 på 15 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 4 x 10 på 48 kg
 • Sittende hammercurl (hantler) - 4 x 9 på 20 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 41 av 48).

Beltespennet på buksen er strammet inn med ytterligere ett hakk, dvs. 2 hakk siden oppstarten på forskningsprosjektet. Basert på tidligere erfaringer er det ca. 4 - 5 kg i kroppsvekt for hvert hakk. Siden kroppsvekten var på 88,8 kg ved oppstart er det indikasjoner på at kroppsvekten kan være på ca. 80 - 82 kg nå. Dette er veldig overraskende siden det var små bevegelser for kroppsvekten i begynnelsen på forskningsprosjektet. Jeg har i løpet av de siste ca. 3 - 4 ukene foretatt innstramming av beltespennet med 2 hakk og det er betydelige bevegelser i kroppsvekten. Det er egentlig dramatiske endringer innenfor en kort tidsramme og jeg er derfor noe bekymret for konsekvensene på muskelmassen i den kommende analysen av kroppens sammensetning (bodyanalyse). Det er fokus på energi-/kaloriunderskudd på ca. -250 til -500 kcal, men jeg var trolig i den øvre rammen av dette i perioden med forkjølelse (sykdom). S-4 (Andarine) synes ikke å være tilstrekkelig anabolt til bevaring av muskelmasse eller begrense tapet av muskelmasse i en slik nedbrytende (katabol) situasjon. Basert på mine vurderinger har ikke S-4 (Andarine) spesielle egenskaper som gjør at preparatet er best egnet for vektreduksjon (cutting) slik som det fremkommer av de teoretiske beskrivelsene. Det kan være positive egenskaper for kroppsfett og fettforbrenning, men grunnlaget for bruk av ikke-steroide SARM er de anabole effektene på muskelmasse og ren styrke. Når de effektene uteblir fremstår bruk av preparatet som lite hensiktsmessig. Hvis det utelukkende er fokus på kroppsfett er det andre preparater som er mer egnet og som ikke gir uheldige bivirkninger for øyne. Det burde uansett være muligheter for fettprosent på 10-tallet i dette forskningsprosjektet slik at "sommerkroppen" synes å være på plass, men det blir med redusert muskelmasse og mindre styrke enn forventet.

Jeg har tidligere nevnt bivirkningene som er reduksjon i egenproduksjon av testosteron (betydelig nedsatt libido, manglende nattlige ereksjoner, sexlysttap) og øyne (nattblindhet, fargeoppfattelse, gulaktig fargetoning), men det som også er relevant er hvilke bivirkninger det ikke har vært i forskningsperioden. Astrid Bjørnebekk (forsker i kognitiv nevrovitenskap ved Oslo Universitetssykehus) har foretatt identifisering av 84 bivirkninger for anabole steroider (jfr. 31 av 48), men dette er generell gruppering og det skilles ikke mellom de ulike preparatene. Arten og omfanget av bivirkninger for ikke-steroide SARM kan imidlertid ikke sammenlignes med anabole og androgene steroider. Det har ikke vært endringer for hud (kviser, fet hud, talgvekst, svette, åreknuter) eller håret (hårvekst, hårtap) for meg. Det er ingen indikasjoner på høyt blodtrykket (blodtrykk, neseblod, hodepine, stress, tretthet, svimmelhet) og dermed er det ingen risiko for hjerteinfarkt eller slag (hjerteproblemer, pusteproblemer). Jeg har ikke merket endringer i den mentale helsen (sliter, humørsvingninger, aggressivitet, irritabilitet, empatisvikt, tunnelsyn, impulsivitet, sjalusi, depresjon, engstelig, kort lunte, asosialitet, lav selvtillit, angst, hallusinasjoner, bipolaritet, selvmordstanker, egoisme, hukommelsesproblemer, kognitiv svikt, konsentrasjonsproblemer, delvis psykose, sadistisk, tvangspreget, paranoia, magareksi). Jeg fremstår som rolig, kontrollert og avbalansert i de fleste sammensetninger. Søvn, søvnmønster og søvnkvalitet har vært uendret i perioden (søvnapne, søvnproblemer). Mitt søvnmønster er på ca. 7 timer og det er tilsvarende som tidligere slik at det er ingen endringer. Det har ikke vært indikasjoner på endringer i nivået for østradiol (gynekomasti). Det er heller ingen indikasjoner på tørre ledd på treningsøktene (seneskader, muskelskader, strekkmerker, stive ledd, ryggproblemer) eller vannretensjon (oppblåsthet, væskeansamlinger). Kostholdet har vært i samsvar med kostholdsplanen med energi-/kaloriunderskudd på -250 til -500 og matlysten er ikke blitt påvirket (appetitttap, spiseforstyrrelser, kvalme).Det er heller ingen vesentlige endringer for kroppen (deformering av kjeven, fettfordelingsendring, mørk stemme, lavt stoffskifte, infeksjon/betennelser, blod i avføring, leamus, høye nyreverdier, kolesterol, høyere leververdier, bukspyttkjertelbetennelse, hypofysen, vannlatingsproblemer). Doseringene for SARM er basert på bruk av måleenhet (dropper) og er veldig enkelt å avslutte når flasken er tom (avhengighet, stikkavhengighet, arrvev).

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

46 av 48

46. trening (bryst, triceps og skulder):

 • Benkpress - 4 x 7 på 109 kg (80 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 4 x 8 på 35 kg
 • Skulderpress (hantler) - 4 x 9 på 28 kg
 • Sidehev - 4 x 8 på 16 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 40 av 48). Jeg hadde ikke kapasitet til å være med på kampsport i perioden med forkjølelse og måtte stå over flere treningsøkter, men jeg er tilbake i ordinære treningsrutiner nå. Det synes å være normale prestasjoner på treningsøktene for kampsport og løping, men ren styrke og den muskulære utholdenheten på styrketreningene er fortsatt noe svekket. Jeg er usikker på om svakhetene kan tilordnes forkjølelsen siden det burde være tilstrekkelig med tid til gjenoppretting nå. Det kan også være det akkumulerte energi-/kaloriunderskuddet som tærer på styrken og muskulaturen. I de siste ukene av forskningsprosjektet har jeg vært på ca. -500 kcal.

Det er bare 2 treningsøkter for styrke som gjenstår før avslutning på forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). I neste uke blir det test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse) samt en avsluttende vurdering av preparatet. I forskningsprosjektet var det målsetninger om bevaring av muskelmasse og opprettholdelse av styrke, mens det var ventet betydelig reduksjon av kroppsfettet som følge av energi-/kaloriunderskudd. Jeg har foretatt generelle vurderinger av utviklingen i forskningsprosjektet og forventningene før avslutningen er som følgende:

 • For ren styrke er det ventet reduksjon på test av 1RM. I løpet av forskningsperioden har det vært flere indikasjoner på svakhet. Det har ikke vært endringer i vektbelastningen, men antall repetisjoner ble redusert på flere øvelser i perioden med dosering på 50 - 60 mg ed. I perioden med dosering på 70 - 80 mg ed ble de tapte repetisjonene gjenvunnet, men forkjølelsen i forrige uke har vært ødeleggende. Jeg fremstår som frisk nå, men styrken har ikke kommet tilbake og det blir ikke full restitusjon eller helbredelse for kroppen med energi-/kaloriunderskudd på -500 kcal. Det er forventninger om 132 - 134 kg for benkpress (dvs. -5 til -3 kg), 182 - 187 kg for markløft (dvs. -10 til -5 kg) og 172 - 177 kg for knebøy (dvs. -5 til 0 kg) på test av 1RM. Dette er litt skuffende og det underbygger mine antakelser om at S-4 (Andarine) er et svakt SARM. De teoretiske beskrivelsene som at S-4 (Andarine) skal bidra til betydelig økning i styrke og steroid-lignende resultater er uriktig fremstilling.
 • For kroppsfettet og fettprosenten var det svak utvikling i begynnelsen av forskningsprosjektet, men de økte doseringene til 70 - 80 mg ed har sammen med mindre avvik fra kostholdsplanen bidratt til betydelig økning i fettforbrenningen i avslutningsfasen. Jeg forventer at kroppsvekten er på under 83-tallet på den offisielle innveiingen på treningssenteret slik at målsetningen om vektreduksjon på minimum -5 kg blir innfridd. Jeg er litt usikker på fettprosenten, men tenker at det er mer sannsynlig med 11-tallet enn 10-tallet. Jeg er i hvert fall ikke under 10 % på nåværende tidspunkt. S-4 (Andarine) skal ifølge de teoretiske beskrivelsene ha sterke effekter på kroppens evne til nedbrytning av fettvev. Preparatet skal bidra til minimering av lipoprotein lipase (LPL), dvs. et enzym som foretar lagring av fettvev (lipid akkumulering). Det gir nedbrytning av fettvevet og bruk av fett som foretrukket energikilde for kroppen. Det innebærer at kroppen raskt foretar reduksjon av overflødig fett. De teoretiske beskrivelsene kan være berettiget og rettmessige siden vektreduksjon har vært større enn hva som er normalt med energi-/kaloriunderskudd på ca. -250 til -500 kcal. Basert på kostholdsplanen var det forventninger om vektreduksjon på ca. 5 kg, men jeg tror faktisk at vektreduksjonen har vært større enn dette. Kroppsvekten er trolig nærmere ca. 80 kg enn ca. 85 kg nå sammenlignet med utgangspunktet på 88,8 kg.
 • For muskelmassen er det ventet reduksjon. Ved vektreduksjon på mer enn -5 kg er det urealistisk og utenkelig med bevaring av muskelmassen. De anabole egenskapene til S-4 (Andarine) er ikke tilstrekkelige til å unngå tap av muskelmasse ved vektreduksjon. De teoretiske beskrivelsene om anabole aktiviteter for bein og muskler slik at det blir økning i proteinsyntesen (og dermed økning i muskelmassen) er overdrevet. Det som blir mest interessant er om S-4 (Andarine) kan begrense reduksjon av muskelmassen sammenlignet med de øvrige preparatene som er benyttet i tidligere forskningsprosjekter. Den prosentvise fordelingen av vektreduksjon blir en avgjørende vurderingsfaktor. Ved bruk av Ostarine (MK-2866) ble det vektreduksjon på -0,9 kg fordelt på ca. 33 % for kroppsfett, ca. 22 % for muskelmasse og ca. 45 % for annet, mens ved bruk av PES Alphamine ble det vektreduksjon på -4,7 kg fordelt på ca. 60 % for fett, ca. 21 % for muskelmasse og ca. 19 % for annet. Basert på dette fremstår forholdstallet på ca. 21 til 22 % av vektreduksjon som et viktig nøkkeltall i vurderingen. S-4 (Andarine) skal være et av de mest androgene av SARM slik at bevegelsene for "annet" (dvs. kroppsvannet) for vektreduksjon er også relevant. Det vil foretas vurdering av utviklingen for underhudsvannet (ekstracellulært vann), dvs. vannet som befinner seg utenfor cellene og i blodomløpet. Dette er vannet som ligger mellom huden og som ligner litt på fett (pløsete og slapp). Det er mer slankere og strammere kroppssammensetning med mindre underhudsvann. Hvis S-4 (Andarine) bidrar til uttørring av muskler og hud (dvs. hardhet, vaskularitet mv.) bør det bli vesentlig reduksjon i verdiene for ekstracellulær veske (ECW) på analysen av kroppens sammensetning.

 

Den 22. treningsøkten med løping er gjennomført. Tiden for segmentet på ca. 5,3 km ble på 21:14 min, dvs. 3:59 min/km. Det ble ikke ny bestenotering i den siste uken for forskningsprosjektet, men tatt i betraktning at forkjølelsen har vært noe ødeleggende for kapasiteten og ytelsen på treningsøktene var tiden godkjent. Dette er den 3. tidsnoteringen på under 4:00 min/km som er blitt betraktet som et motstandsnivå ved "moderat intensitet" (puls på inntil 150) og det er ingen forventninger om vesentlig bedre prestasjoner på treningsøktene enn dette.

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

45 av 48

45. trening (bein):

 • Knebøy - 5 x 5 på 152 kg (86 % av 1RM)
 • Stående tåhev - 5 x 5 på 152 kg
 • Beinspark - 5 x 5 på 80 kg
 • Lårcurl - 5 x 5 på 37 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 39 av 48).

Etter avslutning på forskningsprosjektet med S-4 (Andarine) blir det gjennomføring av et behandlingsopplegg (Post Cycle Therapy, PCT) med legemiddelet Nolvadex (Generic Pharma, GP) i 4 uker med standard protokoll på 40 - 40 - 20 - 20 mg ed. Dette er et undergrunns merke (UG) og ikke apotekvare. Nolvadex (Tamoksifen) er vanlig som UG og er ikke vanskelig å fremstille. Det skal være trygt å bruke. Halveringstiden er på ca. 4 - 9 dager slik at det er ikke nødvendig med oppdeling av de daglige doseringene. For kortvarig bruk som dette er det normalt ingen bivirkninger for de antiøstrogene effektene, men det kan bli kvalme, hetebølger, svimmelhet, hodepine og depressive reaksjoner ved langvarig bruk. Jeg brukte Nolvadex også etter det forrige forskningsprosjektet med Ostarine (MK-2866) i mars 2017 og det var ingen bivirkninger i den forbindelse. Innenfor behandling av brystkreft hos kvinner er det ikke uvanlig at preparatet brukes i minst 5 år med dosering på 20 mg ed, men optimal behandlingsvarighet er ikke kartlagt. Nolvadex er registrert på dopinglisten til idretten i dopinggruppe "S4. Hormon- og metabolske modulatorer", men har ingen prestasjonsfremmende virkning. Det har ikke vært indikasjoner på forhøyet nivå for østradiol i forskningsperioden, men det er indikasjoner på reduksjon av egenproduksjon av testosteron. Libido er betydelig nedsatt og det er manglende nattlige ereksjoner. Jeg merket indikasjoner på dette etter ca. 3 uker (dvs. dosering på 60 mg ed). Det er ikke uvanlig med undertrykkelse av egenproduksjon ved bruk av SARM, men gjenopprettingsperioden skal være kortvarig (dvs. ca. 2 - 3 uker) etter avslutning. Et kortvarig behandlingsopplegg med Nolvadex fremstår som fornuftig. Nolvadex er et SERM (selektiv østrogen reseptor modulator) som binder seg til østrogen reseptorene i stedet for østrogen, dvs. det hindrer eller blokkerer for østrogenet. Det blir også økt utskillelse av follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) som kan gi økning i egenproduksjon av testosteron.

Aftenposten hadde pr. 03.06.2017 en artikkel om "tegn på bruk av anabole steroider". Det er detaljer fra aksjon som Politiet hadde på treningssenter i Halden. Det foretas "undersøkelse av kroppen" til personer på treningssenteret for vurdering om det er tegn på bruk av anabole steroider. De utvalgte personene fikk også spørsmål om "hvordan spiser du?", "hva slags kosttilskudd bruker du?" og "hva slags aminosyrer får du i deg?". Basert på kontroll av kroppen og svarene på spørsmålene foretok Politiet vurdering om det var aktuelt med pågripelse og urinprøver. I aksjonen ble 9 personer mistenkt samt at ble det ble foretatt beslag av både "anabole steroider og våpen" i påfølgende ransakelser. Politiet bekrefter at de mistenkte ble valgt ut "rett og slett på hvordan de ser ut på sentrene". Aftenposten gjentar samtidig tidligere beskrivelser om at "den vanlige brukeren" er ikke nødvendigvis den personen med "bulende muskler og synlige blodårer", men det er tilsynelatende slike signaler Politiet har fokus på ved utvalgsbaserte kontroller. Dopingmidler ble ulovlig i 2013 og Aftenposten har sett nærmere på statistikken for dopingsaker. Politiet hadde ca. 1 800 dopingsaker i 2016 fordelt på ca. 50 % for anmeldelser for ulovlig innførsel fra Tollvesenet (dvs. postforsendelser fra utlandet som er blitt stoppet) og ca. 50 % for besittelse eller bruk av anabole steroider. Tollvesenet foretar kontroll av pakker fra utlandet og gjennomfører analyser ved tollaboratoriet hvis innholdet er mistenkelig. Det ble for eksempel pr. 01.06.2017 foretatt kunngjøring av et beslag på 2,2 kg med "dopingmiddel" som var sendt til Norge ("mann på 56 år fra Akershus") fra Kina. Pakken var deklarert å inneholde blekk. Det er ingen statistikk på hvor mange personer som er blitt etterforsket for kjøp eller salg av dopingmidler. 2/3 av sakene har gitt reaksjoner fra Politiet (dvs. forelegg, siktelse, tiltale mv.), mens de resterende 1/3 av sakene er "henlagt på grunn av bevisets stilling" eller "intet straffbart forhold påvist". For å sette dette i et annet perspektiv var det nesten 40 000 narkotikasaker i det samme året. Jan Bøhler (65 år, Arbeiderpartiet, Stortinget) mener at antall dopingsaker er "lavt" fordi "det er mange som bruker" anabole steroider og selgerne har "fritt frem på treningssentrene" slik at han er "veldig bekymret". Jeg er litt usikker på hvor politikeren får opplysninger fra, men i de øvrige nyhetssakene er det hovedsakelig fokus på at det er tilgjengeligheten på internett som er problemstillingen. Uttalelsen fra Jan Bøhler om at selgere har fritt leide på treningssenter synes å være lite gjennomtenkt og ubegrunnet. Britt Hilde Øiseth (kontrollavdelingen, Tolldirektoratet) kommer med opplysninger om at de fleste sakene om postforsendelser fra utlandet som er blitt stoppet blir henlagt siden det er "vanskeligere å bevise". Dette kan også vurderes i sammenheng med tidligere artikler i Aftenposten hvor det er beskrivelser om at kjøperne blir anbefalt å nekte bekjentskap til forsendelsen (pakken) og Politiet erkjenner også at "oppdagelsesrisikoen for kjøp er ikke så veldig stor". Politiet er også opptatt av økning for strammerammene og mener at rammen for "grov dopingovertredelse" bør forlenges fra 6 år til 10 år. Forskjellen for Politiet i slike sammenhenger er bruk av "ekstraordinære etterforskningsmetoder som kommunikasjonskontroll" (dvs. avlytting eller sporing av mistenkt over telefon eller internett). Den vanligste metoden er telefonavlytting, mens også e-post og bruk av internett kan registreres ved avlesning av datatrafikk. Jan Bøhler synes å være enig med Politiet om strengere lovregulering og er "bekymret" siden Politiet ikke har "ressurser til å jobbe med dette". I tillegg "bekymrer" han seg over at det er "manglende fokus" hos Politiet og viser noe overraskende til at dopingmidler ikke står på "dagsorden". Det er vanskelig å forstå slike uttalelser når det fremstår som åpenbart at Politiet foretar prioritering av dopingmidler. Aksjoner mot salgsnettverk, dørvakter, treningssenter, fitnesskonkurranser mv. viser at dette er prioriterte saksforhold. Som opposisjonspolitikker er det obligatorisk at Jan Bøhler skal være bekymret og det virker som han får brukt dette uttrykket i de fleste kommentarer i artikkelen til Aftenposten. Terje Nybøe (førstestatsadvokat) har kommentar om at det ikke er tatt stilling til om det skal fremmes lovendringsforslag overfor departementet. Det er mottatt henvendelse om økning av strafferammen og det skal være sendt til statsadvokatembetet for merknader, innspill mv. Det er straffeloven § 235 som er under vurdering og dette omfatter "grove dopingovertredelser". Det er innenfor rammen av organisert kriminalitet, dvs. grupperinger som foretar innførsel, produksjon, distribusjon, salg mv. av dopingmidler. Det skal ikke være forslag om endringer av straffeloven § 234 som er de ordinære dopingovertredelsene for "vanlige personer". Det som var noe overraskende med artikkelen var de manglende beskrivelser om "aggresjon" og øvrige bivirkninger ved bruk av anabole steroider, men Politiet fikk på slutten av artikkelen plass til uttalelse om at brukerne "glemmer kanskje skadevirkningene". Det var også uventet at beslaget av "våpen" ble nedtonet i artikkelen. Politiet forsøker i de fleste tilfeller å trekke paralleller mellom voldskriminalitet og anabole steroider, men benyttet ikke anledningen i denne artikkelen. Les artikkelen.

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

44 av 48

44. trening (rygg og biceps):

 • Markløft - 5 x 5 på 167 kg (87 % av 1RM)
 • Chin-up - 5 x 5 på 25 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 5 x 5 på 56 kg
 • Sittende hammercurl (hantler) - 5 x 5 på 23 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 38 av 48). Det var imidlertid en mindre svakhet for grepsstyrken og det ble bare 4 repetisjoner på det siste settet (dvs. til sammen 24 repetisjoner på de 5 settene). Jeg klarte 5 x 5 på øvelsen med chin-up, men det var noe smerter og ubehag i muskulaturen i øvre delen av høyre arm. Det var også svakhet for benkpress i går. Jeg tenker at dette har sammenheng med forkjølelsen i forrige uke. Jeg håper fortsatt at det er tilstrekkelig tid for gjenoppretting av styrken etter sykdom, men det er en begrenset tidsramme siden dette er den siste uken av forskningsprosjektet. På nåværende tidspunkt fremstår det som mer sannsynlig med reduksjon av styrke enn opprettholdelse av styrke på den kommende test av 1RM.

Jeg har tidligere nevnt (dvs. 39 av 48) at det var grums, krystaller, krystallisering mv. i den tredje flasken med S-4 (Andarine) fra SarmsX. Væsken ble imidlertid klar og gjennomsiktig etter kombinasjon med oppvarming av flasken i varmt vann og kraftig risting. Problemstillingen nå er at grumset kommer tilbake slik at øvelsen med oppvarming og risting må gjentas regelmessig. Jeg foretar kraftig risting av flasken før hver dosering, men i dag var det også nødvendig med oppvarming av flasken under varmt vann for å få klar og gjennomsiktig væske. Det er oppbevaring i romtemperatur slik at flasken er ikke blitt utsatt for ufordelaktige temperaturendringer etter mottak fra leverandør eller åpning for bruk, men innholdet synes å ha blitt påvirket av tidligere temperaturendringer. Grumset kommer tilsynelatende lett og raskt tilbake når det har vært krystallisering for væsken. Jeg tenker fortsatt at dette har ikke betydning for effektiviteten til preparatet. Det er i hvertfall ingen endringer for nattsynet og den gulaktige fargetoningen slik at bivirkningene er uendret. Virkestoffene synes å derfor være de samme.

I 2016 var det bruk av kapsler i forskningsprosjekter, mens det hittil i 2017 har vært bruk av flytende SARM. Leverandører av kapsler mener at ingredienser kan miste styrke og effektivitet i flytende form. Det blir også nevnt at kapsler blir ikke brutt raskt ned i magesekken og det blir derfor et jevnt opptak av virkestoffene kroppen. I tillegg kommer den åpenbare (men lite relevante) fordelen om unngåelse av den ubehagelige kjemiske smaken og lukten ved bruk av kapsler. Leverandører av flytende SARM mener imidlertid at ingrediensene er bare biologisk tilgjengelig som flytende kjemikalier og at innholdet i kapser er ikke SARM. Det er ofte påstander som at innholdet i kapser er prohormoner, efedrin eller andre sentralstimulerende midler. Jeg mener at argumentasjon er feilaktig og diskusjon er lite hensiktsmessig. SARM kan være biologisk tilgjengelig både som kapsler og som flytende kjemikalier samt at opptaket av virkestoffene i kroppen blir ikke påvirket om det er pulver eller væske. Jeg tenker at den egentlige problemstillingen er forskjeller i kvalitet på produktene fra leverandørene. Det er ingen tvil om at kvaliteten på slike uregulerte og ikke-godkjente legemidler er varierende. Det bør derfor ikke være fokus på valget mellom flytende eller kapser, men i stedet er det valget av leverandør, produkt, merke mv. som er avgjørende for resultatene. Brukererfaringer og omdømme til leverandørene, produktene, merket mv. er viktigere enn valget mellom kapsler eller flytende SARM. Det er ikke alltid samsvar mellom innholdet og etiketten. Dylan Gemelli (Personal Trainer, Gemelli Fitness) forsøker i en Youtube-video pr. 21.05.2017 å foreta sammenligning mellom kapsler og flytende SARM, dvs. hva som er mest effektivt og hva som gir grunnlag for bekymringer. Dylan Gemelli kan imidlertid ikke betraktes for å være en uavhengig og troverdig aktør i slike sammenhenger slik at det er åpenbart grunnlag for å være skeptisk til uttalelsene og videoene. Hans arbeidsoppgave er å bidra til markedsføring av preparater på informasjonskanalen iSarms for leverandøren SarmsX, mens han tidligere arbeidet for Sarms1. Ifølge egne uttalelser sluttet Dylan Gemelli hos Sarms1 siden det ikke var tilstrekkelig kvalitet på produktene, men han er oppdragstaker, ansatt mv. slik at arbeidsbetingelsene hadde trolig avgjørende betydning for beslutningen om å begynne hos SarmsX. Videoene på Youtube fremstår som informative og underholdende, men det er viktig å være oppmerksom på at dette er salgs- og markedsføringsbaserte fremstillinger av preparatene. Se videoen.

Det som blir interessant med det neste forskningsprosjektet er gjentakelsen av et tidligere prosjekt. I løpet av høsten 2016 var det et forskningsprosjekt på 6 uker med LGD-4033 (Legend) og GW-501516 (Cardarine) fra Olympus UK (Olympus Labs) som er leverandør av kapsler. I det neste forskningsprosjektet blir det bruk av LGD-4033 (Anabolicum) og GW-501516 (Cardarine) fra SarmsX som er leverandør av flytende kjemikalier. Jeg antar at oppstart for det neste prosjektet blir i løpet av august 2017 (dvs. etter sommerferien). Doseringene blir på 10 mg ed for LGD-4033 og 20 mg ed for GW-501516 (Cardarine) som er standard protokollen og det anbefalte nivået. Det blir et forskningsprosjekt med energi-/kalorioverskudd på +250 til +500 kcal slik at det er fokus på vektøkning (bulk). Målsetningene blir økning av muskelmasse, opprettholdelse av styrke og begrense økningen av kroppsfettet. I prosjektet med bruk av produktene fra Olympus UK (Olympus Labs) var det økning i kroppsfettet med ca. 58 %, kroppsvekten økte med ca. 11 %, muskelmassen økte med ca. 6 % og styrken økte med ca. 3 % (jfr. test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning). Nøkkeltallene fra prosjektet var skuffende og resultatet var mye dårligere enn ventet. Økningen av kroppsvekten på 9,1 kg fra 80,6 kg til 89,7 kg var fordelt på ca. 50 % for fett, ca. 29 % for muskelmasse og ca. 21 % for annet. Det var ikke spesielt imponerende når halvparten av vektøkningen var fett. Det blir derfor en interessant vurderingssak om preparatene fra SarmsX gir andre effekter og resultater enn Olympus UK (Olympus Labs). En annen vurderingssak er tidsrammen for bruk av SARM. I de fleste sammenhenger er det beskrivelser om minimum ca. 4 - 6 uker for få effekter, men at ca. 8 - 12 uker er optimalt for å få fulle effekter fra virkestoffene. Jeg kommer til å bruke preparatene i et forskningsprosjekt på 12 uker, men det blir test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning også i midten av prosjektet (dvs. etter 6 uker). Det blir derfor et tilfredsstillende sammenligningsgrunnlag mellom SarmsX og Olympus UK (Olympus Labs) som leverandører av SARM samt at forskjellene mellom 6 uker (kortvarig bruk) og 12 uker (langvarig bruk) blir identifisert og kartlagt. Er det vesentlige forskjeller i kvalitet på produktene mellom leverandørene? Er det vesentlige forskjeller mellom kortvarig og langvarig bruk av preparatene? Dette er problemstillinger som er grunnlaget for det neste prosjektprosjektet.

Det er mindre enn 1 uke igjen av det nåværende forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). Det blir test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse) i neste uke samt en avsluttende vurdering av preparatet.

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

43 av 48

43. trening (bryst, triceps og skulder):

 • Benkpress - 5 x 3 (- 1) på 122 kg (89 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 5 x 5 på 35 kg
 • Skulderpress (hantler) - 5 x 5 på 32 kg
 • Sidehev - 5 x 5 på 18 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 37 av 48), men antall repetisjoner ble redusert i benkpress. De fleste symptomene på forkjølelsen er borte og det ble ingen influensa (dvs. feber). Sår hals om natten var den første indikasjonen på sykdom for 6 dager siden. På nåværende tidspunkt er det ikke sår hals, tett nese, nysing, hosting eller hodepine slik at jeg fremstår som frisk, men det er fortsatt noe slapphet og det er ikke tilstrekkelig med energi på treningsøkten. Jeg har mistet styrke og muskulær utholdenhet i løpet av sykdomsperioden. Det burde imidlertid være tilstrekkelig tid til gjenoppretting før test av 1RM.

Dette er den siste uken i forskningsprosjektet på 8 uker med S-4 (Andarine) fra SarmsX. Jeg er fortsatt usikker på om målsetningen om reduksjon av kroppsvekten med -5 kg kan innfris, men jeg er mye mer positiv nå enn for ca. 1 - 2 uker siden. Økte doseringer for S-4 (Andarine) og mindre avvik fra kostholdsplanen har åpenbart bidratt til høyere fettforbrenning i avslutningsfasen på forskningsprosjektet. Jeg har omsider foretatt innstramming av beltespennet på buksen med et hakk slik at det er endringer for midje/hofte målet. Det antas at kroppsvekten er på 84-tallet nå, dvs. vektreduksjon på ca. -4 til -5 kg fra 88,8 kg som var utgangspunktet før oppstart på forskningsprosjektet. Det er ikke utenkelig at kroppsvekten blir på under 84-tallet på den offisielle innveiingen på treningssenteret. Det blir derfor interessant med vurdering av bevegelser for underhudsvann (ekstracellulær veske, ECW), kroppsfettet og muskelmassen på den kommende analysen av kroppens sammensetning (bodyanalyse). Vektreduksjonen var noe begrenset i den første delen av forskningsprosjektet og jeg hadde nærmest gitt opp målsetningen om -5 kg, men det har vært betydelig vektreduksjon i avslutningsfasen. Ved posering eller fleksing av muskler foran speilet er det åpenbart at magemusklene er blitt mer synlige nå. Ved riktig vinkel og passende belysning er det synlige mageruter for den øvre delen av magen, men det er antydning til bilring (lovehandle) for nedre delen av magen. Det synes også å være mer hardhet for den øvrige muskulaturen på kroppen slik at det antas at både kroppsfettet og kroppsvannet er redusert, men det er ingen vaskularitet. Jeg tror at fettprosenten er på 11-tallet nå (dvs. sammenlignet med 13,5 % ved oppstart).

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

42 av 48

42. trening (bein):

 • Knebøy - 4 x 8 på 137 kg (78 % av 1RM)
 • Stående tåhev - 4 x 10 på 137 kg
 • Beinspark - 4 x 10 på 75 kg
 • Lårcurl - 4 x 10 på 32 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 36 av 48).

Det har ikke vært vesentlige endringer for bivirkningene for øyne (dvs. nattblindhet og gulaktig fargetoning) etter økning av doseringen fra 70 mg ed til 80 mg ed for S-4 (Andarine) med virkning fra uke 7. Det er egentlig ingen merkbare forskjeller siden doseringen ble økt fra 50 til 60 mg ed i uke 3/4. Det er ikke blitt mer nattblindhet eller mer gulaktig fargetoning. Det er fortsatt tilstrekkelig med dempet takbelysning ved toalettbesøk om natten. Det kan være at nattsynet i svak belysning (dvs. i naturlig lys om kveld eller morgen) er blitt noe svekket. Jeg er oppmerksom på at det er mer bruk av lamper og takbelysning nå enn tidligere, men dette har ingen praktisk betydning. Det er ingen vesentlige problemer når det er litt belysning på kino eller gatelys ved gåturer om kvelden samt at tunnellys ved kjøring av bil er tilstrekkelig. Øyne må ha litt lys for å se. Uten litt lys er det helt mørkt for meg i slike omgivelser. Jeg tenkte at min toleranseevne var svak siden det ble bivirkninger på 60 mg ed, men når bivirkningene fremstår som uendret på 80 mg ed er det indikasjoner at toleranseevnen er akseptabel. Det er andre brukerrapporter som gir indikasjoner på akkumulerte bivirkninger på økte doseringer og at på ca. 80 - 125 mg ed overgår bivirkningene de positive effektene for preparatet. Problemstillingen med S-4 (Andarine) er at M1 metabolitten binder seg til reseptorene i netthinnen. Arten og omfanget av bivirkninger som følge av dette er noe varierende, men det er brukerrapporter om nattblindhet, gulaktig fargetoning, ømhet for øyne, svarte sirkler under øyne, lengre tid for tilpasning til mørkere omgivelser, sårbarhet ved svak belysning mv.

Det har ikke vært flere løpstreninger siden sist, men det er et tilstrekkelig grunnlag for vurdering av progresjon og utvikling ved etablering av de ukentlige trendlinjene. I den 7. uken ble det ny bestenotering for enkeltløp på 3:57 min/km og det var også bestenotering for gjennomsnittet for hele uken på under 4:00 min/km. Det innebærer at det har vært nye bestenoteringer for hver uke hittil i forskningsprosjektet. Det underbygger antakelsen om at S-4 (Andarine) har positiv påvirkning på utholdenhet siden det har vært gradvis økte doseringer fra 50 mg ed i uke 1 til 80 mg ed i uke 7. I løpet av de 2 siste ukene har fremgangen blitt noe avgrenset og det er indikasjoner på at toppen er nådd. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:35 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:37 min. og dårligste tid på 25:11 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:27 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 23:38 min. og dårligste tid på 23:53 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:23 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:03 min. og dårligste tid på 23:10 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 22:15 min. og dårligste tid på 22:43 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:03 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 21:25 min. og dårligste tid på 21:49 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:01 min/km (2 løpstreninger) - Beste tid på 21:07 min. og dårligste tid på 21:27 min.
 • Uke 7: Gjsn. på 3,59 min/km (2 løpstreninger) - Beste tid på 21:06 min. og dårligste tid på 21:20 min.

 

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

41 av 48

41. trening (rygg og biceps):

 • Markløft - 4 x 8 på 157 kg (82 % av 1RM)
 • Chin-up - 4 x 10 på 15 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 4 x 10 på 48 kg
 • Sittende hammercurl (hantler) - 4 x 9 (- 1) på 20 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 35 av 48), men antall repetisjoner ble redusert på sittende hammercurl som var den siste øvelsen på treningsøkten. Jeg hadde ikke tilstrekkelig kapasitet til opprettholdelse av antall repetisjoner. Det var også forlengende pauser mellom settene på dagens treningsøkt. Det er reduksjon i kapasiteten og den muskulære utholdenheten som følge av forkjølelsen.

Den 21. treningsøkten med løping er gjennomført. Tiden for segmentet på ca. 5,3 km ble på 21:21 min, dvs. 4:00 min/km. Jeg merker at det forhøyde energi-/kaloriunderskuddet i den siste uken og forkjølelsen får innvirkning på ytelsen. Det var egentlig fin flyt på løpingen, men jeg ble mer svett og mer andpusten enn tidligere. Pulsen var også nærmere grensen på 150. Jeg klarte uansett å oppnå et tempo på 4:00 min/km og det var hovedsakelig det reduserte tempoet i motbakken som var differansen fra bestenoteringen tidligere i uken. Jeg ble veldig andpusten i motbakken og det var melkesyre i lårmuskulaturen. Jeg tapte ca. 9 - 10 sekunder på dette sammenlignet med bestenoteringen. Det er ikke utenkelig at dette kan ha sammenheng med den påtrengende forkjølelsen som har plaget meg i de siste dagene (dvs. 40 av 48), men jeg er uansett fornøyd med gjennomføringen av løpstreningen og tempoet. Den muskulære utholdenheten er redusert på treningsøktene for styrke og utholdenheten ved løping er også påvirket. Det virker imidlertid som helsesituasjonen er under kontroll og det er noe skadebegrensning siden treningsøktene som inngår i forskningsprosjektet ikke er blitt påvirket i vesentlig omfang. Det er foreløpig ingen forhøyet kroppstemperatur eller feber, men de øvrige symptomene har ikke sluppet taket ennå. Jeg måtte stå over treningsøkten for kampsport i går siden dette er høyintensiv og krevende fysisk aktivitet. Med slappet, redusert energinivå, tung pust, lettere hodepine, sår hals, nysing og tett nese er det ikke tilstrekkelig med arbeidskapasitet til kampsport. Jeg har foretatt iverksettelse av tiltak ved å ha lengre pauser mellom settene på treningsøktene for styrke og treningsøktene for løping er innenfor rammen av moderat intensitet slik at dette har gått bedre enn ventet. Styrken og den muskulære utholdenheten er redusert, men det antas at dette kommer raskt tilbake når forkjølelsen er over. Forhåpentligvis skjer det innen tidspunktet for test av 1RM ved avslutning av forskningsprosjektet som er om litt over 1 uke. Siden tilstanden etter ca. 2 - 3 dager ikke har videreutviklet seg til feber er det lite sannsynlig at det blir influensa i denne omgang.

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

40 av 48

40. trening (bryst, triceps og skulder):

 • Benkpress - 4 x 7 (-2) på 109 kg (80 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 4 x 8 (-1) på 35 kg
 • Skulderpress (hantler) - 4 x 9 (-1) på 28 kg
 • Sidehev - 4 x 8 på 16 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 34 av 48), men antall repetisjoner ble redusert og det antas å være svakhet som følge av sykdom. 3 av 4 øvelser ble negativt påvirket. Jeg har fått en påtrengende forkjølelse og er på grensen til influensa, men treningsøkten ble gjennomført i sin helhet. Det var redusert energinivå, slapphet og tung pust. Styrken var ikke tilstrekkelig i dag, men under omstendighetene fremstår treningsøkten som akseptabel. Jeg måtte også ha forlengende pauser mellom settene, dvs. ca. 4 - 5 minutter sammenlignet med ca. 2 - 3 minutter som fremkommer av treningsplanen. Det var behov for lengre pauser for bedre restitusjon for muskulaturen og begrense belastningen for sentralnervesystemet. Jeg hadde ikke kapasitet til høyere intensitet i dag.

Som det fremkommer av treningsplan har jeg normalt pause på ca. 2 - 3 minutter mellom hver sett på treningsøktene for hypertrofi. Jeg ønsker ikke overdreven belastning eller tretthet for sentralnervesystemet (CNS) slik at pausene skal gi tilstrekkelig med restitusjon mellom settene til opprettholdelse av antall repetisjoner. Jeg bruker hovedsakelig baseøvelser slik at hensikten er sammensatte bevegelser og ikke forbrenning eller ødeleggelse av muskulaturen. For støtte- og isolasjonsøvelser ville det trolig vært fornuftig med kortere pauser (ca. 30 til 60 sekunder) ved fokus på hypertrofi og dermed åpning for reduksjon i ytelsen, men det innebærer mer krevende loggføring og oppfølging. For slike øvelser er det akseptabelt med styrkeavvik eller reduksjon i ytelsen for de 4 settene, dvs. reduksjon i antall repetisjoner eller vektbelastning. Inntil ca. -20 % reduksjon i ytelsen fra første til siste sett er ikke uvanlig for en hard treningsøkt med kortere pauser mellom settene. Jeg har mye fokus på baseøvelser i forskningsprosjekter siden de er lett målbare og sammenlignbare slik at inntil videre fremstår ca. 2 - 3 minutter pauser mellom settene som fornuftig for meg.

S-4 (Andarine) har ingen positive effekter på immun systemet. Jeg har på kort tid fått en påtrengende forkjølelse med slapphet, tung pust, svak hodepine, sår hals, tett nese, frysninger og nysing samt at det er økende omfang av muskel- og leddsmerter (doms) etter treningsøktene. Det er foreløpig ingen hosting eller feber, men alle de øvrige symptomene for influensa er identifisert. Det kan være vanskelig å skille mellom forkjølelse og influensa, men for meg er grensen ved feber. Jeg følte meg frisk kvelden før og gjennomførte den ordinære treningsøkten med kampsport, men våknet om natten med sår hals og det ble begynnelsen på den særegne prosessen som potensielt kan få konsekvenser for avslutningen på forskningsprosjektet. Styrken og den muskulære utholdenheten er redusert. Siden det ikke er tillatt med bruk av kosttilskudd (som for eksempel C-vitamin, plantebaserte midler som solhatt) eller legemidler (som for eksempel Paracetamol/Paracet, Pinex, Ibuprofen/Ibux) samt at det er ikke aktuelt med endringer i kostholdsplanen (som for eksempel appelsin, kiwi) i forskningsperioden er det ikke anledning for iverksettelse av mottiltak. Jeg ønsker å begrense antall faktorer som kan påvirke kroppsfettet, muskelmassen og styrken i perioden med bruk av SARM. Jeg var ikke uvel eller varm om morgen, men hvis det blir forhøyet temperatur eller feber er normal tidsramme for tilstanden på ca. 7 til 10 dager slik at det kan bli noe uheldig i avslutningsfasen på forskningsprosjektet. Jeg har merket at det har vært et redusert energinivå i den siste tiden, men jeg betraktet dette som normalt siden det har vært økende energi-/kaloriunderskudd og mindre avvik fra kostholdsplanen (dvs. reduksjon av karbohydrater). Det er ikke utenkelig at jeg har brygget på dette. Det er egentlig sjelden at jeg er syk (forkjølelse, influensa), men jeg kan være sårbar i perioder med fokus på vektreduksjon. Det har sammenheng med det reduserte matinntaket og opprettholdelse av høyt treningsvolum som gir mer belastning for kroppen. Jeg har gjennomført 40 treningsøkter for styrke, 20 treningsøkter for løping og 13 treningsøkter for kampsport i de siste ca. 7 ukene. Med energi-/kaloriunderskudd blir det mindre bredde i kostholdet som potensielt kan gi utilstrekkelig med vitaminer, mineraler og andre forebyggende ingredienser. Det virker derfor ikke som S-4 (Andarine) har hatt forsterkede effekter på immunforsvaret eller vært forebyggende for sykdom. MK-677 (Nutrobal) synes å være det eneste preparatet innenfor klassifiseringen av SARM som kan bidra til forsterket nivå på immunforsvaret.

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

39 av 48

39. trening (bein):

 • Knebøy - 5 x 5 på 152 kg (86 % av 1RM)
 • Stående tåhev - 5 x 5 på 152 kg
 • Beinspark - 5 x 5 på 80 kg
 • Lårcurl - 5 x 5 på 37 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 33 av 48).

Den andre flasken med S-4 (Andarine) fra SarmsX er tom og jeg har begynt på den tredje flasken. Den første flasken gikk tom etter 26 dager, mens den andre flasken gikk tom etter 19 dager. Det var noe kortere tid enn forventet. Den blå flasken fra SarmsX er på 30 ml og 1 ml er 50 mg. Ved dosering på 50 mg ed er en flaske tilstrekkelig til 30 dager, men siden jeg har hatt økninger i doseringene til 60 mg ed, 70 mg ed og nå 80 mg ed blir det kortere varighet på flasken. Det skal være tilstrekkelig med tre flasker for gjennomføring av forskningsprosjektet som er på 8 uker. Den tredje flasken har også en grønnaktig farge på væsken, men det var ikke en klar og gjennomsiktig væske i flasken. Det var mye grums med hvitaktig farge i flasken og jeg kunne knapt se måleenheten (dropper) i midten når jeg holdt flasken opp mot lyset. Det var samme farge, lukt og smak som i de tidligere flaskene, men med grumsete og uklar væske. Det antas å være dannelse av krystaller eller krystallisering (crystallization) i flasken, men det skal ikke gi grunnlag for bekymring. Jeg tenker at flasken er blitt utsatt for kjøligere temperaturer under transport. Jeg forsøkte med kraftig risting, men det var nytteløst. Det ble ikke foretatt utblanding av grumset og det var ingen forskjeller selv etter flere minutter med kraftig risting. Jeg valgte deretter å foreta oppvarming av flasken ved å holde den under rennende varmt vann fra springen og det fungerte bra. Det ble antydning til bedre oppløsning av væsken. Jeg måtte gjenta øvelsen med oppvarming av flasken og kraftig risting flere ganger, men nå er væsken i flasken blitt klar og gjennomsiktig. Etter det jeg forstår er ikke dette et uvanlig fenomen og det skal ikke påvirke effektiviteten for preparatet. Krystallisering kan skje med alle preparater i flytende form når det er ufordelaktige bevegelser i temperaturen, men kombinasjon med oppvarming av flasken i varmt vann og kraftig risting er tilstrekkelig til utblanding av krystallene i den kjemiske væsken.

Fædrelandsvennen hadde pr. 26.05.2017 en artikkel om "vanlige folk doper seg for å få sommerkroppen". Avisen er tydelig på at det er ikke bare kroppsbyggere som bruker anabole steroider og viser til 30 "vanlige" medlemmer fra treningssenter i Kristiansand er tatt for doping i en omfattende Politi-aksjon. Dette er "helt vanlige menn fra alle samfunnslag" sier representanten fra Politiet og understreker at "doping er snarvei til sommerkroppen". Det vises også til "store skadevirkninger" som depresjon, aggresjonsnivå og barnløshet. Det er alltid beskrivelser om aggresjon i slike nyhetssaker, men også depresjon er en gjenganger. Barnløshet var imidlertid en noe overraskende vinkling. Jahn Olav Marum (som er senterleder på treningssenteret Spicheren i Kristiansand) synes å være enig i vurderingen til Politiet og bekrefter at "det har endret seg mye i de siste årene". Ifølge han blir ulovlige preparater brukt for å bli slankere, for å få økt toleransenivå for mengdetrening og for å få definert muskulatur, dvs. det er ikke bare bruk innenfor kroppsbygger- og styrkeløftermiljøet som har fokus på muskelvolum og styrke. Jahn Olav Marum har ingen utdannelse eller erfaring innenfor trening, kosthold, ernæring eller fysiologi, men blir benyttet som fagperson om bruken av anabole steroider siden han er senterleder på et treningssenter hvor medlemmer er tatt i doping. Før Jahn Olav Marum i 2015 ble senterleder på treningssenteret arbeidet han innenfor reiseliv, turisme mv. og hensikten med ansettelsen synes å være å bruke hans kompetanse innen ledelse til videreutvikling, organisering og drift av treningssenteret. Han arbeider ikke som personlig trener (PT). Les artikkelen.

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

38 av 48

38. trening (rygg og biceps):

 • Markløft - 5 x 5 på 167 kg (87 % av 1RM)
 • Chin-up - 5 x 5 på 25 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 5 x 5 på 56 kg
 • Sittende hammercurl (hantler) - 5 x 5 på 23 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 32 av 48). Grepsstyrken fremstår som tilstrekkelig og det er ingen indikasjoner på svakheter i utførelsen for markløft.

Den 20. treningsøkten med løping er gjennomført. Tiden for segmentet på ca. 5,3 km ble på 21:06 min, dvs. 3:57 min/km. Dette er ny bestenotering både for den samlede tiden på distansen og tempo pr. km som jeg hovedsakelig har fokus på. Distansen kan være noe varierende (dvs. +/- 50 til 100 meter) slik at tempo er mest relevant i denne sammenheng. Det er positivt med ny bestenotering i den 7. uken på rad og etter økning av doseringen til 80 mg ed for S-4 (Andarine). Dette er den andre noteringen på under 4:00 min/km som antas å være et motstandsnivå siden det er fokus på "moderat intensitet". På treningsøkten var 4 av 5 runder på under 4:00 min/km og det var bare på runden med motbakke at tiden ble på over 4:00 min/km. Det var egentlig ikke en spesielt krevende treningsøkt, men det var følelse av å være mindre andpusten og samtidig ha mer laktatsyre (melkesyre, stivhet) i muskulaturen i låret. Det er i utgangspunktet en litt uvanlig kombinasjon siden det er økning i tempo, men jeg tenker at dette er som følge av energi-/kaloriunderskuddet på ca. -450 kcal i forrige uke. Det har ikke vært avvik fra kostholdsplanen i den siste uken og siden avvikene innebærer oppkarbing har inntaket av karbohydrater vært lavt i perioden. Det antas å være mer laktatsyre i muskulaturen når det er mindre karbohydrater eller energinivå for kroppen.

Jeg har tidligere nevnt artikkelen i Aftenposten pr. 14.05.2017 om "ungdom opplever kroppspress" (dvs. 33 av 48). I artikkelen kommer Christine Sundgot-Borgen fra Norges Idrettshøyskole om 10 tips for å bli kvitt kroppspresset. Et av tipsene var "vær selektiv på sosiale medier" og hensikten var at det bør unngås å bruke tid på profiler som gir svekket selvfølelse. Organisasjonen Royal Society for Puplic Health (RSPH) fra England har pr. 19.05.2017 publisert en undersøkelse om #StatusOfMind hvor det kommer frem at Instagram, Snapchat, Facebook og Twitter (i den rekkefølge) er de sosiale medier som har netto negativ innflytelse ("net negative") på den mentale helsen og selvfølelsen for ungdommer ("Instagram ranked worst for young peoples mental Health"), mens Youtube er faktisk det eneste av de sosiale medier som har netto positiv innflytelse ("net positive"). Alle de sosiale medier har negativ effekt på søvn ("sleep"), men det virker som Youtube er bedre for bevissthet ("awareness"), angst ("anxiety"), depresjon ("depression") og ensomhet ("loneliness"). I tillegg er Youtube mye mindre negativt for kroppsbilde ("body image") enn de øvrige sosiale medier. Det virker derfor som film er bedre enn bilder for selvfølelsen til unge personer. Det antas at den samfunnsmessige situasjonen i England og Norge er sammenlignbar slik at undersøkelsen er trolig treffende også for norske forhold. Dette blir bekreftet av hekkeløper Isabelle Pedersen (25 år, 170 cm, 61 kg) som blir "dårlig av å sjekke Instagram" ifølge en artikkel i Aftenposten pr. 17.05.2017. Hun sier at "når jeg blar nedover Instagram tenker jeg så jævlig dårlig trent jeg er" og hun får derfor en "dårlig følelse" av å bruke sosiale medier. Isabelle Pedersen har BMI på 21,1 og det er innenfor rammen av "normal kroppsvekt" som er fra 18,5 til 24,9. Den generelle utviklingen i Norge beveger seg imidlertid i retning av overvekt (BMI på +25) og fedme (BMI på +30). I 1980 var ca. 44 % av nordmenn overvektige, mens nå er ca. 53 % overvektige (dvs. mer en halvparten av befolkningen). Det tilsvarer ca. 2 787 000 personer i 2017 sammenlignet med ca. 1 794 000 personer i 1980. Det økte forholdstallet sammen med den økte befolkningen i landet innebærer ca. 1 000 000 flere overvektige personer i løpet av de siste ca. 37 årene. Økningen er størst hos den yngre delen av befolkningen og særlig hos unge menn. Hovedårsaken antas å være som følge av endringer i kosthold og trening. Det er reduksjon i fysisk aktivitet og økning i energi-/kaloriinntaket. Dette er egentlig vanskelig å forstå siden bildet som blir presentert i media med nyhetssaker om trening, kosthold, prestasjonsfremmede midler (anabole steroider, kosttilskudd) og kroppspress gir andre oppfatninger. Det er uansett en uheldig kombinasjon som gir grunnlag for utvikling av overvekt. Siden den største vekstgruppen for overvektige er nettopp barn og ungdom vil det på et fremtidig tidspunkt bli økning i andelen av voksne med overvekt og fedme. Det kan tenkes at kroppspress, drømmekropp, fitnesskonkurranser, sosiale medier mv. er forebyggende og samfunnsmessige tiltak. Alternativet med overvekt og fedme er et mer alvorlig samfunnsproblem. I stedet for at bilder på Instagram, Snapchat mv. skal gi frustrasjon, depresjon, bekymring, angst, sorg, nervøsitet, stress mv. for ungdommer bør det brukes til å oppnå bedre motivasjon, konsentrasjon, fokus, disiplin, kapasitet mv. for iverksettelse eller gjennomføring av kostholds- og treningsopplegg. Det synes å være slapphet og treghet i samfunnet. Ungdommene som blir negativt påvirket ved å se på bilder av "drømmekropp" og betrakter det som "kroppspress" fremstår som tiltaksløse og det er manglende disiplin. Det blir depresjon i stedet for motivasjon.

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

37 av 48

37. trening (bryst, triceps og skulder):

 • Benkpress - 5 x 4 på 122 kg (89 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 5 x 5 på 35 kg
 • Skulderpress (hantler) - 5 x 5 på 32 kg
 • Sidehev - 5 x 5 på 18 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 31 av 48).

Det er foretatt økning i doseringen for S-4 (Andarine) med +10 mg ed (+14,3 %) fra 70 mg ed til 80 mg ed. Jeg beholder doseringen på 80 mg ed i de resterende 2 ukene av forskningsprosjektet.

Det var ingen avvik fra kostholdsprogrammet i forrige uke (dvs. uke 6). Jeg har stått over kvelds hver dag og det antas at det gjennomsnittlige energi-/kaloriunderskuddet var på ca. -450 kcal. Sammen med de økte doseringer for S-4 (Andarine) er det forventninger om økning i fettforbrenning i avslutningsfasen på forskningsprosjektet. Jeg merker at det generelle energinivået er svekket og sultfølelsen er økende, men kontrollerbar slik at disiplin er tilfredsstillende. Jeg har hatt flere tilfeller med nattlige leggkramper eller smertefulle sammentrekninger i leggmuskulaturen i den siste tiden. Det kan være som følge av at det reduserte energinivået og dermed utilstrekkelig restitusjon slik at de ordinære treningsøktene fremstår som hard fysisk aktivitet for kroppen. Det kan også være væsketap. S-4 (Andarine) skal angivelig redusere underhudsvannet og ekstracellulær veske (ECW), men jeg betrakter ikke dette som et vanndrivende middel. Det har heller ikke vært sterkt svetting på treningsøktene. Jeg drikker uansett mindre vann nå etter at bruken av Fun Light som smakstilsetning ble avsluttet. Det er ingen bruk av kosttilskudd i forskningsprosjekter (dvs. for å begrense antall variabler som påvirker styrke, muskelmasse og kroppsfettet) slik at magnesium tabletter er uaktuelt.

Jeg har tidligere nevnt artikler i Aftenposten pr. 19.05.2017 om "kur med anabole steroider" (dvs. 32 av 48) og pr. 14.05.2017 om "ungdom opplever kroppspress" (dvs. 33 av 48). De tre brukerne av anabole steroider som frivillig velger å stå frem med historiene sine føler seg "glemt av helsevesenet" og vil ha "oppmerksomhet mot et system som ikke fungerer" (dvs. det norske helsesystemet). Det er beskrivelser om "store forskjeller" i behandlingstilbudene for kvinner (som "slutter å spise for å se bra ut") og menn (som "bruker anabole steroider for å se bra ut"). Det skjer angivelig "ingenting" hvis en mann sier til fastlegen at han bruker anabole steroider. Sammenligningen med kvinner som har spiseforstyrrelser er både upassende og lite treffende i en slik sammenheng. Det kommer heller ikke frem i artikkelen hva som egentlig er problemet med helsesystemet eller hvilke behandlingstilbud som er ønsket av brukerne av anabole steroioder. Journalisten har hovedsakelig fokus på konsekvenser av bivirkningene som "aggressivitet og dårlig impulskontroll" samt at bruken av anabole steroider er som følge av "kroppspress" og "drømmekropp". En av brukerne (Erlend som er student og politisk engasjert) bekrefter for øvrig at han "ble enda større drittsekk" etter bruk av anabole steroider, men ut over dette ble ikke aggressivitet, impulskontroll, helsesystemet, behandlingstilbud mv. diskutert med brukerne. Artiklene var hovedsakelig basert på uttalelser fra Politiet og utvalgte fagpersoner som åpenbart er negativ til anabole steroider. Den underliggende vinklingen på nyhetssakene hadde negativ fremtoning og det var ingen nøytral fremstilling av saksforholdet. Brukerne av anabole steroider har selvsagt fokus på bivirkninger og behandling av bivirkninger, men problemstillingen synes å være manglende tillit til fastlegen. De kan ikke stole på fastlegen. Siden de fleste ikke har tillitt til fastlegen eller får ikke bistand fra fastlegen (jfr. "det skjer ingenting") er det risiko for at bivirkningene blir ukontrollerbare. Det brukerne av anabole steroider egentlig ønsker fra helsesystemet er relevante blodprøver og det klarte ikke journalisten å få frem i artikkelen. Det er ønskelig med måling av kreatinin (dvs. et mål på nyrefunksjon, om nyrene filtrerer blodet), nitrogen BUN (dvs. et mål på nitrogen innholdet i urea, om nyrene og lever virker hensiktsmessig), estimert glomerulær filtrasjon eGFR (dvs. et mål på nyrefunksjon, påvise endringer for nyrefunksjon), blodtrykk (dvs. måling av risiko for hjerte- og karsykdommer), blodfettprofil (dvs. måling av kolesterol, fettstoff), hemoglobin (dvs. måling av blodprosent, oksygenbærende delen i de røde blodcellene) og hematokrit (dvs. måling av blodvolumet, mengden av røde blodlegemer). Ved jevnlig kontroll av slike blodverdier kan brukeren av anabole steroider få indikasjoner på ulike medisinske sykdommer eller tilstander på et tidligere tidspunkt (dvs. unngå problemer med nyre, lever og hjerte ved å redusere eller avslutte bruken på riktig tidspunkt, andre behandlingstiltak, eller -opplegg, PCT mv.). Taushetsplikten til fastlegen har begrensninger og det er tre unntak som er aktuelle. Det første unntaket er for oppfyllelse av helsemessige krav til førerkort og sertifikat. Siden Politiet er tydelig på at de ikke ønsker brukere av anabole steroider i trafikken er det risiko for varsling fra helsepersonell. Det andre unntaket er for avvergelse av alvorlig skade på person eller eiendom. Også her er Politiet tydelig på sammenhengen mellom anabole steroider og vold, kriminalitet, terror mv. slik at det er risiko for varsling fra helsepersonell. Det tredje unntaket er varsling til barnevernstjenesten hvis brukeren av anabole steroider har barn som potensielt kan bli mishandlet eller være i en situasjon med omsorgssvikt. Barnevernstjenesten tar selvsagt kontakt med Politiet, fastlege, barnehage, skole, ektefelle/samboer/kjæreste mv. ved aksjoner i slike sammenhenger. I alle situasjoner blir trolig beskrivelsene om risiko for "aggressivitet og dårlig impulskontroll" benyttet som grunnlag for varslingen. Konsekvensen av varslingen kan bli pågripelse, ransakelse, siktelse og forelegg (evt. dom) for dopingovertredelse samt tilbakekallelse av førerkort, sertifikat, løyve, autorisasjoner mv. Problemstillingen for fastlegen er at bruken av anabole steroider er ulovlig slik at vedkommende kan ikke bidra til videre bruk. Det er etiske vurderinger hos fastlegen som gir begrensinger og det er forståelig slik regelverket er. I tillegg er kompetansen til fastlegen om anabole steroider begrenset. Det er bare 21 av totalt 29 329 leger i Norge (dvs. 0,06 %) som har gjennomført det nettbaserte 3-timers kurset "styrke dopingkunnskapen hos legestanden" som Antidoping Norge og Den norske Legeforening lanserte pr. 15.11.2016. Det gir også indikasjoner på at interessen for fagområdet hos legestanden er totalt fraværende. Formålet med kurset er å "oppdage dopingbruk" samt "utrede og behandle" personer som bruker eller har brukt dopingmidler. Dette er for øvrig et poenggivende kurs som teller som videre- og etterutdanning for leger. Brukerne av anabole steroider er oppmerksom på risiko for bivirkninger, men får ikke tilgang til jevnlige og relevante blodprøver for vurdering av den medisinske tilstanden. Det innebærer økt risiko for uønskede bivirkninger og manglende helsemessig oppfølging av bivirkningene. Hvis brukerne av anabole steroider får tilgang på jevnlige og relevante blodprøver er det anledning for iverksettelse av tiltak og begrense de skadelige helsemessige virkningene. Myndighetene har sterkt fokus på vern av folkehelsen. Det synes å være likebehandling mellom dopingovertredelser (straffeloven § 234 og 235) og narkotikaovertredelser (straffeloven § 231 og 232). Personer som bruker prestasjonsfremmede midler synes å være mer opptatt av trening, kosthold, helse, kropp og velvære enn den øvrige delen av befolkningen slik at prioriteringene i lovreguleringen fremstår som lite hensiktsmessig. Det synes å være urealistisk med dopingfritt samfunn når det angivelig er 200 000 personer (4 %) som bruker anabole steroider i Norge (ifølge undersøkelsen til Actis som riktignok kan være villedende og feilaktig). De forebyggende tiltakene er fokusert på å stoppe bruken med strengere og bredere lovregulering. Resultatet av lovreguleringen er ikke at prestasjonsfremmende midler blir borte fra markedet, men at kvaliteten blir varierende og risikoen for brukerne blir høyere. I tillegg får ikke brukerne tilgang til fastlege med tilstrekkelig taushetsplikt, interesse for fagområdet, kompetanse om fagområdet mv. og som heller ikke kan gi brukerne de blodprøver som er ønskelig for vurdering eller overvåking av den helsemessige tilstanden. Det blir derfor vanskelig med identifisering av fornuftige og hensiktsmessige behandlingstiltak. Det virker derfor som kontakt med andre personer for deling av brukererfaringer, omdømme til produktene og leverandørene, egen forskning og utvikling, informasjonsinnsamling fra åpne kilder og lukkede, egenbehandling av symptomer på bivirkninger mv. blir alternativet i en slik sammensetning for å unngå de planløse aktivitetene som prøving og feiling.

Currently on: 80 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

36 av 48

36. trening (bein):

 • Knebøy - 4 x 8 på 137 kg (78 % av 1RM)
 • Stående tåhev - 4 x 10 på 137 kg
 • Beinspark - 4 x 10 på 75 kg
 • Lårcurl - 4 x 10 på 32 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 30 av 48).

Jeg er ferdig med de første 6 ukene av forskningsprosjektet med S-4 (Andarine). Det er fokus på protokollen for doseringer som ble fastsatt før oppstart på forskningsprosjektet. Det innebærer økning i doseringen med +10 mg ed (+14,3 %) fra 70 mg ed til 80 mg ed i de siste 2 ukene. Det har ikke vært endringer for de identifiserte bivirkningene for øyne (dvs. nattblindhet og gulaktig fargetone) i de siste 2 ukene. Det synes ikke å være forskjeller mellom doseringene på 60 mg ed og 70 mg ed. Det er ikke blitt mer nattblindhet, mer gulaktig fargetone eller andre bivirkninger. Det er faktisk slik at den gulaktige fargetonen er ikke plagsomt for meg og jeg har ikke hatt fokusert på dette i den siste tiden. Det ble normalt og endringene i fargetoningen er ubevisst for meg. Øyne synes å være mindre ømme nå og det er ingen problemstillinger. Jeg har ikke brukt øyendråper. Jeg tenkte at det kunne bli utfordringer for tilpasning ved overgang fra lyse til mørke omgivelser og at jeg kunne bli mer sensitiv for svakt lys i mørket, men det har ikke skjedd. Jeg forventer derfor heller ikke at det blir identifiserbare forskjeller mellom 70 mg ed og 80 mg ed i avslutningsfasen. Jeg har fortsatt forhåpninger om at de økte doseringene kan bidra til økning i fettforbrenning og økning i styrke, men forventningene er nedtonet og redusert. Treningsøktene i de siste ukene gir indikasjoner på opprettholdelse av styrken, men jeg er ikke fornøyd med fettforbrenningen og det er lite sannsynlig at målsetningen om vektreduksjon på -5 kg blir innfridd. Jeg antar at vektreduksjon på -3 til -4 kg er mer realistisk slik situasjon er på nåværende tidspunkt. Det innebærer trolig at fettprosenten blir på ca. 11,5 til 12,5 % (og ikke 10-tallet som var målsetningen). Energi/-kaloriunderskuddet har vært i den øvre delen av intervallet fra -250 til -500 kcal slik at det er ingen indikasjoner på at S-4 (Andarine) har positive mereffekter på fettforbrenningen eller kroppsvannet. Bevaring av muskelmasse er vanskelig (eller umulig) ved negativ energibalanse. S-4 (Andarine) synes ikke å være tilstrekkelig anabolt til bevaring av muskelmassen i et kalorifattig miljø og det antas at den kommende analysen av kroppens sammensetning vil vise reduksjon. For meg fremstår det egentlig som noe overraskende at S-4 (Andarine) skal være best egnet ved fokus på vektreduksjon. Det synes ikke å være spesielle egenskaper for kroppsfett, styrke, muskelmasse mv. for det som fremstår som et svakt SARM. Jeg gjør oppmerksom på at dette er overfladiske og generelle vurderinger før avslutningsfasen på forskningsprosjektet. Det gjenstår 2 uker med dosering på 80 mg ed, test av 1RM og analyse av kroppens sammensetning (bodyanalyse) før endelig og avsluttende vurdering av preparatet.

Det har ikke vært flere løpstreninger siden sist, men 2 til 4 treningsøkter med løping i uken fremstår som tilstrekkelig grunnlag for vurdering av progresjon og utvikling ved etablering av ukentlige trendlinjer. I den 6. uken har det både vært tilbakefall (ved at den dårligste tiden var svakere enn bestetiden i uken før) og fremgang (ved at det ble ny bestenotering). Det gir indikasjoner på at toppen kan være nådd. 4:00 min/km representerer et motstandsnivå. Det har vært en notering på 3:59 min/km, men jeg klarer ikke dette over flere løpstreninger i samme uke slik at gjennomsnittet blir under motstandsnivået. Med begrensningen på puls på 150 som er satt for moderat intensitet er det egentlig ikke forventninger om bedre tider, høyere tempo mv. enn dette. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:35 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:37 min. og dårligste tid på 25:11 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:27 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 23:38 min. og dårligste tid på 23:53 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:23 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:03 min. og dårligste tid på 23:10 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 22:15 min. og dårligste tid på 22:43 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:03 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 21:25 min. og dårligste tid på 21:49 min.
 • Uke 6: Gjsn. på 4:01 min/km (2 løpstreninger) - Beste tid på 21:07 min. og dårligste tid på 21:27 min.

 

Det kan også foretas oppstilling basert på doseringen for S-4 (Andarine) for å få frem effektene på de ulike nivåene:

 • 50 mg ed: 4:30 min/km
 • 60 mg ed: 4:18 min/km
 • 70 mg ed: 4:02 min/km

 

På de ca. 6 - 7 prøvetreningene i ukene før oppstart på forskningsprosjektet var det tidsnoteringer på ca. 5:00 min/km. Jeg er tviler på om dette er et fornuftig sammenligningsgrunnlag. Jeg har bedre fokus, motivasjon, konsentrasjon, kapasitet mv. i perioden med forskningsprosjekter sammenlignet med treningsøkter i den øvrige perioden. Det vises også på pulsnoteringene som var på nærmere 140 på prøvetreningene, men som hovedsakelig har vært på nærmere 150 i perioden i forskningsprosjektet. Det mest korrekte synes å være å foreta sammenligninger mellom uke 1 og uke 2 for vurdering av de reelle effektene for doseringen på 50 mg ed. I såfall blir oppsettet som følgende:

 • Uke 0: 4:35 min/km
 • 50 mg ed: 4:27 min/km (uke 2)
 • 60 mg ed: 4:18 min/km (uke 3 og 4)
 • 70 mg ed: 4:02 min/km (uke 5 og 6)

 

Det er ingen tvil om at prestasjon på treningsøktene for løping ble vesentlig bedre ved dosering på 70 mg ed. Dette er også sammenlignbart med treningsøktene for styrke. Det ble fra uke 1 til uke 4 foretatt identifisering av svakheter ved reduksjon i antall repetisjoner på flere øvelser (dvs. 3 av 24 øvelser og 12,5 %), men det ble gjenvunnet i uke 5 og antall repetisjoner er ved utgangen av uke 6 uendret sammenlignet med før oppstart på forskningsprosjektet. I et slikt perspektiv blir det interessant med vurdering av hvilke mereffekter som kan oppnås på 80 mg ed i de 2 siste ukene av forskningsprosjektet. Det kan være ulike vurderinger for hva som er optimal dosering (sweet spot) for SARM. For de fleste preparater vil høyere dosering gi bedre effekter, men det er avgrensninger inntil et ubestemt og individuelt nivå. For S-4 (Andarine) er det beskrivelser om at doseringen bør aldri gå over 100 mg ed, men jeg er ikke i nærheten av dette.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

35 av 48

35. trening (rygg og biceps):

 • Markløft - 4 x 8 på 157 kg (82 % av 1RM)
 • Chin-up - 4 x 10 på 15 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 4 x 10 på 48 kg
 • Sittende hammercurl (hantler) - 4 x 10 på 20 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 29 av 48).

Den 19. treningsøkten med løping er gjennomført. Tiden for segmentet på ca. 5,3 km ble på 21:07 min, dvs. 3:59 min/km. Dette er ny bestenotering. 4.00 min/km er et nivå som antas representere en motstand eller taket for intervallet innenfor rammen av moderat intensitet. Tidligere i uken ble det et svakt tilbakefall etter at motstandsnivået ble testet i forrige uke. Om dagens brudd på motstandsnivået betyr signal om videre fremgang er tvilsomt, men det er uansett positivt at det blir bestenotering i den 6. uken på rad og det underbygger at S-4 (Andarine) har hatt positive effekter på utholdenhet. Det har vært gradvise og periodevise økninger i doseringene fra 50 mg ed i uke 1 til 70 mg ed i uke 6.

NRK hadde pr. 10.05.2017 en artikkel om at "over 100 utøvere dopingtatt etter retesting av OL-prøver". Det er nye testmetoder av nedfryste blodprøver fra Beijing (2008) og London (2012) som nesten daglig i "det siste halvannet året" har gitt nye positive prøver, nye avsløringer og nye slaktoffer i media. "Internasjonale olympiske komité (IOC), det internasjonale antidopingbyråret (WADA) og de internasjonale særforbundene" gjennomfører en "omfattende prosess med retesting av gamle prøver". Årsaken er at de nåværende instrumentene er "mer sensitive" slik at "enda lavere" konsentrasjoner blir påvist. Det er også nedbrytningsstoffer (langtidsmetabolitter) som kan påvises i mye lengre tid etter inntak enn de stoffene som var kjent i tidligere år. Det tidligere smutthullet om at enkelte midler ikke vises på tester er borte siden det foretas retesting på fremtidige tidspunkter når nye og bedre analysemetoder er utviklet. Foreldelsesfristen er på hele 10 år, dvs. det er ca. 1 år igjen før blodprøvene fra Beijing er foreldet og ca. 5 år igjen før blodprøvene fra London er foreldet. IOC har hovedsakelig fokus på anabole steroider som skal være "lett å avdekke" og "østeuropeiske utøvere og vektløfting" blir selvsagt prioritert. EPO kan gi fordeler innenfor idretter med utholdenhet, men det er mer komplisert å avdekke og analysemetodene må forbedres slik at begynner å haste for blodprøvene fra Beijing. Det er til sammen 111 utøvere som deltok i Beijing og London som foreløpig har fått positive prøver etter retesting. Det synes å være anabole steroider som Winstrol (Stanozolol), Anavar (Oxandrolone), Turinabol (Dehydrochlormethyltestosterone) og Dianabol (Methandrostenolon) som blir foretrukket av de østeuropeiske utøverne (Russland, Hviterussland, Ukraina, Azerbaijan, Armenia, Moldova mfl). Som er påfallende er at dette er ikke nye og ukjente preparater. Dette er blant de meste kjente anabole og androgene steroidene i verden. Winstrol ble utviklet i 1962, Anavar i 1964, Turinabol i 1965 og Dinanbol i 1957. Utøverne fra Kina bruker GHRP-2 som er et peptide eller veksthormon. Italia, Spania, Tyskland mfl. har utøvere som har brukt CERA (dvs. lignende som EPO og NESP) og det er hovedsakelig av syklister. Det er også kortdistanseløper fra Jamaica som har brukt DMAA (methylhexanamine) som er et sentralstimulerende stoff som gir økt energinivå, fokus, utholdenhet mv. USA er ikke på listen. Det er mange eksperter og kommentatorer som f. eks. Vebjørn Rodal som er etterpåkloke og betrakter tidligere prestasjoner til idrettsutøverne som "mistenkelige" etter at de positive testene er påvist. Det er ikke tillatt å bruke stoffene som står på dopinglisten til idretten og det er uavhengig av dosering (dvs. ingen grenseverdier). Antonina Krivosjapka (Russland) blir brukt som slaktoffer i artikkelen til NRK. Hun var "svært god" og "mistenkelig god" på 4 x 400m stafett under London-OL i 2012, men prestasjon blir undervurdert og bortforklart som følge av "lavere konsentrasjon" av Turinabol i blodprøven. Konsentrasjon i blodprøven var av slik størrelse at det var først 5 år senere med nye og avanserte analysemetoder at hun ble "avslørt". Det er viktig å være oppmerksom på at det var "gode" analysemetoder også i 2012. Det er ikke mange år siden slik at det er ikke grunnlag for sammenligning med 1970- og 80-årene. Turinabol ble utviklet i 1965 slik at det var ikke et nytt og ukjent stoff i 2012. Det bør gi perspektiver på hvilke bagatellmessige blodverdier som blir påvist i de nye analysemetodene i 2017. Turinabol er lavandrogent og kan brukes av kvinner uten viriliserende effekt (dvs. uten utvikling av sekundære mannlige kjønnskarakterer). En oversikt viser at dosering på 20 mg ed for Turinabol i periode på 11 uker (3 måneder) kan gi forbedringer på inntil ca. 4 - 5 sekunder på 400m for kvinner (dvs. ca. 7 - 8 % forbedring). Bestenoteringen til Antonina Krivosjapka er på 49,29 på 400m og den ble satt i 2009, dvs. hun var ikke på sist beste nivå under OL i 2012. Hvilken dosering som er brukt når det bare er "lavere konsentrasjoner" i blodet er usikkert, men mest sannsynlig hadde Antonina Krivosjapka brukt dopingmidlet i en tidligere periode lenge før OL og det er tvilsomt om det overhodet var effekter under konkurransen. Siden det var spor av stoffet i blodprøven må resultatet slettes slik regelverket til WADA er, men hennes prestasjon på 2. etappe på stafetten bør ikke undervurderes og bortforklares med doping. Det er ikke sikkert at den "lavere konsentrasjon" av dopingmidlet i blodprøven hadde effekter på henne på det tidspunktet. Det er nulltoleranse (såkalt ren idrett) innenfor konkurranser, men det er ikke utenkelig at grenseverdier eller vesentlighetsgrenser i slike sammenhenger kan være hensiktsmessig. Ved deltakelse i konkurranse er det fornuftig med sammenlignbare forhold og likhet mellom de aktive utøverne slik det kan være krevende med regulering av grenseverdier. Saken med Therese Johaug og hennes bruk av Clostebol kunne f. eks. vært unngått med grenseverdier. På samme måte som Therese Johaug (som ifølge medier i Norge) ikke hadde prestasjonsøkende effekter av Clostebol siden konsentrasjonen i blodet var på 13 nanogram pr. milliliter kan det være at de "lavere konsentrasjonene" fra Turinabol hos Antonina Krivosjapka ikke hadde prestasjonsøkende effekter for henne. Laboratorier kan i 2017 analysere ned til 5 ng/ml. Det tilsvarer 1/2 sukkerbit i et olympisk svømmebasseng som inneholder 2 500 000 liter med vann. For å sette dette i et enda mer uforståelig perspektiv er 1 nanogram det samme som 0,0000000001 gram. Les artikkelen.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

34 av 48

34. trening (bryst, triceps og skulder):

 • Benkpress - 4 x 9 på 109 kg (80 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 4 x 9 på 35 kg
 • Skulderpress (hantler) - 4 x 10 på 28 kg
 • Sidehev - 4 x 8 på 16 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 28 av 48).

I den sisten tiden har det vært flere nyhetssaker i aviser, radio mv. om at "4 % av befolkningen i Norge har brukt eller bruker anabole steroider" og det utgjør ca. 200 000 personer i landet. Andelen på 4 % er opprinnelig basert på en ungdomsundersøkelse (dvs. studenter fra 18 til 25 år) som er gjennomført av Actis i oktober 2016, men de utvalgte fagpersonene som journalistene tar kontakt med mener at forholdstallet er veiledende for hele befolkningen. Tallet på 200 000 personer blir dermed gjentatt i flere sammenhenger og til slutt blir det en etablert sannhet i media. Det er viktig å være oppmerksom på at Actis (tidligere Avholdsfolkets Landsråd) er en interesseorganisasjon og formålet er å "redusere omfanget av alkohol, narkotika, pengespill og doping"og. Organisasjonen arbeider utelukkende med tilretteleggelse av statistikk og informasjon som kan brukes til å fremme formålet. Det er ikke utenkelig at spørsmålsstillingen (og dermed statistikken, informasjon mv.) er tilrettelagt og tilpasset den ideologiske blindheten. Organisasjonen får hele NOK 14 mill. i statsstøtte (2016-tall) og er godkjent av norske myndigheter som rusfeltets samarbeidsorganisasjon. Mina Gerhardsen (datter til Rune Gerhardsen) er generalsekretær i organisasjonen og hun er "bekymret" for at dopingbruken er som følge av "snarvei til drømmekropp" og "sterkt kroppspress". Enhver påstand som kan brukes til å skremme publikum og beslutningstagere blir hentet frem fra statistikken. Samtidig etterlyser hun "bedre spredning av kunnskap" om bivirkningene, dvs. mer "skremselspropaganda" som faktisk Politiet omsider ønsker å redusere arten og omfanget av. Det var en webbasert undersøkelse med svar fra 1 000 studenter. Utvalget på 1 000 personer er ikke uvanlig i spørreundersøkelser eller meningsmålinger, men gruppen var fordelt på ca. 75 % jenter og ca. 25 % gutter. Det er påfallende at forholdstallet for jenter i gruppen er av slik størrelse og det er derfor ikke utenkelig at dette er årsaken til at statistikken viser at bruken hos nettopp jenter er økende. Jeg tenker at dette kan også være noe av hensikten med undersøkelsen. Jenter og anabole steroider får ofte lite oppmerksomhet, men med statistikk som viser økende bruk ble det nyhetssak på EKKO (NRK P3). Det som også er noe merkelig med undersøkelsen er at jenter fremstår egentlig som negative til anabole steroider. Det er flere jentene som oppgir at de har brukt eller bruker steroider enn som synes at det er akseptabelt å bruke steroider for vektreduksjon, økning av muskelmasse eller bedre prestasjoner. For gutter er det motsatt. Det er færre gutter som oppgir at de har brukt eller bruker anabole steroider enn som synes at det er akseptabelt å bruke steroider for å oppnå målsetninger om vekt, muskelmasse og prestasjoner. Det er motstridelser i undersøkelsen. Det antas å være både over- og underrapportering i slike undersøkelser slik at statistikken må brukes fornuftig, hensiktsmessig og kritisk. En undersøkelse med 1 000 studenter som gir motstridende svar og som har skjev sammensetning av kjønn kan ikke brukes som veiledende for hele befolkningen i Norge. Nyhetssakene i Aftenposten, NRK mfl. kan derfor være basert på feilaktig statistikk og bør ikke brukes som bekreftelse på myter. Morten Renslo Sandvik (Stipendiat i idrettsfilosofi ved seksjonen for kultur og samfunn, Norges Idrettshøyskole) har en rapport fra november 2015 om "samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning på doping" som gir indikasjoner på at bruken er på ca. 2 %, dvs. ca. 100 000 personer i landet. Det kommer også frem i rapporten at bruken av doping har vært tilnærmet uendret i de siste 15 årene. Basert på arten og omfanget av politiaksjoner (kjøpere, selgere, leverandører, treningssenter, dørvakter, fitnesskonkurranser mv.), nyhetssaker i media om bruk av anabole steroider og kroppspress, drømmekropp mv. fremstår dette som noe overraskende. De fleste har trolig et inntrykk av at bruken har økt betydelig i de siste årene og det kan være basert på feilaktig og tilrettelagt informasjon i media fra særorganisasjoner som med hjelp av statsstøtte fremmer eget formål.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

33 av 48

33. trening (bein):

 • Knebøy - 5 x 5 på 152 kg (86 % av 1RM)
 • Stående tåhev - 5 x 5 på 152 kg
 • Beinspark - 5 x 5 på 80 kg
 • Lårcurl - 5 x 5 på 37 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 27 av 48).

Aftenposten hadde pr. 14.05.2017 en artikkel om "ungdom opplever kroppspress" med undertittel "derfor begynner noen med anabole steroider". Anders Solheim (som er daglig leder i Stiftelsen Anti-Doping Norge) mener at dopingen er en del av "forfengelighetsindustrien" og viser til omfanget av "kosttilskudd, operasjoner og slanking". Utseende er "en industri i seg selv" og dopingen må vurderes i det bildet. Vi møter også Erlend som beskrives som en "vanlig person" som begynte med steroider når han var 15 år gammel. Jeg tviler på at dette er vanlig. Han som bekrefter at "kroppspresset er blitt et stort samfunnsproblem i Norge". Er det bare i Norge at kroppspresset er et "stort samfunnsproblem" eller er det tilsvarende i andre land? Erlend forstår at kroppen "ser grei ut" og at han er "bedre trent enn de aller fleste", men selvbildet er betydelig svekket og anabole steroider er løsningen på "mer muskler". Det er "mye enklere" med steroider siden det "tar tid å bli godt trent" og kroppen er "den viktigste statusfaktoren". Omfangsstudiet til Actis viser at 4 % av beholdningen "bruker eller har brukt anabole steroider" og det tilsvarer ca. 200 000 personer. Avisen tar også med at det ca. 50 000 kvinner i Norge som har en behandlingstrengende spiseforstyrrelse. Jeg antar derfor at avisen mener at både steroider og spiseforstyrrelser er resultat av kroppspresset. Antallet på ca. 50 000 kvinner er imidlertid ikke bare for bulimi og anoreksi, men også for overspisingslidelser (BED) slik at det er ikke nødvendigvis slanking som er grunnlaget for spiseforstyrrelser. Overspisingslidelse er kontrollsvikt slik at det blir manglende kontroll på sultfølelsen og matinntaket (dvs. en slags bulimi uten oppkast eller renselse). Det er faktisk denne spiseforstyrrelsen som øker mest i Norge slik at å trekke sammenligninger mellom spiseforstyrrelser og kroppspress kan være feilaktig av avisen. Jeg synes ikke at spiseforstyrrelser er utelukkende knyttet til slanking og kroppspress. Det kan være en av variablene, men det kan også være omsorgssvikt, traumer, overgrep, psykiske lidelser, frustrasjon, sinne, engstelse, uro, ensomhet, krenkelse, endringer i familien eller nærmiljø, flytting som følge av arbeid eller studier mv. som bidrar til vanskelige følelser som gir spiseforstyrrelser. Det er som vanlig ingen statistikk om forekomsten av spiseforstyrrelser for menn. En generell tommelfingerregel er at slike sykdommer antas å være 10 ganger mer vanlig for kvinner enn menn, dvs. at det er trolig er ca. 5 000 menn som har en behandlingstrengende spiseforstyrrelse. Erlend mener at det er forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Han ser "store forskjeller" i behandlingstilbudene. En kvinne som sier til lege at hun har sluttet å spise for å se bra ut får et "kriseteam" på plass med en gang. Hvis en mann sier til lege at han bruker steroider for å se bra ut "skjer det ingenting". Jeg er usikker på om dette er sammenlignbart. En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse som kan behandles, mens steroider fremstår mer som et valg basert på livsstil og det synes ikke å være andre behandlingsformer enn å avslutte bruken. Det kommer ikke frem hvilket behandlingstilbud som ønskes av Erlend. Det har vært flere artikler i den siste tiden hvor brukerne kommer med kritiske bemerkninger om helsevesenet, men det virker ikke som media tar kontakt med legekontor for uttalelser, vurdering eller oppfølging av saksforholdet. En interessant nyhetssak kunne vært å følge en bruker av anabole steroider i møte med det offentlige helsesystemet. Hva sier fastlegen om bruken av anabole steroider? Hvilket behandlingstilbud ønsker brukeren? Hvilket behandlingstilbud får vedkommende tilbud om? Hva ble evt. utfallet av behandlingen? Det er også beskrivelser om "Paradise Hotell-dopet", dvs. det veltrente idealet uten at kroppen blir for stor. Dette er personer som betraktes for å være normale med klær på, men som fremstår som ekstremt veltrente med redusert bekledning. Anders Solheim kommer med innspill om at dette er "livsstilssykdom" og er opptatt av de "psykiske og fysiske bivirkningene". Forfengelighet blir målsetning i stedet for sunnhet. Christine Sundgot-Borgen fra Norges Idrettshøyskole har "forsket på kroppsbilde og kroppspress" i Norge og mener at "dagens idealkropp" er urealistisk for de fleste. Hvordan var idealkroppen i tidligere år siden dagens idealkropp er blitt urealistisk? Hva er forskjellen? Det er krav om "enorm disiplin" for kosthold og trening. Bruken av anabole steroider blir beskrevet som "skremmende" og det er en "tragedie" at personer "faktisk risikerer livet" på dette. Hun mener at det er ungdom som "bestiller slike hjelpemidler enkelt over nett" og benytter seg av "ulike preparater" uten at "foreldre kjenner til det". Det siste er kanskje ikke overraskede siden det er ulovlige preparater. Foreldre har normalt heller ikke kjennskap til om ungdommer røyker og/eller drikker alkohol. Christine Sundgot-Borgen forsøker å hjelpe og hun kommer med 10 tips for å bli kvitt kroppspresset. Det er fornuftige tips som for eksempel fokuser på deg selv, tenk positivt, ikke foreta sammenligninger, reduser dine målsetninger, idealkroppen er ekstrem, bruk kritiske briller, ikke ta hensyn til råd fra andre og vær selektiv på sosiale medier. Christine Sundgot-Borgen arbeider med et forskningsprosjekt som skal gi "positivt kroppsbilde hos skoleungdom" som et forebyggende tiltak mot elever i 2. klasse på videregående skoler (dvs. ca. 17 og 18 år). I den sammenheng blir er det møte med klassene for diskusjon om tema som "idealkroppen, sosiale medier og kroppens funksjonalitet" (dvs. i motsetning til det kosmetiske utseende). Hun holdt pr. 08.03.2017 et foredrag om prosjektet for "sunn kroppsopplevelse" i forbindelse med at SKAM (dramaserie på NRK) fikk Fredrikkeprisen 2017. Prosjektet skal være "nært knyttet til tematikken" som angivelig presenteres i dramaserien, dvs. skjønnhetstyranniet, urealistiske forventninger til kroppen mv. Det som er interessant er at denne og andre tilsvarende artikler i media har alltid fokus på at det er kroppspress for "ungdom" (og ikke voksne). Samtlige forebyggende tiltak er også rettet mot unge mennesker. Er det ingen voksne eller eldre mennesker som opplever kroppspress? Hvorfor er kroppspresset aldersrelatert? Hvorfor forsvinner kroppspresset når ungdommene blir voksne? Forventet levealder i Norge er ca. 82 år og i en slik sammenheng synes kroppspresset i ungdomsårene å være en kortvarig fase med begrenset betydning. Det er også påfallende med alle nyhetssakene om "kroppspress" når et raskt søk på Google viser at det samtidig er nyhetssaker om at "nordmenn er for lite i aktivitet", "halvparten av alle nordmenn er overvektige", "helseminister er bekymret", "fedme og overvekt er vårt tids største helseproblem", "fedmeepidemien er kommet til Norge", "fedme hos barn er helsefarlig", "overvekt og fedme øker sterkt", "slår alarm om fedme", "ikke enkelt å behandle barn med fedme", "fedme: for mye mat eller for lite trening?", "vi er dårlig forbedret på fedmebølgen" mflDet er kontraster i nyhetsbildet. Jeg tenker at fedme er et større samfunnsproblem enn kroppspress. Les artikkelen.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

32 av 48

32. trening (rygg og biceps):

 • Markløft - 5 x 5 på 167 kg (87 % av 1RM)
 • Chin-up - 5 x 5 på 25 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 5 x 5 på 56 kg
 • Sittende hammercurl (hantler) - 5 x 5 på 23 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 26 av 48).

Aftenposten hadde pr. 19.05.2017 en artikkel om "kur med anabole steroider". I artikkelen er det historie om Erlend, Gunnar og Andreas, dvs. tre "vanlige personer" som "bærer på en hemmelighet" om bruk anabole steroider som er ulovlig. Det er beskrivelser om de valg og prosesser som er grunnlaget for slike beslutninger samt de påfølgende helseproblemer, bivirkninger, endringer i atferd mv. Alle de tre personene som forteller sin historie føler seg "stigmatisert" (dvs. negativ merket i sosial sammenheng, mindreverdighetspreget) og "glemt av helsevesenet". Personene vil ha "oppmerksomhet mot et system som ikke fungerer". Det kommer ikke direkte frem i teksten og det blir heller ikke nærmere forklart, men det antas at "systemet" som ikke fungerer er det norske helsesystemet. Basert på ungdomsundersøkelsen (18 til 25 år) til Actis mener Astrid Bjørnebekk (som er forsker i kognitiv nevrovitenskap ved Oslo Universitetssykehus) at det er grunnlag for påstand om at 4 % av hele befolkningen i Norge har brukt eller bruker anabole steroider, dvs. 200 000 personer i landet. Det er tilstrekkelig antall til at det blir negativ oppmerksomhet på saksforholdet og forbudt å bruke, men utilstrekkelig antall til at det blir allment akseptert og regulert med begrensninger på bruken. Til sammenligning er det ca. 650 00 personer (13 %) som røyker, ca. 500 000 personer (10 %) som bruker snus og ca. 3 200 000 personer (64 %) som drikker alkohol i Norge. Det utgjør 87 % av beholdningen, men mest sannsynlig er det samme personer i alle gruppene slik at det reelle forholdstallet er betydelig lavere. Også internasjonale og nasjonale omfangsstudier for anabole steroider i andre land gir indikasjoner på at forholdstallet er på ca. 3 til 4 % i følge Anders Solheim som er daglig leder i Antidoping Norge. Siden brukergruppen er av en slik størrelse kan det egentlig ikke foretas en entydig klassifisering av "den typiske boleren". Det kan være hvem som helst, dvs. "naboer, sønner, kjæreste, venner, kollega, arbeidstagere" mv. ifølge avisen. Det er ofte slik at personer som har "god jobb", utdannelse, samfunnsengasjert, viktige verv mv., men som vil "pynte litt på kroppen" med bruk av anabole steroider mener at de selv ikke er "den typiske boleren". Uten å vite det foretar de dermed stigmatisering av den øvrige eller opprinnelige gruppen av brukere. Det er ikke lenger slik at den typiske boleren har "bulende muskler, tydelige blodårer og kraftig hals" som avisen korrekt påpeker. Christine Wisløff fra Steroideprosjektet hevder at "brukergruppen er større enn vi tror" og Astrid Bjørnebekk mener at det er vanlig å debutere med anabole steroider "tidlig i 20-årene". Det er diskusjon om det er sammenheng mellom anabole steroider og vold. Forskerne er noe usikre på om "brukerne begynte med steroider fordi de var aggressive" eller om "de ble aggressive fordi de gikk på steroider". Siden Erlend beskriver seg selv om "drittsekk" før bruk av steroider og "enda større drittsekk" etter at han begynte med steroider er det ikke utenkelig at det er kombinasjon av variablene, dvs. personer som er aggressive begynner med anabole steroider og blir mer aggressive etterpå. Siden det er "uetisk"og "helsemessig uforsvarlig" å gjennomføre forskning på gruppe #1 med steroider og gruppe #2 med placebo er det vanskelig å få bekreftelse, men det synes å være enighet om at steroider påvirker brukene "emosjonelt" på en eller annen måte (dvs. negativ måte). Prosjektet til Astrid Bjørnebekk har rapport om at hele 40 % av brukerne har "aggresjon som bivirkning". Det er økende risiko ved "bruk av høye doser" (ingen doseringer ble nevnt), bruk av "enkelte preparater" (ingen eksempler ble nevnt) og "etter lang tids bruk" (ingen varighet ble nevnt) slik at resultatene er ikke entydige, men slik uttalelser bidrar til noe forvirring. Er det slik at lave doseringer, bestemte preparater og kortvarig bruk er et alternativ for å unngå bivirkninger? Hun er imidlertid ikke i tvil om at noen også opplever "alvorlig psykiske bivirkninger", men det ble ikke gitt eksempler på hva hun mener med dette. I artikkelen er det imidlertid beskrivelser om at dianabol "øker blodtrykket" og en bruker begynte "å blø voldsomt neseblod". Politiet er overbevist om at det er sammenheng mellom bruk av anabole steroider og "ulike typer vold i samfunnet". Politiet har fått opplæring i "konsekvenser ved bruk av anabole steroider" og siden mye av opplæringen er basert på beskrivelser om aggresjon, vold mv. er det ikke overraskende at beredskapstroppen blir brukt ved pågripelser. Det er "stort behov for kunnskap" og det kommer frem at "voldskriminaliteten overrasker selv erfarne politifolk" slik at dette fremstår som oppsiktsvekkende. Politiet ønsker å vise "hvor ofte doping og voldskriminalitet opptrer sammen" slik at de nylige sakene med "aggressive dørvakter" (jfr. 31 av 48) som mistet løyve antas å være en begynnelse på dette. Det er mange yrker i Norge som har krav om løyve, autorisasjon, tillatelse, godkjennelse, førerkort mv. slik at hvis Politiet mener at brukere av anabole steroider er "psykisk uegnet" til å arbeide (eller være en del av det norske samfunnet) som følge av "aggressivitet og dårlig impulskontroll" er det grunnlag for flere aksjoner. Sammenhengen som Politiet trekker er selvsagt søkt, fjerntliggende og kanskje ubegrunnet, men jeg antar at Politiet egentlig betrakter slike aktiviteter som forebyggende tiltak. Det å miste løyve, autorisasjon, tillatelse, godkjennelse, førerkort mv. får i de fleste tilfeller innvirkning på arbeid, familie, økonomi, fremtidsutsikter mv. slik at med dette blir "konsekvenser" ved bruk av anabole steroider satt i et noe mer skremmende perspektiv for den enkelte. Når ikke "skremselspropaganda" om bivirkninger gir resultater må andre forebyggende tiltak brukes av Politiet. Artikkelen har også med opplysninger om tilgjengeligheten av anabole steroider og at det er "lett å få tak i" på internett. "Sprøyter, piller og preparater" kan bestilles på internett og det synes å være både rabatter, leveringsgaranti mv. I tillegg er det råd om hva du må gjøre hvis pakken blir stoppet og "Politiet kommer på døren". Det hevdes at Politiet normalt ikke har bevis for bestillingen og at det er "bare å nekte for at du har bestilt noe". Christine Wisløff er opptatt av bivirkningene siden det er hennes arbeidsområde og mange søker hjelp hos henne. Hun har "møtt brukere, hørt historiene og sett bivirkningene". Samtidig er det slik at brukerne som står frem med sine egne historier i artikkelen "etterlyser et helseapparat" som har et "godt behandlingstilbud". Om det var ment som kritikk mot Christine Wisløff og Steroideprosjektet er usikkert, men det fremstår som noe påfallende. Pr. 15. mai 2017 var det 29 329 leger og 4 513 medisinstudenter i Norge (ifølge opplysninger på websiden til Den norske Legeforening). I november 2016 lagde Antidoping Norge og Den norske Legeforening et omfattende nettkurs for å øke kunnskapen om anabole og androgene steroider hos legestanden. I løpet av de første 7 månedene har kun 65 leger vært innom kurssiden på internett og bare 21 leger har gjennomført kurset i sin helhet, dvs. 0,06 % av legene i Norge. Det er stor interesse for anabole steroider i medier og over 200 000 bruker i landet, men det er ingen interesse for dette på legekontorene. Det er imidlertid en lege som "prøver å hjelpe" og det er Ken Purvis ved Andrologisk Senter i Oslo. Han er egentlig fra England, men har bodd i Norge siden midten av 1970-tallet og er biokjemiker som har forsket mye på mannlig seksualitet, impotens, androgyni og fertilitet. Han er opptatt av at egenproduksjon av testosteron skal gjenopprettes og mener at brukerne må foreta "gradvis nedtrapping av testosteron-tilskuddet". Det antas å være i grenseområdet eller gråsonen for testosteron erstatningsterapi (TRT). Ken Purvis understreker at det ikke blir gitt resepter på testosteron hvis det ikke er "medisinsk grunnlag" for det. En bruker som blir ignorert av helsetjenesten blir ofte "presset tilbake til ulovlig bruk av steroider" ifølge Ken Purvis. Christine Wisløff, derimot, mener at det ikke foreligger grunnlag for påstand om at nedtrapping av testosteron er fornuftig og mener at det er brukere som misbruker systemet. Det virker kanskje som Christine Wisløff er noe forutinntatt og hun synes ikke å være villig til å gi brukerne det behandlingsopplegget de egentlig ønsker. Artikkelen avsluttes med at Gunnar "knakk helt sammen" og "hadde ødelagt kroppen". Erlend er fortsatt "flau over kroppen" sin og "planlegger ny kur med anabole steroider". Andreas har gått "mange år med lav testosteronnivå uten å få hjelp". Avisen har derfor valgt ut brukere som har noe varierende erfaringer med anabole steroider, men den underliggende vinklingen på nyhetssaken har negativ fremtoning. Les artikkelen.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

31 av 48

31. trening (bryst, triceps og skulder):

 • Benkpress - 5 x 4 på 122 kg (89 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 5 x 5 på 35 kg
 • Skulderpress (hantler) - 5 x 5 på 32 kg
 • Sidehev - 5 x 5 på 18 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 25 av 48). Det er opprettholdelse av ren styrke for benkpress etter 5 uker med energi-/kaloriunderskudd på -250 til -500 kcal og det som hittil har vært en mindre vektreduksjon for kroppen (ca. -2 kg). De repetisjoner som ble tapt i midten av forskningsprosjektet ble gjenvunnet på den forrige treningsøkten og bekreftet i dag. Det som gjenstår er vurdering om økning av doseringen for S-4 (Andarine) fra 70 mg ed til 80 mg ed i de 2 siste ukene kan ha positive effekter på de resterende treningsøktene.

Jeg nevnte innledningsvis på forskningsprosjektet (dvs. 1 av 48) at det skulle brukes en statisk øvelse (antagonist pre-contraction) som angivelig skulle øke styrkeproduksjon for benkpress. Det er en kortvarig øvelse på 5 sekunder før hvert sett hvor jeg holder vektstangen med et vanlig grep for benkpress og trekker hardt ned uten at ryggen løftes fra benken. Det skal gi maksimal statisk sammentrekning av antagonist musklene som brukes i benkpress, dvs. den ene muskelen bøyer et ledd og den andre muskelen strekker leddet. Siden vektbelastningen og antall repetisjoner er uendret etter 5 uker i forskingsprosjektet har det ikke vært identifiserbare endringer i kraften i benkpress, dvs. maksimal kontraksjon for de motsatte musklene har ikke gitt resultater.

Den 18. treningsøkten med løping er gjennomført. Tiden for segmentet på ca. 5,3 km ble på 21:27 min, dvs. 4:03 min/km. Det var litt svakere enn bestenoteringen, men i samsvar med gjennomsnittet i forrige uke. Jeg forventer ikke bestenoteringer på hver treningsøkt og tilbakefall har vært varslet. Jeg tenker at potensialet for forbedringer i utholdenhet med bruk av S-4 (Andarine) er tatt ut på dette nivået. Det blir uansett interessant med vurdering av evt. nye effekter etter økning av doseringen i de 2 siste ukene av forskningsprosjektet, men jeg betrakter fortsatt tempo på 4:00 min/km som en øvre grense innenfor rammen av moderat intensitet (dvs. puls på inntil 150) og forventer egentlig ikke flere bestenoteringer nå. Jeg er fornøyd med progresjon for utholdenheten på løpstreningene.

Aftenposten hadde pr. 20.05.2017 en artikkel om "aksjon sol og bol" hvor det ble pågripelse av dørvakt med "gigantiske muskler" som er mistenkt for å bruke anabole steroider. Også hans kjæreste ble pågrepet. Det var det store "profileringsbehovet" i sosiale medier som "avslørte" vedkommende. Politiet ser på bilder på sosiale medier og foretar vurdering av "muskulaturen opp mot hva som er mulig å få til uten bruk av ulovlige preparater". Med "ulovlige preparater" antar jeg at Politiet viser til dopinglisten på lovdata og ikke dopinglisten til idretten. SARM fremkommer på dopinglisten til idretten under dopinggruppe S1 for "anabole stoffer" som øvrige stoffer, men ikke på dopinglisten på lovdata som reguleres av bestemmelsene i Straffeloven. Inntil videre betrakter jeg derfor SARM som et ikke-godkjent legemiddel i Norge (dvs. etter "konkrete helhetsvurderinger" hos Legemiddelverket). Det innebærer at innførsel/import og videresalg er ulovlig (dvs. siden det ikke foreligger norsk markedsføringstillatelse, norsk innpakning mv.), men kjøp, besittelse, oppbevaring og bruk er ikke nødvendigvis ulovlig. Jeg er usikker på hvilke lovbestemmelser som evt. kan anvendes ved bruk av ikke-godkjent legemiddel. Det antas at det blir tilsvarende vurdering som for Melanotan (barbie-dopet) i en uttalelse pr. 19.08.2011 fra Nord-Trøndelag Politidistrikt. Konklusjon var at at besittelse og bruk er ikke forbudt, men import og videresalg kan straffeforfølges. Det kommer frem i artikkelen at Politiet har "folk som er gode" til å gjøre vurderinger av muskulatur og det er interessant at Politiet har kompetanse innenfor trening, kosthold og genetiske potensialet for utvikling av muskelmasse. Politiet har "studert bilder av disse kandidatene på sosiale medier" og beredskapstroppen ble brukt til pågripelse av en person som omtales som "klin, hakke gal". Bakgrunnen for dette er at aggresjon er en bivirkning hos 40 % av brukerne av anabole steroider. Brukere av anabole steroider "scorer høyere på aggresjonstester" i følge Astrid Bjørnebekk. Hun er forsker i kognitiv nevrovitenskap og arbeider med forskning ved Oslo Universitetssykehus. I prosjektet "Effekter på hjerne og atferd" har Astrid Bjørnebekk foretatt identifisering av følgende rapporterte bivirkninger for menn og/eller kvinner som bruker anabole steroider: "Humørsvingninger, kolesterol, gynekomasti, sexlysttap, høyere leververdier, stress, høye nyreverdier, søvnapne, hodepine, ryggproblemer, følelsesløshet, seneskader, pusteproblemer, oppblåsthet, hosteanfall, bukspyttkjertelbetennelse, appetitttap, aggresjon, irritabilitet, kviser, magesmerter, åreknuter, hypofysen, fet hud, empatisvikt, illebefinnende, tunnelsyn, impulsivitet, sjalusi, leamus, arrvev, hårtap, hårvekst, tretthet, nervøsitet, lav selvtillit, svimmelhet, ustabilitet, angst, sliter, søvnproblemer, depresjon, engstelig, sadistisk, tvangspreget, stive ledd, neseblod, svette, magareksi, blodtrykk, paranoia, blod i avføring, hjerteproblemer, kort lunte, fettfordelingsendring, muskelskader, strekkmerker, væskeansamlinger, vannlatingsproblemer, infeksjon/betennelser, seksuell dysfunksjon, hukommelsesproblemer, kognitiv svikt, konsentrasjonsproblemer, kviser, fet hud, deformering av kjeven, hallusinasjoner, bipolaritet, østrogenmangel, delvis psykose, asosialitet, avhengighet, stikkavhengighet, menstruasjonstap, anger, kvalme, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, egoisme, talgvekst, mørk stemme, klitorisvekst og lavt stoffskifte". Det innebærer at aggresjon er bare 1 av hele 84 bivirkninger på listen hennes. Personer som har brukt dopingmidler "over lang tid" (over 10 år) scorer høyere på aggresjon enn de som har brukt "kort tid" (under 5 år). Astrid Bjørnebekk synes samtidig at anabole steroider er et "morsomt felt å jobbe i" siden det er "mye entusiasme" fra brukerne (se intervju på youtube). Hennes siste studie "Brain connectivity aberrations in steroid users" om hvordan anabole steroider påvirker hukommelse og hjernestruktur ble publisert pr. 16.11.2016, men det er forbehold om at studien påpeker sammenhenger. Det er derfor ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at det faktisk er anabole steroider som gir slike bivirkninger. I tillegg kommer andre faktorer som hvilke preparater som ble benyttet (siden det er forskjellige typer androgene og anabole steroider) samt varigheten på bruken og valgte doseringen. Trening, diett, rusmidler, gener mv. kan også påvirke dette bildet. Det antas å være mye som kan ha korrelasjoner, men det er ikke nødvendigvis slik at den ene variabelen gir forklaring om den andre. Forskere bruker ofte kausal forklaring i slike analyser, dvs. at en forutgående begivenhet er medvirkende årsak til en senere begivenhet. Aftenposten ble invitert til å være med på aksjonen til Politiet siden det er ønskelig med oppmerksomhet om saksforholdet og i artikkelen kommer det frem detaljer om aktivitetene (planlegging, tilretteleggelse, utførelse) ved pågripelsene. Det foretas informasjonsinnsamling om "objektene" og det er "hvite mapper" for hvert objekt som blir gjennomgått med beredskapstroppen. Politiet har ved tidligere anledninger hatt aksjoner mot treningssenter, men dørvakter synes å være en prioritert gruppe nå siden "ordensvakter er viktige samarbeidspartene" og at de "gjør en viktig jobb med å ivareta sikkerheten på byens utesteder". Tidligere er dørvakter blitt "avskiltet" ved omsetning av dopingmidler, men nå er det også fokus på at løyve bortfaller ved bruk. For å være "ordensvakt" (dvs. utkaster, dørvakt mv.) er det krav om godkjennelse av Politiet. Prosessen omfatter kurs og vandelsattest samt at vedkommende må være psykisk og fysisk egnet til arbeidsoppgavene. Dørvakter som bruker anabole steroider har "økt aggresjon, er konfliktsøkende og får ekstreme humørsvingninger" i følge Politiet, dvs. de er ikke egnet til arbeidsoppgavene. Flere av dørvaktene har også "kriminelt rulleblad" fra tidligere og det vises til vold mot publikum, torpedovirksomhet mv. Politiet mener at det er sammenheng mellom anabole steroider og voldskriminalitet. Når det foretas beslag av AK-47 (som var plombert, men som kan "brukes til å skremme"), soft gun, håndjern, skuddsikker vest, teleskopbatong, masker og "store mengder" med anabole steroider på samme sted blir det bekreftelse på antakelsene. I artikkelen er det også opplysninger om "krangling" ved ransakelser og at de pågrepne var "tydelig opprørte". Aksjonen var rettet mot 11 personer, men sluttresultatet ble pågripelse av seks personer. På fire steder ble det funnet anabole steroider. Det ble tatt ut tiltale mot tre personer. De risikerer "fengselsstraffer for bruk og besittelse av anabole steroider". Det er straffeloven § 234 og 235 som regulerer dopingovertredelser, dvs. kapitelet om vern av folkehelsen. Dopingovertredelse synes å være likestilt med narkotikaovertredelse. To personer mistet jobben etter aksjonen (dvs. fratatt løyve som ordensvakt). Politiet venter fortsatt på tre urinprøver slik at det kan blir flere siktelser og arbeidsledige. Les artikkelen.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

30 av 48

30. trening (bein):

 • Knebøy - 4 x 8 på 137 kg (78 % av 1RM)
 • Stående tåhev - 4 x 10 på 137 kg
 • Beinspark - 4 x 10 på 75 kg
 • Lårcurl - 4 x 10 på 32 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 24 av 48).

Den 17. treningsøkten med løping er gjennomført. Tiden for segmentet på ca. 5,3 km ble på 21:25 min, dvs. 4:00 min/km. Det er ny bestenotering og det ble ikke noe av den varslende nedturen fra tidligere i uke. Den opprinnelige målsetningen før oppstart på forskningsprosjektet var tempo på under 5:00 min/km på løpstreningene, men etter 5 uker er det som antas å være taket 4:00 min/km nådd. Jeg ser ikke potensiale for å oppnå tider under dette nivået selv om det er 3 uker igjen av forskningsprosjektet. Forskjellen fra tidligere var at tempo i motbakken (høydestigning på ca. 50 meter) i stor grad ble opprettholdt. Jeg er normalt på 4:15 til 4:20 min/km i motbakken, men ved denne anledning var tiden under 4:10 min/km. Tempo ble opprettholdt uten at hjertefrekvensen (pulsen) oversteg grensen for intervallet for moderat intensitet som er på 150. Det var en god løpsfølelse, jevn pustefrekvens og det var ikke et spesielt krevende tempo for distansen. Den gjennomsnittlige hjertefrekvensen var faktisk litt lavere enn ved forrige bestenotering som var på 4:04 min/km tidligere i uken. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:35 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:37 min. og dårligste tid på 25:11 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:27 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 23:38 min. og dårligste tid på 23:53 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:23 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:03 min. og dårligste tid på 23:10 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 22:15 min. og dårligste tid på 22:43 min.
 • Uke 5: Gjsn. på 4:03 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 21:25 min. og dårligste tid på 21:49 min.

 

I uke 1 og 2 var det dosering på 50 mg ed for S-4 (Andarine), men det for uke 3 og 4 var dosering på 60 mg ed. Fra uke 5 ble doseringen økt til 70 mg ed. Det har vært nye bestenoteringer, mer stabilitet og høyere tempo på økende doseringer som underbygger at preparatet gir bedre utholdenhet på treningsøktene.

I kostholdsprogrammet med energi-/kaloriunderskudd på -250 til -500 kcal er det oppsett med de ordinære måltider som frokost, lunsj, middag og kvelds, dvs. ingen mellommåltider. Jeg står over kvelds i de fleste anledninger slik at gjennomsnittet for uken er i den øvre delen av intervallet. Antall måltider har imidlertid begrenset betydning siden det er antall kcal på ukebasis og sammensetningen av maten som gir grunnlaget for endringer i kroppssammensetningen. Gitt uendret antall kcal skal det bli samme resultat uavhengig av antall måltider. Jeg kunne derfor hatt flere mellommåltider hvis det ble kompensert ved redusert innhold for middag. For meg er frokost, lunsj og kvelds tilrettelagte og ferdigpreparerte måltider med bestemt innhold, men problemstillingen har vært den buffet lignende middagen hvor jeg egentlig ikke har kontroll på matinntaket. Hvis jeg merker at størrelsen på måltidet overstiger det som antas å være normalt må jeg unngå kvelds, men en alternativ løsning hadde vært et mindre mellommåltid før middag og dermed unngått overspising ved måltidet. Om kvelden er det begrenset med aktiviteter og tiltakslyst slik at sultfølelsen er uproblematisk for meg. Siden jeg står over kvelds er frokost mer viktig for energipåfyll, men jeg har normalt treningsøkten for styrke etter lunsj siden en mindre frokost er ikke tilstrekkelig til gjenoppretting av energibalansen for kroppen. Treningsøkter for kardio (løping og kampsport) er etter middag. I løpet av uken har det vært flere avvik fra kostholdsplanen (dvs. de 10 % som er tillatt). I forbindelse med sosiale aktiviteter med familien ble det hamburger, hotdog og iskrem. Jeg foretok justeringer ved å stå over kvelds (samme dag) og frokost (påfølgende dag), men det har trolig ikke vært tilstrekkelig. Jeg tenker derfor at energi-/kaloriunderskuddet har vært på ca. -300 kcal på ukebasis, dvs. at gjennomsnittet for de første 5 ukene av forskningsprosjektet er på litt under -400 kcal nå.

Samfunnsmagasinet EKKO (NRK P2) hadde pr. 19.05.2017 et program om "Unge jenter på steroider" med undertittel som "like mange jenter som gutter bruker steroider, hva gjør det med kroppen?". I en ungdomsundersøkelse fra Actis i 2016 oppgir "4 % at de selv bruker eller har brukt dopingmidler". Det er "omtrent like mange jenter som gutter oppgir at de har brukt eller bruker doping". Programleder er enig i at 4 % fremstår som lite (dvs. at det er 96 % som ikke bruker eller ikke har brukt), men understreker samtidig at dette utgjør ca. 9 000 personer i aldersgruppen 18 til 25 år. Seksjonsoverlege (PhD) Per Medbøe Thorsby er en av fagpersonene i programmet og han er enhetsleder ved Hormonlaboratoriet på Aker Sykehus. Han er også med i den medisinske fagkomiteen i Stiftelsen for Antidoping Norge (ADNO). Arbeidsoppgavene til komiteen er ajourføring av dopinglisten, behandling av søknader om fritak fra dopinglisten og utvikling av rutiner for kontrolltiltak, analysemetoder mv. Per Medbøe Thorsby er mest bekymret for "de medisinske og psykiatriske bivirkningene" fra stoffene. Han mener at ca. 10 % av brukerne får "ganske alvorlige" bivirkninger. Han forklarer også hvordan de androgene og anabole virkningene har på kroppen. En annen fagperson i programmet er sykepleier Christine Wisløff og hun er leder av Steroideprosjektet ved Oslo Universitetssykehus. Steroideprosjektet er et kombinert behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt som blir finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Christine Wisløff er mest bekymret for at de personene som opplever "uønskede konsekvenser" ikke oppsøker hjelp eller tar kontakt med helsepersonell. Det er faktisk ingen jenter som har tatt kontakt med Steroideprosjektet. Det er et "tabubelagt område" å bruke steroider og diskutere slike tema med helsepersonell. Det oppleves som "verre" for jenter enn for gutter å ta kontakt med helsepersonell. Christine Wisløff erkjenner at informasjon fra hjelpeapparatet har ikke vært tydelig eller treffende, dvs. at det hovedsakelig har vært fokus på toppidretten, toppidrettsutøvere mv. Det har ikke vært "spesielt fokus på bruken hos de andre i samfunnet", dvs. vanlige folk. Christine Wisløff håper at foreldre kan ta kontakt for å diskusjon om hvilke bekymringer som er identifisert, rådgivning om kommunikasjon med ungdommer, teknikker mv. Ifølge representanten fra Politiet bruker jenter steroider som har "lav bulk effekt" og "høy cutting effekt", dvs. mindre fokus på muskelmasse og mer fokus på definisjon og fettprosent. Det preparatet som ofte brukes av jenter er clenbuterol. Opprinnelig var clenbuterol en "astma medisin for hester" og blir beskrevet som en "fantastisk medisin" som "brenner fett og bygger muskler". Det er et "ekstremt fettforbrennende middel", men har "lav anabol effekt". Det er "svært mange jenter" som bruker dette i april og mai (dvs. våren, forsommeren) og Politiet viser til statistikk fra dopingtester. Bivirkninger som "tørr, svimmel og vondt i hodet" blir nevnt. Politiet synes det er vanskelig å foreta klassifisering av den typiske bruker, men mener at det er indikasjoner på at jenter i større grad enn gutter følger veiledninger fra "trener, kjæreste eller andre" i nærmiljøet. Gutter foretar ofte "egen eksperimentering" om hva som virker og ikke virker. I tillegg mener Politiet at internett har overtatt "rollen som opplæring" sammenlignet med at det tidligere var bestemte miljøer som hadde slike kunnskaper. Representanten fra Politiet er opptatt av "hvilke samfunnsmessige problemer er doping svar på", men har ikke spørsmålet. Det er fokus på at bruken av doping er kriminalisert av Stortinget og siden tilgjengeligheten er økende blir det et prioritert område. Løsningen er "å fortsette å gi kunnskap om dette", men samtidig redusere arten og omfanget av "skremselspropagandaen". De fleste som bruker dopingmidler er kjent med potensielle bivirkninger, men velger å overse dette slik at kunnskapsformidlingen og de forebyggende tiltakene må endres hvis bruken skal reduseres. Hør på podkast.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

29 av 48

29. trening (rygg og biceps):

 • Markløft - 4 x 8 på 157 kg (82 % av 1RM)
 • Chin-up - 4 x 10 på 15 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 4 x 10 på 48 kg
 • Sittende hammercurl (hantler) - 4 x 10 på 20 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 23 av 48).

Det har ikke vært endringer for søvn, søvnmønster eller søvnkvalitet i perioden med bruk av S-4 (Andarine). Det er beskrivelser om at SARM som S-4 (Andarine), Ostarine (MK-2866) og GW-501516 (Cardarine) gir mer energi og bedre utholdenhet slik at det kan tenkes å ha effekter på søvn og trening. SARM er imidlertid ikke stimulerende på samme måte som koffein, efedrin og DMAA (Methylhexanamine). Det kan heller ikke sammenlignes med PWO, fettforbrennere og energidrikker. Inntak av S-4 (Andarine) gir ingen følelse av økt energinivå, våkenhet, oppstemthet, utholdenhet, konsentrasjon, fokus eller bedre selvfølelse. Det er ingen umiddelbare effekter. Jeg registrerer at det etter 5 uker er opprettholdelse av styrken på 24 av 24 øvelser (dvs. 100 %) på treningsøktene selv med energi-/kaloriunderskudd på -250 til -500 kcal og at tempo på løpstreningene er blitt forbedret, men dette antas å være progresjon eller fremgang som følge av vedvarende eller langvarig bruk av preparatet. Det gir ingen merkbare effekter på den enkelte treningsøkten etter inntak av S-4 (Andarine) og preparatet forårsaker ikke stimulering slik at det kan bli søvnløshet, rastløshet, uro mv.

Søvn har vesentlig betydning for forbrenning og vektreduksjon. Redusert søvn kan påvirke kroppens biologiske aktiviteter (biorytme) og de naturlige svingninger i hormoner ved at det blir økt sultfølelse (og dermed sannsynlighet for økt kaloriinntak). En person som står opp tidligere om morgen og/eller legger seg senere om kvelden har normalt flere måltider og høyere kaloriinntak enn en person som har normal døgnrytme med 8,5 timer søvn. Det er også studie som gir indikasjoner på at kroppssammensetningen blir påvirket av søvnmengden. Mer søvn gir bedre forbrenning. Ved fokus på vektreduksjon kan det være større sannsynlighet for opprettholdelse av muskelmasse ved mye søvn (ca. 8,5 timer) enn ved lite søvn (ca. 5,5 timer). Mitt søvnmønster er på ca. 7 timer og det er tilsvarende som tidligere slik at det er ingen endringer.

MK-677 er et veksthormon sekret (secretagogue), men blir ofte klassifisert som SARM (dvs. av selgere, leverandører). Preparat kan gi forbedringer av søvnkvaliteten. Ifølge en studie var det økning i sølvkvaliteten (målt med søvnfasen for REM) med ca. 20 - 50 %. I REM-fasen av søvn er hjernebølgene nesten de samme som i våken tilstand og det er hurtige øyebevegelser, men hele kroppen er fullstendig avslappet. Det er ofte i denne fasen at det er drømmer. REM-fasen utgjør normalt en mindre del av søvn, men kan utgjøre opptil ca. 25 % av den totale søvntiden. Jeg er usikker på arten og omfanget av REM-perioden for meg, men i de tilfeller hvor jeg blir vekket (alarmklokke eller andre lyder, forstyrrelser mv.) er det ikke unormalt at jeg husker fragmenter fra drømmer slik at det antas å være i en REM-fase.

Samfunnsmagasinet EKKO (NRK P2) hadde pr. 15.05.2017 et program om "Farlig kroppspress" med undertittel som "unge gutter, kroppspress og steroider" og "politiet aksjonerer på private treningssenter". Det er interessante og spennende betraktninger om aktuelle tema, men det er samtidig en forenklet eller ubalansert fremstilling og negativ fremtoning. Professor Jorunn Sundgot Borgen fra Norges Idrettshøgskole (seksjon for idrettsmedisinske fag) er fagpersonen i programmet og hun er spesialist på ernæring, kosthold, spiseforstyrrelser og vektproblemer. Hun mener at det er "uforenlige prosesser" når det er fokus på kombinasjon av reduksjon av kroppsfettet og økning av muskelmassen ved mindre kaloriinntak (dvs. energi-/kaloriunderskudd). Lavt kaloriinntak påvirker hormonproduksjon og blir det reduksjon av testosteron. Det innebærer at det ikke blir muskeltilvekst (utilstrekkelige eller manglende resultater fra treningen). Dermed er det mange som velger å bruke "mer enn proteinpulver" og bestiller "andre typer medikamenter", dvs. Jorunn Sundgot Borgen kommer med en dårlig skjult henvisning til den økende bruken av steroider og andre prestasjonsfremmede midler. "Ufaglærte bloggere" med "null kompetanse om kosthold eller trening" blir også slaktet i programmet. Det blir fremstilt som "virkelig faglig" og "mer enn helsefarlig" å følge anbefalinger, veiledning mv. på blogger og sosiale media. I programmet er det f. eks. reportasje hvor Cornelis Elander (i videodagbok med selfiestang i eget treningsrom) gir anbefaling og veiledning om reduksjon av fettprosent til en ung jente. Jeg gjør oppmerksom på at EKKO tar ikke stilling til hans faglige og selverklærte kompetanse som "treningsekspert" og "personlig trener", men de mener at det på generelt grunnlag er mange bloggere med "svært liten kompetanse" om trening, kosthold og ernæring. I avslutningsfasen er det også detaljerte betraktninger fra Politiet om hvilke vurderinger, utvalgskriterier og prosesser som skjer i forbindelse med aksjoner på treningssenter. Representanten fra Politiet er tydelig på at "litt av poenget" med aksjonene er å gi personen(e) som blir valgt ut en "solid nedtur" ved å bli ydmyket foran de øvrige som er på treningssenteret. Hør på podkast.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

28 av 48

28. trening (bryst, triceps og skulder):

 • Benkpress - 4 x 9 (+ 1) på 109 kg (80 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 4 x 9 på 35 kg
 • Skulderpress (hantler) - 4 x 10 (+ 1) på 28 kg
 • Sidehev - 4 x 8 på 16 kg

 

På treningsøkten i forrige uke (dvs. 22 av 48) var det indikasjoner på bedre muskulær utholdenhet og potensiale for flere repetisjoner på settene for benkpress og skulderpress. Etter dette har det vært betydelig fremgang på løpstreningene (dvs. 26 av 48) og det gikk også bedre på treningsøkten for ren styrke hvor de tapte repetisjonene i benkpress ble gjenvunnet (dvs. 25 av 48). Dagens treningsøkt fremstår derfor som viktig for vurdering av de kortsiktige effektene på økte doseringer for S-4 (Andarine). Jeg klarte 4 x 9 på 109 kg i benkpress og 4 x 10 på 28 kg i skulderpress slik at jeg er tilbake på utgangspunktet før oppstart på forskningsprosjektet. 

Ved utgangen av uke 5 er det derfor indikasjoner på opprettholdelse av 1RM for baseøvelsene. Det er ingen endringer i vektbelastning eller antall repetisjoner på de 24 øvelsene som inngår på treningsøktene i forskningsprosjektet. Det har imidlertid vært begrensede effekter på fettforbrenningen og kroppsfettet. Jeg antar at kroppsvekten er redusert med ca. 2 kg (dvs. ca. 87 kg nå). Det er litt mindre magefett og litt mer synlige magemuskler, men ikke tilstrekkelig til at beltespennet på buksen er justert. Hvert hakk på beltet er ca. 5 kg i kroppsvekt. Det er bare 3 uker som gjenstår av forskningsprosjektet slik at det er lite sannsynlig at målsetningen om vektreduksjon på 5 kg kan oppnås. Jeg følger kostholdsplanen om energi-/kaloriunderskudd på ca. -250 til -500 kcal og det blir ingen endringer i avslutningsfasen på forskningsprosjektet. Siden vektreduksjonen er begrenset blir det mer interessant med vurdering av utviklingen for muskelmasse. Jeg har målsetning om bevaring av muskelmassen, men ved betydelig vektreduksjon (+ 5kg) fremstår det som urealistisk selv om ikke-steroide SARM har anabole effekter. Når vektreduksjonen er mindre enn forventet kan det være større sannsynlighet for bevaring av muskelmassen.

Det har ikke vært endringer for bivirkninger eller nye bivirkninger for øyne etter økning av doseringen for S-4 (Andarine) fra 60 mg ed til 70 mg ed. Det er tilsvarende som tidligere, dvs. nattblindhet og gulaktig fargetone. Det er også noe ømhet for øyne, men det har ikke vært behov for bruk av øyedråper. Det er foreløpig ingen problemstillinger for tilpasning ved overgang fra lyse til mørke omgivelser og jeg er heller ikke spesielt sensitiv for svakt lys i mørket. Det er slik at øyne må ha litt lys for å se i mørket. Om natten må jeg bruke dempet takbelysning for å finne frem til toalett og det var ikke normalt før oppstart på forskningsprosjektet. Den gulaktige fargetoningen er mest fremtredende i flatt lys (dvs. grålysning, skumring, overskyet vær). I slike omgivelser blir det god kontrast og løpstreningene på slike tidspunkter har vært en positiv opplevelse. Det er gulaktig fargetone både for kunstig belysning (inne) og naturlig lys (ute) slik at det er vedvarende (permanent) for synet. Før oppjustering av doseringene var jeg noe usikker på om hele utvalget av bivirkninger var tatt ut, men de foreløpige vurderingene gir grunnlag for konklusjon om at det er ingen endringer for den økte doseringen. Det synes derfor ikke å være noe til hinder for økning av doseringen med ca. 14 % fra 70 mg ed til 80 med ed i de to siste ukene av forskningsprosjektet (dvs. uke 7 og 8). For meg ble det nattblindhet umiddelbart etter økning av doseringen fra 50 til 60 mg ed (dvs. begynnelsen av uke 3), mens den gulaktige fargetoningen ble identifisert etter ca. 5 - 6 dager på 60 mg ed (dvs. i slutten av uke 3). Det var ingen bivirkninger i de første 2 ukene på 50 mg ed.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

27 av 48

27. trening (bein):

 • Knebøy - 5 x 5 på 152 kg (86 % av 1RM)
 • Stående tåhev - 5 x 5 på 152 kg
 • Beinspark - 5 x 5 på 80 kg
 • Lårcurl - 5 x 5 på 37 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 21 av 48).

En reduksjon av nivået for testosteron er ikke uvanlig ved bruk av SARM som S-4 (Andarine). Det blir beskrevet som en mild eller begrenset undertrykkelse samt at det er rask gjenoppretting etter avslutning. Jeg kommer til å gjennomføre et behandlingsopplegg (post cycle therapy, PCT) etter avslutning av forskningsprosjektet og det blir standard protokoll med 40 - 40 - 20 - 20 mg ed med Nolvadex (Tamoksifen). Det er tilsvarende som behandlingsopplegget etter Ostarine (MK-2866) i mars 2017. Perioden ble gjennomført uten endringer i styrken på treningsøkter (dvs. 5 x 5) og uten vesentlige endringer for kroppssammensetningen (dvs. mindre vektøkning på +0,7 kg på 7 uker). Nolvadex er et SERM (selektive østrogen reseptormodulatorer) og brukers hovedsakelig til forebyggelse av østrogenrelaterte bivirkninger. Nolvadex binder seg til østrogen reseptorene i stedet for østrogen, dvs. det hindrer eller blokkerer for østrogenet. Det blir også økt utskillelse av follikkelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) som kan gi økning i egenproduksjon av testosteron. Siden det ikke har vært indikasjoner på forhøyet nivå for østrogen er det egenproduksjon av testosteron som er hovedhensikten for meg i det behandlingsopplegget (dvs. raskere gjenopprettelse). Det er beskrivelser om at det kan bli økning av nivået for testosteron med mer enn 50 % ved bruk av Nolvadex, men det var studier på bruk over lengre periode som ca. 2 - 3 måneder. Det skal uansett gi grunnlag for raskere gjenoppretting av egenproduksjon ved bruk av preparatet. En økning i nivået for testosteron kan også gi økt libido (som har vært redusert hittil i forskningsprosjektet), men ikke nødvendigvis siden østrogen reseptorene er blokkert. Nolvadex kan gi redusert libido som følge av dette. Clomid (dvs. et annet SERM) er mer hensiktsmessig den sammenheng.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

26 av 48

26. trening (rygg og biceps):

 • Markløft - 5 x 5 på 167 kg (87 % av 1RM)
 • Chin-up - 5 x 5 på 25 kg
 • Stående bicepscurl (Z-stang) - 5 x 5 på 56 kg
 • Sittende hammercurl (hantler) - 5 x 5 på 23 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 20 av 48).

Jeg tenker at det er noe undertrykkelse for egenproduksjon av testosteron ved bruk av S-4 (Andarine). Ut i fra de teoretiske beskrivelsene skal det være en mindre undertrykkelse ("very slight suppression", "minimal suppression") ved langvarig bruk (dvs. mer enn 4 uker). Jeg har ingen indikasjoner på mangel på testosteron (f.eks. ereksjonsproblemer, depresjon, tretthet, manglende energi, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer, smerter i ledd/muskler,), men jeg merker at det har vært redusert libido (kjønnsdrift) i de siste ukene (dvs. etter økning av doseringen fra 50 til 60 - 70 mg ed). Evnen er ikke redusert, men interessen, lysten og behovet er noe fraværende. Det antas at lavt testosteron påvirker først og fremst libido siden det er noe uvanlig at evnen blir påvirket. Det er ikke stans (shut down) for testosteron eller alvorlig undertrykkelse (severe suppression), men det er åpenbart indikasjoner på lavere nivå for testosteron. Jeg hadde ikke tilsvarende opplevelse i perioden med Ostarine (MK-2866) slik at det kan gi indikasjoner på at det er mer undertrykkelse med S-4 (Andarine). Det er ingen identifiserbare humørforandringer, men jeg har en følelse av at det er noe mer irritabilitet og frustrasjon hos meg slik at det kan underbygge antakelsen om lavere nivå for testosteron.

Den 16. treningsøkten med løping er gjennomført. Tiden for segmentet på ca. 5,3 km ble på 21:39 min, dvs. 4:04 min/km. Det er enda en ny bestenotering, men det var imidlertid høyere hjertefrekvens (puls) enn det forrige løpet. Jeg forsøker å være innenfor rammen av 140 til 150. Det er små bevegelser på fremgangen (10 sek. for segmentet og 2 sek. på min/km) og det er indikasjoner på at et potensielt toppnivå kan være nådd. Jeg utelukker ikke at det kan bli enkelte tilbakefall og det er urealistisk å ha forventninger om nye bestenoteringer på hver treningsøkt.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

25 av 48

25. trening (bryst, triceps og skulder):

 • Benkpress - 5 x 4 (+1) på 122 kg (89 % av 1RM)
 • Skråbenk (hantler) - 5 x 5 på 35 kg
 • Skulderpress (hantler) - 5 x 5 på 32 kg
 • Sidehev - 5 x 5 på 18 kg

 

Det var økning i antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 19 av 48), men ingen endringer i vektbelastningen. Jeg er tilbake på 5 x 4 på 122 kg i benkpress. Jeg er usikker på om det var dagsformen i forrige uke eller økte doseringer i inneværende uke som er årsaken. Det er ikke utenkelig med effekter på ren styrke når det har vært positiv utvikling på treningsøktene for hypertrofi (muskulær utholdenhet) og løping (kondisjon) i de siste dagene. Etter dette er det reduksjon i antall repetisjoner på 2 av 24 øvelser (dvs. ca. 8 %).

Jeg har foretatt økning i doseringen av S-4 (Andarine) med 16,7 % fra 60 mg ed til 70 mg ed. Jeg begynte med den veiledende doseringen på 50 mg ed i uke 1 og det er dermed samlet økning på 40 % med virkning fra uke 5. Dette er høy dosering for preparatet og det er derfor underliggende forventninger til positive effekter i avslutningsfasen på forskningsprosjektet. Jeg forventer at det blir bedre fettforbrenning og at det blir reduksjon av underhudsvann (ekstracellulært vann) slik at det blir mer uttørring, hardhet, vaskularitet mv. for muskulaturen. Jeg forventer også at de tapte repetisjonene fra tidligere i forskningsprosjektet kan gjenvinnes og at det ikke blir reduksjon ved test av 1RM på baseøvelsene ved utgangen av forskningsprosjektet. Jeg har ikke mistet troen på at det er mulig å innfri målsetningene selv om det har vært noe skuffende utvikling i de første 4 ukene. Jeg har hele tiden gitt uttrykk for at S-4 (Andarine) er et svakt SARM, men at det kan være positive effekter på høyere doseringer. Som følge av bivirkningene for øyne er det fornuftig å bruke en protokoll med gradvis økte doseringer for vurdering av toleranseevnen. De identifiserte bivirkningene hittil (dvs. nattblindhet og gulaktig fargetone) er ikke av slik karakter at det er ubehagelig eller ukomfortabelt for meg. Det har ingen vesentlige effekter på funksjonsevnen. Overgang til 5-2 protokollen eller reduksjon av doseringen er derfor ikke aktuelt slik situasjonen er nå. Jeg følger protokollen som ble fastsatt ved oppstart på forskningsprosjektet, dvs. 70 mg ed i uke 5 - 6 og 80 mg ed i uke 7 - 8.

Den 15. treningsøkten med løping er gjennomført. Tiden for segmentet på ca. 5,3 km ble på 21:49 min, dvs. 4:06 min/km. Det er ny bestenotering og en lovende start på den 5. uken. Ny bestenotering på økte doseringer underbygger konklusjonen om at S-4 (Andarine) har hatt positive effekter på utholdenheten.

Currently on: 70 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

24 av 48

24. trening (bein):

 • Knebøy - 4 x 8 på 137 kg (78 % av 1RM)
 • Stående tåhev - 4 x 10 på 137 kg
 • Beinspark - 4 x 10 på 75 kg
 • Lårcurl - 4 x 10 på 32 kg

 

Det var ingen endringer i vektbelastningen eller antall repetisjoner sammenlignet med forrige treningsøkt (dvs. 18 av 48).

Den 14. treningsøkten med løping er gjennomført. Tiden for segmentet på ca. 5,3 km ble på 22:15 min, dvs. 4:10 min/km. Det er ny bestenotering og nøkkeltallene for uken er meget oppløftende. I forrige uke var jeg noe usikker på om fremgangen var signifikant siden noe ordinær progresjon var ventet med et begrenset treningsgrunnlag (dvs. ca. 6 - 7 prøvetreninger før oppstart). Etter flere nye bestenoteringer er det åpenbart sterke indikasjoner på positive mereffekter fra S-4 (Andarine). Fremgangen i uke 4 fremstår som egentlig som litt oppsiktsvekkende sammenlignet med de første 3 ukene. Den følte anstrengelsen og hjertefrekvensen er redusert (dvs. pulsen er nærmere 140 enn 150 nå) samt at det er høyere tempo og mer stabilitet. Det er ingen stivhet i muskulaturen eller melkesyre. Det er en positiv løpsfølelse og det skjer samtidig som det også er indikasjoner på bedre muskulær utholdenhet på styrketreningene. Jeg vil gjerne ha bekreftelse med nye bestenoteringer på økte doseringer i avslutningsfasen på prosjektet, men jeg tenker at det er tilstrekkelig grunnlag for konklusjon om at S-4 (Andarine) gir bedre utholdenhet. Trendutviklingen på ukebasis hittil i forskningsprosjektet er som følgende:

 • Uke 1: Gjsn. på 4:35 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:37 min. og dårligste tid på 25:11 min.
 • Uke 2: Gjsn. på 4:27 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 23:38 min. og dårligste tid på 23:53 min.
 • Uke 3: Gjsn. på 4:23 min/km (3 løpstreninger) - Beste tid på 23:03 min. og dårligste tid på 23:10 min.
 • Uke 4: Gjsn. på 4:14 min/km (4 løpstreninger) - Beste tid på 22:15 min. og dårligste tid på 22:43 min.

 

Kostholdet har vært i samsvar med kostholdsplanen i den fjerde uken også. Jeg har sluttet med Fun Light som smakstilsetning i vannet siden de kunstige og intense søtstoffene (acesulfam, aspartam) kan ha innvirkning på insulin (dvs. enten alene eller sammen med andre sukkeralkoholer i Light-produktet). Det har ikke vært avvik fra kostholdsplanen i løpet av uken (dvs. de 10 % som er tillatt), men jeg har imidlertid spist kvelds i de siste dagene. Det ukentlige gjennomsnittet ble på ca. -350 kcal. Det har derfor vært et gjennomsnitt på ca. -400 kcal hittil i forskningsprosjektet. Det er i øvre delen av intervallet fra -250 til -500 som er utgangspunktet.

Den 4. uken av forskningsprosjektet er dermed avsluttet. Jeg synes at det har vært noe varierende og motstridende opplevelser hittil i perioden. Fettforbrenningen fremstår som begrenset og det antas at vektreduksjonen er på ca. 1 - 2 kg. Det innebærer en forsinkelse i forhold til målsetningen om minimum 5 kg på 8 uker. Det er ikke indikasjoner på reduksjon av underhudsvann (ekstracellulært vann) og det er ingen uttørring, hardhet, vaskularitet mv. for muskulaturen. Det er ingen endringer i vektbelastningen på treningsøktene, men det er reduksjon i antall repetisjoner på 3 av 24 øvelser (dvs. 12,5 %). Det kan være indikasjon på svak reduksjon for 1RM i benkpress. Det er ingen endringer i markløft eller knebøy. Det er samtidig antydning til bedre muskulær utholdenhet på de siste treningsøktene slik at det er ikke utenkelig at de tapte repetisjonene kan gjenvinnes (kanskje allerede i neste uke). Tidene og fremgangen på løpstreningen i moderat intensitet (pulssone fra 140 til 150) fremstår som oppløftende. Det er høyere tempo og mer stabilitet samtidig som hjertefrekvensen og den følte anstrengelsen er redusert.

Currently on: 60 mg ed S-4 (S4 Andarine from www.SARMSX.com). Research project for 8 weeks from April 17th until June 11th. 3-day body part split for mass and strength. Moderate intensity, long-duration cardio for fat loss. Calorie at  -250 to -500 below maintenance level. Focus on development for body fat, strength, muscle mass and body weight. General objectives for muscle mass (preservation), strength (maintaining) and fat (significantly decrease) since target is weight reduction (cutting). Night vision problems (night blindness) at 60 mg ed (no issues at 50 mg ed). Yellow tint is noticed in both artificial light and natural light.

Les mer i arkivet » Juni 2017 » Mai 2017 » April 2017
Anahera

Anahera

41, Utlandet

I am quiet, systematic and technical nature and a clever, inventive mind, attentive to detail. I like to finish what I start without interruptions and also to have everything in its place and properly organized. I am inclined to be quiet, reserved, patient and conservative, preferring to test and prove everything to my own satisfaction before committing myself. I take life seriously and can be easily and deeply hurt and go into moods which can be quite extreme at times, causing turmoil and unhappiness. I find it difficult to join in light conversation with those with whom I am not well acquainted. I could feel quite alone and uncommunicative. My limited verbal expression (except with those involved in my field of interest) makes it difficult for me to communicate my deeper thoughts even to those closest to me. Friendships and personal association are accordingly restricted, as well as business success, because I am over-cautious in venturing into financial risks or promotional effort. Contact: anahera@protonmail.com

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits